tisdag 30 oktober 2012

Möte i referensgrupp för Business for Development-projektetIdag hade Swecare ett första möte i den referensgrupp som tillsatts till det Sidafinansierade projekt man driver sedan ett år tillbaka. Swecare har fått finansiering för att under tre år driva ett projekt som går ut på att skapa handelsrelationer med aktörer i utvecklingsländer/ tillväxtmarknader. Nu är det två år kvar på projektet och förhoppningen är att detta sätt att arbeta ska visa sig framgångsrikt för både svenska företag, Swecares medlemmar, och för de berörda länderna ifråga. Det man vill uppnå är hållbara affärsrelationer på lång sikt, en moderna form av samarbete och lägga mer av det traditionella biståndssamarbetet bakom sig. I förlängningen ska detta vara ett sätt till verklig utveckling för länderna ifråga med ökad företagsamhet, arbetstillfällen och välstånd. Det finns naturligtvis mängder med utmaningar med att jobba i dessa länder, men också en enorm potential. Tillväxten är ofta hög och behoven av att bygga ut sina sjukvårdssystem stora. En växande medelklass börjar också ställa krav på vård av god kvalitet. Dessutom finns det ett ofta ett stort intresse för det svenska sjukvårdsystem och våra företag.  Det gäller att vara med i ett tidigt skede för att ta vara på affärsmöjligheterna.

Under det första året med projektet har mycket tid gått åt till att skapa strukturer för projektet, bygga upp ett nätverk av företag som är intresserade och sprida kunskap om länderna till dessa. Men det har också rymts många aktiviteter inom projektets ramar. Indien, som är ett av de länder där vi kommit längst, har besökts två gånger, en gång med Göran Hägglund och en stor näringslivsdelegation. En uppföljning planeras nu i december i form av möten och rundabordssamtal med två dynamiska delstater, Karnataka (Bangalore) och Andra Pradesh (Hyderabad). Många besök har också tagits emot i Sverige. Under våren togs en stor studie över affärsmöjligheterna på hälso- och sjukvårdssidan i Indien fram, denna finns tillgänglig för Swecares medlemmar.

Irak är ett annat land som hanterats inom ramen för projektet, även där har en delegationsresa genomförts med Göran Hägglund. Vi har också deltagit i andra aktiviteter i Irak, ett infektionskontroll-seminarium bland annat, samt tagit emot flera besök från olika delar av landet samt var medarrangörer till den stora Irakkonferens som Exportrådet höll i för ett par veckor sedan. Swecare har också ett Iraknätverk där företag och andra aktörer som är intresserade av samarbete träffas med jämna mellanrum.

En kontinent som Swecare tidigare inte ägnat mycket uppmärksamhet är Afrika. Många bedömare är överens om att utvecklingen i Afrika går frammåt med stormsteg och att flera afrikanska länder utgör framtidens marknader. Sverige har ofta goda relationer efter årtionden av biståndssamarbete. Under året har vi undersökt vilka länder som skulle kunna vara aktuella för samarbete och ett intressant land vi fastnat för är Zambia. Zambia är en politiskt stabil demokrati i södra Afrika och landet klassas som ett (lägre) medelinkomstland. Tillväxten är för närvarande på cirka 6,5% och beräknas inom den närmaste tiden att fortgå eller öka. Enligt Världsbankens lista "ease of doing business" har Zambia ett av de bästa affärsklimaten i Afrika söder om Sahara. Man har mångårig tradition av samarbete med Sverige och särskilt inom hälsoområdet. Sjukvårdssystemet måste utvecklas och byggas ut och privata aktörer börjar poppa upp. En studie över möjligheterna i Zambia är på väg och kommer att presenteras i början av nästa år. Den 4-8 februari planeras en delegationsresa till Zambia med en rad uppföljande aktiviteter.

