måndag 31 mars 2014

Studiebesök på Akademiska tillsammans med ungersk delegation och Elekta

IMG_2649

Förra veckan hade Socialdepartementet den ungerska sjukvårdsmyndigheten GYEMSZI på besök. GYEMSZI är bland annat ansvarig för upphandling till de offentliga sjukhusen i Ungern.

Eftersom det finns ett stort intresse för att uppgradera cancervården i Ungern gav Swecare Elekta möjligheten att arrangera ett studiebesök på Akademiska sjukhuset i Uppsala. På Akademiska fick vi intressanta presentationer från Daniel Brattström, verksamhetschef, onkologi och Anders Montelius, sjukhusfysiker vid Institutionen för radiologi, onkologi och strålningsvetenskap. Vi hann även med att besöka enheten för strålbehandling.

torsdag 27 mars 2014

Rundabordssamtal med den ungerska sjukvårdsmyndigheten

Den här veckan har Socialdepartementet haft den Ungerska sjukvårdsmyndigheten GYEMSZI på besök. GYEMSZI är bland annat ansvarig för upphandling till  de offentliga sjukhusen i Ungern och därför högaktuell för svenska företag med intressen i landet. Swecare fick i uppdrag att hjälpa till med främjandebiten av programmet och anordnade idag ett rundabordssamtal. I tillägg till att träffa privata aktörer så träffar GYEMSZI också Socialdepartementet, SKL och SLL. Swecare ordande också ett studiebesök till Akademiska i Uppsala där onkologavdelningen tillsammans med Elekta tar emot besökarna.

IMG_3888

Eftermiddagen började med att Maria Helling hälsade välkomna och vi gick sedan en tur runt bordet och gav alla en chans att presentera sig. Ungrarna tog sedan över med en presentation av det Ungerska hälsosystemet. Ungern är uppdelat i åtta olika  hälsoregioner och GYEMSZI tog nyligen över ansvaret för merparten av de offentliga sjukhusen.

bild

Efter presentationen från GYEMSZI öppnade vi upp för diskussion. Diskussionen var mycket öppen och informell och bland annat diskuterades problem med informella betalningar, public private partnerships och framtida investeringar i sjukvården.

bild

Eftermiddagen avslutades med ett mingel där företagen och delegationen fick möjlighet att nätverka ytterligare. Det var ett mycket lyckat möte och ur ett ekonomiskt perspektiv såväl som ur ett tidsperspektiv så är det alltid positivt när internationella aktörer kommer till oss istället för att vi reser till dem. Vi får regelbundet inkommande besök från olika länder och ofta med kort varsel. Är det någon speciell marknad som du är intresserad av så informera gärna oss redan nu!

 

tisdag 18 mars 2014

Delegationsresa till Paris med barn och äldreminister Maria Larsson

Gårdagen tillbringade Swecare i Paris tillsammans med barn och äldreminister Maria Larsson, svenska experter och ett antal svenska företag.  Dagen började med ett studiebesök på Frankrikes och världens äldsta barnsjukhus, Necker-Enfants. Sjukhuset fokuserar framförallt på ovanliga sjukdomar och transplantationer  hos barn men också till viss del för vuxna.

Necker

Dagen fortsatte på svenska klubben där professor Jean de Kervasdoué gav en ingående presentation om det franska hälsosystemet. Bland annat lyfte Jean upp det kostsamma systemet där patienter ofta ligger flera dagar på sjukhus och de många doktorerna per invånare som ofta utför uppgifter som lägre specialiserad vårdpersonal skulle kunna göra. Maria LarssonEfter en trevlig lunch fortsatte vi  med dagens huvudpunkt, nämligen seminariet. Ambassadör Gunnar Lund inledde för att sedan lämna över till Maria Larsson. Photo1

Frankrikes äldreminister Michèle Delaunay tog sedan över och pratade om utmaningarna med en åldrande befolkning. Michèle poängterade bland annat vikten av att ta till vara på de äldres erfarenheter och underlätta för äldre att fortsätta utgöra en aktiv del av samhället. bild

Seminariet var uppdelat i tre olika ämnesområden, äldrevård, effektiv hälso- och sjukvård samt infektionskontroll. Till varje ämnesområde hade vi bjudit in en svensk och en fransk expert för att sedan öppna upp för diskussion med företagen. Det första området var en åldrande befolkning där regeringens äldresamordnare Eva Nilsson Bågenholm talade om den svenska äldrevården.

