fredag 20 december 2013

God Jul från Swecare!

SONY DSC

Nu återstår inte många dagar förrän det är dags för dopp i grytan och dans runt granen. Vi på Swecare passar på att önska en riktigt god jul och ett gott nytt 2014!

Året har varit intensivt och kulminerade i en november och december som var mer aktivitetstät än någonsin. Resor till Sydkorea, Indien, Brasilien, Saudiarabien, Zambia, Uganda och Irak har hunnits med bara under hösten och en hel del intressanta besök har vi tagit emot. Det har varit ett roligt år, i slutet på våren tillträdde Chris Heister som ordförande och den nya styrelsen har under hösten jobbat på bra med mycket energi och stort engagemang. Det har gjorts swotanalyser, man har diskuterat Swecares identitet och nu godkänt en verksamhetsplan så vi vet vad vi ska prioritera under det kommande året. Kong. Uppföljning av aktiviteterna i Zambia och Uganda. Det är mycket på agendan som ni ser så det är nog bäst att vila upp sig ordentligt över julhelgen så man orkar med 2014. Vi har också fått in 18 nya medlemmar under året vilket känns väldigt roligt. Med de orden, ett stort tack till alla medlemmar, samarbetspartners och andra som bidrar till vårt nätverk och vi ses i januari!

julbild 2

torsdag 19 december 2013

Finalen för Sveriges bilaterala bistånd till sju länder

I veckan har Sida haft ett antal evenemang relaterade till att det bilaterala biståndet till 7 länder avslutas nu till årsskiftet, däribland Indien, Kina och Sydafrika.  Under utfasningsperioden har s.k. Partner Driven Cooperation (PDC) var ett av verktygen. Syftet har varit att engagera fler aktörer i biståndet för att skapa långsiktigt hållbara relationer, som kan fortsätta efter biståndet avslutats. I måndags hölls ett seminarium arrangerat av Yasmin Zaveri-Roy från ambassaden i New Delhi med exempel från flera hälsorelaterade projekt i Indien.

PDC var även temat för en heldag i tisdags, med inledning av Sida:s generaldirektör Charlotte Petri-Gornitzka. Andra medverkande var personer från organisationer och myndigheter i Sverige och i samarbetsländerna som genomfört PDC-projekt, liksom ambassadörer och politiker. Syftet med dagen var att dela resultat och erfarenheter av PDC som ett verktyg, nätverka och diskutera hur man bäst upprätthåller resultat och relationer när nu biståndet försvinner.

[caption id="attachment_12751" align="aligncenter" width="540"]Projektägare diskuterar Projektägare diskuterar resultat och framgångsfaktorer[/caption]

Några slutsatser av dagen är att PDC kan vara en bra insats för att skapa hållbara relationer, men att tydliga mål är viktigt. En fördel med denna typ av partnerskap är att den kan både stärka och förstärkas av arbetet på bilateral policynivå. De flesta projekt bedöms nå/ha nått sina kortsiktiga mål, men målet på lång sikt, fattigdomsbekämpning, är mindre säkert. Att bygga hållbara relationer tar tid, och den har varit lite för knapp i många fall. 44 % av aktörerna räknar med att samarbetet kommer att fortsätta på ett eller annat sätt efter årsskiftet.

Från diskussionerna i break-out sessions förstår man dock att fortsatt finansiering är ett måste för många projekt. Universiteten, som också dominerar bland projektägarna, har ofta eller har relativt lätt att ordna finansiell möjlighet att fortsätta samarbetet, medan NGOs och myndigheter har svårare att stå för de kostnader som ett samarbete ändå för med sig. För företag är tanken att affärsmodellen ska möjliggöra även ekonomisk vinst och därmed förutsättningar för långsiktiga relationer, men riskerna kan förstås vara större än normalt.

