måndag 18 november 2013

Natten till lördag anlände jag till Riyadh för att under två dagar främja export av svensk hälso- och sjukvård. Delegationen leddes  av den nya statssekreteraren på Socialdepartementet Lena Furmark.

SONY DSC

Lördagskvällen började med en informell middag på ambassaden, medan själva programmet satte igång på söndagen. Första anhalten var ett besök på hälsoministeriet. Eftersom infektions kontroll är ett av de områden som pekas ut särskilt i det Memorandum of Understanding på hälsoområdet som finns mellan Saudi och Sverige så var både Johan  Carlsson och Anders Tegnell med från Smittskyddsinstitutet.

SONY DSCVi blev mycket väl mottagna på ministeriet och efter ett inledande möte med presentationer från SMI och ministeriet så delades vi upp i små grupper utifrån företagens respektive affärsområde. Företagen fick på så sätt diskutera sina områden med de på ministeriet som var ansvariga för dessa.

SONY DSCEftermiddagen tillbringades på National Guard Health Affairs som sköter sjukvården åt Saudis nationalgarde och andra Saudier med behov av specialistsjukvård. NGHA har fyra sjukhus  och sextio vårdcentraler under sig. Efter ett inledande seminarium gavs utrymme för att mingla runt med deltagande beslutsfattare och doktorer och intresset för de svenska företagen var stort.

SONY DSC

Kvällen tillbringades på ambassaden  med externa gäster som företagen bjudit in.

IMG_3324

Idag har vi haft två studiebesök. Först på King Faisal sjukhus och sedan på Saudi Food and Drug Authority (SFDA). King Faisal är Saudis mest moderna sjukhus med 800 sjukhussängar. Efter en tur runt på sjukhuset så delades företagen upp i sina respektive områden för individuella möten. På SFDA fick företagen möjlighet att ställa  frågor kring lagar och regler gällande import av medicinteknik och läkemedel.

IMG_3351

I kväll hade vi ett litet utvärderingsmöte med de företag som fortfarande var kvar i stan. Feed-backen var mycket positiv och vi känner själva att det verkligen blev ett bra program. Vi har haft med oss hela 16 företag vilket är mer än någon delegationsresa vi arrangerat tidigare. Det visar verkligen på vilket stort intresse svenska företag har för Saudi som land och regionen som helhet.

 

 

fredag 15 november 2013

Indien-seminarium om utvecklingen inom medtech

Igår var Swecare med och samarrangerade ett seminarium om utvecklingen för medicinteknisk utrustning i Indien. Huvudarrangör var MedAccess Quest, som öppnade mötet. Indiska ambassadören i Sverige, Mrs. Banashri Bose Harrison gjorde en intressant genomlysning av hälsosektorn med fokus på medicinteknik. Universell tillgång till kvalitativ hälso- o sjukvård är prioriterat av regeringen, och det finns stora möjligheter då behoven är stora och växande. Sektorn förväntas växa med 15 % fram till 2017. Trots en viss nedgång i år så fortsätter inkomstnivåerna att öka, och kommer fortsätta göra det, och förväntningarna på sjukvården ökar i takt med detta. Ett annat karaktärsdrag är att den medicinska turismen är stor och ökar (förväntas ligga på 350 miljoner patienter om några år), och anledningen till att man väljer Indien är inte främst låga priser, utan hög kvalitet. Vidare står sjukhusen för en större andel av sjukvårdssektorn och den privata sektorn är betydande. Investeringar både av offentliga och privata sektorn kommer därmed att öka. Det finns alltså flera positiva drag som gör att svenska företag bör satsa på den indiska marknaden enligt ambassadör Harrison. Vad gäller regelverk för mediciner, sjukvårdsprodukter etc har många av dem inte följt landets behov, men vi ser nu en stadig förenkling av procedurer, t ex att ansökningar i större utsträckning kan göras online.

