onsdag 10 april 2019

Patienten som en resurs i vården, del 2


Swecare vill börja med att tacka alla som kom till seminariet. Det är härligt att se att temat verkar nå ut till den grupp av företag och aktörer som vi vill involvera, det är självklart flera aktörer vi vill involvera men konceptet att samla både klassiska medtechbolag och lite mer tech-rotade bolag samt vårdaktörer har gett spännande samtal på mingel. Den här gången var de lite drygt 40 personer som kom. Superkul! Tack Karolinska Universitetssjukhuset i Solna för lån av det fina lokalerna. Vilken utsikt! Anna Sahlström Head of International Affairs på Karolinska Universitetssjukhusets började med att hälsa oss alla välkomna.


Som första talare var vi glada att välkomna statssekreterare Maja Fjaestad. Med sin teknikbakgrund och intresse inom området beskrev hon bland annat hur utveckling av teknik leder och har lett till frihet på olika sätt. Hon lyfte även prioriteringar inom hälso- och sjukvårdsområdet för regeringen. Några inspel från hennes presentation var; teknopolitik – teknik som används eller designas för att uppnå politiska mål, hur man kan använda medborgargenererad data kring sådant som skulle ta staten evigheter att samla in samt att vården måste bli en attraktiv arbetsplats, både attrahera folk att börja arbeta inom vården men också få folk att stanna kvar.
Näst på tur var Roger Molin, f.d. analytiker på SKL, som på ett målande sätt presenterade var våra framtida stora utmaningar ligger samt hur tekniken kan lösa problemen. En viktig aktör som är känslig för demografiska förändringar är våra kommuner och landsting. Då demografiskt betingade behov innebär stora kostnader för institutioner som skola och barnomsorg är det inte nödvändigtvis den ofta utmålade äldre delen av befolkningen. Sätt till antal är de få till skillnad från de 120 000 barn som föds per år. Vi förväntas ha en befolkning på 11 miljoner 2028 en befolkningsökning som sätter stora utmaningar på vårt välfärdsystem. Roger pekar på att vårdköer kan kortas bara genom att använda tekniken rätt. Låt sjukdomsanamnesen och diagnostisering göras av ”datorer” och bjud in flera experter till digitalt möte med patienten för att kunna ge individinriktad prevention.Angelica Frithiof som är Ordförande för Strategiska patient- och närståenderådet på Karolinska Universitetssjukhuset var näst upp att tala om hur man arbetar inkluderande med patienter. Ett av de tydligaste signalerna från Angelica var att det räcker inte med att lyssna in patienternas åsikter, man måste agera på det patienterna säger.Efter det gav två av våra medlemsbolag sina företagspitchar på hur deras lösningar verkligen använder patienten och patientens bästa i sitt arbete.

Först upp var Ulf Kindefält, VD på Kontigo Care, som är en AI baserad beroendeplattform, deras lösning ger ”patienten” stöd 24/7. De har redan avtal med 96 kommuner i Sverige men det går rasande fort så snart är nog Sverige täckt och resten av världen på agendan. Grannländerna är först ut.dan.

Hannes Palm, Head of Business Development på FRISQ lät oss lyssna på hur de underlättar för vården genom digitaliserade vårdplaner och samtidigt lagt in delar som involverar patienten och ger dem insyn i hela processen. Det är framförallt värdefullt vid diagnoser då du har en längre kontakt med sjukvården.

Det gav alla bra inspel till intressanta diskussioner för minglet efter. Vi ser redan framemot nästa träff, datum kommer inom kort!

  

onsdag 3 april 2019

Delegation to Qatar


The first Swedish health care and life science delegation to Doha, Qatar took place between 25th-28th of March. The delegation was co- organized by the Swedish Embassy in Doha, Global Pharma Consulting and Swecare and was led by our Ambassador Ewa Polano and consisted of 22 delegates representing a wide spectrum of Swedish innovations and research in line with focus areas stated in Qatar National Health Strategy 2018-2022 such as diabetes care and prevention and rehabilitation medicine and companies in the highly prioritized areas of precision medicine and virtual reality and medicine within rare diseases. The delegation had representatives from academia, public- and private sector in line with the triple helix approach that Swecare always aims for.