 

[caption id="attachment_12752" align="aligncenter" width="540"]Ambassadörer diskuterar Fullsatt[/caption]

I slutet av dagen talade de svenska ambassadörerna i resp. land och tjänstemän på UD om hur man tänker jobba i framtiden för att förvalta de relationer som skapats. För ambassaderna blir det delvis ett nytt sätt att arbeta, när den bilaterala biståndsfinansieringen inte längre finns.  Andra typer av finansiering behövs, t ex handelsfrämjande och då kommer kriterierna vara annorlunda. PDC kan utgöra en plattform för framtida samarbeten. Generaldirektören avslutade dagen med att säga att resultatet av PDC visar att vi inte behöver vänta tills biståndet till ett visst land ska fasas ut för att använda PDC som ett verktyg. Samarbeten och partnerskap är alltid välgörande, och kan alltså främjas även i det ordinarie biståndet. Till tonerna från ett svensk-sydafrikanskt musikprojekt minglade deltagarna runt en stund, innan dagen (och det bilaterala biståndet till Botswana, Indien, Indonesien, Kina, Namibia, Sydafrika och Vietnam) avslutades.

onsdag 18 december 2013

Stor hälsodelegation till Irak 9-12 december

[caption id="attachment_12732" align="aligncenter" width="540"]Morgon i Bagdad Morgon i Bagdad[/caption]

Swecare i samarbete med Business Sweden och svenska Ambassaden i Bagdad genomförde en delegationsresa till Irak föregående vecka, 9-12 december. 21 företag deltog i delegationen som besökte Bagdad, samt städerna Sulaymaniyah och Erbil i Kurdistan i norra Irak. Det svenska varumärket är mycket starkt i Irak och det finns en tydlig vilja att samarbeta och göra affärer med Sverige och våra svenska företag. Under resan signerades ett samförståndsavtal (MoU) mellan Socialdepartementet och hälsoministeriet i Irak.

 

Bagdad

[caption id="attachment_12735" align="aligncenter" width="540"]Möte på hälsoministeriet Möte på hälsoministeriet[/caption]

Delegationen började med ett besök på hälsoministeriet (MoH) i Bagdad där vi träffade viceminister Dr. Essam Namiq och flera avdelningschefer. Under besöket fick företagen möjlighet att dela upp sig och träffa de relevanta avdelningscheferna. Efter besöket på MoH anordnades ett möte med Iraks vice premiärminister, Dr. Rowsch Shaways som berättade att investeringarna inom hälso- och sjukvården kommer att fortsatta att öka under 2014, bl.a. inom utbildning, cancervård och allmän uppgradering av befintliga sjukhus. Den svenska hälsovården anses vara en förebild och regeringen önskar ta del av våra erfarenheter. Vi träffade även ordförande för Iraqi National Business Council (medlemsorganisation för privata företag), Ibrahim Al Baghdadi och vice ordföranden för Iraks Nationella Investeringskommission (NIC), Dr. Salar Amin, vilka presenterade möjligheter för export och investeringar inom den privata hälsosektorn. Dagen avslutades med att Ambassadör Jörgen Lindström stod värd för en nätverksmiddag med drygt 40 gäster, bl.a. avdelningschefer från hälsoministeriet och representanter från privata hälso- och sjukvårdsföretag.

[caption id="attachment_12734" align="aligncenter" width="540"]Ambassadör Jörgen Lindgren talar under konferensen i Bagdad Ambassadör Jörgen Lindgren talar under konferensen i Bagdad[/caption]

Under den andra dagen i Bagdad arrangerades en hälsokonferens på Baghdad Medical City, med cirka 200 deltagare. Vice hälsominister Namiq inledde konferensen. De tre fokusområdena för dagen var cancervård, infektionskontroll, samt morgondagens hälso- och sjukvård och under dagen var det många intressanta presentationer från svenska företag/experter och representanter från den irakiska hälsosektorn. Vi är mycket glada över det MoU som signerades under konferensen och hoppas att det ska leda till ett närmare samarbete mellan Sverige och Irak inom hälsoområdet och att det kan vara till stöd för företagen. I samband med konferensen arrangerades även ett expo där de svenska företagen fick goda möjligheter att visa upp sina lösningar/produkter för besökarna på konferensen. Det stora intresset för Sverige var mycket tydligt under dagen och de flesta besökarna stannade under hela konferensen.