Venkatram Bakthavachalam, MedAccess Quest, talade om ”Reimbursement and Regulation for Medtech in India” och vi fick bl a veta att ett eget regelverk för medicintekniska produkter är under utformande. Det är dock oklart när det kommer träda i kraft. Tills vidare gäller att det finns tre olika kategorier och där tiden till man kan få ett tillstånd varierar från 3-4 veckor till mer än ett år. Venkatram pratade också om de olika försäkringsprogram som finns och som omfattar ca 300 miljoner indier, t ex RSBY som är världens största försäkring. Ersättningen från försäkringarna påverkar vilket pris för olika behandlingar som sjukhusen kan ta ut eller få täckning för, och detta kan i vissa fall vara gynnsamt för företag som säljer utrustning till sjukhusen.

Indien seminarium MedAccess Quest

Vi fick sedan lyssna till Bertil Guve från Center for Technology in Medicine and Health. Han presenterade deras intressanta modell för att arbeta med ”frugal innovation” i multiprofessionella team; ingenjörer, medicinsk personal och t ex designexperter. Programmet heter Clinical Innovation Fellowships, och du kan läsa mer om detta på http://www.ctmh.se/fellowships/index.php

Swedfunds verksamhet, inom både riskkapital och Swedpartnership, som är ett finansiellt stöd på upp till 1,7 miljoner kronor för svenska små och medelstora företag. Stödet kan sökas för max 40% av totala kostnader för investeringar i kunskapsöverföring och utrustning vid start av nya affärssamarbeten i utvecklingsländer. Det kan röra sig om samarbete med en lokal leverantör eller distributör, ett joint venture eller ett dotterbolag. Mer info finns på www.swedpartnership.se

Innan det trevliga minglet modererade Linda Nyberg från Bactiguard en panel bestående av ambassadören, Adam Edström från Swedish Institute of Computer Science, entreprenören Sudhir Kashyap, Venkatram från MedAccess Quest och vår egen Maria Helling.

Indien seminarium panel

Några av panelens slutsatser är företag som är intresserade av långsiktig tillväxt helt enkelt inte har råd ignorera Indien och att det kan vara svårt att komma in på den indiska marknaden men väl där är faktiskt ”ease of doing business” högre än på många andra tillväxtmarknader. Då Indien är så stort, behöver man segmentera marknaden och det finns utrymme för produkter av hög kvalitet som också kan vara lite dyrare. Slutligen konstaterade panelen att det finns ”äktenskapstycke” mellan svenska och indiska företag och organisationer, där Sverige kan stå för kvalitet och systemtänkande och Indien för anpassningsförmåga och nytänkande.

tisdag 12 november 2013

Missa inte spännande seminarium om Indien på torsdag!!!

 

ko

På torsdag är det dags för seminarium om Indien och denna gång behandlas förutsättningar och de senaste utvecklingen för medtech-industrin, fokus är på det nyligen etablerade National Insurance Scheme. Seminariet har fått titeln: "Recent Developments in Indian Medical Devices Sector and their Implications". Seminariet inleds av ambassadör Banashri Bose Harrison och huvudtalare är Venkatram Bakthavachalam från Med Accessquest. Venkatram kommer tala framförallt om hur det fungerar med reimbursement och ersättning för medicintekniska produkter i Indien. Med Accessquest är ett konsultbolag med expertis och fokus på just Indien och medtech-industrins förutsättningar och vägar in på marknaden. Begreppet frugal innovation som blivit ett kännetecken för Indien med nya, smarta lösningar ofta avancerade men till lågt pris, kommer också behandlas av  Bertil Guve från Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa, CTMH. CTMH är ett samarbetsorgan för KI, KTH och Stockholms läns landsting som syftar till att utveckla Stockholmregionen till medicintekniskt centrum i världsklass. Vidare kommer Stefan Ahl från Swedfund presentera hur man kan få hjälp att finansiera en expansion i Indien, seminariet avslutas med en paneldiskussion där bland annat Swecare deltar.

Det finns fortfarande platser kvar, anmäl er till:  kristina@medaccessquest.se

För mer info om tid och plats gå in på hemsidan: http://www.swecare.com/calendar/2013/11/healthcare-in-india-with-focus-on-the-medical-device-industry

Det blir mer Indien i höst, i början på december har Swecare bjudit in Kavita Narayan som är ansvarig för public-private partnerships på indiska hälsoministeriet och letar efter partners bland svenska privata aktörer. Vi kommer ordna tillfälle för medlemsföretagen att träffa Kavita och både lyssna till hur det indiska systemet fungerar men också för mer konkreta diskussioner om möjliga samarbetsområden. Hör av er till oss om ni är intersserade!


