torsdag 19 maj 2016

Cancer och möjligheternas Kina

Tredje dagen för den kinesiska delegationen från Shijiazhuang i Sverige och även denna dag fullspäckad med intressanta möten.

Ett av tre områden som de uttryckt särskilt intresse kring redan innan resan var cancer screening. Swecare bjöd därför in bolag inom cancerområdet till seminarium för att ge dem en möjlighet att presentera sina lösningar på ett snabbt och kärnfullt sätt samt för att få förståelse för hur de arbetar med cancer och screening i dagsläget i Kina och hur de planerar att arbeta framåt. 


Elekta var vänliga att ta emot oss i deras nyrenoverade lokaler. Seminariet började med en presentation av Lena Sharp från Regionalt Cancer Center Stockholm- Gotland som berättade hur vi arbetar med cancer vård i Sverige, nationella cancer planen, våra sex regionala cancer center, arbetet med att skriva standardiserade handlingsplaner för olika cancer sjukdomar. Lena gick även igenom hur vi konkret arbetar patientfokuserat. Hon gick även igenom de tre cancerformer som vi har nationell screening på i Sverige. Inom bröst cancer screenas 72% av alla kvinnor mellan 40-74 år, för cervix cancer är det 70% av alla kvinnor mellan 23-64 år samt 63% när det gäller kolorectal cancer men då för både män och kvinnor i åldern 60-74 år.Efter det gav Dr John Yu en presentation om Kinas ambitioner och planer inom cancer screening. Han är utsedd av kinesiska regeringen som en "special talent" och blev hemkallad till Kina från sitt arbete i Sillicon Valley. Deras ambition kring screening var att nå ut till 30% av befolkningen till 2017 inom åtta olika cancerformer. Med från kinesiskt håll var bland annat Dr Zhen Jige, Deputy Director Shijiazhuang Health and Family Planning Commission som även är sjukhus direktör på ett av de två bästa sjukhusen i Shijiazhuang.


Efter det gav Swecare en presentation om cancervården i Sverige och hur vår vård håller hög kvalitet genom att arbeta evidensbaserat och kostnadseffektivt. Vi berättade även att Sveriges framgångar inom cancer till stor del baseras på det samarbete som görs inom akademi, offentlig- och privat sektor.  Efter det var det dags för företagspresentationerna att ytterligare förstärka hur vi i Sverige arbetar innovativt inom cancer vård och screening. Elekta genom Gustaf Schwang och Lotta var först ut med sin presentation av lösningar.


Näst på tur kom Ingemar Näslund som visade hur Gold Anchor fungerar för presicion vid strålbehandling. Sedan var det Aprovix tur att berätta hur dem på ett smidigt sätt kan sätta upp nationell HPV svcreening. Sedan var det Gynius tur att berätta om deras revolutionerande kolposkop som får plats i fickan på läkarrocken. Sist ut av bolagen presenterade Steven Shev, Internet medicins imponerande hemsida som byggts upp av experter. Tiden gick fort så vi fick med raska steg ta oss tillbaka till kontoret på Sveavägen för resten av eftermiddagens möten!

onsdag 18 maj 2016

Fokus på digitalisering för inkommande kinesisk delegation hos H2 Health Hub

Den här veckan har Swecare en inkommande delegation på besök från Shijiazhuang, Kina. Swecare driver  ett pilot projekt med China Development Bank Capital och Global Green Development Capital för att titta på hur man kan bygga upp en vårdcentral i Shijiazhuang efter svensk modell. Det har varit ett antal besök i Kina och nu är en delegation från staden här för att fortsätta diskussionerna och träffa olika partners i projektet. Det finns också större planer från staden att bygga upp en "China Healthcare City" och delegationen letar också företag och partners till detta.

Ett av områdena som är intressanta för delegationen är digitalisering och därför bjöd Swecare tillsammans med H2 Health Hub in företag att träffa delegationen, höra vilka behov det finns i Kina och vissa sina produkter och lösningar.

Vi träffades i H2 Health Hubs fina lokaler på Hälsingegatan 45. H2 Health Hubs vd, Paul Betaus hälsade välkomna och berättade om initiativet att samla innovativa start ups inom digital hälsa i en lokal och samtidigt knyta större nätverkspartners till sig som är intresserade av kontakter med små snabba och innovativa företag.

Swecare fortsatte med att berätta om vårt fokus på digitalisering som påbörjats under året. I mars hade vi en kick-off för satsningen med över 70 deltagare, en workshop med företagen där vi lagt upp en plan för arbetet anordnades i april och i juni arrangeras en konferens i Amsterdam tillsammans med eHälsomyndigheten och Socialdepartementet. Dessutom planeras en ytterligare träff inom företagsgruppen i juni och en resa till USA i höst.

Dr. John tog sedan över från kinesiskt håll och berättade om de stora möjligheterna för digitalisering av hälsa i Kina. Dr. John har tidigare arbetat i Silicon Valley med digitalisering och hälsa och har stor kunskap om hur man kan använda digital teknik för att förbättra och effektivisera hälso- och sjukvården.

Seminariet avslutades med ett mingel i utställningen där ett antal företag fick möjlighet att visa sina lösningar och produkter för delegationen. Ett väldigt trevligt evenemang i en väldigt trevlig lokal! Stort tack till H2 för att vi fick komma och hälsa på er!

onsdag 11 maj 2016

Swedish Medtechs Årsmöte - tema Digitalisering

Idag var det dags för Swedish Medtechs årsmöte och i år var temat digitalisering. Det var naturligtvis väldigt intressant för Swecare som precis har dragit igång en satsning på just digitalisering.