 

Sulaymaniyah

[caption id="attachment_12740" align="aligncenter" width="540"]Farouk Farouk Medical City[/caption]

I Sulaymaniyah åt vi middag med Faruk Mustafa Rasool, ordförande och grundare av Iraks största företagsgrupp, Faruk Group Holding, och hans kollegor. Företaget har verksamheter inom flera olika sektorer och kommer inom kort att inviga Faruk Medical City, Iraks största privata hälso- och sjukvårdsinvestering på 200 miljoner dollar. Under besöket fick alla företagen hålla en presentation, följt av en rundtur där vi delade upp oss i olika grupper tillsammans med de olika avdelningscheferna. Det ska bli mycket spännande att följa utvecklingen av Farouk Medical City.

 

Erbil

[caption id="attachment_12736" align="aligncenter" width="540"]Hälsokonferensen i Erbil Hälsokonferensen i Erbil[/caption]

I Erbil anordnades en hälsokonferensen med samma upplägg som den i Bagdad. Även i Erbil finns det ett stort intresse för svensk hälso- och sjukvård och konferensen besöktes av 150 personer och bevakades av ett tiotal journalister.

[caption id="attachment_12733" align="aligncenter" width="540"]Luciafirande i Erbil Luciafirande i Erbil[/caption]

Erbil räknas som huvudstad i Irakiska Kurdistan. I samband med ambassadörens besök i Erbil anordnades ett Luciafirande. Relationen mellan Sverige och Erbil är särskilt starkt på grund av det stora antalet kurder som bor i Sverige, samt att många nu flyttat tillbaka till Erbil och andra delar av Irakiska Kurdistan. Drygt 300 personer deltog i firandet och hedersgäst var Kurdiska regionens handels- och industriminister, samt Erbils guvernör.

Sammanfattningsvis har resan till Irak varit mycket bra och skapat många möjligheter för nätverkande och affärer. Det svenska varumärket i Irak är otroligt starkt och även om det är en knepig marknad på grund av det komplicerade säkerhetsläget och den höga byråkratin finns det onekligen fantastiska möjligheter för svenska företagen som ger landet en ärlig chans.

tisdag 17 december 2013

NKS-projektet i halvtid!

NKS-dag halvtid

Charlotte Ruben talar i seminariet om NKS-projektet i halvtid


I morse vaknade man till mörka rubriker om hur NKS-bygget skulle vara 50 procent dyrare än jämförbara sjukhusbyggen i Europa. Idag ordnades också ett seminarium med titeln "NKS-projektet i halvtid". Seminariet hölls i samma hus där utställningen om Nya Karolinska finns och rummet var fullt med personer från sjukvårdsfären och stämningen var tvärtemot tidningsrubrikerna mycket positiv. Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd i Stockholm inledde och talade om att alla större investeringar alltid är ifrågasatta. Han jämförde byggandet av det nya sjukhuset med infrastruktursatsningar som tunnelbanan exempelvis, som också ifrågasattes på sin tid, men att han tycker det är viktigt med modiga politiker som vågar satsa. Att bygga världens modernaste sjukhus med avancerad vård för de allra allvarligast sjuka och skadade med hänsyn till patientsäkerhet och hållbar miljö är också något som kostar pengar. Charlotte Ruben från medlemsföretaget White talade också som representant för arkitekterna. Även Charlotte förde fram frågan om patientsäkerheten och vikten av enkelrum av integritetsskäl, hygienskäl (infektioner och multiresistenta bakterier) och för personalen att kunna arbeta mer effektivt. Annat som är intressant är hur hela byggnaden är planerad med flöden av personal, patienter och besökare. Man vill minimera tranporten av patienter då det naturligtvis innebär ett riskmoment att flytta runt på skadade och mycket sjuka patienter. Principen i projektet är Patienten alltid först. Hur det än är så kan man inte undgå att bli imponerad och intresserad av Nya Karolinska och tankarna på hur själva byggnaden och organiseringen av vården kan påverka resultat och patienternas upplevelser. Passa på att besöka utställningen i NKS showroom och även möjligheten att besöka byggarbetsplatsen!

