onsdag 26 november 2014

New Delhi - dag 2

Första programpunkten för dagen var ett möte med HLL Lifecare, ett statsägt företag som ursprungligen tillverkade kondomer, men som utökat sitt utbud till att omfatta tjänster så som upphandling och konsultverksamhet. Man upphandlar även varor för statliga myndigheter, sjukhus och flera medicinska högskolor på uppdrag av hälsoministeriet. Efter en presentation av denna verksamhet följde en diskussion där företagen kunde ställa frågor.Del av AIIMS
Därefter tog vi oss genom den intensiva förmiddagstrafiken i Delhi till det stora sjukhuset AIIMS (All-India Institute of Medical Sciences). Efter inledning från sjukhusets direktör Dr. Misra och Gabriel Wikström,fick vi en presentation av sjukhuset. Detta är Indiens främsta sjukhus, grundat 1956 för att vara ett center of excellence inom medicinsk utbildning, forskning och vård. Det finns närmare 2500 sängar, och varje år tar man emot 2,8 miljoner patienter (!), varav runt 200 000 inläggningar. Det finns flera högspecialiserade avdelningar, t ex cancer, trauma och hjärtsjukdomar. AIIMS var t.ex. det första sjukhuset i Asien som genomförde en hjärttransplantation. Vg forskning och utbildning så har man runt 3100 studenter årligen, med utbildning inom många området; t ex finns PhD-utbildningar inom 47 olika områden. Forskningen ligger också i framkant, även i en internationell jämförelse.

Inledningstal
Maria Helling talade om samarbetsavtalet och Swecares roll som representant för den privata sektorn i den gemensamma arbetsgruppen. Sedan följde en presentationsrunda runt bordet av företag och andra deltagare, vilket underlättade det följande nätverkandet i mindre grupper inom områden som infektionskontroll, gynekologi, infektionssjukdomar och radiologi. En mindre grupp fick en rundtur och såg bl a gammakniven som finns på sjukhuset. Därpå följde en trevlig lunch som det indiska ministeriet bjöd på.

Diskussioner om infektionskontroll
Sedan bar det iväg till CDSCO (Central Drugs Standard Control Organization). På central nivå ansvarar myndigheten för för den regulatoriska processen för godkännande av nya läkemedel och medtech, kliniska prövningar i landet, och utveckling av standards för och kontroll av läkemedel. Det var ett intressant möte som gav nya kontakter och flera uppföljande möten bokades in till nästa dag. Chefen Dr. Singh visade sig vara aktiv och engagerad i att dirigera de svenska företagen rätt i det mycket komplexa regelverket.

Dr. Singh hälsar Gabriel Wikström och delegationen välkomna till CDSCO
Åter på hotellet gavs en stund för att komma ikapp med annat jobb och lite vila, innan avslutningsmiddagen på restaurangen Bukhara, som är känd för sin välsmakande nordindiska mat. Det blev en trevlig tillställning där vi kunde sammanfatta delegationen och vad den lett till hittills. Indien är ett komplext land, men med 5 år av samarbete bakom oss finns nu förutsättningarna för att ytterligare fördjupa och utveckla samarbetet, och denna delegationsresa blir förhoppningsvis första steget på en ny period av intensifierat samarbete.

I väntan på nordindisk mat (inte kräftskiva)

tisdag 25 november 2014

Swecare i New Delhi

Årets största delegationsresa, till Indien och New Delhi, pågår just nu. Swecare arrangerar delegationen  i samarbete med Socialdepartementet, ambassaden i Delhi och Business Sweden. Delegationen leds av vår minister för sjukvård, folkhälsa och sport, Gabriel Wikström, och syftar främst till att fira 5-årsjubiléet för samarbetsavtalet inom hälsa mellan Indien och Sverige.

Vi började med ett introduktionsmöte i söndags kväll, för att presentera programmet och deltagarna. Vi fick också lyssna till Tillväxtanalys och ambassadens intressanta presentation om senaste nytt vad gäller hälso- och sjukvårdsområdet i Indien, med fokus på den nya regeringens ambitioner och policies.

