torsdag 25 februari 2016

Spännande studiebesök i Shijiazhuang, Kina

Ett av Swecares fokusområden under 2016 är Äldrevård och -omsorg. Detta märks främst genom det större projekt som vi driver sedan förra året, Åldrande och hälsa. Projektet går ut på att beskriva det svenska systemet för äldrevård och omsorg och särskilt föra fram och marknadsföra svenska lösningar på området.

Som en del av det projektet genomför vi också nu ett projekt med China Development Bank Capital (CDBC), i samarbete med Access Health International. Projektet går ut på att undersöka möjligheterna att sätta upp en vårdcentral med inriktning mot äldre, enligt svensk modell och med svenska lösningar, i en stad 1,5 tim. söder om Beijing. Ledningen i staden är intresserad av lösningar för en helt ny vårdcentral, liksom för uppgradering av en befintlig. Vårdcentralen är tänkt att vara en demonstrationsanläggning för vidare spridning i Kina. Dessutom kan man koppla på tilläggsmoduler inriktade mot till exempel hemtjänst, hemsjukvård och äldreboenden.


Swecare är därför nu på plats i Kina tillsammans med Sofia från vår projektpartner ACCESS Health International, för att träffa våra partners här. Igår var vi och banken på studiebesök i staden, Shijiazhuang och i den nya stadsdel där den nya vårdcentralen planeras byggas. Vårdcentralen blir en del av China Medical City, som kommer att byggas och utvecklas de närmaste åren med hjälp av finansiering från CDBC. Vi hade ett möte med den politiska ledningen och den lokala hälsobyrån. Det var ett positivt möte, som var mer konkret och handlingsinriktat än förväntat. Man behöver effektivisera sin sjukvård och avlasta sjukhusen. Sverige har ett gott rykte och beslutsfattarna var intresserade av svenska lösningar som kan bidra till hög kvalitet i kombination med kostnadseffektivitet. Det är verkligen spännande att vara en del av denna möjlighet!


Dagen har ägnats åt ett möte med CDBC och dess högsta ledning. Moderbolaget är China Development Bank, den största banken som arbetar med utveckling i Kina inom urbanisering, industrialisering samt internationella investeringar. CDBC är ett helägt bolag som även kan investera eget kapital i intressanta utvecklingsprojekt. Ett sådant är utvecklingen av Medical City i Shijiazhuang. CDBC jobbar också med att ta fram best practices, och har bland annat fört fram Hammarby Sjöstad som ett case v.g. grön stadsutveckling. Inom hälsa och sjukvård tittar man ffa på policyområdet, med fokus på landanvändning; finansiering och finansiell policy; och operativ kapacitet. CDBC är en viktigt partner då de har kapitalet, erfarenheterna och kontakterna för investeringar i hälso- och sjukvården i Kina.I eftermiddags hade vi ett mycket spännande möte med ett företag som heter Pinetree Connected Care. Pinetree var det första företaget som utvecklade hemsjukvård i Kina och de ligger fortfarande  i framkanten. Man har många intressanta lösningar för att hålla samman vården av äldre. Man använder sig av bl. a av telemedicin via en liten robot med tillhörande app. På så sätt kan släkten "umgås" med patienten, multidisciplinära team av vårdpersonal kan koppla upp sig mot patient och släktingar, och Pinetrees personal kan göra virtuella hembesök. VD Ninie är drivande och en framsynt kvinna med många nya järn i elden. Hon är intresserad av att komma i kontakt med svenska företag som har lösningar som hon kan erbjuda sina kunder för att förbättra vården och omsorgen. Imorgon följer andra intressanta möten på motsvarande vårdcentraler och äldreboenden.

Mer i formation om vårt fokusområde Åldrande och hälsa, hur man kan dra nytta genom att engagera sig i detta, om delprojektet "vårdcentral i Kina" och om den enorma kinesiska marknaden för hälso-och sjukvård kan du få om du deltar i Swecares seminarier i Malmö, Göteborg och Stockholm den 15-17 mars. Mer information finns i kalendariet på hemsidan, www.swecare.se och du anmäler dig till info@swecare.se. På seminarierna kommer du att få höra mer om det spännande projektet och vi hoppas naturligtvis att få se dig där!

