fredag 30 mars 2012

Swecare i Kenya

Nu är Swecare tillbaka i Sverige efter vår studieresa till Lusaka, Zambia och Nairobi, Kenya. Resan var mycket lyckad och vi ser en klar potential för export och samarbete för svensk hälso- och sjukvård.

Kenya har en befolkning på cirka 39 miljoner invånare och huvudstaden Nairobi med dess tre miljoner människor är ofta ansedd som motorn i den Östafrikanska ekonomin. I år beräknas Kenya ha en tillväxt på 5.4%.

Vår vistelse i Nairobi började med ett besök på Hemocues Kenyakontor, vilket drivs av makarna Prisca- och Elkanah Onyono. Då Hemocue ser en stor potential för sina diagnostiska produkter har de valt att sätta upp ett kontor Nairobi. Fysisk närvaro är ansett som mycket viktigt på de flesta afrikanska marknader. Prisca ger oss en övergripande presentation av Nairobis största sjukhus och förklarar att det finns en stor efterfrågan för de flesta produkter, men att det är ett tufft företagsklimat. Då Hemocues produkter tenderar att vara dyrare än dess konkurrenter är det viktigt att hitta inköpare som prioriterar kvalitetsprodukter. Med hjälp av ett samarbete med National Kenya Kidney Foundation hoppas Hemocue öka sin försäljning.

I Nairobi besöker vi tre av stadens största sjukhus; Nairobi Hospital, Aga Khan University Hospital, Nairobi och Kenyatta National Hospital. Det icke vinstrivande privatsjukhuset, Nairobi Hospital är av många ansett som Kenyas främsta sjukhus. Sjukhuset grundades 1950 och har idag drygt 320 bäddar. Sjukhuset har mycket god ekonomi och dess omsättning har tredubblats sedan 2008. Inom de närmaste tre åren planerar Nairobi Hospital att bygga fler akutmottagningar, en ”special maternity ward” och en äldrevårdscentral. Inom en nära framtid ser de en ökad konkurrens från nya sjukhus och patienter som efterfrågar högkvalitativa produkter och fler behandlingsalternativ. Nairobi Hospital ser en stor potential för hälsoturism från länder som Södra Sudan, Uganda, Rwanda, Etiopien och Demokratiska republiken Kongo. Aga Khan University Hospital, Nairobi är också ett privat, icke vinstdrivande sjukhus och har förgreningar i trettio utvecklingsländer. I Nairobi har de 300 sjukhusbäddar och i Kenya har de ytterligare 30 sjukhuskliniker. Just nu fokuserar de på Östafrika och de har nyligen öppnat ett sjukhus i Arusha, Tanzania och planerar även att öppna i Kampala, Uganda och Kigali, Rwanda. Till skillnad från Nairobi Hospital och Aga Khan Univeristy Hospital, Nairobi är Kenyatta National Hospital statligt och sjukhuset har hela 2000 bäddar. Kenyatta National Hospital är specialiserat på cancervård och önskar uppgradera sin utrustning då de ser en stor ökning av cancer i Kenya. I Kenya, men även Zambia ser man en ökning av NCDs och en minskning av hiv/aids.

I Kibera, den största slummen i Afrika söder om Sahara besöker vi det svenska företaget Peepoople som gör engångstoaletter. I Kibera, likt många andra slumområden i Afrika har majoriteten av befolkningen inte tillgång till grundläggande sanitet vilket bland annat leder till ökad spridning av vattenburna sjukdomar. Genom att förstå problematiken kring bristande sanitet i slumområden och samtidigt kunna se möjligheter utifrån de aktuella förutsättningarna har Peepoople med hjälp av ett fantastiskt team av lokalanställda tagit fram en produkt anpassad för dessa förhållanden.

