onsdag 30 maj 2012

SwedenBios årsmöteUrban Bäckström hälsar välkomna till Näringslivets Hus och talar på temat hur får vi igång en reformagenda i politiken som gynnar svenskt företagande. Ett batteri av åtgärder behövs enligt Bäckström. Han nämner att Sverige har världens högsta marginalskatter, miljölagstiftningen som i grunden är bra men blivit för krånglig, nya miljövänliga innovationer kommer inte in. Energiförsörjning och infrastruktur behöver också tas grepp om.

Magnus Björsne från AstraZeneca, guldsponsorer av dagen, presenterar sin syn på framtiden för life science. Många förutsättningar har ändrats och kommer fortsätta förändras. Magnus jämför sin egen bransch med bilar och mobiltelefoner. De senare tjänar knappast på sin hårdvara nuförtiden utan det är tilläggstjänsterna som ger pengar. Magnus tror exempelvis att man i framtiden kommer kunna jobba med kombinerade läkemedel och diagnostika i mycket högre utsträckning.

Lars Leijonborg berättar om sitt uppdrag som särskild samordnare för AstraZeneca nedläggningen. Riskkapitalet flyr, ett lyckat läkemedel måste bekosta så många misslyckade försök att ekvationen inte går ihop. Resurserna som nu finns i Södertälje kan dock tas till vara och leda till något nytt och spännande om de inte hinner spridas för vinden..

Håkan Ekengren, statssekreterare på Näringsdepartementet, ger sin syn på life sciencesektorn och dess möjligheter. Den nya innovationsstrategin blir ett viktigt verktyg för att få fart på företagandet. Likaså den kommande forsknings- och innovationspropositionen. De berömda stuprören som Axel Oxenstierna ofta får bära ansvar för, försöker Håkan och hans kollegor bryta ner och ersätta med hängrännor. Det är samverkan och tvärsektoriellt samarbete som är honnörsord, det är tydligt.

En panel bestående av män med inflytande över svensk life science diskuterar tillsammans.

Vinnare av SwedenBio Award: Vitrolife!

På plats i Warszawa

Nu har konferensen i Warszawa dragit igång och ambassadör Staffan Herrström hälsar välkomna.Dag Larsson från SSL fortsätter och berättar om Sveriges framtida utmaningar i form av en åldrande befolkning och ökade vårdkostnader. För att möta dessa är det viktigt att öka samarbetet mellan offentlig och privat sjukvård.Tomas Pawlega från hälsoministeriet diskuterar initiativ för en ökad produktivitet och effektivitet i sjukvården.

Swecare Export Award 2011 går till Medicover!

nu finns en intervju med Swecare Export Award-vinnaren Medicover på Swecares hemsida. Läs om årets vinnare här!Ett riktigt dream-team, Swecares Lars Gatenbeck, Medicovers representant i Sverige, Pär Ahlborg, och så Göran Hägglund såklart.

Möte med Swedish Medtechs ICT-grupp

På förmiddagen var jag och Maria inbjudna till ett möte med Swedish Medtechs ICT-grupp (Information Communication Technology).Johan Permert, CIO på Karolinska, berättar om arbetet med IT inför NKS. Tavlan blev full av figurer och pilar och Johan underströk vikten av samarbete mellan landsting, sjukhusen och branschen för att kunna skapa effektiva processer. Genom innovationsplatsen KI ska företag få en större inblick i vad som är problemen inom vården och därigenom få möjligheten att utforma produkter eller tjänster som kan hjälpa till att lösa dessa.

tisdag 22 maj 2012

Stora Exportdagen

Idag är det Exportrådets stora dag. En heldag med seminarier, utdelning av stora exportpriset och avslutande mingel. I vanliga fall är det kungen som delar ut priset, men han ryktas vara upptagen på annat håll..

[caption id="attachment_9318" align="alignnone" width="540"]Ulf Berg hälsar välkomna Ulf Berg hälsar välkomna[/caption]

 

[caption id="attachment_9319" align="alignnone" width="540"]Förväntansfulla deltagare1 Förväntansfulla deltagare[/caption]måndag 21 maj 2012

Möte med Tanzanias ambassadörIdag har Swecare haft ett möte på Tanzanias ambassad tillsammans med ambassadör Muhammed M. H. Mzale. Ambassadör Mzale önskar se fler svenska hälso- och sjukvårdsföretag i Tanzania. Swecare kommer att föra en fortsatt dialog med ambassaden kring möjligheter för ett eventuellt samarbete mellan Sverige och Tanzania.

