måndag 30 mars 2015

Avancerade hälsoundersökningar hos Executive Health

Swecare har i eftermiddag varit på besök hos vår medlem Executive Health för att lära oss mer om deras tjänster, där fick vi träffa Ulf Lillkrona som är verksamhetschef, Ia Wierup deras VD och Lars Erik Strandberg som är klinikchef.  Kliniken erbjuder ett rikt utbud av hälsoundersökningar för att i tidigt skede kunna upptäcka och diagnostisera allvarliga sjukdomar så som cancer och hjärt- och kärlsjukdomar.


Avgörande drivkraft i deras arbete är just att diagnostisera i tid så att rätt behandling kan sättas in för att kunna ge eftersträvad effekt. Några av de undersökningar som kan ingå i deras screeningprogram är; ultraljud, spirometri, EKG, bentäthet och magnetröntgenundersökning. 

Ett besök hos Executive Health tar generellt sex timmar. Kliniken är helt privat och riktar sig både till svenska och internationella privatpersoner och företag. Det var väldigt trevligt och lärorikt för oss på Swecare att få besöka Executive Healths verksamhet. Swecare har några studiebesök inplanerade i vår men tar tacksamt emot inbjudningar för att lära oss mer om våra medlemmars arbete!

torsdag 26 mars 2015

Sista dagarna i Zambia


I tisdags stod det Svensk-zambiska forumet om cancerkontroll och -vård på programmet. Dagen inleddes av den zambiske hälsoministern, Dr. Joseph Kasonde. Han hälsade den svenska delegationen välkommen, idag liksom tidigare gånger och i framtiden. Hans andra budskap var att Zambia och Sverige har det gemensamt att vi ser att den privata sektorn kan vara en partner till den offentliga sektorn, i hälsosektorn och i andra sektorer. Han påpekade att cancer är ett viktigt område, då fler människor i världen dör av cancer än av malaria, tuberkulos och hiv tillsammans.

Ambassadör Lena Nordström talade om svenska innovationer, och deras bidrag till att utveckla sjukvården. Svensk cancervård är välkänd, men vi har också ett behov av att lära av andra, samarbeta och fortsätta komma med nya lösningar.

Gabriel Wikström inledningstalar
Öppningsceremoni avslutades av vår minister, Gabriel Wikström, som nämnde samförståndsavtalet mellan Sverige och Zambia inom hälsoområdet, och dess diversifiering av kontakter och samarbete mellan aktörer i den offentliga och privata sektorn samt akademin, där dagens forum är en utmärkt utgångspunkt. Förutsättningarna för våra båda länder skiljer sig, men målet är ändå det samma – jämlik tillgång till säker och effektiv vård för alla.

Våra key note speakers var Prof. Roger Henriksson från Regionalt Cancercentrum Stockholm-Gotland och Dr. Kennedy Lishimpi, Cancer Diseases Hospital Lusaka. Vi fick höra om det svenska perspektivet på att möta framtidens utmaningar med ökande cancerfall, och vad Zambia planerar för att utveckla sin cancervård, bl a bygga ut CDH i Lusaka, utveckla satelitkliniker i andra provinser, PPPs (public-private partnerships), mer screening samt prevention.

Här bröt vi av för en kaffepaus, med möjlighet att besöka företagens utställningsbord, vilket de båda hälsoministrarna passade på att göra.

AstraZeneca, Helseplan och Hemocue träffar ministrarna
Prevention var ämnet för nästa talare, Johan Carlson, GD för Folkhälsomyndigheten, som fastslog att prevention alltid är billigare och bättre än behandling. Från den zambiska sidan lyssnade vi till Dr Richard Nsakanya, Registrar från National Cancer Registry, som berättade vidare om den zambiska National Cancer Control Strategic Plan, vilken också betonar vikten av prevention, och ger prioritet åt cancerformerna cervix, prostata, retinal blastom och bröst. För dessa sjukdomar vill man öka allmänhetens kännedom, förbättra diagnos och behandling, förbättra remissystemet, och för cervix och bröstcancer skala upp screening.

