torsdag 28 februari 2013

Missa inte Swecares vårseminarium om Kina, Mexico och Socialförsäkringsavtal!

I mars  har Swecare en seminarietät månad som startar med ett seminarium om Kina den 7e mars i Stockholm. Den 13e mars rör vi oss ner mot Malmö med samma seminarium och för er som är bosatta i Skåneregionen och vill höra lite mer om vad vi har på gång, boka gärna in ett separat möte med oss efter seminariet! Hör av er till ylva.wide@swecare.se för att träffa oss i Malmö.

vatten V.hamnen

Förutom Kina har vi också fokuserat på Mexiko i vår och den 18e mars har vi ett seminarium tillsammans med ProMexico. Mexikos ambassadör i Stockholm kommer att inleda seminariet, ProMexico presenterar möjligheter på den mexikanska marknaden och dessutom berättar Scandinavian Cancer Care om sina erfarenheter i Mexiko. Vi avslutar med ett litet mingel i våra lokaler i WTC.

I april ges också Swecares medlemmar möjlighet att träffa socialförsäkringsminister Ulf Kristersson och höra mer om de socialförsäkringsavtal som för närvarande håller på att slutas med Indien, Kina, Korea och Japan.

Läsa mer om de stundande seminarierna kan ni göra här:

Kinaseminarium 7e mars, Stockholm

Kinaseminarium 13e mars, Malmö

Mexikoseminarium 18e mars, Stockholm

Seminarie om socialförsäkringsavtal, 12e april

Vi hoppas på att se så många som möjligt av er på våra seminarium i vår!

 

måndag 25 februari 2013

Swecares årsmöte och Swecare Export Award - 25e april

Vi är för närvarande mitt i planeringen av Swecares årsmöte 2013 som kommer att bli ett riktigt spännande evenemang med  talare som barn- och äldreminister Maria Larsson, företagsledaren och skaparen av Hand in Hand Percy Barnevik, Socialdepartementets analyschef Anders Ekholm samt Anders Wenström - konsult som presenterar sin rapport "Socialdepartements främjande av svensk vård och omsorg - nytta och värde för insatsen?" . Mötet kommer hållas på Hotell Birger Jarl på Birger Jarlsgatan 61 A mellan 10.30 - 17.00.

[caption id="attachment_11224" align="aligncenter" width="540"]Förra årets vinnare Medicover Förra årets vinnare av Swecare Export Award - Medicover[/caption]

Vi kommer naturligtvis också dela ut det prestigefulla priset "Swecare Export Award" som instiftades i samband med Swecares 30-årsjubileum 2008. Priset ska uppmuntra och lyfta fram framgångsrika svenska företag och skapa goda exempel på lyckade exportsatsningar. Ta chansen och nominera ett företag som du vill uppmärksamma innan den första april! Skicka in din nominering tillsammans med en kort motivering till info@swecare.se.

 

torsdag 21 februari 2013

Dag 2 Healthcare in Africa 2013

Dag två på The Economist konferens, ”Healthcare in Africa 2013 – The Patient Perspective” var mycket intressant med fantastiska talare och en mycket engagerad publik.

[caption id="attachment_11140" align="alignnone" width="540"]Katharine Pulvermacher Katharine Pulvermacher, moderator; Mark Britnell, Chairman Global Health Practice, KPMG International; Regina Namata Kamonga, CHAIN; Elizabeth Matare, South African Depression and Anxiety Group;[/caption]

Dagens första debatt behandla frågeställningen, ”is patient-centric healthcare relevant to Africa?". Debatten började med att diskutera vikten av politisk vilja för att förbättre hälso- och sjukvården i Afrika. Även om den politiska viljan har förbättrats avsevärt i Afrika de senaste tio åren anser panelen att regeringar runt om i Afrika fortfarande inte prioriterar landets hälsa. Vikten av politisk vilja dök upp under nästan alla dagens diskussioner och det finns en stor frustration inom hälsosektorn. Även om den politiska viljan kan svikta i Afrika finns det en stor tillit till att innovativa lösningar kan bidra till att den Afrikanska hälsovården kan hoppa över många onödiga steg som västvärlden tagit när den utvecklat sina olika hälsosystem. Men för att det ska fungera krävs ett nära samarbete mellan statlig och privat sektor, samt NGOs. En kontroversiell men intressant diskussion är vikten av att engagera ”traditional healers” i arbetet med att nå ut till de allra fattigaste, då de kan varar mindre mottagbara för den formella hälsovården. En önskan om mer public-private partnerships efterfrågas även.

