måndag 30 juni 2014

Almedalen 2014 har inletts!

Almedalen inleddes redan i helgen, igår talade Stefan Löfvén i ett regntungt Visby men nu skiner äntligen solen igen!
Måndagen är Kristdemokraternas dag och precis som alla andra dagar är det mängder med vårdseminarier. På Dagens Medicins vårdtorg hålls ett där man diskuterar vårdrelaterade infektioner. En rapport från SKL presenteras där man konstaterar att trots frågans allvar och det arbete som görs för att systematisera rutiner ser man inte särskilt många positiva resultat. De sjukhusrelatetade infektionerna ligger på ungefär samma nivåer. Christian Kinch från Bactiguard är i panelen tillsammans med bla Anders Lönnberg, landstingspolitiker i Stockholm  och tidigare ordförande i Swecare, Olle Larkö från Sahlgrenska. Diskussionen hamnar ganska snabbt i upphandlingsfrågan. Lagen är inte perfekt, men det stora problemet är tillämpningen. Dålig kompetens hos sjukvården, problem med kortsiktiga budgetar mm. Känns som ett tema som kommer återkomma under veckan. Olle Larkö talar om att det funnits en beröringsskräck mellan sjukvården och industrin men att han ser en förändring på det området. Industrin är en viktig partner i utvecklandet av metoder, verktyg, processer mm.


Aleris på plats i vanlig ordning med sitt tält och sina utfrågningar i "heta stolen". 

Eftermiddagen ägnas åt bland annat ett seminarium om nya Karolinska sjukhuset och huruvida detta kan bli en "hotspot" eller frysbox för hälsoinnovationer. Per Båtelson, ordförande på KS och även med i Swecares styrelse inleder.


Johan Permert ansvarig för Innovationsplatsen på Karolinska talar sedan och sedan tar en panel bestående av Anna Lefèvre Skjöldebrand, Swedish Medtech, Toivo Heinsoo, SLL och Johanna Adami, VINNOVA om hur man kan bli bättre på att få in innovationer i vården. Vården har en tendens att fokusera enbart på produktion av vården och mindre på just dessa frågor om innovationer och hur de kan förbättra för patienterna.
torsdag 26 juni 2014

Input till Sveriges handlingsplan med Kina om samarbete på hälso- och sjukvårdsområdet!

I maj 2006 undertecknades ett samförståndsavtal, Memorandum of Understanding, om samarbete mellan Sverige och Kina på hälsoområdet. Avtalet är utformat som ett övergripande ramavtal utan att ange tematiska områden och syftar till att uppmuntra och stödja samarbete inom hälso- och sjukvårdssektorn. Avtalet är baserat på den s.k. triple-helix modellen och ska främja samarbete mellan offentliga, privata och akademiska aktörer.För att konkretisera samarbetet ska enligt avtalet en handlingsplan, Plan of Action, tas fram. Nuvarande handlingsplan signerades 2010 och gäller tom 2014. Under året ska därför en ny handlingsplan tas fram och i detta arbete är det viktigt med en dialog med de aktörer som är aktiva inom samarbetet. Baserat på nuvarande handlingsplan vill Socialdepartementet därför ha input från aktörer kring områden att inkluderas i kommande handlingsplan.


Swecare har fått uppdraget att samla in input från den privata sektorn och vi uppmanar därför alla företag med affärsintressen i Kina att läsa igenom den bifogade Plan of Action och komma med förslag och synpunkter kring denna. Era synpunkter kommer sedan att sammanställas och vidaresändas till Socialdepartementet som kommer att ha dessa i åtagande när den nya PoA tas fram.

Skicka er input till info@swecare.se innan 1 augusti!

måndag 23 juni 2014

Intervju med Swecares nya ordförande Karin JohanssonDu har precis blivit vald till Swecares ordförande. Hur känns det?

Otroligt kul, spännande och utmanande! Det är en stor ära att få bli ordförande för en verksamhet som jag har haft förmånen att jobba med under väldigt många år. Nu får jag möjlighet att göra det i en annan form, i en annan roll. Det ska bli jättekul!

