fredag 22 januari 2016

Lovande resultat av delegationen till Uganda och Rwanda

Så här två månader efter delegationsresan till Uganda och Rwanda var det i går eftermiddag dags för ett uppföljningsmöte. Rwandas ambassadör Christine Nkulikiyinka var vänlig nog att ta emot oss på ambassaden i Stockholm. Representanter från AS-Faktor Lantmännen, Helseplan, MedcardApps, Socialdepartementet och UD deltog, och så Swecare förstås. Ambassadören hälsade alla välkomna och sa att hon hoppades att få höra våra intryck och erfarenheter från resan. Hon poängterade också att hon står till förfogande om något av företagen önskar hjälp, t ex kontakt med hälsoministeriet.

Swecares uppfattning av resan kan sammanfattas som att vi är nöjda med resan som hade en bra blandning av företag, att vi haft ett gott samarbete med Rwandas ambassad här i Stockholm, god kontakt med Ugandas ambassad i Köpenhamn, och de svenska ambassaderna i Kampala och Kigali. Denna resa, som delfinansierades av UD:s projektexportsekretariat, var mer företagsorienterad än resan hösten 2014. Av den anledningen hade vi B2B-workshops istället för större konferenser, vilket varit uppskattat av företagen.  Vi har ju haft kontakt med företagen sedan resan, och tycker det är roligt de flesta fick så goda kontakter och att uppföljning pågår.Socialdepartementet nämnde att detta var andra resan till Rwanda och tredje till Uganda, med representation från departementet. Denna gång var det statssekreterare Agneta Karlsson som ledde resan. Politisk representation skapar engagemang och personliga kontakter, som underlättar framtida samarbete även på den globala arenan.

UD poängterade att Sverige vill se mer samarbete med den privata sektorn i bl a Rwanda och Uganda, både handel och investeringar, och det är därför man stödjer detta typ av resor som kan hjälpa små och medelstora företag att få marknadskännedom och relevanta kontakter på olika nivåer. De svenska ambassaderna i Kampala och Kigali hade också en hälsning till företagen - att de är välkomna att kontakta främjarna på ambassaderna, om man tror att ambassaden kan vara behjälplig i kontakter mot ministerier eller på annat sätt.

Sedan berättade företagen om sin uppfattning om resan och vad den fört med sig hittills. De företag som inte kunde delta igår har redogjort för detta direkt till Swecare, så deras resultat fördes också fram på mötet. Alla företagen upplevde att det var stort intresse för deras lösningar. I något fall var responsen bättre i Uganda, i något annat bättre i Rwanda. Vi kan också konstatera att alla företagen fått kontakter som de har eller ska följa upp, både inom privat och offentlig sektor. Ett av företagen har faktiskt en representant på plats i Rwanda just nu! Rent konkret ser det positivt ut för flera av företagen, med fler uppföljningsbesök på gång, och kanske avtal inom en ganska snar framtid.

Ambassadör Nkulikiyinka kommenterade vart och ett av företagens uppföljning, och poängterade igen att ambassaden gärna hjälper de svenska företagen i konkreta frågor, och i kontakterna mot Rwanda för att om möjligt för att snabba på processerna. Sedan bjöd hon in oss till en god och väl tilltagen buffé och mingel, som avslutning på denna trevliga sammankomst.


onsdag 20 januari 2016

Besök från Busia County i Skara

Swecares medlemsbolag CAS AB som gör pre-fab hus hade bjudit in Busia County Government i Kenya till Sverige för att planera ett stort projekt de ska genomföra. Busia County och CAS AB planerar att under året genomföra ett pilotprojekt där 300 hus ska byggas för att bli bostäder och skolor, planen är sedan att dubbla antalet hus i en nästa fas. Inför besöket till Sverige bad CAS AB även Busia County att uttrycka om det fanns andra områden än boende specifikt som de ville passa på att träffa när de var i Sverige vilket ledde till tema dagarna: hälsa, rent vatten, solenergi, jordbruk och sophantering.  Då CAS AB är baserade i Skara har lokala företag i Västra Götalands regionen bjudits in. Tisdagen hade hälsotema där vi fick i uppdrag att berätta om Swecare, svensk hälso- och sjukvård och svenska lösningar som Kenya kan vara intresserade av.  
Morgonen startade med en presentation av Bengt-Inge Brodén, VD och grundare av CAS AB som uttryckte sin glädje av att ha den Kenyanska delegationen i Sverige. Efter det presenterade Kenyas ambassadör i Norden, Dr Joe Sang affärsmöjligheter i Kenya och utvecklingen i landet. De hade 2015 en GDP growth rate på 6%. 


Ambassadören poängterade även Kenyas strategiska geografiska position och goda partnerskap i regionen genom East Africa Community och COMESA- frihandelsavtal.  Sverige importerar för ca 270 miljoner SEK i dagsläget och främst  kaffe, te och snittblommor. Swecare introducerar gärna bolag intresserade av Kenya till deras ambassad här i Stockholm som gärna finns till hjälp. Det finns ca 50 svenska bolag i Kenya.

