måndag 27 februari 2012

Tillbaka i Sverige efter en lyckad hälsodelegation till Indien

Under fredagens möte i Indo-Swedish joint working group var det tydligt att det svenska samarbetet med Indien kommer att ytterligare intensifieras framöver. Det indiska hälsoministeriet var positivt till ett ministerbesök till Sverige under våren 2012. Under mötet blev det långa diskussioner kring flera hälsofrågor. Det framfördes en önskan om att lära sig mer om Sveriges erfarenheter och lösningar kring äldrefrågor.  Kampen mot hiv/aids och vikten av ”accessible healthcare” är mycket viktigt i Indien. Från indiskt håll förde man även upp Indiens ökade cancerprevalens och ambitionen om att upprätta ett avanserat cancercenter i landets alla 28 delstater. Mental hälsa är en annan prioriterad fråga för det indiska hälsoministeriet, och även där önskar Indien ett närmare hälsosamarbete med Sverige.

[caption id="attachment_1803" align="aligncenter" width="300" caption="Indo-Swedish joint working group"]Indo-Swedish joint working group [/caption]

Nu är Swecare tillbaka i Sverige efter hälsodelegationen till Indien. Delegationsresan har varit mycket givande och under veckans gång har vi haft ett intensivt schema där vi besökt flera privata och offentliga sjukhus. Vi har även anordnat flera seminarier och rundabordssamtal, besökta av viktiga beslutsfattare inom indisk hälso-och sjukvård. Gemensamt för alla våra aktiviteter är att vart vi än befinner oss möts vi av ett stort intresse för den svenska hälso-och sjukvårdsmodellen och våra svenska företag. Sammanfattningsvis har resan varit mycket lyckad och både från företagen och socialminister Göran Hägglund har vi fått positiv feedback. Swecare vill tacka alla som gjort den här hälsodelegationen möjlig och vi ser fram emot fortsatta aktiviteter gentemot den indiska hälso-och sjukvårdssektorn.

[caption id="attachment_1804" align="aligncenter" width="717" caption=""Team Sweden" i Hyderabad"]"Team Sweden"[/caption]

fredag 24 februari 2012

New Delhi - möte i Indo-Swedish joint working group

Efter hektiska dagar med studiebesök, rundabordssamtal, seminarier och möten är det så slutligen dags för mötet i den joint working group som sammanträder med syfte att ta hälsosamarbetet mellan länderna vidare.

Mötet inleds i Delhi med en lunch på hotell Diplomat.

20120224-041226.jpg

20120224-041306.jpg

Ordförande Shri Keshav Desiraju, Additional secretary på hälsoministeriet.

Under mötet gicks sedan de pågående samarbetena igenom. Gemensamma projekt inom områden som mödrahälsa och säkra aborter. I veckan som gick genomfördes en workshop om alkoholmissbruk som svenska folkhälsoinstitutet och Public Health Foundation of India arrangerade tillsammans. En forskarskola för unga forskare har också genomförts, KI och India Council of Medical Research är samarbetspartner, en grupp indiska forskare besökte Sverige i januari och under året planeras ett återbesök från den svenska sidan. Ett letter of Intent undertecknades också under året av smittskyddsinstitutet och deras indiska motpart.

20120224-042044.jpg

För första gången fick några av företagen som deltog i delegationen möjlighet att vara med i JWG-mötet och presentera vilka områden de är intresserade av att samarbeta med hälsoministeriet inom.

20120224-042407.jpg

Företagen Hemocue, Elekta, Bactiguard och Cavidi deltog i mötet.

torsdag 23 februari 2012

Besök från Lettland hos landstinget

Medan Maria och Patrik är i full fart i Indien så var jag och Christer i förmiddags på landstinget och träffade ledningsgruppen för Rigas och Lettlands universitetssjukhus. Christer höll ett litet föredrag om hur man kan erbjuda mer och bättre sjukvård utifrån de resurser man har att tillgå. Landstinget berättade hur den svenska sjukvården är organiserad och sen följde diskussioner om möjliga samarbetsområden. Mycket intressant!

onsdag 22 februari 2012

Hyderabad: rundabordssamtal med State Health Ministry of Andhra Pradesh och mini symposium

Rundabordssamtalet med State Ministry of Andhra Pradesh var mycket lyckat. Socialminister Göran Hägglund och Sveriges ambassadör i Indien Lars-Olof Lindgren höll båda tal. Alla företagen i delegationen höll varsin presentation. Från State Ministry of Andhra Pradesh framfördes en önskan om ökat samarbete med Sverige.