Nästa talare var Dr. Sharon Kapambwe, som talade om innovation inom screening för livmoderhalscancer. Bl a har man utvecklat ett program som består av screening vid s.k. VIA, vilket är anpassat till zambiska förutsättningar: låg kostnad, tillgängligt, optimal tillförlitlighet, säkert och accepterat samt lätt att genomföra. En annan del består av att man når patienter för uppföljning och behandling via mobilen, vilket underlättats av att man i Zambia nuförtiden måste registrera sitt sim-kort.

Kopplat till avsnittet om prevention berättade Dr. Elisabeth Wikström Shemer om Gynius, världens första portabla kolposkop, för screening av cervixcancer. Den kan anslutas till en mobilkamera och ger bilder av god kvalitet som möjliggör telemedicin: att dokumentera, undervisa och konsultera. Studier visar också att risken för överbehandling minskar när Gynius används. Vårt andra företag under detta avsnitt var Hemocue, som i Zambia representeras av MM AfricanTech. Hemocue ger labbkvalitet vid point-of-care testing av bl a HB och vita blodkroppar.
 
Gynius monter
Forumet fortsatte med ett block om strålbehandling, där Peter Söderman talade om framtidens strålterapi, med ökad noggrannhet och snabbhet i alla delar av behandlingsprocessen. Dr. Catherine Mwaba gav oss sedan en genomgång av hur strålbehandlingen har utvecklats i Zambia, mycket tack vare IAEA:s Human Health Services. Man har nu bl a 1 linjäraccelerator, brachyterapiutrustning, 2 Cobalt-maskiner och dessutom behandlingsplaneringssystem, en simulator. Utmaningarna är att utrustningen ska vara prisvärd, lämplig och anpassad till behoven.

Elektas representant Erik Leksell nämnde att även om man ofta måste man kombinera behandlingsmetoder, så är strålterapi den mest kostnadseffektiva behandlingen, och den som växer snabbast. Han talade också om vikten att inkludera utbildning i sitt erbjudande.
 
Erik Leksell, Elekta presenterar
Nästa block handlade om kirurgisk behandling av cancer, där professor Jörgen Larsson, Karolinska universitetssjukhuset, berättade om hur Sverige har utvecklat behandlingen genom minimalt invasiva tekniker, arbete i multidisciplinära teams mm. Karolinska sjukhuset har en modell för internationellt samarbete som skulle kunna passa Zambia, bestående av telemedicinska lösningar – multidisciplinära team och tele-guidade operationer. Dr. Kabisa Mwala från University Teaching Hospital berättade att det inte finns några kirurgiska onkologer i Zambia, vilket förstås är ett stort problem, och försvårar MoHs vision om sjukvård nära patienterna. Han tog också upp det Zambiska uppfattningen att om det inte gör ont, så är det inte något problem – vilket leder till att man ofta kommer väldigt sent till sjukvården.  

Efter lunch och intressanta diskussioner mellan företagen och offentliga sektorn inledde professor Roger Henriksson nästa session om medicinsk behandling med att tala om individualiserad medicinering, på cellnivå och för specifika cancerformer, för att möjliggöra rätt behandling till rätt patient, vid rätt tid och på rätt plats. Dr Donald Kalolo, farmaceut på CDH, gav en bild om hur farmakologin utvecklats på CDH, från en farmaceut till 8, bättre tillgång till mediciner och bättre infrastruktur. Man ser även en förbättring vad gäller smärtbehandling, och att provinssjukhusen nu kan bidra till medicinska cancerbehandling. Det finns ett stort intresse för samarbete inom kliniska studier, som ett sätt att utveckla den onkologiska farmakologin i Zambia ytterligare.

