torsdag 31 oktober 2013

Återbesök från St. Petersburgs hälsokommitee

Det intensiva samarbetet med St. Petersburgsregionen fortsätter och idag tog vi återigen emot Hälsokommitten i Stockholm.

IMG_3255

Vi bjöd in ett antal intresserade företag på möte hos oss och Lena Lindén från Stockholms läns landstings sjukvårdsområde öppnade mötet med en presentation om hälso- och sjukvård i Stockholm. Vi fick också lyssna till kommitténs ordförande Valery Kolabutins presentation av hälsosituationen i St. Petersburg.

IMG_3257

Företagen presenterade i sin tur sina produkter och lösningar för kommittén vilket ledde till mycket följdfrågor och en livlig diskussion. Hälsokommitten bjöd in flera av företagen till St. Petersburg och vi hoppas naturligtvis att detta kan leda till ett ökat kommersiellt samarbete.

IMG_3253

Imorgon kommer jag att besöka NKS Showroom med delegationen för att sedan bli bjudna på lunch hos hos SLL med Landstingsråd Stig Nyman som värd.

onsdag 23 oktober 2013

Mål och resultat i främjandet

 

20131023-183409.jpg

Igår deltog jag i ett panelsamtal om mål och resultat inom främjande med UD:s handelsråd och främjare. Efter en inledning av Eva Walder, utrikesråd för handelsfrågor på UD och ett intressant föredrag av Yvonne Gustafsson, GD Statskontoret, följde panelsamtalet där Swecare och andra aktörer som bla Svenska Institutet, Ekonomistyrningsverket och Business Sweden fick ge sin syn på hur vi mäter och värderar nyttan med vår verksamhet. Swecare stod för de mest konkreta exemplen  framför allt tack vare den rapport som Anders Wenström presenterade vid årsmötet i våras med en utvärdering av vad resultatet av Socialdepartementets främjandeverksamhet är. Rapporten finns att ladda ned på Swecares hemsida.

 

Mål och resultat i främjandet

Idag deltog jag i ett panelsamtal i en dag för UD:s handelsråd och främjare där just mål och resultat diskuterades. Efter en inledning av Eva Walder, utrikesråd för handelsfrågor på UD och ett intressant föredrag av Yvonne Gustafsson, gd Statskontoret, följde panelsamtalet där alltså Swecare och andra aktörer som bla Svenska Institutet, Ekonomistyrningsverket och Business Sweden fick ge sin syn på hur vi mäter och värderar nyttan med vår verksamhet. Swecare stod för de mest konkreta exemplen och framför allt tack vare den rapport som Anders Wenström presenterade vid årsmötet i våras då en undersökning gjorts av verksamheten.

20131023-183409.jpg

torsdag 17 oktober 2013

Swedish Medtech Presslunch och seminariet "När vården flyttar hem"

Idag har jag deltagit på inte mindre än två olika Swedish Medtech arrangemang. Dagen började med en presslunch för att sprida information om den medicintekniska branschen. Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand presenterade  färsk statistik för branschen. Exporten uppgick för exempel till 23,9 miljarder år 2012 och trots stora ekonomiska svårigheter de senaste åren har branschen klarat sig relativt väl.

IMG_3180

Ett antal företag presenterades för att visa bredden av den svenska medtech branschen och lyfta några specifika frågor. Ovan pratar Johan Folkunger från Philips om vikten av samverkan mellan vård, industri och akademi.

IMG_3196

Efter lunchen fortsatte seminarium två  i Swedish Medtechs seminarieserie om framtidens vård och omsorg. Denna gång med fokus på hembaserad vård och patientmakt.

IMG_3204 Under seminariet diskuterades framtidens vårdlösningar där en del av vården kan behövas flyttas från sjukhus till människors hem. Patientmakt och egenvård var också på agendan och ingenjören Sara Riggare, som sedan flera år lider av Parkinsons sjukdom, presenterade appen Mediapp som hon utvecklat för att mäta hur medicin mot Parkinson påverkar patienter. Mätningen kan användas för att modifiera medicinering så att den blir mer effektiv.

