onsdag 6 mars 2019

Sweden India Year of Health 2019

Photo credit: AIIMS Jodhpur
As a kick-off to the Sweden India Year of Health 2019, Swecare was privileged to organize H.E. Lena Hallengren's first trip in her new role as Swedish Minister for Health and Social Affairs. It is a testament to the incredible commitment by both the Indian and Swedish Health Ministries to our ten-year collaboration that we managed to pack in such a high-level, well-rounded delegation in the short timespan between the conclusion of the lengthy Swedish election cycle and the start of the Indian one.


The program for the 35-strong delegation began with an internal round table for all life science companies on Friday, 22 May, morning. Given that the increased number of Swedish new companies entering the Indian market, this was an opportunity for established ones to share their experiences and for the agencies to learn about market-entry challenges. The session began with a presentation by Public Health Foundation of India (PHFI) Directors Dr. Mavalankar and Dr. Bhalla on the Indian health care sector, the impact of recent reforms, and their work.

Minister Hallengren presided over the India-Sweden Business Leaders' Round Table (ISBLRT) in a parallel session in the morning.

Photo credit: Confederation of Indian Industries (CII)

The two groups then got together to hold a Health Dialogue: Conference of the Sustainable Development Goals – Impact Driven Partnerships Beyond Traditional Silos in the afternoon. The session was opened by Health Secretary Preeti Sudan along with Professor Bhargava, Director-General at the Indian Council of Medical Research (ICMR). The lively discussions covered topics ranging from procurement ("the Taj Mahal would never have been built with today's tender practices" - Dr. Advani) to innovation ("we cannot innovate for innovation's sake" - Vlachos). EMPE Diagnostics and AstraZeneca launched new initiatives in India with the blessing from both Ministries of Health.

Photo credit: Business Sweden India


Photo credit: Swecare
All India Institute for Medical Sciences (AIIMS) Jodhpur were our gracious hosts over a weekend which included open and earnest discussions over collaboration opportunities, a beautiful dinner at the foot of Jodhpur's fort, and a visit to health centers for some of the group.

Topics discussed:
  • Public health & infection control
  • Innovation
  • Skills, Competency development & Research
  • HMIS, Data, Analytics & e-Health
We have follow-up meetings already planned and will keep you updated as we narrow our scope in order to focus on where Sweden can generate the most impact.

The trip ended with a bilateral meeting between Ministers Hallengren and Nadda on Monday morning. We hope to have an incoming visit from the Indian Minister later this year.

Photo credit: Embassy of Sweden in New DelhiThank you to all our partners in this endeavour: Ministry of Health and Social Affairs, Embassy of Sweden in New Delhi, Business Sweden India, Swedish Chamber of Commerce in India.
Special mention: Mumbai Consulate, Sweden India Business Council, Tasting India.
Our Indian counterparts: Indian Ministry of Health and Family Welfare, AIIMS Jodhpur, CDSCO, ICMR, Indian Embassy in Sweden, Public Health Foundation of India.

måndag 25 februari 2019

Världens hållbaraste sjukvård 2030 -by Sweden

Swecare deltar i ett Vinnovafinansierat projekt tillsammans med Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) för att skapa en vision om världens mest hållbara hälso- och sjukvård år 2030. Idén är att utifrån detta skapa en arena för innovationssamarbete och kommunikation av svensk hållbar hälso- och sjukvård. 

Ett första steg var en workshop i Stockholm där ett 30-tal deltagare från bolag, organisationer, myndigheter och landsting dök upp för att lyssna till presentationer och sedan tillsammans diskutera och utforska potentialen för hållbar hälso- och sjukvård som ett strategiskt exportområde.
Swecare hälsade alla välkomna och sedan presenterade Daniel Eriksson från NCSH deras arbete. Sofia Norberg från Vinnova redogjorde för satsningen Visionsdriven hälsa där hållbar sjukvård ingår och är en av 15 utmaningar.