Sist men inte minst anordnades ett mini symposium, "creating accessible healthcare - sharing best practices from Sweden and India". Den indiska uppslutningen och det indiska intresset var mycket stort och lokalen var fylld till den graden att vissa fick stå upp. I publiken fanns även flera personer från indisk media. Swecares VD, Maria Helling höll öppningstalet vartefter vi fick intressanta tal från Sveriges ambassadör i Indien, Lars-Olof Lindgren, socialminister Göran Hägglund, Dr. PV Ramesh, Finance Secretory, Government of Andhra Pradesh och Dr. Ranganath, Director, Nilofer Hospital, Government of Andhra Pradesh. Charlotte Ruben från White Architects höll en mycket intressant presentation om Nya Karolinska Solna. Projektet är väldigt inspirerande för ett land som Indien där man ständigt bygger nya sjukhus. I den följande paneldiskussionen medverkade företagsrepresentanter från Hemocue, White Architects, Cavidi och ITAB Sintek. Kvällen avslutades med middag och mingel där våra svenska företag fick möjligheten att knyta många viktiga kontakter med de indiska besökarna. [slideshow]

Next stop - Apollo Hospital Hyderabad

Delegationen har nu förflyttat sig till Hyderabad. Under förmiddag har vi besökt Apollo Hospital i Hyderabad. Apollo Group grundades 1983 och är idag Asiens största sjukvårdsgivare. Under besöket delades delegationen upp i flera grupper inom olika fokusområden för fördjupade diskussioner och besök till olika delar av sjukhuset. Nu sitter vi på bussen på väg till ett rundabordssamtal med State Health Ministry of Andhra Pradesh. Senare följer ett mini symposium "Creating accessible healthcare – sharing best practices from Sweden and India " och därefter nätverskmingel. [slideshow]

New Delhi - Dag 2, fortsättning

The National Rural Health Mission of India (NRHM) hade delegation ett rundabordssamtal. NHRM ligger under ministry of health under Government of India. Programmet startade 2005 och kommer att hålla på fram till 2017. NRHM uppdrag är att ge vård till fattiga människor på landsbygden. Under mötet framgick det att NRHM söker billiga produkter och tjänster anpassade för enkla förhållanden på landsbygden.

På kvällen hölls ett seminarium på temat "communicable diseases and infection control". Under seminariet höll socialminister Göran Hägglund en presentation på SymbioCare, med fokus på infektionskontroll. Vi fick även ett utmärkt tal från Anders Tegnell, socialstyrelsen, Dr R. S. Shukla, Joint Secretary, Ministry for Health and Family Welfare and Prof. Nirmal K Ganguly, Biotechnology Research Professor, National Institute of Immunology. Seminariet innehöll även en paneldiskussion med representanter från Mölnycke, Getinge Infection Control, Bactiguard, Hemocue and Cavidi. Moderator var Martin Wikström från Growth Analysis. Genom diskussion inom panelen och dialog med publiken kom man fram till att svenska produkter och tjänster måste anpassa till den indiska marknaden och att kunden efterfrågar utbildning kring produkten.

Dagen avslutades med en mycket fin mottagning på ambassadresidenset med cirka 200 gäster. Under kvällen skrev Bactiguard under ett samarbetsavtal med Indiska företaget Cadila Pharmaceuticals.
[slideshow]

tisdag 21 februari 2012

New Delhi - besök på AIIMS

Nästa stopp är det största offentliga sjukhuset och forskning/ utbildningsinstitutionen All India Institute of Medical Sciences, AIIMS. Vi började med att inviga den nya gammakniven från Elekta och fortsatte med ett gemensamt seminarium om 'communicable diseases and ageing'.
[slideshow]

Dag 2 i New Delhi

Efter en första dag i de privata sjukhusens Indien och besök på tjusiga Medanta och Max, är det idag dags för möten med det offentliga Indien. Dagen inleds med morgonmöte med den regulatoriska myndigheten CDSCO, där både medicintekniska produkter och läkemedel måste godkännas.

20120221-102215.jpg

Vi hinner också med ett möte med den svenska handelskammaren i Indien där Göran Hägglund berättar om resan och Socialdepartementets främjandearbete och jag presenterar Swecare.

