tisdag 29 januari 2013

Arab Health

Arab Health är en av de största hälsomässorna i världen och Swecare var på plats i några dagar för att träffa företag och lära sig om hur hälsosystemet ser ut i Förenade Arabemiraten.  Arab Health pågår mellan 28-31 januari i Duabi och har funnits i 37 år.

[caption id="attachment_10995" align="alignnone" width="540"]IMG_2081 Statssekreterare Gunnar Oom inviger den svenska paviljongen[/caption]

Regionen är mycket intressant för svenska företag och det var trevligt att se så många bekanta ansikten i Dubai. Business Sweden arrangerade en svensk paviljong där ett tiotal svenska företag ställde ut.I tillägg till detta hade Swecaremedlemarna Elekta, Getinge, Bactiguard och HemoCue sina egna utställningsområden.IMG_2092Business Sweden hade också satt ihop ett sidoprogram för företagen där Gunnar Oom och Sveriges ambassadör i Förenade arabemiraten Max Bjuhr delvis medverkade. Idag började vi med ett möte på Dubai Health Authority purchasing department för att sedan fortsätta till Rashid Hospital för ett rundabordsamtal på temat infektionskontroll.
IMG_2108

Lärdomen från Arab Health är att det finns stora möjligheter för de som är beredda att satsa i Förenade arabemiraten och resten av regionen.  Diabetes och andra livsstilssjukdomar är kraftigt utbredda i landet och man har dessutom en utmaning i att utveckla vårdcentraler för att avlasta specialistkliniker och sjukhus. Min uppfattning är att Sverige har ett gott rykte och att intresset för svenska lösningar är stort. 

Frukostmöte med indiska ambassadören Banashree Bose Harrison

H.E. BBH

Det var fullsatt idag när Swecare, Business Sweden och Sweden India Business Council bjöd in till frukostseminarium med Indiens ambassadör i Sverige. Ambassadör Bose Harrison redogjorde för hur hon ser på möjligheterna för svenska företag i Indien, produkter kan behöva anpassas, det som kallas frugal engineering är närapå en nödvändighet om man vill in på tillväxtmarknader. Men om man lyckas blir också möjligheterna enorma. Hon skulle gärna se att man satsade ännu mer på att matcha små och medelstora svenska och indiska företag med varandra. Vidare uppmanade hon svenska företag med problem, synpunkter och idéer att ta en kontakt med henne och ambassaden. Hon vill gärna hjälpa till för att öka interaktionen och är en synnerligen dynamisk och handlingskraftig person. Indien kommer vara på tapeten under året. Vi hoppas ta emot indiska delegationer inom hälso- coh sjukvårdsområdet under våren och har precis inlett planeringen av en delegationsresa till delstaterna Maharshtra (Mumbai), Karnataka (Bangalore) och Andra Pradesh (Hyderabad) som kommer äga rum tidig höst.

I nästa vecka bär det av till Zambia. Lägligt nog uppmärksammar DN detta idag med ett stort uppslag om tillväxt i Afrika och möjligheterna inom vård och medtech. Peter Stein, Elekta och Scandinavian Cancer Care intervjuas tilsammans med Ylva Wide på Swecare som berättar om delegationsresan. Tyvärr finns artikeln inte i nätupplagan, men titta i DN:s ekonomidel, längst bak del 1.

dn

 

 

måndag 28 januari 2013

Percy Barnevik till Swecares årsmöte!

Boka in Swecares årsmöte den 25 april. Vi har precis fått klart att Percy Barnevik kommer tala och en rad andra spännande figurer. Swecare Export Awards delas också ut i vanlig ordning, missa inte att nominera ditt företag eller något annat som tycker gjort sig förtjänt av priset!

 

 

tisdag 22 januari 2013

Möte med Zambias ambassadör

[caption id="attachment_10966" align="alignnone" width="1632"]Ambassadör Edith Mutale &  ambassadråd Maynard Misapa Ambassadör Edith Mutale & ambassadråd Maynard Misapa[/caption]

Idag har Swecare haft ett möte på Zambias ambassad med ambassadör Edith Mutale. Under mötet diskuterades hälso- och sjukvården i Zambia och Sverige, samt Swecares delegationsresa till Zambia, 4-7 februari. Sverige och Zambia har haft ett nära samarbete sedan 1964  och ambassaden är mycket positiv till vår delegationsresa och ser framför sig ett intensifiera handelsutbyte mellan våra två länder.

fredag 18 januari 2013

Anna Riby är ny medarbetare på Swecare!