torsdag 12 december 2013

Indiskt besök hos Swecare

I förra veckan hade vi besök av Ms. Kavita Narayan från Public Health Foundation of India. Vi har haft kontakt med henne sedan ett tag tillbaka och träffade henne i samband med delegationsresan till Indien i början på oktober. The Public Health Foundation of India är en public private stiftelse med en bred bas, från det statliga på nationell och delstatlig nivå, myndigheter, civila samhället och akademin (både i Indien och internationellt). Syftet är att stärka folkhälsoområdet i Indien genom att öka institutionell kapacitet genom utbildning, forskning och kunskaps- och evidensbaserad policyutveckling. Ms. Narayan ansvarar för the Health Systems Support Unit (HSSU), och dess arbete med att bygga strategiska partnerskap med hälsoministeriet och andra myndigheter och organisationer därunder liksom med bi- och multilaterala partners och näringslivet. Hon har goda kontakter och ett tätt samarbete med Hälsoministeriet som diskussionspartner och rådgivare. Både PHFI och Kavita är alltså lämpliga samarbetspartners för Swecare.

[caption id="attachment_12714" align="aligncenter" width="300"]Discussing the need for training among allied health workers in India Discussing the need for training among allied health workers in India[/caption]

På Kavitas program för onsdagen stod möten med företag, möten med Karolinska Institutets enhet för uppdragsutbildning följt av deltagande i Swecares julmingel. På torsdagen anordnade Swecare tillsammans med Sweden-India Business Council ett morgonmöte med inbjudna medlemsföretag om sjukvårdssystemet i Indien i allmänhet, följt av ett möte inriktat mot infektionskontroll. Kavita har mycket kunskap om det indiska hälsosystemet, och gav oss tydliga fakta och siffror kopplat till välgrundade analyser, som bidrog till att öka vår kunskap om det indiska hälsosystemet. Till exempel behövs 750 000 fler sjukhussängar, 1 miljon utbildade sjuksköterskor och en halv miljon läkare. Detta innebär naturligtvis ett stort behov av ökade investeringar i infrastruktur. Särskilt efterfrågat enligt Kavita är utrustning/med tech men inte alltför avancerad sådan, utbildning och fortbildning samt health information management.

[caption id="attachment_12712" align="aligncenter" width="540"]Kavita Narayan on investment in the Indian health care sector Kavita Narayan on investment in the Indian health care sector[/caption]

Vad gäller infektionskontroll finns också stora behov, t ex saknas protokoll för infektionskontroll, eller så efterföljs de dåligt. Det innebär att infektioner som UTI, lunginflammation och infektioner kopplade till katetrar och liknande ses som oundvikliga. Det saknas kunskap både i hur man hanterar infektioner och vilken effekt infektioner har i form av ökad dödlighet och sjukdom (även hos personalen) och ökade kostnader. PHFI driver ett projekt som syftar till att utbilda sjukvårdspersonal i infektionskontroll, att visa beslutsfattare hur stort problemet är liksom att visa sjukhusadministrationen hur mycket pengar som kan sparas genom att man satsar på infektionskontroll på sjukhuset. Projektet kan utgöra grunden för ett nationellt system för patientsäkerhet och kvalitetsregister. Det finns möjligheter att ingå som partner i projektet och att samarbeta runt intressegrupp för infektionskontroll. Deltagande företag visade intresse för projekt, men vilket som är bästa sättet för ett samarbete skiljer sig mellan företagen, och diskussionerna med Kavita och PHFI får fortsätta. Swecare kommer att fånga upp tankar från deltagande företag och vidarebefordra till Kavita.

[caption id="attachment_12713" align="aligncenter" width="540"]Participants in the meeting on Infection Control Participants in the meeting on Infection Control[/caption]

Besöket avslutades med ett uppskattat besök på Södersjukhuset, ytterligare några individuella möten samt en trevlig middag hos Sudhir Kashyap med bl a Indiens ambassadör i Sverige. Vi har nu planer på att bjuda in Kavita tillsammans med representanter för Hälsoministeriet till Sverige under våren, för att se om och hur vi kan utveckla samarbetet. Om du är intresserad av att veta mer om PFHI eller om projektet, är du välkommen att kontakta oss på Swecare.

torsdag 5 december 2013

Swecares Julmingel

IMG_3419


Igår var det julmingel i Swecares lokaler och över 60 personer  dök upp för att dricka glögg, äta pepparkakor och hälsa god jul. Socialdepartementets nya statssekreterare Lena Furmark och Swecares ordförande landshövding Chris Heister var bland andra på plats.