IMG_3206

Boris Magnusson från Lunds Universitet presenterade itACiH, ett projekt som syftar till att flytta palliativ cancervård från sjukhusen till hemmen. Andra talare var Ragnar Lindblad från B3IT Healthcare, Benny Eklund från Landstinget i Uppsala län och Thomas af Bjur, landstingsråd i Sörmland.

tisdag 15 oktober 2013

Medlemsundersökning hösten 2013

För att få bättre underlag inför våra resor, inkommande besök och andra aktiviteter kommer Swecare i höst att genomföra en stor medlemsundersökning. Undersökningen kommer att genomföras som telefonintervjuer med start nästa vecka.

index

Vi är beroende av en hög svarsfrekvens för att kunna göra förbättringar i relation till dina behov och vi ber dig därför att ta dig tid att svara. Vill ni hellre svara elektroniskt så kan ni redan nu gå in på här och svara på enkäten.

Tack för att ni hjälper oss bli bättre!
Swecare kansliet

fredag 11 oktober 2013

Ministry of Health i Maharashtra

Delegationens sista dag började med bussfärd till State Guest House, med underbar utsikt över Indiska Oceanen, för ett besök med hälsoministeriet.

IMG_1789


Vi välkomnades av Mr. Suresh Shetty, Minister for Public Health and Family Welfare i Maharashtra och Ms. Meeta Rajiv Lochan, Secretary for Public Health. Ministern inledde med att intyg att hälsa är en absolut prioritering i delstaten, liksom i hela Indien. Delstaten har satsat allt mer på hälsa och sjukvård de senaste åren, t ex har man satsat på sjukhus för kvinnohälsa, traumacenters och sjukhus med ”super-specialiteter”. Dock behöver mycket mer göras, då både befolkningen och dess förväntningar på sjukvården ökar. Ett sätt att anta denna utmaning är genom att anta en ny policy för PPP, för att på så sätt samarbeta med den privata sektorn och få in nytt kunnande, ny utrustning och teknologi.

 

IMG_1765Generalkonsul Fredrika Ornbrandt och hälsominister Suresh Shetty


Mr. Shetty gav också exempel på några program som genomförs i Maharashtra. Det nationella barnhälsoprogrammet implementeras i staten. Det innebär hälsokontroller för alla barn 0-18 år (=1/3 av befolkningen!), och gratis vård för dem som är i behov av det. Ett annat program är Rajiv Gandhi Jeevandayee Arogya Yojana, eller RGJAY-programmet (se http://eindia.eletsonline.com/2013/Hyderabad/Health/rajiv-gandhi-jeevandayee-arogya-yojana-rajiv-gandhi-jeevandayee-arogya-yojana/ för mer info). Det täcker i dagsläget 8 distrikt i delstaten. Man har identifierat stort antal procedurer som erbjuds kostnadsfritt till fattiga. Utförare är både statliga och privata vårdgivare. Programmet erbjuder gratis sjukhusvistelse i upp till 10 dagar, operation och andra behandlingar samt transport hem. Hittills har 96 000 operationer genomförts sedan starten i juli 2012. Ytterligare ett exempel som Mr Shetty gav baseras på insikten av diagnostjänster inte alltid fungerar så bra, och man beslutade därför att lägga ut avdelningen för röntgen, mammografi, CT scan och MRI på ett sjukhus på ett privat företag: installation och drift. Företaget får sedan en fastställd ersättning per behandling. Man har nyligen haft ute ett anbud för att göra samma sak på ytterligare 11 sjukhus och planerar nu eller undersöker möjligheterna för att göra samma sak med t ex radiolog- och hjärtavdelningar. Det kan vara värt att hålla ögonen på detta framöver!

 

IMG_1788Secretary Rajiv Lochnan diskuterar med representanter för Elekta och Tarsus


Ms Rajiv Lochnan tog upp vikten av standardiserade förfaranden för bl a infektionskontroll, patientsäkerhet, dokumentation etc, liksom vikten av ett fungerande system för hälsoinformation, HMIS. Fokus ligger nu på att få offentliga sjukhus att rapportera och dokumentera, vilket inte sällan möts av motstånd från personalen. Ministeriet inser dock vikten av detta, och inför nu ett datoriserat system i samarbete med ett indiskt IT-företag. Samma krav kommer i framtiden att ställas på privata sjukhus. Delstaten behöver bl a ett utvecklat system för att lagra data och föra tillbaka den till sjukhusen för att förbättra beslutsfattandet. Ett anbud för ”automation of clinical protocols” kommer att komma ut inom kort, enligt Ms Rajiv Lochnan.