Konferensen ägde rum på India Habitat Center

Igår hölls så den stora konferensen för att fira att det är 5 år sedan Sverige och Indien undertecknade samarbetsavtalet inom hälsa och sjukvård. Avtalet beskrivs av indierna som ett av de mest lyckades, då båda parter varit aktiva och många aktiviteter har skett inom ramen för avtalet. Förmiddagen ägnades åt att summera de gångna 5 åren, medan eftermiddagen fokuserade på möjliga samarbetsområden för kommande år. Under förmiddagen deltog både minister Wikström och Indiens hälsominister Jagat Prakash Nadda. Andra talare under öppningsceremonin var Sveriges ambassadör till Indien, Harald Sandberg, Lov Verma, Secretary på Ministry of Health and Family Welfare och Sujata Saunik, Prinicipal Secretary från delstaten Maharashtra.

Gabriel Wikström inledningstalar

Talarna nämnde bl a det mångåriga samarbetet mellan våra båda länder inom hälsa, som går tillbaka nästan 60 år; det starka engagemang som funnits på båda sidor för att utveckla samarbetsavtalet, från den politiska sidan såväl som från andra aktörer som bidragit till att fylla avtalet med innehåll; och de områden där vi samarbetat, såsom både infektions- och icke-smittsamma sjukdomar, antimikrobiell resistens, äldrevård, medicinska produkter och läkemedel.


Maria Helling berättar om den privata sektorns samarbeten

Under nästa pass presenterades exempel på samarbeten. Dr Venkatesh och Johan Carlsson berättade om samarbetet mellan sina organisationer, National Centre for Disease Control och Folkhälsomyndigheten, inom antimikrobiell resistens och om vikten av att arbeta tillsammans för att nå en hållbar sjukvård med infektionskontroll, tillförlitlig diagnostik och en rationell användning av antibiotika. Vi fick också lyssna till Swecares VD, Maria Helling, om samarbetet med den privata sektorn, där flera företag hittat indiska samarbetspartners och slutit avtal med både den privata och offentliga sektorn. Per Båtelson, styrelseordförande för Karolinska universitetssjukhuset, berättade om hur viktiga kvalitetsregistren har varit för Sverige som grund för nya mer resultatbaserade ersättningssystem. Ordförandena i den gemensamma arbetsgruppen för samarbetsavtalet, Dr. Arun Kumar Panda och Niclas Jacobson tackade för ett gott samarbete, innan alla uppmuntrades att besöka företagsutställningen och ta för sig av lunchbuffén.


Principal Secretary från Maharashtra, Ms. Saunik träffar Hemocue
Efter lunch hölls två parallella sessioner, om infrastruktur och utbildning samt prevention av infektionssjukdomar och infektionskontroll, och möjliga samarbetsmöjligheter inom dessa områden. Det blev intressanta diskussioner, som tog upp många aspekter. För infrastruktur och utbildning sågs möjligheter till fortsatt samarbete inom t ex innovation av teknologier och metoder, minskning av sjukvårdsrelaterade infektioner, tidig diagnostik och detektion, nationella register och guidelines och kapacitetsuppbyggnad i användandet av medicinsk utrustning och mer generellt.

Workshop om hälsoinfrastruktur och utbildning
Som avslutning gav ordförandena i den gemensamma arbetsgruppen rekommendationer för det fortsatta samarbetet. Dr Panda nämnde att Indien satsar stort på cancer, (bl a planeras 20 cancerinstitut på delstatsnivå och 50 cancercenter), äldrevård (2 nationella äldrecenter och 12 regionala geriatriska center) och uppgradering av närmare 60 statliga Medical collages. Samarbetsmöjligheter finns även inom läkemedel, e-hälsa, mental hälsa. Niclas Jacobson tryckte på vikten av primärvård, utbildning på alla nivåer samt ledarskap hos både politiker och förvaltning.