20120221-102456.jpg

Publiken består mest av svenskar som bor i Indien men även en och annan indier och Sverigevän har hittat dit. Det blir en bra diskussion där frågor som de indiska sjukhusens hantering av infektioner och antibiotikaresistens tas upp, samt varför det svenska sjukvårdssystemet inte visar större öppenhet mot traditionella, indiska metoder som ayurveda, yoga etc.

20120221-103121.jpg

måndag 20 februari 2012

New Delhi - besök på Max Hospital

Efter besöket på Medanta Medicity begav sig delegationen till privatsjukhuset, Max Super Speciality Hospital, ett av Max Healthcares åtta sjukhus. Socialminister Göran Hägglund och Anders Malmström, Exportrådet Indien talade vartefter Dr. Shubnam Singh gav en presentation av Max Healthcare. Delegationen delades senare in i flera grupper beroende på intresse, vilket gjorde att varje företag fick en möjlighet att träffa dess rätta motpart.

[caption id="attachment_1678" align="aligncenter" width="224" caption="Socialminister, Göran Hägglund"]Socialminister, Göran Hägglund[/caption]

[caption id="attachment_1676" align="aligncenter" width="224" caption="Anders Malmström, Exportrådet Indien"]Anders Malmström, Exportrådet[/caption]

[caption id="attachment_1679" align="aligncenter" width="224" caption="Dr. Shubnam Singh"]Dr. Shubnam Singh[/caption]





Nu ser vi fram emot kvällens delegationsmiddag som Bactiguard och Cadila Pharma står som värd för.

New Delhi - besök på Medenta Medicity

Idag är den första dagen på svenska hälsodelegationen till Indien. Vi befinner oss på privatsjukhuset Medanta Medicity, grundat 2010 av kändisdoktorn Naresh Trehan som tidigare varit Presidentens personliga kirurg. Idag har sjukhuset 1600 bäddar och 5000 anställda. Medenta Medicity satsar på att pressa priserna för att nå ut till en större del av befolkningen och idag har de lägre priser än majoriteten av alla privat sjukhus i Indien. Cirka 15 procent av vården är antingen gratis eller subventionerad. Sjukhuset arbetar även aktivt med utbildning och forskning.

Under besöket fick företagen presentera sig för beslutsfattare från företaget. Socialminister Göran Hägglund deltog även som talare. Besöket avslutades med en rundtur på sjukhuset där vi bland annat fick se deras installation av Elektas linjära accelerator.
[slideshow]

söndag 19 februari 2012

Mot Indien!

Idag inleddes årets första delegationsresa, en delegation bestående av 15 aktörer och inte mindre än 50 personer, under ledning av socialminister Göran Hägglund. Under fyra dagar ska mycket hinnas med, möten med indiska hälso- och sjukvårdsministerier och myndigheter, studiebesök till privata och offentliga sjukhus, inte mindre en tre seminarier där svenska lösningar visas upp och allt detta i städerna New Delhi och Hyderabad.

20120219-064538.jpg

Ambassadör Lars-Olof Lindgren hälsar delegationen välkommen och berättar att samarbete på hälsoområdet är ett av de absolut mest framgångsrika i de indisk-svenska relationerna och att han ser stor potential för företag inom denna sektorn.

20120219-064800.jpg

Deltagarna presenterar sig i det inledande mötet på hotellet.

20120219-065423.jpg

Amrit Hinduja och Björn Savlid från Exportrådet i Indien presenterar den indiska sjukvårdsmarknaden för deltagarna. Indien spenderar idag ca 3 procent av BNP på sjukvård. Av sjukvårdskostnaderna står privata aktörer för 77 procent vilket innebär att den offentliga vården är relativt begränsad. Staten satsar dock mer och de privata aktörens växer också. Marknaden för medical devices växer med 17 procent per år och majoriteten av dessa importeras.

20120219-072007.jpg
Yasmin från ambassaden går igenom det något komplexa indiska sjukvårdssystemet.