Detta och mycket mer diskuterades i dagens möte i referensgruppen där vi samlat personer med lång erfarenhet av Afrika, Asien, företagande, sjukvård mm. Gruppen kommer kompletteras med fler medlemmar och kommer vara ett viktigt stöd och bollplank och ett sätt att driva projektet frammåt. Det är ett pilotprojekt och ett helt nytt sätt för Sida och Swecare att arbeta. Det många av våra medlemmar eftersöker är ett sätt att ta del av den kunskap och erfarenhet som finns hos biståndsorganisationen och vår förhoppning är att Swecare kan vara en brygga mellan just biståndsarbetet och näringslivet. För att förbättra förutsättningarna i de berörda länderna, men också för att ge stöd åt svenska företag.

Har du frågor och idéer som rör projektet får du gärna kontakta Patrik Barje, patrik.barje@swecare.seFredrik Lennartsson, direktör på Myndigheten för Vårdanalys, med mångårig erfarenhet av svensk sjukvård och dessutom en rad afrikanska länder, är en av referensgruppens medlemmar.

torsdag 25 oktober 2012

Swedish Medtechs höstmöte

Igår var det dags för Swedish Medtechs höstmöte. Vi höll till i IVAs lokaler på Grev Turegatan och mötet var mycket välbesökt. Efter att Anna Leferve Skjöldebrand och Joacim Lindoff hälsat välkomna tog Stefan Ackerby från SKL över.

20121025-162340.jpg
Stefan Ackerby presenterade hur SKL ser på landstingens ekonomi och vårdens utveckling. Bland annat så menar Stefan att vårt system inte premierar innovationer som sänker kostnader.

20121025-163308.jpg
Mingel i kaffepausen.

20121025-163808.jpg
Ericssons Magnus Carlsson talar om systematisk innovation i en förändrad omvärld.

20121025-174108.jpg
Det informativa och spännande mötet avslutades med mingel och prisutdelning till årets medtechföretag 2012. Årets vinnare blev Swecaremedlemen Permobil. Grattis önskar Swecare!

tisdag 23 oktober 2012

Rundabordssamtal om funktionshinder med delegation från BotswanaIdag arrangerade Swecare ett rundabordssamtal med en delegation från Botswana ledd av Hon. Gloria Somolekae, Assistant Minister, Presidential Affairs and Public Administration. Delegationen var i Sverige för att lära sig mer om hur Sverige arbetar med funktionshinder och dagens rundabordssamtal blev ett mycket bra möte om vikten av högkvalitativa hjälpmedel i arbetet med funktionshindrade. Botswana är i topp bland de länder i Afrika söder om Sahara som arbetar aktivt för att förbättra situationen för funktionshindrade.Anna Lindström från Hjälpmedelsinstitutet höll en presentation om deras arbete med hjälpmedel för funktionshindrade.Claes Hulting, VD och grundare av Stiftelsen Spinalis talar om hur en bra rullstol möjliggör för en rullstolsbunden person att vara en aktiv del av samhället. Sedan 2010 driver Spinalis ett projekt i Botswana för att etablera rehabilitering av personer med en ryggmärgsskada. Claes ser stora affärsmöjligheter i Botswana och framhåller att landet har en mycket god affärskultur.

Under rundabordssamtal deltog även svenska representanter från FEAL, Univox, RG Aktiv Rehabilitering och Wellspect Healthcare .

Forskning och utveckling i morgondagens Life Science

På förmiddagen besökte jag idag Kemivärlden Biotechs konferens på temat "Forskning & Utveckling i morgondagens Life Science" .Det var en hel del bekanta ansikten på plats och här pratar LIFs Anders Blanck om problemen med att klinisk forskning inte prioriteras. Anders pekade på vikten av en sammanhållen nationell policy för life science.Konferensen höll till ute på Arlanda och var mycket välbesökt. Ämnen som diskuterade var bland annat innovationsupphandlingar, patenträttigheter och nanomedicin.

