onsdag 28 maj 2014

Zambias hälsominister på besökSom ett svar på Göran Hägglunds besök i Zambia, i samband med Swecares delegationsresa i november förra året, kom Zambias hälsominister Dr. Kasonde på besök i början av veckan.
Socialdepartementet stod som värd och hade anordnat ett gediget program, med besök på bl a SKL, KI, KS och ett besök på Gustavsbergs vårdcentral. De båda ministrarna hade också en lunch tillsammans där de diskuterade möjligheterna till ett stärkt samarbete inom hälsa- och sjukvårdsområdet.


Swecare hade hand om två delar i programmet. I måndags kväll tog vi med Dr. Kasonde på en båttur till Fjäderholmarna, med middag där. Med oss hade vi några av företagen som deltagit i våra tidigare delegationsresor till Zambia, samt representanter för Folkhälsomyndigheten, UD och Zambias ambassad i Stockholm. Tyvärr var vädret inte lika varmt och vackert som dagarna innan, men det blev ändå en trevlig kväll, med livliga samtal om svensk respektive zambisk mat, det svenska sjukvårdssystemet och minnen från våra zambiska resor.
Igår eftermiddag anordnade vi ett rundabordssamtal med ministern. Vi hade 15 olika aktörer representerade vid bordet, och totalt 25 deltagare. Maria Helling inledde med bakgrunden till ministerns besök, dvs Swecares arbete med Zambia som fokusland sedan början av 2012. Efter en kort presentationsrunda, berättade Dr. Kasonde om hälsoministeriets prioriteringar att dels öka nivån på klinisk vård, dels öka tillgängligheten för medborgarna.

Ett viktigt sätt att nå detta är att satsa på sjukvårdspersonal, genom att förbättra och öka utbildning både grundutbildning och specialiseringar. Distributionen av läkemedel är ett annat viktigt område, där det finns ett desperat behov av öka en regelbunden tillgång till mediciner. Dr. Kasonde nämnde också decentralisering av vård, och var glad över att ha fått möjlighet att studera hur Sverige har gjort. Det sista området han nämnde var samarbete med den privata sektorn. Efter att ursprungligen ha varit ganska skeptisk mot den privata sektorn, har han nu insett att samarbetsmöjligheter finns. Även här fann han stort intresse i att se hur sådant samarbete sker i Sverige. Viktigast i vården, sa hälsoministern, är dock tre C: ”clean, caring and competent”. Vad gäller kliniska områden ligger fokus fortfarande på malaria, hiv och mödra- och barnahälsa, men icke-smittsamma sjukdomar prioriteras också.


Efter Dr. Kasondes informativa genomgång släpptes diskussionen fri. Vi hann täcka många områden under resterande tid. Vi pratade om utbildning och kapacitetsutveckling och att erbjuda hela lösningar, t ex utbildning inom rehabilitering av ryggradsskador. Rörande läkemedel diskuterade vi ökade kostnader, rationell användning av medicin och eletroniska recept. Kliniska områden som togs upp var t ex cancervård inklusive cancerregister och infektionskontroll. Infrastruktur, decentralisering och finansiering var andra samtalsämnen, innan Maria summerade samtalet och tackade Dr. Kasonde för hans närvaro och intresse. Det var väldigt roligt att få träffa ministern igen, nu på hemmaplan, och roligt att så många aktörer; företag, den offentliga sektorn och akademin, ville träffa honom.
Även regeringens hemsida skriver om mötet, se: http://www.regeringen.se/sb/d/1474

måndag 26 maj 2014

Rundabordssamtal- Kazakstan

Skrivet av Swecare

030

Idag tog Swecare och Socialdepartementet emot en hälsodelegation från Kazakstan. I ett rundabordssamtal diskuterades hur samarbete inom statlig och privatsektor kan stärka hälso- och sjukvården. Delegationen bestod av 13 deltagare som alla var beslutsfattare inom hälsosektorn i Kazakstan, allt från hälsoministeriet på nationell nivå till representanter för olika regioner samt sjukhus och kliniker. Kazakstans ambassadör i Sverige deltog också tillsammans med förstasekreteraren på ambassaden samt representanter för UD, EKN, SKL, Mälardalens Högskola och ett par av Swecares medlemsföretag. Kazakhstan har inlett ett program för att modernisera sitt sjukvårdssystem och kommer behöva göra stora investeringar de kommande åren, initiativet The Kazakhstan Health Technology Tranfer and Institutional Reform Project syftar till att introducera internationella standards och skapa långsiktig institutionell kapacitet inom hälsoministeriet och övriga relaterade myndigheter. Till detta har den kazakiska regeringen och Världsbanken avsatt betydande resurser.