Kontakta gärna oss om ni har ett intresse för den Tanzaniska marknaden.

Vilka "mediciner" används för att stärka Life Sciences i andra länder?

Veckan startade med ett seminarium arrangerat av Tillväxtanalys där villkoren för och initiativ inom Life Science i olika länder presenterades. Seminariet grundar sig på en studie som Tillväxtanalys har fått ett uppdrag från UD att genomföra för att bättre klargöra olika länders aktiviteter och prioritering på området.

[caption id="attachment_9286" align="aligncenter" width="300" caption="Tillväxtanalys personal från Stockholm, Washington, New Delhi, Bryssel och Tokyo"]Tillväxtanalys personal från Stockholm, Washington, New Delhi, Bryssel och Tokyo[/caption]

De länder som studien tittar på är Storbritannien, Schweiz, Nederländerna, Japan, Indien, Kanada och USA. Det var mycket intressant att höra om alla de olika initiativ som är på gång i de olika länderna och vikten av samverkan mellan akademin, näringslivet och myndigheter underströk. Jag ser fram emot att läsa studien!

måndag 14 maj 2012

Delegationsresa till Turkiet 12-13 juni

Idag har inbjudan till delegationsresan till Turkiet skickats till alla medlemmar. Resan går till Ankara och Istanbul 12-13 juni tillsammans med Socialdepartementets Statssekreterare Karin Johansson. Programmet är inte spikat ännu, så det finns fortfarande tid att vara med och påverka. För att läsa mer om resan klicka här!

torsdag 10 maj 2012

Swecares årsmöte

Under gårdagen höll Swecare sitt årsmöte med över femtio medlemmar närvarande.

[caption id="attachment_9106" align="aligncenter" width="540" caption="Hans Rosling "]Hans Rosling[/caption]

[caption id="attachment_9105" align="aligncenter" width="540" caption="Hans Rosling"]Hans Rosling

Hans Rosling  

Hans Rosling[/caption]

 

Som inbjuden talare var vi mycket stolta över att kunna presentera Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid Karolinska Institutet och grundare av Gapminder. Rosling är idag en mycket eftertraktad talare världen över och hamnade nyligen på Times lista över The 100 Most Influential People in the World. Med statistiken till sin hjälp visar Rosling en förändrad värld "långt bort från våra fördomar". Rosling talar mycket om demografi och berättar till exempel att en kvinna i Bangladesh idag får i genomsnitt 2,5 barn istället för 4,5 barn. Lägre barnafödande är en genomgripande trend för en stor del av världens länder och möjliggör för ekonomisk utveckling. Kombinationen av hög tillväxt och majoriteten av jordens befolkning gör att Rosling ser de så kallade "utvecklingsländerna" som de stora framtidsmarknaderna och argumenterar därför för nya företagsmodeller anpassade för Afrika och Asien. Företagen behöver förstå att länderna har betydligt lägre köpkraft och måste därför vara beredda på att antingen sänka sina priser på ordinarie produkter eller göra enklare och billigare produkter anpassade för dessa marknader. Rosling berättar att det för en utomstående kan tyckas svårt att se utvecklingen i Afrika söder om Sahara, men har man följt regionen på nära håll ser man en stor förbättring inom båda hälsa och ekonomi, och regionen befinner sig nu i en utvecklingsfas liknande den Asien befann sig i för inte länge sedan.