Du är ingen okänd person i de här sammanhangen, men kan du berätta kort om din bakgrund för de som inte känner till dig?

Nästan hela min yrkesverksamma period har jag ägnat åt IT-branschen. Men efter valet 2006 så fick jag frågan om att bli statssekreterare hos Socialminister Göran Hägglund. Det var jag sedan i sju år och det var fantastiska, spännande år där jag fick lära mig mycket om svensk hälso- och sjukvård. Sedan fick jag i höstas erbjudandet att bli vd för svensk handel, en tjänst som jag tillträdde den 15e oktober förra året.
I din roll som statssekreterare på Socialdepartementet  har du varit väldigt aktiv inom exportfrämjandet.

Vad har vi att komma med i Sverige och vilka möjligheter ser du som vi kanske inte utnyttjar fullt ut?

Jag tycker att vi har väldigt många innovativa och duktiga företag i vårt land som är kopplade till Life Science-industrin, det sociala området samt hälso- och sjukvården. Det handlar både om produkter och om tjänster. Jag är övertygad om att det finns en potential för dessa företag utanför Sveriges gränser och därför har jag varit väldigt engagerad i exportfrämjandet. Jag har försökt hjälpa till att öppna de dörrar som man från politiskt håll kan öppna för att underlätta för våra svenska företag på den internationella marknaden. Sedan  är det företagen själva som måste göra affärerna och se till att kontrakten blir påskrivna. Det har ibland slagit mig att företagen inte alltid utnyttjar alla de chanser som ges genom resorna med ministrar, inkommande besök på hög nivå och annat.

Har du något konkret exempel på en lyckad resa?

Företagen har definitivt blivit bättre på att utnyttja delegationsresorna med åren. De företag som varit med på olika resor har lärt sig hur man kan utnyttjar resan och omvandlar de kontakter man får till konkreta affärer.
Jag tycker att den resan vi gjorde till Zambia ungefär ett år sedan var den bästa resan jag har lett just därför att företagen var så på och så väl förberedda. Jag tror att väldigt många av de där företagen faktiskt fick med sig affärer hem eller åtminstone lyckades fortsätta göra affärer.

När man investerar så mycket som man gör i de här resorna så kanske man ska utbilda företagen mer innan om marknaden och förutsättningar. Och att man också är tydlig mot företagen vad vi förväntar oss av dem när vi är ute.

Varför känner du att Swecare är en viktig organisation i det här området? 

Därför att Swecare är den enda organisation som är fokuserad på att främja export för life science sektorn. Dessutom gör organisationsformen (non-profit, halvstatlig) att man kan satsa på långsiktiga samarbeten med länder vilket bidrar till en stabilitet och kontinuitet i arbetet. När man återkommer
till länder där man tidigare varit så skapas förutsättningarna för en långsiktig relation och förtroendet och trovärdigheten för organisationen ökar. Man är inte heller fragmenterad och splittrad utan väldigt fokuserad på hälso- och sjukvård och sociala tjänster och det är en fördel för medlemmarna.
Hur viktigt tror du att det är att ha en politiskt dörröppnare i främjandearbetet?

Jag tror att det helt och hållet beror på vilket land vi åker till. I länder med väldigt hårt styrt hälso- och sjukvårdssystem och väldigt tydligt offentligt intresse i hälso- och sjukvårdssystemen kan det vara viktigt med en hög politisk nivå. Där betyder de politiska kontakterna mycket mer än vad de gör i väldigt öppna marknadsekonomier. Men visst är det också viktigt för Swecares del att man skapar kontakter med ”enklare” marknadsekonomier också. Men där kanske man inte behöver ha med sig en minister för att få de rätta kontakterna.

Under min första resa till Kina och Hongkong så var de stora skillnaderna uppenbara. I Kina fick man inte ta med sig företagen in i rummet medan i Hongkong var de helt affärsinriktade.

Vad skulle du vilja se att vi ägnar oss åt de kommande åren och vad kan vi bli ännu bättre på?