Det var sedan dags för Francisco Milho, AstraZeneca, om vilka lösningar som finns inom AZ, ffa inom onkologi. AZ finns i Afrika sedan flera år. Ett intressant program rör ökad kunskap om bröstcancer, och genomförs i Ghana, Kenya och Sydafrika. Programmet går ut på att stödja sjukvårdspersonal och volontärer, visa på olika behandlingsalternativ, bygga kunskap och öka medvetenhet om bröstcancer generellt. Målet med programmet är att bidra till tidig upptäckt, bättre tillgång till sjukvård och medicin, ökad medvetenhet om bröstcancer.

Företagen ställer ut
Peter Söderman inledde sessionen om innovation och organisation inom cancerområdet. Då antalet cancerfall ökar starkt måste vi hitta bättre och mer effektiva behandlingsmetoder, vilket kräver samarbete. I Sverige har detta skett genom att alla universitetssjukhus har gått ihop så att man har tillgång till kliniska resultat, olika användarmiljöer och expertis. Det ger möjlighet för företag att testa ny teknologi och metoder med ett större patientunderlag, samtidigt som sjukhusen och patienter får ta del av innovationer och vara med i utvecklingen. Peter nämnde också projekt inom MRI och innovativ dosplanering, där Zambia skulle kunna passa.

Företagspresentationerna bestod av Helseplan och Medcard Apps. Helseplans Gustaf Engstrand berättade om sin verksamhet inom sjukhusutveckling, konsulttjänster, benchmarking och IT lösningar, bl a teleradiologi och vårdguiden. Företaget koordinerar nu det svensk-zambiska cancervårdsinitiativet, ett nytt sätt att samarbete när biståndet nu sakteligen fasas ut. Henry S Tembo presenterade Medcard Apps elektroniska journalsystem som kan kopplas till labbregister, apotekslager, fakturering mm och identifierar patienter som flyttar mellan olika anslutna kliniker och sjukhus.  

Henry S Tembo, MedCard Apps
Dagens moderator Maria Helling och Dr. Lishimpi avslutade dagen med en sammanfattning av vad som sagts, och poängterade särskilt det tydliga politiska engagemanget liksom bland företag och vårdgivare, och förhoppningen att det kan ligga till grund för ett bidrag till bättre behandling för patienter både i Zambia och i Sverige.
I tisdags kväll hade vi en trevlig och givande mottagning hos ambassadörens residens, där också representanter för EKN, SEK och Nordea deltog, liksom aktörer från den zambiska sjukvårdssektorn. Många kontakter knöts, som det nu gäller att följa upp.

 
Gårdagens aktiviteter bestod av en wrap-up på ambassaden, innan den officiella delen av delegationen tog flyget hem till Sverige. Generellt sett var det många positiva kommentarer, och det framhävdes bl a att fokuseringen på cancervård gjorde till att man träffade många relevanta personer på rätt nivå. Delegationen avslutades med en nätverkslunch för företagen och läkare från CDH och andra intressenter, där vi bl a diskuterade vaccinationsprogram, screening och hur vi följer upp denna delegation och tar vidare steg i samarbetet.Vi har redan sett att affärer är på gång som ett resultat av denna och tidigare resor, och vi flyger nu hem med många goda idéer om hur vi går vidare och utvecklar både samarbetsformer och affärer mellan Sverige och Zambia.
 
 


 

 

tisdag 24 mars 2015

Match-making med Danska sjukhus och nordiska företag i Odense!

Idag hade Swecare sin första aktivitet under det nordiska samarbetet som vi initierat med Innovasjon Norge, Finpro och Healthcare Denmark. Eftersom samarbetet startade genom att några av oss träffades på Nordic Innovations stora utlysning om hälso- och sjukvård förra året så hade vi bjudit in Arvid Løken och Mona Truelsen från Nordic Innovation för att inledningstala. De poängterade vikten av att samarbeta länderna emellan och hur mycket starkare vi blir om vi marknadsför oss tillsammans som nordiska lösningar.