20120219-074912.jpg

Delegationsledaren själv med företaget Avesina.

torsdag 16 februari 2012

Indiska journalisten Sanchita Sharma besöker Nya Karolinska Solna; White; Smittskyddsinstitutet och Bactiguard

Igår fick den indiska  journalisten Sanchita Sharma en förmiddag dedikerad till Nya Karolinska Solna. Dagen började med ett besök på NKS Showroom, en utställning där man med hjälp av bild, film och en interaktiv modell kan lära sig mer om Nya Karolinska Solna och framtidens hälso- och sjukvård. På NKS Showroom mötte vi upp med Charlotte Ruben från arkitektbyran  White, vilka tillsammans med Tengboms arbetar med att utforma Nya Karolinska Solna. Charlotte kommer att delta i Swecares och Exportrådets delegationsresa till Indien nästa vecka. Efter att Charlotte guidat Sanchita genom utställningen promenerade vi förbi byggarbetsplatsen för att därefter besöka projektkontoret.

[caption id="attachment_1635" align="aligncenter" width="300" caption="Nya Karolinska Solna"]Nya Karolinska Solna[/caption]

[caption id="attachment_1636" align="aligncenter" width="300" caption="Charlotte Ruben och Sanchita Sharma tittar på modellen över Nya Karolinska Solna"]Charlotte Ruben och Sanchita Sharma tittar på modellen över Nya Karolinska Solna[/caption]

Gårdagen  fortsatte med ett lunchmöte på Smittskyddsinstitutet med Otto Cars, professor på Action on Antibiotic Resistance, Uppsala Universitet och Smittskyddsinstitutet. Otto förklarade att antibiotikarestens är ett globalt problem och att vi idag bara ser början på problemet. Om fem till femton år kommer det bli betydligt värre. Otto och  Sanchita är båda överens om att media har en viktig roll i kampen mot ökad antibiotikaresistans.

[caption id="attachment_1637" align="aligncenter" width="300" caption="Professor Otto Cars och Sanchita Sharma"]Professor Otto Cars och Sanchita Sharma[/caption]

Idag var sista dagen för Sanchita innan hon satte sig på flyget hem till ett betydligt varmare Indien. Första mötet för dagen var på Bactiguard där vi fick lyssna till en intressant presentation om företaget och vi fick dessutom tillfälle att hälsa på i Bactiguards labb. Efter mötet med Bactiguard lämnade jag av Sanchita på Socialdepartementet där en intervju med Göran Hägglund var sista anhalten innan hemresan. Ni som följer med till Indien får träffa Sanchita nästa vecka!

onsdag 15 februari 2012

Möjligheter för eHälso-företag i Uganda

20120215-035852.jpg

Idag bjuder Swecare for Development in till ett möte om möjligheterna inom eHälsa och telemedicin i Uganda. Karin Källander, forskare på Karolinska Institutet, berättar om arbetet med att minska barnadödligheten på landsbygden i Uganda genom eHälsolösningar. Av 33 miljoner invånare dör ca 70 000 barn om året och de vanligaste orsakerna är malaria, lunginflammation och diarré. Landet ligger långt ifrån att uppnå milleniemålen om barnadödlighet. Det svåraste är att nå befolkningen i isolerade byar där infrastrukturen kan vara obefintlig, bristen på medicin, diagnostik och medicinskt utbildad personal skriande. Genom att utbilda lokala kontaktpersoner och förse dem med enkla mobiltelefoner så att de kan kommunicera med mer avancerade sjukvårdsenheter, få stöd av läkare, registrera utbrott av epidemier snabbare och tillsätta resurser där det behövs, har man fått goda resultat och en minskning av dödligheten hos barn. Man letar nu efter fler intressanta innovationer som skulle kunna användas i Uganda och övriga Afrika.

tisdag 14 februari 2012

Ny medlem Cavidi

Denna vecka välkomnar vi Cavidi som ny medlem i Swecare!

"Cavidi’s mission is to make medical diagnostics more accessible regardless of resource limitations. Our focus lies within HIV treatment. Products include tests for reliable monitoring of HIV patients, designed for use in simpler laboratory settings worldwide."

Cavidis Vd John Reisky de Dubnic blir intervjuad av Sanchita Sharma från Hindustani Times

Cavidis Vd John Reisky de Dubnic fick under eftermiddagen träffa den indiska journalisten Sanchita Sharma från Hindustani Times för att presentera sitt företag. Den indiska marknaden är högt prioriterad för Cavidi  och nästa vecka åker John Reisky de Dubnic till Indien för att delta  i Swecare och Exportrådets hälsodelegation till Delhi och Hyderabad, ledd av socialminister Göran Hägglund.