Bengt Mattson, Policy Manager på LIF, berättade sedan om hållbarhetsarbetet inom pharmaindustrin där mycket kraft naturligtvis gått till att förbättra i produktionsledet. En aspekt som dock är värd att uppmärksamma och som verkligen skulle påverka är det faktum att 50 procent av de läkemedel som förskrivs ej används. Det innebär 12-15 00 ton överblivna läkemedel varje år. En nyckel till hållbarhetsfrågorna är alltså att komma till rätta med uppföljning, läkemedelsgenomgång och efterföljandet av ordinerade läkemedel. Det man bör eftersträva är naturligtvis en så miljövänlig framställningsprocess och hantering som möjligt, men det allra mest hållbara kommer också alltid att producera sådant som sedan konsumeras och inte att behöva kassera häften.Efter läkemedelsindustrin var det dags för den medicintekniska industrins representant Petrus Laestadius från Swedish Medtech. Petrus pekade på att vikten av enhetlighet och en nationell samordnare för arbetet. Annars riskerar det att bli väldigt krångligt med olika regler och krav i upphandlingar hos de olika landstingen och regionerna. En problematik som lyftes fram är att det är svårt för mer miljövänliga och hållbara produkter att konkurrera med mer traditionella då det som offentlig upphandling oftast låter avgöra är priset.
Charlotte Brask, hållbarhetschef Region Stockholm, talade sedan om möjligheterna för regionerna att trots allt upphandla och använda så hållbara leverantörer som möjligt inom ramen för det system vi har med offentlig upphandling mm. Om man tillåter sig att titta på ekonomin på lite längre sikt kan ett utbyte av en produkt till en mer miljövänlig sådan visa sig även ekonomiskt fördelaktig efter ett tag då leverantören kanske kunnat ställa om och kommit upp i högre volymer. Dan Nilsson från Swedish Standards Institute, SIS, presenterade sedan vilka standarder kring hållbarhet som finns och hur dessa kan utgöra en hjälp för företag och bli en konkurrensfördel.Sist av föredragshållarna kom representanter för företagen, Thors SundvikBrighter talar om hur deras lösning inom diabetesvården bidrar till en framtida hållbar sjukvård. Caroline Danielsson vd för Renapharma  som är ett svenskt läkemedelsföretag berättade om deras utmaning att producera miljömässigt hållbara läkemedel då kostnaden kan bli högre än ett mindre hållbart alternativ.Efter dessa intressanta och från många olika aspekter tänkvärda presentationer var det dags för själva workshopen. Uppdelade i fyra grupper fick deltagarna fördjupa sig i frågeställningar och sedan redovisa hur de tycker att en vision på området Världens hållbaraste sjukvård 2030 ska se ut.Denna workshop följs av tre till runt om i landet, en i Malmö (28/3), en i Göteborg (11/4) och en någonstans i norra Sverige. Håll utkik på www.sustainablehealthcare.se

Vi tackar för det stora intresset och väntar med spänning på resultatet och hur visionen kommer se ut. Swecare ser också fram emot mer samarbete kring hållbarhetsfrågorna!torsdag 7 februari 2019

Arab Health 2019 - The Innovation Pavillion by Sweden


Ett av hälso- och sjukvårdssektorns största och mest erkända event har precis ägt rum i slutet av januari i Dubai. Arab Health 2019 samlade 4150 utställande bolag och 84 500 besökare från drygt 160 länder. Swecare har varit nere på Arab Health under många år och har de tre senaste åren varit del av Global Pharma Consultings paviljong. The Innovation Pavillion by Sweden samlade i år 30 aktörer inom ett brett spann av områden. Det gläder oss förstås att se att flera av bolagen är våra medlemmar såsom; Sectra, Fillauer, Stiftelsen Choice, LifeClean, Brainehealth, Diaverum, Obstecare, Sobi, SiS m.fl.

På söndagskvällen blev vi inbjudna till det första Global Health Pioneer Award som UAE Genetic Disease Association arrangerade tillsammans med Grupo San Donato på Ethiad Museum. En storslagen middag med utmärkelser till framstående personer inom hälso- och sjukvårdssektorn där vår vän och landsman Anders Lönnberg vann prestigefullt pris för sina engagemang inom hälso- och sjukvårdssektorn.

