onsdag 24 augusti 2011

Kick-off med Äldrenätverket

Swecare kick-startade hösten med möte för Äldrenätverkets nya och gamla deltagare. Närmare 40 aktörer från en rad olika områden inom sektorn deltog för att diskutera hur man kan samverka. Under mötet presenterades även kommande aktiviteter på äldreområdet, en strategi för nätverket samt FOU nu  som talade kring hur man utvecklar vården och omsorgen till en lärande, flexibel och högkvalitativ verksamhet. Nätverksmötet avslutades med lunch på Socialdepartementet där deltagarna gavs möjlighet att mingla.Eva Henriksen, verksamhetschef FOU nuGunnar Preifors SCA presenterar strategi för nätverketExportrådets Ulrika Ahl, Andreas Olausson och Anders Hallersjö

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar