fredag 29 april 2016

Digitaliseringsgruppen samlas för workshop!

Swecare har nyligen dragit igång en satsning på Digitalisering för att undersöka hur man kan arbeta mer strategiskt med att marknadsföra svensk e-hälsa internationellt. Den 14 mars genomfördes en kick-off då cirka 70 representanter för bland annat  regeringen, näringslivet och akademin deltog.


Idag samlades den grupp företag som vill arbeta aktivt tillsammans för en workshop för att diskutera hur vi ska lägga upp arbetet. Det var en halvdag med mycket bra diskussioner och vi har enats om ett antal "action points" för att gå vidare med att formulera det svenska erbjudandet och utökat samarbetet inom gruppen. Vi har dessutom följande konkreta aktiviteter planerade inom digitalisering redan nu:


Är du intresserad av att höra mer om satsningen eller någon av aktiviteterna vänligen kontakta ylva.wide@swecare.se

tisdag 26 april 2016

Swecares årsmöte 2016

Idag var det dags för Swecares årsmöte och i år har vi extra mycket att fira eftersom vi fått ett ökat finansiellt stöd från Socialdepartementet. Detta gör bland annat att vi har kunnat fastanställa de kollegor som tidigare varit projektanställda hos Swecare. Det signalerar också att man lägger stor vikt vid främjandearbetet och att Swecares har ett starkt stöd för sin verksamhet.

Årsmötet inleddes av Swecares ordförande Karin Johansson som lämnade över till Maria för en presentation av Swecares verksamhet under året som gått. Maria berättade kort om Swecares två fokusområden, åldrande och digitalisering. I övrigt valdes Karin Johansson om som ordförande för 2016 och dessutom valdes Anna Brodowsky - SCA, Anders Lönnberg - nationell life science samordnare, Jenni Nordborg - Vinnova och Michael Nordh Grate - Karolinska Sjukhuset/Stockholm Care in i styrelsen för 2016. För sin långa och trogna tjänst i Swecares styrelse utsågs avgående styrelseledamoten Jan G Smith från Abigo till hedersledamot. Även Christer Andersson som klev av från Swecares valberedelse och haft ett antal viktiga funktioner inom Swecare blev avtackad av Karin Johansson.

Efter en kaffepaus inleddes årskonferensen med att Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare till barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Régners, gav en inblick i hur Socialdepartementet arbetar med äldrefrågor och internationalisering. Madeleine påpekade hur stor vikt Socialdepartementet lägger vid främjandearbetet och Swecare och lyfte det stora internationella intresse som finns för svensk äldrevård.

Madeleine delade också ut Swecare Export Award som i år gick till miljöteknikföretaget Envac med följande motivering "Envac levererar – med sin revolutionerande vakuumteknik för avfallshantering – en infrastruktur för sjukvård och andra samhällsfunktioner, baserad på svensk innovativ miljöteknik. Envacs system finns idag installerat över hela världen, men en stor del av företagets insatsprodukter och ”know how” kommer från Sverige. Deras internationella satsning har de senaste åren medfört en mycket kraftig ökning av exporten och exportaffärer utgör idag 83% av ordervolymen. Under de två senaste åren har Envac tagit hem flera sjukhuskontrakt utanför Sverige på viktiga tillväxtmarknader som Kina och Singapore, men även på närmare håll som Norge och Tjeckien. Envac är en engagerad medlem i Swecares nätverk och bidrar aktivt med att dela med sig av idéer och samarbetspartners och för att skapa ett sammansatt svenskt erbjudande kring både sjukvård och äldrevård.” Priset togs emot av Envacs nya vd Claes Scheibe.

Nästa talare för dagen var Miia Kivipelto, professor i klinisk geriatrisk epidemiologi vid Karolinska Institutet som talade om möjligheterna kopplade till den åldrande befolkningen runt om i världen. Miias forskning är inriktad på åldersrelaterade sjukdomar såsom demens och andra minnesstörningar och har tilldelats Alzheimerfondens stora forskningspris 2015. Miia berättade att det är många faktorer som påverkar om man får demens och alzheimer. Det gör att man har stora möjligheter att förebygga risken att insjukna. Det finns inga exakta siffror på hur mycket man kan påverka risken men Miia tror att minst 30% av all Alzheimer och demens är relaterade till faktorer man kan påverka såsom fetma, högt blodtryck, diabetes, depression, rökning, fysisk inaktivitet och låg utbildning. Den internationella efterfrågan på Miias forskning är mycket stor och Miia öppnar upp för att vi behöver samarbeta för att ta vara på den här efterfrågan och exportera resultaten. Miia berättade också att NKS kommer att ha ett "Tema Åldrande" som är helt nytt och tror att minnesenheten där kan bli ett svenskt "flagship".


Efter Miia tog Anna Riby över och presenterade Swecares äldreprojekt och pilotprojektet i Kina. Projektet syftar till att utveckla en primärvårdscentral med inriktning på äldre enligt en anpassad svensk modell i en ny statsdel i Chijiachuang söder om Peking. En förstudie kommer att presenteras snart och sedan fortsätter arbetet med att implementera detta spännande projekt.

Annas presentation åtföljdes av en paneldiskussion om export av äldrevård där Anna fick sällskap av den föregående talaren Miia Kivipelto, Göran Modin från Praktikertjänst och Jonas Törnblom från Envac. Jonas Törnblom efterlyste en bättre kommunikation om organisationen av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Det är viktigt att förstå sig på systemen för att kunna sälja in lösningar och produkter. Panelen underströk också vilka stora möjligheter det finns i Kina och i liknande länder med stor folkmängd och åldrande befolkning. Det blev en spännande diskussion om de svenska förutsättningarna för export och flera intressanta publikfrågor.

Dagen avslutades med ett mingel och som alltid var det ett intressant program och mycket trevligt att träffa samarbetspartners och medlemmar.fredag 22 april 2016

Global Pharma Consulting som nya medlemmar

Berätta lite om dig själv och vad du jobbar med
Mitt namn är Paula Hassoon ,  jag är VD för Global Pharma Consulting AB och vi är ett Life Science fokuserat konsultföretag. Företaget tillhandahåller olika typer av tjänster och lösningar till svenska Life Science företag när det är dags att internationaliseras i den mycket spännande och ständigt växande MENA-regionen (Mellanöstern/Nordafrika). Vad vi vet och känner till så är vi ensamma om vad vi gör, inga andra företag i Sverige erbjuder Life Science nischade konsulttjänster och lösningar i just MENA-regionen. Vi har funnits sen 2008 men under hösten 2014 har vi omorganiserat, bytt namn och företagsform och påbörjat ett mer aktivt marknadsföringsarbete då många svenska Life Science företag med planer på expansion i MENA inte känner till att vi finns och kan hjälpa de med antigen enstaka punktinstaser t.ex. upphandlingar eller vara med dem hela vägen från strategi och val av land i regionen via registrering/godkännande, partnersökningar och avtalsskrivning ner till administration och översättningar. För vissa länder kan en så enkel handling som att översätta företagspresentationen och/eller offerten vara avgörande för affären.

 
Hur är din relation till Swecare?
Global Pharma Consulting AB är sedan december 2015 Swecare medlem!  

Vad tycker du är fördelen med att tillhöra Swecares nätverk?
Jag har under hela 2015 följt olika medlemsorganisationer och nätverk för att kunna ta beslut om ev. medlemskap. Valet föll på Swecare dels för att de är en organisation som samlar Life Science företag som har eller planerar export/internationalisering men även för att det är en aktiv organisation som ger oss medlemmar mycket tillbaka i form av nätverksträffar, innehållsrika seminarier, mycket aktiv och närvarande VD, bra blogg och självklart in- och utkommande delegationer! För ett Life Science-företag som funderar på internationalisering så finns ett enormt stort kunnande och erfarenhet i dessa frågor bland medlemmarna och givetvis hos administrationen som är tillgängliga och aktiva.  
 