IMG_3445


Lena Furmark tillträdde i början av hösten och har redan hunnit leda en delegationsresa till Saudi Arabien i mitten av november. Resan var den största vi gjort hittills med hela 16 deltagande företag. Lena talade om sin positiva upplevelse av resan och om hur viktigt hon och socialministern tycker det är att hjälpa svenska företag.


[caption id="attachment_12696" align="aligncenter" width="540"]Fd. statssekreteraren Karin Johansson var också på plats. Här med Per Båtelsson och Christian Kinch Fd. statssekreteraren Karin Johansson var också på plats. Här med Per Båtelsson och Christian Kinch[/caption]


Gamla och nya vänner var på plats och nu ser vi fram emot ett nytt spännande år. Några av de aktiviteter vi planerar för 2014 är följande: • Inkommande besök från Australien

 • Uppföljningsmöte/ återträff Zambia-Ugandaresa

 • Inkommande besök Kuwaits socialminister

 • Främjandeaktivitet (ex. delegationsresa) med Sr Maria Larsson

 • Främjandedag: Socialdepartementet och Swecare presenterar främjandearbetet, MoU:n mm. Medlemsföretag deltar och berättar hur de dragit nytta av verksamheten. Information om marknader Zambia, Uganda, Grekland, Indien etc.

 • B4D-seminarium: utmaningar tillväxtmarknader, frugal innovation, korruption etc

 • Delegationsresa gruvdistriktet Zambia

 • India Unlimited, Swecare partner till indiska ambassaden Stockholm

 • Resa till Kina/ Hong-Kong

 • Uppföljningsresa Uganda

 • Almedalen

 • Vd-middag med Socialminister


Listan ovan är preliminär och vi återkommer med mer information om respektive aktivitet. Hör gärna av er om det är någon aktivitet ny tycker borde vara med på listan eller om ni vill veta mer om en specifik aktivitet.


IMG_3442

onsdag 4 december 2013

Delegation trip to Zambia and Uganda, November 25-29 - part II

Next stop Uganda


Wednesday evening November 27
Upon arrival in Kampala, we reunited with the delegation for a late dinner with briefings from the Embassy on the situation in Uganda and the programme for the remaining two days of the delegation trip. In Kampala, two more companies, Solarwave and Cavidi joined the group and were introduced. The programme in Kampala was as packed as the one in Zambia, with the extra challenge of Kampala traffic.

Thursday November 28
Many Ugandan politicians have themselves lived, or have relatives who lived, in Sweden during the fighting in the 70’s. One example is the Minister of Trade, Industry and Cooperatives, H.E. Amelia Kyambadde, who lived in Gothenburg for 5 years. She welcomed us to her Ministry on Thursday morning, in Swedish. She gave us an informative and efficient snapshot of Uganda of today, and what the areas with investment potential are.

[caption id="attachment_12667" align="aligncenter" width="540"]Delegation and Minister for Trade Delegation and Minister for Trade[/caption]

The morning’s second meeting was with the Ministry of Health, where the Minister Honourable Dr. Ruhakana Rugunda welcomed us. We first had presentations and and as the two ministers had bilateral discussions, the rest of the group participated in breakout sessions focussing on clinical services, communicable disease, quality assurance and community health. The quality of the group discussions varied, but serveral of the companies formulated action points together with the ministry officials, and got valuable contact information to the persons responsible for their areas of interest.