 

Besök på CMIV i Linköping

Den här veckan har vi den indiska journalisten Sanchita Sharma från Hindustan Times på besök. Maria har jobbat hårt för att få ihop ett fullpackat schema för Sanchita. Igår besökte Sanchita hälsodepartementet och Elekta och idag var hon tillsammans med mig och Lena på CMIV i Linköping.


Lars Wettergren på Sectra och Anders Persson föreståndare på CMIV



Härliga färger!



Sanchita får pröva den virtuella arbetsstationen




Bordet används bland annat för att ta bilder inom rättsmedicin och av ortopeder. Genom den avancerade tekniken får man inte bara bättre bilder utan kan även följa och mäta flöden i t.ex. hjärtat. Bordet ger läkarna och studenterna möjlighet att rotera, zooma och skära i vävnaderna.

 

Påminnelse - enkät om utvecklingsmarknader

För en vecka sedan skickade Swecare ut en enkät för att undersöka våra medlemmars intresse för utvecklingsmarknader.

Underlaget kommer att utgöra en viktig del i Swecares satsning mot dessa marknader.


Deadline för enkäten är på fredag, 17 februari 2012.


Ta chansen och var med och påverka Swecares satsning på framtidens marknader!







Ett smällkallt men givande besök i Moskva

Många var ni som uppmärksammade blogginlägget där vi berättade att vår Senior advisor Christer Andersson skulle delta på den ryska sjukvårdskongressen i Moskva, 8-9 februari. Christer är nu tillbaka och meddelar att det var en mycket intressant och givande kongress med många nya affärskontakter som han givetvis kommer att förmedla till intresserade medlemsföretag.

På vårt nästa Östeuropamöte som nu är satt till den 9 mars, kl. 9-12 får vi alla möjlighet att ytterligare diskutera våra aktiviteter i Östeuropa och hur vi ska ta tillvara på framtida affärsmöjligheter som skapas via nya kontakter i Moskva! Vi hoppas på att få se er där, inbjudan kommer inom kort på vår hemsida.

För frågor, kontakta Christer via e-mail christer.andersson@swecare.se eller telefon 070 454 21 50.

måndag 13 februari 2012

Rundabordssamtal kring möjligheter för svenska eHälsoföretag i Afrika

Nu på onsdag, 15 februari, anordnar Swecare tillsammans med Exportrådet ett rundabordssamtal kring möjligheter för svenska eHälsoföretag i Afrika.

Ökad tillgång till mobiltelefoner och Internet i Afrika öppnar upp för många möjligheter inom eHälsa. Många afrikanska länder tittar på hur de kan skapa mer lättillgängliga och effektiva behandlingar. Svenskt kunnande och utrustning inom eHälsa kan spela en viktig roll för bättre hälsa i Afrika.

Gästtalare är Karin Källander, forskare inom Ehälsa vid Karolinska Institutet, som leder ett femårigt projekt där hon med eHälsa som verktyg arbetar med att bekämpa sjukdomar på landsbygden i Uganda och Moçambique.

Henrik Danielson, regionchef för Öst, Central- och Västafrika kommer att dela med sig av sin kunskap och sina erfarenheter av att göra affärer i Afrika.

Patrik Barje från Swecare kommer att ge en kort presentation av projektet Swecare for Development.

Tid: Onsdag 15 februari  2012, kl. 15.30-17.00
Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Anmälan görs till patrik.barje@swecare.se, ange “eHälsa Afrika″ som rubrik.

Varmt välkomna!

fredag 10 februari 2012

Vinterstockholm

 



Under min morgonpromenad från Slussen till jobbet lyste solens strålar upp takåsarna i Gamla Stan och man kände någonstans att vi trots den bitande kylan går mot ljusare tider. Stockholm är vackert!

Vi har haft en spännande vecka på Swecare, tagit emot besök av Bagdads guvernör och arrangerat ett seminarium om Indien tillsammans med Swedish Medtech och LIF. Bra talare från olika håll, vår ambassadör Lars-Olof Lindgren, Ashok Patil som arbetat i många år med sjukvård både i Sverige och Indien, forskaren Abul Mandal samt våra medlemsföretag Bactiguard och Elekta berättade om sina erfarenheter av Indien.

I nästa vecka är det styrelsemöte, vilket vi ser mycket fram emot. Det är alltid kul att träffa ledamöterna i vår styrelse och få lite feed back på det vi håller på med. Bra, dåligt, för mycket, för lite av något.. Skriv gärna en rad ni som inte deltar i styrelsemötena men ändå har åsikter!