Lotta Liljelund från Socialdepartementet gav en presentation av det svenska sjukvårdssystemet, våra utmaningar och planer för att möta dessa utmaningar. Trots att Indien och Sverige är oerhört olika på många sätt, finns ändå en hel del utmaningar som är gemensamma, och där vi kan lära av varandra. Ms. Rajiv Lochnan var t ex mycket intresserad av våra svenska kvalitetsregister, benchmarking och open measurements, samt hur screening av olika sjukdomar går till i Sverige. Företagen presenterade sig och sina lösningar och fick en hel del frågor, kommentarer och konkreta råd från den indiska sidan under diskussionsstunden som följde. Det blev också mer konkreta resultat, som nu ska följas upp.

 

IMG_1780Ms. Neetu Gupta, representant för Tarsus presenterar. Bredvid: Elektas representant i Mumbai, Mr Rajkumar, Stig Lundbäck från Gripping Heart och Baboo Nair från Lunds universitet/Hildur Functional Foods


Efter avslutat besök hos ministeriet åkte vi tillbaka till hotellet för en sen lunch, och en utvärdering av delegationsresan. Arrangemanget fick positiva utlåtanden, och en del värdefulla tips på hur man kan förbättra ytterligare i framtiden. Efter lunch gavs möjlighet till ett besök på det privata Hinduja Hospital, ett multispecialiserat sjukhus med 300 sängar. Även här knöts nyttiga kontakter, med god potential. Samtidigt som vår delegation varit i Mumbai, har också Sveriges Finansmarknadsminister Peter Norman varit här, bl a för att inviga det nya generalkonsulatet. Hela vår delegation blev inbjuden till mottagningen i samband med det, och det blev också den sista punkten på programmet för delegationen. Idag väntar avslutande möten med ambassaden, generalkonsulatet och Business Sweden, innan vi från Swecare ger oss av hemåt igen, nöjda efter en lyckad delegationsresa och med en del idéer om hur nästa resa kan bli ännu bättre och mer fokuserad. För företagen har delegationen redan gett konkreta resultat i form av samarbetsmöjligheter och potentiella affärer.

torsdag 10 oktober 2013

Möten med offentliga sjukhus i Bangalore och Mumbai

IMG_1103

Den pågående delegationen till Indien har valt att fokusera på den offentliga sektorn och i Indien är det de olika delstatsregeringarna runt om i landet som ansvarar för hälso- och sjukvården i varje delstat. Vi har därför valt att besöka huvudstäderna Bangalore i delstaten Karnataka och Mumbai i delstaten Maharashtra för att besöka offentliga sjukhus och ha möten med delstatsregeringarna. Båda delstaterna tillhör de mer progressiva i Indien inom hälso- och sjukvården och det finns goda kontakter med Sverige.

De två senaste dagarna har delegationen fokuserat på studiebesök och möten på offentliga sjukhus i Bangalore och Mumbai. Dessa besök fyller en viktig funktion då de ger en bättre förståelse för många av utmaningarna inom hälso- och sjukvården i Indien, samt ger möjlighet att träffa olika beslutsfattare på sjukhusen.

Fastän flera av sjukhusen har specialistområden är mödra-och barnhälsa ett fokus för den offentliga sjukvården. För att bekämpa den höga mödra- och barndödligheten finns det program i Maharashtra och Karnataka som erbjuder gravida kvinnor under fattigdomsgränsen gratis vård vid förlossning, samt återbetalar den ofta mycket långa resa som kvinnor på landsbygden tvingas göra för att erbjudas en säker förlossning på ett sjukhus. Programmen har haft mycket positiva effekter med förre kvinnor som föder hemma. Även om mödra- och barnhälsa är fokus i Indien prioriterar regeringen även livsstilsrelaterade sjukdomar, vilka ökar kraftig runt om i landet.

Under alla besöken hölls presentationer om sjukhusen och företagen fick presentera sina lösningar, följt av en rundvandring. Besöken var mycket spännande och vi fann ett stort intresse för våra svenska företag. Många nya och goda kontakter togs vilket förhoppningsvis kommer att led till nya affärer och samarbeten

[caption id="attachment_12454" align="aligncenter" width="540"]Besök på KIDWAI Memorial Institute of Oncology Besök på KIDWAI Memorial Institute of Oncology[/caption]

I tisdags gick resans första besök gick till KIDWAY Memorial Institute of Oncology i Bangalore. Sjukhuset är ett av Indiens äldsta statliga cancersjukhus och med 500 bäddar är det Indiens näst största cancersjukhus. Sjukhuset fokuserar på fattiga patienter och patienter under fattigdomsgränsen, vilka får kostnadsfri vård.