Swecare träffar även Jonas Armtoft, kontorchef för Swedfunds enda utomlanskontor i Nairobi. Jonas ser stor potential för den afrikanska marknaden och berättar bland annat om deras investering i Addis Cardiac Hospital, Addis Abeba, Etiopiens ledande sjukhus inom hjärt-kärlsjukdomar.

På The African Medical and Research Foundation (AMREF) tas vi emot av Dr Lennie Bazira Kyomuhangi, landchef Kenya. AMREF grundades 1957 och idag driver organisationen drygt hundra projekt i främst Kenya, Tanzania, Etiopien, Somalia, Södra Sudan och Uganda, med att utveckla sjukvården och därmed förbättra människors hälsa i länderna. AMREFs fokusområden är; hiv/aids, tuberkulos, malaria, familjehälsa, utbildning, vatten och förebyggande hälsovård och De Flygande Läkarna. För tillfället satsar AMREF på att börja använda eHälsa i sitt arbete och söker därför företag inom det området. Dr Lennie ser ett stort behov av prisvärd diagnostik för enklare miljöer.

PÅ Swedish Workplace HIV/Aids Programme (SHWAP) blir vi mottagna av Daniel Mwaura, kordinator för SHWAP Östafrika. SHWAP stöder cirka 90 svenska arbetsplatser i Afrika med att förhindra spridningen av hiv/aids, samt arbetar med behandlingen av anställda som är smittade. Programmet grundades 2004 av Näringslivets Internationella Råd och IF Metal och finns idag i Botswana, Kenya, Namibia, Nigeria, Rwanda, Sydafrika, Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Ghana och Nigeria.

Sammanfattningsvis har Swecares besök i Kenya och Zambia varit väldigt lyckat. Vi har fått en djupare insikt kring potentialen och svårigheterna för export och samarbete för svensk hälso- och sjukvård i de här länderna.Under resan har vi även fått många nya och bra kontakter. Väl hemma ska vi sätta ihop en plan för hur vi kan gå vidare med den information och de kontakter vi fått. Något som är säkert är att många länder i Afrika nu befinner sig i en mycket positiv utvecklingsfas med stärkt demokrati och stark tillväxt, vilket leder till högre krav på hälso- och sjukvården. Detta skapar ett behov för upprustning och expansion av både den offentlig och privata sjukvården i dessa länder.

[slideshow]

torsdag 29 mars 2012

Marknadsanalys hälso-, sjukvård och life sciences

Idag var en stor dag, det var dags för redovisning av det uppdrag vi fått av regeringen i slutet av 2011 om att genomföra en marknadsanalys för svenska hälso-, sjukvård och life science-företag, där de mest relevanta marknaderna har identifierats och förutsättningarna för de svenska företagen på dessa presenteras. Analysen har genomförts av Exportrådets analysenhet och omfattar djupintervjuer med 60 företag, en enkätundersökning med ytterligare 88 företag och detta har kombinerats med en datadriven analys där olika parametrar vägs in.


Lanseringen av rapporten skedde i World Trade Center med inbjudna Swecare medlemmar, företrädare för departementen och andra organisationer och sammarbetspartner. Mauro Gozzo, Chefsekonom på Exportrådet, inledde med en översikt av världsmarknadsläget och utvecklingen för svensk export. Alla prognoser visar på att tillväxtmarknaderna, de s k BRIC-länderna, kommer vara de största ekonomierna i framtiden och dessa marknader har svenska företag varit ganska dåliga på att ta sig in på, medan länder som Danmark, Holland och Tyskland har lyckats betydligt bättre. I ett långsiktigt perspektiv där den ekonomiska kartan kan vara på väg att delvis ritas om, är det viktigt för Sverige att hitta nya marknader och områden att fokusera på. Här har vårt Sida finansierade projekt en tydlig roll att spela för att se till att Sverige från början är med där det händer härnäst.