Dagen avslutades med en trevlig middag hos Sveriges ambassadören, i residensets med ljus smyckade trädgård, där båda hälsoministrarna deltog tillsammans med en mängd andra relevanta gäster. Kvällen var något kylig, men intressanta samtal och trevligt umgänge gör att vi tar med ett varmt minne från kvällen.


onsdag 19 november 2014

Seminarier om Norge i Malmö och Göteborg


Ulrika Åkerman från Business Sweden inleder seminariet i Malmö

För några veckor sedan arrangerade Swecare ett seminarium i Stockholm om Norden med särskilt fokus på Norge. Business Sweden har genomfört en studie över affärsmöjligheterna för svenska företag och utöver att denna presenterades talade Bo Könberg om sin rapport för Nordiska ministerrådet och Liselotte Kilaas från Aleris om deras erfarenheter på den nordiska marknaden. 


Liselotte Kilaas, Aleris koncernchef, vid Swecares seminarium tidigare i november

Den här veckan är det dags att för en liten turné på samma tema med besök i både Malmö och Göteborg. Intresset för våra grannländer är stort, i synnerhet bland de mindre företagen. I både Norge och Danmark är den privata sektorn inom vården betydligt mindre än i Sverige, men andelen privata sjukvårdsförsäkringar ökar. På liknande vis som hos oss är den åldrande befolkningen en av de största utmaningarna. Man kämpar med väntetider och saknar personal. I Danmark har man gjort stora satsningar på välfärdsreknologi vilket till stor del handlar om smarta lösningar för äldre som bor kvar hemma och liknande. 


Wilhelm Gatenbeck, Business Sweden Norge, presenterar rapporten om affärsmöjligheter för svenska bolag

Malmö är nu avklarat och vi sitter nu på tåget till Göteborg där det blir tidigt morgonseminarium imorgon!

tisdag 18 november 2014

Swecare i Kampala

Swecares delegationsresa i förra veckan, som inleddes i Rwanda (se tidigare inlägg) fortsatte sedan i Uganda. Det är Swecares andra delegationsresa till Uganda för att fördjupa och bygga vidare på tidigare relationer samt skapa nya. Vi landade i Entebbe på onsdag eftermiddag och åkte den starkt trafikerade vägen till Kampala.

Efter snabb incheckning träffades vi alla för middag på hotellet med genomgång från Svenska ambassaden i Kampala kring ekonomiska och politiska situationen i landet. En överblick av hälsosektorn gavs av Filippo Curtale från Belgiska ambassadens biståndsorganisation som värdefullt informerade hur diversifierad hälso- och sjukvården är i landet. Det är värt att notera att den privata sektorn inklusive icke-vinstdrivande organisationer är betydligt större än den offentliga sektorn inom hälso- och sjukvården i Uganda. Behovet av samarbeten kring läkemedelskontroll lyftes då Uganda är hårt drabbade av förfalskningar av läkemedel samt står inför hotet av antibiotikaresistens.

Filippo Curtale, Karin Berlin, Michael Katamba och Van Phuc Le. 

Första mötet hölls på hälsoministeriet med deras Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye och flera av hans ministrar samt ministerns PS Dr Lukwago Asuman. Sverige har sedan 1989 haft ett hälsosamarbete med Uganda och byggt upp goda relationer. Ett område som lyftes upp var utbyte av hälso- och sjukvårdspersonal mellan Sverige och Uganda. Dr Asuman nämnde att det kunde vara en idé att skapa en organisation liknande Swecare i Uganda som samlar offentliga, privata och akademiska aktörer i landet. De visade intresse för de medverkande företagens produkter och tjänster och sa att de vill fortsätta att bygga vidare på våra goda relationer.
Katongole Francis, Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye och vår delegationsledare Niclas Jacobson.