Förbered bolagen mer på hur de ska nyttja delegationsresornas potential så vi verkligen får utväxling på allt det vi gör. Möjligen ska vi åka till mindre platser men göra mer av hemarbete innan vi åker iväg. Inom Swecares SIDA-finansierade projekt så investerade Swecare i att göra en ordentlig kartläggning av landet (Zambia) som var oerhört värdefull för företagen. Vi hade dessutom seminarium här hemma med temat Afrika och det blev på så sätt flera olika förberedande moment som sedan kulminerade med själva resan.
Viktigt att vi är ännu mer strukturerade och gör mer hemarbete men också att dialogen med företagen kring vilka länder som är av intresse fungerar så att vi inte prioriterar länder som företagen inte är intresserade av. Jag tror att det finns en skillnad mellan produktbolagen och tjänsteföretagen. Produktbolagen är mer intresserade av att ta sig längre bort från Sverige medan tjänsteföretagen är mer intresserade av närmarknaden. Detta kanske man borde våga artikulera och ha olika strategier för tjänste- och produktföretag.

När jag var i Australien så visades jag runt på ett sjukhus med strålknivar från Elekta. Men för ett vårdbolag är det mycket mer komplicerat att sälja äldrevård i Australien. Där spelar kulturskillnaderna en större roll.

Var gör du när du inte jobbar och främjar?
Då tycker jag om att umgås med mina tre barnbarn varav den minsta bara är en månad. Utöver familjen så är det otroligt kul att jobba med trädgårdsarbete.

tisdag 17 juni 2014

Australien - aktivitet våren 2015Idag arrangerade Swecare tillsammans med Business Sweden ett seminarium om affärsmöjligheter för svenska företag i Australien. Seminariet inleddes av den australiensiska ambassadören i Stockholm, Gerald Thomson, och efter det presenterade representanter för tre delstater, Queensland, South Australia och Western Australia vad som händer i respektive delstat på Life Science-fronten. Mycket resurser satsas på forskning och en hel del investeras i nya sjukhus och institut. De största utmaningarna är den åldrande befolkningen, ökad förekomst av cancer och kardiovaskulära sjukdomar. Man har liksom Sverige en utmaning att nå ut till hela befolkningen, det är ett till ytan stort land och att nå ut till otillgängliga områden ställer krav på sjukvårdens organisation. Man tittar också mycket på hur vården kan förbättras och bli mer effektiv. Seminariet avslutades med diskussion och en frågestund där även Maria från Swecare och Jonas Lindholm från Business Sweden var med.

Swecare tillsammans med Business Sweden planerar en delegationsresa till Australien under våren 2015. Australien är Sveriges fjärde största exportmarknad utanför Europa och fler än 150 svenska dotterbolag finns etablerade där. Australien tittar på de nordiska länderna och bland annat förutser man att man kommer ha en liknande situation som de nordiska länderna om 10-15 år. Många utmaningar på hälsoområdet är gemensamma och många svenska företag ser Australien som en intressant marknad. Hör av er om intresse finns för att delta i en resa till Australien våren 2015!

onsdag 11 juni 2014

Affärmöjligheter i Somalia

Igår anordnade UD en stor konferens om affärsmöjligheter i Somalia. Bland de inbjudna fanns främst representanter från somaliska företag och myndigheter samt personer i den somaliska diasporan i Sverige. Konferensen syftar till att nyansera bilden av Somalia i Sverige, och att skapa kontakter som kan vara första steget mot ökat samarbete och affärer.


Efter inledningstal av den svenska handelsministern, Ewa Björling, och Said Abdullahi Mohamed, Minister of Planning and International Cooperation i Somalias federala regering, fick vi höra en kort sammanfattning av en intressant rapport om affärsmöjligheter i Somalia, inom olika sektorer inklusive hälsa och sjukvård i Somalia. Rapporten har också undersökt hur den somaliska diasporan i Sverige ser ut, och vilka kompetenser som finns där. Rapporten kommer att finnas i sin slutversion i slutet av juni. Swecare kommer då få tillgång till den. Är du intresserad av att läsa den, hör av dig till oss!


