fredag 21 oktober 2016

Besök av Etiopiens First Lady

I tisdags eftermiddag hade Swecare glädjen att ta emot Etiopiens First Lady, Roman Tesfaye. 

I sin roll har hon valt att fokusera på tre områden. Det ena är stärkande av kvinnors rättigheter, det andra är skolmatsprogram och det tredje informationsspridning kring cervix- och bröst cancer. 

Cervix cancer är den främsta dödsorsaken för kvinnor i 40 av Sub-Sahara Afrikas länder. Samtidigt så har incidensen av cervixcancer närmaste halverats de senaste 30 åren i Sverige, tack vare regelbundna gynekologiska cellprovskontroller. Frustration att det faktiskt är en sjukdom som kan behandlas och att liv kan räddas var det som fått First Ladyn att prioritera området. Etiopien har nu en National Cancer Control Plan där mål och implementeringsplan. 

Eftermiddagen tillbringades på S:t Görans sjukhus där vi började med att First Lady fick vara med på ett patientbesök hos Cevita Care, GynStockholm på S:t Görans sjukhus. Efter det berättade Elisabeth Wikström Shemer om det kolposkop som hon har utvecklat och hur deras Gynocular underlättar arbetet för gynekologer samtidigt som det ser till att minska överdiagnostisering av cervix cancer samt hur man kan sätta upp nationella screening program där Aprovix lyftes. Även Elekta genom Anna-Karin Strandberg presenterade deras lösningar inom bröst- och cervixcancer och hur de ser på Afrika som en mycket viktig marknad.


First Ladyn lyfte att de har ett nära samarbete med Pink Ribbon Red Ribbon och att det i ett stort land som Etiopien dock är svårt att nå ut med information och att det behövs stora investeringar för att nå en lyckad screening och vård.Som eftermiddagens sista punkt besökte vi Bröstcentrum på S:t Göran och fick en rundtur samt presentation. Vi fick bland annat presenterat hur vi i Sverige screenar för bröstcancer redan vid 40 års ålder för att kunna göra tidig diagnostisering möjligt, sedan fortsätter screening till 74 års ålder. På S:t Görans mammografienhet tar de emot 200 patienter om dagen. 


Vi har tre mammograficenters i Stockholm och S:t Göran tar emot flest antal patienter. Informationen intresserade First Ladyn som ställde många följd frågor. Swecare ser på möjligheterna att genomföra en delegation till Etiopien så hör av er om ni är intresserade!

onsdag 12 oktober 2016

Vetgiriga kinesiska borgmästare på besök

Idag har Swecare haft besök av tolv representanter från kinesiska "counties" intresserade av svensk äldrevård och -omsorg.


Dagen inleddes med ett möte på Swecares kontor där Socialdepartementet och Swecare presenterade systemen svensk hälsosjukvård respektive svenska äldrevård. Gemensamt för de kinesiska borgmästarna var att de gärna vill lära sig av Sverige hur vi har organiserat och finansierat vår äldreomsorg, vilka tjänster som erbjuds, hur vi löser omsorg för dem som bor långt från städerna och hur personal utbildas. Med på mötet var ett antal svenska företag med innovativa lösningar för en del av dessa områden och som alltså fick tillfälle att berätta mer om dessa. 

Därefter var det dags för studiebesök på det privata äldre och -omsorgsboendet Löjtnantsgården på Östermalm. Vi fick en intressant tur och presentation av Sylvia Kivi, VD och verksamhetsansvarig. Våra kinesiska besökare var både imponerade och väldigt intresserade och ställde många frågor. 


Efter en lunch med riktig kinesisk mat, tog vi oss till Äldreförvaltningen i Farsta, där vi fick en faktafylld presentation om stadens äldrevård av Maria Kleine. Maria fick många frågor om bl a långtidsplanering, finansiering och byggande av nya äldreboenden, hur biståndshandläggningen går till och hur Man avgör vilka tjänster och hjälpmedel en äldre person kan få tillgång till.