För mer information om projekten och seminarierna kan du också kontakta Anna Riby, på anna.riby@swecare.se


måndag 22 februari 2016

Informationsspäckat lunchseminarium om Sjukvård i Singapore

Idag gästades Swecare av Sveriges ambassadör i Singapore, Håkan Jevrell, och Ebba Hult från Business Sweden. Vi anordnade ett lunchseminarium, som snabbt blev fullbokat. Singapore är helt klart en intressant marknad bland Swecares medlemmar!Tillsammans med lunchen fick vi oss mycket intressant bakgrundsinformation och information om hälso- och sjukvårdssektorn till livs. Singapore är stort som halva Öland, men får plats med 5,3 miljoner invånare. Det är det land som har flest frihandelsavtal i världen, rankas som nummer 4 bland världens finansiella centra och har en BNP/capita på hela 85 000 USD (jämfört med Sveriges 48 000). Landet har också låg grad av korruption, ett bra system för IP-rättigheter och låga skatter. Dessutom är man bland de största investerarna i t. ex. Malaysia, Indonesien and Kina. Med sina goda kommunikationer till hela Sydostasien är man alltså en inkörsport till hela regionen. Sveriges export till regionen ligger på 1,5 % varav Singapore står för den största andelen på 0,5 %. Trots dessa låga siffror har många stora företag sitt regionkontor i Singapore.Hälso- och sjukvårdssektorn består dels av det offentliga systemet, med bl a 9 sjukhus, 8 specialiserade centra och fler på gång, och det privata systemet med ett stort antal aktörer på olika nivåer. Viktigt att hålla reda på är att alla aktörer är väl sammanlänkade och man har ofta integrerade tekniska lösningar,  t.ex. ett gemensamt journalsystem.Bland utmaningarna finns de ökande hälso- och sjukvårdskostnaderna, en åldrande befolkning, begränsningar i personal och problem med överbeläggning på sjukhusen. Man satsar verkligen på att klara av dessa utmaningar, vilket öppnar upp för möjligheter för svenska aktörer, som har ett bra rykte i landet. Business Sweden bedömer att affärsmöjligheterna främst finns inom infrastruktur och medicinteknik, lösningar för äldrevården, digitala lösningar samt internet of things och kommunikationslösningar.

Som sagt så finns det höga förväntningar på vad svenska företag kan leverera, men man ska också vara medveten om att kontakter och nätverk betyder oerhört mycket i Singapore, och det är viktigt att kunna ha en långsiktigt strategi för att lyckas i landet. Ett antal aktiviteter kommer att erbjudas av "Team Sweden" framöver - så håll ögon och öron öppna för dessa!


tisdag 16 februari 2016

Innovation inom förlossningsvården

Swecare har fått ny medlem i form av Obstecare, vi träffade Fatosh Yiakup för att få lära oss mer om henne och bolaget.

Fatosh är utbildad till medicinteknisk säljare och har en magisterexamen inom utvecklingsstudier. Hennes tidigare arbetslivserfarenheter är bland annat från Elekta, ett annat Swecare medlemsbolag där hon assisterade i marknadsetablering i Sub-Saharan Afrika och innan dess Mandometers produktion i Turkiet. Fatosh har även hjälpt Swecare med ett kort praktikprojekt om brasilianska hälso- och sjukvårdsmarknaden. Nu arbetar Fatosh på ObsteCare, som är ett innovativt företag inom förlossningsvård, hon har ansvar för sälj och marknadsföring. Inom förlossningsvården har det sedan 1960-talet varit ebb på innovationer.  Med sin innovation vill Obstecare bidra till ökad patientsäkerhet, bättre förlossningsupplevelse, effektivare användning av personalresurser  och ekonomiska besparingar för sjukvården och tror att fler innovationer kommer inom förlossningsvården.


Dr Eva Wiberg-Itzel är den som har utvecklat innovationen kring AFL-metoden (Amniotic Fluid Lactate) där fokus är på kvinnan till skillnad från i stort sett allt annat i det klassiska förlossningsrummet. Nästan allt i förlossningsrummet ser till hur barnet mår och fokuserar inte på hur mamman mår. AFL-metoden går ut på att under förlossningen mäta mjölksyrehalten i fostervattnet och genom att mäta nivåerna kunna uppmärksamma och identifiera långdragna, värksvaga förlossningarna i ett tidigt skede. 

Mjölksyrahalten i fostervattnet är lätt att mäta med Obstecares CE-märkta mätutrusning tillsammans med en mätprob där lite fostervattnet samlas in. Mätresultatet erhålls på 15 sek. Resultatet blir att antalet komplikationerna vid förlossning minskar och man ger personalen ett specifikt verktyg som fokuserar på att öka patientsäkerhet och nöjdhet . Det är även ett bra sätt att effektivisera resurser och undvika onödiga kejsarsnitt. Dr Eva Wiberg-Itzel har 25 års erfarenhet som förlossningsläkare från flera förlossningskliniker i Sverige och hon jobbar som överläkare på förlossningskliniken på Södersjukhuset och är även aktiv forskare. Eva är grundare till ObsteCare AB.