 

torsdag 7 november 2013

Ingen resa utan äventyr

bild

Maria Larsson fastnade på söndagskvällen i Sao Paolo, själv hade jag inga hotellrum i någon stad visade det sig, men brasilianarna är flexibla så det löste sig. Så småningom kom ministern till Brasilia och kunde träffa delegationen till måndagens lunch och jag hittade oftast någonstans att sova.

På en inledande lunch på en typisk brasiliansk köttrestaurang fick delegationsdeltagarna bekanta sig med ministern, ambassadör Magnus Robach och övriga i den officiella delegationen, samtidigt som man kunde proppa i sig obegränsade mängder med kött. Detta var också ett tillfälle att förbereda sig inför eftermiddagens möten.

bild (2)

Första punkten på programmet var möte med Anvisa, Brasiliens regulatoriska myndighet, som ansvarar för alla registreringsprocesser. Just registrering är en av de stora utmaningarna för att ge sig in på den brasilianska marknaden och tar ofta lång tid. Deputy Director General, Jaime Monteiro, tog emot och redogjorde för ledningens ansträngningar att göra myndigheten och registreringsprocessen mer effektiv och transparent. För företagen positiva saker som framkom var att man fattat beslut om att tillåta transferering av registreringar mellan bolag utan krav på omregistrering av produkten, något som kommer förenkla radikalt för många svenska bolag och minska risken att bli fast med en dålig distributör. Svenska Läkemedelsverket och Anvisa har ett formellt samarbete och under nästa år planerar man att ha personal från Anvisa i Sverige under en period liksom att svenskar kommer att vara på utbyte på Anvisa. Anvisa överväger även att låta Läkemedelsverket inspektera svenska bolags produktionsanläggningar i Sverige istället för att företagen ska behöva vänta på att Anvisa gör detta vilket tidigare kunnat ta flera år samt även innebära höga kostnader.

bild (3)

Efter det besöktes Ministry of Health, först Secretariat of Science, Technology and Strategic Supplies, där chefen Carlos Gadelha tog emot och sedan anslöt statssekreterare Helvecio Miranda Magalhaes, en person som många tror kan bli Brasiliens nästa hälsominister.

En rad prioriterade områden diskuterades och från den brasilianska sidan var man väldigt tydlig med att man välkomnar de svenska företagen och gärna vill samarbeta närmare dem, man har stor respekt för den code of conduct och de etiska regler som de flesta svenska företag agerar utifrån. Man uppmuntrade dock företagen att även förlägga produktion i landet och gjorde klart att sådant kan vara avgörande för att man blir framgångsrik, en aspekt som inte är helt vanlig vid den här typen av diskussioner i andra länder, men tydligen är "Brasilien i ett nötskal".

Från företagens sida tog man upp frågor som rörde tillgänglighet, möjlighet att nå ut med vård och diagnostik till landsbygden, ersättningssystem, äldrevård, infektionskontroll, cancer och möjligheten för utländska aktörer att äga och driva kliniker, något som idag inte är tillåtet. Maria Larsson bjöd in representanterna för regeringen att besöka Sverige och fortsätta diskussionen om vilka områden som skulle kunna bli föremål för fördjupat samarbete.

På kvällen hölls mottagning i ambassadör Magnus Robachs residens.

bild (4)

På tisdagsmorgonen bar det av till Sao Paolo och eftermiddagen ägnades åt det seminarium som den svenska delegationen arrangerade på temat patient safety and efficiency. Efter en inledande session där den svenska huvudtalaren var Eva Pilsäter Faxner från Stockholms läns landsting delades deltagarna upp i tre fokusgrupper där områden som infektionskontroll, äldrevård och patientsäkerhet diskuterades.

bild (5)

bild (10)

Onsdagen ägnades åt studiebesök på en rad olika sjukhus, bland annat det statliga Hospital das Clinicas, Albert Einstein Hospital, Syrio-Libanese Hospital samt Hospital do Coração.

bild (7)

bild (8)

bild (6)

Delegationsresan avslutades på onsdagskvällen med en intern middag för delegationen.