En av de första aktiviteterna på mässan var för Swecare att tillsammans med Niclas Jacobson från Socialdepartementet och de svenska ambassadörerna, Henrik Landerholm och Ewa Polano samt Anders Lönnberg, generalkommissarie för den svenska Expo 2020 kommittén och f.d handelsminister Ewa Björling få en presentation från de utställande företagen i The Innovation Pavillion by Sweden. Bolagen kunde antingen ha utställningsyta eller vara virtuella. Det är härligt och fascinerande att så koncentrerat få träffa flera av de mest innovativa bolagen inom svensk life science på en global arena som Arab Health.

Öppningsceremonin av paviljong var näst på agendan där det numera välkända knytandet av band genomfördes. Näst på tur var att Swecare skrev under ett MoU tillsammans med UAE Genetic Disease Association som lyfter vår vilja till samarbete. Dr. Mariyam Matar är en av arabvärldens mest inflytelserika kvinnor och blev nyligen omnämnd på topp 50 listan. Hon är känd bland annat för genomförandet av en reform om kravställning på hälsoundersökning innan äktenskap för att bygga upp en genetisk bas i landet och på så vis kunna utrota genetiska sjukdomar.

Vi fortsatte dagen med att höra presentation kring Expo2002 satsningar av Anders Lönnberg och gick sedan på en tur till de bolag som hade egna montrar.Först ut blev Brighter som med sin innovativa och smarta lösning inom diabetesområdet nominerats till att få stå tillsammans med Hälsoministeriet från värdlandet Förenade Arab Emiraten. Vi hade där glädjen att få träffa bland annat VD Truls Sjöstedt och Petra Kauer CCMO, Hamza Moftah, Deputy Managing Director samt Mr Rashid bin Mejren, representative of AFAQ Group. Näst på tur var Bactiguard som exemplariskt presenterade bakgrunden till företaget hur de arbetar globalt och specifikt i Mellanöstern. VD Christian Kinch, Uppfinnare Billy, Marknadschef Nina Nilsson, Säljchef Jonas Östregård och Marknadskommunikations chef Jennie Olausson.Efter Bactiguard var det dags för Getinge med en av Arab Healths största och tjusigaste montrar. De är platinum sponsorer till mässan och bilden ovan visar deras officiella bild på det team som var på plats, dock saknar jag några personer som vi träffade, så de var fler. Vi satte oss ned en stund med Salah Malek, President Getinge MEA samt Sebastien Blanche från Getinge Financial Services och talade kring hur vi i större utsträckning kan använda ambassader och vårt svenska varumärke för att få till fler affärer.Efter det var vi hos Elekta och blev uppdaterade om hur mässan var en utmärkt plattform att sprida information om deras senaste produkt Elekta Unity, MR och radioterapi i en produkt som bara någon vecka tidigare fått FDA godkännande. Arab Health är en plattform för dem att träffa och samla viktiga kunder och intressenter från kringliggande marknader. Som avslutning på dagen hölls ett Nordic Networking Event som Global Pharma Consulting arrangerat tillsammans med Business Finland. Trevliga tal och bra nätverkande sammanfattar eventet. 


Dag två startade med seminarium som hölls av ambassadör Ewa Polano, som talade om konkreta projekt och sjukhus som skulle byggas i Qatar.Näst på tur var Swedish Standard Institute som presenterade deras arbete med standarder och berättade bland annat om ett seminarium i april kring Health Informatics i Göteborg, vilket kan intressera flera av er healthtech bolag. Sen var det Ellen och Jan på EKN som höll presentation kring hur EKN arbetar och hur de kan vara stöd för små- och medelstora företag i deras exportaffärer. De var på plats i montern under hela mässan för att vara ett stöd till bolagen i deras kontakter med eventuella köpare av deras produkter/tjänster. Möte hölls efter det med Förenade Arab Emiratens hälsoministerium och några utvalda bolag. Då platserna var begränsade missade vi dessvärre det mötet men blev istället mycket imponerade av det möte som strax efter det hölls med Dubai Health Authority. På ett bra sätt lyckades de närvarande bolagen få komma fram och visa upp/berätta om deras arbete och stort intresse visades från Dubai Health Authority´s sida, nu är det upp till företagen att själva följa upp kontakterna och bearbeta dem.


