onsdag 25 februari 2015

Swecare besöker Aleris!

Idag fortsatte Swecares ambition med att komma ut och träffa medlemar med ett besök på Aleris i Liljeholmen. Vi träffade Aleris Sverigechef Karin Kaloczy och hade ett mycket bra samtal om Aleris verksamhet och samarbetet med Swecare.

Aleris finns i nuläget i Sverige, Danmark och Norge men är inte främmande för en expansion till ytterligare länder i framtiden. Aleris har varit aktiva i Swecares äldrenätverk och varit med på olika seminarier, senast som talare på "Nordendagen" i höstas. Det var väldigt roligt att lära oss mer om verksamheten och vi ser fram emot att träffa Aleris och Karin Kaloczy på framtida aktiviteter.

onsdag 18 februari 2015

Swecare välkomnar ARCOMA-IMIX som ny medlem

IMIX har deltagit på ett antal Swecareaktiviteter de senaste åren och har till Swecares glädje nu gått med som medlem. Vi ringde upp Vice President Peter Reinli som är stationerad i Hongkong för att fråga några frågor.

Hur länge har du arbetat på ARCOMA- IMIX och vilken position har du?
Jag är Vice President och har arbetat här sedan 2004

Berätta varför ni vill bli medlemar i Swecare?
Swecare uppfattas som en myndighet och representant för det offentliga Sverige. I Asien är det viktigt för att göra affärer. Ni öppnar dörrar och ger trovärdighet. För mindre bolag är det viktigt att skapa en trygghet kring varumärket och ett sätt att göra det är att vara del av en delegation och det "svenska erbjudandet". Det är viktigt att ha kontinuitet i samarbetet. En person som jag sprang på i Mumbai, på ett sjukhus,  hälsade på mig och sa att vi träffat för 15 år sedan i Stockholm i samband med en inkommande delegation. Det betyder något med den typen av kontaktskapande där man har träffats både i Sverige och i andra länder.

Vad är på gång i företaget för tillfället?
Det är mycket stora upphandlingar på gång. Många stora sjukhuskedjor köper in kapitalutrustning centralt. Det skapar stora möjligheter. För att komma in på den höga nivån så är det bra att vara en del av Swecare. Marknader som är på gång är Australien och vissa länder i Asien. Mellanöstern och Sydamerika är också intressant på sikt, men fokus ligger på Australien och Asien.

Vilka Swecareaktiviteter kommer vi att se er på framöver? 

Delegationsresor och inkommande besök framför allt. 

Läs mer om ARCOMA-IMIX här. 

Peter Reinli has a MSc from Linköping Institute of Technology and an advanced education in international marketing. Peter has been with the company since 2003 and currently serves as President of our IMIX ADR Ltd subsidiary.  Peter has extensive experience in marketing and sales in Asia and China.


 

torsdag 12 februari 2015

Fullsatt seminarium om Indien med Dr. Shekhar Shah

Tillsammans med Sweden India Business Council - India´s Economic & Health Care Development och Lindahl arrangerade Swecare idag ett seminarium med fokus på "India's Economic & Health Care Development".

Vi hade bjudit in två  talare från Indien, Dr. Shekar Shah -Director General på National Council of Applied Economic Research (NCAER) och Tejinder Jassal - Country Manager Mölnlycke India. Seminariet hölls i Advokatfirman Lindahls lokaler och inleddes med att Carl-Olof Bouveng från Lindahls Indienavdelning hälsade alla välkomna. Maria och Robin modererade och presenterade vår huvudtalare som talade under rubriken ”Modi´s first 200 Days: An economic outlook and Modi´s first 200 days in power”. .


Dr. Shekar Shah pekade på framförallt fyra områden som han menar kommer att förbättras under den nya ledningen. 1) Kostnader för att göra affärer kommer att minska, 2) utländska direktinvesteringar och inhemska investeringar kommer att öka, 3)  förbättrad ekonomisk förvaltning och 4) förbättrad statlig styrning. Shekar Shah menar att man måste förändra synen på att staten ska erbjuda all samhällsservice och öppna upp för privata företag där staten får en annan roll som beställare och regulatör. Efter Shekar Shah presenterade Tejinder Jassal sina erfarenheter ifrån hälsosektorn i Indien där han har varit aktiv i 20 år. Tejinder menar att nu när det finns en ny regeringen som är mer "pro-business"  så är det en mycket bra tidpunkt för svenska företag att etablera sig i Indien.

Seminariet fortsatte med en presentation av Boules VD Ernst Westman tillsammans med Lindahl egna erfarenheter som svenskt bolag in på den Indiska marknaden. Björn Frössevi från Truepoint tog sedan över och berättade hur de har hjälpt företag att komma in på den Indiska marknaden.Alla talare samlades sedan i en panel och fick svara på frågor om sina presentationer och möjligheterna i Indien. Seminariet avslutades med ett trevligt mingel. Det var ett mycket bra seminarium med stora möjligheter att lära sig mer om den indiska marknaden och nätverka med intressanta och kunniga aktörer.

tisdag 10 februari 2015

Besök på Svenskt Demenscenter

Idag begav sig hela kansliet till Svenskt Demenscenter för att träffa Wilhelmina Hoffman och lära oss mer om deras verksamhet.  Centret arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet för att samla och spirda information. Syftet är att driva på en positiv utveckling av vård och omsorg för ett mer demensvänligt samhälle. Centret invigdes i  2008 och bakom centret står Stockholms läns äldrecentrum och Silviahemmet. 

Vi fick också en rundtur i Äldreforskningens hus som är ett centrum för tvärvetenskaplig forskning och tillämpad kunskap. Här arbetar 80 forskare och utredare från 16 länder inom olika discipliner som till exempel medicin, sociologi och psykologi med att studera äldre människors hälsa och livsvillkor samt äldres vård och omsorg.

