tisdag 14 juli 2015

Swecares medlem Cavidi får stöd av EIB

Europeiska investeringsbanken, EIB, har beviljat företaget Cavidi ett långfristigt lån på 10 miljoner euro för framtagande av nästa generations automatiserade hiv-testinstrument (HIV viral load test). EIB ägs av EU-länderna och har till uppgift att finansiera projekt som bidrar till att uppnå EU:s mål både inom unionen och utanför. Detta är EIB:s första satsningen inom ramen för InnovFin Infectious Diseases som är en EU-finansierad innovations- och tillväxtplattform. Syftet med InnovFin Infectious Diseases är att EIB ska kunna finansiera högriskprojekt inom området för smittsamma sjukdomar, där risken är kopplad till ett framgångsrikt framtagande av innovativa vacciner, läkemedel eller utrustning och den framtida försäljningen av dessa.

Cavidi räknar med att kunna lansera nästa generations hiv-testinstrument under 2016 och att kort därefter inneha en betydande del av marknaden för hiv-diagnostik vid vårdinrättningar i låg- och medelinkomstländer. John Reisky de Dubnic, Cavidis vd, säger: ”EIB:s nya finansieringsverktyg kommer att spela en central roll för utvecklingen av innovativa företag och nya kommersiella framgångar. De nya finansieringskällorna är mycket viktiga eftersom de är några av de få finansieringskällor som finns till företagens förfogande när de ska ta fram en kommersiell produkt efter ett lyckat FoU-projekt. Vi har en beprövad och effektiv teknik som kan hjälpa miljontals människor i de värst drabbade länderna. Tack vare stödet från EIB kommer vi att kunna genomföra vår teknik snabbare och förbättra tillgången till hiv-testinstrument för dem som lever med hiv, vilka är de som behöver dem allra mest.”STOCKHOLM - Barn- och äldreminister, Maria Larsson delar ut Swecare Export Award 2012 till Cavidis CEO, John Reisky de Dubnic (H) och VP Global Sales & Marketing, Fabio Baglioni (V).

Cavidi tilldelades även Swecare Export Award 2012. Juryns motivering löd: ”Cavidi har under de senaste åren visat betydande utveckling av sin export. Genom att erbjuda högkvalitativ HIV RT-diagnostikteknik anpassad för minimala laboratoriekrav till en låg totalkostnad har Cavidi nått kommersiell framgång framförallt i Afrika, Indien och Sydostasien. Cavidis affärsmodell är en inspiration för svenska hälso- och sjukvårdsföretag med ambitionen att etablera sig på marknader i låg- och medelinkomstländer runt om i världen.”

fredag 3 juli 2015

Sommarhälsning från Swecare!


Efter en intensiv vår med resor, inkommande besök och ett stort antal seminarium och nätverksmöten så är det dags för en välbehövlig semester. Swecare kommer att ha stängt vecka 31 och 32 men i övrigt så finns det någon på plats under hela sommaren.

Vi ser fram emot en aktivitetsfylld höst med resor till bland annat Australien, Indonesien, Rwanda & Uganda, flera tyska inkommande besök och ett antal andra spännande aktiviteter. Vi önskar er alla en riktigt fin sommar och hoppas att vi ses i höst!


torsdag 2 juli 2015

Lotta Liljelund på nya äventyr

Lotta Liljelund som de senaste åren ansvarat för främjandefrågorna på Socialdepartementet och även suttit i Swecares styrelse har i dagarna börjat på ett nytt jobb. 

Hur känns det att sluta som främjare på Socialdepartementet?
Bra! Och lite sorgligt. Bra för att jag ser fram emot att göra något nytt. Lite sorgligt för att jag har haft så otroligt roligt de senaste åren, sett så mycket och träffat så många olika personer.

Vad är det roligaste och/ eller mest minnesvärda du varit med om under de här åren?
Väldigt svårt att säga – det har blivit många resor, många timmar i delegationsbussar och många märkliga och roliga situationer och människor.
Minnesvärt men absolut inte roligt är en händelse från ett barnsjukhus I Indien där det under en rundtur med delegationen helt plötsligt hoppade fram ett siamesiskt tvillingpar. Tydligen hade föräldrarna övergett dem vid födseln så de fick bo på sjukhuset, inhysta i något kontor, nu var de kanske 10 år och känslan av att personalen ”visade upp dem” för externa besökare satte sig som en klump i magen.

Roliga minnen finns det hur många som helst, ett är från ett sjukhus i Sydkorea där Maria Helling fick bugga inför hela delegationen med en mycket gammal man som dessutom visade sig kunna danska. (bör tilläggas att han först bjöd upp mig men jag fegade ur och puttade fram Maria istället). 

Varför är du så engagerad i Swecare, varför är Swecare en viktig organisation för er?
Jag vänder på ordningen – först varför Swecare är en viktig aktör?
Socialdepartementet bedriver ett aktivt främjandearbete och Swecare är den operativa aktören. Swecare har en unik viktig kompetens då man dels kan det svenska systemet och policyfrågor kombinerat med kunskap om näringslivets behov men även att man samlar aktörer från hela sektorn både privata, offentliga och akademin. Det så väldigt uttjatade triple-helix…
Men, Socialdepartementet baserar sitt främjande på dessa tre ben och det är viktigt att Swecare kan samla aktörer från alla dessa sektorer. Jag är övertygad om att just denna ansats där olika sektorer förstärker och kompletterar varandra är en viktig orsak till att Socialdepartementets arbete ofta lyfts fram som lyckat.  En annan viktig faktor är att Swecare trots allt, eller kanske tack vare?, sin lilla organisation kan vara väldigt snabbfotad och flexibel vid behov. Det är mycket värt i otydliga situationer med korta tidsramar, vilket det ofta tenderar att vara. 

