torsdag 30 maj 2013

Sustainable Healthcare i London

Igår var jag på ett seminarium om Sustainable Healthcare på Sveriges ambassad i London arrangerat av Sustainable Healthcare Sweden och ambassaden. Swecare fick tidigare i vår förfrågan att vara med och presentera sin syn på den svenska hälso- och sjukvården och en hållbar sjukvård och vi ställde gärna upp.

Johannes Brundin från Sustainable healthcare hälsade välkomna till seminariet. Sustainable healthcare arrangerade ett liknande seminarium i London året innan och Johannes var glad att många av deltagarna från förra året valt att delta också i år.

[caption id="attachment_12001" align="aligncenter" width="540"]IMG_2644 Kristina de Geer från Region Skåne, Daniel Eriksson från TEM och Ylva Wide från Swecare[/caption]

Efter Johannes hälsat välkomna presenterade Swecare den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen Symbiocare samt svenska initiativ på hållbarhetsområdet som NKS,  rapporten ”Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna” samt projektet MistraPharma.

Daniel från stiftelsen TEM pekade bland annat på att en av lösningarna på problemet med sjukvårdens begränsade resurser är en lägre energikonsumtion. På så sätt frigör man resurser som kan läggas på annat som att tex ta hand om vår åldrande befolkning.  Vidare påpekade Daniel att Sverige verkligen ligger i framkant när det kommer till hållbar sjukvård. Alla sjukhus arbetar med hållbarhetsfrågan och vi har haft strikt lagstiftning sedan 1968. Det finns också en stor regional medvetenhet där regionerna inte sällan tävlar mot varandra om vem som är mest miljövänlig.

IMG_2640

Kristina de Geer som var med från region Skåne presenterade regionens långt framskridna arbete med miljömål. Regionen har ställt upp fyra tydliga miljömål och år 2020 ska regionen vara fri från fossila bränslen. De fyra miljömålen innebär en satsning på förnybara bränslen, ökad andel ekologiskt, resurssnåla produkter och spridning av kunskap.

IMG_2641

Från den brittiska sidan var bland annat Sonia Roshnik som är ansvarig för hållbarhetsavdelningen i NHS på plats för att berätta om NHS hållbarhetsarbete. Sonias avdelning erbjuder rådgivning och stöd till hälso- och sjukvården i England för att skapa en miljömässig, finansiell och socialt mer hållbar sjukvård. NHS har också en strategi för att minska koldioxid utsläppen med 10% till 2015.

IMG_2652

Det var också flera företag representerade bland andra Swecares medlem Envac som presenterade sitt arbete med en hållbar avfallshantering på sjukhus. Ett annat intressant företag på plats var Orbital System som återanvänder dushvatten och på så sätt kan spara stora mängder vatten och energi.

[caption id="attachment_12006" align="aligncenter" width="540"]IMG_2647 Sweco var på plats och presenterade hur grundvatten kan användas till uppvärming[/caption]

Intresset för svenska lösningar på miljöområdet är mycket stort och Sverige är ett föregångsland på området.  Internationella förfrågningar om hur vi arbetar på området strömmar in och för oss blev det klart att intresset bara kommer att öka. Nästa steg i arbetet med en hållbar sjukvård blir ett liknande seminarium i Berlin den 25e juni. Mer om den aktiviteten kan ni läsa här. För de av er som arbetar med hållbarhetsfrågor ber vi att ni kontaktar oss med information om hur ni arbetar. Detta för att dels kunna upplysa intressenter utomlands när vi pratar om svensk hållbar sjukvård och dels för att kunna matcha med inkommande förfrågningar.

onsdag 29 maj 2013

Anti-korruptionsseminarium 4 juni

Välkomna till Swecares frukostseminarium om korruptionsfrågor den 4 juni, med start kl 8.00. Seminariet har ett fokus på hur resan från policy till implementering går till i praktiken för företag och organisationer med global verksamhet. Seminariet leds av Parul Sharma, CSR-expert.