bildDen franska talaren på äldreområdet var Bertrand Fragonard, President of the High Family Council, som jag tidigare i vår hade nöjet att lyssna till på den franska ambassaden i Stockholm.

bild

Område nummer två var på effektiv sjukvård och vår svenska talare var Eva Pilsäter Faxner, utvecklingsdirektör på Stockholms Läns Sjukvårdsområde. Den franska talaren på området Dominique Libault, Director EN3S, underströk vikten med en effektiv upphandling.

bild

Sista ämnesområdet för dagen var infektionskontroll där statsepidemiolog Anders Tegnell representerade Sverige.

bild

Dagen avslutades med en trevlig middag på ambassadörens residens. Efter dagens möten och seminarium så kan vi helt klart konstatera att Frankrike precis som Sverige står inför stora utmaningar på hälsoområdet. Vi har definitivt mycket att lära från varandra och hoppas på ett fortsatt gott samarbete!

fredag 14 mars 2014

Hongkongmöte i Malmö

Igår begav sig Maria, jag och Lotta Liljelund från Socialdepartementet till Malmö för att träffa nya företag, berätta om det offentliga stödet till svenska hälso- och sjukvårdsföretag och  om vår resa till Hongkong i maj. Resan arrangeras tillsammans med Swedish Medtech och Hong Kong Trade Development Council och riktar sig både mot företag som är etablerade på den asiatiska marknaden och för de som ännu inte finns på plats. Resan leds av regeringens äldresamordnare, Eva Nilsson Bågenholm den 7-9 maj till kostnaden av 12 000 SEK. I programmet ingår bland annat:

  • Möte med Hongkong hälsoadministration

  • Workshop med Hospital Authority som ansvarar för alla offentliga sjukhus i Hongkong

  • Mottagning med networking möjligheter på svenska konsulatet

  • Studiebesök på sjukhus och kliniker

  • Möjlighet att visa fram produkter och lösningar på Hong Kong International Medical Device and Supplies Fair

  • Networking möjligheter och mottagning på mässan

  • Möte med en distributör av europeiska medtechprodukter i Hongkong och Kina


 

[caption id="attachment_13597" align="aligncenter" width="540"]IMG_3810 Ulf Andersson hälsar välkomna[/caption]

Seminariet i Malmö arrangerades tillsammans med Det Medicinska Malmö, där Vd Ulf Andersson i år också tagit över som Vd för Medeon. Efter att Lotta och Maria berättat om det offentliga främjandet så tog Sveriges generalkonsul i Hongkong, Jörgen Halldin, över och gav lite ekonomisk och politisk bakgrundsinformation till Hongkong.

[caption id="attachment_13598" align="aligncenter" width="540"]bild Generalkonsul Jörgen Halldin[/caption]

Hong Kong Trade Development Council som är medarrangörer till resan i maj berättade om Hongkong ur ett affärsperspektiv. Julie från HKTDC underströk behovet och viljan i Hongkong och Kina av att förbättra hälsosystemet och det stora intresse som finns för Sverige. Julie menar att Hongkong är en perfekt plattform för att senare ta sig vidare in i Kina som har en hälso- och sjukvårdsmarknad vars omsättning växer med 14-15% per år. Dessutom ökar både förväntad livslängd och inkomstnivåerna i Kina drastiskt vilket i kombination med det goda rykte som svensk hälso- och sjukvård åtnjuter i landet gör Kina till en utmärkt marknad för svenska företag.


bild


Björn Segerblom från Hong Kong Science Park  berättade också om det gynnsamma klimatet för life science-företag i parken och alla incitament och bekvämligheter som syftar till att förenkla för en etablering i landet. Yvonne Mårtensson från CellaVision tog sedan över och berättade ur ett företagsperspektiv om hur det ser ut att göra affärer i Hongkong och Kina.
[caption id="attachment_13605" align="aligncenter" width="540"]bild CellaVision[/caption]

Vi tror att Hongkong-aktiviteten kommer att bli riktigt bra och vi har sett ett stort intresse både från svenska företag och från Hongkong-sidan. Ett preliminärt program till resan hittar nihär. Är ni intresserade av att delta på resan och har frågor eller förslag till programpunkter så kontakta oss för en vidare diskussion.

