torsdag 26 september 2013

Äldreworkshopen

Under våren har Swecare arbetat med ett äldreprojekt finansierat av tillväxtverket som har gått ut på att identifiera ett erbjudande och utveckla en projektplan kring den svenska äldrevården. Ann Baron anställdes i våras för att driva projektet och har genomfört ett antal intervjuer med både privata och offentliga aktörer inom svensk äldreomsorg.  Igår samlades många av dessa aktörer i en workshop med syftet att hitta de gemensamma värdegrunderna, målen och aktiviteterna som behövs för att realisera export av den svenska äldrevården.

IMG_0911Workshopen började med att Ann presenterade projektet och berättade om vad som hänt hittills och hur upplägget för dagen såg ut. Maria presenterade Swecare som organisation och Business Swedens Nikki Brandt berättade om ett initiativ i Danmark i vår där företag kommer att få möjlighet att träffa kommundirektörer för att diskutera äldrevård.

IMG_0910Det var 30 deltagare som representerade såväl produktföretag som tjänsteföretag och det offentliga. Efter samlingen i styrelserummet delades deltagarna upp i grupper utifrån vilken del av detta de representerade. Totalt blev det fyra grupper med fokus på market access, utbildning/kvalitet, myndighet/offentlig sektor och omsorg/bo hemma. Varje grupp fick ett antal konkreta frågor att arbeta utifrån för att verkligen komma vidare i vårt arbete.

[caption id="attachment_12365" align="aligncenter" width="540"]IMG_0924 Market access gruppen i arbete[/caption]

Gruppdiskussionerna gick varma i de olika rummen och några exempel på frågorna var:

  • Vad är äldrevård och hur säljer man den? Går det att paketera ihop eller bör det delas upp i verksamhet/produkt områden?

  • Vilka är de generella behoven vid internationaliseringsarbetet?

  • Vilka mål kan/bör sättas för 2014-2016?

  • Vilka aktiviteter behöver genomföras för att nå målen


Trots gruppernas olika förutsättningar tycker vi att slutsatserna var påfallande lika. Slutsatsen var att på något sätt bör vi kunna paketera äldrevården, även om olika länder kräver olika typer av "paket". Man måste förstå landet i fråga och vissa delar kan säljas på vissa marknader. Delegationsresor kan absolut vara intressant, men man behöver lägga mer fokus på analysarbetet innan resan. Beslut om vilka resor vi gör ska grunda sig på gedigen information om marknaden i fråga. Flera deltagare tog också upp vikten av ett referensobjekt, exempelvis en referenskommun både i Sverige och utomlands.

bildEfter mötets avslut stannade större delen av deltagarna kvar på ett mingel där vi fortsatte diskussionerna. Ann Baron kommer nu att sammanställa resultatet av förstudien som workshopen utgör en del av. Från Swecares sida vill vi gärna se ett fortsättningsprojekt och våra signaler från flera deltagare var att det finns ett stort intresse. Vi kommer att behöva samla en liten grupp av företag med lust och möjlighet till att arbeta intensivt med ett sådant projekt och vi har fått flera indikationer på företag som vill vara med på detta. I slutet av veckan kommer en utvärdering av projektet skickas ut och vi uppskattar naturligtvis om alla deltagare svarar för att på så sätt veta om detta är ett bra sätt att arbeta på också i framtiden.

Stort tack till alla som kom och hjälpte oss ta projektet vidare. Vi ser fram emot att arbeta mer intensivt med både äldrefrågorna och mer er som företag och organisationer!

måndag 16 september 2013

Artikel i DI om Gunther Faber, talare på Swecares Sub-Saharan Africa Day II

I dagens DI finns en artikel om Gunther Faber och hans organisation One Family Health. Gunther var en av många intressanta talare på vår Sub-Saharan Africa Day II som gick av stapeln förra tisdagen, 10 september. Han presenterade sin modell för franchise-kliniker i Afrika, och deltog också i paneldiskussionen om att göra affärer i Afrika söder om Sahara.

Om du vill läsa artikeln, finns en skannad version av artikeln att ladda ner här: Mikroklinikerna blir ett lyft för de fattiga (DI 2013-09-16).

Sammanfattningsvis handlar artikeln om One Family Healths koncept med franchisekliniker, och "lönsam verksamhet i botten på hälsopyramiden". Dessa små kliniker kommer föra vården närmare befolkningen, kompensera vad den offentliga sektorn inte förmår leverera och gynna den privata sektorn.

Sjuksköterskorna ska med en liten ekonomisk insats, 500 usd, och därefter licensavgifter, äga och driva lönsamma mikroklinker på landsbygden och i fattigare områden. I licensavgiften ingår medicinsk vidare- och fortutbildning och utbildning i ekonomi, administration och marknadsföring, liksom gemensam upphandling av läkemedel och medicinska produkter.