P1000824

Parul har arbetat med att utveckla strategier för CSR och mänskliga rättigheter för svenska företag i Sydasien. Hon har även varit rådgivare till bl.a. Amnesty Business Group i Sverige och EU-kommissionen. Hon har utbildat mer än 90 svenska företag om hur man kan integrera och upprätthålla arbetet för mänskliga rättigheterna och CSR, inklusive anti-korruption, i sin verksamhet.

Efter en inledning av Parul, kommer en panel diskutera anti-korruptionsfrågor och hur man arbetar med dessa i praktiken. Panelen består av AstraZenecas kommunikationsdirektör Yvonne Näsström, Fabio Baglioni, Vice President Global Sales & Marketing på Cavidi, Helena Sundén, generalsekreterare på Institutet mot Mutor och Marie Grenholm, auktoriserad revisor på Ernst&Young.

Welcome to a breakfast seminar with an introduction by Parul Sharma, expert on CSR, anti-corruption and human rights and followed by a panel discussion on transparency and anti-corruption. The seminar is part of our Sida-funded project, and has thus a focus on emerging and developing markets.

Date and Time: 4th of June at 8.00-10.15

Venue: Swecare, Klarabergsviadukten 70 (Business Sweden), Stockholm

Programme:

08.00        Registration and coffee

08.15        Introduction, Parul Sharma, Academy for Human Rights in Business, CSR Sweden

09.00        Panel discussion

Yvonne Näsström, Head of Sweden Corporate Affairs, AstraZeneca
Fabio Baglioni,Vice President Global Sales & Marketing, Cavidi
Helena Sundén, Secretary-general, The Swedish Anti-Corruption Institute
Marie Grenholm, Authorized public accountant, Ernst&Young
Moderator: Parul Sharma

10.00        Closing remarks

For more information and registration please contact anna.riby@swecare.se, 08 406 75 57. Please register by May 30.

Welcome!

 

 

tisdag 28 maj 2013

Återträff med Kinadelegationen

återträff Kina

 

På måndagseftermiddagen var det dags för en reunion för Kinadelegationen. För sex veckor sedan genomfördes resan till Peking och Shanghai där över 50 personer deltog från företag, myndigheter och universitet. Syftet med återträffen vara att följa upp, dela med sig av sina intryck av resan och berätta hur man vill gå vidare. Mötet inleddes med att en representant för Kinas ambassad i Sverige, Councellor for Scinece and Technology, Jiayi Cheng, berättade om hälsoreformerna i Kina. Det var en mycket öppen redogörelse för hur han såg på utmaningarna i det kinesiska sjukvårdssystemet och behoven av utveckling av framförallt primärvård och sjukvårdsinstitutioner av hög kvalitet utanför storstäderna. Dr. Cheng välkomnade också de svenska företagen och myndigheterna att kontakta honom och ambassaden om det finns något de kan hjälpa till med.

återträff GH

Göran Hägglund redogjorde sedan för sina intryck från resan och gjorde jämförelser från andra främjanderesor han varit med på. För Socialdepartementets del var resan mycket givande, Göran Hägglund fick som första utländska minister träffa sin kollega, den nyvalda hälsoministern, och han berättade om det stora intresse denne visade för just Sverige och svenska lösningar. Sedan följde en livlig diskussion där företagen och representanter för Läkemedelsverket, Stockholms läns landsting, KI m fl deltog och både berättade om sina intryck samt kom med förslag på spännande sätt att ta samarbetet med Kina vidare. Det allmänna intrycket av resan var väldigt positivt, trots vissa svårigheter med planeringen. Resan låg precis i anslutning till att den nya kinesiska regeringen tillträdde, vilket innebar att det var svårt att få klara besked om vilka personer från offentligt håll som skulle delta samt hur stor roll företagen skulle få spela i seminarier och annat som arrangerades på plats. Önskemål framkom om att man i framtiden tar fram helhetskoncept där bolag och myndigheter tillsammans kan visa upp vad de har att erbjuda. Förslag på att man skapar referensobjekt både i Sverige och de länder där man vill verka diskuterades. Många påtalade den goda stämningen i delegationen och de spännande diskussioner som uppstår när de svenska företagen och myndigheterna samlas. Mötet avslutades med lite mingel och det bjöds på kinesiska dumplings och vårrullar.

fredag 24 maj 2013

Rundabordssamtal med Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad

bild (68)

I veckan har Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad besökt Sverige för att delta i Socialdepartementstes högnivåkonferens, "Fine-tuning health care - improved outcomes and cost efficiency using quality registries".

