torsdag 25 april 2013

Swecares årsmöte 2013

Idag hölls Swecares årsmöte i hotell Birger Jarls lokaler. Vi har arbetat länge på att få ihop ett riktigt bra program och får man döma av den stora uppslutningen så har våra ansträngningar gett resultat. Runt 100 personer hade anmält sig till mötet och lokalen var full.

[caption id="attachment_11774" align="alignnone" width="540"]Fullt i salen Fullt i salen[/caption]

Dagen började med att ordförande Lars Gatenbeck hälsar välkomna och håller upprop. Eftersom Lars har valt att inte fortsätta efter sex år som ordförande så har valberedningen föreslagit Stockholms landshövding Chris Heister till ordförande som har accepterat uppdraget.

[caption id="attachment_11775" align="alignnone" width="540"]Swecares nya ordförande Swecares nya ordförande[/caption]

Maria

Maria presenterade årsberättelsen. Vad som hänt under året och våra visioner och tankar inför framtiden. Bland annat har Swecare satsat mer på medlemsvård under året och detta är något vi kommer att fortsätta med. Detta för att bättre förstå hur era prioriteringar och önskningar ser ut. Vi kommer gärna ut och besöker er, alternativt bokar möten hos oss för er som vill lära känna oss närmare.

Efter en trevlig lunch var det dags för barn- och äldreminister Maria Larsson att tala om Socialdepartementets engagemang för att främja hälso- och sjukvård. När Maria slog fast att bidraget till Swecare är något av de bäst spenderade skattepengarna från Socialdepartementet så ljöd applåderna högt i salen. Maria tackade också av Lars Gatenbeck och delade ut Swecare Export Award 2012 som i år gick till företaget Cavidi.

bild

Juryns motivering lyder "Cavidi har under de senaste åren visat betydande utveckling av sin export. Genom att erbjuda högkvalitativ HIV RT-diagnostikteknik anpassad för minimala laboratoriekrav till en låg totalkostnad har Cavidi nått kommersiell framgång framförallt i Afrika, Indien och Sydostasien. Cavidis affärsmodell är en inspiration för svenska hälso- och sjukvårdsföretag med ambitionen att etablera sig på marknader i låg- och medelinkomstländer runt om i världen."

bild

Percy Barnevik pratade om sitt engagemang för utvecklingsländer genom organisationen Hand in Hand. Percy poängterade att i Sverige pratar vi om jobblinjen istället för bidragslinje och att den parallellen också kan dras till utvecklingsländer. Därför behövs en annan typ av bistånd som fokuserar på affärsmöjligheter istället för bidrag.

bild

Socialdepartementets analyschef Anders Ekholm tog över efter kaffepausen och presenterade Socialdepartementets LEV-projekt -Långsiktig efterfrågan på välfärdstjänster.  LEV-projektet innehåller en modell som simulerat hur 300 000 individer åldras fram till 2050 och hur det väntas påverka hälsa, sjuklighet och dödlighet samt det framtida behovet av vård och omsorg. Simuleringarna visar att det är möjligt att kombinera åtgärder för att möta den åldrande befolkningens ökande behov av vård och omsorg om 10-15 år. Andemeningen i rapporten är att man måste anpassa hälso- och sjukvården till en ny typ av värld där människor har högre krav på flexibilitet och nya kommunikationssätt till sitt förfogande.

bild

Sista talaren för dagen var Anders Wenström konsult från ConteXo som Socialdepartementet anlitat för att analysera departementets främjandearbetet.  Resultaten från undersökningen är mycket positiva med den övervägande uppfattningen att främjandeinsatserna ”tillför ett påtagligt värde för deltagarnas verksamhet och utveckling”. Respondenterna anger vidare att främjandeinstaserna bidragit till att förbättra deras kontaktnät och ökat deras kunskap om internationell efterfrågan etc. För oss är det naturligtvis oerhört värdefullt att få sådan fin feed-back om hur uppskattat vårt arbete är.