Swecare höll tillsammans med Socialdepartementet en presentation om våra respektive uppdrag och hur vi samarbetar. Det är inte alla som vet hur stort Socialdepartementets uppdrag är och att de ansvarar för så många som 24 myndigheter. Deras uppdrag spänner sig över en bredd områden där att främja hälsa men samtidigt se till att sjuka får den vård de behöver är huvudfokus. Utöver det är de ett uppskattat stöd i exportfrämjandet tillsammans med Swecare.Efter intensivt program på mässan åkte jag direkt till vårt seminarium vi arrangerade tillsammans med medlemsbolaget Brighter. Temat var ”Improving patient adherence”. Seminariet blev mycket lyckat, den tydligaste feedbacken från publiken vid frågestunden var att de ville veta mer om Brighters produkt Actiste och hur och när de kunde köpa den. 

Vi är som tidigare år mycket nöjda med det fina arrangemang som hela Global Pharma Consultings team har stått för och vill rikta ett extra tack till VD Paula Hassoon och General Manager Raed Suhail.

För Swecare var resan viktig för att bygga nya relationer med bland annat Dubai Health Authority och UAE GDA som förhoppningsvis kan vara ett bra stöd i vår planering inför Expo 2020. Hör av er om ni är intresserade av att vara med i det arbetet!


torsdag 31 januari 2019

A new initiative - Welcome Gathering for New Members

On January 21st we launched a new initiative – a networking event for newly entered Swecare members. The interest for this event was very positive and we welcomed 15 member companies this time!

The outline of the meeting was to connect members together, get to know them, their business better and invite them to get a better understanding of Swecare’s core business and how we can support them in their internationalization process.

During the gathering, the members had a chance to hear testimonials and tips from representatives of the board and members who have been with us for a while and how they use the platform Swecare offers.

Niclas Jacobson, Deputy Director, Ministry of Health and Social Affairs presented the governments work on export promotion, Per Nylund, Vice President Global Strategic Sales, Elekta and Christian Kinch, CEO, Bactiguard talked about how they utilize Swecare and official export promotion work from their company perspective.Patrik Sundström, Head of eHealth, Swedish Association for Local Authorities and Regions (SKL) and their view on partnerships as key to drive sustainable improvement, innovation and growth and Pavan Asalapuram, CEO, EMPE Diagnostics was also invited to talk but due to unforeseen circumstances they could not make it this time. We look forward to listen to them another time!

Thereafter, we opened the floor for a round of introductions of the invited members: ADDI Medical, Advokatbyrån Gulliksson, Biomedex, Byon8 AB, Centigo AB, Docly Healthcare AB, EMPE Diagnostics AB, Fillauer Europe AB, Gnosco AB, Kontigo Care, MediRätt, Minnovation International AB, Sirona Health Solutions, Stiftelsen Choice and the Swedish Standards Institute.It was interesting to hear about their mission and their needs in their internationalization.

Swecare has a broad network where academia, public sector (including the government), and private sector jointly address health care challenges. We strongly believe that through close collaboration in tackling common challenges from multiple angles increases our international competitiveness and strengthens Swedish health care.

As one of our members said yesterday; “Swecare is what you make of it, take advantage!” He is absolutely correct - Swecare is a useful and cost-effective tool to create export possibilities for Swedish health care. We act as a door opener and create platforms through which you can access your counterparts across the globe. We look forward to acting as a key in unlocking new business opportunities for you. It was lovely to see so many of them joined together!
måndag 10 december 2018