[slideshow]

Johan Snellman, chef på Exportrådets analysenhet, presenterade sedan själva analysen. Man valde att presentera mogna marknader och tillväxtmarknader för sig och i toppen kommer USA, Tyskland, Storbritannien och Japan bland de mogna marknaderna och Indien, Kina, Brasilien Ryssland följt av Polen, Ungern och Turkiet bland tillväxtländerna. Påfallande många företag ser positivt på exportmöjligheterna och ca 40% tror på exportökningar på över 50%. Det var intressant att se att både små och stora företag såg vikten av att göra aktiviteter i grupp och att Swecares huvudaktiviteter som internationella delegationer sågs som mycket viktiga. Rapporten avslutas med ett antal rekommendationer och sammanfattnigsvis kommer det bli ett mycket viktigt material i framtida planering och strategier för främjandet.

De ansvariga statsråden, Socialminister Göran Hägglund och Handelsminister Ewa Björling, som finansierat uppdraget, bjöds sedan upp på scenen och fick rapporten överlämnad med fina blågula band runt om. De båda uttryckte sedan sitt starka enegagemang för sektorn och hoppas på mycket framtida aktivitet. Efter presentationerna bjöds det på lunch och mingel och det kändes som om alla var mycket positiva till rapporten och ser fram emot att arbeta vidare med rapporten som plattform. Rapporten kommer göras tillgänglig för Swecares medlemmar genom elektronisk nedladdning inom kort.

onsdag 28 mars 2012

Ny medlem Smellkiller på besök!

Idag kom vår nya medlem Smellkiller ner från Skellefteå för att möta oss på Swecare och Exportrådet, närvara vid lanseringen av marknadsvalanalysen imorgon samt ha ett antal andra möten. Smellkiller har utvecklats med ursprungssyftet att lösa ett praktiskt problem vid fastighetsskötsel - påfyllning av golvbrunnen. Företagets VD och grundare Staffan Lundmark har nu också börjat titta på användningsområdet av produkten inom sjuk- och hälsovård. Detta eftersom golvbrunnar har identifierats som en möjlig smittkälla för främst multiresistenta bakterier. Dagen bjöd bland annat på ett mycket positivt möte med Gunnar Sandström som är professor i biomedicinsk analys vid institutionen för laboratoriemedicin på Karolinska Institutet. 

Seminarium om Turkiet på SEB

Igår eftermiddag var jag och Christer på ett seminarium om Turkiet i SEBs lokaler. Per Sondén, SEB, började med att hälsa välkomna och sedan tog Turkiets ambassadör i Sverige över och talade om de goda relationerna mellan Turkiet och Sverige.

[slideshow]

Turkiet är en intressant marknad med ett strategiskt geografiskt läge, en välutbildad ung befolkning och goda relationer till Sverige. Seminariet bjöd på ett antal olika presentationer av SEB:s experter samt turkiska experter från Investment Promotation Agency och det turkiska finansministeriet. Dessutom höll John Hansson från Getinge en presentation om Getinges erfarenheter av den turkiska marknaden. Det var ett givande seminarium och det känns som det finns mycket intressanta möjligheter i landet. Den 12-13 juni kommer vi att tillsammans med Exportrådet arrangera en delegationsresa till Turkiet. Mer information kommer inom kort, men intresserade företag får gärna höra av sig redan nu.

 

 

 

torsdag 22 mars 2012

Under natten till tisdagen smällde flera bomber av och WHOs säkerhetsrutiner gjorde att de därför inte kunde närvara vid seminariet. Mitt under seminariet gick en annan bomb av några 100 meter bort från ambassaden vid irakiska UD. Upptrappningen av våldet beror enligt irakierna på att nästa Arabic Summit skall hållas i Bagdad i slutet av månaden.  Politiskt är det mycket betydelsefullt för Irak att det går väl ut, men tyvärr finns det grupper som vill förstöra och ju närmare mötet ju mer tros våldet intensifieras.