På söndag den 18 februari går också årets första delegationsresa av stapeln. Det bär av till Indien under Göran Hägglunds ledning och inte mindre än 12 företag deltar. Tillsammans med generaldirektören för Folkhälsoinstitutet, representanter för Socialstyrelsen, Socialdepartementet, Swecare, ambassaden, Tillväxtanalys och Exportrådet kommer vi vara över 50 personer. Resan går till Delhi och Hyderabad och veckan slutar med ett möte i den Joint Working Group som är satt att implementera MoU:t mellan Sverige och Indien på hälsoområdet. Swecare är företagens representant i denna arbetsgrupp, så ni som har frågor som ni vill sätta på den politiska agendan hör av er till oss innan fredag den 24 februari! I nästa vecka kommer också en indisk journalist, Sanchita Sharma från den stora dagstidningen Hindustani Times, som gör ett förreportage för delegationsresan och kommer för att lära sig mer om den svenska hälso- och sjukvården. Vi har satt ihop ett superprogram som innefattar besök på CMIV i Linköping, utställningen om Nya Karolinska, intervjuer med Göran Hägglund och äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm och mycket mer. Programmet är tight, men om ni skulle vilja träffa henne får ni höra av er så ska vi se om vi kan pressa in någon ytterligare.

torsdag 9 februari 2012

Seminarium om finansieringsmöjligheter för affärer i Östafrikanska gemenskapen, av SWEACC



Lena O'Donnell representerade ”Swecare for Development”, vårt Sida-finansierade projekt, på seminariet ”Financing your new venture – a stumbling block?” arrangerat av Swedish – East African Chamber of Commerce (SWEACC). Under Moderator Maria Borelius professionella ledning presenterades ett antal olika finansieringsmöjligheter för potentiella affärer i länderna i den Östafrikanska Gemenskapen. Intressanta ämnen om hur en bra business plan kan utformas och vad en sådan bör innehålla, var man kan hitta finansiering (Kapitalguiden), EKNs roll, den svenska regeringens visioner för näringslivsfrågor på utvecklingsmarknader, Nordeas analys och syn på regionen, Swedfunds swedpartnership instrument. En mycket intressant presentation av ett företags etablering i Kenya, Peepoople, som producerar och säljer sin engångstoalett i Nairobis slum, Kibera. Slutligen några mycket väl valda och inspirerande ord från Ugandas ambassadör, Mr Joseph Tomusange som avslutade dagens seminarium så här: ”Africa is on the move – East Africa is moving faster”. Se till att vara först på tåget….

onsdag 8 februari 2012

Indienseminarium i samarbete med Swedish Medtech och LIF

I samarbete med våra partners Swedish Medtech och LIF anordnar Swecare idag ett eftermiddagsseminarium med fokus på Indien.


Seminariet inleddes med en generell presentation av Indiens politiska och ekonomiska situation av Sveriges ambassadör i New Dehli Lars-Olof Lindgren.


En paneldiskussion följde efter presentationerna. Panelen bestod av representanter från Bactiguard och Elekta som har erfarenhet från att arbeta i Indien samt ambassadör Lars-Olof Lindgren, Dr. Ashok Patil från International Association of Rural Health & Medicine och Dr. Abul Mandal från Högskolan i Skövde.


Efter ett givande seminarium med livliga diskussioner och mycket nyttiga tips för de som vill etablera sig i så bjöd Swecare på indisk mat och mingel.

tisdag 7 februari 2012

Lunchmingel och rundabordssamtal med Bagdads guvernör

Efter ett lyckat mötet med iraknätverket anordnade Swecare lunchmingel och rundabordssamtal med Bagdads guvernör Salah Salem Abdelrazaq som är på besök i Sverige. Guvernör Salah Salem Abdelrazaq förklarade att Bagdad gör mycket stora satsningar inom hälso- och sjukvårdssektorn. Bagdad är i ett stort behov av fler sjukhus och specialkliniker. Guvernören framförde en önskan om ett nära samarbete med svenska aktörer i denna uppbyggnad. Svensk kunskap inom hälso- och sjukvård, samt svensk medicinteknik efterfrågas.