Under gårdagen var Swecare med och anordnade ett rundabordssamtal för Sveriges hälsominister Göran Hägglund och Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad. Utöver svenska myndigheter som har samarbeten med Indien fick Swecare bjuda in några företag som är aktiva i landet.

Upplägget för rundabordssamtalet grundar sig i det samförståndsavtal som skrevs under 2009 mellan det indiska hälsoministeriet och Socialdepartmentet. Syftet med avtalet är att främja samarbeten mellan offentlig sektor, privat sektor och akademin. Swecare representerar privatsektorn i den arbetsgrupp som initierats och är kopplad till avtalet. Samförståndsavtalet med Indien beskrivs ofta som ett av Sveriges främsta.

Under rundabordssamtalet fick Swecares medlemmar presentera sina företag och sitt arbete i Indien. Minister Azad lyssnade uppmärksamt på företagen och det uppstod en bra diskussion. Minister Azad uppmuntrar en närmare relation med privatsektorn och skulle gärna se fler PPPs. Däremot understryker han att Indien är ett priskänsligt land och att svenska företag bör anpassa sina priser.

Minister Azad sammanfattar mötet med att beskriva det svensk-indiska samförståndsavtalet som ett av Indiens bästa någonsin.

[caption id="attachment_11962" align="aligncenter" width="540"]Swecares VD Maria Helling och Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad Swecares VD Maria Helling och Indiens hälsominister Ghulam Nabi Azad[/caption]

 

[caption id="attachment_11963" align="aligncenter" width="540"]Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut talar om utmaningarna inom livsstilsrelaterade sjukdomar Sarah Wamala, generaldirektör vid Statens folkhälsoinstitut talar om utmaningar inom livsstilsrelaterade sjukdomar[/caption]

 

[caption id="attachment_11969" align="aligncenter" width="540"]Matthew Volsky, VD för Gynocular berättar om hur deras produkt kan bidra i kampen mot livmoderhalscancer Matthew Volsky, VD för Gynocular berättar om hur deras produkt kan bidra i kampen mot livmoderhalscancer[/caption]

torsdag 23 maj 2013

Hälsokonferens i St. Petersburg

Medan våra kollegor tagit emot diverse ministrar och andra inkommande besök i Stockholm denna vecka reste jag och Christer österut, närmare bestämt till St. Petersburg. Syftet med resan var det projekt som syftar till ett utökat hälsoutbyte mellan norden och St Petersburg som Nordiska Ministerrådet driver. Projektet har bestått av studiebesök till Sverige, Danmark och Finland och nu var det dags med den avslutande konferensen i St Petersburg. Swecare har deltagit som den svenska partnern i projektet och tog med oss representanter från SLL och flera medlemsföretag till St Petersburg.

20130523-093314.jpg
Första dagen hade vi ett seminarium i den vackra regeringsbyggnaden Smolny.

20130523-093425.jpg
Valery Kolabutin, ordförande för Hälsokommitten hälsade välkomna och lovordade det nordiska samarbetet. Det intensiva samarbetet med Sverige och Swecare nämdes särskilt.

20130523-093915.jpg
Vice-ordförande Tatiana Zasukhina presenterade två nya lagar som öppnar upp för större möjligheter för den privata sektorn på den ryska marknaden. St. Petersburg har stora problem med allt för få läkare och avsaknad av högkvalitativ utrustning. Tatiana menade att avsaknaden av finansiering för hälsosektorn i St Petersburg öppnar upp för PPP projekt som kan leda till att finansiering från annat håll.

20130523-094050.jpg
Också Swecare var tillfrågad att presentera vår organisation, den svenska hälso- och sjukvårdsmodellen och svenska företag intresserade av den ryska marknaden.