 The program started with a kick-off meeting for the delegation to go through the program, get an overview of Qatar and the health care sector in particular and to get to know each other. The kick-off meeting was followed by a dinner with the swedish medical community in Qatar. Dr. Egon Toft, Dean of the College of Medicine at Qatar University is from Denmark and were also present at the dinner and said a few words about the ambitions of Qatar University.First meeting was at the Ministry of Public Health with Dr. Ahmed Al Mulla, (Senior Consultant and Advisor to the Minister of Public Health), Mohamed Al Thani and the heads of departments. As a concrete result from the meeting several follow up meetings were arranged to further elaborate on future collaborations and knowledge sharing.

The delegation was then accompanied by Dr. Ahmed Al Mulla to our next meeting at the National Obesity Center but managed to give us a tour at the Hamad Tobacco Control Center before which is a collaboration center with WHO.

Prof. Shahrad Taheri at the newly established National Obesity Center (at Hamad Medical Corporations) received the delegations and presented their great success rate of patients enrolled at their clinic and different programs that they have put in place to promote an healthy life style for the Qatari people.

To get an overview of the registration process for pharmaceutical- and medtech companies the delegates met with Dr. Ahmed Mohamed Hussein Babiker, Head of Registration & Drugs Pricing Section
 at Ministry of Public Health.This was followed by a meeting with Dr. Hareth Al Khater and his team at the impressive National Center for Cancer Care and Research. Sweden being well-known for its innovations and know-how in the sector raised great interest from the Qatari side. The work at the National Center for Cancer Care and Research is now following their second five year cancer plan.An overview of Weill Cornell Medical University and their establishment in Qatar was presented by Dr. Ravinder Mamtani, Dr. Marco Ameduri and Dr. Sohaila Cheema and resulted in discussions about the potential of maybe sharing knowledge and organizing webinars together.Second day started with a meeting at the prestigious Qatar National Research Fund where the Executive Director Dr. Abdul Satter Al Taie (, Ms Noor Al-Mereki, Dr Mohammed Hussein Jarrar, Dr. Fatemeh Darakhshan) and colleagues presented the ongoing research commitments they have with Sweden. They also explained different types of set ups for research projects for future collaborations. QNRF are very interested in the way Sweden use triple helix approach to foster innovations.  Next meeting was with CEO Peter Morris and his international team at Sidra Medicine which is a hospital for women and children. The hospital struck the visitors with its impressive architecture to the precision of high quality care that is provided in the hospital.

The delegation also met and listened to Mr. Fayad Mohamed Katib and heard a presentation about their new project Alfardan Private Clinic and their ambitions within the health care sector.


Last meeting of the second day was a presentation of Aspetar and round tour where a Swedish Dr. Jan Ekstrand is the Chief Medical Officer. The guided tour included visits to everything from simulation center to rehabilitation pools and everything in a standard above the ordinary.   

The last day of program the delegation met with Dr. Mahmoud Ali Zire and Manal Musallam Othman at Qatar Diabetes Association to learn about their work, around 17 percent of the population is suffering from Diabetes which puts a heavy load on the health care system One of the highlights of the delegation was to meet with H.E. Sheikha Hind Bint Hamad Bin Khalifa Al Thani in her role as Vice Chair person and CEO of Qatar Foundation. The visit to Qatar Foundation started with a round tour of their facility and got a good look of the large premises. Dr. Richard O´Kennedy, Vice president for Research Development & Innovation at Qatar Foundation expressed their strong interest to see joint applications from different Swedish stakeholders.

Last meeting was with new Medical City Hospitals with Dr. Ali Jahni and colleagues. The three new hospitals - Qatar Rehabilitation Institute (QRI), the Ambulatory Care Center (ACC), and Women’s Wellness and Research Center (WWRC) are one of the biggest healthcare facility expansion project in the region and will house 500 new hospital beds.