[caption id="attachment_12668" align="aligncenter" width="540"]Meeting at MoH Meeting at MoH[/caption]

The afternoon was dedicated to a Swedish-Uganda Health Care Conference, similar to the one held in Zambia. The Minister for Health participated and opened the Conference, after a welcome and introductory remarks from the Ambassador Urban Andersson and Göran Hägglund. Our key note speaker in Uganda was professor Stefan Peterson, whi spoke about the epidemic of NCDs and the challenges it poses for the health system. The health system must be better equipped to map and monitor the NCD epidemic, to prevent and manage those diseases.

[caption id="attachment_12669" align="aligncenter" width="540"]Attentive audience Attentive audience[/caption]

Dr. J. Orem from Uganda Cancer Institute updated us on the situation on infection-related cancers in Southern Africa and Uganda in particular. Many bacterial and viral infections of the population is one important explanation to the high incidence of certain cancers in the region, e.g. cervical cancers related to hiv infection or Burkitts lymphoma, related to a certain herpes virus. There was interaction between the audience and the speakers through time for questions and answers after each session.

Communicable diseases is a focus area for Uganda Health Marketing Group (UHMG). Their managing director, Ms. Emily Katarikawe, spoke to us about how they work to fulfil their vision of improving the quality of life of all Ugandans by providing essential, superior, and affordable health care solutions through innovative social marketing, strengthening of private sector health service delivery through their network of franchise clinics and increased access to drugs and supplies and by forging partnerships. Sarah Wamala mentioned among other things the high fertility rate in Uganda; at 6.1% it’s the second highest in the world after Niger – compared to 1.9% in Sweden.
[caption id="attachment_12670" align="aligncenter" width="168"]Emily Katarikawe, UHMG Emily Katarikawe, UHMG[/caption]

Media was also present during the conference, and the companies were interviewed by newspapers, Maria was interviewed for national television and I participated, together with Paul Voigt from Cavidi, in a one-hour direct radio broadcast show about the delegation and various other health-related topics.

[caption id="attachment_12672" align="aligncenter" width="540"]Paul Voigt and Anna Riby on air Paul Voigt and Anna Riby on air[/caption]

The conference was ended by a reception, allowing possibilities for the companies to mingle and present themselves in more detail to the participants. There were appr. 130 of them in total, quite a good number. After the conference the official delegation headed home, while the rest of us stayed on for a Friday filled with interesting meetings.

Friday November 29
Our final day in Uganda and of the delegation started with a visit to the private hospital, International Hospital Kampala, where we also heard interesting information about the other companies in the IMG group. We toured the 110-bed hospital as well, and got e.g. a peek into the well-equipped 12-bed ICU. We had a nice chat over coffee/tea, with the IMG representatives, which resulted in quite a lot of mutual interest and contacts to follow up on.

[caption id="attachment_12677" align="aligncenter" width="540"]ICU International Hospital Kampala ICU International Hospital Kampala[/caption]

The contrast between the modern and well-equipped and well-staffed IHK to Mulago Hospital was quite stark. Mulago has officially 1500 bed (but often cares for the double) and is the national referral hospital. In reality they cater for patients needing primary, secondary and tertiary care. We met with the hospital director and many of the heads of directorates and consultants.

[caption id="attachment_12678" align="aligncenter" width="540"]Mulago Hospital main entrance Mulago Hospital main entrance[/caption]

The group again divided into four groups; one visiting Uganda Cancer Institute, one to Infectious Disease Institute and 2 touring some departments at Mulago itself. Some of us also got a special, unofficial tour by a visiting Swedish doctor and got some inside information from her. The hospital had been cleaned before the ministerial meeting, according to her, but still it could not disguise the overcrowding, with women in the maternity ward sleeping on the floor, and relatives filling the corridors. The hospital was built in 1962, when Uganda’s population was approximately 7 millions and it has not been expanded since, even though the population now reached 37 million. Other challenges include dysfunctional referral system, inadequate budget for special supplies and staff-related issues, such as shortage of superspecialist doctors, constricted staff structure and low salaries.

At Uganda Cancer Institute we met with the director Dr. Orem Jackson who told us about the ambitious plans for cancer care in Uganda. Similarly to Mulagalo Hospital, Uganda Cancer Institute has now not grown since 1967. but the Ugandan Governmnet is currently putting up a modern cancer clinic that will turn into a national center of excellence. In the near future Uganda will also establish regional- and community cancer centers.

