fredag 28 juni 2013

Ses vi i Almedalen nästa vecka?

Hälsosamma affärer - Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika och Asien? 1 juli 09.00-10.00, Sverige i Världen, Donnersgatan 6,

Regeringen har under sin tid vid makten påbörjat en omstrukturering av biståndspolitiken. Är det rätt att gå från bistånd till handel och har Sverige och svenska företag egentligen något att erbjuda de länder som kallas emerging markets? Hur kan vi hjälpa våra företag att bli mer aktiva på det som alla inser är morgondagens marknader?

Kom och lyssna på Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet, som i våras ledde den första svenska handelsdelegationen inom hälso- och sjukvårdssektorn någonsin till Zambia och Carina Hägg, Socialdemokratisk ledamot i riksdagens utrikesutskott om oppositionens syn på detsamma. I en paneldiskussion deltar även Swecares VD Maria Helling och representanter för de svenska hälso- och sjukvårdsföretagen Elekta och Helseplan.

942069_404824952964585_1201816813_n


När EU öppnar dörren - hur kan Sverige ta tillvara på nya exportmöjligheter, 1 juli 15.00 - 16.00 med efterföljande mingel, Kronstallgränd bakom Wisby hotell, Nowas lokal

Den 1 oktober införs EU:s patientrörlighetsdirektiv i svensk lag. Samtidigt pågår ett arbete i Sverige med att främja varu- och tjänsteexporten inom vårdområdet. Dessa saker innebär nya affärsmöjligheter. Men finns modet och handlingskraften hos företag och offentlig sektor? Medverkar i seminariet gör Maria Helling, VD, Swecare, Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, Socialdepartementet, Ingela Nylund Watz, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Fredrik Rågmark, VD, Medicover och Johan Falk, VD, OneMed.

Missa inte heller när Swecares VD Maria Helling sitter i Aleris "heta stol" torsdagen den 4e juli, 13:00 - 13:20 i Aleris tält på Donners plats. Temat är " Världsrykte men ändå ingen succé - så ska svensk vårdexport lyfta". Några av frågorna som Maria ska få besvara är: Vilka är hindren för att "Made in Sweden" ska stå på fler sjukhus världen över? Hur kan vi bli bättre på att använda vårt försprång innan det är för sent? Vad krävs av hemmamarknaden för att vårdföretag ska kunna expandera utomlands?

 

Ses vi i Almedalen nästa vecka?

Missa inte Swecares seminarium i Almedalen nästa vecka!

Hälsosamma affärer - Kan svenska hälso- och sjukvårdsföretag bidra till utveckling i Afrika och Asien? 1 juli 09.00-10.00, Sverige i Världen, Donnersgatan 6,

Regeringen har under sin tid vid makten påbörjat en omstrukturering av biståndspolitiken. Är det rätt att gå från bistånd till handel och har Sverige och svenska företag egentligen något att erbjuda de länder som kallas emerging markets? Hur kan vi hjälpa våra företag att bli mer aktiva på det som alla inser är morgondagens marknader?

Kom och lyssna på Karin Johansson, statssekreterare på Socialdepartementet, som i våras ledde den första svenska handelsdelegationen inom hälso- och sjukvårdssektorn någonsin till Zambia och Carina Hägg, Socialdemokratisk ledamot i riksdagens utrikesutskott om oppositionens syn på detsamma. I en paneldiskussion deltar även Swecares VD Maria Helling och representanter för de svenska hälso- och sjukvårdsföretagen Elekta och Helseplan.

942069_404824952964585_1201816813_n


När EU öppnar dörren - hur kan Sverige ta tillvara på nya exportmöjligheter, 1 juli 15.00 - 16.00 med efterföljande mingel, Kronstallgränd bakom Wisby hotell, Nowas lokal

Den 1 oktober införs EU:s patientrörlighetsdirektiv i svensk lag. Samtidigt pågår ett arbete i Sverige med att främja varu- och tjänsteexporten inom vårdområdet. Dessa saker innebär nya affärsmöjligheter. Men finns modet och handlingskraften hos företag och offentlig sektor? Medverkar i seminariet gör Maria Helling, VD, Swecare, Eva Nilsson Bågenholm, nationell äldresamordnare, Socialdepartementet, Ingela Nylund Watz, riksdagsledamot, Socialdemokraterna, Fredrik Rågmark, VD, Medicover och Johan Falk, VD, OneMed.

