onsdag 21 oktober 2015

Tyska IT-leverantörer inspireras av Sverige

I måndags och igår tog Swecare emot en inkommande delegation från the German Association of Healthcare IT Vendors (bvitg). Syftet med resan var att lära sig mer om det svenska systemet för IT inom hälso- och sjukvården, och inspireras av de lösningar som genomförs här.

Bvitg är en branschorganisation som representerar 90 procent av tyska IT-leverantörer för hälso- och sjukvården, och 70 procent av medlemmarna finns på den internationella marknaden. Organisationen företräder sina medlemmars intressen inom det politiska området, samlar marknadsinformation och information om utländska hälso- och sjukvårdssystem och arrangerar delegationer. Delegationen bestod av representanter för företag inom IT-system, digitala journalsystem, telemedicin, röstigenkänningssystem och liknande.
Måndagen inleddes med ett möte på Socialdepartmentet, där vi fick en introduktion till det svenska hälsosystemet och hur utvecklingen sett ut från politiskt håll när det gäller IT i vården och e-hälsa sedan den första e-hälsostrategin kom 2006 och hur Sverige engagerat sig för dessa frågor inom EU. Resten av dagen tillbringades tillsammans med flera experter från Innovationsplatsen, på Karolinska Sjukhuset. Innovationsplatsen för samman företag, forskare och kliniker för att skapa bästa möjliga sjukvård, och för att möta de utmaningar sjukvården står inför. Eftersom sjukvårdskostnaderna stiger snabbare än den ekonomiska tillväxten, behövs innovationer för att effektivisera vården. Fortgående insamling av hälsodata blir allt viktigare, och det rör sig om nya typer av data, nya producenter och användare av datan, t ex information och data från patienter eller direkt från medicinsk teknik. Innovationsplatsen har många projekt och strategiska samarbeten med t ex testbäddar för att utveckla och testa nya lösningar inom vården, bl a ett samarbete med HP, proof of concept inom e-hälsa, utveckling av telemedicin för multidisciplinära konferenser och distanskirurgi.
Daniel Forslund, Innovationslandstingsråd, pratade sedan om SLL:s framtidsplan för hälso- och sjukvård, en av de största investeringarna någonsin inom området, med fokus på innovation, modernisering och digitalisering. När det gäller innovation är det viktigt att alla delar i systemet uppmuntrar detta, t ex ersättningssystemet, upphandling och stöd för vårdnära innovationer. Det finns också satsningar på förbättrad IT inom sjukvården, som kommer innebära att gamla system successivt stängs ner, och ett nytt system för dokumenthantering och beslutsstöd utvecklas, för att ge en bättre grund för patientinformation, kliniskt stöd och forskning. 1177 är här en viktig del
Efter en paus hölls ett rundabordssamtal med inbjudna Swecare-medlemmar. Mötet började med en presentation från bvitg, och deras internationella mässa och konferens "conhIT" som kommer hållas i Berlin i april nästa år (19-21/4). Vi kommer få mer information om detta och skicka ut till er medlemmar. Den tyska marknaden för IT inom sjukvården skiljer sig till stor del från den svenska, och det är tydligt att Sverige ligger före på många punkter. Men gemensamma utmaningar finns också, t ex interoperabilitet mellan olika system, ersättningssystemets effekter på hur IT används, datasäkerhet och tillgång till sjukvård. Detta var frågor som diskuterades i mindre grupper under en dryg timme innan vi återsamlades för en kort summering.Tisdagen bestod av en halvdag, med fokus på exempel på IT-lösningar och nya e-hälsotjänster. Nina Sellberg, adjungerad professor på KI, och ansvarig för bl a forskning och innovation för Vårdguiden/1177, och Anders Henriques, grundare till Chorus, ett företag som ansvarat för design och utveckling av e-tjänster och verktyg i samarbetsprojektet Mina Vårdflöden. Vi fick en ordentlig genomgång av det svenska eHälso-ekosystemet och drivkrafterna bakom utvecklingen av e-hälsa, ffa att få bättre tillgång till patientinformation för alla berörda. Därefter mötte vi Ulrika Bjarre från SLSO, som talade om e-hälsa inom primärvården, och hur man utvecklat och anpassat systemet för att nå en nätverksbaserad vård, genom att satsa på utbildning och kompetensutveckling hos användarna inom vården. Därefter var det dags för den tyska delegationen av bege sig till flyget för avresa till Köpenhamn, där ett liknande program väntade dem.


