onsdag 10 april 2019

Patienten som en resurs i vården, del 2


Swecare vill börja med att tacka alla som kom till seminariet. Det är härligt att se att temat verkar nå ut till den grupp av företag och aktörer som vi vill involvera, det är självklart flera aktörer vi vill involvera men konceptet att samla både klassiska medtechbolag och lite mer tech-rotade bolag samt vårdaktörer har gett spännande samtal på mingel. Den här gången var de lite drygt 40 personer som kom. Superkul! Tack Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för lån av det fina lokalerna. Vilken utsikt! Anna Sahlström Head of International Affairs på Karolinska Universitetssjukhusets började med att hälsa oss alla välkomna.


Som första talare var vi glada att välkomna statssekreterare Maja Fjaestad. Med sin teknikbakgrund och intresse inom området beskrev hon bland annat hur utveckling av teknik leder och har lett till frihet på olika sätt. Hon lyfte även prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsområdet för regeringen. Några inspel från hennes presentation var; teknopolitik – teknik som används eller designas för att uppnå politiska mål, hur man kan använda medborgargenererad data kring sådant som skulle ta staten evigheter att samla in samt att vården måste bli en attraktiv arbetsplats, både attrahera folk att börja arbeta inom vården men också få folk att stanna kvar.
Näst på tur var Roger Molin, f.d. analytiker på SKL, som på ett målande sätt presenterade var våra framtida stora utmaningar ligger samt hur tekniken kan lösa problemen. En viktig aktör som är känslig för demografiska förändringar är våra kommuner och landsting. Då demografiskt betingade behov innebär stora kostnader för institutioner som skola och barnomsorg är det inte nödvändigtvis den ofta utmålade äldre delen av befolkningen. Sätt till antal är de få till skillnad från de 120 000 barn som föds per år. Vi förväntas ha en befolkning på 11 miljoner 2028 en befolkningsökning som sätter stora utmaningar på vårt välfärdsystem. Roger pekar på att vårdköer kan kortas bara genom att använda tekniken rätt. Låt sjukdomsanamnesen och diagnostisering göras av ”datorer” och bjud in flera experter till digitalt möte med patienten för att kunna ge individinriktad prevention.Angelica Frithiof som är Ordförande för Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset var näst upp att tala om hur man arbetar inkluderande med patienter. Ett av de tydligaste signalerna från Angelica var att det räcker inte med att lyssna in patienternas åsikter, man måste agera på det patienterna säger.Efter det gav två av våra medlemsbolag sina företagspitchar på hur deras lösningar verkligen använder patienten och patientens bästa i sitt arbete.

Först upp var Ulf Kindefält, VD på Kontigo Care, som är en AI baserad beroendeplattform, deras lösning ger ”patienten” stöd 24/7. De har redan avtal med 96 kommuner i Sverige men det går rasande fort så snart är nog Sverige täckt och resten av världen på agendan. Grannländerna är först ut.dan.

Hannes Palm, Head of Business Development på FRISQ lät oss lyssna på hur de underlättar för vården genom digitaliserade vårdplaner och samtidigt lagt in delar som involverar patienten och ger dem insyn i hela processen. Det är framförallt värdefullt vid diagnoser då du har en längre kontakt med sjukvården.

Det gav alla bra inspel till intressanta diskussioner för minglet efter. Vi ser redan framemot nästa träff, datum kommer inom kort!

  

onsdag 3 april 2019

Delegation to Qatar


The first Swedish health care and life science delegation to Doha, Qatar took place between 25th-28th of March. The delegation was co- organized by the Swedish Embassy in Doha, Global Pharma Consulting and Swecare and was led by our Ambassador Ewa Polano and consisted of 22 delegates representing a wide spectrum of Swedish innovations and research in line with focus areas stated in Qatar National Health Strategy 2018-2022 such as diabetes care and prevention and rehabilitation medicine and companies in the highly prioritized areas of precision medicine and virtual reality and medicine within rare diseases. The delegation had representatives from academia, public- and private sector in line with the triple helix approach that Swecare always aims for.