 

 

måndag 4 november 2013

Framtidsdagen i Linköping

Idag tog jag tåget till Linköping för att delta på Framtidsdagen arrangerat av Hälsans Nya Verktyg. Dagen fokuserade på hur vi med ny teknik och innovationer kan lösa framtidsutmaningen med en åldrande befolkning och minskade resurser.

IMG_3276

Dagen startade med en lunch under vilken ett antal ungdomspolitiker diskuterade  hur de vill hantera den framtidsutmaning vi står inför. De partier som representerades var Socialdemokraterna, Moderaterna, Centern och Miljöpartiet. En slutsats var att man bör fokusera mer på behov och vad man kan bidra med än på faktisk ålder nu när de "äldre" kan vara allt från 65 till 100.

IMG_3280

Sara Riggare och Mikael Hoffman förde sedan ett mycket intressant samtal om hur framtidens vård borde utformas för att fungera optimalt för individ, utförare och samhälle. Sara Riggare såg jag senast på Swedish Medtechs seminarium på KTH och det var ett mycket lyckat upplägg att para ihop henne med en läkare och lyssna på deras samtal. Sara har utvecklat ett test för att patienter med Parkinson sjukdom ska kunna övervaka och följa sina sjukdomssymptom. Gemensamma slutsatser var att patienten bör få mer makt och sjukvården måste vara mer flexibel. Vissa patienter vill och klarar av att ta mycket eget ansvar för sin sjukdom medan vissa inte gör det. Man måste lyckas presentera patienten med alternativen så att de själva får välja graden av eget ansvar. Det finns fantastisk ny teknik som har underlättat avsevärt för patienter när det gäller exempelvis monitorering och medicinering för patienter med kroniska sjukdomar.

IMG_3283

Jane Lindell Ljunggren tog sedan över under rubriken ”Så skapar man Sverige bästa äldreboende. På Janes äldreboende på Gotland så ligger sjukskrivningen för de anställda runt 0,2 % och de är tre anställda per tio boende på hemmet. Här umgås man, fikar och bakar kakor ihop med de äldre.

Tyvärr var jag tvungen att ta mig tillbaka till Stockholm efter Janes föredrag och missade därmed när Ola Jansson berättade om Gamification i vården. Förhoppningsvis så får jag möjlighet att lyssna på hur denna teknik kan användas inom vård och omsorg vid annat tillfälle.

Hälsans Nya Verktyg passade också på att lansera innovationstävlingen ”När jag blir 100” som är en tävling som premierar lösningar som är annorlunda, bättre och mer kostnadseffektiva. Teknik och nya tjänster kan radikalt minska kostnaderna inom vård och omsorg. Framför allt finns möjligheter till ett bättre och självständigt äldreliv med stor påverkan på utvecklingen. ”När jag blir 100” stöttar dem som vill vara med härifrån till omvärlden. Första pris är 50 000 kronor samt stöd i processen mot kommersialisering av iden. För att delta och få mer information om tävlingen läs vidare här.

 

Delegation till Brasilien inledd

brasilienkarta


På söndagskvällen inleddes delegationsresan med en intern middag i Brasilia. Delegationen leds av Maria Larsson och 12 företag deltar samt representanter för Läkemedelsverket och Stockholms läns landsting, tillsammans över 40 personer.


Under ett par dagar i Brasilia ska delegationen träffa hälsoministeriet samt den regulatoriska myndigheten Anvisa. Det största problemet för svenska företag på den brasilianska marknadens är ofta den svårgenomträngliga registreringsprocessen så mötet med Anvisa är mycket viktigt.


Anvisa har ett samarbete med Läkemedelsverket som förhoppningsvis kan underlätta diskussionerna i framtiden. På tisdag åker delegationen vidare till Sao Paolo.


Envac presenterar sig och på nästa bild ser ni Eva Pilsäter Faxner, utvecklingsdirektör/CIO inom Stockholms läns sjukvårdsområde.


Envac

Eva Pilsäter Faxner