Efter att ambassadören presenterat gav Busia County Secretary Mr Nick Mulaku en presentation kring deras behov inom hälso- och sjukvård vilket listades ned till åtta punkter som kan sammanställas till utrustning och kunskapsöverföring och e-health lösningar.


Representanter från Västra Götaland regionen presenterade områden där samarbeten med Busia kan ske och senare under eftermiddagen gav även Götene kommun en presentation om samarbeten.

Det väcktes ett stort intresse från Busia County för svenska lösningar inom hälso- och sjukvård där bolag som har varit med på våra delegationer i Afrika presenterades samt kontaktuppgifter förmedlades. Media var på plats för att dokumentera besöket. Nu ser vi framemot att se hur CAS AB husen i Busia County får solpaneler och rent vatten via svenska lösningar och hur deras utmaningar inom hälso-och sjukvård blir lösta med svenska innovationer! 

måndag 18 januari 2016

Agenda 2030 - Sveriges arbete för att nå de Globala målen

Idag har delar av Swecare varit på plats på Regeringskansliets konferens om Agenda 2030 och de nya globala utvecklingsmålen. Agenda 2030 antogs i september 2015  av FN:s generalförsamling  och är en agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agendan är en fortsättning på de åtta Milleniemålen som nu utvärderas, men istället för åtta mål har man satt upp 17 globala mål för hållbar utveckling. 
Runt 600 personer var anmälda till konferensen
De nya målen fokuserar på ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling och ambitionen är att all form av fattigdom ska utrotas. De nya målen har större fokus på miljö och hållbarhet samt frågor som samhällsstyrning och mänskliga rättigheter. Jämställdhet och klyftor i samhället har också en hög prioritet. De nya målen är dessutom inte bara riktade mot låginkomstländer utan även hög- och medelinkomstländer. Regeringen startar nu sitt arbete med Sveriges genomförande av Agenda 2030 och bjöd därför in till en konferens för att informera och diskutera hur man går till väga. 


Dagen inleddes av Stefan Löfven som poängterade vikten av att samhällets alla olika aktörer deltar för att tillsammans arbeta för de globala målen.  Löfven citerade Ban Ki-moon ”Vi är den första generationen som kan utrota fattigdomen och vi är den sista som kan stoppa klimatförändringarna”.


Efter statsministerns inledning spelades det upp en videohälsning från Jan Eliasson, FN:s biträdande generalsekreterare. Jan Eliasson uttryckte stora förhoppningar inför Agenda 2030 och introducerade FN:s särskilda rådgivare för Agenda 2030, David Nabarro, som var på plats i Stockholm. David pratade om vikten att hålla de globala målen högt på den politiska dagordningen i konkurrens med många andra viktiga frågor. Han påpekade också att det var första gången i hans långa karriär som han sett regeringar komma samman och känna ägandeskap inför en agenda. Detta är goda förutsättningar inför implementeringen av målen.


Seminariet fortsatte med ett samtal med ministrarna Ardalan Shekarabi, Kristina Persson och Isabella Lövin. Alla tre hade höga förhoppningar på agendan och på möjligheterna att samla samhällets aktörer kring målen. Ardalan Shekarabi nämnde möjligheterna för den offentliga sektorn att utöva konsumentmakt genom att använda offentliga upphandlingar och inte alltid gå på lägsta pris. Detta är något som vi vet att många av våra företag med hållbara och högkvalitativa produkter och lösningar är glada för att höra. Vidare berättar Shekarabi att ett antal kommittéer kommer att tillsättas för att arbeta med implementeringen av målen. Biståndsminister Isabella Lövin påpekade att Milleniemålen ledde oss långt, men ibland på bekostnad av miljön. Det är därför mycket hoppfullt att vi nu kombinerar miljömål och fattigdomsbekämpning.


Efter en kaffepaus var det dags för panelsamtal om olika samhällsaktörers roll och ansvar för genomförandet. På plats var representanter från Scania, Rädda Barnen, Stockholm Environment Institute, LO, Malmö stad och Jönköpings län. Rädda barnens ordförande Inger Ashing påpekade att det inte har varit enkelt att komma överens om agendan, men det är nu det tuffa arbetet med implementeringen börjar. Processen har trots sina svårigheter varit mycket inkluderande och det är positivt då det leder till ett gemensamt ägandeskap som är viktigt för att engagera nyckelaktörer. Ett medskick från panelen till regeringen var att man bör ta hänsyn till de globala målen i budgetenprocessen, tänka utanför boxen, ge tydliga förutsättningar och lyfta goda exempel.

Efter lunchen fortsatte konferensen med ett samtal med Max Hamburgerrestaurangers VD Richard Bergfors, Hannah Stanton från Scouterna och Lars Thunberg, kommunalråd i Helsingborg. Ardalan Shekarabi avslutade dagen och tackade för alla kommentarer, frågor och engagemang.