[caption id="attachment_11142" align="alignnone" width="540"]Lord Nigel Crisp, Independent member, House of Lords: former Chief Executive, NHS Lord Nigel Crisp, Independent member, House of Lords: former Chief Executive, NHS[/caption]

Nigel Crisp är mycket positiv till utvecklingen inom hälsosektorn i Afrika men ser många framtida utmaningar. Han ser positivt till afrikanska länders arbete med att skapa universell hälsoförsäkring och vågar sig tro att universell hälsoförsäkring kan komma att bli fokus under de nya mål som ska ersätta Millenium Development Goals efter 2015. Livsstilsjukdomar är ett stort hot mot  hälsan i Afrika och kontinenten har den största ökningen av nya diabetesfall.

[caption id="attachment_11143" align="alignnone" width="540"]Alexandre Lourenco Jaime Manguele, Minister of Health, Mozambique berättar om hur barnmorskor i landet fått möjligheten att ta göra samm Alexandre Lourenco Jaime Manguele, hälsominister i Moçambique kliver upp från publiken för att berättar om Moçambiques uppmärksammade satsning där man utbildar barnmorskor och sjuksköterskor att utföra kejsarsnitt lika bra som läkare.[/caption]

[caption id="attachment_11144" align="alignnone" width="540"]Ben Hoefman, Founder and Director, text for Change Ben Hoefman, Founder and Director, Text to Change[/caption]

Ben Hoefman är en pionjär inom mHealth (mobiler används som ett medel för att nå ut med och samla in hälsoinformation) i Afrika och 2007 grundade han företaget Text to Change som har sitt huvudkontor i Kampala, Uganda. Idag har företaget genomfört 68 projekt inom mHealth och har 28 anställda. Ben håller en mycket inspirerade presentation om hur man via sms, effektivt kan sprida hälsoinformation, bidra med patientstöd och samla in data. Till exempel arbetar de med ett projekt där gravida kvinnor prenumererar på sms och där de får nödvändig information och påminnelser om att göra hälsokontroller. Ben anser att de största utmaningarna med att driva ett mHealth-företag är att nå tillräckligt stora volumer och anpassa sina tjänster så att de fungerar både kulturellt och tekniskt. För att lyckas inom mHealth rekommenderar Ben företag att ”make it accessible, relevant and almost free”

[caption id="attachment_11145" align="alignnone" width="540"]Charles Griffin, World Bank; Farid Fezoua, GE Healthcare; Biju Mohandas International Finance Corporation Charles Griffin, World Bank; Farid Fezoua, GE Healthcare; Biju Mohandas, International Finance Corporation[/caption]

Under dagen debatterades framtidens roll för den biståndsfinansierad hälso-och sjukvård. Panelen anser att givare har haft en avgörande roll i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Afrika, men att det är viktigt att den privata sektorn får möjligheten att ta en större roll. Farid Fezoua, MD, GE Healthcare anser att den privata sektorn har större möjligheter i den afrikanska hälsosektorn idag och att många regeringar nu bjuder in till samtal och önskar en närmare relation med företagen. Biju Mohandas från IFC belyser vikten av privata sjukhus som ett komplement till den offentliga vården. Biju ser en fortsatt ljus framtid för den  privata vården i Afrika men framhåller att det är mycket svårt för privata sjukhus att få tillgång till lån.

 

[caption id="attachment_11146" align="alignnone" width="540"]Bisi Bright, LiveWell Initiative; Jose Fernandes, Pilips Healthcare Southern Bisi Bright, LiveWell Initiative; Jose Fernandes, Pilips Healthcare Southern Africa; Enrico Liggeri, Pfizer; Peter Mehlape, Becton Dickson[/caption]

Dagens sista paneldiskussion fokuserade på problematiken med det ökade hotet från livsstilsrelaterade sjukdomar som beräknas komma ikapp smittsamma sjukdomar i Afrika år 2030. Trots det stora hotet från livsstilsrelaterade sjukdomar är det fortfarande ett relativt negligerat område i Afrika och befolkningen har generellt sett stora kunskapsbrister. Panelen och publiken tycks vara överens om att man genast måste öka kunskapen om livsstilsrelaterade sjukdomar och arbeta med förebyggande vård och screeningprogram. Framförallt screening av cancer ser panelen som en prioritering. Public-private partnership föreslås ännu en gång som ett bra tillvägagångssätt för screening och behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar.