Tanken är att franchisesjuksköterskorna ska behandla vanliga sjukdomar, t ex malaria, diarré, infektioner och även kunna ge rådgivning vg familjeplanering, förebyggande hälsovård och liknande. Detta innebär att franchisesjuksköterskorna kommer kunna själva ta hand om ca 70% av patienterna, medan ca 30% remitteras vidare. Modellen innebär sänkta kostnader för bassjukvård för samhället, samtidigt som sjuksköterskorna beräknas generera vinst redan efter några månader. Dessutom skapas 2-3 ytterligare arbeten i varje klinik, både t ex städning och vårdjobb.

I Rwanda har man i samarbete med hälsoministeriet startat de 35 första klinikerna, med siktet inställt på 500 kliniker. Dessa 500 kliniker kommer kunna behandla 2,8 miljoner människor per år. One Family Health har påbörjat arbetet med att sprida modellen till Zambia, men troligen med ett mindre tätt samarbete med hälsoministeriet. Ghana står också på tur. Man undersöker också möjligheterna att kombinera franchisemodellen med en subventionerad hälsoförsäkring, och möjligheter till mikrokrediter. Konceptet går alltså att bredda, och Gunther menar att det också borde fungera inom andra områden, t ex inom utbildning. Det verkar alltså finnas goda möjligheter att skala upp och utvidga modellen, och det blir spännande att följa utvecklingen framöver!

 

 

 

 

torsdag 12 september 2013

Swecares Sub-Saharan Africa Day II, 10 september

Swecares ”Sub-Saharan Africa Day II” gick av stapeln i tisdags. Dagen anordnades för andra året i rad, och var även i år välbesökt med över 90 deltagare. I publiken fanns representanter från våra medlemsföretag – stora som små, den offentliga sektorn, organisationer, universitet och flera av de afrikanska ambassaderna i Stockholm. Moderator var Mikael Törnvall som tidigare arbetat som journalist på bl a DI där han under senare år täckt Afrika.

 

[caption id="attachment_12335" align="aligncenter" width="300"]En blandad publik En blandad publik[/caption]

Socialminister Göran Hägglund inledde dagen och talade bl a Socialdepartementets satsningar för att främja hälsa och hälsosamarbeten internationellt. Han talade om vikten att svenska företag är internationellt konkurrenskraftiga, för att kunna nå Sveriges ambition om en välfungerande offentlig sektor. Socialdepartementet kan här fungera som facilitator, bl a genom att anordna delegationsresor, likt den till Zambia i våras. I november går en uppföljningsresa till Zambia i kombination med Uganda under ledning av Göran Hägglund. Socialministern uttryckte en förhoppning om att många av våra företag ska följa med på denna resa, för att undersöka möjligheterna för affärer och samarbeten inom hälsoområdet.

Socialminister Göran Hägglund inledde Afrika-dagen


[caption id="attachment_12334" align="aligncenter" width="540"]Socialminister Göran Hägglund inledde Afrika-dagen Socialminister Göran Hägglund inledde Afrika-dagen[/caption]

Nästa talare var Erika Bjerström, journalist på SVT, som talade om det nya Afrika, som skiljer sig från den tidigare bilden av Afrika som journalister bidragit till att sprida - en bild av katastrofer, hungersnöd och konflikter. Men på senare år har ett annat Afrika växt fram. Den ekonomiska utvecklingen går snabbt, och flera länder klassas nu som medelinkomstländer. Bland orsakerna till detta finns IT-revolutionen, att antalet konflikter minskat, ökad politisk stabilitet och höjda råvarupriser. Flera småfilmer om det Nya Afrika kan ses på http://www.svt.se/nyheter/varlden/folj-resan-genom-en-kontinent-i-forvandling.

 

[caption id="attachment_12336" align="aligncenter" width="405"]Erika Bjerström talade om det nya Afrika Erika Bjerström talade om det nya Afrika[/caption]

Ophelia Haanyama-Ørum från Noaks Ark gav sin syn på hur hiv/aids-epidemin faktiskt bidragit till att utveckla sjukvården i Afrika. Till exempel har flera stora läkemedelsbolag gått in med pengar till avancerade sjukhus och på så sätt förbättrat behandlingsmöjligheter och kunskap inom hiv/aids-området men också inom andra områden, t ex de sjukdomar som ofta drabbar personer som länge behandlats med bromsmediciner.