023

Karin Berlin från Socialdepartementet inledde och hälsade oss alla välkomna. Efter det höll Maria Helling en kort presentation av Swecares arbete samt introducerade deltagarna.

025

Inna Stratulat, Head of Unit for Monitoring and Development of Unified National Health System of Health Service Purchase Committee, Ministry of Health, höll sedan en presentation kring hälsosituationen i landet, utmaningar och ambitioner för framtiden där prioriteringarna främst rörde förbättrad mödra- och barnadödlighet, ökad medellivslängd, hantering av hjärt- och kärlsjukdomar och cancer, utbyggnad av primärvård samt att förstärka sjuksköterskornas roll i systemet. Ett stort intresse visades för de närvarande företagens tjänster. I samtalet efter presentationerna diskuterades hur svenska aktörer skulle kunna samarbeta med Kazakstan inom hälso- och sjukvård och områden som kom upp var framför allt hur man höjer kvaliteten på vården, utbildning av sjuksköterskor samt äldrevård. Delegationen var väldigt intresserad av vad Sverige har att erbjuda på området och vill fortsätta kontakterna med Swecare och de svenska företagen. Swecare kommer även följa upp mötet och undersöka intresset bland de svenska företagen för en eventuell aktivitet i Kazakhstan. Innan sommaren väntas också fler högnivåbesök från landet så om ni är intresserade av den kazakiska marknaden får ni hålla ögonen öppna för fler inbjudningar!

kamel

Mötet avslutades med att delegationen lämnade över denna fina kamel som nu kommer pryda sin plats på Swecares kontor och påminna om de stora möjligheterna för svensk hälso- och sjukvård i Kazakhstan!

Möte med äldrenätverketIMG_4410

Målet med dagen var att gemensamt besluta oss  för en marknad och en aktivitet som vi börjar planera för. Vi hade formulerat ett antal diskussionsfrågor:
 • Vilka marknader är intressanta?
 • Vilken typ av aktörer är av intresse att träffa?
 • Vilken typ av aktivitet är mest lämplig för att på ett bra sätt komma i kontakt med rätt aktörer?
 • Vilken typ av expert och/eller högnivå person behöver vi ha med för att öppna dörrar?
 • Vilken typ av finansiella resurser har vi för att genomföra en aktivitet?
 • Vilken information behöver vi få fram angående den marknad vi bestämmer oss för?
Att välja marknad visade sig vara svårt. Länder som kom upp var Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike och England. Vi beslutade att Swecare tar på sig att göra lite research om vad som är på gång i dessa länder och vilka experter som kan vara aktuella för att delta på en aktivitet. Vi återkommer sedan med ett förslag till de företag som är intresserade av en äldreaktivitet och  involverar dessa i processen för att få till en riktigt bra aktivitet. Har ni synpunkter och förslag på vilken marknad ni skulle vilja göra en äldreaktivitet i så är ni välkomna att höra av er!

tisdag 20 maj 2014

Workshop i hållbar sjukvård

Idag samlade Swecare och Stiftelsen TEM ett antal aktörer intresserade av att delta i arbetet med en nationell innovationsagenda i hållbar sjukvård. Hållbar sjukvård eller Sustainable Healthcare är ett område som växer kraftigt globalt och ett område där Sverige ligger långt framme. I begreppet ingår allt från miljötekniklösningar, energieffektiviseringar, CSR, byggnation, Life Science med låg miljöpåverkan och beteendeförändringar i syfte att sjukvården ska minska sin negativa påverkan på det omgivande samhället, natur och miljö. Området är stort och komplext och innehåller många intressenter, bland annat Region/sjukhus, privat sjukvård, näringslivsorganisationer, leverantörer, NGO:s, universitet, forskning.

bild

Nu har TEM, Swecare, LU och SBHub fått stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas för att ta fram en nationell innovationsagenda under 2014. Det var mot bakgrund av detta som vi samlade ett antal aktörer för att diskutera hur arbetet kan fortskrida.
Som talare hade vi  Daniel Eriksson från TEM som har hållit ett antal kurser i hållbar sjukvård och Jessika Broström från Getinge som berättade hur de arbetar med området.