måndag 22 oktober 2012

Besök från Malaysia Investment Development Authority

Idag kom MIDAs (Malaysian Investment Development Authority) life science direktör Jaswant Singh på besök tillsammans med MIDAs lokala representant Peter Bertrand. Malaysia har  en mycket god tillväxt och ett strategiskt geografiskt läge. MIDA underströk att hälsoområdet är ett av regeringen prioriterat område och det finns stora möjligheter för företag intresserade av regionen.MIDA ställer gärna upp med information om affärsmöjligheter till intresserade företag och är ni intresserade av kontakt så hör gärna av er!

tisdag 16 oktober 2012

Swecare i veckan...Efter en hektisk period samlar vi ihop oss lite på kontoret den här veckan. En delegationsresa genomfördes för två veckor sedan till Thailand och Vietnam med Barn- och äldreminister Maria Larsson. Två intressanta länder som båda, men från lite olika vinklar, satsar stort på att bygga upp sina sjukvårdssystem. Stort intresse för de svenska företagen, i synnerhet i Vietnam, som ju har en lång historia av samarbete med Sverige och gärna vill fördjupa även handelsrelationerna. Över 100 deltagare på det seminarium som vi arrangerade som handlade om gemensamma utmaningar för våra länder.Maria Larsson träffar ordföranden i People's Committee, Hanoi

Efter hemkomst var det dags för handelsministerns stora Irakkonferens där Swecare ansvarade för hälsodelen i programmet. Exportrådet höll ihop konferensen och Swecare arrangerade ett heldagsseminarium där Iraks framtida sjukvårdsutveckling  diskuterades med specialfokus på infektionskontroll och cancervård.Paneldiskussion om infektionskontroll och antibiotikaresistens där bland annat Johan Carlson, GD Smittskyddsinstitutet deltog tillsammans med företagen Bactiguard och Getinge.

Samma vecka besökte Hälsokommittén i St Petersburg Sverige, vilket innebar möten på Socialdepartementet och landstinget samt studiebesök på Aleris, Sabbatsbergs sjukhus, och NKS och avslutades med ett rundabordssamtal där Swecares medlemmar fick möjlighet att diskutera tillsammans med de ryska företrädarna. Besöket var en direkt uppföljning av det besök Swecare gjorde i St Petersburg i början av september och det börjar kännas som vi känner representanterna i Hälsokommittén ganska bra vid det här laget. Det kan bli fler tillfällen, finanslandstingsrådet Torbjörn Rosdahl bjöds in av kommitténs ordförande att besöka St Petersburg och syntes mycket intresserad.Finanslandstingsråd Torbjörn Rosdahl tar emot den ryska delegationen i landstingets anrika lokaler på Kungsholmen.

 Ett rundabordssamtal där ett femtontal av medlemsföretag deltog, bland andra Bactiguard, Sectra, White, Stockholm Care, Hemocue, AstraZeneca, Medicover, Gold Anchor och Scandinavian Cancer Care...

Den här veckan kommer de flesta på kontoret att gå en kurs i offentlig upphandling, om ni undrar varför ni inte hör av oss. Betydligt mer intern inriktning på verksamheten, det behövs ibland. Mycket på gång dock. Vi håller på att rekrytera en ny projektledare till det Sidafinansierade projektet och hoppas bli klara de närmaste veckorna. Lena O'Donnell som under det här första året hjälpt oss att få projektet på fötter kommer efter sin tjänstledighet att gå tillbaka till Sida. Maria Blomdahl har dragit igång sitt projekt som ska titta på hur vi kan stödja tjänsteföretagens internationaliseringsprocesser i högre utsträckning och i veckan fick vi ett efterlängtat besked att Tillväxtverket beslutat att finansiera en förstudie för hur vi kan arbeta mer strategiskt med äldrefrågorna. Vi kommer de närmaste veckorna att rekrytera en projektledare även för detta området, sprid gärna till intresserade och läs om tjänsten här.