onsdag 14 oktober 2015

Canberra

Michael Nilsson, svensk forskare och Director på ett forskningsinstitutet i Newcastle och Peter Reinli, Imix, utanför parlamentshuset i Canberra

Delegationsresan avslutas i Canberra,  en stad konstruerad för att rivaliteten mellan de båda storstäderna Sydney och Melbourne gjorde det omöjligt att välja en av dem till huvudstad. Sista dagen hålls en heldagskonferens på temat High quality, safe and efficient health care. Konferensen hålls i Old parliament house och deltagarna är en imponerande skara av de främsta experterna inom den australiensiska sjukvården. Dagen inleddes av Andrew Stuart, vice minister på hälsoministeriet med ansvar för Benefits, Services and Sport. Stuart inledde med en översikt av det australiensiska hälso- och sjukvårdssystemet och konstaterade att de har hög medellivslängd, motsvarande den svenska, och att detta främst är sjukvårdens och medicinska resultatens förtjänst, tyvärr inte en hälsosam livstil och kost. Övervikt är ett stort problem, ca 30 procent av den vuxna befolkningen räknas som överviktig jämfört med 10 procent av den svenska. Svenskarna är dock på god väg att komma i kapp, tittar man på övervikt bland barn är siffrorna 23 procent i Australien mot 17 för Sverige. 

Andrew Stuart, vice minister med ansvar för hälsofrågor och Gabriel Wikström

De främsta utmaningarna för Australien formulerar han som ökade kostnader för sjukvården. Detta beror på den åldrande befolkningen, ökningen av kroniska sjukdomar och ny teknologi. Vidare ökar den psykiska ohälsan och man har en fortsatt stor utmaning med hälsosituationen för ursprungsbefolkningen. Slutligen är det stora avstånden i landet en utmaning. Att göra vården tillgänglig för befolkningen utanför storstäderna och över hela det vidsträckta landet. I Sverige har vi liknande problem att nå ut till landsbygden, men jämför man befolkningstäthet 22,2 procent i Sverige mot 2,9 procent i Australien förstår man magnituden av utmaningen.


En rad experter från båda länder talar under dagen och förmiddagssessionen avslutades med en livlig paneldiskussion. Några av frågorna som diskuterades var medicinska elektroniska register och bristen på samordning och synkronisering. Sverige som en 'early adopter' av nya IT-lösningar har ett ett kraftigt fragmenterat system och svårigheter att få olika sjukhus, landsting etc att kommunicera på grund av olika journal- och datasystem. 

Andra frågor som kom upp var kostnader och affärsmodeller för nya läkemedel, i båda länder är diskussionen om hur man ska hantera nya ofta dyra läkemedel som kommer sätta press på systemen. Ytterligare en fråga som diskuterades och som varit central och i fokus för australiensarnas intresse under hela resan är de svenska kvalitetsregistren. Åtskilliga av konferensdeltagarna uttryckte sitt avund för den svenska unika struktur som hjälper att mäta, förbättra och se till att vården håller sig till best practice.

Olof Aspevall, Folkhälsomyndigheten 

Eftermiddagen innehöll två fokuserade workshops, en med tema infektionskontroll och antibiotikaresistens och en om cancer. Från Sverige talade Mef Nilbert, professor i onkologi vid Lunds universitet och chef för Regionalt Cancercenter Syd och Olof Aspevall från Folkhälsomyndigheten.

Mottagning med australiensiska hälsoministern Sussan Ley

Dagen avslutades med en mottagning i parlamentet. Fullmatade med information och nya idéer om likheter och potentiella samarbetsområden avslutar vi den här delegationsresan i Canberra. 

Och så slutligen, innan det är dags att lämna Canberra dyker de upp. Nu kan vi åka hem.


Vi får nu smälta intrycken några dagar och sedan se hur resan ska följas upp!

tisdag 13 oktober 2015

Melbourne


Tidig morgon i Melbourne. Första mötet på Peter MacCullum Cancer Center, ett kombinerat forskningsinstitut och sjukhus med mycket nära kontakter mellan laboratorie- och klinisk verksamhet. Delstatens flaggskepp som täcker alla tänkbara cancerdiagnoser. Fokus kan dock sägas vara på de vanligaste formerna vilket är melanom, bröst och äggstockar, huvud-hals-,lung- och prostata. 


