torsdag 22 december 2016

3.. 2.. 1.. redo för jullov och ett gott nytt år?

Tänk vad tiden går fort när man har mycket på gång och roligt  mest hela tiden. Julafton närmar sig med stormsteg och redan dags för oss att publicera årets andra nyhetsbrev i ny design och fullspäckat med en massa inslag från höstens höjdpunkter!

Först och främst, vill vi tacka er alla för denna händelserika höst. Den har varit fylld med resor, inkommande delegationer, seminarier, nya projekt, nya medlemmar och en massa annat som bara dimper ner när man minst anar det. Nu ser vi fram emot en lugn och skön jul med god mat, klappar, nära och kära. Efter jullovet drar vi igång med att fortsätta planera vårens resor till bl a Dubai, Hongkong-Singapore, Bolivia, Finland och Storbritannien. En massa kommer såklart hända även på hemmaplan bl a inom våra temaområdena Åldrande och Hälsa och Digitalisering.

Med de orden, vill vi önska alla våra läsare, medlemmar, samarbetspartners och andra som bidrar till att stärka vårt nätverk ett riktigt skönt jullov!

Maria, Anna, Cécilia, Mikaela & Nima

Läs Swecares Nyhetsbrev, nr. 2, 2016


onsdag 21 december 2016

God jul Predicare!
Vi har gjort en liten översyn och kommit fram till att Predicare varit en av de mest aktiva medlemmarna under året. Predicare kom med som medlem 2013 och under året har man varit aktiv i både digitaliseringsgruppen och i Kinakonsortiet. Predicare är anmälda till två av resorna inom CB Health Access-programmet och dyker dessutom upp på många seminarier och frukostmöten samt vid inkommande besök. Vi uppmärksammar Holger Ronqvist på Predicare med denna lilla julhälsning:


Grattis till Predicare! Vi har precis utsett er till Swecares mest aktiva medlem 2016 och som dessutom bidrar konstruktivt till diskussioner och alltid sprider god stämning i gruppen.
Först och främst, vad gör Predicare?
Predicares mission är att hjälpa vårdkedjan att göra rätt från början. Akutsjukhus och ambulans i Sverige och Norge använder vårt beslutsstöd RETTS (Rapid Emergency Triage & Treatment System). Mortalitet, vårdskador/komplikationer, ledtider samt kostnader och antal klagomål minskar dramatiskt med RETTS.  Det tror vi att hela världen har nytta av. Företagets konkurrensförmåga bygger på unik medicinsk insikt, forskning och erfarenhet. Med RETTS tar vårdpersonal snabbare och säkrare beslut för fortsatt behandling för patientens bästa.

Och vad är din roll i bolaget?
Min roll är att etablera och utveckla företaget, som styrelsens ordförande.

Vi är väldigt glada över bolag som är aktiva, berätta lite varför ni valt att engagera er och varför ni valde att vara med i Swecare?
När en tidigare kollega från Ericsson rekommenderade mig att Predicare skulle gå med i Swecare så gjorde vi det främst för att få draghjälp i våra exportambitioner. Det har visat sig vara ett gott råd. Vi har god nytta av den trovärdighet medlemskapet i Swecare ger oss.

Är samverkan med andra bolag vägen fram för ett litet bolag eller konkurrerar ni om kunderna?
Branschsamverkan är bra inte bara för små utan även för stora företag. Visst kan vi konkurrera om kunderna, men vi skapar också en gemensam marknad och kommer överens om saker som är bra för leverantörerna och kunderna
 
Vilka marknader är mest intressanta för er?
Har Predicare väl kommit in en marknad kan vi skala upp med rimliga insatser, varför länder med många sjukhus är intressant för oss. Dessutom vill vi vara på marknader där våra huvudkonkurrenter Manchester Triage System (MTS) och Emergency Severity Index (ESI) finns samt självklart även länder som ännu inte har något beslutsstödsystem alls för akutvården.

Om du fick önska något vad gäller svensk hälso- och sjukvård/ life science som kunde stärka förutsättningarna för svenska bolag internationellt, vad skulle det vara?
Sverige är ett fantastiskt land för vetenskapliga rön med bra stöd från samhället och staten men vi saknar uppbackning när det gäller affärsutveckling (Swecare är ett lysande undantag). Vi måste satsa lika mycket på affärsutveckling som på vetenskaplig utveckling om vi vill skapa succéföretag.

De fina orden om Swecare tackar vi för, avslutningsvis vad önskar du dig själv i julklapp?
God hälsa är ingen rättighet man kan kräva utan en nåd att stilla bedja om. Så jag önskar att min mentala hälsa står mig bi.

Det hoppas vi verkligen Holger, och stort lycka till Predicare under 2017!