I november genomför vi en liten turné och besöker Uppsala, Göteborg och Malmö där vi sätter upp seminarier om strategiska samarbetsländer, framförallt Indien och Kina. Missa sedan inte Swecares julmingel den 4 december då handelsminister Ewa Björling talar.

fredag 12 oktober 2012

St. Petersburgs Hälsokommittén på besök i Stockholm

Den här veckan har vi haft St. Petersburgs Hälsokommitté på besök och har tillsammans med landstinget och länsstyrelsen tagit fram ett spännande besöksprogram. Programmet började igår med ett besök på NKS följt av möte i Swecares lokaler med landstinget och Vetenskapsstaden.
Karin Johansson och vice ordförande för Hälsokommitten Vladimir Zholobov
Karin Johansson och vice ordförande för Hälsokommitten Vladimir Zholobov

Idag hade vi första mötet på Socialdepartementet där Statssekreterare Karin Johansson tog emot och underströk betydelsen av vårt 20-åriga samarbete med St. Petersburg inom hälsoområdet.Efter Socialdepartementet tog Christer med kommittén till Aleris mottagning i Sabatsberg för att sedan möta upp oss alla för lunch på landstinget där Finansborgarråd Torbjörn Rosdahl stod värd.Efter en  promenad hamnade vi återigen i Swecares lokaler där den mer kommersiella delen av programmet tog vid. Vi hade bjudit in våra företag till ett runda bordssamtal och intresset var mycket stort. Vi var tvungna att sätta upp ett antal extra stolar  och är naturligtvis väldigt glada för att Ryssland röner ett så stort intresse bland våra företag.
Representerade företag var bla. Hemocue, AstraZeneca, Bactiguard och Sectra
Representerade företag var bla. Hemocue, AstraZeneca, Bactiguard och Sectra

Diskussionerna var livfulla och besökarna visade ett stort intresse för våra svenska lösningarna. Mötet drog ut på tiden och till slut fick vi avbryta för att kunna fortsätta diskussionerna med mat och dryck.Imorgon åker kommittén tillbaka till Ryssland men samarbetet fortsätter naturligtvis och vi kommer att ses snart igen.

onsdag 10 oktober 2012

Healthcare Forum, Irakkonferensen dag 2

[caption id="attachment_10413" align="alignnone" width="540"]Maria Helling & moderator Linda Nyberg Maria Helling & moderator Linda Nyberg[/caption]

Igår, under dag två på Swedish-Iraqi Conference anordnade Swecare tillsammans med Exportrådet ett Healthcare Forum med fokus på infektionskontroll/ antibiotikaresistens och cancervård. Moderator för dagen var Linda Nyberg som arbetar både för Al-Jazeera och Bactiguard.Inledningstalare var Lovisa Strömberg, jurist och ämnesråd vid Enheten för folkhälsa och sjukvård på Socialdepartementet.Dagens första block var på infektionskontroll/ antibiotikaresistens och huvudtalare var Dr. Johan Carlson, Generaldirektör för Smittskyddsinstitutet, som höll ett mycket intressant anförande om antibiotikaresistens och sjukhusinfektioner. Johan Carlsson talade bland annat om det globala hotet kring antibiotikaresistens och vikten av att utbilda både läkare och patienter om problematiken kring onödig användning av antibiotika. Johan Carlsson anser att en stor anledning till varför Irak ligger efter i kampen mot antibiotikaresistens och sjukhusinfektioner är att landet haft mer akuta prioriteringar i och med alla krig. Han anser däremot att det finns en stor förståelse för dessa frågor i Irak.Dr. Hasan Hadi Baker, Director General, Public Health Office, Ministry of Health talade om infektionskontroll ur ett irakiskt perspektiv. Dr. Baker berättar att landet har en budget för att bekämpa infektionskontroll men saknar expertis. Han uppmanar därför svenska företetag inom infektionskontroll att komma till Irak och bidra med sin kunskap och teknik.John Hansson, President, Getinge International, berättar om hur Getinge kan hjälpa Irak att bekämpa sjukhusinfektioner. Företaget är närvarande på den irakiska marknaden.Christian Kinch, CEO, Bactiguard talar om hur sitt företag kan minska sjukhusinfektioner i Irak. Christian Kinch har besökt Irak och anser att kampen mot sjukhusinfektioner i landet måste trappas upp. Han framhåller att det är viktigt att Irak börjar med att satsa på att förbättra handhygien på sjukhus och skapar register för sjukhusinfektioner.