 

Sammanfattningsvis har konferensen varit mycket intressant och även om hälso- och sjukvården i Afrika förbättras hela tiden så finns det självklart en frustration över att det inte går snabbare. Bristen på politisk vilja från afrikanska regeringar tas upp som det största hindret för utvecklingen av hälso- och sjukvården i Afrika och man önskar att fler länder inspireras av Rwandas arbete med att förbättra hälsovården och erbjuda en universell sjukförsäkring till hela sin befolkning. Men konferensen förde även med sig en stor framtidstro på innovationer och privatsektorns roll i att skapa hälsolösningar anpassade för den afrikanska befolkningen.

 

Är ni intresserad av en mer utförlig rapport från konferensen får ni gärna kontakta mig, patrik.barje@swecare.se

onsdag 20 februari 2013

Swecare deltar i konferensen, Healthcare in Africa 2013, Kapstaden, Sydafrika

bild

Efter en mycket spännande och givande delegation till Zambia i början av månaden fortsätter Swecare sin Afrikasatsning genom att delta i The Economists tvådagarskonferens ”Healthcare in Africa 2013 – the Patient Perspective”. Det är andra året som The Economist arrangerar sin årliga hälsokonferens i Kapstaden och förra året bjöd vi in The Economist Intelligence Unit till Swecares Sub-Saharan Africa Day för att presentera sin studie ”The Future of Health Care in Africa” som presenterades i samband med fjolårets konferens. Då fjolårets konferens analyserade framtida trender inom hälso- och sjukvården i Afrika fokuserar årets konferens på hur regeringar, sjukvården, den privata sektorn och biståndsgivare tillsammans kan samarbeta för att sätta patienten i centrum i den afrikanska hälsosektorn.

 

IMG_0986

Följande hälsoexperter talade under dag 1:
Uzziel Ndagijimana, Permanet Secretary, Ministry of Health, Rwanda
Khama Rogo, Head of Health in Africa Initiative and Lead Specialist, Investment Climate Department, The World Bank Group
Jeffrey Sturchio, Senior Partner, Rabin Martin
Uzziel Ndagijimana, Permanet Secretary, Ministry of Health, Rwanda höll dagens första presentation. När det gäller hälso- och sjukvård i Afrika söder om Sahara ligger Rwanda i framkant och landet har kommit längst i sitt arbete med att skapa en universell sjukförsäkring som i nuläget täcker 94% av befolkningen. Uzziel Ndagijimana framhåller att det viktigaste i arbetet med att förbättra hälsosituationen i Rwanda har varit att regeringen identifierat hälsa som ett fokusområde. Dessutom strävar Rwanda efter att tänka innovativt och skapa anpassade hälsolösningar i dialog med befolkningen, den privata sektorn och NGOs. Uzzil Ndagijamana talar även om vikten av att afrikanska länder ökar sitt arbeta med livsstilsrelaterade sjukdomar.
Khama Rogo, Head of Health in Africa Initiative anser också att regeringar i Afrika måste börja att fokuserar på hälsa för att sjukvården ska kunna förbättras avsevärt. Dessutom måste det finnas ett närmare samarbete mellan privat och offentlig sektor och då 70% av hälsoutgifterna i Afrika betalas ”out of pocket” måste man hitta lösningar för att dessa medel ska kunna användas mer effektivt. Khama Rogo talar även om problemet med att de flesta medicintekniska produkter knappt används då de saknar service eller sjukhuspersonalen aldrig lärt isig att använda dem.
Jeffrey Sturchio, Senior Partner, Rabin Martin talade om vikten av att afrikanska länder måste inkludera sin befolkning i dialogen kring hälsa. Under sin presentation belyste även Jeffrey Sturchio att från och med 2030 kommer livsstilsrelaterade sjukdomare att utgöra den främsta hälsobördan i Afrika och att det därför är hög tid att börja fokusera på förebyggande vård i Afrika. Vikten av innovation, eHälsa och point-of-care testing togs även upp.

 

 

fredag 15 februari 2013

Möte med MIDA och Malaysias ambassadör i Sverige

Efter ett intensivt program med ryssar hela veckan förflyttade jag mig idag - åtminstone mentalt - till Sydostasien och Malaysia. Malaysias ambassadör i Stockholm, Dato' Badruddin Ab. Rahman, och Malaysias Investment Development Authority (MIDA)s Direktör, Benedict Lopez, hade bjudit in mig för att diskutera möjliga samarbetsområden.