På frågan vad som är fördelen med att vara med i Swecare så lyfte Fatosh möjligheten att träffa inflytelserika ledare, beslutsfattare samt träffa andra inom branschen som de kan samarbeta med. En annan viktig fördel är att få träffa olika offentliga och privata aktörer samt inom akademin. Det är mycket värdefullt att få  tillgång till information om olika marknader och kontakter med varierande global erfarenhet, information och nätverk. Det är nog något vi delar med alla Swecare medlemmar.  

På frågan vad som är på gång i företaget svarade hon att de mest aktuella är att de i december 2015 skrev under ett AFL-avtal med Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri i Finland. Inom kort kommer de även att ha AFL utbildning på Södersjukhuset som redan använder metoden. De har även några andra sjukhus i Sverige, Norden och även Baltikum som snart kommer att börja använda AFL.  

En Swecare-aktivitet som Fatosh minns som extra bra var seminariet om Kinas hälso- och sjukvårdsreform och de följande diskussioner minns hon som väldigt intressanta och givande. Men det är så med de flesta av de seminarierna som Swecare, anordnar, väldigt givande och lärorikt, världsklass! Vi är tacksamma att vi får ta del av era seminarier säger Fatosh.

Vi är glada att ha fått ett nytt spännade bolag som medlem och ser framemot många trevliga aktiviteter ihop!

fredag 12 februari 2016

Medtech4Health: finansieringsmöjligheter för medicintekniska innovationer

En intressant avslutning på arbetsveckan erbjöds idag i form av ett seminarium om finansieringsmöjligheter för medicinteknik via det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.   Det var så många som tyckte detta lät intressant att stolarna nästan tog slut.

Eftersom det var många personer i publiken som kanske inte kände till Swecare, inledde vi med en kort presentation av Swecare och våra kommande aktiviteter. Swecare är ju en halvstatlig stiftelse som syftar till att främja internationalisering och export av den svenska hälso- och sjukvårdssektorn. I år är våra stora fokusområden Digitalisering samt Åldrande och Hälsa. Vi har flera intressanta aktiviteter på gång, inom dessa och andra områden. Den 14 mars blir det kick-off för digitaliseringsprojektet, och den 17 mars är det dags för ett seminarium om Åldrande och Hälsa, inklusive ett projekt för en kinesisk vårdcentral med inriktning mot äldre, enligt svensk modell som vi har på gång med samarbetspartners i Sverige och Kina. Bland annat hittar vi också en delegationsresa till Saudi i april. Läs gärna mer i kalendariet på vår hemsida; www.swecare.se.Efter Swecares inledning var det dags för Reidar Gårdebäck att berätta om det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health och dess pågående utlysningar. Programmet är Vinnova-finansierat med 110 msek. Visionen är att den svenska medtech-industrin är internationellt ledande, med hjälp av ett världsunikt forsknings- och innovationssystem, där forskning, vård och industri samverkar och bidrar till bättre hälsa. Huvudsakliga aktiviteter inom det 9-åriga programmet är projektfinansiering via utlysningar, att överbrygga "the Valley of Death" (tiden från det att ett start-up företag får bidrag till startkapital bidrag till när det börjar ge intäkter, en tid då finansieringsmöjligheterna ofta är knappa), samt att bidra till nätverk, ökat samarbete och attitydförändring genom påverkansarbete. 

De tre utlysningarna som är öppna nu gäller 1) medicintekniska innovationer inom vård och omsorg; 2) innovatörer inom vård och omsorg; samt 3) kompetensförsörjning i SME. Olika villkor och målgrupper gäller för utlysningarna, men gemensamt är att det ska avse medicintekniska innovationer - produkter, tjänster eller processer - som löser ett kliniskt problem. Verifiering i klinisk miljö är en annan utlysning som kommer öppnas under våren.

 

Bedömningen av ansökningar i utlysning 1 o 2 (med sista ansökningsdag 1/4 resp 12/4) kommer ta knappt 2 månader, medan nr 3 har löpande ansökan fram till sista november, med besked inom max 6 veckor. Bedömningen kommer fokusera på innovationens potential, inblandade aktörer och att projektet sätter patienten i fokus.