Helle Gaub och Torsten Lundgreen från Universitetsjukhus Köge och Nya Odense Universitetssjukhus tog sedan över och presenterade hur planeringen går för de två nya sjukhusen som ska stå klara runt 2018. Nästa år kommer båda sjukhusen börja upphandla utrustning och de uppmuntrade företagen att slå sig samman och hellre presentera helhetslösningar än att försöka sälja produkter och lösningar var och en för sig.

Programmet fortsatte med tre olika break out sessions med fokus på Patient Room Equipment, Hospital Logistics och Hospital Planning and Technical Advise.


Efter en mingellunch så var det dags för en eftermiddag av match-making mellan sjukhusen, företagen och övriga deltagare. Här fick man möjlighet att fördjupa diskussionerna med övriga deltagare för att skapa samarbetsmöjligheter.

Det var en mycket bra första aktivitet och vi ser fram emot att ytterligare fördjupa samarbetet med de övriga nordiska länderna. 

Zambia – för fjärde gången!

Nu är delegationsresan med fokus på cancerkontroll och -vård till Lusaka, Zambia i full gång. Delegationen leds av Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, och består av experter inom cancerområdet, folkhälsa och läkemedelssubventioner. Vi började delegationen i söndags kväll med en trevlig buffémiddag i hotellets trädgård, med borden dukade i blått och gult. Ambassaden gav oss informativa sammanfattningar av situationen vad gäller ekonomi, politik, hälsovård mm. Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, som också besöker Zambia, deltog också. Buffén bestod bl a av zambiska specialiteter som röra på pumpalöv och friterade larver (mopani caterpillars). För mindre vågade matgäster fanns även en massa annat att välja på.

Redo att besöka Chongwe District Hospital

Igår började dagen tidigt, med avfärd till Chongwe District Hospital, en knapp timme utanför Lusaka. Sjukhuset är ganska nybyggt och är ett modellsjukhus, som ska kopieras till andra orter i Zambia. Bäddkapaciteten är runt 85, och man tar emot 70-100 patienter per dag. Vi fick en ordentlig rundtur, bl a till förlossningsavdelningen, laboratoriet, cancer screening (cervix cancer) och barnavdelningen. Därefter mottogs vi av sjuksköterskekörens vackra sång och en dans- och trumuppvisning. Efter tillhörande tal, lämnade vi distriktssjukhuset och gav oss ytterligare en bit ut på landet, till hälsokliniken i Kanakantapa. Även där fick vi en rundtur, innan vi for tillbaka till Lusaka och lunch på Svenska skolan, där representanter för ett initiativ till en privat cancerklinik presenterade sig och sin idé.
Vilken uppvisning!
 
Gabriel Wikström tackar för besöket

Eftermiddagen inleddes på Ministry of Health, där vi fick träffa hälsominister Kasonde och flertalet direktörer för relevanta avdelningar. Både den zambiske minister och vår egen poängterade de långa och goda relationerna mellan våra länder, och vikten av att fortsätta samarbeta till båda parters nytta. För Zambia är det idag viktigt att försöka svara mot de krav som ställs på sjukvården pga den dubbla sjukdomsbördan, med både smittsamma och icke-smittsamma sjukdomar. Dr Kasonde nämnde i detta sammanhang att nuvarande regering ser att den privata sektorn kan spela en viktig roll, t ex genom PPPs (public private partnerships). Gabriel Wikström pratade om ett hopp att nu kunna stärka och konkretisera samarbetet och vad vi kan lära oss av varandra, inom cancerområdet, men även för att kunna komma tillrätta med globala problem, såsom antibiotikaresistens.
H.E. Dr Joseph Kasonde och folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström om vikten av samarbete
 Alla runt bordet presenterade sig och fick möjlighet att ställa frågor och kommentera. Vi fick då bl a höra om planerna på att rulla ut ett nationellt program för cervixcancer screening, där man hittills nått en i varje provins, och nästa steg innebär en klinik för screening per distrikt, och på sikt att det ska finnas screeningutrustning på varje hälsopost (ca 1750 i landet, varav 650 håller på att uppföras).