Dagen började med att vd Anna Lefevre Skjöldebrand och avgående ordförande Hans Enocson hälsade välkomna. Ny ordförande blir Magnus Lindholm från Baxter. 


Första talare var Jan Gulliksen, ordförande för Digitaliseringskommissionen som talade om "Digitaliseringens transformerande kraft". Digitaliseringskommissionen skapades genom Sveriges digitala agenda 2012. En ny digital strategi är på väg och skall enligt uppgift presenteras under året.   Jan Gulliksen berättade om hur Digitaliseringskommissionen har arbetat genom året och slog fast att digitalisering handlar om "stora samhällsomvälvande processer som förändrar hur vi gör saker i grunden. "

Dagen fortsatte med Johan Ingemansson från Roland Berger som talade om "Digitalisering av svensk medicinteknik - styrkor och utmaningar."  Roland menar att fyra faktorer avgör hur starkt och snabbt digitaliseringen påverkar olika industrisektorer. 1) Om det finns möjligheter till omvälvande innovationer, 2) om tillämpningarna kan appliceras i hela industrier eller endast i specifika segment, 3) vilka externa hinder mot nya tillämpningar som finns och 4) vilka ekonomiska utmaningar som föreligger. Olika branscher påverkas i olika takt av digitaliseringen. När det gäller medicinteknik kommer förändringen till 2025 vara signifikant. 

Jörgen Forsberg från Intel tog sedan över och talade om "Digitaliseringens möjligheter att bidra till utveckling av vård och omsorg i Sverige". Den stora utmaningen menar Jörgen är standardisering för att kunna säkerställa att data kan överföras. Hälsodata ska ägas av patienten själv och kunna förflyttas mellan olika vårdgivare och verktyg. Det är viktigt att informationen också kan överföras internationellt så att man kan samarbeta inom hälso- och sjukvården över landgränser. 


Sofia Svanteson på Ocean Observations talade om "Framtidens e-hälsa" och påpekade att den största förändringen kommer att vara förskjutning av makt. Man kommer att koppla upp våra kroppar och övervaka riskområden som flygplatser etc. där det kan förekomma virus. Det är när vi upplever nyttan av att dela data som vi kommer över rädslan för riskerna och då kommer vi också få en snabbare digital utveckling. De olika tekniska möjligheter som finns kommer att bli billigare och smidigare och erbjuda mer information till sjukvården.  Yngre är mycket mer benägna att dela information med varandra och med den informationen kan vi förebygga sjukdomar. Sofia varnar för att Sverige enligt vissa undersökningar är sämst i Europa på digitalisering. Det som är positivt här är att förändringar kan gå fort om vi skapar rätt förutsättningar.
 Helene Seeman-Lodding från Västra Götalandsregionen pratade om "Digitalisering av vården" från regionens perspektiv. Medicinsk information har en mycket snabb halveringstid och därför måste vi använda den nya tekniken för att hålla oss uppdaterade. Vi måste ha en helt annan läroprocess och fokusera på det livslånga lärandet.Sista talare för dagen var Darja Isaksson från Ziggy Creative och ledamot i regeringens nationella Innovationsråd. Darja talade på temat "Digitalisering - hot eller möjlighet?". Darja började med att slå fast att digitaliseringen inte en avdelning inom ett företag eller en bransch, utan en dimension. Att konsumentförväntningar förändras i takt med digitaliseringen är sant för alla branscher. Våra förväntningar på vården påverkas av våra upplevelser av e-handeln som kommit längre. Två tredjedelar av världens ekonomi håller på att stöpas om till följd av en ökad digitalisering. Vården har stora utmaningar med en åldrande befolkning. Vi har tekniken för att leverera bättre vård för mindre pengar men istället oroar vi oss för vad all ny information kan leda till. Men vi är redan övervakade på massa sätt och vi måste kunna använda den informationen som samlas in för att lösa vårdens utmaningar. Darja efterfrågar ledarskap på alla nivåer. På nationell nivå behövs ledarskap för att skapa standarder som gör att data kan delas. Myndigheter måste samverka och företag måste våga investera i nya möjligheter. 

Swedish Medtechs vice vd Petrus Laestadius sammanfattade dagen som avslutades med en trevlig middag. Stort tack Swedish Medtech för en spännande och trevlig dag!

tisdag 3 maj 2016

Indiska ambassaden arrangerar rundabordssamtal om life science

Varje år arrangerar Indiens ambassad "India Unlimited" vilket består av ett antal seminarier för att främja samarbetet mellan våra länder. Swecare är en av många partners i arbetet och deltog i ett rundabordssamtal om life science och innovation.
 
Indiens ambassadör till Sverige, Banashri Bose Harrison, hälsar välkomna
Huvudtalare var Rajiv Modi från läkemedelsföretaget Cadila som samarbetar med ett antal svenska företag. Modi representerar också den indiska industriorganisationen CII. Modi berättade att Indien är en av de största producenterna av generika i världen och kan producera både prisvärdiga och kvalitetsmässiga läkemedel. Enligt Modi är många regleringar och lagar på väg att ändras för att underlätta för läkemedelsproduktionen i landet. 


Hans Wigzell, KI, deltog också och berättade om sin erfarenhet från att samarbeta med Indien. 

Det var ett antal företag som deltog och ställde frågor om lagstiftning och regelverk kring läkemedel i Indien och möjligheter för samarbeten. Sverige och Indien har ett aktivt samarbetsavtal på hälsoområdet och under detta avtal finns ett antal spännande samarbeten på myndighets-, forsknings- och företagsnivå. Ett område som särskilt nämndes under rundabordssamtalet var IT inom hälsa vilket passar mycket bra in i Swecares digitaliseringsfokus.