[caption id="attachment_11792" align="alignnone" width="540"]bild Maria tackar alla deltagare och talare[/caption]

Dagen har varit fantastiskt lärorik och rolig och vi är mycket glada att så många tog sig tid att spendera merparten av dagen med oss. Vi är mycket nöjda med vårt resultat från 2012 och tror att 2013 kommer att bli ännu bättre. Stort tack för 2012 och vi ser fram emot att se er i alla möjliga olika sammanhang under året!

 

onsdag 24 april 2013

Swedish Medtech årsmöte

Idag höll Swedish Medtech sitt årsmöte på Grand Hotel. Mötet sammanföll med att Justin Bieber besökte Sverige och hotellet vilket resulterade i att man fick armbåga sig fram genom ett hav av tonåringar för att komma fram till entrén.
Programmet för dagen var ambitiöst och bland annat talade Socialdepartementets analyschef Anders Ekholm som ni också träffar på Swecares årsmöte imorgon.


20130424-155336.jpg
Anders Lönnberg från Storstockholms diabetesförening pratade om individualisering inom vården och menade att patientmakten måste utökas.

20130424-161654.jpg
Miljöpartiets ekonomisk-politiska talesperson Per Bolund talade om hur miljöpartiet ser på näringspolitik. Miljöpartiet har stort fokus på näringsfrämjande och anser att medtechbranschen är mycket viktigt. Per underströk speciellt vikten av att stimulera innovation. Ett förslag är att skapa en särskild delegation för ökad innovationsupphandling inom hälso- och sjukvårdssektorn.

20130424-170304.jpg
Mikael Damberg tror att i vår bransch finns många av framtidens jobb. Mikael poängterar att vi måste fokusera på export och vi håller naturligtvis med!

måndag 22 april 2013

Finansieringsseminarium med inriktning mot utvecklings- och tillväxtländer

I morse arrangerade Swecare ett seminarium om finansiering för företag som arbetar mot tillväxt- och utvecklingsländer. Efter frukostmingel var Anne Kullman från Sida först ut bland talarna. Hon presenterade Sidas program för samverkan med näringslivet (Business for Development, B4D), och talade om det område där företagens affärsintresse och Sveriges (=Sidas) mål för utvecklingssamarbetet överlappar. Inom detta område finns samarbetsmöjligheter, och Sida stödjer detta bl a genom s.k. Challenge Funds (där företag konkurrerar om stöd till utvecklingsidéer), Drivers of Change (för organisationer vars aktiviteter bidrar till målen för B4D) och Public-Private Development Partnerships (PPDP, för samfinansiering, oftast med stora företag, av projekt som kompletterar värdekedjor). Det finns också andra samarbetsformer, som innovativ finansiering och garantier. Mer finns att läsa på http://www.sida.se/Svenska/Samarbetsparter/Naringsliv/. För direkta kontakter, har Sida också en e-postlåda för samarbetet med näringslivet; privatesector@sida.se. Det finns ett par projekt relaterade till hälso- och sjukvård som fått stöd från IAP som är en challenge fund, men t ex inget inom PPDP.

åhörare

Nästa talare var Staffan Ahl från Swedfund, som berättade om Swedpartnership. Det är Swedfunds finansieringsform för etableringsstöd för små och medelstora företag (5-49 anställda), som samarbetar med ett företag i något av samarbetsländerna. Det kan vara ett dotterbolag, ett joint venture eller en distributör eller leverantör. Stödet ges i form av ett avskrivningslån (max 40% finansiering av projektkostnaderna), som kan användas för kompetensöverföring och investering i utrustning. För företagen innebär det finansiella stödet, förutom minskad risk, att ett projekt verkligen genomförs enligt plan och att man får synpunkter på affärsplan och frågor rörande miljö och socialt ansvarstagande. Staffan välkomnade fler företag inom hälso- och sjukvård att kontakta Swedpartnership, och att ansöka om stöd. Mer information finns på www.swedpartnership.se.