Dr. Kennedy Lishimpi, Executive Director på Cancer Diseases Hospital

Snart var det dags att åka iväg till dagens sista möte, på Cancer Diseases Hospital (CDH). Dr. Lishimpi och hans medarbetare tog emot oss och berättade om cancersituationen i landet och om CDH’s historia sedan det grundades 2006. Vi fick också en intressant rundtur, där vi fick se den utrustning som finns idag och också höra om behoven inför framtiden. Vi avslutade med kaffe och te, innan det bar av till hotellet för lite ”fri tid” innan middagen ikväll, som intogs på en trevlig restaurang.
Besök i labbet på CDH
 

måndag 16 mars 2015

Together we can do it!

- Seminar "Innovation for Impact - New Approaches for to Global Health Challenges

This morning, Swecare and the Health Initiative Group arranged a seminar on innovative approaches to solving global health issues and the challenges faced in scaling these solutions up, with more that 100 participants. For the benefit of our English-speaking guests, this blog post will be in English.

The morning started with an inspiring key note speech by ActionAid country manager for Senegal, Dellaphine Rauch-Houekpon - setting the scene, and the tone for the rest of the seminar. Dellaphine taught us some Wolof (let me get back to you on the exact Spelling of those Words), with the following translations: "We are together" and "we are moving", inspiring us to chart the direction we move in, to move together including local stakeholders and to all be role models.


Dellaphine Rauch-Houekpon, ActionAid Senegal

The key note speech was followed by presentations of Swedish solutions and innovations relating to the MDGs in health and the coming SDGs (Sustainable Development Goals). First on the floor was Tobias Alfvén, from Karolinska Institutet, on how to reach the last billion. Many of the main causes for mortality in children under 5 years old are easily preventable, had there been a health worker around to consult. Researchers from KI and Makerere University, Uganda, have focused on the impact of training community health workers and of private drug shop owners, and have shown good results in tackling pneumonia, malaria and diarrhea.

Shifo Foundation has developed a system for registration and follow-up of immunization of children, also giving real-time reliable data for improved decision making. Binette Seck told us that the system is now installed in 48 clinics in Uganda, with more that 16 000 children registered and 4500 children immunized so far.

Binette Seck, Shifo Foundation

Cervical cancer is on the rise, and mortality is the highest in Africa. The key is diagnosis by a colposcope, after initial screening. Elisabeth Wikström Shemer, inventor of the first truly portable colposcope, the Gynocular, explained how this can be done, even in remote areas without access to electricity. By attaching a mobile phone, the Gynocular also gives input to clinical records and telemedicine consultations.

Next we listened to Petra Wadström, talking about the impact of clean water on health, disease prevention, productivity and the environment. The Solvatten solution, using solar energy to clean the water, gives safe and warm water, and can thus contribute to less disease, fewer sick days, and a reduction in CO2 emissions and deforestation.

Petra Wadström, Solvatten
 
Also important for living a healthy life is access to proper sanitation, which many inhabitants in the growing urban slums in many developing countries are deprived of. Martina Nee from Peepoople, explained how using the Peepoo, a single use, portable toilet, can contribute to sanitation, and create value, not waste, by converting it to fertilizer. A challenge faced by Peepoople is that the innovation touch various sectors, such as agriculture, health, rights to sanitation, women empowerment and education, meaning that they have to interact with many different donor covering these various sectors. This becomes a problem when every funder has their own reporting systems etc.

Martina Nee, Peepoople

75 % of all new diseases are zoonotic, that is originating from animals. Sleeping sickness is one such disease, which is lethal to human and cattle alike. IKARE executive director Anne Holm Rannaleet showed us a short movie and told us about their project to stamp out sleeping sickness through using "vetrepreneurs".