 

 

tisdag 20 december 2016

Frukostseminarium: hur uppfattar patienterna vården


Kajsa Westling, Myndigheten för vård och omsorgsanalys, presenterar IHP-rapporten
 

Idag var det dags för årets sista Business Networking Breakfast och temat denna gången var stiftelsen Commonwealth Fund och den årliga enkäten om tillståndet i vården i ett antal länder. Commonwealth Fund är en amerikansk privat stiftelse som skapades 1918 för att stödja framväxten av bättre hälsosystem. Varje år publiceras Commonwealth Fund's International Health Policy Survey, IHP-studien, som är en undersökning av tillståndet och utvecklingen i hälso- och sjukvården i ett antal länder. Man vänder sig i en enkätundersökning till tre olika grupper under en rullande tre-årsperiod, befolkningen generellt, äldre (över 65) samt läkare i primärvården. I 2016 års undersökning har den allmänna befolkningen varit inriktningen. Även om det är svårt att jämföra länder ger studien intressanta resultat om hur befolkningarna i de deltagande länderna uppfattar sina respektive system. Elva länder deltog i årets undersökning varav Sverige är ett. Övriga länder är Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Nya Zeeland, Norge, Schweiz, Storbritannien och USA.På frukostmötet presenterade Kajsa Westling från Myndigheten för vård och omsorgsanalys årets enkät. Rapporten presenteras årligen vid ett möte i Washington, Anders Ekholm vice vd på Institutet för Framtidsstudier deltog i den svenska delegationen som leddes av Niclas Jacobson på Socialdepartementet. Tyvärr visar årets studie på sämre resultat för Sverige jämfört med många av de andra deltagande länderna. Det gäller viktiga områden som tillgänglighet, information, delaktighet och samordning. Befolkningens förtroende för sjukvården generellt sjunker också och andelen som tycker att hälso- och sjukvårdssystemet fungerar bra har minskat sedan tidigare.

Dock upplever de flesta att den övergripande kvaliteten på sjukvården är god. Det svenska systemet står sig också väl i den internationella jämförelsen när det gäller jämlik tillgång på vård utifrån ekonomiska förutsättningar, det är få patienter som avstår från vård på grund av kostnaden. Ett av de stora problemen verkar vara att få svenskar har en fast och kontinuerlig läkarkontakt, ca 42 procent uppger att de har en fast läkarkontakt medan samma siffra i andra länder ofta ligger närmare 90 procent. Särskilt viktigt kan detta vara för personer med kroniska sjukdomar och äldre, multisjuka. Antalet läkarbesök är också lågt i Sverige, det är nästan tre gånger högre i exempelvis Tyskland. Ytterligare ett stort problem är upplevelsen av delaktighet i vård och behandling som är betydligt lägre än i de andra länderna.

Stämningen sjönk allt eftersom i rummet under presentationen. Vi är vana att prata om det välfungerande svenska systemet men den här rapporten visar alltså något annat. Samtidigt var Kajsa Westling noga med att säga att detta är en resultatredovisning och ingen analys av vad som liggér bakom svaren. Vårdanalys ska under kommande år genomföra en fördjupningsanalys som förhoppningsvis kan ge svar på vad som gör att det svenska systemet hamnar så långt ner. De länder som hamnar på höga placeringar (Schweiz, Tyskland, Frankrike..) har helt olika typer av system så det finns ingen enkel fråga kring organisation som kan ge svar. Anders Ekholm påpekade också att det som kan vara positivt och vad en sådan här rapport kan bidra med är ett krismedvetande att vissa saker inte fungerar bra och behöver ändras. Först när medvetenheten om tillståndet är känt kan också förändringar göras. De rent medicinska resultaten i den svenska vården står sig generellt också väldigt bra i internationella jämförelser.

Vi ser fram emot att följa arbetet med en fördjupande analys och även andra reformer och uppföljningar av viktiga utredningar som den om den högspecialiserade vården och effektiviteten i vården och att nästa och kommande års IHP-rapporter visar på bättre resultat för Sverige!

fredag 16 december 2016

Vinnande teamet på Student Lab konceptualiserade hur Swecare bygger broar till nya marknader


Lördagen 10:e December besegrade tiotalet Swecare-medlemmar och 4 student team morgontröttheten och intog skolbänken på Berghs School of Communication, som en del av projektet  “E-health tomorrow by Sweden”.

 


Morgonen inleddes av Nima Jokilaakso, på Swecare som gick igenom bakgrunden till projektet och utmaningen som studenterna under dagen skulle arbeta i workshopen ”Student Lab”. Teamen som bestod främst utav kommunikationsstudenter från hela Sverige arbetade under förmiddagen självständigt för att på eftermiddagen få testa sina idéer på de andra teamen för att identifiera brister i resonemanget. Därefter gick medlemsbolagen en runda och svarade på teamens frågor så att teamen kunde ta fram en eller flera slutgiltiga förslag på hur Svenska E-hälsobolag ska kunna paketeras för sälj utomlands.