Vilka råd kan ni ge ett Life Science företag med planer att expandera i MENA-regionen?
Det är bra om man undersöker marknaden och tar redan på vilket land i denna region som har största potential för aktuell produkt/er. Viktigt att bestämma sig för någon/ev. några marknader för att MENA är en stor region med många länder med olika regler/bestämmelser och olika affärskulturer. En prisanalys är också bra att göra och givetvis ta redan på vad som krävs för t.ex. registrering/godkännande i aktuell marknad och att man har all dokumentation som krävs. Om man jobbar med distributörer ska man lägga mycket tid på att hitta en som motsvarar era förväntningar och värderingar och göra en ordentlig bakgrundskontroll. Låt aldrig en distributör välja er, det är NI som ska välja distributören!!!

 

Berätta något nytt som är på gång i ditt företag
Det händer alltid väldigt mycket nytt hos oss! Först och främst är vi väldigt glada och stolta att ha fått förtroendet att exportera den svenska världsberömda kunnande i kvalitéregister i MENA-regionen. Vi har flera samarbetsavtal med olika registerägare och satsar främst på NDR och SWEDEHEART då både diabetes och hjärtkärl sjukdomar är stora utmaningar för hälso- och sjukvård i exempelvis UAE och KSA. Kvalitetsregister är ett bra redskap att jobba med för att förbättra vården och fördela resurserna rätt men det krävs fungerande IT-infrastruktur för att överhuvudtaget kunna jobba med register.

Ytterligare en nyhet är att ett större tyskt läkemedelsföretag inom onkologi har valt oss som deras konsult vid val och utvärdering av en svensk distributör.  Vi erbjuder nämligen också Life science företag som inte finns i Norden olika tjänster för att nå denna relativt svåra marknad.

En annan färsk nyhet är att vi har slutit ett strategiskt partnerskap med ett annat konsultföretag som kommer att erbjuda våra tjänster i Storbritannien. Även vi vill internationaliseras och erbjuda våra tjänster globalt då vi vet att vi är väldigt kunniga och duktiga på det vi erbjuder! Vi kan helt enkelt Life Science och vi vet hur man gör affärer i Mellanöstern!
 
Berätta om någon Swecare-aktivitetet som du minns som extra bra
Jag tycker att alla aktiviteter är bra och personligen gör jag alltid mitt bäst att delta på så många som möjligt. En som var extra trevlig och svår att lämna var invigningen av de nya lokalerna tillsammans med LIF och övriga organisationer. Tror att alla hade en fanatisk tid den kvällen! 


onsdag 20 april 2016

Finland efterfrågar svenska lösningar till nytt sjukhus!

Att närmarknaden är viktig för svenska företag är något som vi ofta får höra. För att närma sig våra nordiska grannar initierade Swecare därför ett samarbete med Innovasjon Norge, Finpro och Healthcare Denmark för några år sedan. Samarbetet har lett till informationsutbyte, hjälp med kontakter till företag samt en konkret aktivitet i Danmark våren 2015. Nu är det dags för nästa aktivitet inom samarbetet och denna gång är det Finland och Tampere som är i fokus.


Tampere universitetssjukhus är under ombyggnad och för att skapa ett modernt sjukhus i toppklass eftersöker man nordiska företag med lösningar inom följande områden:

  1. Utrustning och lösningar för en mer effektiv och säker kirurgi 
  2. Virtuell medicinsk behandling - konsultationer via videokonferenser, virtuella läkarbesök, själv monitorering etc.
  3. Lösningar för patientguidning på sjukhus - skyltning, parkering, allmän kartläggning av sjukhus, utrustning och språningsstjänseter, servicelogistik, informationsställ etc.