[caption id="attachment_12451" align="aligncenter" width="540"]bild (79) Rundvandring på Jaynagar General Hospital[/caption]

Vårt andra besök i Bangalore gick till Jayanagar General Hospital, vilket är ett av Bangalores största statliga sjukhus. Vi togs emot av Dr. Sauja, Medical Superintendent som följde upp diskussioner från rundabordssamtalet i Bangalore där hon deltog.

[caption id="attachment_12452" align="aligncenter" width="540"] Utanför JJ Hospital i Mumbai[/caption]

I onsdags kväll landade delegationen i Mumbai för att träffa beslutsfattare från delstatregeringen i Maharashtra.

I Mumbai besökta vi JJ Hospital där vi fick ett mycket gott mottagande av Dr. Lahahni och hans team. JJ Hospital har 1500 bäddar och tillhör Sir Jamsetjee Jeejebhoy Group, delstaten Maharashtras  största sjukhus och ett av Sydostasiens största publika sjukhus med cirka 3000 bäddar utspritt på tre sjukhus. Sjukhuset tar emot patienter från hela Indien och kommer om cirka 3 år att ha byggt ytterligare ett sjukhus.

[caption id="attachment_12453" align="aligncenter" width="540"]bild (77) Företagen presenterar sina lösningar på Thane General hospital[/caption]

Det sista sjukhusbesöket i Mumbai gick till Thane General Hospital där vi togs emot av Dr. D. D. Marulkar och Dr G. N. Borulkar. Sjukhuset tar i huvudsak emot patienter från landsbygden och fokuserar på mödra- och barnavård.

I Mumbai avslutades dagen med en mottagning på hotellet med många gäster från hälsosektorn i Mumbai.

tisdag 8 oktober 2013

Rapportering från första dagen i Bangalore

Morgonen inleddes med en bussresa till delstatsregeringens palatsliknande byggnad. Vi hade där ett långt möte med Mr. Madan Gopal, Principal Secretary för Public Health and Family Welfare i Karnataka, och många av hans medarbetare från olika avdelningar, som var relevanta för delegationen.

Del av delegationen

 

 

 

 

 

 

Delar av delegationen utanför delstatsregeringen

Mr. Gopal talade om att Indien och Karnataka står på tröskeln till stora förändringar i hälso- o sjukvårdssektorn.
Man arbetar hårt med att förbättra sjukvården på många olika sätt, t ex att öka jämlikheten i leveransen av sjukvård av hög kvalitet, att uppmuntra PPP, att stärka hälsoinfrastrukturen och genom olika program inom t ex infektionskontroll, prevention och kontroll av cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar liksom smittsamma sjukdomar, mödra- och barnahälsovård osv.

PS Gopal

 

 

 

 


Principal Secretary Mr. Gopal (näst längst t hö) med medarbetare


Vi fick sedan höra en presentation av representanter för tre av de nya AIIMS-sjukhusen (All India Institute of Medical Science, se www.aiims.edu o www.aiimsonline.in/), från städerna Bhuaneswar, Raipur och Patna. Lokaliseringen av dessa sjukhus/utbildningsinstitutioner är valda för att de ligger i delstater med sämre indikatorer vg hälsa än det nationella genomsnittet. Syftet är alltså att göra tillgången till sjukvård och utbildning på högre nivå mer jämlik geografiskt sett. AIIMS omfattar medicinsk utbildning, forskning och vård på primär, sekundär och tertiär nivå. Sjukhusen håller nu på att upphandla utrustning och annat; en hel del är redan klart men många anbud kommer att komma ut. En del sker centralt, men de flesta lokalt på resp. AIIMS.
Listor över upphandlingar finns på:

  • www.aiims.edu/aiims/tender/Tenders.htm

  • www.aiimsraipur.edu.in/tender.aspx

  • http://aiimspatna.org/etender.php

  • www.aiimsbhubaneswar.edu.in/aiims-tenders.php


Sedan var det dags för de svenska presentationerna, där Lotta Liljelund från Socialdepartementet berättade om det svenska sjukvårdssystemet, och besvarade frågor från de indiska åhörarna. Maria berättade kort om Swecare och vårt arbete i Indien de senaste åren, och sedan presenterade företagen sig och sina lösningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hemocues representant i Indien, Deepak Sharma och Yasmin Zaveri-Roy från Sveriges Ambassad i Delhi

Därpå följde en timmes break-out sessions, med fokus på NCDs, infektionskontroll, tillgänglig sjukvård (landsbygden) och infrastruktur och utrustning. Företagen och de indiska representanterna fördelades på lämpligt område, och diskuterade sedan indiska behov och problem, möjliga svenska lösningar och vad kan man göra för att fortsätta samarbetet. Resultatet av diskussionerna rapporterades sedan tillbaka till stormötet. Flera goda kontakter knöts, och en hel del idéer om samarbeten, framför allt studier presenterades.