Det kom många intressanta och detaljerade frågor, som inte kan återges här. Mer information om utlysningarna och programmets övriga aktiviteter finns på hemsidan: www.medtech4health.se. Hittar du inte svar på dina frågor är du välkommen att kontakta de kontaktpersoner som finns för varje utlysning, och som listas på hemsidan. Läs också Kristinas från Medtech4Health blogg på:
http://medtech4health.se/vinterturneblogg-swecare/

Vi avrundade eftermiddagen med nätverkande, fler frågor och kaffe.fredag 5 februari 2016

MVTe och fokus på Digitalisering

Igår var Swecare på plats på Mötesplats välfärdsteknologi & e-hälsa (MVTe) på Kistamässan för att träffa företag och lära oss mer om digitalisering inom den kommunala vård och omsorgen. Mässan pågick den 3e och 4e mars med ett antal spännande seminarium och många intressanta bolag.


Ett antal Swecareföretag var på plats på mässan


.
Swecare kommer i år att ha ett särskilt fokus på Digitalisering inom hälso- och sjukvården. Internationellt finns det en stor efterfrågan på svenska smarta IT-lösningar, appar och telemedicin som kan utveckla, förbättra och effektivisera vårdsystemen. Sverige har en hel del att erbjuda, men hittills har man inte lyckats samla tillräckligt med aktörer för att göra några strategiska internationaliseringssatsningar inom ramen för exempelvis det allmänna främjandearbetet som bedrivs av Socialdepartementet. Nu finns dock inom Swecares verksamhet en vilja bland både företag och myndighetspersoner att samla en grupp för att undersöka om man tillsammans kunde arbeta mer strategiskt med att utveckla svenska lösningar som både kunde tillämpas och användas inom svensk sjukvård samt marknadsföras internationellt. Vi kommer att starta satsningen med en Kick-off den 14e mars och inbjudan kommer inom kort. Har ni lösningar/produkter inom e-hälsa och digitalisering och vill diskutera vad som kan göras gemensamt på området så ta gärna kontakt med oss redan idag!

torsdag 4 februari 2016

Stort intresse för möjligheternas Iran

Det har hänt mycket i Iran det senaste året med överenskommelsen, Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) som togs 14 juli, 2015 till att man 16 januari kunde konstatera att Iran levt upp till sina åtaganden och att sanktionerna därmed lättades.  Redan i höstas började ett antal av våra medlemsföretag att höra av sig till oss och fråga om det inte var dags att börja titta på möjligheterna för svenska företag i händelse av att det öppnas upp. Vi beslutades oss för att börja med ett seminarium både för att lära oss mer om Iran som marknad men även för att stämma av intresset bland företagen. Helt rätt beslut känns det som då platserna snabbt blev fyllda, vilket nog kan kopplas till den höga nivå på talare som seminariet samlade.

Vi hade dagen till ära Statssekreterare Oscar Stenström som inledningstalare. Han talade bland annat om den delegationsresa han var med på tillsammans med Statsråd Mikaela Damberg, ett fåtal svenska bolag, EKN och SEK i december 2015. De träffade sex ministrar under delegationen inom flertalet sektorer.  Han lyfte även Sveriges styrka med cirka 100 000 svenskar med koppling/ursprung från Iran.


Regeringen satte hösten 2015 en lista med topp 26 prio-länder för svenskt näringsliv enligt devisen att man ska så frön där de växer snabbast. Dock är Iran inte med på den listan vilket Stenström sa att den utan tvekan hade varit om listan skrivits idag. Han meddelade även att Statsråd Gabriel Wikström har för avsikt att leda en hälsodelegation till Iran i höst med Swecare.


Efter Stenström var det dags för ambassadör Peter Tejler som flugit hem till Sverige, för att berätta om den historiska och ekonomiska utvecklingen i Iran. Han lyfte att vi bygger vidare på en lång historisk relation till Iran där flera av våra insatser är synliga fortfarande idag i form av brobyggen, universitetsbyggnader, flygplats, fabriker och bostäder. Ambassaden finns som stöd för er svenska bolag som är intresserade av marknaden.

Hassan Hassani, Chargé d'affaires från Irans ambassad i Stockholm lyfte de goda samarbetsmöjligheterna mellan Sverige och Iran och tipsade svenska bolag att ha finansieringsvägar säkrade innan man approcherar lokala aktörer. De uttryckte även sin positiva inställning till att vara behjälpliga från ambassadens håll här i Stockholm.