För att visa fram vad vi i Norden har att erbjuda de nya sjukhuset så arrangerar vi tillsammans med våra nordiska partners en aktivitet i Finland den 1a juni där företag med efterfrågade produkter eller lösningar får presentera sig för sjukhusen. Det kommer också vara representanter från andra nordiska sjukhus på plats för att interagera och nätverk. Om du är intresserad av den finska marknaden och har lösningar på området, anmäl dig till eventet till info@swecare.se. Här kan du läsa mer om aktiviteten. Platserna reserverade för svenska deltagare är begränsade så anmäl dig så fort som möjligt! 


fredag 15 april 2016

As-Salaam-Alaikum

Hemkommen från Saudiarabien efter en lyckad delegation tillsammans med Business Sweden, Ambassaden i Riyadh och Socialdepartementet. Swecare var på plats dagen innan programmet började för att vara Ali Shakir med kollegor till hjälp med fix och trix. Det var en stor delegation med 13 bolag inom flertalet intressanta områden samt fyra experter och oss organisatörer så klart.


Programmet började på måndagen med en frukost med genomgång av program och ändringar. Näst på programmet var vårt Saudi-Swedish Health Care Forum som gick under rubriken ”Health- a driver of innovation and economic growth”. Som inledningstalare hade vi nöjet att lyssna på ambassadör Dag Juhlin-Dannnfelt, generaldirektör Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten och Saudiarabiens Deputy Minister för folkhälsa Dr Abdul-Aziz Saeed. Efter inledningstalarna var det dags att beskriva svensk hälso- och sjukvård vilket Nicki Khorram-Manesh på Socialdepartementet gjorde. Han gav exempel bland annat på hur utbildning påverkar medellivslängd. 


Efter Nicki gav Dr. Abdulrahman Alnuaim en presentation av Saudisk hälso- och sjukvård där han berättade om den stundande Health Care Transformation Plan som ska innehålla nationella strategier och förändringar inom hälso-och sjukvården, detta som en del i deras arbete med effektiviseringar och förbättringar i vården. Han lyfte även vikten av förebyggande arbete för att möta deras stora problem inom tobak, övervikt och diabetes. Trafikolyckor är ett stort problem i Saudi där de har fått höra att våra dödstal ligger så lågt som 300 per år. Den egna statistiken ligger på cirka 7 000 dödsfall per år. Rehabiliteringvård lyftes som ett viktigt område för Saudi att ta tag i.


Swecare presenterade Symbiocare och hur vi i Sverige når framgång genom samarbete mellan akademin, offentlig- och privat sektor. Näst på tur var presentation av Johan Carlson kring vikten av epidemiologi och hur man kan anpassa interventionsinsatser. Han följdes av kollegan Thomas Tolfvenstam på Folkhälsomyndigheten som berättade om arbetet med högsmittsamma sjukdomar, ett högaktuellt område i Saudi som har problem med MERS. Endast under hajj, valfärdar 3 miljoner till Saudiarabien och smittrisk och data kring in- och utresande lyftes som avgörande. Vi fick sedan lyssna på Petra Menander Åhman på Skåne Care som berättade om deras erbjudande. Näst på tur var, Professor Claes-Göran Östenson från Karolinska som presenterade Sveriges gedigna arbete inom diabetesvård med både nationella guidelines, kvalitetsregister samt ett nationellt diabetesråd. 


Efter det följdes företagspresentationer av Getinge, Mölnlycke, Sectra, Diaverum, Hemocue och Elekta som samtliga är kända och etablerade på marknaden. Sobi, TSS, Dilaforette, Global Pharma Consulting, Optima och Renapharma gav sina presentationer om spännande lösningar de har som svarar mot efterfrågan inom vården i Saudi. 


Forumet avslutades med en lunchbuffé innan det fullspäckade programmet fortsatte. Vi åkte till hälsoministeriet där expertgruppen träffade Deputy Minister  Dr Saeed tillsammans med flertalet höga chefer för olika avdelningar på ministeriet. 