Missa inte heller när Swecares VD Maria Helling sitter i Aleris "heta stol" torsdagen den 4e juli, 13:00 - 13:20 i Aleris tält på Donners plats. Temat är " Världsrykte men ändå ingen succé - så ska svensk vårdexport lyfta". Några av frågorna som Maria ska få besvara är: Vilka är hindren för att "Made in Sweden" ska stå på fler sjukhus världen över? Hur kan vi bli bättre på att använda vårt försprång innan det är för sent? Vad krävs av hemmamarknaden för att vårdföretag ska kunna expandera utomlands?

Hoppas vi ses i Almedalen!

onsdag 26 juni 2013

Sustainable Healthcare - Berlin

Igår deltog jag på ett seminarium om Sustainable Healthcare i Berlin. Seminariet var precis som det i London i slutet av maj arrangerat av Sustainable Business Hub, stiftelsen TEM och respektive ambassader. Seminariet var välbesökt och Swecare bidrog med en presentation om vår syn på den svenska hälso- och sjukvården och en hållbar sjukvård.

IMG_2693

Johannes Brundin från Sustainable healthcare hälsade välkomna

bild 3

Swecare bidrog med en presentation om vår syn på den svenska hälso- och sjukvården och en hållbar sjukvård

IMG_2701

En ny talare i Berlin var Rachel Billod-Mulalic från kommitén för sustainable development in healthcare, C2DS.
Hon berättade om kommitténs arbete för en mer hållbar sjukvård som bland annat går ut på att utbilda om gröna upphandlingar.

IMG_2706

Ett antal företag var med även denna gång.
Bland andra NFO Drives med frekvensomriktare som sparar upp till 70% energi.

IMG_2712

Anna Palminger presenterade region Skånes miljöarbete Regionen ska bli helt fri från fossila bränslen i både transporter och energi användning senast år 2020. Anna arbetar med CLIRE projektet - Climate friendly health and care - som är ett EU-projekt som drivs av Region Skåne och Malmö stad. Projektet ska minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt fungera som ett demonstrationsprojekt för klimatsmart hälso- och sjukvård.

IMG_2727

Ernst-Georg Krohm från Charite - ett av Europas största universitetssjukhus  - presenterade sjukhuset arbete med att minska energianvändning.

Efter seminariets slut bjöds det på tilltugg och mingel i ambassaden. Seminariet var mycket lyckat och flera av företagen fick värdefulla kontakter. Sverige ligger i framkant när det kommer till hållbar sjukvård och det är viktigt att vi lär oss ta vara på de sektorer där vi är konkurrenskraftiga.

fredag 14 juni 2013

Besök av Indiens vice utrikesminister

bild (6)

I veckan besöktes Sverige av Indiens vice utrikesminister Praneet Kaur, som spenderade fyra dagar i Stockholm. Utöver möten med Carl Bildt och UD så träffade ministern Sweden India Business Council där även Swecare var inbjudna att delta. Ministern visade stort intresse för hälso- och sjukvårdsfrågorna och än en gång poängterades det att samarbetet mellan Sverige och Indien på hälsoområdet är ett av de mest framgångsrika och aktiva. Swecare planerar för tillfället en delegationsresa till Indien 6-10 oktober. Fokus kommer vara kontakter med offentliga aktörer i delstaterna Karnataka, Bangalore, och Andra Pradesh, Hyderabad.

tisdag 11 juni 2013

Ryska nationaldagen

Ryska_Nationaldagen

Imorgon är det Rysslands nationaldag och därför bjöd ryska ambassadören in till stor mottagning. Ambassaden och residenset ligger vackert i Fredhäll och mottagningen var välbesökt. Efter tal på svenska av den ryska ambassadören och andäktigt lyssnande till både svenska och ryska nationalsången minglades det friskt i trädgården.

Parken

Swecare har under året jobbat mycket med Ryssland, framförallt Sankt Petersburgsregionen. I september ordnades en delegationsresa där ett antal medlemsföretag introducerades till de centrala aktörerna inom sjukvården i Sankt Petersburg. Detta följdes av inte mindre än två svarsbesök i Sverige med bland annat Hälsokommittén i Sankt Petersburg. Under våren har Swecare varit den svenska partnern i ett projekt initierat och finansierat av Nordiska Ministerrådet som syftar till att öka kontakterna mellan Sankt Petersburgsregionen och de nordiska länderna. För bara någon vecka sedan deltog Christer Andersson och Ylva Wide tillsammans med ett antal Swecaremedlemmar i projektets slutkonferens. Förhoppningen är att aktiviteterna ska gynna de svenska företagen i Swecares nätverk och underlätta affärer och kontakter.