IMG_2216

Malaysia utgör ett snabbt växande ekonomi med stora möjligheter för svenska företag. Landet fungerar också som en effektiv plattform för en vidare expansion mot ASEAN länderna. Malaysia har dessutom precis gått om Sverige på Världsbankens Ease of Doing Business index (nr 12) som mäter affärshinder i länder som bland annat krångliga regleringar, infrastruktur och korruption. På hälso- och sjukvårdsmarknaden visar landet stora affärsmöjligheter. 70 % av medicinsk utrustning importeras från andra länder och i kombination med den växande alltmer köpkraftiga medelklassen finns här stora möjligheter. MIDA erbjuder en lång rad av gratis tjänster för företag intresserade av att etablera sig i landet och kan bland annat hjälpa till med att skaffa licenser och arrangera möten med viktiga aktörer i Malaysia. Kontakta Swecare för information om hur MIDA kan hjälpa ditt företag!

torsdag 14 februari 2013

Rundabordsamtal med den ryska delegationen

Idag var sista dagen för besöket från St. Petersburg. Vi började med att återvända till Karolinska Solna där Getinge hade ordnat ett besök på en steriliseringscentral.

20130214-144538.jpg

Rundturen var mycket informativ och uppskattad av delegationen som hade massa av frågor. Efter besöket på Karolinska tog vi oss till Tengboms vackra kontor med utsikt över Slussen.

20130214-142547.jpg

Tengboms kompletterade gårdagens NKS-besök med information om arkitekturen på det nya sjukhuset samt andra projekt på hälso- och sjukvårdsområdet.

Efter lunchen som Tengboms bjöd på fortsatte vi i Swecares lokaler dit vi bjudit in alla våra medlemsföretag. Intresset från företagen var riktigt stort och vi fick trängas runt bordet.

20130214-151504.jpg

Delegationsledaren Tatiana Zasukhina berättade om St Petersburgs sjuk- och hälsovård och vi fick dessutom höra om PPP-projekt i St Petersburg samt lagar och regleringar inom hälsosektorn i Ryssland.

20130214-151038.jpg

Våra företag fick också presentera sig och sina produkter och lösningar.

IMG_2208

Vi avslutade dagen med en buffemiddag och mingel. Det har varit otroligt roligt att ha delegationen här och de har visat sig vara mycket intresserade av vad Sverige har att erbjuda. Inom projektets ramar anordnas under våren också studiebesök i Danmark och Finland innan projektet mynnar ut i en hälsokonferens i St Petersburg 22-23 maj. Swecare kommer att närvara vid konferensen och vi uppmanar alla företag intresserade av den ryska marknaden att göra oss sällskap. Första dagen kommer att vara inriktad på att förklara hälsosystemet och lärdomar från studiebesöken medan andra dagen kommer att vara mer företagsinriktad med företag från Finland, Danmark och Sverige. Vi ser fram emot att fortsätta diskussioner i St. Petersburg i maj!

onsdag 13 februari 2013

Rysk delegation på besök

Den här veckan har Swecare besök från en delegation bestående av ett antal personer från St. Petersburgs hälsokommitté, finanskommitté, investeringskommitté och kommitteen för internationella relationer. I delegationen ingår också några representanter från sjukhus och privata kliniker i regionen. Besöket genomförs inom ramen för Nordiska Ministerrådets projekt med syftet att utveckla samarbetet och kunskapsöverföringen mellan St. Petersburgsregionen och Sverige, Finland och Danmark.

IMG_0731

Igår startade besöket på Karolinska Huddinge där Birger Forslund från SLL berättade om det svenska systemet och framtidens utmaningar. På förmiddagen hörde vi också från Christer Andersson, Swecare och Marion Lindh som berättade om patientsäkerhet.

IMG_0744

Efter lunch på Huddinge berätta Mikael Ohrling, sjukhusdirektör på Stockholms Landsting sjukvårdsområde (SLSO) om SLSOs ansvarsområden och Mikaels kollega Lena Lindén presenterade primärvården närmare.

IMG_0746

Vi hann också med ett besök på akuten samt på Huddinge vårdcentral innan vi var tvungen att vända tillbaka. Ryssarna är otroligt intresserade av att lära sig mer om det svenska systemet och frågorna haglade. Det var därför något svårt att hålla tidsschemat, men otroligt kul att intresset är så stort. Idag väntar besök på NKS och Aleris och imorgon kommer de på besök till Swecare för att träffa våra medlemmar.