The last solution was presented by Lena Wahlhed: the Hemocue system will give laboratory quality for Point-of-care testing of e.g. HB and white blood cell Count. Lena pointed out the importance of working together and to have a holistic view of health, the family, schools, food security etc in order to combat e.g. anemia.


Lena Wahlhed, Hemocue

After intensive discussions during the tea break, Stefan Einhorn, author and philanthropist, told us that should give to others for our fellow humans, to be a good role model - also for coming generations - and because we enjoy it! His presentation was followed by Anne Holm Rannaleet's overview of the spectrum of funds, from grants focusing on impact only by creating social value, via revenue generating social enterprises, working mainly for impact, to traditional business at the other end, looking to create financial value.

Stefan Einhorn, author and philanthropist

The seminar finished by a panel discussion by representatives of the three views on funding, namely Nina Strandberg from Sida, Ruth Brännvall of Impact Invest and Jonas Ahlén, Storebrand Asset Management. It was quite interesting to listen to their views and how their organizations can contribute to innovative financing. Ruth stressed the importance of putting investors together, making it easier and less risky to them to invest in social innovations, Nina the need for innovators and donors like Sida exchanging views and ideas and Jonas told us of the need to influence the financial market to move more towards looking more at the social value of investments. Finally, Rustam Nabiev of Shifo and Omar Badji from ActionAid Gambia gave us the practioners' view, talking about prevention and how to invest in that, in the need of a holistic view on health, the importance of data and of the investors sharing the same goals and vision and not only putting in the Money but also valuable advice for developing business models, and scaling up.

Nina Strandberg, Sida, Jonas Ahlén, Storebrand, Ruth Brännval, ImpactInvest, and today's moderator Johan Åkerblom

The theme of the morning was clearly working together, and this was discussed further during the networking lunch that followed our constructive and inspiring seminar.

Intensive networking
 

fredag 13 mars 2015

Seminarium om MENA-regionen med fokus på Saudi och Irak

Idag arrangerade Swecare tillsammans med Business Sweden ett seminarium om MENA-regionen med speciellt fokus på Irak och Saudiarabien. 

Jörgen Lindström, Sveriges ambassadör till Irak, började med att ge oss en uppdatering om läget i Irak. Trots att läget är oroligt poängterade Jörgen vikten av att fortsätta det långsiktiga samarbetet med Irak på hälsoområdet. Sverige har ett samarbetsavtal på hälsoområdet med Irak som skrevs på 2013 och vi har haft ett flertal delegationer till Irak de senaste åren. Även på hemmaplan har aktivitetsnivån varit hög med seminarier och inkommande besök. 


 Ali Shakir, chef för Business Sweden Irak och Saudiarabien, fortsatte med en presentation om läget i MENA och speciellt  i Saudi. Också Ali poängterade vikten av att fortsätta samarbetet med Saudi trots de senaste dagarnas händelser. 


När Swecare förra året gjorde en medarbetsundersökning med våra medlemsföretag så pekades MENA-regionen ut som en av de mest intressanta regionerna och vi kommer naturligtvis fortsätta att utveckla relationerna på hälsoområdet med Saudi, Irak och övriga MENA.