Näst på dagens schema stod matchmaking workshop med Uganda Healthcare Federation (UHF) som är en paraplyorganisation för den privata sektorn inom hälso- och sjukvård i Uganda. De hade bjudit in sin styrelse, medlemmar och lokala företag anpassade till de svenska företagen.
Anna Riby, member of the board of directors at UHF och Joanita Lwanga
Mötet börjades med en presentation av UHF från Joanita Lwanga, CEO och sedan en presentation av Swecare Foundation av Anna Riby. De svenska företagen gjorde korta presentationer av sig själva för att locka de lokala aktörerna att sitta ned i mindre grupper. Vi hade tre teman; IT solutions for health, Diagnostics, care and treatment och  Infrastructure and equipment. Erfarenheter och tips utbyttes samt idéer om framtida samarbeten. Vi är tacksamma för ett gott samarbete med UHF och deras kontakter som kom för att träffa de svenska företagen.
Gruppen för IT solutions for health


Gruppen för Diagnostics, care and treatment
Gruppen för Infrastructure and equipment

Efter mötet var det mottagning hos ambassadör Urban Andersson dit bland annat Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye kom och även sjukhusdirektörer, läkare, svenskrelaterade företag som redan är etablerade i landet, NGO:s och andra bra kontakter. Att under mer informella förutsättningar träffa några av de vi haft möten med gav möjlighet till fördjupade diskussioner och möjlighet för företagen att visa upp sina produkter och berätta om sina tjänster på en djupare nivå.
Chargé d´Affairs Susanne Spets, Minister of State for Health Dr Elioda Tumwesigye och vår delegationsledare Niclas Jacobson från Socialdepartementet

Dagen efter började morgonen med möte hos Joint Medical Stores (JMS) som  Uganda Catholic Medical Bureau (UCMB) och Uganda Protestant Medical Bureau (UPMB) gemensamma organisation för inköp och dirtribution av läkemedel, förbrukningsvaror och medicinskt utrustning. Organisationen etablerades 1970, och har med tiden kommit att användas av både den offentliga och privata sektorn. På senare tid har även kapacitetsuppbyggnad lagts till, t.ex. inom medical equipment managment. De har även en enhet för service och reparationer. Till mötet hade vi även bjudit in Dr Martin Nsubuga, representant från Nsambya hospital som är ett katolskt specialistsjukhus som använder sig av JMS. Sjukhuset är 111 år gammalt och specialiserar sig på ob/gyn, pediatrik, kirurgi och invärtes medicin. Sjukhuset har 360 sängar, och tar emot 400 dagpatienter varje dag.


Efter JMS åkte vi till Dr Ian Clarkes sjukhus, International Hospital Kampala som ägs utav International Medical Group, en privat sjukhusgrupp som även består av mindre kliniker och specialistkliniker. Vi gick en rundvandring på sjukhuset och satt sedan ned och fick information om sjukhuset och deras expansionsplaner.


Som sista gemensamma möte hade vi en wrap-up lunch för att sammanfatta resan. Mycket klokt sades om vad vi alla var överens om var en väldigt lyckad resa.

tisdag 11 november 2014

Swecare i Kigali

Nu har vi klarat av dag 2 på delegationsresan till Rwanda och Uganda. Först ut var ett möte på ambassaden igår morse, där vi gick igenom programmet och fick höra matnyttig information om Rwandas politiska, ekonomiska och sociala situation.

Därefter följde ett väldigt konstruktivt möte på Ministry of Health, där Honorable Minister Agnes Binagwaho deltog tillsammans med Minister of State for Health, permanent secretary och director general for Planning och for Clinical Services. Inte dåligt! Ministern berättade bla om utvecklingen av hälsosektorn och de värderingar som ligger till grund för detta, såsom jämlikhet, evidensbaserad vård, nolltolerans mot korruption och aktivt deltagande. Hon beskrev också den nationella försäkringen Mutuelle de Santé som täcker ca 90 % av befolkningen.

På hälsoministeriet, med hälsominister Agnes Binagwaho

Rwanda är ett väldigt handlingsorienterat land, och de statsanställda har "performace-based contracts". Det märktes även på ministern: Företagen fick hjälp med relevanta kontaktpersoner på ministeriet, myndigheter och sjukhus. Någon fick t o m ett möte direkt, utanför vårt mötesrum. Vad gäller framtida satsningar så rör de bl a vårdkvalitet, samarbete med den privata sektorn och uppgradering av infrastrukturen.