Ruth Brännvall är en av grundarna till ImpactInvest, ett nybildat nätverk för affärsänglar, som samlar finansiärer som vill investera i företag som tillför social och/eller miljömässig nytta, gärna i utvecklingsländer. Företagen kan vara i tidigt skede men ha potential för bra affärer. Man ingår i det globala nätverket Toniic, för ”action-oriented impact investors”. De flesta investeringarna ligger på 3-5 msek, och eftersom man fått in många ansökningar inom cleantech-området, vill man gärna ha fler ansökningar från socialt inriktade företag, t ex inom hälsa och sjukvård. Genom att kontakta ImpactInvest och skicka in en affärsplan, kan ett företag, om ansökan är tillräckligt bra, få kontakt med investerare inom det globala nätverket. Kontaktuppgifter och mer info finns på www.impactinvest.se.

Ruth Brännvall ImpactInvest

Siste man ut var Tillväxtverkets Stefan Nordin, som presenterade de nya affärsutvecklingscheckarna. Syftet är att stödja små företag, med 2-49 anställda och minst 1 msek i omsättning, i sin internationaliseringssatsning, att hjälpa dem att våga ta första steget. Bidraget på 50 000-250 000 kan betalas ut som medfinansiering av konsulttjänster eller projektanställning för marknadsundersökningar, partnersök, juridiska tjänster. Stödet söka via regionala partners, men beslutet fattas av Tillväxtverket. Mer information om kriterier, ansökan och vilka som är regionala partners finns på www.tillvaxtverket.se/checkar.

Innan en eventuell ansökan om finansiering är det alltid bäst att kontakta respektive organisation först.  Om du vill få tillgång till presentationerna, eller har allmänna frågor, kontakta Anna Riby, anna.riby@swecare.se.

Möte på Kinas hälsoministerium

Nu är vi tillbaka på kontoret efter en mycket givande Kinaresa. Efter en festlig avslutning i Shanghai åkte några av oss tillbaka till Peking för ett möte. Mötet var på hälsoministeriet  med den arbetsgrupp som ska underlätta implementeringen av det svensk-kinesiska samförståndsavtalet inom hälsoområdet. Socialdepartementet bjöd till mötet in svenska aktörer verksamma inom avtalet för att presentera sitt arbete och Swecare representerade vid mötet den privata sektorn. Förutom Socialdepartementet och Sveriges ambassad i Peking så medverkade också SMI, Läkemedelsverket och Tillväxtanalys.

JWG MoH April 13

Mötet gick mycket bra och från vårt håll så har vi stora förhoppningar på vårt framtida samarbete. Redan den 12-13e juni kommer en kinesisk vice hälsominister på besök till Sverige och då kommer Swecare att anordna någon företagsinriktad aktivitet. Då hoppas vi naturligtvis att alla som var med på resan och fler därtill vill delta.

[caption id="attachment_11734" align="alignnone" width="540"]Shanghai nights Shanghai nights[/caption]

I det stora hela är vi mycket nöjda med resultatet av resan och responsen från företagen har varit positiv. Vi kommer att inom kort skicka ut ett utvärderingsformulär som vi hoppas att alla deltagare tar sig tid att svara på. Efter den intensiva kinaplaneringen går vi nu vidare med nya aktiviteter. Närmast har vi bland annat vårt årsmöte på torsdag, hälsokonferens i St. Petersburg i slutet av maj, inkommande besök från Indiens hälsominister och mycket mycket mer. Se Swecares kalendarium för mer information!

 

onsdag 17 april 2013

Dag 2 och 3 i Kina - Shanghai

Efter en trevlig middag igår som svenska konsulatet i Shanghai bjöd in till, så fortsatte vi idag med vårt  andra seminarium på temat value based healthcare. Några av talarna har bytts ut men annars är det samma upplägg som i Peking med ett öppningsseminarium och sedan en indelning i infection control och cancer management, elderly care och future healthcare. Swecares ordförande Lars Gatenbeck anslöt också och modererade både öppningsseminariet och future healthcare sessionen. Uppslutningen här var till och med ännu högre än i Peking och ett antal extra stolar ställdes in.

IMG_2382

Efter Göran Hägglund höll ett öppningsanförande fick vi höra från Prof. Xu Jianguang, General Direktör för Shanghai Municipal Commission of Health and Family Planning. Shanghai har en befolkning på 23 miljoner och ökar stadigt i takt med inflyttningen. 35% av befolkningen är över 80 vilket skapar stora utmaningar för äldreomsorgen och Shanghai spenderar mer på hälso- och sjukvård än Kina i genomsnitt. Sjukförsäkringen täcker 98% av den registrerade befolkningen i Shanghai.