Möte på MoH
Samtidigt var bolagen uppdelade i undergrupper som träffade ansvariga inom deras respektive område för att få presentera sig och få höra mer om satsningar och liknande som är på gång. Sedan var det tid för enskilda möten innan kvällens mottagning på ambassadörens residence. Där samlades flertalet intressanta aktörer bland annat Deputy minister och några av hans kollegor och andra relevanta aktörer inom hälso- och sjukvårdssektorn eller angränsande sektorer i Saudi. Bolagen och experterna hade fått bjuda in egna kontakter också till mottagningen. Stämningen var så trevlig att hemresan till hotellet sköts framåt.¨

Dag två började med avresa klockan 07.30 för den del av gruppen som ville träffa Saudi Food and Drug Authority ( SFDA). De är dem som ger licenser och genomför tester av produkter inom vår sektor. De går att liknas till viss del med Läkemedelsverket i Sverige men är som de hörs på namnet bredare än så. Alternativ 2 var ett möte med ledningen på King Abdulaziz City for Science and Technology, där diskuterades eventuella framtida forskningssamarbeten. 

Möte på King Abdulaziz City for Science and Technology

Till dag två anslöt Professor Ingemar Petersson och redan på sitt första möte inleddes samtal om forskningssamarbeten. KACST har sju forsknings institut inom life science och miljö.

Möte på King Abdulaziz City for Science and Technology

Näst var ett studiebesök på King Fahad Medical City som är ett av de största medical cities i mellanöstern. Medan bolagen fick rundtur på sjukhuset satt experterna i möte och stolpade ned områden där de vill samarbeta. Ett sådant område var kvalitetsregister.

Möte med King Fahad Medical City

På King Faisal Specialist and Research Hospital hade vi äran att träffa deras VD, Professor Qasim. Sjukhuset är högt upp på världsranking inom olika områden med transplantationer som en specialitet.

Överblick av sjukhusområdet på King Faisal Specialist and Research Hospital

Top of the line vård från KFSH går att få på något av deras tre sjukhus i landet som har en gemensam budget på 7 miljarder USD. Professor Qasim hade varit i Lund 1987. De presenterade noggrant hur de för statistik på sina patienters upplevelser för att kunna uppmärksamma var de behöver förbättras. Precis som i Sverige låg fokus på patientcentrerad vård med multidisciplinära team.

Tack-cermoni på King Faisal Specialist and Research Hospital
Sista mötet för dagen var på Ministry of Health där experterna träffade Vice minister Dr Al Duweila och bolagen satt ned i grupper inom områden som Digitalisering och fick höra hur deras planer såg ut samt att företagen fick berätta om sina lösningar.

MERS information
Delegationen skulle avslutas med att åka upp i ett av tornen för att få en överblick över staden och sedan äta en gemensam middag. Tyvärr började det ösregna så att all trafik stod still. Att ta sig till flygplatsen var en utmaning.

Vi ser nu framemot bra uppföljning på det möten som vi haft, redan nu har indikationer givits att Deputy Minister är intresserad av att komma till Sverige för att fortsätta de bilaterala kontakter som tagits.

Sukran (tack) till Business Sweden, Ambassaden i Riyadh och Socialdepartementet för bra samarbete i planerande och genomförande!


fredag 8 april 2016

Stort intresse för svenska lösningar i Shijiazhuang

En intensiv vecka i Kina går mot sitt slut. Swecare har tillsammans med en grupp svenska experter inom primär- och äldrevård besökt staden Shijiazhuang, en dryg timme söder om Peking. Syftet har varit att undersöka möjligheterna att etablera en primärvårdsenhet med fokus på äldre, baserad på en svensk modell men anpassad till den kinesiska kontexten.

Resan inleddes med möten i Peking med bland annat chefen och grundaren för China Development Bank Capital, Mr. Zhu. China Development Bank Capital, CDBC, är en stor statlig aktör och finansiär inom statsutveckling och ett dotterbolag till China Development Bank. Satsningen i Shijiazhuang kommer finansieras genom lån från både China Development Bank och CDBC.