Efter lunch besökte vi två sjukhus på tertiär nivå - dels det statliga CHUK (Kigali University Teaching hospital - fast med fransk förkortning), dels det offentligt ägda men privatdrivna King Faisal hospital. Skillnaderna är ganska stora, men även CHUK kändes välorganiserat, luftigt och rent, särskilt i jämförelse med andra stora offentliga sjukhus i regionen. Det är landets största sjukhus med 560 sänger och 100 läkare. King Faisal började 1990 och har nu växt till ett nationellt remissjukhus med många specialiseringar. Intresse finns att utveckla t ex cancervård, förvaltning och kapacitetsuppbyggnad.

Storstädning på CHUK

Dagen avslutades med en mottagning hos Maria Håkansson, som är Chargé d'Affaires på svenska ambassaden i Rwanda. Många intressanta personer med olika bakgrund var på plats, och det minglades friskt.

Denna dag inleddes med ett besök på Rwanda Biomedical Center, vilket är en sammanslagning av flera tidigare institut och myndigheter. Chefen Marc Herant beskriver RBCs uppgift att stödja de olika delarna av det nationella hälsosystemet, så som alla stora program för olika sjukdomar, blodbank, nationellt referenslaboratorium, supply chain management, inklusive upphandling och distribution av material och utrustning m fl. Även här fick företagen många bra kontakter att följa upp med.

Vi besökte också det största privata sjukhuset i landet, Croix du Sud, som ägs och drivs av Dr. Jean Nyirinkwaya (också ordförande i Rwanda Healthcare Federation). Sjukhuset har växt från 10 sängar 1995 till över 100 sängar idag, och flera specialiseringar, vid sidan om ob-gyn/maternal care, vilket var den ursprungliga inriktningen.Vi blev bjudna på en trevlig brunch på sjukhusets takterrass med underbar utsikt över delar av Kigali.

Välkomna till Hôpital Croix du Sud

En del av personerna som RBC tipsat om kunde vi träffa redan på eftermiddagen, på vår konferens med tema samarbete mellan privat och offentlig sektor för att utveckla hållbara hälsosystem. Minister Binagwaho deltog under den inledande sessionen, och talade efter Maria Håkansson. Därefter presenterade vår delegationsledare, Niclas Jacobson från Socialdepartementet, den svenska hälsosektorn, följt av en presentation från Rwanda Development Board, om hur den rwandiska offentliga sektorn stödjer den privata genom att främja investeringar och ge råd och stöd för utländska företag som önskar etablera sig i Rwanda. Dr. Jean från Croix du Sud berättade också om utmaningar och möjligheter för den privata sektorn i landet.
Delegationen med hälsominister Agnes Binagwaho innan konferensen började

Efter kaffepaus med intensiva diskussioner i utställningsdelen av lokalen fortsatte eftermiddagen med presentationer från den rwandiska NGO:n Human Development Initiative, som jobbar med policy och opinionsbildning i frågor som rör hälsa och mänskliga rättigheter samt med familjehälsa och medicinsk och tekniskt stöd. Sedan var det dags för företagens presentationer och tillhörande frågestund. Företagens lösningar väckte stort intresse och många frågor och kommentarer från publiken. Som Maria Helling sammanfattade i sina avslutande ord så fick vi alla lära oss mycket om våra respektive länder, likheter, skillnader, utmaningar och lösningar; vi fick lyssna till intressanta presentationer, frågor och diskussioner och fick många kontakter. Kontaktskapandet fortsatte sedan i ett par trevliga timmar med en cocktail vid poolen.