[caption id="attachment_9108" align="aligncenter" width="540" caption="Socialminister Göran Hägglund delar ut Swecare Export Award 2011"]Socialminister Göran Hägglund delar ut Swecare Export Award 2011[/caption]

[caption id="attachment_9109" align="aligncenter" width="540" caption="Swecare Export Award 2011 går till Medicover - Pär Ahlborg, Medicover tillsammans med Socialminister Göran Hägglund, Maria Helling och Lars Gatenbeck"]Swecare Export Award 2011 går till Medicover - Pär Ahlborg, Medicover tillsammans med Socialminister Göran Hägglund, Maria Helling och Lars Gatenbeck[/caption]

 

Utmärkelsen Swecare Export Award 2011 tilldelades Medicover. Juryns motivering lyder:

”Medicover har genomfört en mycket framgångsrik resa i Österled. Genom ett långsiktigt, uthålligt, kreativt och högkvalitativt arbete har bolaget visat att svårigheterna i Östra Europa kan övervinnas och därigenom också satt sitt och det svenska varumärket tydligt på kartan. Medicover utgör en mycket bra framgångsmodell för svenska hälso‐och sjukvårdsföretag med ambition att internationaliseras”

[caption id="attachment_9110" align="aligncenter" width="540" caption="Lars Gatenbeck, ordförande Swecare"]Lars Gatenbeck, ordförande Swecare[/caption]

[caption id="attachment_9111" align="aligncenter" width="540" caption="Maria Helling presenterar förvaltningsberättelsen"]Maria Helling presenterar förvaltningsberättelsen [/caption]

[caption id="attachment_9112" align="aligncenter" width="540" caption="Maria Helling presenterar kommande aktiviteter 2012"]Maria Helling presenterar kommande aktiviteter 2012[/caption]

 

Dagen avslutades med karaokefest.

[caption id="attachment_9113" align="aligncenter" width="540" caption="Karaoke"]Karaoke[/caption]

[caption id="attachment_9114" align="aligncenter" width="540" caption="Karaoke"]Karaoke[/caption]

[caption id="attachment_9115" align="aligncenter" width="540" caption="Karaoke"]Karaoke[/caption]

måndag 7 maj 2012

VD-middag med Göran Hägglund, MÅNDAG 28 maj!

Maj är en intensiv månad, det är mycket som ska hända. Swecare håller årsmöte den 9 maj och det råder febril verksamhet på kontoret. Göran Hägglund bjuder också in alla Swecares medlems-VD:ar till en middag den 28 maj. När Göran skulle skriva inbjudan så råkade han skriva fel dag för denna middag, vi vill därför klargöra att VD-middagen äger rum MÅNDAGEN den 28 maj, ingen annan dag den veckan. Det är lätt hänt när man har många järn i elden.