After lunch we were off to Nakasero Hospital, which started its operation less than 5 years ago. According to its CEO, Mr Abed Malik, the hospital has already established itself as a leading hospital in Uganda. The number of outpatients almost doubled during the first 5 months of the year, so there is cause to believe him. They are expanding their services, the latest addition being a dialysis unit. Based upon our visits to IHK and Nakassero it is clear that the private hospitals in Kampala are constantly expanding and that there is great interest for our Swedish health care companies.

[caption id="attachment_12679" align="aligncenter" width="540"]The Nakasero Hospital pharmacy The Nakasero Hospital pharmacy[/caption]

Swecare in cooperation with the Ugandan  company The Medical Concierge Group, organized a eHealth networking session with the purpose of sharing experiences in the area, improving new and existing solutions and making new contacts. Both Swedish and Ugandan companies held presentations, followed by a lively panel discussion. There is clearly a strong belief that eHealth/mHealth can support health care workers and patients in Uganda, in areas such as electronic health records, data collection, health information and education.

[caption id="attachment_12680" align="aligncenter" width="540"]Helena Samsioe presenting at e-health workshop Helena Samsioe from Helseplan presenting at the eHealth workshop[/caption]

In conclusion, the trip to Uganda and Zambia was very succesful and we have experienced a growing health care sector with a lot of interest for our Swedish solutions. Dont hesitate to contact Swecare if you are interested in these markets and would like to be participate in future activities.

måndag 2 december 2013

Delegation trip to Zambia and Uganda, November 25-29

Back in Zambia


Last Monday was the start of Swecare’s second business delegation to Zambia, this time headed by Sweden’s Minister for Health and Social Affairs, Mr. Göran Hägglund. Participating in the trip were 10 companies and various experts from government agencies and institutions, as well as a Swecare crew including our chairwoman Chris Heister. The delegation started in Zambia for a follow-up on the delegation in February, and then went on to Uganda.

The programme started on Monday morning, at record speed, with the II Sweden-Zambia Health Cooperation Conference: Tackling the Double Burden of Communicable and Non-Communicable Disease. Approximately 170 persons participated in the conference which was moderated by Dr. Mannasseh Phiri. Sweden’s Ambassador Ms. Lena Nordström and Minister Hägglund gave introductory remarks and the First Lady, H.E. Dr Christine Kaseba, spoke on the relations between Zambia and Sweden, the importance of the private sector and the plans that Zambia has to introduce a general health insurance. The key note speech was given by listened to Prof. Markus Maeurer from Karolinska Institutet, on communicable and non-communicable diseases and how they are interlinked. We don’t treat a disease but a human being, thus a holistic view is needed, looking at all determinants of diseases.

[caption id="attachment_12640" align="aligncenter" width="540"]First lady opens the conference First lady opens the conference[/caption]

During the rest of the conference we listened to presentations by Swedish experts, experts from the Zambian side. Our Swedish companies also presented their solutions to the challenges in their areas of speciality and there was some time for questions and answers. Before leaving, the First Lady had a VIP tour of the exposition, and the Expo was also open for the audience during coffee break and lunch.


[caption id="attachment_12645" align="aligncenter" width="540"]The First Lady tried the Gynocular at the Expo The First Lady tried the Gynocular at the Expo[/caption]


The first session dealt with non-communicable diseases with a special focus on cancer (Roger Henriksson from the Regional Cancer Center Stockholm and Gotland, Dr. Kennedy Lishimpi from Cancer Diseases Hospital Lusaka and the companies Elekta, Gynius and AstraZeneca). The next topic was communicable diseases with presentations from Dr. Sarah Wamala, the Swedish National Institute of Public Health, Dr. Christine Tambatamba from the Ministry of Community Development and Mother and Child Health (MCDMCH) and representatives from Hemocue, Bactiguard and Indevelop. Last was a session on innovation in health care, introduced by Anders Printz on enabling environments, then Maquet, DD Innovation, MedCardApps and Helseplan. It was then time for the moderator, Dr. Phiri, to wrap up and invite everyone for lunch and mingling in the expo area.