 

söndag 10 februari 2013

Inslag om Swecare i Zambia på tv 4

20130210-170851.jpg
Ett inslag om Swecares resa till Zambia sändes i tv 4 news idag, eventuellt är samma inslag med i 19-nyheterna. Imorgon följer ett inslag om flera av de deltagande företagen, bland annat Elekta och Cavidi. Detta sänds på morgonnyheterna och ekonominyheterna. Mediatäckningen på plats i Zambia var också större än vi någonsin kunnat tro. Inslag i nationell tv, radio och Karin Johansson och Linda Nyberg från Bactiguard på förstasidan i Zambia Daily Mail flera dagar i rad...

onsdag 6 februari 2013

Sweden-Zambia Cooperation Conference and Expo

Idag hålls Sweden-Zambia Cooperation Conference and Expo. Mer än 180 personer bland åhörarna och inledande talare är Zambias hälsominister, Zambias first lady, madam Kaseba som själv är gynekolog och mycket engagerad i cancerfrågor. Huvudtalare är Göran Tomson, professor på KI och expert på hälsosystem. Moderator denna dag är Dr. Mannasseh Phiri.

Nästan 200 personer i publiken

 

 

 

 

 

 

Nästan 200 personer i publiken.

Karin_Johansson

Karin Johansson, Statssekreterare, Socialdepartementet är en av inledningstalarna denna dag.

Goran_Tomson

Göran Tomson, professor på KI talar om "Health System challenges and opportunities in Zambia"

Dagen delades in i tre delar där man på förmiddagen pratade om "How can cooperation between private and public sector strengthen the health syste" och "Public health and the need for an accessible primary care system - The right care at the right time". I den senare delen talade bl.a. Dr Sarah Wamala, General direktör på Statens Folkhälsoinstitut och andra viktiga direktörer, läkare och företagare som Cavidi, Hemocue och Boule Medical.

Firstlady_KarinJ

Sarah Wamala, Karin Johansson och madam Kaseba

Under lunchen kunde deltagarna ta del av en utställning där de deltagande företagen fick chansen att närmare presentera sina tjänster och produkter.

KarinJ_Firstlady

Karin Johansson visar runt Zambias first lady i expot. Här med Sara Hultén från Tengbom.

Pontus_N

Pontus Nobreus från Hemocue är en riktig utställarveteran.

Cavidi

Turen har kommit till Cavidi som visar sin viral load testing-utrustning.

Eftermiddagen ägnas åt en paneldiskussion kring ämnet "Modern Hospitals and advanced care". Där deltar bl.a. Dr Citonje Msadabwe från Cancer Diseases Hospital i Lusaka, Gustaf Schwang, Elekta, Sara Hultén, Tengbom och Dr Babajide Falola från Fairview Hospital.

panel

sista_panelen

Lite senare kommer även andra företagare från Helseplan, Sahlgrenska International Care, MedCardApps, Getinge och Bactiguard att delta.

Dagen kommer att avslutas med en Cocktail reception.

 

 

måndag 4 februari 2013

Zambia!

Igår inleddes delegationen till Zambia med ett välkomstmöte på ambassaden. Amb Lena Nordström tog emot och näst intill hela amb var på plats och briefade oss om förhållandena i landet.

1

Dagen inleddes med ett möte på ministry of health. I mer än 2 timmar togs delegationen emot och fick presentationer över Zambias strategier på hälsoområdet plus möjligheten att ställa frågor. Det var frågor om allt mellan himmel och jord då delegationen består av företag inom allt från infektionskontroll till hiv monitorering, cancer till it-lösningar.

3

[caption id="attachment_11034" align="alignnone" width="640"]Pontus nobteus från HemoCue Pontus Nobréus från HemoCue[/caption]

På eftermiddagen besöktes det största offentliga sjukhuset, University teaching hosp.

5

Chefen dr Kasonka tog emot och berättade om verksamheten och planerna för framtiden. Efter diskussion blev det en rundtur och sedan delades delegationen i två. En grupp fortsatte till cancer disease hosp och en till national hiv Council.

Delegationsresan i Zambia inledd

fredag 1 februari 2013

Intresserad av Sydkorea? Anmäl intresse till resa i maj!

Samarbetet på hälsoområdet mellan Sverige och Sydkorea fortsätter att intensifierats. Förra året genomfördes bland annat ett statsbesök i maj och i höstas när hälsoministern var i Stockholm arrangerade Swecare och Socialdepartementet ett mycket populärt hälsoforum.

index

Som ett led i det ökade samarbetet kommer länderna att i vår skriva ett MoU på hälsoområdet. Från Sveriges sida kommer Socialförsäkringsministern Ulf Kristersson att skriva under avtalet och i samband med detta planerar vi en främjanderesa till Sydkorea. Datumen för resan är preliminärt satt till 5-8 maj och vi undersöker nu intresset från företagen för en sådan resa. Är ni intresserad av den koreanska marknaden vänligen hör av er till ylva.wide@swecare.se eller ring på 08-406 75 52.