Swecares julmingel 2018

Efter årets sista styrelsemöte och premiär för vår nya seminarieserie runt temat "personcentrerad vård", var det i onsdags dags för Swecares årliga julmingel. Det har blivit lite av en tradition att varje år få bjuda in er alla till en härlig eftermiddag med skön julmusik, varm glögg, knapriga pepparkakor och sprudlande mingel. Tack till alla som kom och minglade denna decemberkväll, vi var många från företag, sjukvård och organisationer och myndigheter som syntes mingla tillsammans.
Årets gästtalare var ambassadören för global hälsa, Anders Nordström som berättade om Sveriges aktiva arbete på detta område, genomförandet av Agenda 2030 och som generöst delade med sig av sin djupa & breda erfarenhet.
"Det globala hälsomålet handlar inte längre enbart om överlevnad utan om att människor ska kunna leva långa och friska liv", säger Anders Nordström.
Anders Lönnberg, Generalkommissarie, tog vid och berättade om sitt uppdrag att planera och genomföra Sveriges deltagande vid världsutställningen Expo 2020 i Dubai.
På tal om det avslöjades i torsdags det vinnande förslaget i arkitekttävlingen för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020. Vinnaren blev Alessandro Ripellino arkitekter. Vinnarförslaget har mottot The Forest och har i sin design av den svenska paviljongen tagit hänsyn till bland annat design, hållbart material och funktionalitet. Läs mer om Sveriges deltagande och tema via länkarna i slutet av vår blogg.

Swecares ordförande Vivianne Macdisi och vd Maria Helling framförde också sina julhälsningar och tackade för ett bra jubileumsår. Mycket aktiviteter och många resor till Indien, USA, Kina, Holland, Frankrike, Turkiet, Tyskland, Rwanda och Uganda, m flera har genomförts. Ett aktivt jubileumsår med många nya kontaktytor som lett till en medlemstillströmning och i år hälsar vi nästan 18 nya medlemsföretag välkomna.

Bland gästerna syntes medlemsföretag, partners, och andra organisationer. Regeringskansliet var välrepresenterat med ss Agneta Karlsson och ss Maja Fjaestad, Socialdepartementet och UD. Efter ett par timmar med glögg, julmust och utbyte av tankar och idéer kring det internationella arbetet inom hälsa, sjukvård, Life Science, personcentrerad vård, osv. drog sig deltagarna så småningom hemåt i den tillsynes stjärnklara och kyliga decemberkvällen.

Än en gång vill vi tacka alla i vårt nätverk och framförallt medlemmarna för gott samarbete. Förutsättningarna för ett lyckat 2019 känns mycket goda och nu ger vi järnet de sista två veckorna innan jul med ett par sista möten, förberedelser inför Arab Health 2019, besök hos ett par medlemmar och lite julstädning veckan före jul.

Varma julhälsningar,
Vännerna på Swecare

Om världsutställningen i Dubai 2020. Här.
Om Sveriges deltagande och tema. Här.
Om arkitekt-tävlingen och uppdraget. Här.

fredag 7 december 2018

Premiär för "Så blir patienten en ovärderlig resurs" – första delen av en seminarieserie

I onsdags var det premiär för Swecare's nya seminarieserie kring hur patienten kan vara en resurs i vården och hur man genom att göra patienten mer delaktig också kan nå en effektivare vård som alla vinner på.

Ämnet har väckt stor nyfikenhet bland både nya och gamla medlemmar och det var fullt ös när City Life Konferens & möten fylldes med deltagare, företagspitchar och mingelsugna. Efter julfika så blev det dags att kicka igång "Så blir patienten en ovärderlig resurs" med en inspirationspresentation av Stefan Vlachos, verksamhetschef på Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset. Stefan som har mer än 24 års erfarenhet av sjukvård, IT/telekom och media/underhållning väckte stort intresse och lyckades engagera publiken med sin tänkvärda presentation där han lyfte fram "den stora frågan" - hur bemöta befolkningen, hur kan man se på nya sätt att kommunicera med patienten."Patienten är den viktigaste råvaran i produktionen av vård"

Stefan gjorde jämförelsen med hur banksektorn revolutionerats med hjälp av BankID och att vi inom vården står inför en liknande situation där områden som klassiska öppettider för vårdcentraler ifrågasätts. Just den bakgrunden att den traditionella vården sätts på prov för att anpassas till nya beteendemönstren la en bra grund för att sedan få lyssna in på spännande bolag som arbetar med smarta lösningar.Därefter blev det företagspitchar från några av våra medlemsbolag kring hur de på olika sätt arbetar med patienten.