[caption id="attachment_12647" align="aligncenter" width="540"]Conference audience Conference audience[/caption]

After lunch, the delegation was off to the Ministry of Health close by. We were received by the Minister for Health, Dr. Joseph Kasonde, the Permanent Secretary for Health, and several directors from the Ministry. The Minister mentioned some policy priority areas, such as the realignment of MoH and MCDMCH, financial management in the health system, dealing with emergencies especially trauma and PPP as a convincing way forward. Göran Hägglund talked about the long-standing relationship between Sweden and Zambia, and the companies presented their various solutions. The meeting was ended with Q&A and an invitation by Minister Hägglund to his Zambian colleague to visit Sweden.

[caption id="attachment_12649" align="aligncenter" width="540"]Minister for Health Dr. Kasonde and visitors Minister for Health Dr. Kasonde and visitors[/caption]

We also had a meeting with MCDMCH and listened to the Minister, Dr. Joseph Katema and were given an overview of the Ministry’s Strategic Plan 2013-2016 by Permanent Secretary Dr. Elwyn Choma. The goal is to reduce extreme poverty and the high disease burden by 50% by the end of the period. Among the focus areas are reproductive health services, preventive and curative health services, construction, rehabilitation and maintenance of facilities, human resource management as well as financial, administrative and logistical support services.

[caption id="attachment_12651" align="aligncenter" width="540"]High table at Ministry for Community Development and Mother and Child Health High table at Ministry for Community Development and Mother and Child Health[/caption]

Tuesday started early, with departure at 7 AM to Kafue, 45 km south of Lusaka. The first stop was at Kafue District Hospital, with a catchment area of 250 000 persons and a capacity of 98 beds. The Minister of Community Development Mother and Child Health was our host. Next we visited Nangongwe Health Centre.  Apart from listening to the Head nurse and going for a tour of the clinic, we also experienced a vibrant Zambian dance and drum show.

[caption id="attachment_12658" align="aligncenter" width="540"]Typical Zambian drum and dance show Typical Zambian drum and dance show[/caption]

The bus headed back to Lusaka and the group split in two; one smaller group went to the Cancer Diseases Hospital and held fruitful discussions with Dr. Lishimpi and his team; the rest of us visited Lusaka Trust Hospital. We were received by Dr. Margaret Siwale and some of her staff, had a good exchange of information including their expansion plans, and toured both wings of the 35-bed hospital (5500 outpatients and 300 inpatients per month).

[caption id="attachment_12659" align="aligncenter" width="540"]Elekta showing the stereotactic instrument Elekta showing the stereotactic instrument[/caption]

The last meeting of the day was at Zambia’s national referral hospital, University Teaching Hospital, where we first divided in four groups according to interest areas, and toured the premises. The visit finished with a meeting with the whole group, Dr. Kasonka and several member of his team. We learnt a lot about each other, and the Zambians showed great interest in the companies’ solutions, such as Elekta’s stereotactic equipment. Several meetings were set up between the companies and contact persons at the hospital.This activity-packed day ended with a reception at the Ambassador’s Residence. All conference participants were invited as well as some specially selected guests, among which was the Honourable Minister for Trade Emmanuel Chenda.

While part of the delegation left Zambia for Uganda early on Wednesday morning, the business part of the delegation had an interesting and informative meeting with some of the mining companies in Zambia, namely Mopani Cooper Mines, Barrick Lumwana Mining Company and First Quantum Minerals. The three companies do a lot for the health of their workers and dependants, as well as the community at large, albeit in different ways. Several areas of potential cooperation with the Swedish companies came up, e.g. within diagnositics and m-health solutions, which will be followed up on both sides. After the meeting concluded, the bus took us to the airport and the flight to Uganda. In all we had more than two days filled with information, meetings, old and new contacts and new ideas for cooperation. Among the more concrete results is a signed MoU between Helseplan and MoH for an exchange programme of emergency personnel.

[caption id="attachment_12652" align="aligncenter" width="540"]Patient at Kafue District Hospital Patient at Kafue District Hospital[/caption]