Sent på kvällen samlades alla till musik från Swedish House Maffia, öl och snacks och såklart riktigt bra och kreativa presentationer.


Efter lång och svår diskussion kunde juryn bestående utav några av medlemsbolagen utse det vinnande teamet av Berghs och KTH studenter. Det vinnande konceptet var centrerat kring hur metaforer kan användas i kommunikationsspråk, symbolik, presentationer och förberedelse inför möten som fokuserar på utbyte och dialog.


 
Läs mer vad vinnarna Lina Saad, David Refki och Josefin Fridlund tyckte om erfarenheten.

GRATTIS! Konceptet är nu satt och arbetet med kommunikationsmaterialet som bland annat består av koncept-och casefilm börjar.

torsdag 15 december 2016

Nästa kliv för Kina-konsortiet


Igår eftermiddag hade vi årets sista stormöte för Kina-konsortiet, med 30 engagerade deltagare. Mycket har hänt under hösten! Lennart Almstedt, initiativtagare till konsortiet tillsammans med Catharina Borgenstierna, berättade först om sitt deltagande i delegationsresan till Kina i slutet av november. Den gav många nya insikter och idéer, och skapade en god relation till den kinesiska organisationen GGDC. 

Av dem fick vi höra om China Development Bank önskan att etablera en bilateral fond, för att hjälpa svenska SMEs att etablera sig på den kinesiska marknaden. Detta kan vara en intressant möjlighet, och Swecare kommer ta denna fråga vidare till politisk nivå. En annan viktig nyhet är att vi fått ett bidrag från Vinnova för att ta fram en innovativ samverkansmodell för att kunna dra igång konsortiet och det konkreta arbetet med att bearbeta affärsmöjligheterna för svensk primärvård i Kina.
För konsortiet har följande hänt: över 20 svenska företag och organisationer har hittills anmält intresse att på något sätt delta i ett konsortium, ansökan om namn för konsortiet har skickats in, och en styrelse håller på att tas fram. Vidare börjar en pipeline med möjliga projekt utformas. Vi har också responderat på GGDCs efterfrågan om utbildningar genom att tillsammans med företagen sätta ihop en utbildningskatalog med kortare kurser. Nu önskar GGDC även se lösningar inom digital hemsjukvård, digital primärvård liksom övriga produkter och tjänster, så att ta fram ett erbjudande inom dessa områden blir nästa steg. Har ditt företag något att bidra med inom dessa områden, hör av dig! 

Samarbetet med staden Shijiazhuang har försenats, pga förändringar i stadens ledning. Efter det kinesiska nyåret beräknas den nya ledningen vara på plats och igång, så då återupptas diskussionerna. Till dess finns andra möjligheter, t ex i Nanjing eller utbildning inom primärvårdssystem för China Urbanization Council. Andra möjliga kanaler utvärderas också parallellt.


Lennart och Catharina lägger också ned mycket tid på att utveckla konsortiets erbjudande. Värdet för potentiella kunder är att lösa deras problem - det är också därför som det är viktigt att samverka, tillsammans kan vi lösa större problem och bli en mer attraktiv leverantör. Scopet är brett och omfattar såväl management och organisation som kliniska delar, vårdprocesser, screening och diagnos, digitalisering, prevention och rehabilitering, kopplingar till hemsjukvård mm. 

Värdet för deltagande företag blir att konsortiet kan fungera som en distributör, som sätter ihop paketerbjudanden, ger tillgång till gemensamma kunder och kanaler, minskar risk och skapa en förtroendeingivande aktör mm. Fokus är till att börja med att få till affärer och ett kassaflöde. Förhoppningen är förstås att företagen därmed blir intresserade av att gå in som delägare. Lennart och Catharina gick igenom planerna för våren, med bl a utveckling av organisationen, framtagande av partneravtal och en manual för partners, hemsida som blir klar i början av februari, kommande resa till Kina i slutet av februari eller början av mars. 
Mycket spännande saker är alltså på gång. 
Vill du veta mer? Är du intresserad av att bli en partner till konsortiet? 

Hör av dig till Lennart, (lennart@almstedt.nu), Catharina (catharina.borgenstierna@kinovo.se) eller Anna (anna.riby@swecare.se)

Vi återkommer med mer rapporter nästa år, och hälsar intresserade aktörer välkomna till nästa möte 31 januari kl 15-16:30. Tills dess önskar vi er en god och avkopplande jul och en god början på 2017!