Dag 2 fortsatte med rundabordsamtal på 3 olika tematiska områden. Då Christer modererade ett av dessa RB-samtal passade jag på att delta på ett annat, nämligen på ämnet "Effective use of available resources". Samtalet modererades av Hälsokommittens Tatiana Zasukhina och Paula Kokkonen, Vice-Mayor Emerita on social services and public authorities från Finland.

20130523-105903.jpg
Mikko Vienonen från Northern Dimension Partnership on Public Health and Social Well-being i pratade om hur man använder sina begränsade resurser på ett effektivt sätt. Mikko underströk vikten av att räkna ut vad ingrepp ger i ökad livslängd och ökad livskvalitet i relation till kostnad. Detta för att kunna avgöra var de begränsade resurserna ger mest nytta. Ett förlorat år (en person som avlider före sin tid enligt WHO = 70) kan mätas i ekonomiska termer som förlusten av BNP per capita per år. Genom att satsa på förebyggande vård som fex rökavänjning sparar ett land härmed pengar. Pengar som sedan kan användas för att förbättra vården ytterligare.
Andra talare på seminariet var Lena Lindén, Chief Operating Officer Stockholms läns sjukvårdsområde, som pratade om landstingets kvalitetsuppföljning som ska leda till en effektiv användning av de finansiella resurserna.

20130523-133457.jpg
Bactiguards Hans Ramberg var också på plats och fick möjlighet att presentera Bactiguard och föra upp vikten av infektions kontroll på agendan.

20130523-145316.jpg
Hela konferensen avslutades med en mingellunch på Grand Hotel och nu hoppas vi att projektet får en uppföljning. Vi ser ett stort intresse för svenska lösningar från rysk sida och hoppas naturligtvis på att ta samarbetet vidare.

Swecare åter i Zambia

Efter en mycket tidig avfärd från Kampala tog vi flyget till Lusaka, Zambia. Vårt första möte var med Ministry for Community Development and Mother and Child Health (MCDMCH). Ministeriet ansvarar sedan årsskiftet för primärvården och förebyggande vård i Zambia, upp till nivån distriktssjukhus. Syftet med att lägga över primärvården på detta ministerium är att ha ett integrerat synsätt på grundläggande hälsa, social välfärd och lokal utveckling.

Fokus ligger både på smittsamma sjukdomar - som malaria, hiv/aids och andra sexuellt överförda sjukdomar - och livsstilsrelaterade sjukdomar, t.ex. som hjärt-kärl, högt blodtryck, cancer, diabetes. Andra områden är vissa tropiska sjukdomar, dental hälsa och palliativ vård. Familjeplanering och reproduktiv hälsa är ett annat område. Särskilda fokusgrupper är barn, kvinnor i barnfödande ålder och handikappade. Genom sina ”environmental health workers” satsar man även på utbildning inom t ex vatten, hygien och sanitet. Även om vatten och sanitet inte är ministeriets ansvarsområde är de trots allt ”at the other end”, dvs. de sjukdomsfall som orsakas. I dagsläget är MCDMCH alltså ansvarigt för att leverera hälso- och sjukvård upp till distriktsnivå. Övervakning och kontroll av sjukdomar på dessa lägre nivåer ingår också. Med tiden kommer utvecklingen och planeringen av infrastrukturen att tas över av MCDMCH. Vissa uppköp ligger under redan under ministeriet. Vi upplevde att representanterna från ministeriet blev intresserade av de resultat från delegationsresan i februari som vi presenterade, liksom av de företag/produkter som nämndes.  Under senare möten fick vi bilden av att ministeriet ännu inte funnit sig i sin nya roll, vilket ju inte är så underligt, och att man därför är villig att prova lite nya grepp. Samtidigt nämndes att planering och management inte heller är väl utvecklat, och att ministeriet kanske behöver stöd för att utveckla dessa funktioner, kanske genom en konsult. Vilken finansiering det finns för olika satsningar är dock oklart.

Eftermiddagens andra möte var med ambassaden, där tyvärr – för vår del – större delen av Sida-personalen var på fältbesök. Vi hade i alla fall ett möte där vi pratade om resultaten av delegationsresan i februari och en del om den planerade uppföljningsdelegationen som planeras till november. Ambassaden är nöjd med att ha båda dessa delegationer på ett och samma år, eftersom det ger en bra plattform att bygga vidare på. Vi ser fram emot fortsatt samarbete!