 

 

fredag 7 mars 2014

Medtech & Biomaterials 2014

I onsdags besökte jag och Maria Medtech & Biomaterials 2014 i Göteborg. Konferensen anordnas för första gången i år med syftet att samla relevanta aktörer inom medtech and biomaterials.

Anna
Swedish Medtechs vd Anna Lefevre Skjöldebrand inledningstalade om den svenska Medtechs branschens utmaningar och möjligheter.

Maria
Andra talare var Swecares Vd Maria Helling som pratade om vikten av internationalisering av svensk hälso- och sjukvård. För ett mycket exportberoende land är det otroligt viktigt att satsa på export på ett område där vi vet att vi är konkurrenskraftiga. Sverige har ett mycket starkt varumärke inom hälso- och sjukvård och här finns det stor potential att öka exportintäkterna och i förlängningen antalet svenska arbetstillfällen.

bild
Hela dagen var fylld med intressanta talare och det var ett bra tillfälle att träffa nya företag och andra intressanta aktörer.

bild

Sista punkten på agendan var en paneldebatt om vikten av internationalisering. Återigen tog Maria plats på scenen tillsammans med Barbro Fridén - Sahlgrenska, Olle Larkö - Sahlgrenska och Läkemedelsverket, Anders Hallersjö - Business Sweden, Bo Norrman - Innvovationskontor Väst/Chalmers och  Staffan Kuuse - Mölnlycke Health Care.

 

tisdag 4 mars 2014

East Africa Healthcare Conference, dag 2Fler intressanta sessioner och möten har det varit idag. På morgonen delade vi på oss, och Anna gick på ett seminarium om hur man skapar "enabling eco-systems" för bättre sjukvård. Olika aspekter av marknadssystem togs upp, såsom stödjande funktioner (infrastruktur, information mm) och reglering (lagar, standards och informella normer och värderingar som styr). Marknaden i dessa länder är ofta fragmenterad, med offentliga och privata kliniker och sjukhus, apotek, informella mottagningar, NGOs och hälsoarbetare baserade i byar. Vikten av sjukvårdspersonal och att minska olika typer av brain drain, bl a genom att bidra till bättre arbetsförhållanden och mer utvecklande sysslor, togs också upp. Mycket innovationer pågår, inom t ex franchising, innovativ finansiering, m-hälsa mm. En slutsats är att marknadssystemet måste harmoniseras så att allas intressen tas till vara på bästa sätt. Vi fick också höra lite om den decentralisering som pågår i Kenya, vilket bl a innebär att upphandling av mediciner kommer ske på lokal nivå, i Kenyas 47 "counties", och om ny lagstiftning som är på gång, t ex att medicinteknik, som tidigare varit i princip oreglerat, kommer att regleras i en ny myndighet, som samlar medicinteknik, läkemedel, förbrukningsvaror och laboratoriematerial.

Patrik med Timothy Musila, ansvarig för PPP på MoH Uganda
Patrik och Timothy Musila, ansvarig för PPP på MoH Uganda

Patrik gick på en session om "Innovation in Public Private Partnerships (PPP)". Tills för några år sedan var det mycket svårt att samla privat och offentlig sektor i afrikanska länder för att diskutera hur man kan arbeta tillsammans inom hälsa. Idag finns det däremot ett tydligt och ömsesidigt intresse från privat och offentlig sektor i Östafrika (och många andra länder i regionen) att arbeta med PPP. Offentlig sektor inser att de saknar kapacitet att på egen hand tillgodose vård till hela sin befolkning och behöver samarbeta med de privata vårdgivarna, medan de privata vårdgivarna har fått en ökad marknad genom den växande medelklassen och vill nu ge vård till den stora massan, i samarbete med offentlig sektor. Dessvärre har inte PPPs levt upp till de höga förväntningarna och under sessionen framförde flera representanter från den privata sektorn att PPPs inte lever upp till sin potential eftersom regeringen saknar kunskap om näringslivet och inte ger de rätta incitamenten. Under sessionen kommer man överens om det inte går att diskutera PPPs i all evighet utan att man behöver gå från diskussion till handling. Dr Ian Clark från Uganda Healthcare Federation sammanfattar det väl genom att säga "we need to think big, but start small".