Först ut var Brighter med sin briljanta lösning för diabetes patienter. Petra Kaur på Brighter visade hur deras ekosystem är uppbyggt utifrån patienten och hur man genom att använda Actiste kan göra kostnadsbesparingar i vården.Näst på tur var det Josef Murad som är grundare och VD på Byon8 som presenterade. Byon8 är ett av Swecares nyaste tillskott bland medlemmar. Josef började på ett träffsäkert sätt att fråga publiken hur många som har barn och om de barnet varit sjuk någon gång. Med sin fråga fångade han nästan alla i publiken. Det han vill belysa var hur svårt det är i en traditionell vårdcentralmiljö att uppmärksamma mer ovanliga diagnoser, men med hjälp av deras verktyg Neo Health som använder artificiell intelligens som underlag får man en bra grund att fatta sina beslut baserat på samt tips på eventuella kompletterande tester att ta för att utesluta olika utfall. De har utvecklat en plattform som både ger stöd till patienten när den ska söka vård och till vårdgivaren i sitt vardagliga arbete.Marie Bergholm från WeCare visade hur man med deras system samlar in patienternas upplevelser av ett vårdbesök och hur frågorna på ett enkelt sätt även ställs om de vill vara med och utveckla vården generellt. Efter den genomgången kom Pelle Snårlid upp och presenterade hur vårdgivaren får en veckosammanställning av resultaten och på så vis kan följa upp och förbättra vården som ges löpande. Det här för med en ny dimension på uppföljning och förbättringsarbete på vårdcentraler och vårdinrättningar.

Daniel Taub och Nina Sellberg från ADDI Medical presenterade sin plattform som på ett smidigt sätt samlar och sammanställer information från appar och wearables för att kunna förmedla den på ett tryggt och säkert sätt till vården. I dagsläget är det många olika system som sänder in information till vården men för att detta ska vara tidseffektivt för vården och lätthanterligt är en lösning som ADDI Medical efterlängtad.Kenneth Jacobsson från Praktikertjänst fick det tuffa uppdraget att berätta om hur en redan exciterande vårdgivare tar sig an morgondagens utmaningar, vilket han gjorde med finess. Praktikertjänst väljer att utnyttja situationen till något positivt. Genom att vilja vara både en attraktiv vårdgivare och arbetsgivare blir det digitala lösningarna väldigt viktiga, deras initiativ heter Praktikertjänst24 och har utvecklats i ett samarbete med Doctrin. De är i gång på sju av sina mottagningar men kommer under 2019 rullas ut i storskala.

Sammanfattningsvis kan vi på Swecare säga att vi är väldigt nöjda med seminariet och de duktiga presentatörerna. De är kul att samla medlemmar som inte alltid ses annars och för oss att arbeta lite tillsammans inom ett område som berör i stort sett alla våra aktörer. Vi kommer som nämnt ovan fortsätta på temat från olika håll och vinklar med syfte att samla aktörer och hitta nya beröringspunkter med varandra. Om du sitter på ett briljant förslag till talare, ämne att ta upp, eller frågeställning att belysa så hör av er till någon av oss på kansliet så bollar vi vidare!


måndag 3 december 2018

Danska underleverantörer på besök i Sverige
Danish Health Tech group och Kungl. Danska ambassaden i Stockholm anordnade förra veckan ett industribesök inom life science. Besöket var delfinansierat av danska utrikesdepartementet med målet att lära sig om det svenska life science industrin, sjukvårdssystemet och för de deltagande företagen finna potentiella partners och klienter.


Företagen var främst underleverantörer till traditionella life science bolag, då flertalet fokuserar på att skapa de komponenter som behövs inom medicinsk teknik, via bl.a. injektion moulding och arbetar med polymerer och metaller. Dessutom fanns det bolag som arbetar med paketering och inmärkning vilket passar även inom läkemedelssektorn, samt bolag som hjälper med design av produktions och paketeringsanläggningar. 
Vid intresse kontakta oss på Swecare eller organisatören direkt då Danish Health Tech Group är en del av medlemsorganisationen Danish Export Association med över 600 medlemmar, och finns till som stöd för internationalisering och partnerskap.