Nu är gruppen på väg mot Göteborg där nya möten och studiebesök väntas. Vi tackar dem som ställde upp och tog emot gruppen - Löjtnantsgården och Äldreförvaltningen. Redan på fredag är ytterligare en grupp  kineser på ingång, även de intresserade av svensk äldrevård och omsorg.


måndag 10 oktober 2016

Välkommen Nima!

Den 3 oktober fick Swecare en ny medarbetare i form av Nima Jokilaakso. Nima kommer främst ansvara för digitaliseringsgruppen på Swecare, men även för aktiviter i de nordiska länderna samt hoppa in i den löpande verksamheten av seminarier, delegationsresor och inkommande besök.


Välkommen till Swecare Nima, vad är du för en en?
Jag är en ”globetrotter” från Umeå som låter som Mark Levengood. Jag är en utbildad kemist från Stockholms Universitet och har disputerat i Bioteknologi på KTH. Under min akademiska karriär har jag även studerat och arbetat på bland annat Imperial College London, UK och University of Illinois Urbana-Champaign, USA.

Vad har du sysslat med tidigare?
Jag arbetade inom Bioteknik-sektorn fram till finanskrisen 2008. Sedan dess har jag grundat och drivit bolag inom Digital Hälsa. Alla med fokus på den globala marknaden. Många känner dock igen mig från den internationella konferensen Digital Health Days på Stockholmsmässan som jag ledde åren 2014-2016.

Vad fick dig att söka jobbet på Swecare?
Jag hade sedan innan kommit fram till att jag ville engagera mig i hur svenska bolag skulle få bättre access till den globala marknaden och att jag ville arbeta med internationaliserings- och exportfrågor. (Jag hade redan skaffat mig ett globalt nätverk och kände att jag kunde bidra med detta och den erfarenhet som jag hade skaffat mig under åren). Tjänsten på Swecare matchade detta väl, så det kändes som ett erbjudande man inte kunde refusera. Vidare har ett av mina tidigare bolag (numera sålt) varit medlem i Swecare så jag kände väl till organisationens värde för bolag

Vad ser du mest fram emot att sätta tänderna i?
Att arbeta med våra medlemmar och specifikt med digitaliserings-gruppen för att identifiera svenska styrkor och hur de ska kommuniceras på den globala marknaden. Det handlar också om att arbeta med existerande och nya partners i Sverige och i världen för att öka vår konkurrenskraft.  Så räknar med goda diskussioner över en fika som ska leda till aktiviteter!

Vad tänker du kring svensk hälso- och sjukvård och svenska life science-bolags möjligheter på internationella marknader?
Svenska bolag inom dessa områden har fortfarande stor potential och mycket gott renommé internationellt. Det finns självklart också stora utmaningar kring hur detta ska omsättas till ökad export. Där faktorer både i företagsklimatet och hälso-och sjukvårdens status spelar roll, men också hur faktorer i världen påverkar förutsättningarna för att bedriva export. Dessa handlar t.ex. om demografi, ekonomiska och politiska situationer. Förutom interna och externa omgivningsfaktorer så spelar även kulturella aspekter in. Här ser jag personligen ett område som behöver utvecklas (särskilt inom digital hälsa), där vi behöver bli bättre på att tänka globalt och med fler kulturella referensramar för bolag inom området.

Hur har din första vecka varit?
Fantastiskt roligt! Swecare-teamet jobbar väldigt nära varandra och med medlemmarna. Detta samarbetsorienterade arbetssätt är också något jag märker dagligen av på kontoret som vi delar med bland andra LIF, Leading Healthcare och Forska!Sverige. Vidare har jag redan första veckan deltagit på event organiserade av SLL, ESBRI och eHälsomyndigheten där digital hälsa flitigt diskuterats så det känns att man hamnat i helt rätt sammanhang.
Bild lånad från: sv.mumin.wiki.com