The delegation will hopefully bear in to projects that will develop the healthcare sector in both Sweden and Qatar.

onsdag 6 mars 2019

Sweden India Year of Health 2019

Photo credit: AIIMS Jodhpur
As a kick-off to the Sweden India Year of Health 2019, Swecare was privileged to organize H.E. Lena Hallengren's first trip in her new role as Swedish Minister for Health and Social Affairs. It is a testament to the incredible commitment by both the Indian and Swedish Health Ministries to our ten-year collaboration that we managed to pack in such a high-level, well-rounded delegation in the short timespan between the conclusion of the lengthy Swedish election cycle and the start of the Indian one.


The program for the 35-strong delegation began with an internal round table for all life science companies on Friday, 22 May, morning. Given that the increased number of Swedish new companies entering the Indian market, this was an opportunity for established ones to share their experiences and for the agencies to learn about market-entry challenges. The session began with a presentation by Public Health Foundation of India (PHFI) Directors Dr. Mavalankar and Dr. Bhalla on the Indian health care sector, the impact of recent reforms, and their work.

Minister Hallengren presided over the India-Sweden Business Leaders' Round Table (ISBLRT) in a parallel session in the morning.

Photo credit: Confederation of Indian Industries (CII)

The two groups then got together to hold a Health Dialogue: Conference of the Sustainable Development Goals – Impact Driven Partnerships Beyond Traditional Silos in the afternoon. The session was opened by Health Secretary Preeti Sudan along with Professor Bhargava, Director-General at the Indian Council of Medical Research (ICMR). The lively discussions covered topics ranging from procurement ("the Taj Mahal would never have been built with today's tender practices" - Dr. Advani) to innovation ("we cannot innovate for innovation's sake" - Vlachos). EMPE Diagnostics and AstraZeneca launched new initiatives in India with the blessing from both Ministries of Health.

Photo credit: Business Sweden India


Photo credit: Swecare
All India Institute for Medical Sciences (AIIMS) Jodhpur were our gracious hosts over a weekend which included open and earnest discussions over collaboration opportunities, a beautiful dinner at the foot of Jodhpur's fort, and a visit to health centers for some of the group.

Topics discussed:
  • Public health & infection control
  • Innovation
  • Skills, Competency development & Research
  • HMIS, Data, Analytics & e-Health
We have follow-up meetings already planned and will keep you updated as we narrow our scope in order to focus on where Sweden can generate the most impact.

The trip ended with a bilateral meeting between Ministers Hallengren and Nadda on Monday morning. We hope to have an incoming visit from the Indian Minister later this year.

Photo credit: Embassy of Sweden in New DelhiThank you to all our partners in this endeavour: Ministry of Health and Social Affairs, Embassy of Sweden in New Delhi, Business Sweden India, Swedish Chamber of Commerce in India.
Special mention: Mumbai Consulate, Sweden India Business Council, Tasting India.
Our Indian counterparts: Indian Ministry of Health and Family Welfare, AIIMS Jodhpur, CDSCO, ICMR, Indian Embassy in Sweden, Public Health Foundation of India.

måndag 25 februari 2019

Världens hållbaraste sjukvård 2030 -by Sweden

Swecare deltar i ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) för att skapa en vision om världens mest hållbara hälso- och sjukvård år 2030. Idén är att utifrån detta skapa en arena för innovationssamarbete och kommunikation av svensk hållbar hälso- och sjukvård. 

Ett första steg var en workshop i Stockholm där ett 30-tal deltagare från bolag, organisationer, myndigheter och landsting dök upp för att lyssna till presentationer och sedan tillsammans diskutera och utforska potentialen för hållbar hälso- och sjukvård som ett strategiskt exportområde.
Swecare hälsade alla välkomna och sedan presenterade Daniel Eriksson från NCSH deras arbete. Sofia Norberg från Vinnova redogjorde för satsningen Visionsdriven hälsa där hållbar sjukvård ingår och är en av 15 utmaningar.