.bild

Efter talarna så hade vi en workshop kring ett antal frågor och diskussionerna blev riktigt intressanta. De viktigaste punkterna att ha med i innovationsagendan sammanfattades till:
 • Utbildning inom hållbarhet för beställare och företag
 • Marknadsföra ”The Swedish Model” internationellt
 • Lista på vilka problemområden som finns inom sjukvården där man behöver innovativa lösningar: Innovationslista.
 • En märkning av produkter inom hälso- och sjukvården: best in class. Pris och utmärkelse för bästa produkter.
 • Tillgänglighet till sjukvården (inkommande besök, företag – beställare dialog etc.)
bild

Efter workshopen hade vi ett trevligt mingel. För oss har det varit en mycket lärorik dag och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med området hållbar sjukvård.
 

Swedish Medtechs årsmöteskonferens

Idag samlade Swecare och Stiftelsen TEM ett antal aktörer intresserade av att delta i arbetet med en nationell innovationsagenda i hållbar sjukvård. Hållbar sjukvård eller Sustainable Healthcare är ett område som växer kraftigt globalt och ett område där Sverige ligger långt framme. I begreppet ingår allt från miljötekniklösningar, energieffektiviseringar, CSR, byggnation, Life Science med låg miljöpåverkan och beteendeförändringar i syfte att sjukvården ska minska sin negativa påverkan på det omgivande samhället, natur och miljö. Området är stort och komplext och innehåller många intressenter, bland annat Region/sjukhus, privat sjukvård, näringslivsorganisationer, leverantörer, NGO:s, universitet, forskning.
bild
Nu har TEM, Swecare, LU och SBHub fått stöd av Vinnova, Energimyndigheten och Formas för att ta fram en nationell innovationsagenda under 2014. Det var mot bakgrund av detta som vi samlade ett antal aktörer för att diskutera hur arbetet kan fortskrida.
Som talare hade vi  Daniel Eriksson från TEM som har hållit ett antal kurser i hållbar sjukvård och Jessika Broström från Getinge som berättade hur de arbetar med området.
.bild
Efter talarna så hade vi en workshop kring ett antal frågor och diskussionerna blev riktigt intressanta. De viktigaste punkterna att ha med i innovationsagendan sammanfattades till:
 • Utbildning inom hållbarhet för beställare och företag
 • Marknadsföra ”The Swedish Model” internationellt
 • Lista på vilka problemområden som finns inom sjukvården där man behöver innovativa lösningar: Innovationslista.
 • En märkning av produkter inom hälso- och sjukvården: best in class. Pris och utmärkelse för bästa produkter.
 • Tillgänglighet till sjukvården (inkommande besök, företag – beställare dialog etc.)
bild
Efter workshopen hade vi ett trevligt mingel. För oss har det varit en mycket lärorik dag och vi ser fram emot att fortsätta arbeta med området hållbar sjukvård.

 
 
Carl B
Idag håller Swedish Medtech årsmöte. Swedish Medtech är en viktig partner för Swecare och man genomförde exempelvis gemensamt resan till Hong Kong i förra veckan. Första talare är Carl Bennet, ordförande i Getingekoncernen. Bennet talar i sin inledning om det mycket omdebatterade fenomenet vinster i välfärden och menar att vi behöver en mångfald av aktörer som är villiga att vara med och driva och utveckla vården för att möta den framtida utmaningen med ökad efterfrågan på vård, men också för att behålla och förbättra kvaliteten. Fokus måste flyttas från vinst till kvalitet. Vinsten i sig är viktig, den ger en grund för att kunna investera i verksamheten och förbättra den. Avarter finns inom den här sektorn som inom alla övriga men Bennet menar att detta går att korrigera. Man måste sätta vettiga spelregler och sedan ta vara på möjligheterna och driva utvecklingen framåt. Kombinationen mellan offentligt och privat är det som gjort Sverige framgångsrikt inom andra sektorer, vi bör även använda oss av detta inom vården. Att det sedan är så ifrågasatt att själva driften av vården går med vinst men inte det som exempelvis hans egen koncern Getinge ägnar sig åt, att leverera utrustning till vården, ställer han sig mycket frågande till. Varför är det fel att tjäna pengar på att driva vård men inte all den verksamhet som är kopplad till denna i form av infrastruktur, medicinteknik, utrustning, läkemedel, bygga sjukhuset etc, det är samma skattepengar, det är samma patienter som berörs.