Näst på tur i talarordningen var Nariman Askarieh från Philips. Han började med att presentera hur Iran trots sanktionerna har placerat sig mycket bra i förhållande till andra länder i regionen med en högre BNP än Förenade Arabemiraten. Även med sanktionerna stod Iran för 19% av den sammanlagda BNP i regionen. Det kommer behöva göras stora infrastruktursatsningar och Nariman nämnde hur hälsobudgeten mellan 2013 till 2015 har dubblerats (från 7,26 miljoner USD till 16,9 miljoner USD). Han lyfte även behovet att uppdatera och utveckla vård och prevention kring livsstilsrelaterade sjukdomar. Cancervård lyftes som ett eftersatt område där landet har ambitiösa framtidsplaner.  Vilket betyder stor potential för svenska lösningar. Privata sektorn i Iran är välutvecklad med fokus på sekundär och tertiär vård men främst centrerad till de största städerna såsom Tehran, Mashhad och Shiraz. Huvudbudskapet från ett företagsperspektiv var att man ska vara välinformerad både kring de möjligheter och risker och att man ska ha en plan i båda lägen. Dr
Mostafa Ghaffari talade i direkt anslutning med Ministry of Health och Medical Educations utgångspunkt.


Antalet sjukhusbäddar som saknas i landet är svårt att utrycka i antal då det finns olika uppgifter men både Nariman och Dr Ghaffari konstaterade att de behöver dubblera nuvarande antalet  på cirka 135 000 bäddar. Dr Ghaffari förklarade även hur deras hälso- och sjukvårdssystem var uppbyggt från hälsoministeriet, utbildning och ned till liten mottagning. Iran med sina 78 miljoner invånare har 52 stycken medicinska lärosäten. Han lyfte även Irans styrka i välutbildat humankapital med en miljon medicinska studenter.


Efter några spännande frågor var det dags för Victor Carstenius på EKN att berätta hur EKN ser på möjligheter till handel med Iran och hur de arbetar. EKN har på nytt garantigivning till Iran sedan den 19 januari i år. Betalningsvägar är inte säkerställda, men EKN:s bedömning är att det bara är veckor bort till de privata bankerna har fått allt på plats. Det var även representanter från några av de största privata bankerna i publiken. Victor meddelade också att man bör vara medveten om att alla sanktionerna inte är släppta och att man inte kan vara helt säker på att det inte blir en ”snap-back” att sanktionerna blir återinförda. Trots det var EKN positiva och meddelade att de nu var mycket uppvaktade av bolag som vill börja göra affärer i landet.


Seminariet avslutades med att fyra olika bolag presenterade sina tips och trix på marknaden och hur deras resa in i Iran har gått till. Det började med att Sverker Littorin, grundare av både Pharmera och Scandinavian Iranian Business Center som lyfte vikten av relationsbyggande. Efter det gav Saideh Yahyavi från Magnusson Law en presentation om vad man bör tänka på innan man går in på marknaden och vilka lagar och förordningar man har att ta hänsyn till. Det finns till exempel inget skydd mot ”snap-backs”. Saideh lyfte även vikten av att göra en noggrann marknadsanalys och att tidigt identifiera både relevanta partners och det mervärde man som aktör har på marknaden. Konkurrensen är hög i Iran. Johan Rugfelt på Bactiguard berättade om hur de för bara någon vecka sedan var i Iran och höll i seminarium som väckte stort intresse och de glatt fått bättre resultat än vad de vågat hoppas på. Lena Höglund från Elekta berättade hur Iran har varit en stor och viktig marknad för dem och att de redan i nuläget har  42 linacs (linjära acceleratorer), en gamma kniv, nio stereotaktiska system  och brachyterapi system. De har dock under sanktionerna haft problem att uppgradera och förse med nödvändiga delar. Efterfrågan och behovet av uppdateringar är stor i landet. Rekommendationer från IAEA är att ett land ska ha en linac per miljon i en befolkning vilket betyder att man utöver det man har i dagsläget skulle behöva 200 nya. Hälsoministeriet planerar nu att köpa upp cirka 30-40 linacs. Gemensamt kan man säga att de alla sa att närvaro i landet är väldigt viktigt och att man har bra kommunikation med sin lokala representant. Seminariet avslutades av några sammanfattande ord av Maria.


För den som är intresserad av marknaden rekommenderades IMF:s rapport om Iran som nyligen släppts och som ger en nyanserad bild av möjligheter och utmaningar. Ni når den här https://www.imf.org/external/pubs/ft/survey/so/2016/new012016a.htm

Nätverkandet sprudlade på minglet efter. Hör av er till oss om ni är fortsatt intresserade av marknaden så håller vi er uppdaterade på kommande aktiviteter!