Intresserade och aktiva konferensdeltagare

Imorgon ska vi träffa en inköpsorganisation för frivilligorganisationer, BUFMAR, och sedan väntar ett besök på Kigali Genocide Memorial Center, innan bussen tar oss till flygplatsen för färd mot Kampala.

torsdag 6 november 2014

Business Networking Breakfast – Cancer Management and Care

Nu är Swecares tematiska nätverksfrukostar, eller Business Networking Breakfast, som vi valt att kalla dem i vårt kalendarium, igång!

Eftersom Swecare är en medlemsorganisation, är det viktigt för oss att ha koll på vad medlemmarna önskar, att stämma av vilka marknader och vilken typ av aktiviteter som är intressanta, och att kunna diskutera idéer direkt med er. I höst har vi därför börjat arrangera tematiska nätverksfrukostar, som också ger företagen möjlighet att prata med varandra för att kanske hitta möjligheter till samarbeten, gemensamma koncept, och, helt enkelt, om man är intresserad av att nätverka. Vi började med området ”diagnostic services” i oktober, och idag var det dags för ”cancer management and care”. Om ni har förslag på områden som ni tycker vi borde ta upp får ni gärna höra av er!
I morse samlades vi alltså för att diskutera ”cancer management and care”. Mötet inleddes med att Peter Söderman från Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset presenterade den Nationella testbädden för innovativ strålterapi - ett intressant sätt för den offentliga och den privata sektorn att samarbeta och driva utvecklingen av cancervården vad gäller strålning. Den är ett sätt att samverka mellan universitetssjukhusen, de regionala cancercentren och sex företag inom strålterapi. Målet är att skapa en högspecialiserad testmiljö där företag kan utveckla och kvalitetssäkra nya lösningar i samverkan med sjukvården, samverkan mellan företag och vård samt att fånga upp idéer med ursprung inom vården.
Därefter presenterades ett initiativ som tillkom efter förra höstens delegationsresa till Zambia, där Regionalt Cancercentrum och ett antal företag tillsammans med Swecare ville samarbeta för att bidra till utvecklingen av Zambias cancervård och genomförandet av deras strategiska plan inom området. Som ett led i det initiativet bjöd Swecare in chefen för det nationella cancersjukhuset, Cancer Diseases Hospital, Dr. Lishimpi, och hans kollega, Dr. Msadabwe, till möten i Stockholm i augusti. Vi anordnade då ett seminarium där de zambiska doktorerna presenterade på temat cancersituationen i Afrika söder om Sahara, utmaningar och strategier för framtiden.
Under hösten har vi fortsatt att jobba med initiativet, bland annat genom att planera en workshop med experter från Sverige och med deltagande av svenska företag, som kan ge exempel på hur deras lösningar kan användas i vården och bidra till att genomföra den svenska strategin. Tyvärr har planerna fått läggas lite på is, pga. att Zambias president avled förra veckan. Det är nu bäst att avvakta tills nyval hållits. Om vi kan gå vidare som planerat, kommer vi genomföra workshopen i Lusaka, under första kvartalet 2015. Deltagare blir zambiska experter och intressenter, svenska experter och ett antal svenska företag som kan visa på hur de kan bidra till utveckling och kvalitet i cancervården. Ett liknande sätt att arbeta skulle kunna vara aktuellt för andra länder.
Sedan kom diskussionen igång, med inlägg om att fokus inte bör ligga på bara strålterapi, utan ett bredare angreppssätt behövs, att det i t ex i afrikanska länder kan finnas problem med infrastruktur och att få folk att komma på upprepade behandlingar, vilket är ett krav för att en god cancervård. Vi fick höra att detta problem var tydligt i början av Hiv-epidemin i Afrika, men att det inte längre kvarstår när folk förstår att det är en livshotande sjukdom som måste behandlas och följas upp regelbundet. Kunskaps- och kompetensnivån i samarbetslandet är också viktig och är kanske det som man ska fokusera på, för att ha en grund att marknadsföra sina lösningar och produkter från. Under diskussionen hur svenska företag kan samarbeta lutade gruppen åt att paketlösningar kan vara att föredra, där kompletterande svenska företag på ett samordnat sätt, baserad på marknadskännedom, kan komma med ett gemensamt erbjudande. Swecare skulle kunna spela en viktig samordnande roll i ett sådant samarbete, men - vilket påpekades från företagshåll – så kan företagen också ta egna initiativ. Syftet bör vara ett företagssamarbete som kan samla olika kompetenser, verka för en övergripande struktur, stimulera till bättre cancervård internationellt, och främja svenska företag.
Medskick till företagen är att fundera på vilka marknader som skulle vara aktuella för ett samarbete, och Swecare kommer att kalla till ett nytt möte på andra sidan nyåret där vi kan fortsätta diskutera och förhoppningsvis bli lite mer konkreta, t ex genom att vi kan planera för en första aktivitet fokuserad på cancervård.
Är ditt företag eller organisation intresserad av att delta i det fortsatta arbetet, hör av dig till oss på Swecare, info@swecare.se.