Efter det tog Departement of Health and Human Services i delstaten Victoria emot med imponerande uppställning. Ca 50 personer deltog i mötet där gemensamma utmaningar och potentiella samarbetsområden skulle diskuteras. Den ansvariga ministern, Jill Hennessy var värd för det hela och mot slutet av mötet konstaterades att det fanns gott om potentiella samarbetsområden, allt från cancer, antibiotikaresistens till eHälsa och tillgång till vård på landsbygden. Sista besöket för dagen var på Austin Health ett av de större sjukhusen.


måndag 12 oktober 2015

Australien


Så var vi äntligen på plats i Australien. Planeringen började för över två år sedan, resan var tänkt att äga rum i mars i våras, men planerna på extraval gjorde att politiskt deltagande inte var möjligt då. Resan flyttades till oktober och de hör gången kom vi iväg. Efter 20 och någonting timmar landade vi från Sverige och försökte snabbt ställa om till att kliva upp på morgonen när det egentligen är läggdags. De flesta företag representeras av lokala personer och det är uppenbart att avståndet påverkar företagens närvaro i både en delegation och på marknaden som sådan. Australien har på många områden väldigt bra medicinska resultat och intressanta lösningar. Intresset för Sverige är stort, det syns inte minst på den imponerande uppställningen av australiensiska representanter i de planerade mötena.
På söndagkvällen hälsade Gabriel Wikström och ambassadör Pär Ahlberger delegationsdeltagarna välkomna. Resan inleddes i Sydney, delstaten New South Wales. Måndagen började med ett möte med en annan delstatsregering, nämligen South Australia, som valt att komma till Sydney för att berätta om möjligheterna för hälso- och sjukvårdsföretag i deras delstat och huvudstaden Adelaide. Stora investeringar har gjorts för att skapa ett dynamiskt Life Science-kluster och man erbjuder goda förutsättningar för företag att verka i delstaten. Läget, centralt i landet, är också gynnsamt och man når alla övriga viktiga australienska städer smidigt. Man tänker inte på hur stort landet egentligen är, det tar fem timmar att resa med flyg från Sydney till Perth...

Möte med New South Wales Health

Nästa möte på programmet var med New South Wales Health, dvs delstatsministeriet för hälsofrågor. Mötet inleddes av Dr. Mary Foley vars position secretary motsvarar en svensk statssekreterare eller viceminister. Hälsofrågor är som i Sverige en decentraliserad angelägenhet och delstaterna har huvudansvaret även om den federala nivån är med och finansierar. Det offentliga sjukvårdssystemet kallas Medicare och erbjuder alla vård. Privata försäkringar uppmuntras dock och en tredjedel av alla sjukhussängar i landet beräknas vara i privat regi. Hälsokostnaderna i Australien  uppgår till 9,7 procent av BNP, ganska likt de svenska nivåerna alltså. Dock har de svenska varit relativt konstanta de senaste åren medan de ökat med 74 procent det senaste årtiondet. Vidare står staten för 67 procent av kostnaderna medan 32 procent kommer från privat håll. 

Australiensiska sidan var väl representerad och experter inom områden som cancer, infektionskontroll, kvalitetsregister, eHealth mm redogjorde för New South Wales prioriteringar. I den svenska delegationen finns förutom sju företag experter från Folkhälsomyndigheten, Myndigheten för Vårdanalys och Regionalt cancer center.


Dagens sista besök var på Royal Prince Alfred Hospital, ett av de största sjukhusen i Sydney-området som grundades 1882. Fler ön 1000 patienter behandlas varje dag och man var först i delstaten med s k open heart surgery.

Dagens avslutades sedan med en sen flight till nästa australiensiska storstad, Melbourne. Efter en intensiv första dag ser vi fram emot lika mycket full fart imorgon då delstaten Victoria ska visa upp vad de har att erbjuda vad gäller hälso- och sjukvårdsfrågor.

tisdag 6 oktober 2015

Think Asia, think Hong Kong

Harald Steinbrecher, vice ordförande i Royal Sweden Hong Kong Business Council hälsar välkommen 

Idag deltog vi i ett seminarium där Swecare var medarrangör tillsammmans med Hongkong Trade Development Council. Olika officiella representanter och företag redogjorde för möjligheterna i Hongkong men även i de omgivande länderna i Asien, främst Kina. Världens andra största ekonomi med en växande medelklass på över 230 miljoner människor innebär naturligtvis oändliga möjligheter men även utmaningar för ett litet bolag. Att börja med att etablera sig i Hongkong och sedan ge sig in i China mainland är ett sätt. Förutsättningarna är goda, Hongkong räknas ofta som Asiens finansiella centrum. Regelverk är mer transparenta och tydliga än på andra håll, engelska talas över allt. Swecare ordnade en resa till Hongkong förra året och har planer på uppföljning under 2016. Mer info kommer!