fredag 4 maj 2012

Indienseminarium med presentation av ny Indienstudie

För drygt en månad sedan presenterades vår marknadsanalys för svenska hälso-och sjukvård och life science-företag, där de mest relevanta marknaderna har identifierats och förutsättningarna för de svenska företagen på dessa presenterades. Den indiska marknaden pekades ut som en av de med störst potential och Swecare och Exportrådet kommer inom kort att vara färdiga med en fördjupad studie om affärsmöjligheter inom den indiska hälso- och sjukvården. Under gårdagens seminarium kunde vi ge ett smakprov på denna studie och presentera våra slutsatser.Seminariet började med att Amrit Hinduja, Exportrådet Indien och Maria Helling presenterade de två senaste delegationsresorna till Indien. Detta följdes av att Lotta Liljelund från Socialdepartmentet berättade om hur de arbetar med Indien. Socialdepartementet och det indiska hälsoministeriet har ett samverkansavtal där man identifierat flera samarbetsområden såsom äldrefrågor, cancervård och psykisk hälsa. Man har även skapat en arbetsgrupp vilken Swecare är en del av. Detta har lett till ett unikt samarbete mellan Sverige och Indien med regelbundna möten inom arbetsgruppen där vi exempelvis kan lyfta problem för svenska företag inom sektorn.Amrit Hinduja, Exportrådet Indien presenterade ett smakprov av vår gemensamma Indienstudie som kommer att vara färdig inom några veckor. Studien är indelad i fyra delar där man presenterar; potentiella fokusområden för svensk export till den indiska hälso-och sjukvården; dem intressantaste regionerna; aktuella och kammande affärsmöjligheter; och nyckelaktörerna inom den indiska hälso- och sjukvården. Vi ser att Sverige har en stor potential för export inom folkhälsa (mödravård, barnvård, tobak, alkohol och narkotika), livsstilsrelaterade sjukdomar (cancer, hjärt- och kärlsjukdom, fetma, diabetes och högt blodtryck), infektionssjukdomar (hiv/aids, malaria, tuberkolos, diarrésjukdom, andningssjukdom och infektionskontroll, och äldrevård/ ålderssjukdomar (Alzheimers, demens, stroke, hemtjänst och hjälpmedel).  Den indiska marknaden för hälso-och sjukvård ligger idag på $ 70 miljarder och beräknas att dubbleras till 2016.Efteråt följde en paneldiskussion kring erfarenheter av den indiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Deltagare i panel var John Reisky de Dubnic, Cavidi, Charlotte Ruben, White Arkitekter, Christian Kinch, Bactiguard och Robin Sukhia, Sweden-India Business Council. John, Charlotte och Christian var alla med på den senaste delegationsresan till New Delhi och Hyderabad i februari, ledd av socialminister Göran Hägglund. Under diskussionen framhölls att det finns otroliga affärsmöjligheter på den indiska marknaden men att den indiska affärskulturen kan uppfattas som ett hinder. Men genom att ha en strategi anpassad för den indiska affärskulturen blir det enklare. Genom att delta i aktiviter tillsammans med våra svenska politiker kan man komma i kontakt med beslutsfattare som en högt uppsatt vd inte kan ordna ett möte med. Personliga kontakter är nyckeln till framgång i Indien och det är viktigt att lägga ner mycket tid på att vårda sina kontakter. Det sägs att din indiska motpart kommer att granska dig innan han granskar din produkt eller tjänst. I Indien är det även mycket viktigt att vara fysiskt närvarande och genom att vara det har men en stor konkurrensfördel. Christian Kinch från Bactiguard understryker att även om deras drygt treåriga resa på den indiska marknaden har varit en stor utmaning har man nyligen gjort företagets näst största affär i just Indien.

[slideshow]

Med den nya studien som underlagg kommer vi att utforma nya aktiviteter gentemot den indiska hälso- och sjukvårdsmarknaden. För tillfället planerar vi att under hösten bjuda in en indisk sjukhusdelegation. Det finns även möjligheten att likt förra året anordna en Life Science-dag tillsammans med Exportrådet under Sweden India Nobel Memorial Week 2012.  Syftet med Sweden India Nobel Memorial Week är att visa upp våra svenska innovationer och företag. Vi kommer även att börja planera för en delegationsresa till Indien, 2013. Inför dessa aktiviteter vill vi gärna ta del av våra medlemmars önskningar och idéer och ber er därför att kontakta oss.

Vi vill även understryka att det finns förfrågningar inom den indiska äldrevården. Förra veckan hade vi besök av Dr Gangadharan som driver vårdhem/ rehabilitering, hemtjänst, Indiens enda specialsjukhus för äldre, samt utbildning för undersköterskor och sjuksköterskor. Dr Gangadharan söker partners intresserade av att bygga fabriker i Indien för tillverkning av hjälpmedel för äldre. Det finns även ett intresse av hitta investerare för att bygga fler vårdhem runt om i Indien. Dr Gangadharan är också intresserad av att facilitera kliniska undersökningar.

 

torsdag 3 maj 2012

Kom med idéer till planeringen av Thailand-Vietnam!

På Swecare har vi precis inlett planeringen av en resa i höst till spännande Thailand och Vietnam. Vi skulle vilja få in idéer och förslag från våra medlemmar om vilka aktiviteter som är av intresse i dessa länder. Resan kommer genomföras i början av oktober och det är alltså stora möjligheter att påverka programmet ett par veckor frammåt. Swecare ordnade en resa till både Thailand och Vietnam under hösten 2008 och det finns mycket att bygga vidare på sedan dess. Hör av er till oss på kontoret!

Passar också på att påminna om resan till Polen 24-25 maj och flaggar upp för en resa till Turkiet som genomförs 12-13 juni. Inbjudan kommer gå ut i slutet av veckan så håll ögonen öppna. I höst kan ni alltså se fram emot en resa till Thailand och Vietnam och vi planerar också för en resa till Zambia och sist men inte minst måste vi förstås följa upp våra kontakter i Kina.