Bengt Mattson, Policy Manager på LIF, berättade sedan om hållbarhetsarbetet inom pharmaindustrin där mycket kraft naturligtvis gått till att förbättra i produktionsledet. En aspekt som dock är värd att uppmärksamma och som verkligen skulle påverka är det faktum att 50 procent av de läkemedel som förskrivs ej används. Det innebär 12-15 00 ton överblivna läkemedel varje år. En nyckel till hållbarhetsfrågorna är alltså att komma till rätta med uppföljning, läkemedelsgenomgång och efterföljandet av ordinerade läkemedel. Det man bör eftersträva är naturligtvis en så miljövänlig framställningsprocess och hantering som möjligt, men det allra mest hållbara kommer också alltid att producera sådant som sedan konsumeras och inte att behöva kassera häften.Efter läkemedelsindustrin var det dags för den medicintekniska industrins representant Petrus Laestadius från Swedish Medtech. Petrus pekade på att vikten av enhetlighet och en nationell samordnare för arbetet. Annars riskerar det att bli väldigt krångligt med olika regler och krav i upphandlingar hos de olika landstingen och regionerna. En problematik som lyftes fram är att det är svårt för mer miljövänliga och hållbara produkter att konkurrera med mer traditionella då det som offentlig upphandling oftast låter avgöra är priset.
Charlotte Brask, hållbarhetschef Region Stockholm, talade sedan om möjligheterna för regionerna att trots allt upphandla och använda så hållbara leverantörer som möjligt inom ramen för det system vi har med offentlig upphandling mm. Om man tillåter sig att titta på ekonomin på lite längre sikt kan ett utbyte av en produkt till en mer miljövänlig sådan visa sig även ekonomiskt fördelaktig efter ett tag då leverantören kanske kunnat ställa om och kommit upp i högre volymer. Dan Nilsson från Swedish Standards Institute, SIS, presenterade sedan vilka standarder kring hållbarhet som finns och hur dessa kan utgöra en hjälp för företag och bli en konkurrensfördel.Sist av föredragshållarna kom representanter för företagen, Thors SundvikBrighter talar om hur deras lösning inom diabetesvården bidrar till en framtida hållbar sjukvård. Caroline Danielsson vd för Renapharma  som är ett svenskt läkemedelsföretag berättade om deras utmaning att producera miljömässigt hållbara läkemedel då kostnaden kan bli högre än ett mindre hållbart alternativ.Efter dessa intressanta och från många olika aspekter tänkvärda presentationer var det dags för själva workshopen. Uppdelade i fyra grupper fick deltagarna fördjupa sig i frågeställningar och sedan redovisa hur de tycker att en vision på området Världens hållbaraste sjukvård 2030 ska se ut.Denna workshop följs av tre till runt om i landet, en i Malmö (28/3), en i Göteborg (11/4) och en någonstans i norra Sverige. Håll utkik på www.sustainablehealthcare.se

Vi tackar för det stora intresset och väntar med spänning på resultatet och hur visionen kommer se ut. Swecare ser också fram emot mer samarbete kring hållbarhetsfrågorna!torsdag 7 februari 2019

Arab Health 2019 - The Innovation Pavillion by Sweden


Ett av hälso- och sjukvårdssektorns största och mest erkända event har precis ägt rum i slutet av januari i Dubai. Arab Health 2019 samlade 4150 utställande bolag och 84 500 besökare från drygt 160 länder. Swecare har varit nere på Arab Health under många år och har de tre senaste åren varit del av Global Pharma Consultings paviljong. The Innovation Pavillion by Sweden samlade i år 30 aktörer inom ett brett spann av områden. Det gläder oss förstås att se att flera av bolagen är våra medlemmar såsom; Sectra, Fillauer, Stiftelsen Choice, LifeClean, Brainehealth, Diaverum, Obstecare, Sobi, SiS m.fl.