 The program started with a kick-off meeting for the delegation to go through the program, get an overview of Qatar and the health care sector in particular and to get to know each other. The kick-off meeting was followed by a dinner with the swedish medical community in Qatar. Dr. Egon Toft, Dean of the College of Medicine at Qatar University is from Denmark and were also present at the dinner and said a few words about the ambitions of Qatar University.First meeting was at the Ministry of Public Health with Dr. Ahmed Al Mulla, (Senior Consultant and Advisor to the Minister of Public Health), Mohamed Al Thani and the heads of departments. As a concrete result from the meeting several follow up meetings were arranged to further elaborate on future collaborations and knowledge sharing.

The delegation was then accompanied by Dr. Ahmed Al Mulla to our next meeting at the National Obesity Center but managed to give us a tour at the Hamad Tobacco Control Center before which is a collaboration center with WHO.

Prof. Shahrad Taheri at the newly established National Obesity Center (at Hamad Medical Corporations) received the delegations and presented their great success rate of patients enrolled at their clinic and different programs that they have put in place to promote an healthy life style for the Qatari people.

To get an overview of the registration process for pharmaceutical- and medtech companies the delegates met with Dr. Ahmed Mohamed Hussein Babiker, Head of Registration & Drugs Pricing Section
 at Ministry of Public Health.This was followed by a meeting with Dr. Hareth Al Khater and his team at the impressive National Center for Cancer Care and Research. Sweden being well-known for its innovations and know-how in the sector raised great interest from the Qatari side. The work at the National Center for Cancer Care and Research is now following their second five year cancer plan.An overview of Weill Cornell Medical University and their establishment in Qatar was presented by Dr. Ravinder Mamtani, Dr. Marco Ameduri and Dr. Sohaila Cheema and resulted in discussions about the potential of maybe sharing knowledge and organizing webinars together.Second day started with a meeting at the prestigious Qatar National Research Fund where the Executive Director Dr. Abdul Satter Al Taie (, Ms Noor Al-Mereki, Dr Mohammed Hussein Jarrar, Dr. Fatemeh Darakhshan) and colleagues presented the ongoing research commitments they have with Sweden. They also explained different types of set ups for research projects for future collaborations. QNRF are very interested in the way Sweden use triple helix approach to foster innovations.  Next meeting was with CEO Peter Morris and his international team at Sidra Medicine which is a hospital for women and children. The hospital struck the visitors with its impressive architecture to the precision of high quality care that is provided in the hospital.

The delegation also met and listened to Mr. Fayad Mohamed Katib and heard a presentation about their new project Alfardan Private Clinic and their ambitions within the health care sector.


Last meeting of the second day was a presentation of Aspetar and round tour where a Swedish Dr. Jan Ekstrand is the Chief Medical Officer. The guided tour included visits to everything from simulation center to rehabilitation pools and everything in a standard above the ordinary.   

The last day of program the delegation met with Dr. Mahmoud Ali Zire and Manal Musallam Othman at Qatar Diabetes Association to learn about their work, around 17 percent of the population is suffering from Diabetes which puts a heavy load on the health care system One of the highlights of the delegation was to meet with H.E. Sheikha Hind Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani in her role as Vice Chair person and CEO of Qatar Foundation. The visit to Qatar Foundation started with a round tour of their facility and got a good look of the large premises. Dr. Richard O´Kennedy, Vice president for Research Development & Innovation at Qatar Foundation expressed their strong interest to see joint applications from different Swedish stakeholders.

Last meeting was with new Medical City Hospitals with Dr. Ali Jahni and colleagues. The three new hospitals - Qatar Rehabilitation Institute (QRI), the Ambulatory Care Center (ACC), and Women’s Wellness and Research Center (WWRC) are one of the biggest healthcare facility expansion project in the region and will house 500 new hospital beds.

The delegation will hopefully bear in to projects that will develop the healthcare sector in both Sweden and Qatar.