[slideshow]

Trots bomber och ett något lägre deltagande pga avstängda vägar och trafikkaos så gick seminariet mycket bra. Eftermiddagen bjöd på strålande sol och säkerhetspersonalen, ambassadpersonalen samt Wilhelm tillbringade denna med att spela fotboll på den gatstripa mellan ambassaden och den yttre muren, som är det enda stället där man får röra sig fritt utan säkerhetspersonal. Sista kvällen spenderades i köket med en gemensam middag innan det på morgonen var dags att ta oss tillbaka mot Sverige.

[caption id="attachment_2087" align="aligncenter" width="300" caption="På väg till flygplatsen"]På väg till flygplatsen[/caption]

 

 

Swecare i Zambia - Dag 3 & 4

Efter lite återhämtning i helgen med utflykt någon timme utanför Lusaka där man kan beskåda djur och afrikansk konst är vi tillbaka i mötesträsket. Veckan inleds med ett möte med Zambia Development Agency vilka ansvarar för att skapa gynnsamma förutsättningar för privat sektor- utveckling. De ser mycket positivt på utvecklingen inom sjukvårdssektorn, där de privata inslagen kommer att öka kraftigt som följd av den ökande medelklassens krav på att höja kvaliteten på vården i landet. I dagsläget väljer många zambier att vårdas i Sydafrika och Indien. Regeringen kommer också att stärka sjukvårdsbudgeten kraftigt. Då hälso- och sjukvård är prioriterat har man infört en rad förmåner i form av skattelättnader och andra incitament för att öka intresset för att investera och bedriva verksamhet i Zambia.

Vi fortsätter studiebesökskavalkaden med ett besök på Cancer Disease Hospital på UTH, Lusakas enda cancersjukhus som öppnade 2007. Chefen, Dr. Kennedy, en av landets fyra onkologer, (en befolkning på ca 14 miljoner) visar runt och beskriver verksamheten. Hans mål är att Zambia lika framgångsrikt som man nått ut med hiv-diagnostik till landets alla hörn ska nå ut med cancerdiagnostik till hela befolkningen oavsett bostadsort. I dagsläget är den absoluta majoriteten av hans patienter från Luska vilket innebär att de flesta övriga aldrig får tillgång till adekvat cancerbehandling. Telemedicin skulle kunna vara en intressant lösning för att förbättra tillgängligheten.

Vi besöker också det största privata sjukhuset, Fairview Hospital med 63 bäddar. Fairview satsar på att kunna erbjuda Zambias bästa sjukvård. De är pionjärer genom att ha investerat stora summor i sitt sjukhus med modern teknologi. Personalen består främst av läkare från Östeuropa och Indien då många zambiska läkare valt att lämna landet. Cirka hälften av patienterna har någon form av försäkringslösning från arbetsgivare och resten betalar "out of pocket". De har stora expansionsplaner och vill etableras sig i landets olika distrikt. Ägaren av sjukhuset kommer från gruvbranschen och till skillnad från de övriga sjukhus vi besöker verkar pengar inte vara ett problem.

Som komplement till dessa två besöker vi också den koptiska kyrkans sjukhus som drivs privat men för non profit. Dr Labib som är chef är också ordförande i Private Hospital Association. Dr Labib uttryckte stort intresse för att samarbeta med svenska företag vad gäller uppgradering av sjukhus och utrustning. Dr Labib talar också mycket om möjligheterna för den privata sektorn att växa. Bland annat ser man stort intresse för medicinsk turism från de åtta länder som omger Zambia.

Vi avslutade med ett möte med ambassaden där de understryker att de tycker att det är rätt i tiden att börja med kontakter för den privata sektorn i Zambia. Det finns naturligtvis stora utmaningar och svårigheter men landet är på uppgång, nyligen utsett till lägre medelinkomstland, stark tillväxt, politisk stabilitet, och med en vilja att utveckla sjukvården. Inom ett par år kommer Zambia blomstra och de som då vill vara med behöver börja utveckla kontakter med landet redan nu.