Efter mötena i Peking, tog vi snabbtåget till Shijiazhuang. Högt tempo på järnvägsrälsen men även i samtliga möten under resan. Besöket inleddes med en rundtur i Zhengding, en ny stadsdel som nu håller på att byggas. Ambitionen är att stadsdelen ska bli grön, smart och hälsosam Den ska bl a innehålla China Healthcare City, ett kluster av företag, organisationer och aktiviteter relaterade till hälsa och sjukvård. Stadens förvaltning kommer flytta dit inom kort och på sikt är tanken att 1,4 miljoner människor ska bo där.Onsdagsförmiddagen användes till studiebesök på ett offentligt och ett privat sjukhus, båda på högsta nivå, samt ett Community Health Care Center, närmast motsvarande en svensk vårdcentral. i expertgruppen enades man om att detta center kan utgöra grunden för det fortsatta samarbete med Sverige och den enhet varifrån vårt koncept ska skapas. Det känns som en lovande början att ha en konkret "vårdcentral "att utgå från.


Efter lunch träffade vi över 50 politiska företrädare och representanter från hälso- och sjukvårdssektorn i staden. Vi presenterade och diskuterade möjliga svenska lösningar som skulle kunna användas och utvecklas i staden och i den nya China Healthcare City. Intresset för de svenska lösningarna och ett framtida svenskt samarbete var stort från alla nivåer.

Under torsdagen undertecknades ett samarbetsavtal mellan Swecare och representanterna för den kinesiska sidan. Vi fortsatte också diskussionerna om hur det framtida samarbete bör utformas på ett mer konkret plan. Expertgruppen tillsammans med Swecare och vår projektpartner Access Health Sweden kommer nu författa en förstudierapport med utgångspunkt i det vi har lärt oss under besöket och de kontakter och diskussioner som hållits.


När rapporten är färdig börjar nästa fas i samarbetet. Först ska projektet presenteras för Kinas hälsominister som besöker Sverige i mitten på maj. Därefter kommer ett koncept att utvecklas, en skalbar modell, för att stödja utbyggnaden av primärvård, särskilt med fokus på den äldre befolkningen, först i staden Shijiazhuang men på sikt även nationellt i Kina. 

Sista dagen har vi tillbringat med Socialdepartementet och ambassaden på intressanta möten med bl a China National Committee on Ageing, som förberedelse inför hälsominister Li Bins besök i Sverige i maj och äldreminister Åsa Regnérs besök i Kina i november. 

För samarbetet med Shijiazhuang bjuder vi nu svenska företag att delta med svenska lösningar - tjänster, utbildning, infrastruktur, system och produkter mm. Tack vare besöket har vårt samarbete och det kommande projektet konkretiserats ytterligare. Möjligheterna som ett pilotprojekt som detta för med sig, ser mycket lovande ut. Det finns intresse både från staden och nationellt håll att skala upp.

Nästa steg för att samla det svenska erbjudandet blir att hålla en workshop baserat på förstudiens rekommendationer. Inbjudan till workshopen som kommer hållas i första hälften av maj kommer ut inom kort. Om du vill veta mer redan nu, hör av dig till projektledare Anna Riby på Anna.Riby@swecare.setorsdag 7 april 2016

Swecare på Vitalis!