Dr Chilengwe träffade vi under delegationsresan i februari. Då var han Acting Permanent Secretary på MoH. Han har nu återgått till sin vanliga position, som Director for Mobile and Emergency Health Services. Vid detta möte träffade vi också hans deputy directors, och talade bl a om mobila tjänster och outreach. Zambia har idag 9 mobila sjukhus, relativt väl fördelade över landet. De kan erbjuda sjukvård på nivå av ett ”general hospital” eller något högre. Inriktningarna är bl a oftalmologi, pediatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård och förlossningar inkl. kejsarsnitt. Personalen består av extra förstärkningar från sjukhus i området, och går i princip på ett roterande schema. Det finns planer på att bygga ca 650 nya kliniker/health posts, och här för man nu diskussioner med ett antal aktörer. Finansiering verkar finnas genom Zambias Eurobond-pengar. Man har genomfört ett anbud för en standardiserad design av mindre hälsokliniker, men anbudsförfarandet har överklagats och därmed avbrutits. I framtiden kommer fler kliniker behövas, och även uppgradering av befintliga strukturer. Det kan alltså finnas möjligheter till samarbeten inom dessa områden. Ett annat samtalsämne var screening av livmoderhalscancer och behandling, och behovet av mer information. Det har gjorts flera studier, men viss information saknas fortfarande, t ex hur stor del av den kvinnliga befolkningen nås av screening. Inom infektionskontroll skulle ett paket med utbildning i hygien och mätning av infektioner vara mycket välkommet. Man skulle t ex kunna skapa kliniska ”excellence units”. Vid behandling av ryggradstuberkulos finns ett särskilt stort behov av att minimera infektioner vid t ex sättande av kateter. Vi talade också om de förslag på en mobilapp för sjukvårdsinformation och för läkarutbyte som nu diskuteras mellan Sverige och Zambia.
Vi mötte också Dick Jonsson och Boniface Fundafunda, som är Sida-finansierade långtidsrådgivare till universitetet resp. hälsoministeriet. Adam Lagerstedt på ambassadens regionala hiv/aids-team, Gustaf Engstrand, konsulten som skrev vår Zambia-rapport och Mulenga Muleba på Crown Agents var också med. Vi pratade bl a om den kommande nationella hälsoförsäkringen, som enligt planen ska börjat i år med offentligt anställda, och sedan omfatta även privat anställda. Hur informellt anställda ska inkluderas och när det kan ske är ännu oklart. Officiellt sett ska dessa inkluderas, men det är nog tveksamt om en jämlik tillgång till sjukvård är ett faktiskt mål i praktiken. Vad gäller ökad effektivitet i vården behövs bättre planering och resursallokering, något som skulle gynnas av kapacitetsuppbyggnad i landet. Det finns en arbetsgrupp för health service delivery som fungerar bra, och det börjar röra på sig. På frågan vilka tre saker som är bra med det zambiska sjukvårdssystemet blev svaret att HR-situationen trots allt inte är så dålig. Utbildningen är bra, och man försöker öka antalet utexaminerade läkare och sjuksköterskor. Den nationella hälsostrategin är inte så bra, men man har i alla fall gjort den, man har omvärldsbevakning och det rör på sig i rätt riktning. Det finns en medvetenhet om att kvaliteten i sjukvården behöver höjas. Tillgången till läkemedel har också förbättras, men är fortfarande inte tillräcklig, ffa på distriktsnivå. Ökad kapacitet inom ledning och styrning behövs för att öka effektiviteten.