T-B C

Nästa talare är Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra. Torbjörn tar upp viktiga frågor om hur vi ska göra det möjligt och mer attraktivt för företag att stanna i Sverige samt hur de svenska bolagen ska fortsätta växa och utvecklas. Kronander pratar om vikten av att ha referensobjekt på hemmamarknaden, i vissa fall kan det nästan kännas som att det är nackdel att vara svensk aktör i upphandlingar mm, något som är totalt i motsats till andra länder i Europa och över hela världen. De offentliga upphandlingsförfarandena är fortfarande ett problem. Alltför mycket fokus är på kostnad och allt för lite på funktion och värde i ett längre perspektiv. Samverkan mellan företagen och den kliniska verksamheten är nästa nyckelfråga. Detta påpekades även på Swecares årsmöte för ett par veckor sedan, då man hänvisade till att det goda klimatet och det täta samarbetet mellan sjukvården och entreprenörerna på 60- och 70-talen och att detta medförde många nya företag som idag är svenska flaggskepp. I dagsläget finns inte samma tillväxt av företag och innovationer och samverkan mellan de två sfärerna är också mycket längre från varandra.

GP
Göran Persson, fd statsminister och numera ordförande i Cambio Healthcare Systems, är näste man på scen och talar om sin egen erfarenhet av vården, ett antal operationer de senaste åren med anledning av bla ryggont. Han fortsätter sedan reflektera över svensk vård. Han tror på den tekniska utvecklingen och drivkrafterna som nämnts tidigare. Den största utmaningen för vården anser han vara personalförsörjningen, att ha tillräckligt med personal i vården, kanske inte i Stockholmsområdet, men för vården i stort och i synnerhet i vissa landsändar där det finns få unga och få arbetande är detta naturligtvis en stor utmaning. Intressant nog ger sig även Persson in i diskussionen om vinster i välfärden med åsikten att de privata aktörerna inom vård och omsorg är här för att stanna. Han hakar på Bennets resonemang och menar att de aktörer som inte levererar kvalitet kommer slås ut och försvinna, man måste helt enkelt leverera kvalitet för att ha en chans på marknaden. Däremot menar han att situationen är en annan för skolan, men att det är viktigt att inte blanda ihop vården och skolan i diskussionen.

disk

Eftermiddagen fortsätter med en politisk diskussion mellan Helene Hellmark Knutsson, Socialdemokraterna, oppositionens finanslandstingsråd Stockholm, Christofer Fjellner, Moderaterna, Europaparlamentariker, Anna Starbrink, Folkpartiet, landstingsråd Stockholm samt Jonas Eriksson, Miljöpartiet, riksdagsledamot och vice ordförande Näringsutskottet.Publiken släpptes också in för frågor och synpunkter.
Jonas Eriksson, som också har en bakgrund som politiker i Örebro landsting, efterlyser initiativ liknande miljöteknik och gruvnäring för life science-bolagen, en mer övergripande strategi och satsning på området, det visar vi tummen upp för (och hoppas att man tar med exportperspektivet)! Han efterlyser också en ökad dialog mellan företag och politiker på regional nivå och tycker sig diskutera detta och bli uppvaktad i högre utsträckning som riksdagsledamot än när han befann sig på landstingsnivå. Anna Starbrink menar efter att publiken återigen tagit upp frågan om upphandlingar att lagen om offentlig upphandling, LOU, inte skapades eller är anpassat för vården och bör användas så lite som möjligt åtminstone för vårdtjänster, man borde använda sig mer av lagen om valfrihet, LOV:en. Helene Hellmark Knutsson föreslår en innovationsfond för vården. Hon håller med om att det finns en ”sönderbyråkratisering” av vården som hindrar utvecklingskraften. Dagen avslutas med en inspirationsföreläsning av David Lega. David Lega är politiker för Kristdemokraterna men även idrottsman med flera medaljvinster i bl a Paralympics samt entreprenör och föreläsare.
Vi tackar Swedish Medtech för en mycket intressant dag!

Sammanfattning Hong Kong

Delegationsresan avklarad, tre dagar går fort när man har intensivt program. Här kommer lite sammanfattning genom bilder vi tagit under de tre dagarna. Kontakterna med Hong Kong har dock bara börjat, nu börjar arbetet med att planera för uppföljande aktiviteter. Redan ikväll är det dessutom dags för möte med C Y Leung, The Chief Executive of Hong Kong Special Administrative Region, som är på besök i Sverige. Under ett par dagar besöker Leung Europa och har hedrande nog valt Bryssel och Stockholm för sin vistelse. Han ska vara intresserad av teknologi och innovationer och kommer bland annat besöka KI och KTH.