IMG_2385

Regeringens äldresamordnare Eva Nilsson-Bågenholm agerade både key note speaker och moderator på Elderly Care seminariet i Peking och Shanghai. Seminariet började med en inledning av Eva där hon redogjorde för Sveriges syn på äldreomsorg och vårt system som går ut på att underlätta för äldre att bo hemma så länge som möjligt.

IMG_2388

Talare nummer två var Mr. Kaiti Zhag, Vice President för China Silver Industry Association som talade om den åldrande befolkningen i Kina och behovet av en klar strategi för att ta hand om denna.

IMG_2392

Future of Healthcare seminariet var arrangerat som ett rundabordssamtal och efter ett antal intressanta presentationer följde livliga diskussioner.

IMG_2404

På eftermiddagen åkte vi på studiebesök till Hongqiao Community Health Service Center och Huashan Hospital.

Ikväll är det avslutningsmiddag för delegationen och sen är det officiella programmet över. Några av oss åker sedan tillbaka till Peking för att delta i ett möte med den Joint Working Group som är skapad för att implementera MoU:et mellan Kina och Sverige. Swecare representerar den privata sektorn i mötet. Ni som är aktiva i Kina och som inte redan har redogjort för hur era aktiviteter och samarbeten ser ut uppmanas att skicka ett email med denna information ser ut senast imorgon. Detta för att vi ska kunna representera er på bästa möjliga vis.

tisdag 16 april 2013

Kina - dag 1

Idag inleddes vårens stora delegation till Kina med "Sino-Swedish seminar on value based health care" i Peking. Göran Hägglund besöker Kina med en stor delegation bestående av omkring 60 personer. Förutom företag finns myndigheter som Läkemedelsverket, Smittskyddsinstitutet, Stockholms läns landsting, Karolinska institutet m fl. Seminariet inleds av Göran Hägglund och professor Martin Ingvar från KI. Runt 200 personer i publiken visar att intresset är stort och sjukvårdsfrågorna heta i Kina.

Bild 1

Efter öppningsdelen av seminariet delades gruppen in i 3 olika grupper. Cancer management & Infection Control, Elderly Care och Future Healthcare. Martin Wikström från Tillväxtanalys modererade seminariet om infektions kontroll och infektionskontroll som innehöll ett antal intressanta anförande från kinesiska och svenska experter.

[caption id="attachment_11689" align="alignnone" width="540"]Anders Tegnell från SMI pratar infektions kontroll Anders Tegnell från SMI pratar infektions kontroll[/caption]

[caption id="attachment_11690" align="alignnone" width="540"]Dr Wang Lipin från Communicable Disease Control in China Dr Wang Lipin från Communicable Disease Control in China[/caption]

[caption id="attachment_11691" align="alignnone" width="540"]Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland Roger Henriksson, chef för Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland[/caption]

 

[caption id="attachment_11684" align="alignnone" width="540"]bild Kerstin Tham, prorektor KI, Future Healthcare seminariet[/caption]

Delegationen hann även med ett studiebesök på Cancer Institute & Hospital i Peking, det första cancerspecialiserade sjukhuset i Kina men också det största cancercentret i Asien. En imponerande samling professorer tog emot. Efter ett par inledande presentationer delades gruppen upp i mindre och det var dags för studiebesök till olika delar av sjukhuset.

bild

Medan större delen av delegationen besökte Cancer Institut & Hospital så träffade Göran Hägglund som första utländska minister sin kollega den nytillträdda hälsoministern Madame Li Bin.

 bildEfter seminariet hölls en mottagning på hotellet med Göran Hägglund som värd där alla deltagare på seminariet deltog.

fredag 12 april 2013

Frukostseminarium om försäkringsavtal

Ulf_Kristersson
Swecare arrangerade idag ett frukostmöte för ett 40-tal deltagare där socialförsäkringsminister Ulf Kristersson redogjorde för de avtal som Sverige har undertecknat, eller inom kort ska underteckna, på socialförsäkringsområdet. De länder som är aktuella är Japan, Kina, Indien och Sydkorea. Syftet med avtalen är att förenkla för företag och deras anställda att arbeta och flytta mellan länder.