Ett enkelt svar till att jag varit så engagerad i Swecare är att jag fått betalt för det, dvs att det varit en huvudsaklig del i mitt jobb. Det är viktigt att påpeka att mitt (eller någon annans) engagemang för den delen inte handlar om vad jag personligen tycker utan det är en del i departementets arbete och tydlig prioritering från vår politiska ledning. Sen är jag som person en sån som engagerar mig i mitt jobb och eftersom jag tycker att jag har haft världens roligaste jobb och en stor förmån att få jobba tillsammans med Swecare har det varit väldigt lätt att engagera sig. 

Vilka är de största utmaningarna när det gäller främjandet av just vår sektor?
En utmaning, som jag tror gäller många områden där Sverige har ett gott anseende internationellt är hur man möter den internationella efterfrågan på det svenska systemet. Hur paketerar man och säljer ett system, ytterligare en sak som komplicerar det hela är att det ofta är offentliga aktörer som besitter central kunskap. Det faktum att främjande av life science inte varit direkt bortskämd med finansiering har också varit en stor utmaning, att ständigt arbeta med knappa resurser. Å andra sidan tror jag också att man då tvingas att bli effektiv vilket Swecare är ett bra exempel på. Det är väldigt kul att se hur mycket man trots allt kan göra med knappa resurser.

Vad är det för nytt jobb du har fått?
Jag ska  börja på kansliet till Nationella Innovationsrådet på Statsrådsberedningen. Jag blir alltså kvar inom Regeringskansliets korridorer, en stor fördel med en stor arbetsplats, det finns stora möjligheter att byta internt. . Innan jag började kuska jorden runt med delegationer jobbade jag med forsknings- och innovationspolitik så det är frågor jag är relativt bekant med, dock spännande med nytt departement och att arbeta mot flera sektorer.

Kan du föra in hälso- och sjukvårdsperspektivet i ditt nya arbete?
Ett av de områden som man arbetar med mycket nu inom regeringen är just life science så jag hoppas att jag får möjlighet att även i fortsättningen jobba med frågorna, om än från ett annat perspektiv. Life sciencesektorn är beroende av ett välfungerande innovationssystem så jag är övertygad om att jag kan ta med mig viktig erfarenhet från tiden med främjande till nästa jobb.

Lovar du att inte glömma bort Swecare nu?
Lovar, hoppas jag får komma på julmingel även i framtiden!

onsdag 1 juli 2015

Almedalen fortsätter

Igår och idag har vi varit runt på ett antal seminarium om hälso- och sjukvård och export. Det är som alltid stort fokus på våra frågor och svårt att välja mellan alla intressanta arrangemang.

Igår morse hade LIF ett seminarium med frågeställningen om den svenska hälso- och sjukvården verkligen är i världsklass som vi ofta berömmer oss om. En ny rapport som tittar på hälso- och sjukvården ur ett internationellt perspektiv presenterades som underlag för en paneldiskussion. Rapporten har tittat på vilka faktorer som man jämför för att bedöma hälso- och sjukvårdens kvalitet och kommit fram till att man ofta mäter olika saker i olika länder. Panelen diskuterade också den stora mängd av öppna jämförelser som finns och vikten av att mäta rätt saker för att kunna förbättra vården.

Dagens andra seminarium arrangerades av Dagens Medicin och handlade om Sveriges bästa sjukhus. Några tips från Krister Björkegren, Landstinget i Kalmar län, Lena Lundgren, Region Östergötland och Ann-Marie Schaffrath, Region Jönköpings län som representerade de vinnande sjukhusen var ett tydligt fokus på kvalitet. Ledarskap och kultur är otroligt viktigt liksom hur man möter patienter och varandra. 

I panelen anslöt sedan Agneta Jansmyr, Region Jönköpings län, Lars-Erik Holm, Socialstyrelsen, Roger Molin, SKL, Boel Andersson Gäre, Högskolan Jönköping och Anna Wahlstam, patientföreträdare i Kalmar län. Panelen tryckte på vikten av att jämföra sina resultat för att kunna driva förändringsarbeten och vikten av att arbeta långsiktigt.
På eftermiddagen var det dags för Dagens Medicins seminarium om vårdexport där Swecare och Care-bolagen var medarrangörer. Efter en presentation om svensk vårdexport till Island så var det paneldiskussion med Erika Ullberg (S), Stockholms läns landsting, Märta Stenevik (MP), Region Skåne, Penilla Guthner (KD), näringsutskottet, Johan Edstav (MP), Landstinget i Uppsala län och Cecilia Andersson (C), Västra Götalandsregionen. De flesta ställde sig positiva till möjligheterna till att sälja överproduktion av hälso- och sjukvården för att behålla spetskompetens på vissa områden och utvidga patientunderlaget. 

Idag har vi varit på ett antal seminarium om bland annat demens, innovationsupphandlingar och sist ett om export arrangerat av EKN. Mikael Damberg var med och pratade om vikten av att hjälpa SME:s ut på export, att fokusera på länder som efterfrågar svenska produkter och att samordna främjandearbetet.

Vi var också förbi medlemsföretaget Sectra som hade parkerat en buss vid hamnen där de erbjuder förbipasserande en undersökning för att se om man ligger i riskzonen för benskörhet. De står kvar hela veckan, så gå gärna förbi på bussen som står i hamnen på plats 618.