fredag 7 oktober 2016

Besök indisk delegation inom "tertiary care"Den här veckan besöker en delegation med representanter för indiska hälsoministeriet, All India Institute of Medical Sciences, AIIMS Delhi och AIIMS Raipur samt Postgraduate Institute of Medical Education & Research, Chandigarh, Sverige. Gruppens besök är en uppföljning av de senaste diskussionerna i arbetsgruppen mellan Sverige och Indien och syftet med besöket är att undersöka möjligheterna till närmare samarbete inom "tertiary care". Socialdepartementet står värd för besöket och förutom möte på departementet och med SKL ordnades under gårdagen en heldag på Karolinska sjukhuset med besök i NKS-utställningen. Idag arrangerade Swecare ett rundabordssamtal om hur samarbete mellan universitetssjukhusen och industrin skulle kunna utvecklas.


Sex företag deltog i övningen tillsammans med Karolinska sjukhuset och Vinnova. De områden som diskuterades var framtida sjukhus (med tanke på att Indien är på väg att bygga sex nya AIIMS och har ytterligare 12 i pipeline), utrustning/ infrastruktur, sjukvårdsrelaterade infektioner, cancervård och "rare diseases". Indierna visade stort intresse för de svenska lösningarna, man betonade vikten av samarbete med den privata sektorn och det finns stort intresse för att undersöka möjligheterna till ppp:n. Områden som framkom under gårdagen att man har särskilt fokus på är NCD:S generellt då dessa ökar kraftigt, AMR, Telemedicin, Air pollution and disease, samt robot-kirurgi. Den indiska regeringen satsar stort på att utveckla sjukvården. Dels är de nya AIIMS-sjukhusen ett tydligt tecken på detta men Joint Secretary Sunil Sharma visade också i sin presentation att man planerar att dubblera utgifterna på sjukvård de kommande åren, troligtvis öka dem ännu mer än så. Man planerar vidare också 20 nya cancerinstitut och att uppgradera ett stort antal distriktssjukhus och s k medical colleges. 

torsdag 6 oktober 2016

EU´s e-hälsoguru gästar e-Hälsomyndigheten


Onsdagen den 5 Oktober höll e-Hälsomyndigheten frukostseminariet med titeln ”hur mår e-hälsan i EU?” i samband med att professor Henrique Gil Martins ansvarig för nationell e-hälsa i Portugal var på besök. Professor Martins är även ordförande för EU:s medlemsstaters expertgrupp för e-hälsa.  

Det var uppskattat att höra att det pågår arbete på flera olika nivåer inom EU och nationellt för att skapa gränsöverskridande digitala tjänster där det mest konkreta exemplet handlade om utbyte av e-recept inom EU under 2017-2020. Där finansieringen kommer från EU-kommissionens infrastruktursatsning Connecting Europe Facility (CEF) som totalt ligger på 18 miljoner euro för e-Hälsoområdet.

Lisa Hagberg, på e-Hälsomyndigheten passade på att berätta Sveriges ansökan för gränsöverskridande e-hälsotjänster fått positiv respons och att man  inlett förhandlingar vilket för svenskar kan betyda access till e-recept och patientinformation så att läkemedelsuttag ska möjliggöras på utländska apotek och förbättra kvaliteten på den vård man får utomlands.

Henrique inledde med att berätta om den modell man använt sig utav i Portugal, där en stor del utav utvecklingen inom e-hälsa utfördes internt genom tillämpning av Agile-metodik (ett arbetssätt som är vanligt inom IT-utvecklingsprojekt samt startups-företag). Metoden bygger på att så fort som möjligt få återkoppling och justera därefter, och att skapa den slutgiltiga lösningen efter flertalet snabba iterationer. Henrique med mellan namnet ”Gil” skämtade att detta är en portugisisk A-Gil metod grovt översatt till svenska ”som Gil gör”. En mer känd benämning för Agile-metoden är engelskans ”Fail-Fast”. På tal om hastighet så har Portugal visionen att bli världsbäst till 2020 inom e-Hälsa. En början på en kapplöpning inom EU kan därmed ha börjat, frågan är bara hur man definierar och ska mäta detta. Vågar man hoppas eller vara rädd för en ny EU-byrå?