[caption id="attachment_11931" align="aligncenter" width="540"]Lusaka Trust Hospital Lusaka Trust Hospital[/caption]

På vårt program fanns också möten med sjukhus med. Först ut var Lusaka Trust Hospital, ett välvårdat sjukhus som ägs av en stiftelse. Sjukhuset direktör, Margaret Siwale, är också ordförande i Private Hospital Association. Sjukhuset började som en mindre klinik för (cheferna) till det statliga gruvbolaget. När bolaget privatiserades gjordes sjukhuset om till en stiftelse ägd av staten. När man 2006 ville expandera kom Madison Insurance in som delägare, för att bygga och utrusta. Man ser dock reda att infrastrukturen inte är tillräcklig. Man behöver fler undersökningsrum, fler bäddar och mer utrustning, t ex ICU-utrustning, en del labbutrustning, en till CT scan och en MRI-apparat. För att klara en sådan expansion och uppgradering finns nu planer på att ändra ägandeformen. Madison vill fokusera på annat, och man letar därför en ny partner, gärna en utländsk aktör. Vissa kontakter har tagits, och en lokal arkitekt har varit involverad. Man har ännu inte tagit fram någon masterplan, det kommer att göras när man löst finansieringen. På så sätt skulle sjukhuset kunna bli ett typexempel på en PPP. Vi fick också en rundtur på sjukhuset, de allmänna och privata avdelningarna, samt laboratoriet. Labbet är litet, men har relativt stor kapacitet. De gör t ex klinisk kemi, endokrinologi, hematologi, immunologi och grundläggande mikrobiologi. De betjänar även andra sjukhus och kliniker, liksom man ibland själva skickar bort en del prover, om man inte uppnår kritisk massa för att köra ett visst test.
[caption id="attachment_11929" align="aligncenter" width="540"]Laboratoriet, Lusaka Trust Hospital Laboratoriet, Lusaka Trust Hospital[/caption]

Fairview Hospital är ett nytt, helprivat sjukhus mitt i Lusaka, och vi träffade ordföranden Andronikos Antonopoulos. Man hade initialt ambitiösa planer, med flera utländska specialister anställda. Det blev dock kostsamt, och man har nu övergivit en del av dessa planer. T ex har man inte längre någon dialysenhet, bl a då man hade problem med den vattenreningen som krävs. Ledningen har också övergivit planerna på att specialisera sig inom cancerbehandling. Däremot kvarstår planerna på ett hjärt-center kopplat till Fairview, där man tänker sig att en junior kardiolog för diagnos och enklare behandlingar, men flyga in en erfaren kardiolog för planerade operationer. Samarbete med Apollo Hospital i Indien är på gång, vilket vi också fick bekräftat dagen efter vårt möte. En tidningsannons erbjöd tidsbokning på Fairview hos ”superspecialists” från Apollo inom kardiologi, neurokirurgi och onkologi under några dagar i kommande vecka. Det finns intresse av att utveckla detta arbetssätt, t ex genom att använda pensionerade läkare från exempelvis Sverige, som kan komma och arbeta i Zambia under kortare eller längre perioder. Ordföranden nämnde också att ett medtek-företag som har back-up services och underhåll på plats lokalt, i Zambia, ”is going to make it”. Han menade att förutsättningarna för att man ska få merparten av affärerna från både offentlig och privat sektor då är mycket god. I dagsläget kan installation, kalibrering, service och underhåll vara extremt dyrt, samtidigt som utrustningen också säljs till höga priser.


Vårt sista sjukhusbesök var på det offentliga Cancer Diseases Hopsital (CDH), där vi mötte direktören Dr Lishimpi. De håller på att expandera med 200 bäddar, och hoppas därmed att minska behovet av att skicka inhemska patienter utomlands, och även attrahera utländska patienter. När den är klar är en förhoppning av utveckla en privat transplantationsavdelning, inom det statliga sjukhuset, och där staten kan betala ”full cost” för remitterade patienter. För att nå utländska kunder, skulle de behöva en partner som kan marknadsföra CDH i omkringliggande länder. Längre fram skulle ett kombinerat cancer- och hjärtcentrum vara önskvärt – det finns nu en akut avsaknad av hjärtkirurgiska lösningar. Ett sådant centrum skulle kunna vara ett PPP, och också serva omkringliggande länder.  De uppgraderar nu också sitt laboratorium, och vill maximera kapacitetsutnyttjandet. Det innebär att de behöver en partner som kan samla in prover från privata och offentliga kliniker, och köra ut resultat, även kanske förflytta patienter till datortomografi och MR-röntgen. Enligt Dr Lishimpi drivs datortomografi och MR-röntgenenheterna på en halvstatlig bas, och han konstaterade att de statliga medlen inte är tillräcklig. Landet måste hitta innovativa sätt att ge högkvalitativ vård, t ex genom PPP. Ett problem är dock att man ännu inte genomfört något större PPP. När man väl försöker, måste det bli framgångsrikt, annars riskerar man ingen kommer bli intresserad av PPPs mer. Dr Lishimpi välkomnar ett samarbete för att utveckla ett PPP-koncept tillsammans, gärna inom en snar framtid.