Resten av dagen var indelad i olika paneler fokuserade på olika sektorer, som bank och finans; ICT; infrastruktur och transport;energi och inte minst hälsa och sjukvård. Anna Riby deltog i en panel tillsammans med Dr. Asli Kulane från KI och Dr. Dalmar från ett privat universitet i Somalia, med fokus på olika medicinska utbildningar. Gemensamt för panelerna och hela dagen är att behoven i Somalia är enorma, att säkerhet och politisk stabilitet fortfarande är av stort behov men också att det verkligen finns möjligheter, att somalier har "entreprenörskapet i sitt DNA" och att den svenska massmediala bilden av somalier i Sverige till stor del är missvisande. Det finns mycket kompetens, vilja och beredskap att investera och göra affärer i hemlandet! Konferensen samlade drygt 150 personer. A och O verkar vara att ha en partner med somalisk bakgrund, som har kontakterna och kunskapen. Idag är Somalia uppdelat i olika regioner, med viss konkurrens sinsemellan, och det gäller säkert att navigera försiktigt.

Ett tydligt behov för att underlätta, för att inte säga en förutsättning för, handel och affärer i större omfattning är att ett system med legala ramar och regleringar kommer till stånd. Detta gäller inom hälso- och sjukvårdssektorn liksom inom andra områden. Den privata sektorn står idag för en viktig del av sjukvården, vid sidan om NGOs och multilaterala aktörer, som WHO, men regleringar saknas i stor utsträckning, t ex vad gäller läkemedel. Detta har lett till att stora problem med falska och illegala läkemedel. Även inom utbildning blomstrar den privata sektorn - det finns över 40 universitet i Mogadishu. Det råder en extrem brist på utbildad sjukvårdspersonal, som satsningen på utbildning är förstås bra. Avsaknaden av regler och standards innebär dock att kvalitetssäkringen av den utbildning som bedrivs blir mycket svår, vilket är ett allvarligt problem. 


Trots de problem och svårigheter som finns, ger konferensen ändå ett intryck av att möjligheterna finns för affärer och för att bidra positivt till Somalias utveckling, och att det finns en stor underutnyttjad resurs i den somaliska diasporan. Om ni vill veta mer, eller komma i kontakt med personer inom hälso- och sjukvårdssektorn i Somalia, ring eller maila oss, så ska vi göra vad vi kan för att hjälpa er. 

tisdag 10 juni 2014

Cancerseminarium i PekingDet är bråda tider före sommaren. Förra veckan var det aktiviteter på ambassaden i Moskva, igår arrangerade Swecare ett rundabordssamtal med Kinas vice hälsominister på besök i Sverige och idag genomförs ett seminarium om cancervård i Beijing. Sex företag deltar i aktiviteten som ordnas tillsammans av ambassaden, Swecare och Business Sweden. Kinesisk partner är Beijing Health and Planning Commission, den organisation som ansvarar för sjukvården i pekingregionen.
Kjell Bergfeldt från Regionalt Cancer Center, RCC, är en av de svenska huvudtalarna och redogjorde i sitt anförande för hur Sverige med satsningen på sex regionala cancercenter utvecklar organisationen av cancervården. Allt utgår från faktumet att patienten ska vara i centrum och man strävar sedan efter att öka jämlikheten och effektiviteten i den svenska cancervården. Man utgår från kvalitetsregistren och de program som finns för evidensbaserad vård.
Från kinesisk sida talade sedan Jun Ren om utvecklingen av immunoterapi i Kina och förhoppningarna att får fram ett vaccin på området i framtiden. 
Talarna följdes av en paneldiskussion där även representanter för företagen deltog. Publiken hade mycket frågor och det blev livlig diskussion om hur de svenska erfarenheterna kan användas i en kinesisk kontext men också mycket kring framtidens diagnostik och läkemedel. Låga kostnader som innebär dålig kvalitet är inget man är intresserad av gjorde de kinesiska talarna klart.