[caption id="attachment_10421" align="alignnone" width="540"]Paneldiskussion kring antibiotikaresistens och infektionskontroll Paneldiskussion kring antibiotikaresistens och infektionskontroll[/caption]Gunilla Gunnarsson, samordnare cancerstrategi SKL, håller en mycket intressant och informativ dragning om den svenska cancerstrategin.Dr. Sadeeq Moh Jiad Al Hamash, Dean, Al Mustansiriya Colleage of Medicine, håller en presentation om cancervården i Irak. Dem kommande tio åren finns det planera på att bygga 20-30 cancercenter i landet. Dr. Al Hamash önskar ett ökat kunskapsutbyte med Sverige inom cancerområdet. Dr. Al Hamash berättar att de många krigen som drabbat Irak har lett till en hög cancerprevalens, framförallt inom barnleukemi.Nabil Elias Romanos, Vice President, Elekta Eastern Europe & Middle East berättar om Elektas framgångsrika arbete i Irak. Nabil delade med sig av sina tips om hur man lyckas i Irak.  Enligt Nabil är det viktigt att investera i olika events där man med hjälp av utländska experter ökar en förståelse för det område man arbetar inom. Som företag måste man även förstå att irakier har höga förväntningar på en och som företag bygger man trovärdighet genom att alltid leverera kvalité i tid. Man ska inte heller glömma att en stor del av arbeta går ut på att nätverka. Dessutom är det viktigt att ha ett stark lokal partner.

[caption id="attachment_10426" align="alignnone" width="225"]Under den öppna diskussionen presenterar HemoCue sina produkter. Under den öppna diskussionen presenterar HemoCue sina produkter.[/caption]

Dagen var mycket lyckad och man ser ett tydligt intresse från både irakiskt och svenskt håll om ett ännu närmare samarbete inom hälsosektorn. Sverige har ett otroligt gott rykte i Irak och under dagen uppmanade våra irakiska gäster de svenska företagen att åka ner till Irak och hjälpa till med de många utmaningar som landet står inför. Swecare hoppas att den hör dagen kommer att leda till många intressanta samarbeten och affärer och ni får gärna hålla oss informerade om utvecklingen mellan ditt företag och Irak.

måndag 8 oktober 2012

Irakkonferens dag 1

Idag var första dagen på den stora Irakkonferensen som Exportrådet arrangerar med anledning av ett högnivåbesök från Irak. Syftet med konferensen är att främja handel och affärer mellan Sverige och Irak genom att belysa affärsmöjligheterna i Irak för svenska företag och genom att genomföra ’match-making’ events mellan irakiska och svenska aktörer.Värd för konferensen var handelsminister Ewa Björling och den irakiska delegationen leddes av vice premiärminister Dr. Rowsch Nori Shaways.Baghdads Guvernör Dr. Salah Abdel Razaq besökte Swecare i våras då medlemsföretag fick möta guvernören och diskutera affärsmöjligheter.Företagspanel där bland annat Swecaremedlemen Elekta var representerad.Dr. Christine McNab, fd vice chef för FN:s uppdrag  i Irak, talade om de utmaningar som Irak står inför och hur internationella företag kan hjälpa till. Dr Christine pekade speciellt på den privata sektorns betydelse ur ett demokratiperspektiv. I länder med en begränsad privat sektor håller politiker som blir bortröstade av sin befolkning gärna fast vid makten eftersom möjligheterna till ett bra jobb inom den privata sektorn är få.Dagens sista panel med bland annat Jörgen Lindström, Sveriges ambassadör i Irak. Stefan Karlsson från EKN tror att inom ett par år är Irak på topp tre-listan om våra största exportmarknader. Det gäller då att vara på plats i tid och bearbeta marknaden långsiktigt. Som en del av detta arrangerar Swecare tillsammans med Exportrådet imorgon ett anslutande seminarium om hälso- och sjukvård och life science där bland annat de från delegationen som kommer från hälsoministeriet deltar.