tisdag 4 november 2014

Seminarium om Norden med Norge i fokus!

På efterfrågan av våra medlemsföretag så höll Swecare tillsammans med Business Sweden idag ett seminarium med fokus på den nordiska och den norska marknaden. Tanken är att vid ett antal tillfällen fokusera på de olika nordiska länderna och att detta också ska resultera i en eller flera aktiviteter i våra grannländer.

Norden har ett gott internationellt rykte när det kommer till välfärdsfrågor och i synnerhet hälso- och sjukvården. Det finns ett tätt samarbete mellan de nordiska länderna, bland annat med fri rörlighet och samarbete på socialförsäkringsområdet. De nordiska länderna utgör också Sveriges viktigaste handelspartners och är ofta den första internationella marknad ett företag möter. Trots detta finns utmaningar och ett stort behov av att förstå hur man gör affärer och hur marknaderna i dessa, våra grannländer, ser ut.

Dagen började med att Maria Helling hälsade välkomna och introducerade Nordiska Ministerrådets särskilda utredare Bo Könberg.

Den förre sjukvårdsministern Bo Könberg (FP) har lämnat 14 konkreta förslag till Nordiska ministerrådet om det framtida nordiska hälsosamarbetet. Förslagen rör samarbete kring antibiotikaresistens, högspecialiserad behandling, sällsynta diagnoser, registerbaserad forskning, folkhälsa, jämlik hälsa, patientrörlighet, e-hälsa, välfärdsteknologi, psykiatri, hälsoberedskap, läkemedel, tjänstemannautbyte och nationella experter i EU-kommissionen. I dagarna kom en deklaration ut från de nordiska hälsoministrarna att påbörja uppföljningen av rapporten med följande förslag: högspecialiserad behandling, sällsynta diagnoser, psykiatri, hälsoberedskap och tjänstemannautbyte. Kontakt kommer också ta med de ministerkollegor som ansvarar för utrikes- och biståndsfrågor för att diskutera förslagen om den ökande antibiotikaresistensen.


Business Sweden har tagit fram en rapport om hälso- och sjukvårdsmarknaden i Norge och Wilhelm Gatenbeck var på plats för att presentera denna. Bland annat berättade Wilhelm att utgifterna för hälso- och sjukvård i Norge ökar kontinuerligt vilket skapar stora möjligheter för svenska företag. Ett prioriterat område är E-hälsa.

Liselott Kilaas, koncernchef Aleris, var också på plats och berättade om den norska marknaden och Aleris erfarenhet från denna. Också Liselott tryckte på att de ökade behoven i Norge leder till stora möjligheter för den privata sektorn. Den norska sjukvården är i stort behov av effektivisering och här finns det en roll för den privata sektorn att spela.

Sista punkten på seminariet var en paneldiskussion med de tre talarna och här kom alla möjliga frågor upp. Bland annat diskuterades behovet av fler patologer, samordning av högspecialiserad vård mellan de nordiska länderna, patientsystem och ersättningssystem. Graden av öppenhet för nya innovationer i de olika länderna diskuterades också och slutsatsen här var att det ser ganska lika ut. Vi avslutade ett mycket intressant seminarium med ett trevligt mingel!