[caption id="attachment_11930" align="aligncenter" width="405"]Cancer Diseases Hospital Cancer Diseases Hospital[/caption]

CDH är också intresserade av forsknings- och utbildningssamarbete. En studie om livmodershalscancer diskuterades, och Dr Lishimpi hade stora planer, även om man kanske måste börja med en mindre studie, t ex genom att låta en masterstudent genomföra den. Man har redan samarbeten med andra universitet, t ex i USA, men är alltid intresserade av mer utbyten och samarbeten. Intressanta områden är bl a avancerad strålningsbehandling, benmärgstransplantationer (vilka inte alls görs i södra Afrika, trots en stor efterfrågan pga många sickelcellanemi- och onkologipatienter).


Så var det dags att packa väskan igen för resan hem till Sverige. Sammanfattningsvis var uppföljningsbesöket i Zambia mycket positivt. Vi kände att folk uppskattade att vi kom tillbaka – ett tecken på att vi verkligen vill utveckla och fördjupa samarbetet. Vi presenterade vad vi på den svenska sidan har arbetat med sedan i februari. Flera mer eller mindre konkreta möjligheter till samarbeten togs också upp från den zambiska sidan. En del har nämnts i denna reserapport. Om någon av dessa verkar intressant, eller om ni har andra idéer på samarbete och affärer, kontakta oss så berättar vi mer eller sätter er i kontakt med rätt person.

onsdag 22 maj 2013

Swecare i Uganda

Efter att ha genomfört en lyckad delegationsresa till Zambia i våras har det uppstått en ökad efterfrågan bland Swecares medlemmar på aktiviteter gentemot tillväxtländer i Afrika söder om Sahara. Föregående vecka besökte Swecare Uganda och Zambia. I det här blogginlägget kan du läsa om vårt besök i Kampala, Uganda.

Tillsammans med Sveriges ambassad i Uganda genomförde vi en studieresa till Ugandas huvudstad Kampala för att undersöka hälso- och sjukvården i landet och potentialen för våra svenska företag. Besöket är en del i förberedelserna för en delegationsresa till Uganda och Zambia 25-29 november 2013.

[caption id="attachment_11906" align="alignnone" width="540"]Kampala, Uganda Kampala, Uganda[/caption]

Uganda är en stat i Östafrika med ca 34 miljoner invånare och med gränser mot Kenya, Tanzania, Rwanda, Demokratiska Republiken Kongo och Sydsudan. Ugandas ekonomi har under det senaste årtiondet visat mycket höga tillväxttal på 7-9 procent. Uganda har nyligen hittat olja och naturgas i västra delen av landet vilket väntas ge stora inkomster under flera decennier.

Uganda är ett land med stora utmaningar vad gäller att förse sin befolkning med sjukvård. Traditionellt har sjukdomsbördan bestått av smittsamma sjukdomar såsom HIV/AIDS, TB, Malaria och diarré-sjukdomar. Uganda nämns ofta som framgångsrikt vad gäller kampen mot HIV och man lyckades under många år få ner andelen smittade i befolkningen, en viss ökning har dock skett senare tid.

Livsstilsrelaterade sjukdomar ökar alltmer och framförallt cancer, högt blodtryck, hjärt-kärlsjukdomar och njurproblem ökar kraftigt i och med en livsstil som börjar likna den i västvärlden. På grund av den tidigare dominansen och fokusen på att behandla smittsamma sjukdomar och framförallt HIV/ AIDS saknar landet beredskap inom dessa områden. Det finns därför ett stort behov av utrustning och kunskap inom dessa områden och svenska företag borde ha goda förutsättningar för affärer. Inom offentlig sektor arbetar man med att bygga ut cancervården och även inom den privata sektorn finns ambitiösa planer på att bygga cancercenter.