Mässan

En av huvudanledningarna till att delegationen genomfördes den här veckan var deltagandet i Hong Kong International Medical Device and Supplies Fair.
 
Swecares bås, mässan
 
Ylva Wide i Swecares bås på mässan där deltagarna fick möjlighet att ställa ut material, produkter och annat de ville visa upp.
 
mottagning mässan
 
Delegationsledare Eva Nilsson Bågenholm som hedersgäst på cocktail-mottagning på mässans första dag
 
Dr Ko F&HB
 
Dr. Ko Wing-man, Secretary Food and Health Bureau, eller helt enkelt Hong Kongs ”hälsominister” som tog emot delegationen med sitt team. Med på bilden är även Deputy Secretary Ms Janice Tse och Fiona Chau, Principal Assistant Secretary. Under en och en halv timmes möte diskuterades utmaningarna som sjukvården står inför och potential för samarbete.
 
Möte HA
 
Förutom den politiska nivån så träffade delegationen ledningen för Hospital Authority, den organisation under Food and Health Bureau som ansvarar för de offentliga sjukhusen
 
Dr Lee Union Hospital
 
Den privata sjukvården spelar en central roll i Hong Kongs sjukvårdssystem. Delegationen besökte Union Hospital, ett av de nyaste och modernaste  privata sjukhusen, och togs emot av chefen Dr. Anthony Lee som dessutom är ordförande i Hong Kong Private Hospitals Association.
 
Dr Yung H-K Sanatorium
 
Sedan besöktes Hong Kong Santaorium Hospital, ett av de äldsta och mest prestigefulla sjukhusen med runt 500 bäddar. Här tackar Eva Nilsson Bågenholm Dr Raymond Yung, Assistant Medical Superindentent för ett mycket intressant och informativt möte följt av en rundtur.
 
Dr Chan
 
Dr Norman Chan är specialist inom endokrinologi och en av Hong Kongs främsta experter inom diabetesvård. Under en middag redogjorde han för utvecklingen av livsstilsrelaterade sjukdomar och i synnerhet diabetes i Asien.
 
Lunch HKTDC
 
Vi hann även med mycket annat trevligt som att bli bjudna på traditionell kinesiskt lunch av Hong Kong Trade and Development Council. Här ser vi Johan Falck från Onemed och Peter Reinli, IMIX, i samspråk med Kelly Ma från HKTDC
 
Lunch 2
 
Vackert upplagd mat Shanghai style
 
 
sjukhusdjur
 
Dessa figurer i en vuxen persons storlek står i entrén till Hospital Authority och representerar olika viktiga värden för Hong Kongs offentliga vård, engagerad personal, patienten i fokus osv…
 
HK by night
 
..och en obligatorisk avslutande bild på Hong Kongs skyline, by night..
 

Utsikt konsulns balkong

Ett par fantastiska, om än regnrika, dagar i Hongkong går mot sitt slut. Under tre dagar har vi haft fullspäckat program, lärt oss om Hongkongs sjukvårdssystem, mött representanter för såväl offentlig som privat sektor, träffat experter, distributörer och ställt ut på mässan Hongkong International Medical Device and Supplies Fair.


Möte HA

Delegationen träffar Dr. Cheung, Director och Rowena Wong, Chief International Affairs och deras team på Hongkong Hospital Authority.
Fredagsmorgonen inleddes med ett möte på Hospital Authority, en organisation eller myndighet som ansvarar och driver de offentliga sjukhusen i Hongkong. Hospital Authority ligger under Hongkongs ”hälsoministerium”, Food and Health Bureau som vi besökte dagen innan för de mer politiska aspekterna av sjukvårdens organisation. Hospital Authority driver 42 sjukhus och ett antal kliniker, det motsvarar 27 000 sjukhusbäddar. Det offentliga systemet i Hongkong liknar det svenska och är kraftigt subventionerat. Patienten betalar endast en mindre summa. Då bättre bemedlade ofta söker sig till de privata sjukhusen har den offentliga vården kommit att främst inriktas mot akutsjukvård samt vård för ekonomiskt svagare grupper. De största utmaningarna man står inför är ökad efterfrågan på vård då man har en åldrande befolkning samt en ökning av de kroniska sjukdomarna.Möte Getinge