I veckan arrangerades Vitalis i Göteborg och eftersom Swecares nya fokusområdet är Digitalisering så var vi självklart på plats alla tre dagar för att nätverka, lära oss mer och sprida kunskap om Swecare.
Den digitala utveckling har ändrat många förutsättningar för det samhälle vi byggt upp och Sverige har länge legat i framkant när det gäller digitalisering. Vi är dessutom innovationsvänliga och borde därför ha mycket goda förutsättningar för att ta till oss fördelarna av en digitalisering. I nuläget står den internet-baserade ekonomin för 8,2 procent av Sveriges BNP och växer mer än tre gånger snabbare än den totala svenska ekonomin. Vitalis fokuserar på eHälsa och är Nordens största mötesplats på området med över 170 föreläsningar och 3000 deltagare.
Gabriel Wikström var på plats första dagen för att inviga konferensen och lägga grunden för de tre intensiva dagarna genom att berätta lite om den e-hälsovision som antogs i vår. I visionen har regeringen slagit fast att Sverige ska vara bäst på E-hälsa 2025 och nu är det upp till bevis.
Det var många spännande seminarier och något som är väldigt upplyftande är hur samarbetsfokuserade många är. Samverkan och samarbete var ett ledord genom hela konferensen och det är en förutsättning för att vi ska kunna tillgodogöra oss den digitala tekniken för att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.

Många Swecareföretag var självklart på plats och vi har dessutom träffat flera nya intressanta företag. Överhuvudtaget har det varit tre lärorika dagar med många bra företag, seminarier och möten. Vi ser fram emot att fortsätta arbetet inom Digitalisering på den internationella marknaden och första internationella aktiviteten blir i juni då vi arrangerar en resa till E-health week i Amsterdam tillsammans med E-hälsomyndigheten och Socialdepartementet. I höst har vi dessutom planer på en aktivitet i USA. Har du lust att vara med och påverka vart vi ska, vad vi gör och hur? Hör av er till info@swecare.se så berättar vi mer om hur du kan vara med och påverka vårt arbete!

onsdag 6 april 2016

Seminarium om Life Science-arbetet i UK


Idag hölls frukostseminarum på City Life, konferensanläggningen i Swecares nya kontor om vad som händer på Life Science-området i Storbritannien. Sverige besöks i veckan av Harriet Fear, vd för organisationen One Nucleus. One Nucleus är den största organisationen i Storbritannien för företag inom pharma, biotech, medtech och diagnostik och har runt 500 medlemmar. Man utgår från det som populärt kallas the Golden Triangle, området som innefattar Camebridge, London och Oxford och naturligtvis utgör ett oerhört starkt kluster, men täcker hela landet. 

Harriet Fear är även utsedd av David Cameron som en av 52 Business Ambassadors med särskilt fokus på Life Science. I den rollen ingår att främja Life Science-sektorn internationellt och vara en rådgivare i arbetet med att sätta Storbritannien på kartan inom just sjukvård och Life Science.

Life Science har hög prioritet för den brittiska regeringen, Fear berättar att det räknas som en av topp fem prioriteringar, självklart för att det utgör en viktig del av den brittiska ekonomin. Man hade ett starkt utgångsläge men är måna om att fortsätta vara relevanta och ett av de mest attraktiva länderna i Europa vad gäller investeringar. 

När Cameron blev premiärminister kunde han inte mycket om branschen men skaffade sig tunga rådgivare från företag och universitet med djupgående kunskap vilket gjort att han fått erkännande för arbetet och ligger i linje med vad många av företagen tycker är viktiga åtgärder. Han utsåg senare en minister med ansvar för just Life Science-frågorna, George Freeman, en person med lång erfarenhet inom området och högt förtroende i branschen.

Utöver dessa personer och instiftade positioner har Storbritannien sedan 2011 en Life scince-strategi som ska löpa på i en10-årsperiod. Nära samverkan mellan industrin, forskningen och den offentliga vårdapparaten NHS är grunden samt avsatta medel för forskning och företagande. Sammanslaget ger Fear en bild av ett sammanhållet och ambitiöst strategiskt arbete där man lyckats ena aktörerna som ansvarar för vården, forskningen och företagande och export. Det nationellt system har gynnat denna samverkan och att regeringen så tydligt utsett Life Science som prioriterat området och dessutom utsett en ansvarig person inom regeringen.
Intressant och en hel del Sverige kan lära!