måndag 20 juni 2016

3.. 2.. 1.. redo för sommarlov?

Tänk vad tiden går fort när man har roligt mest hela tiden. Redan dags för oss att publicera årets första nyhetsbrev fullspäckat med en massa inslag från vårens och försommarens aktiviteter!


Först och främst, vill vi tacka er alla för denna händelserika vår. Den har varit fylld med resor, inkommande delegationer, seminarier, nya projekt, nya medlemmar och en massa annat som bara dimper ner när man minst anar det. Nu ser vi fram emot en skön och varm sommar med mycket sol och bad. Efter sommaren drar vi igång med att fortsätta planera höstens resor till bl a USA, Kina, Indonesien, Iran, våra aktiviteter inom Åldrande och Hälsa samt Digitalisering och eHälsa. 

Allt detta får en att reflektera en stund och visst är det väl så, Swecare har blivit starkare, vi har växt och det känns skönt att kunna säga att vi är en självklar aktör som vet hur man skapar globala partnerskap inom hälsa!

Med de orden, vill vi önska alla våra läsare, medlemmar, samarbetspartners och andra som bidrar till att stärka vårt nätverk en riktigt skön sommar!

torsdag 16 juni 2016

Workshop och speed-dating med Digitaliseringsgruppen

Idag var det dags för en uppföljande aktivitet inom Swecares Digitaliseringsfokus. Gruppen har träffats ett antal gånger och vid senaste workshopen framkom behovet att lära känna varandra bättre för att se vilka lösningar som kan kopplas på vilka och hur vi kan ta fram ett gemensamt svenskt erbjudande.

Vi samlades i Swecares lokaler och startade med information om en resa till USA med digitaliseringsfokus som kommer att ordnas i höst. Tanken är att starta med seminarium, mingel och studiebesök i Washington för att sedan ta oss vidare till Silicon Valley-området för att delta på mässan Health 2.0 och anordna ett antal studiebesök och möten däromkring. Aktiviteten är öppen för alla företag som är intresserade av ehälsa och digitalisering.

Efter den generella genomgången så fortsatte vi med en presentation av alla företag. 5 minuter var fick man för att presentera sin produkt eller lösning och istället för att komma med frågor efteråt så fick resten av deltagarna spara på dessa och ta under minglet efteråt som fungerade som en typ av "speed-dating".
Det blev ett mycket trevligt mingel och ett bra tillfälle att lära känna varandra lite bättre. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans!


torsdag 9 juni 2016

Svensk delegation till Amsterdam och HIMSS eHealth week

I år anordnades den årliga eHealth week i Amsterdam av det nederländska hälsoministeriet, Europeiska Kommissionen och HIMSS Europe. Teman för konferensen var ”Empowering People”, ”Trust & Standards” och ”Innovation & Transition”.

Swecare var på plats och passade dessutom på att anordna ett seminarium dagen innan eHealth week, den 7 juni, tillsammans med eHälsomyndigheten och Socialdepartementet.

Seminariet inleddes med att statssekreterare Agneta Karlsson hälsade välkomna och berättade om regeringens vision för e-hälsoarbetet.  Agneta följdes av Manuel Harmsen som har arbetat med eHälsa både i Nederländerna och nu i Sverige. Manuel berättade om det nederländska hälsosystemet ur ett svenskt perspektiv. Systemen är väldigt annorlunda med ett försäkringsfinansierat system i Nederländerna jämfört med det svenska skattefinansierade systemet.

Koen van der Kroef från det holländska hälsoministeriet fortsatte med att berätta om det nationella implantatregister som gör det möjligt att spåra implantat och återkalla dessa om det skulle uppstå problem. Koen lyfte upp de svårigheter som man haft när man satt upp registeret och öppnade också upp för ett internationellt samarbete inom kvalititetsregister.

Hubert Prins från DICA, Dutch Institute for Clinical Auditing, fortsatte med att berätta om systemet för kvalitetsregister som skiljer sig något från vårt svenska system. DICA fungerar ungefär som ett paraply och alla kvalitetsregister finns härunder. Registren finansieras av försäkringsbolag och sjukhus. 

Efter kaffepausen startade sista delen med ett tal av den holländska statssekreteraren Martin van Rijn som poängterade att Sverige och Nederländerna är lika på många sätt och att vi har mycket att vinna på ett utökat samarbete.
Jan van der Eijk, grundare av X-IS fortsatte med en presentation om value based monitoring av läkemedelsanvändning och som sista talare innan panelen hade vi Lies van Gennip från NICTIZ, som är en non-profit organisation som arbetar med standards. NICTIZ var tidigare en myndighet men omvandlades till en non-profit organisation. 