[caption id="attachment_1527" align="aligncenter" width="224" caption="Kefah Esmael från IQSpaces samtalar med guvernör Salah Salem Abdelrazaq"]Kefah Esmael från IQSpaces samtalar med Guvernör Salah Salem Abdelrazaq[/caption]

[caption id="attachment_1528" align="aligncenter" width="300" caption="Lunchmingel med iraknätverket"]Lunchmingel med iraknätverket[/caption]

[caption id="attachment_1529" align="aligncenter" width="300" caption="Guvernör Salah Salem Abdelrazaq presenterar behoven för hälso- och sjukvården i Bagdad"]Guvernör Salah Salem Abdelrazaq presenterar Bagdads behov inom hälso -och sjukvård[/caption]

 

Möte med iraknätverket

Nu har årets första möte med iraknätverket satt igång på Näringsdepartementet. Maria hälsade välkomna till en grupp bestående av intresserade företag och organisationer.


Ali Shakir från Exportrådet i Irak presenterar läget för hälso- och sjukvård i Irak.


Diskussioner följde om vad som kan göras på politisk nivå och Maria underströk att Irak är ett fokusområde för Swecare. Sverige arbetar med att skriva ett MoU med Irak och Lotta Liljelund uppmanade företag att använda Swecare som kanal för att föra fram åsikter och synpunkter.

fredag 3 februari 2012

Återträff med Kinadelegationen



20120202-113245.jpg

Maria Larsson bjöd in deltagarna i Kinadelegationen till en återträff i Rosenbad där alla fick ge synpunkter på resan och berätta om de resultat som resan genererat och hur man skulle vilja jobba vidare tillsammans.



20120202-113505.jpg

Ragnwi Marcelind och Ewa Ställdal i samtal. Bactiguard var mycket nöjda med det seminarium de ordnade i Peking under resan som ministern invigde.



20120202-113745.jpg
Gunnar från SCA berättar om hur de går vidare i hemtjänstprojektet som lanserades i Shanghai under resan och hur de planerar för inkommande kinesiska besök under våren. SCA underströk vikten av kontinuitet och värdet av de goda relationer som de åtskilliga resorna med Maria Larsson givit, de skulle gärna se en uppföljande resa under hösten. Gunnar passade också på att slå ett slag för äldrenätverket i Swecare som han anser måste fortsätta hålla ihop de olika aktörerna för att vi ska kunna svara upp mot alla förfrågningar från omvärlden.



20120202-114303.jpg
Bactiguard var välrepresenterat på träffen, här Linda Nyberg bredvid Johan Hörberg från Phoniro. Phoniro åkte mest med för att lära sig om den kinesiska marknaden men rönte stor uppmärksamhet och intresse. Nu funderar Johan främst på hur hans företag ska hinna med att följa upp och svara på alla förfrågningar.



20120202-114613.jpg
En nöjd minister som fick höra många uppskattande ord om sitt engagemang men även att aktiviteterna verkligen givit konkreta resultat för de svenska företagen.

torsdag 2 februari 2012

Besök i Uppsala

20120202-014918.jpg

Idag bar det iväg till Uppsala, jag och Christer besökte akademiska sjukhuset och Swecares styrelseledamot tillika sjukhusdirektör, Lennart Persson för att diskutera framtida samarbete.

20120202-015234.jpg

Lennart var tidigare chef för Nya Karolinska men började i Uppsala 1 november. Akademiska sjukhuset har varit med och tagit emot ett antal ögonskadade egyptier under hösten och verksamheten i Uppsala Care har växt de senaste åren. Man är världsledande inom området neuroendokrina tumörer men har även en mängd andra specialiteter naturligtvis. Lennart har ambitionen att Uppsala ska bli mer öppet mot omvärlden, forskningen har länge varit internationell men även för övrig verksamhet borde man kunna vara mer på bettet när det gäller att sätta sig på den internationella kartan. Uppsala har faktiskt fler Nobelpris i baggaget än exempelvis Karolinska, man är väldigt stark inom kemi tex.

20120202-015949.jpg

Med på mötet var också biträdande sjukhuschef Björn Ragnarsson.

På eftermiddagen besökte vi Elisabethsjukhuset som drivs av Aleris och är ledande inom axelkirurgi, ett område som växer stort. Axelkirurgi är idag vanligare än exempelvis ryggkirurgi.

20120202-021248.jpg

Stefan Nilsson tog emot och berättade om verksamheten. Med på mötet var också axelspecialist Hans Rahme.