Så när man väl bestämt sig för vad utvecklingen ska innebära, är det minst lika viktigt att se hur man skapar incitament under förändringsarbetet. Det mest inspirerande under frukostseminariet var att höra hur Portugiserna valt att skapa incitament för användningen av modellen med virtuellt besök först dvs att höja prioriteten av virtuella besök. Professor Martins berättade hur man valt att ge högre ersättning för virtuella besök än för fysiska besök under en övergångsfas.
 
Friskt vågat - Hälften vunnet eller?

 

 

tisdag 4 oktober 2016

Hej då Ylva Wide!

Den sista september slutade Ylva Wide på Swecare efter nästan fem år. Ylva har haft hand om de nordiska samarbetena inklusive Ryssland, flera resor till Kina och Indien och på sista tiden varit ansvarig för det relativt nystartade nätverket inom eHälsa och digitalisering. Efter flera år är det nu dags att gå vidare till nya utmaningar.

 


Grattis till nytt spännande jobb, berätta vad det är du ska du göra!
Tack! Jag börjar som innovationsrådgivare på Nordic Innovation som är en nordisk samarbetsorganisation under Nordiska Ministerrådet. På Nordic Innovation ska jag identifiera, utveckla och genomföra nordiska samarbetsprojekt inom fyrtornsprojektet ”Innovativa nordiska digitala lösningar”. Att främja innovation och internationalisering är något som kommer att ingå i min tjänst och de kunskaperna tar jag med mig från Swecare. 

Kommer det handla om hälso- och sjukvårdsfrågor till någon del?
Nordic Innovation arbetar en hel del inom hälso- och sjukvård, men det finns redan två innovationsrådgivare som arbetar med området. I nuläget kommer jag därför inte fokusera på de frågorna, men man vet aldrig i framtiden!

 Hur känns det att lämna Swecare efter nästan fem år?
Både sorgligt och roligt. Det känns roligt att få möta nya utmaningar och att utvecklas inom ett annat område, samtidigt som jag haft väldigt roligt på Swecare och det känns sorligt att lämna både arbetskollegor, samarbetskollegor och våra medlemsföretag.

 Vad är det roligaste och/ eller mest minnesvärda du varit med om under de här åren?
Oj, det var svårt. Det har varit så otroligt många roliga resor, möten och aktiviteter genom åren. Kanske min första resa när jag efter två månader på Swecare fick åka till Irak tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson för att prata infektionskontroll på ett seminarium. Vi hämtades upp av ambassadens säkerhetspersonal som bestod av före detta brittiska militärer och fick åka konvoj med hjälm och skottsäkerväst till ambassaden. Under seminariet smällde en bomb som kändes ända in i ambassadbyggnaden. Eller alla resor till Kina och Indien, med stora delegationer, intressanta möten och annat rolig.

Har du några tips till din efterträdare?
Fokusera på att skaffa nära relationer till samarbetspartners och medlemmar. I en liten organisation som Swecare så gäller det att man har bra kontakter och ett brett nätverk för att kunna få saker att hända.

Något särskilt du vill hälsa till medlemmarna?
Jag vill tacka alla de företag som jag har arbetat nära under mina år på Swecare. Jag har lärt mig otroligt mycket och haft så kul tillsammans med er! Ibland känns det nästan som man blir som en familj efter att ha jobbat ihop i flera år och rest mycket tillsammans. Stort tack för allt kul vi haft ihop och jag hoppas att vi ses i något sammanhang i framtiden!

Hur känns det att bosätta sig i Oslo?
Jag har ju bott i Oslo i många år tidigare och har vänner som bor kvar så det känns kul! Jag kommer att veckopendla från Stockholm som fortfarande blir min fasta punkt.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Här på Swecares kansli var det sorgsna miner i fredags när vi vinkade av Ylva, men vi önskar henne allt gott i framtiden och ser fram emot att höra mer om arbetet på Nordic Innovation!