Idag reser vi vidare för att besöka Nairobi, Kenya för att lite mer översiktligt diskutera möjligheterna i Kenya och inom den Östafrikanske gemenskapen (East African Community).

[slideshow]

måndag 19 mars 2012

På väg till Bagdad för ett infektionskontroll seminarium stötte jag och medresenärerna Johan Carlsson, generaldirektör för Smittskyddsinstitutet och Kefah Esmael, IQSpaces, minst sagt på svårigheter. Efter att ha spenderat några  timmar på Istanbuls flygplatshotell så flög vi vidare mot Bagdad vid fyra på morgonen. Dessvärre hade en sandstorm dragit igång över Bagdad och efter att ha cirkulerat över staden ett längre tag så vände vi tillbaka och landade i en turkisk stad vid gränsen. Efter någon timme av väntande beslutades det att vi skulle åka tillbaka till Istanbul och att vi skulle få göra ett nytt försök dagen efter.

[slideshow]

Tillslut landade vi i Bagdad över 24 timmar senare än planerat. Efter att vi tagit oss igenom trafikkaoset på Bagdads gator så kom vi precis i tid för min och Johans presentationer som hade flyttats fram till eftermiddagen. På plats från dagen innan var Wilhelm Tham, Getinge och Peter Mårtensson, Bactiguard. Det blev en stressig start på resan, men det är otroligt skönt att vara på plats!

söndag 18 mars 2012

Swecare i Zambia - Dag 2

Dag två i Zambia inleds med ett besök på det stora statliga sjukhuset i Lusaka, University Teaching Hospital, UTH, ett sjukhus med 1600 bäddar och 8000 out patients per dag. Sjukhuschefen Dr. Kasonka och hans team tar emot oss och visar sedan runt på sjukhuset. Dr Kasonka uttrycker stort intresse för att utveckla vården inom livsstilsrelaterade sjukdomar, dessa har under lång tid hamnat i skymundan för hiv/aids-epidemin som totalt dominerat de senaste åren. Detta är naturligtvis förståeligt då ca 20 procent av befolkningen i Lusaka är smittade. Man har dock gjort stora framsteg vad gäller att stoppa antalet nya infekterade samt man erbjuder gratis behandling med retroviraler för alla smittade i landet. Nu står man inför nya utmaningar med ökning av cancerfall, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och en fullkomligt underutvecklad vårdapparat för detta. Ett cancersjukhus har nyligen öppnat i anslutning till UTH och detta ska vi besöka på måndag. Under rundturen får vi intrycket att sjukhuset är relativt välfungerande och välskött men har utmaningar vad gäller utrustning, personal osv. Man erbjud vård gratis men har även 126 vårdplatser avsatta för patient som är beredda att betala för mer komfort, färre patienter per rum etc. Kostnaden är i förhållande till privata vårdgivare fortfarande låg och det ska enligt ledningen inte vara någon skillnad på behandling. Med hjälp av dessa extra intäkter hoppas man kunna förbättra standarden på de avgiftsfria avdelningarna.

Efter detta besöker vi Ngansa Pharmaceuticals, ett zambiskt företag som skapats av svensken Björn von Hofsten och hans kompanjon Clement Andala. Björn är farmaceut från början och kom till landet genom Sida för många år sedan. Företaget importerar och distribuerar läkemedel, men hjälper även regeringen och flera NGOs med logistiken kring deras mediciner. Han beskriver den process de gått igenom för att lyckas med deras affärsidé. Björn är verkligen en pionjär som kommer vara till stor nytta för de svenska företag som är intresserade av regionen.