På söndagskvällen blev vi inbjudna till det första Global Health Pioneer Award som UAE Genetic Disease Association arrangerade tillsammans med Grupo San Donato på Ethiad Museum. En storslagen middag med utmärkelser till framstående personer inom hälso- och sjukvårdssektorn där vår vän och landsman Anders Lönnberg vann prestigefullt pris för sina engagemang inom hälso- och sjukvårdssektorn.

En av de första aktiviteterna på mässan var för Swecare att tillsammans med Niclas Jacobson från Socialdepartementet och de svenska ambassadörerna, Henrik Landerholm och Ewa Polano samt Anders Lönnberg, generalkommissarie för den svenska Expo 2020 kommittén och f.d handelsminister Ewa Björling få en presentation från de utställande företagen i The Innovation Pavillion by Sweden. Bolagen kunde antingen ha utställningsyta eller vara virtuella. Det är härligt och fascinerande att så koncentrerat få träffa flera av de mest innovativa bolagen inom svensk life science på en global arena som Arab Health.

Öppningsceremonin av paviljong var näst på agendan där det numera välkända knytandet av band genomfördes. Näst på tur var att Swecare skrev under ett MoU tillsammans med UAE Genetic Disease Association som lyfter vår vilja till samarbete. Dr. Mariyam Matar är en av arabvärldens mest inflytelserika kvinnor och blev nyligen omnämnd på topp 50 listan. Hon är känd bland annat för genomförandet av en reform om kravställning på hälsoundersökning innan äktenskap för att bygga upp en genetisk bas i landet och på så vis kunna utrota genetiska sjukdomar.

Vi fortsatte dagen med att höra presentation kring Expo2002 satsningar av Anders Lönnberg och gick sedan på en tur till de bolag som hade egna montrar.Först ut blev Brighter som med sin innovativa och smarta lösning inom diabetesområdet nominerats till att få stå tillsammans med Hälsoministeriet från värdlandet Förenade Arab Emiraten. Vi hade där glädjen att få träffa bland annat VD Truls Sjöstedt och Petra Kauer CCMO, Hamza Moftah, Deputy Managing Director samt Mr Rashid bin Mejren, representative of AFAQ Group. Näst på tur var Bactiguard som exemplariskt presenterade bakgrunden till företaget hur de arbetar globalt och specifikt i Mellanöstern. VD Christian Kinch, Uppfinnare Billy, Marknadschef Nina Nilsson, Säljchef Jonas Östregård och Marknadskommunikations chef Jennie Olausson.Efter Bactiguard var det dags för Getinge med en av Arab Healths största och tjusigaste montrar. De är platinum sponsorer till mässan och bilden ovan visar deras officiella bild på det team som var på plats, dock saknar jag några personer som vi träffade, så de var fler. Vi satte oss ned en stund med Salah Malek, President Getinge MEA samt Sebastien Blanche från Getinge Financial Services och talade kring hur vi i större utsträckning kan använda ambassader och vårt svenska varumärke för att få till fler affärer.Efter det var vi hos Elekta och blev uppdaterade om hur mässan var en utmärkt plattform att sprida information om deras senaste produkt Elekta Unity, MR och radioterapi i en produkt som bara någon vecka tidigare fått FDA godkännande. Arab Health är en plattform för dem att träffa och samla viktiga kunder och intressenter från kringliggande marknader. Som avslutning på dagen hölls ett Nordic Networking Event som Global Pharma Consulting arrangerat tillsammans med Business Finland. Trevliga tal och bra nätverkande sammanfattar eventet. 