Alex Wong chef för Getinge i Hongkong välkomnar Eva Nilsson Bågenholm och Anna Lefèvre Skjöldebrand till kontoret.
Det sista mötet för resan hölls på Getinges kontor där landchefen Alex Wong redogjorde för Getinges utveckling i regionen, hur man ser på Hongkong som marknad, vilka möjligheter svenska företag har och hur man bäst går till väga för att lyckas. Några av Getinges partners och distributörer var också inbjudna till mötet och efter presentationer avslutade mötet med nätverkande i mindre grupper. Det sammanhållande intrycket efter resan är att Hongkong är en väldigt intressant marknad där mycket kommer hända de kommande åren, investeringar göras och nya sjukhus byggas. Det gäller både den offentliga och den privata sidan. Generellt är man intresserad av svensk teknologi och kunnande. Miljömässig hållbarhet är ledord och man kämpar med att nå upp till medborgarnas förväntningar på vården. Rädslan för infektioner och pandemier finns där, man har fortfarande SARS i minne, men man inser också att den stora utmaningen är att möta de livsstilsrelaterade och kroniska sjukdomarna som utgör en tickande bomb. Från Swecares sida kommer vi följa upp resan och hoppas kunna återkomma med en ännu större delegation inom kort! Om du vill läsa mer om Hongkongs sjukvårdssystem och vår resa kan du gå in på Eva Nilsson Bågenholms blogg: http://www.de-mest-sjuka-aldre.se/aldrevard/hongkong-inblick-i-ett-annorlunda-sjukvardssystem/

Dag 1 och 2 i Hongkong

Den här veckan är Swecare i Hong Kong på en delegationsresa arrangerad tillsammans med Hong Kong Trade Development Council (HKTDC) och Swedish Medtech. Resan leds av regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm och vi har ett fullspäckat program med 20 deltagare från svenska företag och organisationer. Resan arrangeras i samband med Hong Kong International Medical Devices and Supplais Fair och förutom ett antal aktiviteter på mässan så har vi möten med hälsoadministrationen, sjukhus och distributörer.

IMG_4239

Programmet började i onsdags med ett introduktionsmöte på konsulatet. Generalkonsul Jörgen Hallden hälsade välkomna och alla delegater fick möjlighet att presentera sig. Julie Borselius från HKTDC höll en presentation om Hongkong-marknaden och vi gick igenom veckans program.

IMG_4245

Första studiebesöket bar till Union Hospital, av de mest ett kända privata företagen i Hongkong. Där berättade grundaren och sjukhusdirektören Dr Lee om sjukhuset och vi fick dessutom möjlighet att ställa frågor och lära oss mer om sjukvården i Hongkong. Dr Lee är också chef för Hongkongs private hospital association.

bild

Kvällen bestod  av två mottagningar. En på mässan och en som Generalkonsul Jörgen Halldin bjöd in till.
Dag två började med ett möte med distributören AMS. AMS har arbetat med bland annat Gambro, Pharmacia och andra svenska företag både i Hongkong, Macao och Kina. AMS gav en mycket matnyttig presentation av det regulatoriska systemet i Hongkong och pratade om hälso- och sjukvårdens stora utmaningar framöver. Några utmaningar de pekade ut speciellt var kroniska sjukdomar, infektionskontroll, medicinsk avfallshantering och den ekonomiska utmaningen med en åldrande befolkning i kombination med ett lågt skattetryck.

bild

Vi åkte sedan vidare till Hong Kong Sanatorium hospital där vi hade ett mycket bra möte med Dr. Raymond Yung, assisterande medicinsk föreståndare som var väldigt intresserad av de svenska produkterna och lösningarna. Dr Yung gav en mycket bra presentation om sjukhuset och sedan hade företagen möjlighet att berätta om sitt företag och ställa frågor.

bild

På eftermiddagen höll vi seminariet ”“The Swedish Model- the medical technology development and market trend in Sweden”. Både Eva Nilsson Bågenholm och Anna Lefevre Skjöldebrand höll varsin presentation inledningsvis. Seminariet fortsatte sen med två företagspaneler och salen var helt full. Det är tydligt att Hongkong har ett stort intresse för den svenska hälso- och sjukvården.

bild

Vi fortsatte sen till Food & Health Bureau där Dr Ko Wing-man, Secretary for Food and Health Bureau, mötte oss tillsammans med ett antal kollegor. Diskussionerna gick framförallt kring hur Hongkongs hälso- och sjukvård är organiserad och det var ett lärorikt och intressant möte. Dagen avslutades med en middag på Dynasty Club med en presentation om diabetes i Hongkong av Dr. Norman N. Chan.