Under lunchen träffar vi fem technical advisors inom hälsosektorn vilka finansieras av Sida. På eftermiddagen besöker vi Medical Stores Limited, en statlig organisation som ansvarar för läkemedelsförsörjningen i landet. I ledningen sitter en av de svenskfinansierade rådgivarna och man har tagit hjälp av konsultföretaget Crown Agents för att styra upp management. Den som ansvarar för detta är Mulenga Muleba, en svensktalande zambier som visar sig ha bott 17 år i Sverige och känner därmed till båda länder mycket bra. Även detta kommer vara en ovärderlig kontakt i det fortsatta arbetet.

[slideshow]


fredag 16 mars 2012

Swecare i Zambia

Idag har Swecare anlänt till Zambias huvudstad Lusaka, vilket är en för oss hittills outforskad marknad. I vår delegation ingår även Göran Carlsson, Socialdepartementet och Anders Wikman, hälsokonsult med lång erfarenhet från Indevelop. Swecare har sedan i höstas börjat studera ett antal tillväxtmarknader. Vi jobbar sedan tidigare med Kina, Indien och Irak men vi ser också en potential för samarbete med vissa afrikanska länder. Zambia har en mycket hög tillväxt, beräknad till 6.2 % för 2012, driven av tillgången på koppar. Landet övergick nyligen till att rankas som ett lägre medelinkomstland. Förutom hög tillväxt är det politiska läget stabilt, och en ny regering tillträdde under 2011. Den nya regeringen har höga ambitioner om att minska fattigdomen, som trots allt fortfarande är utbredd, och ta tag i de korruptionsproblem som genomsyrar stora delar av samhället. Ett annat område som har högsta prioritet av regeringen är att utveckla landets sjukvårdssystem. Sverige har länge arbetat med Zambia och landet är idag ett av få länder vi fortfarande ger hälsobistånd till. Vårt nära samarbete inom hälsa är tydligt och på hälsoministeriet finner man en svensk rådgivare till statssekreteraren. Mot denna bakgrund och att ambassaden visat stort intresse för att samarbeta med Swecare har vi alltså begett oss till Zambia för att undersöka potentialen och förutsättningarna för Swecares medlemmar att knyta kontakter och skapa relationer med en av framtidens stora tillväxtregioner. Efter en het debatt och många inslag i svensk tv om biståndets effekter och hur just Zambia utvecklats de senaste åren känns det som vi hamnat rätt i våra strävanden att bidra till nya och moderna samarbetsformer mellan Sverige och andra länder.

Dagen började med en briefing på ambassaden och sedan begav vi oss till det närbelägna hälsoministeriet för att träffa Dr. Christopher Simoonga, chef för avdelningen för budget and planning. Det blir ett mycket givande möte då vi diskuterar gemensamma intressen och samarbetsområden. Han välkomnar svenska initiativ och är angelägen om att den privata sektorn ska få ta en större roll. Vi diskuterar områden som läkemedel och distribution av läkemedel, bygga och utrusta nya sjukvårdsfaciliteter, infektionskontroll och ökning av livsstilsrelaterade sjukdomar. Han nämner särskilt initiativ om att skapa särskilda center där avancerad medicinsk behandling ska finnas tillgänglig för medborgarna.

Efter mötet på hälsoministeriet följer en mycket trevlig lunch på ambassadör Lena Nordströms residens. Dagen avslutas med givande diskussioner med The Department For International Development (DFID), United Kingdom och det regionala hiv och aids-teamet för Afrika.

Under vår första dag i Zambia har vi lärt oss mycket, men även funnit ett stort intresse för vad Sverige har att erbjuda inom hälso-och sjukvård.