Efter att Lena lämnade oss i början av november har Patrik fått klara sig själv i vårt Sida-finanserade projekt. Nu har vi äntligen fått en ny medarbetare inom projektet och vi är mycket glada att kunna välkomna Anna till Swecare!

Anna_Riby_2

Anna kommer senast från Tillväxtverket där hon var programansvarig för ett Sida-finansierat program som Tillväxtverket driver.  Där arbetade Anna med att främja kunskap och användning av innovativ miljöteknik i Sidas samarbetsländer via företagssamarbeten och affärer. Anna har dessutom arbetat för ett konsultbolag i Zambia i 3,5 år och dessförinnan med olika uppgifter inom förvaltningen på Linköpings universitet. Med sin erfarenhet från företagsfrämjande och utvecklingsmarknader passar Anna perfekt in på Swecare!

tisdag 15 januari 2013

Frukostseminarium: Zambia

Zambiasem !

Idag var det dags för Swecares seminarium om Zambia. Seminariet kan ses som en förberedande aktivitet till den stundande resan 3-7 februari, men lika mycket riktade det sig till allmänt intresserade företag och organisationer. Av de 25 anmälda deltagarna ska vissa åka med på resan men långt ifrån alla. Förutom företag var också representanter för EKN, Swedfund, UD, Socialdepartementet och Stockholms läns landsting på plats. Extra roligt var att Clara Chilupe från Zambias ambassad i Stockholm deltog!

zambiasem2

Peter Stein inledde seminariet och höll en presentation över den allmänna ekonomiska utvecklingen i Afrika söder om Sahara och sedan Zambia mer specifikt. Ett intressant påpekande från Stein är att den svenska exporten till Afrika söder om Sahara är tre gånger större än Sveriges export till exempelvis Indien, något man kanske inte tror. Lägger man sedan till Nordafrika också så överstiger den svenska exporten till kontinenten även den till Kina. Dessa jämförelser bara för att få en bild av att handelsrelationer redan existerar och att Afrika är en viktigare handelspartner än vad många tror. Stein berättade vidare att Zambia är ett av de mer stabila länderna i regionen, både politiskt och även ekonomiskt. Under mer än 10 år har tillväxten varit hög, inte någon tillfällig uppgång alltså, Zambias är en av Afrikas snabbast växande ekonomier och 2013 förväntas Zambia ha en BNP-tillväxt på 8.2 procent. Regeringen satsar nu stort på utveckling av infrastrukturen och man ökar även sjukvårdens budget med 40 procent.

zambia 3

Patrik Barje, projektledare på Swecare, presenterade sedan den studie över hälso- och sjukvården i Zambia som Swecare låtit en konsult ta fram. Studien ger en god beskrivning av den zambiska hälso- och sjukvården och visar på stora expansionsplaner inom både den privata och offentliga sjukvården med goda affärsmöjligheter för svenska företag. Studien finns i tryck att hämta på Swecare och vi kan även skicka den elektroniskt till den som är intresserad.

zambia 4

Avslutningsvis presenterade Cristiana Caira från White arkitekter ett projekt där de deltagit i att rusta upp ett sjukhus på den zambiska landsbygden, Mpongwe Mission Hospital.

Hör gärna av er till oss om ni önskar delta i delegationsresan till Zambia, 3-7 februari eller om du vill anmäla ert intresse för framtida aktiviteter gentemot Zambia och andra länder i Afrika söder om Sahara.

fredag 11 januari 2013

Möte med ambassadör Nordström och ss Karin Johansson

möte amb och ss

Inger Ultved, ambassadör och främjare på Afrikaenheten, UD och Lena Nordström, Sveriges ambassadör i Zambia, på besök på Socialdepartementet.