IndiskaAmbassadören

Indiens ambassadör, Mrs. Banashri Bose Harrison i publiken.

torsdag 11 april 2013

Återträff för Zambiadelegationen

[caption id="attachment_11655" align="alignnone" width="540"]Statssekreterare Karin Johansson är delar med sig av sina reflektioner kring Zambiadelegationen Statssekreterare Karin Johansson delar med sig av sina reflektioner kring Zambiadelegationen[/caption]

Igår arrangerade Swecare tillsammans med Socialdepartement en återträff/uppföljningsmöte med deltagare från vårens delegationsresa till Zambia. Syftet med mötet var att låta företagen ge feedback på delegationen, presentera vilka resultat den gett, samt att inspirera varandra. I mötet deltog Statssekreterare Karin Johansson som agerade delegationsledare i Zambia. Karin Johansson var mycket nöjd med resan och nyfiken på vilka resultat den gett.

Alla företagen tyckte att resan hade varit mycket givande och flera av dem hade fått avgörande affärskontakter och arbetar nu aktivt mot Zambia. På grund av resans goda resultat och det stora intresset för Zambia planerar Swecare att göra en intern uppföljningsresa i maj, följt av en uppföljningsdelegation i november, troligen i samband med en delegationsresa till Uganda.

bild (55)

Mötet innehöll även en presentation av Maria Stridsman från Sida som presenterade deras olika finansieringsinstrument, Private Public Development Partnership (PPDP), Planning Grants och Innovations Against Poverty (IAP), vilka företag som arbetar mot utvecklingsländer kan söka om de uppfyller vissa kriterier. Mer information om dessa finner du här. Den 22 april anordnar Swecare ett seminarium om just finansieringsmöjligheter för aktiviteter i utvecklingsländer och representanter från bland annat Sida och Swedfund kommer att delta. Vänligen kontakta anna.riby@swecare.se för anmälan och mer information.

[caption id="attachment_11653" align="alignnone" width="540"]Mingel Mingel[/caption]

Zambia kommer att vara ett fortsatt prioriterat land för Swecare under vårt Sidafinansierade projekt och vi uppmanar alla företag intresserade av Zambia och Afrika söder om Sahara att kontakta oss.

måndag 8 april 2013

Swecare årsmöte 2013 med bland andra Maria Larsson och Percy Barnevik

Glöm inte att anmäla er till Swecares årsmöte den 25e april! För femte året i rad delas det prestigefyllda priset ”Swecare Export Award 2012” ut. Vi har ett fullspäckat program med spännande talare som:

Maria Larsson, barn- och äldreminister

Percy Barnevik, företagsledaren och skaparen av Hand in Hand

Anders Ekholm, analyschef Socialdepartementet

Anders Wenström, konsult som presenterar sin rapport ”Socialdepartements främjande av svensk vård och omsorg-nytta och värde för insatsen?”.

Swecare-2

Percy Barnevik kommer att i samband med årsmötet sälja signerade exemplar av sin nya bok "Ledarskap - 200 råd" till ett förmånligt pris.

Årsmötet hålls på Hotel Birger Jarl, Birger Jarlsgatan 61 A, 10.30 - 16.30. Läs mer om årsmötet här: Swecare årsmöte 2013_inbjudan . Anmälan skickas till info@swecare.se.

 

fredag 5 april 2013

Global Health Forum - beyond 2015

Global Health - beyond 2015Konferensen Global Health – beyond 2015 anordnades igår av Svenska Läkaresällskapet, och fortsätter idag med en workshop för studenter och yngre yrkesverksamma. Patrik och jag deltog i gårdagens konferens, bland ca 1300 andra deltagare. Först ut bland talarna var Hans Rosling, som visade att livsstilsrelaterade sjukdomar (NCD, non-communicable diseases)  ökar i hela världen, och bidrar i genomsnitt till ca hälften av alla ”healthy life years lost”. Rosling var också inne på att andra faktorer än sjukvård bidrar till att förbättra hälsa, t ex kvinnors läskunnighet och  tillgång till elektricitet.