[slideshow]

onsdag 14 mars 2012

Möte med den egyptiska patienten Ashraf Issa

20120314-133005.jpg

Dagen börjar med ett besök hos den första egyptiska patienten som Stockholm Care tagit emot. Under hösten behandlades ett tiotal ögonskadade egyptier i Uppsala, men nu är det alltså dags för Stockholmsregionen att visa vad deras neurokirurger går för. Ashraf Issa kommer tillbringa en månad i Sverige. Han passerade demonstrationerna och hade oturen att träffas av en kula. Denna gick genom ögat och sitter nu fast i skallbenet. Ashraf opererades i Egypten men hade svåra skador på skallbenet och förlorade sitt öga. Nu har han opererats igen på Karolinska och skallen kommer läka, han väntar på en ögonprotes som provas ut i nästa vecka. Utan den svenska behandlingen är det tveksamt om han skulle kunna återgå till ett normalt liv, nu är det förhoppningen att han kan återgå till sitt jobb som tränare för det egyptiska roddlandslaget ganska snart. Dock får han vänta med träning för egen del i en månad har den svenska läkaren sagt. På bilden är förutom jag och Ashraf Heba Shemais, egyptiskfödd läkare verksam i Sverige som lagt ner mycket tid på projektet och Sabiha Adolfsson från Stockholm Care.

fredag 9 mars 2012

Möte med Central och Östeuropanätverket

För att följa upp Östeuropadagen i januari så hade vi idag ett möte med nätverket som bytt namn till Central och Östeuropanätverket. Key note speaker på mötet var Jan Sandberg från Maquet Critical Care som är en del av Getinge gruppen. Jan berättade främst om företagets etablering i Ukraina och tryckte på vikten att hitta rätt partner  i landet.Efter presentationen fördes livliga diskussioner mellan företagen om egna erfarenheter från marknaderna i regionen samt vilka länder som är av intressanta för delegationsresor. För er som inte hade möjlighet att vara med på mötet, men som är intresserad av att etablera er i regionen så får ni gärna höra av er till oss med information om vilka länder som är av störst intresse.Anders Hallersjö tog sen över och presenterade de länder i regionen som Exportrådet har inplanerade resor till i vår. Swecare är medarrangör till en delegationsresa till Polen den 24-25e maj. Inbjudan och mer information kommer inom kort, men företag som är intresserade av den polska marknaden får gärna höra av sig redan nu.Avslutningsvis planerades ett nytt möte inom nätverket redan i  vår och preliminärt satte vi datumet till den 8e juni. Ett mycket intressant och produktivt möte får avsluta arbetsveckan. Trevlig helg!

torsdag 8 mars 2012

Infektionskontrollmöte på Socialdepartementet

Idag har vi träffat hela 18 indiska läkare med regionalt ansvar för infektionskontroll och antibiotikaresistens. Läkarna följer en kurs i AMR-problematiken (Antimicrobial resistance) på KI under sex veckor som finansieras av WHO. Trots att de inte besökt Sverige under vår mest smickrande tid på året så verkade de positiva och glada över att vara här.

[slideshow]

Mötet började med lite kaffe och mingel medan vi väntade in alla deltagarna. Sedan presenterade Annika Janelm  från Socialdepartementet regeringens politik på AMR-området. Annika berättade bland annat om de ekonomiska incitament som används för att kommunerna ska minska utskrivningen av antibiotika och underströk vikten av att nya sorters antibiotika utvecklas.

tisdag 6 mars 2012

Äldrenätverksmöte

Till årets första äldrenätverksmöte hade vi fått låna Cavalios lokaler på Birger Jarlsgatan och förutom ett litet missöde med fel gatunummer så gick mötet av stapeln utan några större skandaler.


Maria inleder mötet med att berätta lite om vad som händer under året och vilka inkommande besök vi väntar oss i vår.
Här berättar Frida Eriksson från Futurniture om arbetet med Symbiocares nya hemsida och diskussioner följer om hur äldrenätverket kan vara en del av det arbetet. Hör gärna av er med idéer och synpunkter angående detta!Martin Wikström från Tillväxtanalys följer upp med en presentation om den amerikanska hälso- och sjukvårdssituationen. Med genomförandet av den nya hälsoreformen så finns det mycket möjligheter i USA och hur man bäst tar till vara på dessa från ett svenskt perspektiv är något vi kommer att fortsätta diskutera.Sista talaren var Susanna Karlsson Li från Talengcare som presenterade ett antal projekt som samarbetspartnern ZhongRong Group har på gång så väl som ett showroom i Kina som är Talengcares egna projekt.