Dag två startade med seminarium som hölls av ambassadör Ewa Polano, som talade om konkreta projekt och sjukhus som skulle byggas i Qatar.Näst på tur var Swedish Standard Institute som presenterade deras arbete med standarder och berättade bland annat om ett seminarium i april kring Health Informatics i Göteborg, vilket kan intressera flera av er healthtech bolag. Sen var det Ellen och Jan på EKN som höll presentation kring hur EKN arbetar och hur de kan vara stöd för små- och medelstora företag i deras exportaffärer. De var på plats i montern under hela mässan för att vara ett stöd till bolagen i deras kontakter med eventuella köpare av deras produkter/tjänster. Möte hölls efter det med Förenade Arab Emiratens hälsoministerium och några utvalda bolag. Då platserna var begränsade missade vi dessvärre det mötet men blev istället mycket imponerade av det möte som strax efter det hölls med Dubai Health Authority. På ett bra sätt lyckades de närvarande bolagen få komma fram och visa upp/berätta om deras arbete och stort intresse visades från Dubai Health Authority´s sida, nu är det upp till företagen att själva följa upp kontakterna och bearbeta dem.


Swecare höll tillsammans med Socialdepartementet en presentation om våra respektive uppdrag och hur vi samarbetar. Det är inte alla som vet hur stort Socialdepartementets uppdrag är och att de ansvarar för så många som 24 myndigheter. Deras uppdrag spänner sig över en bredd områden där att främja hälsa men samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver är huvudfokus. Utöver det är de ett uppskattat stöd i exportfrämjandet tillsammans med Swecare.Efter intensivt program på mässan åkte jag direkt till vårt seminarium vi arrangerade tillsammans med medlemsbolaget Brighter. Temat var ”Improving patient adherence”. Seminariet blev mycket lyckat, den tydligaste feedbacken från publiken vid frågestunden var att de ville veta mer om Brighters produkt Actiste och hur och när de kunde köpa den. 

Vi är som tidigare år mycket nöjda med det fina arrangemang som hela Global Pharma Consultings team har stått för och vill rikta ett extra tack till VD Paula Hassoon och General Manager Raed Suhail.

För Swecare var resan viktig för att bygga nya relationer med bland annat Dubai Health Authority och UAE GDA som förhoppningsvis kan vara ett bra stöd i vår planering inför Expo 2020. Hör av er om ni är intresserade av att vara med i det arbetet!


torsdag 31 januari 2019

A new initiative - Welcome Gathering for New Members

On January 21st we launched a new initiative – a networking event for newly entered Swecare members. The interest for this event was very positive and we welcomed 15 member companies this time!

The outline of the meeting was to connect members together, get to know them, their business better and invite them to get a better understanding of Swecare’s core business and how we can support them in their internationalization process.

During the gathering, the members had a chance to hear testimonials and tips from representatives of the board and members who have been with us for a while and how they use the platform Swecare offers.

Niclas Jacobson, Deputy Director, Ministry of Health and Social Affairs presented the governments work on export promotion, Per Nylund, Vice President Global Strategic Sales, Elekta and Christian Kinch, CEO, Bactiguard talked about how they utilize Swecare and official export promotion work from their company perspective.Patrik Sundström, Head of eHealth, Swedish Association for Local Authorities and Regions (SKL) and their view on partnerships as key to drive sustainable improvement, innovation and growth and Pavan Asalapuram, CEO, EMPE Diagnostics was also invited to talk but due to unforeseen circumstances they could not make it this time. We look forward to listen to them another time!

Thereafter, we opened the floor for a round of introductions of the invited members: ADDI Medical, Advokatbyrån Gulliksson, Biomedex, Byon8 AB, Centigo AB, Docly Healthcare AB, EMPE Diagnostics AB, Fillauer Europe AB, Gnosco AB, Kontigo Care, MediRätt, Minnovation International AB, Sirona Health Solutions, Stiftelsen Choice and the Swedish Standards Institute.It was interesting to hear about their mission and their needs in their internationalization.

Swecare has a broad network where academia, public sector (including the government), and private sector jointly address health care challenges. We strongly believe that through close collaboration in tackling common challenges from multiple angles increases our international competitiveness and strengthens Swedish health care.

As one of our members said yesterday; “Swecare is what you make of it, take advantage!” He is absolutely correct - Swecare is a useful and cost-effective tool to create export possibilities for Swedish health care. We act as a door opener and create platforms through which you can access your counterparts across the globe. We look forward to acting as a key in unlocking new business opportunities for you. It was lovely to see so many of them joined together!