IMG_1666

måndag 7 oktober 2013

Swecare på plats i Indien

Indien

Så var det dags för Indien igen! Redan förra året planerade vi en resa inriktad på kontakter med den offentliga sjukvården i Indien. Den resan fick tyvärr skjutas upp men nu är vi alltså på väg.

Idag, börjar vi med ett rundabordssamtal med delstatsregeringen i Karnataka, Bangalore, sedan fortsätter vi till Mumbai senare i veckan för att träffa delstatsregeringen där och även vara med i invigningen av det nya generalkonsulatet. Detta sammanfaller dessutom med att finansmarknadsminister Peter Norman besöker Mumbai.

I fredags, deltog Swecare i det arbetsgruppsmöte som ägde rum mellan svenska Socialdepartementet och indiska Ministry of Health and Family Wellfare.

Mest intressant i mötet var kontakten med den person på ministeriet som ansvarar för byggandet av ett antal nya statliga sjukhus, s k AIIMS (All India Institute of Medical Science). Han är mycket intresserad av att komma i kontakt med svenska företag för utrustning mm. Swecare kommer bjuda honom och hans team till Sverige snarast och kommer då att ordna möten med svenska företag. Inom infektionskontroll uttrycktes också stort intresse om fördjupat samarbete och även detta kommer följas upp under hösten.

NiclasJ
Niclas Jacobson leder runda bordssamtalet med sin indiska kollega.

torsdag 3 oktober 2013

Upprop för en livskraftig life science, IP rättigheter i Indien och marknadsinformation om Algeriet!

Medan mina kollegor idag har landat i Delhi för att tillsammans med svenska företag träffa ett antal delstatsregeringar har jag haft en mycket aktiv dag med seminarium och möten över hela staden.  Jag började dagen på ett seminarium i Spårvagnshallarna organiserat av SWENACC och EKN om affärsmöjligheter i Algeriet. En av talarna var Gustaf Schwang från Elekta som berättade om företagets erfarenheter från att arbeta i Algeriet.

[caption id="attachment_12377" align="aligncenter" width="540"]Algeriets ambassadör i Sverige, Fatah Mahraz Algeriets ambassadör i Sverige, Fatah Mahraz[/caption]

Efter lunch fortsatte dagen med ett rundabordssamtal i LIFs lokaler. LIF hade tillsammans med riksdagsledamoten och Kristdemokraten Pernilla Gunther kallat till ett fortsättningsmöte på riksdagseminariet "Ett upprop för en livskraftig life science industri". Det seminariet utmynnade i en debattartikel i Dagens Samhälle underskriven av ett antal organisationer i branschen, bland andra Swecare. Artikeln hittar ni här. 

Dagens möte var en förberedande diskussion inför ett uppföljningsseminarie planerat till den 6e november. Frågor som diskuterades var bland andra huruvida vi har en gemensam målbild  för våra olika organisationer och om man kan sätta ihop en bruttolista av åtgärder för att stärka life science sektorn. För vår del var det mycket intressant att höra vad de nationella företrädarna för industrin har att säga om utmaningar och möjligheter. Ett stort problem som många kände igen är att det inte finns någon grundförståelse om varför man ska bedriva forskning inom sjukvården. Att det är svårt att få ut nya läkemedel, medtech och diagnostik på den svenska marknaden är något vi ofta får höra från våra medlemsföretag. Mötet var mycket intressant och jag ser fram emot en fortsatt diskussion den 6e november.

IMG_3144

Tredje seminariet var på eftermiddagen och återigen i Spårvagnshallarna men den här gången med fokus på IP-rättigheter i Indien. Swecare var här medarrangörer tillsammans SIBC, SICS och Groth & Co. Seminariet inleddes av Indiens ambassadör till Sverige och Lettland - Banashri Bose Harrison. Pankaj Soni, från Remfry & Sagar gav en mycket utförlig presentation om IP-rättigheter i Indien följt av ett företagsvittne i form av Max Olofsson från Ericsson. Seminariet var mycket välbesökt och flera deltagare fick stå upp utmed väggarna.