Möte om e-hälsa med SLSO20120306-112354.jpg
Dagen inleddes med ett möte med Eva Pilsäter Faxner, Utvecklingsdirektör vid Stockholms läns sjukvårdsområde och Hanna Ahonen, informationschef, där jag och Ylva fick en rejäl genomgång av eHälso-frågorna och de områden där Sverige och Stockholm ligger i framkant. SLSO är Sveriges tredje största vårdproducent och har en sammanhållande strategi för ehälsoarbetet och en mängd otroligt intressanta lösningar för att förbättra vårdprocesserna. Mötet är en del i Swecares arbete med att ta ett grepp kring eHälso-frågorna och under våren dra igång fokusgrupp kring området!

måndag 5 mars 2012

Mottagning på indiska ambassaden20120305-090833.jpg

Ambassadör Ashok Sajjanhar stod ikväll värd för ett välbesökt evenemang i sitt residens på Villagatan på Östermalm. Svensk-indiska relationer och kulturellt samarbete stod i fokus, bland annat presenterades fem nyligen utgivna böcker om Indien. Kvällen resulterade för min del i ett par intressanta kontakter med indiska sjukvårdsaktörer som under våren kommer introduceras till Swecares medlemmar. Missa för övrigt inte uppföljningsmötet med Indiendelegationen som kommer ske den 19 april!

fredag 2 mars 2012

Uppsala- Sveriges fjärde storstad

Idag bär färden till Uppsala. Vi inser att staden har mycket att erbjuda, ett av Sveriges större Life Science-kluster, arvet från Pharmacia är fortfarande påtagligt och en stolt tradition av forskning med institutioner som Uppsala universitet, SLU, lantbruksuniversitetet, och det veterinärmedicinska universitetet i staden.

20120302-050018.jpg

Färden börjar med en glad överraskning, på tåget träffar vi på Ashok Patil, en av Sveriges främsta experter på indisk-svenskt hälsosamarbete.

20120302-050325.jpg

Väl framme i Uppsala begav vi oss mot landstingshuset för ett möte med landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman. Efter en presentation av Swecares arbete och lite om aktiviteterna med Uppsala Care och Akademiska sjukhuset konstaterades att ett närmare samarbete mellan uppsalaregionen och Swecare skulle kunna utvecklas till något mycket intressant.

20120302-050941.jpg

Vi passade också på att träffa representanter för kommunledningen, här Tomas Andersson som ansvarar för statistikkontoret på kommunen. Tomas satte oss sedan i kontakt med företrädare för STUNS, en stiftelse där kommunen, länsstyrelsen, universiteten och näringslivet samverkar för att stödja innovation och utveckling. Life Science är ett av de viktigaste områdena som stiftelsen jobbar med.

20120302-051339.jpg

Eftermiddagen avslutas med ett möte med Erik Forsberg på Uppsala Bio, en organisation som arbetar för att stärka life science-sektorn i Sverige och regionen. Man har nära kontakter med forskningen och sjukhuset och försöker fylla de glapp som finns i innovationskedjan för att göra företagen framgångsrika. I framtiden kommer det säkerligen bli en hel del gemensamma aktiviteter, Swecare behöver komma utanför Stockholmsområdet för att nå alla de företag som finns i landet. Planer finns också på aktiviteter i Göteborg och Skåne under året. I veckan träffade vi också företrädare för organisationen "Det medicinska Malmö" som föreslagit en gemensam aktivitet efter sommaren.

20120302-051920.jpg
Ylva Wide och Erik Forsberg i Uppsala Bios trevliga lokaler i området Uppsala Science Park inte långt från Akademiska sjukhuset.