Seminariet avslutades med en panel bestående av de tre organisatörerna, Agneta Karlsson, statssekreterare socialdepartementet, Torsten Håkansta, generaldirektör eHälsomyndigheten och Maria Helling, vd Swecare. Panelen fick reflektera kring vad vi lärt oss under dagen och vad man skulle vilja ta med sig hem till Sverige. Bland annat tyckte panelen att Nederländernas arbete med standarder var högintressant och något man vill titta närmare på. Många frågor från publiken handlade om hur man får in den privata sektorn i arbetet med att digitalisera hälso- och sjukvården. Maria berättade därför kort om Swecares digitaliseringsfokus där vi försöker att skapa en grupp av företag som tillsammans med den offentliga sektorn kan arbeta tillsammans för att öka internationaliseringen av svensk ehälsa. Det var en mycket aktiv och kunnig publik och talarna fick många frågor.

Den 8e juni startade eHealth week som bjöd på många intressanta seminarier och pratstunder med insatta människor. Den nederländska hälsoministern Edith Schippers inledde konferensen och poängterade vikten inte bara av nya innovationer utan att faktiskt ta till sig och implementera den teknik som finns idag för att förbättra hälso- och sjukvården. Under inledningen utdelades också eHealth Leacership Award som i år tillföll Daniel Forslund, innovationslandstingsråd i SLL. Stort grattis Daniel!

Förutom diskussionerna om hur man använder den teknik som finns, hur man får olika system att prata med varandra och vikten av patientmakt så handlade ett intressant  seminarium om hur man hittar finansiering för att skala upp innovativa lösningar. Panelen bestod av bland annat bankfolk som berättade hur de tänker när de investerar i start-ups. När diskussionen landade på att vi måste ändra våra ersättningssystem så att de uppmuntrar till innovation så menade Tobias Gantner från HealthCare Futurists att innovation inte längre kan uppmuntras eller stoppas uppifrån. Det är patienterna som nu tar makten och kommer att driva på så att alla vårdgivare och i förlängningen hälsosystem måste anpassa sig.


Ett annat spännande seminarium var på temat ”Robotics for active & Asissted Living”.  Vi fick se ett antal exempel på robotar som underlättar för äldre. Tinybots har en liten robot som hjälper dementa med dagliga påminnelser, förslag och spelar musik som de äldre tycker om.  Ett annat exempel är Ironhand som är utvecklat genom ett internationellt samarbete med Bioservo som svensk partner. Ironhand är en intentionsstyrd robothandske för äldre personer med svag handfunktion på grund av sjukdom eller åldersrelaterad muskelsvaghet. Handsken hjälper brukaren att greppa, hålla och bära ett objekt vilket ökar personens självständigheten. En tredje produkt var en ny typ av av elektronisk rullator som kan prata med dig, komma till dig om du ropar på den samt reglera fart och balans. Den fungerar också som en personlig tränare och sjukgymnast och motiverar brukaren att träna och dansa. Dessutom finns en kommunikationsapplikation så man kan kommunicera med familj och vårdgivare. Seminariet diskuterade också vad som händer när vi ersätter mänsklig kontakt med teknologi. Slutsatsen var att när det gäller vissa aktiviteter kan robotar underlätta, öka självständigheten hos brukaren och se till att man får rätt hjälp i rätt tid istället för att behöva vänta på ett hembesök. En robot kan dock inte ta över den mänskliga kontakten. Däremot kan man med rätt kombination se till att vårdgivaren har tid att göra det som faktiskt inte kan ersättas av en robot.  

onsdag 1 juni 2016

Seminarium och matchmaking med Tampere universitetssjukhus

Swecare har sedan några år tillbaka ett samarbete med motsvarande organisationer i Danmark, Finland och Norge. Förra året arrangerade vi inom ramen för samarbetet en aktivitet i Odense, Danmark, där nordiska företag och sjukhus som var under uppbyggnad kunde mötas. Idag arrangerade vi en liknande aktivitet i Finland, Tampere. Tampere universitetssjukhus är under ombyggnad och för att skapa ett modernt sjukhus i toppklass eftersöker man nordiska företag med intressanta produkter och lösningar.

Seminariet började med att Finpro hälsade välkomna från arrangörerna som förutom Finpro och Swecare består av Innovasjon Norge och Healthcare Denmark.