torsdag 4 oktober 2012

Swecare på STING

Medan Maria och Patrik är på resande fot så har vi full aktivitet här hemma också. Inför nästa vecka pågår planeringen för Irakforumet och besöket från St. Petersburgs hälsokommitee för fullt.Idag var jag också och berättade om Swecare för företag som går STINGs program Go Global. Affärsacceleratorn STING ägs av Stiftelsen Electrum; en samverkan mellan näringsliv, forskning och Stockholms stad med  Innovationsbron och KTH som huvudpartners. Dagens program leddes av STINGs affärscoach för medtech, Olof Berglund, och innefattar en rad intressanta talare med viktiga perspektiv för företag som vill internationaliseras. Det var mycket roligt att träffa de deltagande företagen och vi hoppas självklart att få se dem på Swecares aktiviteter i framtiden.

onsdag 3 oktober 2012

Dag 2 och 3 i Thailand och Vietnam

[caption id="attachment_10370" align="alignnone" width="540"]SymbioCare Forum SymbioCare Forum[/caption]

[caption id="attachment_10371" align="alignnone" width="540"]Roland Andersson från HemoCue visar upp sina produkter Roland Andersson från HemoCue visar upp sina produkter[/caption]

[caption id="attachment_10372" align="alignnone" width="540"]Claes Blanche från Boule Medical presenterar sitt företag för Maria Larsson och Deputy Minister Claes Blanche från Boule Medical presenterar sitt företag för Maria Larsson och Deputy Minister[/caption]

Under dag 2 i Bangkok anordnades ett SymbioCare Forum med presentationer och paneldiskussioner på områdena; non-communicable diseases, fight against hospital aqcuired infection and multi-resistant bacteria, and accessible healthcare. Barn-och äldreminister Maria Larsson inledde forumet med en SymbioCare-presentation och dr. Surawit Konsomboon, Deputy Minister of Public Health talade blanda annat om Thailands strävan efter att den allmänna sjukvården ska täcka hela befolkningen och vikten av att börja fokusera mer på äldrevården. Under Symbiocare Forum anordnades även en utställning där delegationen fick presentera sina lösningar för de många besökarna. Alla företagen fick även möjlighet att presentera sig för Deputy Minister of Public Health som guidades runt till de olika företagen av Maria Larsson. Forumet avslutades med en ”VIP networking lunch”.

 I Bangkok besökte vi även Bumrungrad Hospital, Sydostasiens största privata sjukhus som öppnades 1997. Sjukhuset har idag 554 sjukhusbäddar, 3400 anställda och tar årligen emot över en miljon patienter var av 420 000 är internationella. 2010 omsatte Bumrungrad $370 miljoner. Sjukhuset har stora investeringsplaner och planerar även at öppna ytterligare ett sjukhus.Det sista sjukhusbesöket i Bangkok ägde rum på Chulabhorn Hospital, Thailans första cancersjukhus. Sjukhuset arbetar med cancervård, prevention och forskning. För tillfället är det stor fokus på att nå ut med cancerscreening. Från Chulabhorn visades ett intresse för delegationens två företag inom cancerområdet; Elekta och Lioness Therapeutics.På kvällen stod Sveriges ambassadör Klas Molin värd för en middagsmottagning. Eventet besöktes av flera gäster från Ministry of Public Health, thailändska sjukhus, partners och distributörer.