Nästa programpunkt behandlade olika modeller för ökad tillgång till prisvärd sjukvård, som även de fattigaste kan ha råd med. Mycket fokus låg på olika typer av försäkringar, från offentliga till privata. I Afrika har endast 4 % av befolkningen tillgång till sjukvårdsförsäkring, och endast 2 % om man undantar Sydafrika. I Kenya finns NHIF (National Health Insurance Fund), som nu ska kompletteras med HISP (Health Insurance Subsidy for the Poor) i en pilot för att öka de fattigas tillgång till och användning av sjukvård, och därmed till bättre hälsa inom denna grupp. Ett problem med försäkringar i många länder i Afrika är att det är ett nytt fenomen, och att många är skeptiska till att betala idag för något som de kanske kommer ha nytta av i framtiden. Att utbilda och sprida information är alltså en viktig del om man vill öka användningen av privata sjukvårdsförsäkringar. I övrigt presenterades olika innovativa sätt att lösa tillgång till vård, t ex genom att bidra till finansiering av kliniker i fattiga områden, investera i kvalitetssäkring för dessa kliniker vilket ökar förtroendet och underlättar extern finansiering, och att använda sig av mobilteknik för betalning av sjukvård. I Kenya använder 80% av den vuxna befolkningen det mobilbaserade betalningssystemet M-pesa. För att hålla kostnaderna nere är det viktigt att bl a tänka på att standardisera utbudet och arbetsprocesser och förstås att känna sin marknad och sina kunder väl.

Dr. Khama Rogo, Hälsospecialist, Världsbanken
Dr. Khama Rogo, Hälsospecialist, Världsbanken

Efter en försenad lunch var det dags för ett pass om socialt företagande och social franchising, deras roll, potential och utmaningar. Tre trender pekades ut: en ökande medelklass som önskar och har råd med bättre vård, ökad investeringsvilja från investerare, vilket stärker den privata vårdsektorn och minskade biståndspengar till staten i takt med att medelklassen ökar, och därmed minskad vikt för staten. Detta leder till en fragmentering vg finansiering, och det kan en "kameleont" som det sociala företaget kan hantera mer effektivt än rent vinstdrivande företag. Ett socialt företag, som kombinerar ekonomisk vinst med mål om social välfärd kan söka pengar både från banker och från biståndsgivare. Flera exempel presenterades, från mindre kliniker i slummen till större franchising-kedjor och väletablerade partnerskap inom mobilbaserade lösningar för försäkringar och sjukvårdsbetalningar.

Eftermiddagens sista session handlade om medicinsk turism. Alla länder i Östafrika är intresserade av detta, men för att inte bara konkurrera med varandra behöver man koordinera sig och hitta ett system för det. Idag är medicinsk turism en stor industri, många afrikanska länder spenderar enorma summor som på att skicka patienter för vård i länder som Indien, Singapore och Turkiet, liksom Europa. Dessa summor skulle istället kunna investeras i regionen för att öka tillgången till specialistvård av hög kvalitet. För att kunna lyckas behövs förstås investeringar i vården - både infrastruktur och utbildning, men även gemensamma kvalitetsstandards, internationell ackrediteringar, patientsäkerhet och att man marknadsför sig på rätt sätt.

Sist ut var en avslutningsceremoni, med sammanfattningar och tacktal. Nu är konferensen slut för denna gång. Den har varit mycket lärorik, även om medicinteknik och läkemedel i sig inte varit i fokus. Vi har träffat många intressanta personer, som vi ska följa upp med framöver. Nästa år hålls den i Rwanda, och kanske får vi då tillfälle att återigen delta.

Marknadsinformation om Hongkong och mingel med Sveriges generalkonsul och företagsrepresentanter på torsdag

På torsdag den 6e mars bjuder Swecare, Swedish Medtech och Hong Kong Trade Development Council in till seminarium och mingel om Hongkong som marknad. Missa inte att lära dig mer om Hongkong och mingla med Swecare, Swedish Medtech, HKTDC, Sveriges generalkonsul i Hongkong och Rolf Kjellström från Elekta. Programmet hittar du här och anmäler dig gör du till info@swecare.se!