Isto Nordback från Tampere Universitetssjukhus tog sedan över och berättade om utmaningen med en växande och åldrande befolkningen och vikten av att effektivisera vården för att möta framtida behov. Ett nytt sätt som sjukhuset arbetar med är att ha elektroniska medicinskåp som är integrerade med patientjournalerna och förvarningssystem för läkemedel. Endast de godkända medicinen från patientjournalen kan då hämtas ut av sjuksköterskan samtidigt som skåpet själv skickar ett meddelande till apoteket att det behövs mer av de läkemedel som plockats ut. Ett annat exempel är att ha ett operationsrum med flera operationsbord. Det gör att sjuksköterskor kan assistera på flera operationer samtidigt och på så sätt täcka upp för tillfälliga bortfall, som sjukdom etc. utan att behöva ställa in operationer.

Stefan Vlachlos från Karolinska Sjukhuset tog sedan över och talade främst om digitaliseringens möjligheter att påverka hälso- och sjukvård. Stefan jämförde hälso- och sjukvården med andra sektorer som media, finans, och data -branschen. De här branscherna utmärker sig genom att ha ett antal mycket stora aktörer som själva äger rätten till sitt innehåll och sina processer. De stora företagen rekommenderar filmer, serier, musik baserat på individuella preferenser. Hälso- och sjukvården använder däremot inte den information som finns tillgänglig. Loggar man in på 1177 så får man inte personifierade rekommendationer utan alla får samma förslag. Stefan menar att för en medelålders tvåbarnsfar som äter mycket kött borde man kunna anpassa de här rekommendationerna. Genom att använda information från olika sociala medier så kan man exempelvis utläsa hur gammal någon är, civilstatus, mat och träningsvanor och anpassa råden därefter.

Vidare menar Stefan att de sjukhus som byggs idag kommer om tio, tjugo år inte att användas som vi tänker oss idag. Sjukhusen kommer att användas för att få information om hur man ska hålla sig frisk och  för operationer som inte kan göras i hemmen.  


Lars Ganzhorn Knudsen från New University Hospital i Aarhus poängterade vikten av att samarbeta mellan de nordiska länderna.  Lars menar att man inte kan vänta på letter of intent och styrelsebeslut utan man måste bara börja. För att förbättra patientflödena i sjukhuset har man i Danmark tittat på flygplatser och hur de arbetar. Precis som flera av de andra talarna menade också Lars att det behov vi tillgodoser när vi bygger sjukhus idag är inte det vi kommer att behöva i framtiden då mer vård kommer att ges utanför sjukhusen.


Från Norge deltog Andreas Ystgaard , Utstyrsplanlegger, Sykehusbygg  och berättade om deras projekt.  Sykehusbygg är en sjukhusorganisation som ska användas i varje nytt projekt där man bygger sjukhus av en viss storlek i Norge. Detta så att man inte behöver börja från början i varje projekt utan att man kan bygga på den erfarenhet som finns från innan och för att kunna sätta best practice. Norge planerar att investera 9-10 miljarder NOK de kommande tio åren i sjukhusbyggen.


Helle Gaub deltog också från Danmark och representerar University Hospital Koege och Zealand University Hospital. Helle deltog också i vår aktivitet i Odense förra året fortsatte. I sina projekt har de skapat en dejtingsajt där de beskriver sina problem och hoppas på att kunna få hjälp av företag och konsulter. Tyvärr fungerar det inte alltid då många företag vill sälja de lösningar de redan har och inte anpassa för mycket till sjukhusets behov. Helle tror att många ingrepp i framtiden kommer att genomföras i sjukhusens sovrum och hemma hos patienten. 

Dagen fortsatte med break out sessions inom de tre olika områden som Tampere pekat ut som intressanta:
  1. Utrustning och lösningar för en mer effektiv och säker kirurgi 
  2. Virtuell medicinsk behandling - konsultationer via videokonferenser, virtuella läkarbesök, Självmonitorering etc.
  3. Lösningar för patientguidning på sjukhus - skyltning, parkering, allmän kartläggning av sjukhus, utrustning och spårningsstjänster, servicelogistik, informationsställ etc.
Här fick företagen en chans att berätta vad de har för lösningar samtidigt som de fick höra mer om vad som efterfrågas på området. Efter lunchen var det matchmaking möten mellan företag, sjukhus och organisationer.

Det blev en livlig dag med mycket nya möten och intressanta möjligheter. Något vi tar med oss är att alla talare pekade på vikten av att utöka det nordiska samarbetet. Det är också viktigt att förstå hur mycket och hur snabbt hälso- och sjukvården kommer att utvecklas till följd av den utökade digitaliseringen. Nästan alla talare pekade på att de sjukhus vi bygger idag inte kommer att användas på samma sätt i framtiden.
Nu när vi arrangerat aktiviteter i Danmark och Finland blir nästa aktivitet i Sverige eller Norge nästa år så håll utkik om du är intresserade av den nordiska marknaden!