onsdag 11 juli 2012

Höstsäsongen rivstartar i augusti - notera redan nu datum och tid för höstens aktiviteter!

Här på kontoret har det sett ganska glest ut sedan Almedalen och nästa vecka är det min tur att gå på semester. Innan det vill jag bara påminna om våra spännande aktiviteter som sätter igång redan den 22e augusti med ett möte i Öst och Centraleuropanätverket. Sedan följer i rask takt ett Health Forum med fokus på äldreomsorg i samband med ett besök av Sydkoreas hälsominister den 30e augusti, en delegationsresa till St. Petersburg 6-7e september samt ett nätverksmöte med äldrenätverket den 12e september. För anmälan och mer information kontakta info@swecare.se och för att se ett schema över hela höstens aktiviteter gå till vår kalender!

Vårt kontor är bemannat hela sommaren och ni kan alltid nå oss på info@swecare.se alternativt 08 406 75 50.

fredag 6 juli 2012

Sectra och GPCC20120706-092856.jpg
Sectra uppmärksammade under gårdagen osteoporos genom att hålla seminariet "vem bryr sig om Sveriges mest kostsamma kvinnosjukdom?". Det var fullsatt i lokalen nere vid hamnen och efter Jakob Algulins inledning redogjorde Torkel Brisman från KI för varför utökad screening vore önskvärt. Sectra har en metod där idéen är att kvinnor som kommer för mamografi också ska testa om de löper risk för benskörhet. Genom ett enkelt test av handen som bara tar någon minut extra får man en indikation och skulle kunna urskilja de personer som är riskzonen. Detta skulle vara ett kostnadseffektivt sätt att komma åt problemen och något som både orsakar stort lidande för patienten samt stora kostnader för vården. Stig-Björn Ljunggren modererade seminariet och trots det allvarliga ämnet blev det stundvis ren underhållning med Stig-Björns rappa kommentarer. Anders Lönnberg från SLL och Stig Nyman, landstingsråd SLL medverkade i en panel och utryckte stort intresse för Sectras metod och det känns som det utlovades att en studie skulle inledas inom kort. Man får gratulera Sectras till ett framgångsrikt seminarium!20120706-093644.jpg
Sedan var det dags för ett rundabordssamtal som Centrum för patientcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, arrangerade. GPCC är ett tvärvetenskapligt forskningscentrum som bildades 2010 efter förra forskproppen. Det handlar om att se patienten som delaktig i vården för att resultaten ska bli bättre. Man måste bli öppnare för patientens behov, upplevelse och förutsättningar. Detta kan låta som självklarheter men är faktiskt mer komplicerat än man kan tro. Det hettade till ordentligt i diskussionen runt bordet vid flera tillfällen där deltagare som Hans Winberg, Leading Health Care, deltog och Carina Landberg, SLL, Marie Wedin, ordförande Läkarförbundet, Anne Carlsson, Reumatikerförbundet och det hela modererades av Daniel Forslund på Vinnova. Det hela arrangerades i ett hus från 1200-talet som GPCC hade hyrt. En fantastisk miljö.


20120706-094604.jpg

onsdag 4 juli 2012

Svensk äldrevård - om kinesen själv får välja

Idag var det dags för Swecares seminarium om välfärd på export. Morgonen inleddes med att Jonas Wohlin fd VD för Global Health Partners diabetescenter i Dubai presenterade GHPs etablering i Dubai.

20120704-131803.jpg
Klockan 11.00 var det dags för Swecares seminarium modererad av vår ordförande Lars Gatenbeck. Vår marknadsföring för seminariet gick över förväntan och vi räknade till upp mot 80 besökare.

20120704-132257.jpgMaria hälsar välkomna och lämnar sedan över till Lars.

20120704-132952.jpgKarin Hallerby berättar om tillväxtverkets handelsprogram för export och internationalisering.

20120704-133306.jpgPär Ahlborg från Medicover och Per Båtelson från Global Health Partner berättar om vårdexport från ett företagsperspektiv.

20120704-133634.jpg

20120704-140000.jpg
Första frågan från den engagerade publiken - har vi något att exportera när det kommer till vård? Svaret från panelen var att visst har vi det. Allt från management till utbildning och kvalitetsregister. Vi fortsätter diskussionen efter semestern och tackar alla som kom och gjorde vårt seminarium till en stor succé!

20120704-141540.jpg

20120704-141822.jpg

tisdag 3 juli 2012

Forskningsscenen och Aleris

20120703-121214.jpg
Lars Leijonborg inleder dagens diskussion på forskningsscenen där frågor om upphandling, förutsättningar för att industrin och svensk life science och hälso- och sjukvård ska bli framgångsrik diskuterades friskt både på scen och i publiken.


20120703-121709.jpg
Christian Kinch och Bactiguard är en av organisatörerna. Här tillsammans med Swecares förra ordförande Anders Lönnberg.

Eftermiddagen fortsätter med seminarium arrangerat av Aleris om småsjukhus och hur privata aktörer kan lyckas med att driva dessa mer framgångsrikt än landstingen.


20120703-152215.jpg

Seminarium om Life Science export

20120703-093204.jpg

Idag deltog Swecare på Exportrådets seminarium "Möjligheter för svensk export inom vård, omsorg och life science". Seminariet inleddes med en frågestund om export av life science med Anders Hallersjö. Sedan tog socialminister Göran Hägglund över och poängterade Swecares viktiga roll i internationaliseringen av svensk vård och life science. Sveriges framgång ligger mycket i att vi är kostnadseffektiva och har en jämlik vård. Göran tog också upp två Swecare medlemmar, Elekta och Bactiguard, som goda exempel på svensk innovationskraft.

20120703-094138.jpg
Seminariet fortsatte med en paneldebatt med Maria Helling, Peje Emilsson från Magnora och Silver Life, Mats Palerius från Zenicor och Gunnar Preifors från SCA under ledning av moderator Thomas Gür. Maria svarade på frågan om hur internationaliseringen ska ske i framtiden och pekade bland annat ut Kina och Indien som två fokusländer. Maria berättade också om den finansiering Swecare har fått från Vinnova för att titta på ett antal tjänsteföretag och deras möjlighet till export.

måndag 2 juli 2012

Almedalen har inletts

Swecare valde att hoppa över söndagen och Sverigedemokraternas dag men anlände idag måndag. Vi kastar oss in i ett seminarium arrangerat av Mälardalsrådet och Uppsala Bio med titel "Life Science-sektor i förändring" där bland annat Lars Leijonborg, Ingrid Pettersson från AstraZeneca, Erik Pelling, kommunalråd i Uppsala och Boel Godner, kommunstyrelsens ordföranden i Södertälje deltar. Här diskuteras de utmaningar som Sverige står inför då de stora läkemedelsbolagen väljer att lämna landet. En hård internationell konkurrens och det faktum att riskerna med att utveckla nya läkemedel är så stora medför utmaningar. Ett lyckat framtaget läkemedel måste täcka upp för de många misslyckade försöken och ekvationen går helt enkelt inte ihop. Lars Leijonborgs lösning verkar vara att det offentliga ska ta ett större ansvar för utvecklingskedjan och finansieringen för att få igång hjulen. Hans uppdrag är också förlängt då de stora åtgärderna kommer hanteras i forsknings- och innovationspropositionen som kommer i höst.

20120702-121031.jpg
Samverkan är annars universallösningen. IP från Astra talar om hur hon ser framför sig fler ppp:n, ökad samverkan mellan privata aktörer och även mellan industrin och akademin.