I Äldreforsningens hus sitter Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Aging Research Center (ARC), Svenskt demenscentrum och den nationella tidskriften Äldre i Centrum.

Det var otroligt spännande att få höra mer om Svenskt Demenscenters arbete och eftersom vi kommer att intensifiera vårt arbete med äldrefrågorna i vår så var det värdefullt att få hälsa på hos en sådan central aktör inom området. Vi har ett antal besök inplanerade hos medlemar i vår så tveka inte att kontakta oss om ni vill att vi ska hälsa på er och lära oss mer om er verksamhet!

fredag 6 februari 2015

Besök SaudiarabienDen här veckan har vi haft besök från Saudiarabien. En delegation med ett uppdrag från Ministry of Defense att se över deras vård och sjukhus besökte Sverige för att få en bättre bild av det svenska sjukvårdssystemet samt för att komma i kontakt med svenska företag som kan komma att bli aktuella i arbetet. Ministry of Defense ansvarar för alla de som är anställda inom det saudiska försvaret samt deras familjer vilket utgör en grupp på åtta miljoner människor. 
 

En bil som kan köras endast med händerna visas upp på Rehab Station

Swecare hade satt ihop ett program som inleddes med presentationer av det svenska systemet följt av rundabordssamtal med Swecares cancernätverk, studiebesök och möten med enskilda bolag. Saudierna besökte bland annat Rehab Station i Stockholm och Skandionkliniken i Uppsala. Utöver Stockholm och Uppsala besökte delegationen även Sectra i Linköping.


Skandionkliniken, Sveriges första klinik för protonstrålning, ett samarbete mellan landets sju landsting med universitetssjukhus.


torsdag 5 februari 2015

Igår gick Swecares andra nätverksfrukost inom cancerområdet av stapeln. Det första mötet hölls i november. Syftet med mötena är dels att vi ska lära känna deltagande medlemmar bättre, så att vi kan vara mer proaktiva i vår planering, och att också ge medlemmarna möjlighet att nätverka, och undersöka möjligheter att stärka varandra i internationalisering och export genom samverkan.Diskussionen påbörjades redan medan vi försåg oss av kaffe, te och smörgåsar. Vi diskuterade minsta gemensamma nämnare mellan deltagande företag, vilka svenska (cancer)företags främsta USP (unique selling point/proposition) är, och hur vi kan utforma ett nätverk för att nå gemensam eller ömsesidig nytta. Kopplat till detta är frågan om vilken roll Swecare kan och bör spela i detta på kort och lång sikt.

Vi på Swecare ser möjligheter till samarbete och nätverkande inom cancerområdet både på hemmaplan, t ex genom nätverksträffar, deltagande i inkommande delegationer, och utomlands i form av fokuserade delegationsresor. Den fortsatta diskussionen rörde vad huvudsyftet med ett samarbete är; kortsiktigt att marknadsföra och öka försäljningen och att på längre sikt att bidra till bättre cancervård internationellt sätt. En slutsats är att vi börjar i mindre skala.


Vi tog upp möjligheterna att göra gemensamma marknadsinsatser, som en power point, en broschyr eller någon typ av gemensam ”märkning”. Det bör inte bli någon kvalitetsmärkning, utan mer en lösare form där deltagande företag kommer överens om gemensamma värderingar. Det svenska varumärket är starkt och bör utnyttjas. Även för företag som tillhandahåller en liten del av kedja, finns det ett värde i att kunna koppla till andra delar i kedjan – detta är speciellt viktigt i utvecklingsländer, där behoven är stora och infrastrukturen inte alltid så väl utvecklad.

Vi talade också en hel del om den kommande delegationsresan inom cancer control till Zambia, 23-25 mars, med sjukvårdsminister Gabriel Wikström som delegationsledare. Att komma med två ministerledda delegation inom loppet av ett drygt år visar på engagemang och långsiktighet från svensk sida, något som deltagande företag säkert kommer att ha nytta av. Resan är spännande, eftersom det är den första delegationsresa fokuserad på ett visst område, som Swecare genomför. I Zambia har vi ett ”window of opportunity”, då de verkligen har ambitionen att satsa på att utveckla cancerområdet, och också är intresserade av att bygga upp ett system nästan från grunden, med hjälp av för landet ny kunskap, nya lösningar t ex inom e-hälsa och andra innovationer. Samtidigt poängterades det att med tanke på de resurser som alla inblandade, från svensk sida och zambisk, från privat och offentligt håll, så måste vi nu komma till konkreta resultat. Vi tar med oss det som en viktig uppgift att förbereda deltagarna både i Sverige och i Zambia vilka förväntningarna är, från båda sidor.

Utvecklingsmarknaderna kommer stå för den största tillväxt av efterfrågan på produkter och tjänster inom cancerområdet. Därför tror vi att resan till Zambia kan tjäna som modell för kommande fokusresor inom cancerområdet, särskilt om vi kan arbeta fram en gemensam ansats och röd tråd i alla presentationer.


Den sista timmen fick vi lyssna och diskutera med tre herrar som representerar Försvarsministeriet i Saudiarabien. De är i Sverige denna vecka för att identifiera intressanta svenska sjukvårdsföretag, som kan väljas ut att delta i en stor showcase för ministeriet i maj. Swecare har anordnat deras program – mer om besöket i kommande blogginlägg!


Sammanfattningsvis var vi överens om att fortsätta träffas, och nästa möte kommer att äga rum under andra hälften av april, eller början av maj. Är ditt företag eller organisation intresserad av att delta i det fortsatta arbetet, hör av dig till oss på Swecare, info@swecare.se.