Efter kaffepausen följde ett block där Signe Friesland verksam på både Karolinska Institutet och sjukhuset, gav en överblick av området "stereotactic body radiotherapy", en möjlighet att i högre utsträckning behandla patienter som tidigare inte kunnat behandlas med radioterapi. Färre benhandlingstillfällen men högre doser. Från kinesisk sida talade sedan professor Wu Aiwen från Beijing Cancer Hospital och berättade om strukturen för cancervård i Peking. 

Även dessa talare följdes av en paneldiskussion med både experter och företag diskuterade framtidens radioterapi. Seminariet avslutades med en lunch där deltagarna fick möjlighet att samtala med varandra. Under eftermiddagen ska delegationen besöka Beijing Shijitan Hospital och på kvällen blir det mottagning på ambassaden.

måndag 9 juni 2014

Rundabordssamtal med kinesisk vice-hälsominister

Den här veckan är den kinesiska vice-hälsoministern Liu Qian i Stockholm för att studera den svenska hälso- och sjukvården och fortsätta utvecklingen av hälsosamarbetet under det MoU som signerades 2006 mellan Sverige och Kina. Delegationen har bland annat haft möten med KI och med SLL och i eftermiddag var det dags för ett rundabordssamtal organiserat av Swecare. Rundabordssamtalet hölls på Rosenbad och det var 15 företag som deltog i diskussionerna om hur teknisk innovation kan bidra till att utveckla sjukvården.
Niclas Jacobsson från Socialdepartementet hälsade välkomna och lämnade sedan över till Swecare. Efter en kort redogörelse för hur Sveriges utmaningar ser ut och  vilka områden vi önskar samarbeta inom så fick alla deltagare möjlighet att presentera sig själva och sina verksamhetsområden.

Mikael Ohrling, sjukvårdsdirektör på Stockholms Läns Landstings Sjukhusområde, var också närvarande och höll en presentation om innovation i den svenska hälso- och sjukvården.

Eftermiddagen avslutades med en öppen diskussion där företagen fick möjlighet att ta upp sina frågor och funderingar. Diskussionen blev mycket bra och vi drog över hela 30 minuter. Viceministern uttryckte ett stort intresse för våra svenska lösningar och vi ser fram emot att fortsätta hälsosamarbetet  under MoU:t.


onsdag 4 juni 2014

Hälsoseminarium i Moskva

I samband med nationaldagen så anordnar Sveriges ambassad i Moskva ett antal seminarium under "Sverigedagarna". Idag var det dags för ett hälsoseminarium som Swecare både medarrangerade och medverkade i.
​Sveriges ambassadör till Moskva Veronika Bard Bringéus hälsade välkomna och poängterade att Ryssland och Sverige delar många hälso- och sjukvårdsutmaningar. 
Nästa talare var Maria Taymaskina, Head of International Cooperation Division, Moscow Healthcare Department. Maria höll ett kort välkomsttal och uttryckte ett stort intresse för den svenska hälso- och sjukvården. Som tredje talare gav Swecare en överblick över det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Intresset var mycket stort och vi fick många följdfrågor om svensk hälso- och sjukvård.

Efter den inledande delen så startade första blocket på temat "Efficiency and Safety – Characteristics of the Modern Clinic and Hospital". Här fick  Maquet, Ascom, Camfil och Atlas Copco möjligheten att presentera sina produkter och lösningar. 

Nästa block hade fokus på "Efficient Measures to Combat Hospital Acquired Infections". Detta inleddes av två ryska talare Vasily Akimkin, Professor och ledamot i RAMS och Roman Kozlov, Professor, Director of the Institute of Antimicrobial Chemotherapy (IAC) of Smolensk State Medical Academy.
Problem som diskuterades här var hygienhållningen på sjukhus, den höga förekomsten av Hepatit, HIV och TBC i Ryssland och antibiotika resistens. Antibiotika används flitigt och trots att den egentligen bara får säljas på recept, så efterföljs inte denna regel. Experterna efterföljdes av en företagsrepresentant från SCA.

Det var ett stort intresse för konferensen och många deltagare. Avslutades gjorde dagen i ambassadörens residens där alla deltagare var bjudna till en mottagning.