torsdag 12 mars 2015

Möjligheternas marknad

Igår hade Dagens Industri sin årliga Afrika konferens, i år på temat möjligheternas marknad. Kontinenten Afrika har en tillväxttakt på ca 6% varje år och argumenten för att ta sig in på den afrikanska marknaden är många. Konferensen beskrev hur utvecklingen har gått, med olika branscher som exempel samt gav handfasta tips kring vad man ska tänka på i etableringsfasen. Gemensamt för i stort sett alla talare under dagen var att belysa affärsmöjligheterna inom den växande medelklassen samt tipset om att hitta en bra lokal partner.
 Konferensen hade imponerande talare såsom Solomon Asmoah från African Development Bank, Ericssons SSA chef Fredrik Jejdling, Sidas GD Charlotte Petri Gornitzka, Swecares  Maria Helling och Carl Bildt.
Som ett axplock av dagen talade Ambassadören från Zambia Edith Mutale och Etiopens ambassadör Woinshet Tadesse tillsammans med Sidas Charlotte Petri Gornitzka om hur det långa samarbetet våra länder haft nu ska övergå i mer affärsrelaterade kontakter.
Vi fick även höra Divine Ndhlukula en av Afrikas mest framgångsrika kvinnliga entreprenörer berätta hur hon startade sitt företag inom säkerhetsbranschen i Zimbabwe i sitt garage och nu finns i flera Afrikanska länder och anställer ca 4000 personer.
Magdalena Tham Lindell gick igenom de säkerhetsrisker som Afrika har och hur gränsöverskridande de är.
Maria Helling talade om affärsmöjligheter för svenska företag inom hälso- och sjukvårdssektorn på den afrikanska marknaden och lyfte tendenserna; dubbel sjukdomsbörda, satsningar på specialistvård och medicinskturism, växande medelklass, nya finansieringsmodeller och intresset för sjukförsäkringssystem, human resource och innovativa lösningar inom ICT som extra intressant områden där företag efterfrågas.
Dagen avslutades med att Carl Bildt sammanfattade dagen och lyfte de många möjligheter som finns på den diversifierade kontinenten.

tisdag 10 mars 2015

Gabriel Wikström träffar delegationsdeltagare inför resa till Zambia!

Igår hade Swecare förmöte inför den delegationsresa med fokus på cancer som går till Zambia 23-25 mars. Till mötet som hölls i Elektas lokaler kom bland annat folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström som även är resans delegationsledare, Sveriges ambassadör till Zambia - Lena Nordström, Elektas VD - Niklas Savander och Folkhälsomyndighetens GD - Johan Carlsson.
Niklas Savander hälsar välkomna till deras lokaler.
Mötet startades med att representanter från SEK och EKN som kommer vara på plats i Zambia samtidigt som vår delegation informerade om deras uppdrag och hur de kan vara till hjälp för företagen. Både SEK och EKN berättade att de under året ska satsa mer på att nå ut till små- och medelstora bolag. 

Gabriel Wikström fortsatte med att presentera sina förväntningar kring resan och 
underströk hur spännande det ska bli att vara del av en fortsättning på det långa samarbete som Sverige har haft med Zambia inom hälsa i 40 år.

Efter det fick företagen och experterna presentera sig. Tiden gick snabbt och mötet blev ett bra tillfälle för ministern att lära känna gruppen av företag och experter inför resan. Vi ser fram emot att träffa alla deltagare på resan i Zambia och tror att detta blir en riktigt bra aktivitet!

torsdag 5 mars 2015

Invigning av Health Innovation Platform (HIP)

Idag deltog stora delar av Swecare på invigningen för Health Innovation Platform (HIP). HIP ska vara ett samlat innovationssystem inom SLL. Syftet är att effektivisera och minska kostnaderna för att utveckla e-hälsotjänster för vård och invånare genom öppen innovation. Innovationssystemet ska leda till en enklare väg in i systemet för bl.a entreprenörer.
 
Innovationslandstingsråd Daniel Forslund inleder eftermiddagen
HIP har finansierats av VINNOVA och består av ett antal partners bla Swecaremedlemmarna Sectra och Chorus. 
Diabetes Tool

Det var ett antal talare under dagen och förutom innovationslandsrådet Daniel Forslund och ansvariga för projektet så var det också ett antal företagspresentationer. Diabetes Tool var ett av dessa och berättade om sitt arbete med diabetes. 

Seminariet avslutades med en paneldebatt med representanter från KI Development, VINNOVA,  KI, Sara Riggare, SLL och eHälsomyndigheten. Hur man får in innovationer i vården är en diskussion vi ofta landar på och det är jättekul att SLL nu tar ett samlat grepp kring frågan. Vill ni lära er mer om HIP så besök gärna www.hip.se!