Swecares årsmöte 2014

Idag hölls Swecares årsmöte i World Trade Center uppdelat i årsmöte, årsmöteskonferens och med ett trevligt mingel som avslutning. Vi hade samlat ett antal spännande talare och dagen blev riktigt lyckad! Årsmötet började med att landshövding Chris Heister tillika Swecares ordförande hälsade välkomna.

bild


Eftersom Chris av personliga skäl har valt att inte fortsätta som ordförande så var en av dagens största händelse valet av ny ordförande. Valberedelsen meddelade att Karin Johansson, vd Svensk Handel och före detta statssekreterare, ställer upp som kandidat till ordförande och hon valdes sedan formellt till ordförande. Tyvärr kunde Karin inte delta på mötet men inom kort så kommer en videohälsning från Karin läggas upp på Swecares hemsida.
bild


Maria tog sedan över och presenterade årsberättelsen. Vad som hänt under året och våra visioner och tankar inför framtiden. Bland annat berättade Maria att vi kommer att ha en turné i de nordiska länderna de närmaste åren för att balansera fokuset på marknader längre bort. Vi kommer naturligtvis fortsätta vårt arbete med viktiga marknader på alla håll i världen men vi strävar efter en bättre balans mellan närmarknaden och marknader längre bort.

bild


Efter en kortare paus tog socialminister Göran Hägglund över ordet och pratade om vikten av att arbeta med främjande. Han påpekade att Swecare spelar en unik roll i att samla svenska aktörer som vill ut på den internationella marknaden och underströk vikten av samarbete för att lyckas internationellt. Göran Hägglund delade också ut Swecare Export Award 2013 som i år går till diagnostikföretagen HemoCue. Mottiveringen lyder ” Hemocue är ett äkta exportföretag där över 90 procent av försäljningen går till länder utanför Sverige. Hemocue säljer till drygt 130 länder runt om i världen med produkter som är uppfunna, framforskade, producerade och sålda från Sverige. Företaget har satsat specifikt på tillväxtmarknader, dit ca 35 procent av försäljningen går i dagsläget och ökar kraftigt. Hemocue har ökat sin försäljning med 20 procent från 2008 till 2012 och detta under en period av ekonomisk tillbakagång i flera nyckelländer.”
bild


Efter en paus tog Jonas Hafström, handelssekreterarens rådgivare i främjandefrågor, över och berättade hur Utrikesdepartementet ser på handelsfrämjandet. Bland annat nämnde Jonas att  60-70% av svensk export går till EU medan den största tillväxten sker i andra delar i världen. Man satsar därför nu på att få företag att få upp ögonen för nya marknader.
bild


Vi fortsatte dagen med en presentation av Vinnovas Anna Sandström som nyligen producerat rapporten ”Global trends with local effects – The Swedish Life Science Industry 1998-2012”. I rapporten framgår att industrin under den senaste femårsperioden minskat med 4 000 anställda varav drygt 2 200 sedan 2009. Det är en konsekvens av att ett fåtal stora företag har tagit beslut om att lägga ner både forskningsverksamhet och produktionsenheter i Sverige, där Astra Zenecas stängningar av två forskningsenheter dominerar.  Det positiva är att andra delar av Life Science-industrin växer, men de lyckas för närvarande inte kompensera för nedskärningarna.
bild


Elektas avgående vd Tomas Puusepp tog sedan över och började med att tacka Swecare för den betydande roll organisationen haft i Elektas internationalisering. Tomas avgår som vd inom kort och går istället in som arbetande styrelseledamot i Elekta. Tomas talade sedan om sin syn på hur man kan öka antal företag inom hälso- och sjukvården. På 60-talet var det annorlunda då var det närmare relation mellan sjukvården och forskningen. Att denna relation har förändrats menar Tomas är orsaken till att det är svårare att få fram nya innovativa företag idag. Budskapet var dock positivt. Den rådande situationen kan förändras genom att landstingen ser till att det skapas utrymme inom sjukvården för forskningen att skapa bättre vård till lägre kostnad.
bild