Nästa block handlade om våra två fokusländer, Zambia och Uganda, och inleddes av Zambias ambassadör H.E. Ambassador Rev. Edith Mutale. Hon talade om zambisk hälso- och sjukvård, och de stora behoven av investeringar inom sektorn i Zambia. Ambassadör Mutale nämnde den tidigare och den planerade delegationsresan till Zambia och uppmuntrade Swecare och de svenska företagen att fortsätta arbeta med Zambia, och avslutade med orden ”Zambia is open for business”.

[caption id="attachment_12338" align="aligncenter" width="405"]Zambias Ambassadör H.E. Rev Edith Mutale Zambias Ambassadör H.E. Rev Edith Mutale[/caption]

Swecare har tagit fram två rapporten över hälsosektorn och affärsmöjligheter för svenska företag i Zambia resp. Uganda, och dessa rapporter presenterades under dagen. Rapporterna finns för nedlaggning på http://www.swecare.com/activities/project/pilot-project-within-sida-b4d. Vidare presenterade vi den kommande delegationsresan till Zambia och Uganda, som anordnas i samarbete med Socialdepartementet och de svenska ambassaderna i respektive land. Datum för resan är 25-29 november, och upplägget kommer i båda länderna att bestå av möten på hälsoministeriet, studiebesök, en halvdagskonferens med företagsutställning och mottagning på ambassadens residens.

Efter lunch gavs två exempel på hur man kan nå ut till de många människorna på ”the bottom of the pyramid”. Först ut var Dr Gunther Faber och hans organisation One Family Health som jobbar med franchise-kliniker för sjuksköterskor, ffa på landsbygden och fattigare områden. I Rwanda finns över 100 i drift, och man expanderar nu till Zambia och Ghana.

Marcus Wagenaar från Text to Change berättade om hur hans organisation jobbar med mHälsa i Östafrika, genom projekt som använder mobiltelefonteknik för att att ta upp viktiga hälso- och humanitära frågor. Ett exempel är ett projekt i samarbete med Hälsoministeriet i Tanzania - ” Healthy Pregnancy, Healthy Baby Text Messaging Service” (en film om detta kan ses på http://www.youtube.com/watch?v=GYIx7FmB1M8).

Dagen avslutades med en paneldiskussion mellan Joseph Ibewuike,  Kradle Life Sciences, ett försäljningsbolag med fokus på Nigeria, Gustaf Engstrand från konsultbolaget Helseplan, Gustaf Schwang från Elekta och Gunther Faber, som innan han startde One Family Health, arbetade i över 30 år inom läkemedelsbranschen på olika afrikanska marknader. Frågor som diskuterades var Kinas roll i det nya Afrika, tips på vad man ska tänka på när man går in på en marknad i Afrika, kvalitet vs. pris och lite framtidsspaning – hur ser de afrikanska marknaderna ut om 10 år?

[caption id="attachment_12340" align="aligncenter" width="540"]Moderator Mikael Törnwall och panelisterna Joseph Ibewuike, Gustaf Engstrand, Gustaf Schawang och Gunther Faber Moderator Mikael Törnwall och panelisterna Joseph Ibewuike, Gustaf Engstrand, Gustaf Schawang och Gunther Faber[/caption]

En slutsats av diskussionen och av hela dagen är att marknaderna i Afrika söder om Sahara är redan intressanta, och kommer vara det i än större utsträckning i framtiden.

tisdag 10 september 2013

Delegationsresa till Sydkorea med socialförsäkringsminister Ulf Kristersson

I söndags landade vi i Sydkorea med en företagsdelegation ledd av socialförsäkringsminister Ulf Kristersson. Syftet med ministerns resa var att skriva under två avtal mellan Sverige och Korea. Ett Memorandum of Understanding på hälsoområdet och ett socialförsäkringsavtal.

[caption id="attachment_12291" align="aligncenter" width="540"]IMG_9388 Avtalet mellan Sverige och Korea skrivs under[/caption]

Måndagen startade med ett seminarium på hotellet. Ulf Kristersson inledde seminariet och pekade ut några områden där Sverige och Korea båda står inför stora utmaningar.

IMG_3059

Mr. In-Suk Park, generaldirektör på avdelningen för hälsoindustrin på hälsoministeriet tog sedan vid och underströk det goda rykte svensk hälso- och sjukvård har i Korea.

IMG_3062

Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet berättade om det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och diskuterade framtida utmaningar. Till sin hjälp hade Anders  den dynamiska mikrosimuleringsmodellen SESIM som kan användas för olika projektioner av framtiden.

IMG_3064

Professor Byungyool Jun från Yonsei University Graduate School of Public Health talade om framtida investeringar i den koreanska hälso- och sjukvården.  Professor Byungyool påpekade att Sverige och Korea har många gemensamma utmaningar på hälsoområdet som hög förekomst av cancer och en åldrande befolkning.