Hong-Kong

 

Datum & Tid: 6e mars 15.00 – 18.00

Lokal: Swecare, Klarabergsviadukten 70, World Trade Center

 

 

East African Healthcare Federation Conference, Nairobi

I morse började East African Healthcare Federations (EAHF) konferens i Nairobi på riktigt, efter ett välkomstmöte igår eftermiddag. Årets tema är "Creating Business Opportunities in East Africa". Ett tema som passar Swecare bra, så vi är på plats under konferensens två dagar.

Denna första dag har vi fått lyssna på inledningstal från bl a Kenyas och Ugandas hälsoministrar, och representanter för hälsoministerierna i Rwanda, Burundi och Tanzania. Några intressanta talare från näringslivet följde, t ex Andrew Rugasira, som pratade om vikten av passion och mod, när han byggde upp sin exportföretag för kaffe - viktigare än statistik och information, menade han.

Ugandas hälsominister Ruganda
Ugandas hälsominister Ruganda

Andra sessioner under dagen har handlat om human resources inom hälso- och sjukvård, innovativ finansiering, växande marknader för pharma och medtech samt nya tekniker för bättre sjukvård, ffa e-hälsa och telemedicin. Vi har fått höra mycket intressant information och synpunkter. Ett gemensamt tema tycks vara att partnerskap är det som gäller, en insikt som det offentliga, NGOs och näringslivet verkar dela. Detta är dock inte alltid helt lätt - som Bob Collymore från Safaricom (en teleoperatör som har utvecklat flera olika tjänster i partnerskap, för mer tillgänglig hälso- och sjukvård) sa: "The Challenge is not the technology, it's the partnerships".

Förutom konferensprogrammet har vi även hunnit mingla med konferensdeltagare - en del gamla bekanta från Uganda, och besöka några av de 40 utställarna, bl a en del sjukhus och distributörer. Det finns ett intresse för Swecare och våra medlemsföretag, där några presenteras i den lilla broschyr vi tog fram inför konferensen. Vi har en hel del kontakter att följa upp när vi är på hemmaplan igen, vilket förstås är roligt.

Conference dinner
Conference dinner

måndag 3 mars 2014

Swecare i Rwanda

[caption id="attachment_13533" align="aligncenter" width="540"]P1020511 Kigali, Rwanda[/caption]

Härligt att vara tillbaka i Afrika igen och första gången i Rwanda för oss båda. Vi anlände i torsdags för en studieresa till Kigali, med syfte att undersöka affärsmöjligheter och om Rwanda ska bli ett nytt fokusland för Swecares Sida-finansierade projekt.

Vårt första möte var med Maria Håkansson, chargée d’affaires på svenska ambassaden. Ambassaden har inte tidigare jobbat med hälsa, och det kommer med stor sannolikhet inte heller ingå i Sveriges nya resultatstrategi för landet, som väntas bli beslutad före sommaren. Dock har ambassaden en främjandeuppgift, och ser att t ex en delegationsresa till Rwanda med svenska företag inom hälso- och sjukvårdssektorn därmed är intressant. Det finns knappt en handfull svenska företag etablerade i landet – så fler välkomnas, och hälsa är ett prioriterat område för regeringen.

 

[caption id="attachment_13532" align="aligncenter" width="540"]Rwanda Development Board Rwanda Development Board[/caption]

Samtidigt händer mycket inom den privata sektorn, vilket också uppmuntras av regeringen. Det blev tydligt under vårt möte med Rwanda Biomedical Commission och Rwanda Development Board. Den senare myndigheten, RDB, har till uppgift att främja export och investeringar i landet och bidra till ökad sysselsättning. Hälsa- och sjukvård ingår i avdelningen för Tjänster, och man arbetar bl a med regler och bestämmelser för att underlätta företagande i landet. Det tar 6 timmar att registrera ett företag i Rwanda – bland de absolut kortaste tiderna i världen!