Det var en mycket intressant dag med bra diskussioner och många intressanta frågeställningar. Vad som är tydligt är att hela samhället förväntas bidra i arbetet kring de globala målen och näringslivet har här en viktig roll att fylla. I Sverige är vi duktiga på hållbarhet och jämställdhet vilket är två frågor som genomsyrar flera av de 17 målen. Genom att öka vår internationalisering så sprider vi vår kunskap på dessa områden samtidigt som vi får möjlighet att lära oss om andra områden från andra länder. Här vill Swecare tillsammans med medlemsföretagen spela en roll. Läs mer om de globala målen
här

torsdag 14 januari 2016

Sjukvårdsreformer i förändringens Kina

Årets första frukostseminarium har just gått av stapeln, och hade temat Sjukvårdsreformer i förändringens Kina. Linda Westman, senior analytiker på Tillväxtanalys kontor i Peking, som höll i den informationsspäckade presentationen. Peking-kontorets uppgifter består i att underlätta forsknings- och utvecklingssamarbete och annat kunskapsutbyte mellan Sverige och Kina, liksom att bevaka, analysera och rapportera om viktiga utvecklingstendenser inom forskning, innovation och industriell förnyelse i Kina (se deras hemsida för mer info). 


Maria Helling inledde med att hälsa alla välkomna, och berätta om Swecares många Kina-relaterade aktiviteter som planeras för 2016. I år är det 10-års jubileum för samarbetsavtalet inom hälsa mellan Kina och Sverige, vilket självklart kommer uppmärksammas. Flera inkommande delegationer på olika nivåer kommer att besöka Sverige, bl a planerar hälsoministern ett besök i maj. Under hösten blir det en högnivå-delegation med Socialdepartementet. Dessutom har Swecare ett pilotprojekt på gång om att bidra till en vårdcentral med inriktning mot äldre, som kan komma att fungera som demonstrationsanläggning för svenska företag. Mer information om detta kommer under den närmaste månaden, men vill du redan nu veta mer eller anmäla ditt intresse, hör av dig till Swecare!Linda inledde med att tala om de förändringsprocesser, social reformer och ökande ekonomiska integration som påverkar reformer och förändringar inom sjukvården i Kina. T ex har sjukdomsbilden har ändrats, genom att livsstilsrelaterade sjukdomar, främst hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och diabetes, väldigt snabbt har seglat upp i toppen på listan över sjukdomsbördan. Vårdkostnaderna 2011 uppgick till 3000 miljarder och kostnaderna för läkemedel till 600 miljarder SEK, och båda stiger nu snabbt. Blanda annat detta har gjort reformer av sjukvården nödvändiga, och flera sådana har eller håller på att genomföras. Healthy China 2020 är en av de mer ambitiösa (och kostsamma), och går ut att på utöka sjukförsäkringssystemet till att täcka fler och mer, utveckla ett nationellt system för essentiella läkemedel, och att förbättra tillgänglighet och service.

En annan viktig del i reformarbetet är strategin för ökad privatisering inom hälso- och sjukvård. Insikten finns att Kina inte kommer att klara de framtiden behov inom hälso- och sjukvårdsområdet utan privat deltagande. I den förra femårsplanen har man t ex en hög målsättningar på 20% vg antalet sjukhussängar i privat regi, men hittills har man bara nått halvvägs.

Inom äldrevård har man också försökt öka privatiseringen, inklusive inför vissa lättnader för utländska bolag. Insikten finns också om att äldrevården bättre måste integreras med sjukvården, även om detta ännu inte resulterat i konkreta åtgärder. Idag finns 130 miljoner personer över 65 år, en siffra som beräknas öka till 300 miljoner till 2050. Äldrevården är inte alls utbyggt, man räknar med 2 äldrevårdssängar/1000 invånare över 65. I Peking är kötiden för en plats på ett vårdboende över 100 år!Andra områden med stor efterfrågan är komplexa läkemedel (t ex för cancer, diabetes och autoimmuna sjukdomar) och e-hälsa.  Många internationella företag investerar i både forskning och tillverkning i Kina, som ett sätt att bättre kunna hantera kostnadsläget och att undvika en del restriktioner som trots allt finns för utländska bolag. Även om man inte investerar i egen verksamhet i Kina, är det ofta oumbärligt att ha en kinesisk partner, som kan företräda en. Tillståndsprocesserna tar tid, och kan behövas på flera nivåer från statlig till provins och stad.

Efter presentationen hade vi en intressant stund med frågor, kommentarer och konkreta tips från deltagarna. Trots svårigheterna att göra affärer med Kina, är det ändå en intressant marknad med stor potential. Genom att dela med sig av erfarenheterna kan vi svenska aktörer förhoppningsvis underlätta för andra att nå framgång på denna marknad, och som sagt - 2016 är ett år då Kina kommer vara i fokus. Håll utkik efter kommande aktiviteter, och om du inte får våra nyhetsbrev och updates, skicka ett mail till info@swecare.se och anmäl dig.

Länk till Tillväxtanalys Peking-kontor:
https://www.tillvaxtanalys.se/om-tillvaxtanalys/kontor/peking.html