tisdag 14 november 2017

”De Tio Förbudsorden” om Pharma och eHälsobolagen får prioritera

Eftermiddagen 13 November fylldes konferenslokalen i City Life av forskande läkemedelsbolag och eHälsobolag med syftet att nätverka och sinsemellan diskutera kring vilka utmaningar i vårdens digitalisering som påverkar bolagen mest.

Initiativet för träffen togs utav Swecare och LIF, som en del av den samverkan som blivit enklare i och med att vi numera är goda grannar i det Life science kluster som bildats på Sveavägen 63, i Stockholm. Båda medlemsorganisationer har egna fokusgrupper (sk. Task Force) för just Digitalisering och eHälsa, där man både bedriver kunskapsutbyte och diskuterar initiativ inom området.
Eftersom deltagarna alla har stor kompetens inom området och utbytet sinsemellan är viktigt blev formatet rundabordssamtal, kring temat digitalisering av vården. För att ha en gemensam bas att diskutera från och att inte uppfinna hjulet så bjöds Hans Winberg, från Leading Healthcare in som öppningstalare för att presentera ”De Tio Förbudsorden”. Saker man INTE ska göra för att underlätta digitaliseringen! Mycket spännande tyckte deltagarna som efter en livlig diskussion vid kaffepausen tog vid med uppgiften att i rundabordssamtal prioritera bland dessa förbudsord.Det framkom vid presentationerna att båda typer av bolag numera hade en samstämmig syn kring vilka utmaningarna var och vad man INTE ska göra för att underlätta digitalisering. Det handlade om att Ersättningssystemen inte ska hindra innovation, Data ska inte behöva skrivas in flera gånger manuellt om det kan automatiseras eller göras tillgängligt mha bättre interoperabilitet, och Patienter ska inte hindras från att möta vården och delta i sin egen vård med de digitala verktyg som existerar.


När de tuffa frågorna avhandlats och deltagarna passade på att mingla och utbyta visitkort, antecknade projektledarna från Swecare och LIF flitigt så att detta fångas upp och återkopplas till fokusgrupperna.
Förändringsagenter vilar aldrig!

måndag 13 november 2017

The Largest Audience Ever - when Swedish Companies tour USA
Five companies from Sweden attended a business mission to USA in October-November 2017 to meet with healthcare insurance companies, legal and market entry experts, science parks and incubators and a lobbyist or two. The business visit was organized in cooperation with Swedish Medtech, Embassy of Sweden in Washington DC, The Swedish-American Chamber of Commerce (SACC-USA and SACC –DC), with support from AHP International and The Commonwealth of Pennsylvania. The business visit was performed under the framework of CB Health Access, a joint program between Sweden, Finland, Estonia and Latvia, which supports health technology companies entering distant markets.  
 


During the business mission to USA, the companies visited several sites in the Greater Philadelphia to Greater DC corridor.  The business mission started in Philadelphia where the companies met healthcare insurance companies, legal and market entry experts, science parks and incubators. The first day of meetings were held at the Morgan Lewis office, where meetings with Independence Blue Cross, and Ben Frankling Technology Partners, and the president for Sectra Inc. Which was concluded with socializing with the amazing local investors and Ulf Åkerblom the Swedish honorary consul to US.The following day the companies visited Dreamit Ventures and other inhabitants at the Science Center, after which a meeting was held at the Chamber of Commerce for Greater Philadelphia with representatives of the regional eco-system such as City of Philadelphia, Select Greater Philadelphia and the Commonwealth of Pennsylvania. The latter has a collaboration with AHP International on Foreign Direct Investment (FDI) and thus had helped out with the Philadelphia program, thus the companies met AHP before traveling to Washington DC for a meeting on regulations with Advamed, located with a view of The Capitolium, what the companies managed to get a guided tour before closure.
The following day, the companies had a full day program at The House of Sweden, with experts on thrilling topics such as Macroeconomics & Political Outlook, Healthcare Laws & Regulations, e-Health interoperability initiatives, US.market entry from an academic and Swedish company experience outlook and finally what the essence of lobbying is. The program was done in cooperation with the Swedish-American Chamber of Commerce that was helpful in arranging meetings, speakers and logistics. In the evening the companies and speaker had a rendezvous at welcome reception hosted at the Swedish ambassador’s residence.The final day, the companies had tours to Medtronic,where the companies learned about how the global leader in medical devices is reinventing its role in the healthcare chain, setting up it´s own clinics in Europe. After which the tour continued to the Inova Center for Personalized Health in Virginia, where the companies got to learn how ICPH uses the latest science and technology to focus on the integration of genomics into personalized medicine and individualized wellness, as well as having individual meetings with experts. So after dropping half of the people at the airport the brave few continued to Maryland for a meeting with Get Real Health, created the personal health account commissioned by the Swedish eHealth Agency, called Hälsa för Mig.

CB Health Access program was initiated in 2016 between Estonian, Finnish, Latvian and Swedish technology organizations to support entrepreneurship in health technologies. The program facilitates the entry of Estonian, Latvian, Swedish and Finnish health tech companies to distant markets – South Korea, USA, India and Uganda. CB Health Access provides the companies with an introduction of the target market, individual coaching both from the home country and from target market experts, market information, business missions, and identifying and contacting potential partners, and business missions. The program has a strong focus for the companies to achieve sales in the chosen market. The program is financed by Central Baltic Interreg Program.

For more information on the CB Health Access program see https://www.cbhealthaccess.eu/, or contact: Maarika.Merirand@tehnopol.ee, Malin.Hollmark@swedishmedtech.se or Anna.Riby@swecare.se