Idag träffade Swecare och Karin Johansson Lena Nordström, Sveriges ambassadör i Zambia, för att diskutera den kommande delegationsresan. Lena Nordström underströk hur glada man är från ambassadens sida över att ta emot delegationen som i dagsläget består av ca 25 personer, 10 företag, Sarah Wamala generaldirektör på Folkhälsoinstitutet, Göran Tomson, professor Karolinska Institutet, plus representanterna för Socialdepartementet, UD och Swecare. Programmet för resan ser mycket bra ut, relationerna mellan Sverige och Zambia är goda, man har samarbetat på hälsoområdet i många år, och från zambisk sida ställer man nu upp på hög nivå för att träffa delegationen. Särskilt viktigt är det att visa att relationen mellan våra länder består av mer än bara bistånd och i det sammanhanget passar det bra med en delegation som syftar till att introducera företag. Ambassaden är mycket positiv för att fortsätta samarbetet långsiktigt och tycker att de svenska företagen inte utnyttjar ambassaden tillräckligt. Lena påpekade också det viktiga i att vara på plats nu när så mycket händer på den afrikanska kontinenten och att alla inte hängt med i denna utvecklingen. För vissa företag kan det kanske kännas tidigt, men betydligt bättre att vara tidigt på plats än för sent.

På tisdag hålls ett förmöte och seminarium om Zambia, det är fortfarande möjligt att anmäla sig till patrik.barje@swecare.se. Mötet kommer innehålla en allmän presentation av den ekonomiska utvecklingen i Zambia och en presentation av en rapport om hälso- och sjukvården i landet, affärsmöjligheter och slutligen en genomgång av programmet för resan.

onsdag 9 januari 2013

Möte i referensgruppen för Sida-projektet

Refgrupp130108

Nu är nästan alla på plats här på Swecare efter den långa julledigheten, utom Ylva som semestrar i Indien och är tillbaka först på måndag. Det är i och för sig inte så dumt när medarbetarna förkovrar sig i våra samarbetsländer även på fritiden. En rivstart blev mötet igår i vår referensgrupp för det Sidafinansierade projektet. Gruppen skapades i höstas för att vara ett bollplank för projektledarna och förankra och säkerställa att projektet genomförs i linje med företagens intressen. Vi har samlat ett antal personer med lång erfarenhet av att arbeta i utvecklingsländer/ emerging markets med olika bakgrund. Mötet igår var viktigt med anledning av den stundande Zambiaresan och stor del ägnades åt att gå igenom program och upplägg för resan och ta in synpunkter. Delegationen består i dagsläget av över 20 personer och ska ledas av statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet. En rad möten med olika ministerier och studiebesök på sjukhus planeras, samt en större konferens på temat Sustainable health systems through Strengthening Cooperation between the Public and Private Sectors. Professor Göran Tomson från KI, expert på hälsosystem och även lång erfarenhet av arbete med exempelvis antibiotikaresistens, kommer tala samt andra experter från både svensk och zambisk sida.

Under mötet introducerades en ny medarbetare, Helena Samsieo, som gör sin sista vecka som praktikant på UD:s Afrikaenhet men under kommande termin ska skriva sin masteruppsats/ exjobb inom projektets ramar. Syftet med Helenas uppsats är att undersöka hur den privata sektorn kan bidra till att stärka hälsosystemen i utvecklingsländer, framförallt hur man kan bidra till minskad mödradödlighet, då detta är en av de största utmaningarna och det milleniemål som många länder inte kommer kunna uppnå. Helena söker kontakt med företag som är intresserade av detta området för att se hur man kanske skulle kunna få ihop ett svensk grupp av företag som kan erbjuda ett fungerande koncept  för området.

En annan intressant idé för att nå ut med primärvård presenterades också på mötet. Ett företag har tagit fram en modell för en enklare primärvårdsklinik, i första hand ser man framför sig landsbygden eller andra av olika anledningar svårtillgängliga områden. De söker partners och andra företag som är intresserade av att vara med och utrusta en sådan klinik. Vi kommer inom ett par veckor att kalla till ett möte med mer information för intresserade företag. Kontakta gärna oss redan nu om ni tycker det låter intressant, antingen med projektet om hur privata aktörer kan bidra till minskad mödradödlighet och/ eller primärvårdskliniker!

Nästa vecka, den 15 januari, bjuder vi in alla till ett seminarium om Zambia där Peter Stein kommer redogöra för Zambias ekonomiska utveckling och sedan kommer en rapport om hälso- och sjukvården i landet presenteras och hur affärsmöjligheterna ser ut. Missa inte detta tillfälle oavsett om ni följer med på resan!