IMG_3079

Cancerblocket inleddes av Dr. Dong-Wan Kim från Seoul National Univerisity Cancer Hospital. Cancer är den vanligaste dödsorsaken i Korea. Två av våra svenska innovativa företag aktiva på cancerområdet, Elekta och Scandidos fick sedan tillfälle att presentera sig innan vi samlade alla talare i en panel.

IMG_3092

Block två fokuserade på en effektiv, säker och hållbar sjukvård. Här presenterade SCA, Life Scintel, Mentice och Hemocue sina lösningar och produkter. Seminariet var välbesökt och de två panelerna som bestod av talarna fick många frågor.[caption id="attachment_12312" align="aligncenter" width="540"]3 Samsung Medical Center[/caption]

Efter seminariet åkte vi snabbt iväg på ett studiebesök till Samsung Medical Center innan vi avslutade kvällen med en middag på residenset.

bild Idag började vi med ett besök på Seoul National University Bundang Hospital för att sedan tillbringa eftermiddagen på hotellet i möte med koreanska experter på temat ersättning, registrering och regleringar inom hälso- och sjukvård.

Reimburs

Ikväll har vi en informell avslutningsmiddag som sista punkt på programmet. Det har varit en mycket intressant resa och vi har lärt oss mycket om den dynamiska och snabbväxande koreanska marknaden. Nu när vi har ett MoU på hälsoområdet mellan Korea och Sverige så blir det naturligt att samarbetet mellan oss intensifieras. Vi hoppas på att snart kunna välkomna Sydkoreas nya hälsominister till Sverige för att då arrangera ett liknande hälsoforum som när vi 2012 tog emot ministerns föregångare.

 

fredag 6 september 2013

Platser kvar till Swecares Afrikadag 10 september

På tisdag, 10 september anordnar Swecare för andra året i rad vår Sub-Saharan Africa Day. Syftet med dagen är att sprida kunskap om hälsosektorn i Afrika söder om Sahara och visa på de många affärsmöjligheterna i regionen. Det finns fortfarande platser kvar för de som är snabba med att skicka in en anmälan!

Dagen kommer inledas av Göran Hägglund och sedan kommer talare som journalisten Erika Bjerström, Zambias ambassadör i Sverige och ett par representanter för intressanta projekt och företag. På seminariet presenteras bland annat One Family Health, organisationen som har som ambition att starta hundratals hälsokliniker runt om i Afrika, genom att göra personalen till delägare och Text to Change som använder enkel mobil-teknik som SMS för att sprida tillgången till kvalificerad vård i Afrika.

Missa inte den här unika chansen att lära er mer om affärsmöjligheter i Afrika söder om Sahara och knyta nya kontakter.

Seminariet är kostnadsfritt och ni kan anmäla er på info@swecare.se

Programmet finner ni här Invitation: Swecare Sub-Saharan Africa Day II, September 10, 2013


 

 

 

 

 

 

 

måndag 2 september 2013

Missa inte Swecares workshop inom projektet Svensk Äldrevård - en framtida export!Under våren har Swecare arbetat med att identifiera ett erbjudande och utveckla en projektplan kring den svenska äldrevården där privata och offentliga aktörer arbetar tillsammans för att nå ökade affärsmöjligheter. Syftet med workshopen är att hitta de gemensamma värdegrunderna, målen och aktiviteterna som behövs för att realisera export av den svenska äldrevården. Det ska vara anpassat för flera företag, myndigheter och andra aktörer och anpassat för både tjänster och produkter. Att främja svensk äldrevård är komplext då vi måste kartlägga, förstå och i möjligaste mån hitta lösningarna som fungerar på ett  flertal marknader samtidigt som vi/ni ska kunna dra nytta av och räkna hem insatsen.

Den 30/1-2014 kommer ca. 30 danska kommunal- och socialdirektörer finnas på plats på den svenska ambassaden i Köpenhamn. Där kommer vi ha möjlighet att presentera vårt program som arbetas fram under hösten 2013.

Program 24 september kl. 13.00-17.30
Swecares kontor, Klarabergsviadukten 70

13.00-13.15   Kaffe och mingel

  • Välkommen, Maria Helling, VD Swecare

  • Äldreprojektet, Ann Baron, Swecare

  • Köpenhamnsinitiativet, Nikki Brandt, Business Sweden

  • Break-out sessions

  • Presentation & summering av gruppdiskussionerna


16.45-17:45  Mingel

Anmälan: Senast 12 september till info@swecare.se
Workshopen är kostnadsfri. För genomförande minst 15 deltagare .