 Baksidan

måndag 10 juni 2013

Swecares anti-korruptionsseminarium

Som en del av seminarieserien inom ramen för Swecares Sida-finansierade projekt arrangerade vi i förra veckan ett seminarium om anti-korruptionsfrågor. Redan till frukostminglet var diskussionen i full gång, och den fortsatte sedan under seminariet.

Parul Sharma från CSR Sweden inledde med att ge oss uppdraget att på 1 minut hitta på ett säkert sätt att lura en regering eller organisation på 100 000 euro. Många ”bra” förslag lades fram, flera av dem inspirerade av verkligheten. Det blev tydligt att korruption även finns i Sverige. I vissa länder är korruption mer systematiserat och kan finnas på olika nivåer i samhället och inom olika branscher. Parul gjorde dock klart att korruption alltid skadar ekonomisk och social utveckling, och framför allt för de fattigaste och mest utsatta i samhället. Även för företagen är det tydligt att korruption och mutor inte är en bra väg till långsiktig hållbarhet, då det riskerar att bl a skada varumärket och det är ofta dyrare i längden att muta än att avstå.

[caption id="attachment_12025" align="aligncenter" width="540"]Intresserade åhörare Intresserade åhörare[/caption]

Ett sätt att hantera korruptionsfrågor inom organisationen är att göra en företagsbesiktning, due diligence, med fokus på en ”hälsokontroll”, dvs att undersöka om det finns incidenter inom organisationen och en konsekvensanalys där man undersöker orsaker till incidenterna (varför just i den enheten, på den nivån, i den processdelen) och vilken verkan detta får.

Efter denna inledning presenterade de fyra paneldeltagarna sig och sina företag; Fabio Baglioni från Cavidi, Yvonne Näsström från AstraZeneca, Marie Grenholm, Ernst & Young och Helena Sundén från Institutet mot Mutor. En fråga som diskuterades var hur man ska ”anti-korruptionssäkra” sina distributörer, och hur långt ett företags ansvar för sina distributörer går. Om svensk och samarbetslandets lagstiftning skiljer sig på den här punkten, är det den hårdare lagstiftningen som gäller- och det är inte alltid den svenska som är den hårdaste. Det är då viktigt att visa vad man har gjort för att motverka problemet, att man har visat ”due care” t ex genom att låta agenter skriva under uppförandekoder o liknande.

[caption id="attachment_12024" align="aligncenter" width="540"]Fabio Baglioni, Cavidi; Yvonne Näsström, AstraZeneca; Marie Grenholm, Ernst & Young; Helena Sundén, Institutet mot Mutor; och Parul Sharma, CSR Sweden Panelen bestod av Fabio Baglioni, Cavidi; Yvonne Näsström, AstraZeneca; Marie Grenholm, Ernst & Young; Helena Sundén, Institutet mot Mutor; och med Parul Sharma, CSR Sweden som moderator[/caption]

Som avslutning på seminariet gav panelisterna varsitt handfast tips:

  • Ta med de personer som jobbar ute i verksamheten och som känner till riskerna när organisationen utformar sin anti-korruptionspolicy och hur den ska implementeras (Helena Sundén);

  • Se till att öppna tipskanalerna, utforma ett whistle-blowing system med anonymitet, och använd inkommen information om incidenter etc väl genom att låta hela organisationen lära av ev misstag (Marie Grenholm);

  • Ledarskapet, ”the tone at the top”, är viktigt, men även på lägre nivåer. Det sätter klimatet för hur anti-korruptionspolicyn genomförs i praktiken, och det är viktigt med tydlighet och dialog (Yvonne Näsström);

  • Om ett företag vill vara framgångsrikt på lång sikt – ta anti-korruptionsfrågorna på allvar, och var kreativ i ert sätt att hantera dem, hitta sätt att handla etiskt OCH vinna affärerna. Det finns andra sätt som kan ge mervärde för motparten, exempelvis prestige av att fatta ett bra beslut, eller ordna andra sätt att mötas än dyra konferenser, t ex virtuella möten (Fabio Baglioni).


Vi ser att det finns ett stort intresse bland våra medlemmar för dessa frågor. Vi tror också att det behov att diskutera och byta erfarenheter om hur man konkret gör för att kunna vara närvarande på en marknad med hög korruptionsrisk och göra affärer, utan att ge avkall på etik och värderingar. Swecare planerar därför ett uppföljande seminarium eller workshop runt ämnet under hösten. Om du har tankar eller tips på hur vi kan utforma ett sådant tillfälle, ta gärna kontakt med oss (anna.riby@swecare.se)!