Jörgen Larsson från Karolinska Sjukhuset presenterade sedan sin syn på hur exporten av svensk hälso- och sjukvård kan öka. Jörgen pekade på hur väl Sverige står sig i internationella undersökningar och frågade sig hur vi ska behålla vår konkurrenskraft. Lösningen är enligt Jörgen  att öka samarbetet mellan akademin, industrin och sjukvården. Som exempel tog han upp den nationella plattform där  alla Sveriges universitetssjukhus samarbetar med företag inom områdena; kliniska multicenterstudier, innovativ strålbehandling och medicinteknik. Detta är en modell för hur man kan samarbeta i tripple helix modellen för att öka den svenska konkurrenskraften.
bild


Talarna samlades sedan i en panel där internationaliseringen och förutsättningarna för svenska hälso- och sjukvårdsföretagen diskuterades vidare. Bland annat diskuterades återigen vikten av att satsa på  nya tillväxtmarknader runt om i världen.
Dagen avslutades med ett trevligt mingel och vi vill tacka alla som tog sig tid att spendera dagen med oss!

Seminarium om framtiden hälso- och sjukvård – India Unlimited

Skrivet av Anna Riby

India Unlimited samordnas denna vecka av indiska ambassaden i Stockholm och är en plattform för att stärka banden mellan Indien och Sverige inom olika områden, både inom affärer och kultur. Swecare har varit med och anordnat förmiddagens seminarium om framtidens hälso- och sjukvård, med Maria Helling som moderator.
Statssekreterare Furmark inledningstalar
Statssekreterare Furmark inledningstalar

Lena Furmark, statssekreterare på Socialdepartementet, nämnde i sitt inledningstal bl a samförståndsavtalet mellan Sverige och Indien som firar 5 år i år, och vikten för ett land som Sverige att fortsätta sitt internationella samarbete.
Dr Raghavan talar om innovationer och teknologi
Dr Raghavan talar om innovationer och teknologi

Dr Raghavan från Department of Biotechnology, gav oss ett inspirerade key note tal om vikten av teknologi och vetenskap för att bidra till viktiga områden som prevalens och hur man mäter den, behandling och hinder för detta samt framsteg och utmaningar.
Professor Reddy - key note speaker
Professor Reddy – key note speaker

Nästa talare var Professor Reddy från Public Health Foundation of India som menade att om ”science develops, it’s public health that delivers”. Han pratade också om Indiens utmaningar och behov, t ex den stora ökningen av livsstilsrelaterade sjukdomar. Prof Reddy ser flera möjliga samarbetsområden mellan Sverige och Indien, t ex mödra- och barnavård, prevention av tobak, alkohol och droger, infektionskontroll och patienthälsa, livsstilsrelaterade sjukdomar och äldrevård, vilket kan ske genom PPPs, student- och lärarutbyten, kapacitetsuppbyggnad, gemensam R&D och partnerskap inom innovation och teknologi.
Av dr Sanjeevi från KI tillika senior adviser på Business Sweden fick vi höra varför just Sverige och Indien ska samarbeta, så att båda länderna kan dra nytta och kombinera sina styrkor. Sist ut var två företagsrepresentanter, Christian Kinch från Bactiguard och Conny Hagman från ColoPlus, som talade om sina företag, sina lösningar inom infektionskontroll och antibiotikaresistens respektive immunförsvar samt hur de samarbetar med indiska partners. Innan kaffepausen hann vi också med en paneldebatt om de viktigaste samarbetsområdena, hur man bäst kan samarbeta och med intressanta frågor från publiken.
Paneldebatt Framtida hälso- och sjukvård
Paneldebatt Framtida hälso- och sjukvård

Efter kaffet var ämnet hur man kan kombinera traditionell medicin, t ex ayurveda (=livskunskap), och västerländsk medicin. Vi lyssnade till dr Rika Hammarström, dr Torkel Falkenberg och mr Sebastian Thomas, som alla talade om att traditionell medicin inte ska ses som ett alternativ utan som ett komplement. Ayurveda ser till helheten och till personen, i stället för bara till sjukdomstillståndet. Några fördelar som nämndes är bidrag till minskning av medicinanvändningen, ökad nöjdhet hos både patienter och vårdgivare, ökad patientsäkerhet och förbättrad ekonomin inom vården. Det är dock viktigt att traditionell medicin organiseras, standardiseras och att det görs praktiska kliniska studier. Då kan traditionell och modern medicin stärka varandra och utveckla hälsosystemen för att klara framtidens utmaningar. Som avslutning på detta pass fick publiken möjlighet att ställa frågor och ta upp kommentarer.
Paneldiskussion om traditionell och modern medicin
Paneldiskussion om traditionell och modern medicin