RBC är hälsoministeriets genomförandeorganisation, med 14 avdelningar, t ex sjukdomar, biomedical services, medicinsk upphandling, underhåll och en enhet för affärsutveckling och privata samarbeten. Vg upphandling så sker uppköp av mediciner via National Drugstore, och medicinsk utrustning till både offentlig sjukvård och ”faith-based” sjukvård upphandlas också till största del centralt av RBC. RBC inventerar, kollar av mot behov och utvecklar normer och standards för medicinska utrustning. Upphandlingar kungörs på RBC:s hemsida, samt Dgmarket (www.market.gov.rw/). Kolla gärna den internationella motsvarigheten: http://www.dgmarket.com/

RBC ser att t ex utbyte är intressant, då det fortfarande är brist på utbildad sjukvårdspersonal, men man är också intresserad av mer affärsinriktat samarbete. T ex är man nu inne på att hitta företag som vill ta på sig drift av ett helt nätverk av hälsocenters som tillhör ett visst distriktssjukhus. Områden som f.ö. är intressanta är cancer, hjärtsjukdomar, diagnostik och njursjukdomar. Sjukvården täcker i dag hela landet tämligen väl, så man planerar inte några nybyggen på sjukhusnivå. Däremot planerar man på sikt att utöka antalet hälsoposter (den minsta enheten i systemet) från 500 till 1500, främst genom PPPs.

Vi har även träffat Martin Manzi, som tidigare jobbat för Ministry of Health i 13 år, och bl a på just RBC, men nu driver ett företag som tar in sjukvårdsutrustning, konsultar och planerar att erbjuda service och underhåll som en tjänst. Vi fick höra en hel del matnyttigt om hans syn på rwandisk sjukvård, behov och prioriteringar, affärsmöjligheter inom offentlig och privat sjukvård mm. Han är intresserad av att utöka de produkter han kan erbjuda, och vi kommer att hålla kontakten med honom framöver för att se om det finns möjligheter för er medlemmar.

[caption id="attachment_13536" align="aligncenter" width="405"]Hopital La Croix du Sud Hopital La Croix du Sud[/caption]

P1020509

För att bättre förstå den private hälso- och sjukvårdssektorn besökte vi Hopital La Croix du Sud som är Rwandas största helt privata sjukhus. På sjukhuset fick vi ett varm välkomnande av sjukhusdirektören och grundaren Dr. Jean Nyirinkwaya, tillsammans med hans team. Sjukhuset har vuxit mycket sedan det grundades 1994 och idag har det 100 bäddar och tar emot cirka 350-400 patienter dagligen. Cirka 80% av patienter har en privat sjukvårdsförsäkring, ofta genom sin arbetsgivare, medan de resterande betalar ”out-of-pocket”. Sjukhusets fokus ligger på mödra- och barnavård, trauma, allmänmedicin och gynekologi och man har inga störra planerar på ett ökat arbeta mot livsstilrelaterade sjukdomar. Men man planerar att bygga ut sjukhuset och erbjuda IVF, ett modernt laboratorium, dialys mm. Dr. Jean Nyirinkwaya beklagar sig över ett otillräckligt stöd från regeringen men anser ändå att framtiden är ljus för den privata hälso- och sjukvården i Rwanda.

P1020519

Det är relativt enkelt att få träffa höga beslutsfattare i Rwanda och under vårt korta besök i Kigali hade vi ett långt möte med Dr. Anita Asiimwe, Minister of State in charge of Public Health and Primary Health, tillsammansmed flera av hennes kollegor. Rwandas regering är mycket angelägen om att förbättre hälsosituationen för landets drygt 10 miljoner medborgare och har kommit längts i Afrika söder om Sahara med att erbjuda en nationell sjukvårdsförsäkring, vilken idag täcker cirka 91% av befolkningen. Enligt Dr. Asiimwe är Rwandas kanske största utmaning den enorma bristen på läkare och man planerar att öppna en läkarutbildning. Landet kämpar även med att förbättre mödra- och barnavården och minska infektionsrelaterade sjukdomarna så som HIV och luftvägssjukdomar. I kampen mot HIV/AIDS har Rwanda gjort stora framsteg och idag har landet en prevelens på 3% och 90% av de smittade tar bromsmediciner. Under den nationella sjukvårdsförsäkringen erbjuds en screening för livsstilsrelaterade sjukdomar per år. Dr. Asiimwe berättar att livsstilsrelaterade sjukdomar så som diabetes, cancer och hjärtsjukdomar ökar kraftigt i Rwanda men att landet saknar kapacitet att erbjuda vård inom dessa områden. För närvarande finns ett onkologicenter i norra Rwanda och patienter för radioterapi skickas till Uganda. Sammanfattningsvis är regeringen mycket dedikerad till att förbättra hälso- och sjukvården i landet och man är intresserad av vad Sverige har ett erbjuda.