Ett av konferensen teman var klimatförändringarna och effekten på hälsa.  Johan Rockström talade om att vi nu nått en nivå av miljöpåverkan där det är svårare att förutse effekterna, men att  klimatförändring och degradering av biologisk mångfald redan har stor påverkan på människors hälsa. Att poängtera effekterna på människors hälsa kan vara ett sätt att visa hur angeläget det är att vi gör något åt problemet. Vi måste sluta tänka i stuprör för att kunna se hela vidden av problemet, men också hitta lösningarna. Miljöminister Lena Ek gav också sin syn hur man politiskt sett kan bidra till lösningar, men att ansvaret också ligger hos medborgarna att ändra t ex konsumtionsmönster. Anders Nordström  diskuterade sedan med den nigerianska opinionsbildaren Lola Dare om bl a de hållbara utvecklingsmål som nu håller på att tas fram, som en uppföljning efter milleniemålen.

[caption id="attachment_11627" align="alignnone" width="540"]Paneldiskussion om ojämlikhet inom hälsa Paneldiskussion om ojämlikhet inom hälsa[/caption]

Eftermiddagen inleddes av barn- och äldreministern Maria Larsson, följt av the Lancets chefredaktör som talade om hälsa som en mänsklig rättighet, men att vissa grupper ofta är marginaliserade, t ex nyfödda och tonårsflickor, och vissa områden kan också förbises pga av politiska agendor, t ex abort.  Av representanten för ett regionalt nätverk inom hälsoområdet fick vi höra att det inte räcker med att analysera aggregerade siffror. Vi måste titta på klyftorna och sedan arbeta för att minska dem. Hon menade att det inte alltid är geografi och bristande tillgång som gör att det finns stor ojämlikhet inom hälso – avancerad sjukvård kan finnas tillgänglig i utvecklingsländerna, men de som bor i slummen i närheten har kanske inte tillgång till den.  I den följande paneldiskussionen framkom att man bör satsa på att resurserna bör nå ut där de bäst behövs, oftast inom primärvård på lokal nivå, och att vi bör bygga en global solidaritet bortom bistånd, där t ex företag kan spela en roll. Mariam Claeson från Gates Foundation var inne på samma sak, då hon menade att fattigdomsminskning inte nödvändigtvis kommer med ekonomisk tillväxt, utan med ”pro-poor policies”. En sådan politik kan stänga klyftorna, och på så sätt bidra till att minska extrem fattigdom och skapa tillväxt.

Den sista sessionen handlade om livsstilsrelaterade sjukdomar, NCDs. Enligt professor Beaglehole från Auckland orsakar de 60 % av alla dödsfall i låg- och medelinkomstländer, och 50 % av dödsfallen skulle gå att undvika eller skjuta upp. Det finns en tydlig koppling till fattigdom, och några av de största riskfaktorerna är högt blodtryck och hög konsumtion av alkohol och tobak. Han menade att hälsa och välbefinnande (och där spelar NCDs en stor roll) kan sättas i mitten av de kommande hållbara utvecklingsmålen, då den påverkas av faktorer som sysselsättning, vatten och sanitet, utbildning, konflikter och klimatförändringar.Den sista, sammanfattande paneldiskussionen handlade mycket om att det är viktigt att mäta vad vi hittills åstadkommit och att utkräva ansvar. Forskningen bör bli mer inriktad mot tillämpning, vilket också kan underlätta för företagen att koppla sig till akademin och forskningen,  och utveckla produkter baserad på det. Återigen poängterades att hälsa inte kan behandlas separat, utan hänger ihop med miljö, klimat mm, alltså globala fenomen, som vi måste samarbeta för att kunna hantera. Konferensen handlade mycket om problem, men det fanns även några första steg mot lösningar, t ex att gå från att titta på sjukdomar till hälsa, att det går att nå positiva resultat, t ex behandlingen av hiv-sjuka. Genom att skapa effektivare partnerskap inom hälso- och sjukvård, t ex samarbeten mellan akademi, företagen och den offentliga sektorn, kan innovationer utvecklas och varor och tjänster nå fattiga människor.

Länk till konferensens hemsida