Ministry of Health, Vietnam

Idag tog vi ett mycket tidigt flyg från Bangkok till Hanoi, Vietnam. Väl framme i Hanoi höll Peter Cederholm, Exportrådets kontorschef i Vietnam en presentation om den vietnamesiska hälsosektorn. I Vietnam har man stora problem med infektionssjukdomar men även här börjar livsstilsrelaterade sjukdomar att öka kraftigt. Idag är 90% av den vietnamesiska sjukvården statlig men det ökad behovet av högkvalitativa sjukvård skapar efterfrågan för både privat sjukvård och högkvalitativ medicinteknisk utrustning. Den vietnamesiska regirengen har nyligen börjat uppmuntra privata initiativ inom hälsosektorn.Efter lunch hölls ett möte på Ministry of Health med Maria Larsson och företagen. Sverige har haft ett mycket nära samarbete med Vietnam i över fyrtio år där man bland annat gett hälsostöd till sjukhusbyggen och framtagandet av hälsostrategier. Då biståndet fasas ut till 2013 kommer den tidigare fokusen att flyta från bistånd till handel. Ministry of Health ser idag stora utmaningar inom livsstilssjukdomar, traumavård, utbrott av infektionssjukdomar och den ojämna hälsodistributionen inom landet (68% av befolkningen täcks inte av den allmänna sjukvården). Inom de närmaste åren kommer många sjukhus att uppgraderas och byggas ut men de nybyggda sjukhusen komman man främst att finna inom den privata sektorn. Under mötet fick alla företagen fick presentera sig och ställa frågor.

Sista mötet för dagen hölls på Peoples Commitee of Hanoi.

 

måndag 1 oktober 2012

Thailand - dag 1Dagen började med att Håkan Nylander, Exportrådet Thailand, höll en presentation om hälso-och sjukvårdsmarknaden i Thailand. Sedan 2007 har landets utgifter inom hälso-och sjukvården stigit med cirka 9% årligen och den trenden förväntas att fortsätta. Idag står Thailand inför stora utmaningar inom livsstilssjukdomar som diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdomar och cancer. Landet saknar även beredskap för den åldrande befolkningen. Marknaden för medicinteknisk utrustning är mycket lovande och uppskattas att fortsätta växa de kommande åren. Majoriteten av Thailands sjukhus är statliga och sedan 2001 har hela befolkningen tillgång till gratis sjukvård. Av stor betydelse för den inhemska hälso-och sjukvårdsmarknaden är även landets hälsoturism, vilken tillsammans med Indien och Singapore är ledande i Asien. Under 2011 fick uppskattningsvis 1,6 miljoner utlänningar vård i Thailand.Delegationen fortsatte dagen med ett besök på Bangkok Hospital, Thailand största privata aktör med 29 sjukhus. Sjukhuset tar årligen emot cirka 250 000 patienter och bland dem är drygt 160 000 från utlandet. Majoriteten av kunderna betalar kontant. Bangkok Hospital strävar efter att ha den senaste utrustningen.

[caption id="attachment_10350" align="alignnone" width="225"]Olof Sandén, Bactiguard, tillsammans med Deputy Minister och Maria Larsson Olof Sandén, Bactiguard, tillsammans med Deputy Minister och Maria Larsson[/caption]I anslutning till Maria Larssons möte på Ministry of public health fick även företagen träffa Deputy Minister of health. Detta följdes av en ett längre möte med den nytillsatte permanent secretary.  Mötet var mycket positivt och företagen kunde berätta om sina produkter och ställa frågor som berörde deras områden. Inom den offentliga vården satsar man på att generellt höja vården och under mötet nämndes cancer, infektionskontroll och äldrevård som tre viktiga områden.Alldeles intill Ministry of Public Health besökte delegation Food and Drug Administration (FDA) som sköter godkännande och reglering av utländska produkter inom medicinteknik.Kvällen avslutades med härlig middag där Anders Lundquist, VD President Pacific2000, som bor och driver företag i Bangkok sedan dryga tjugo år tillbaka delade med sig av sina tips på hur man lyckas som svenskt företag i Thailand.