[caption id="attachment_11907" align="alignnone" width="540"]Ministry of Health Möte på Ministry of Health tillsammans med ambassadör Urban Andersson[/caption]

 

[caption id="attachment_11910" align="alignnone" width="540"]Mulago National Referral Hospital, Kampala Mulago National Referral Hospital i Kampala är Ugandas största sjukhus[/caption]

 

[caption id="attachment_11911" align="alignnone" width="540"]Mulago National Referral Hospital, Kampala Mulago National Referral Hospital, Kampala[/caption]

Swecare tillsammans med ambassaden har haft möten på Ugandas hälsoministerium. Det finns en medvetenhet hos regering om att stora satsningar behövs för att utveckla sjukvården och man kommer framöver att fokusera på att uppgradera nuvarande sjukhus och kliniker. Uganda behöver även fortsatt fokusera på mödra- och barnhälsa (landet är långt ifrån att uppnå milleniemålen). Den offentliga sjukvården ska vara helt gratis, inga patientavgifter, men i praktiken fungerar inte detta. En nationell hälsoförsäkring diskuteras. Regeringen är medveten om att man med de medel som finns till hands inte kan tillfredsställa befolkningens behov av kvalitativ hälso- och sjukvård på egen hand, utan att samarbete med den privata sektorn. Till exempel har en policy om PPP antagits nyligen.

Stora belopp av hälsoutgifterna går till att köpa vård utomlands för den politiska eliten och dess anhöriga. Det finns en relativt stor medvetenhet om detta på hälsoministeriet och en vilja att minska detta, för att istället bygga kapacitet och förtroende för den inhemska sjukvården. Satsningar på ett cancerinstitut och ett hjärtinstitut är tecken på detta.

[caption id="attachment_11909" align="alignnone" width="540"]International Hospital Kampala är Ugandas största privata sjukhus. De har stora expansionsplaner International Hospital Kampala är Ugandas största privata sjukhus. De har stora expansionsplaner[/caption]

Uganda har en stor privat sektor inom hälso- och sjukvård (43%) och den växer ständigt med nya kliniker och sjukhus runt om i landet. Många av de redan etablerade har stora expansionsplaner, inte minst finns en vilja att starta center för diagnostik och cancervård. En stor del av expansionen inom den privata sektorn drivs av den ökade medelklassens efterfrågan på bättre vård och allt fler sjukvårdsförsäkringar för de som är anställda inom den formella sektorn. Privata sektorn består av for-profit och not-for-profit aktörer, de senare är ofta ”faith-based organizations”.

Sammanfattningsvis hade vi ett mycket givande besök i Uganda och vi träffade många viktiga aktörer som kunde berätta om behoven och utmaningarna i landet. Swecare ser en stor potential för svenska hälso- och sjukvårdsföretag i Uganda och framförallt inom den privata sektorn. Om ni är intresserade av att veta mer om Swecares arbete mot Uganda och den kommande delegationsresan till Uganda och Zambia får ni gärna höra av er till oss.

torsdag 16 maj 2013

Vill Sverige ha en Life Science-industri?

Idag arrangerade Kristdemokraterna och LIF ett seminarium på ämnet "Vill Sverige ha en Life Science-industri"? Seminariet drog över 100 personer till riksdagen och ett antal intressanta personer hade engagerats som talare.

IMG_2506

Klementina Österberg från GU Holding inledde med att prata om vikten av en samlad life science strategi och statligt stöd för att små företag ska kunna växa.

IMG_2517

LIFs Anders Blanck pratar om branschens vikt för Sverige. Kliniska prövningar har halverats mellan 2004 och 2012 och kostnaderna för  prövningarna ökar stadigt. Detta får en mycket negativ effekt på läkemedelsexporten som i stort sett består av läkemedel framforskade i Sverige. Sverige anses ha ett gott innovationsklimat men vi har ett antal utmaningar. Ett exempel är vår avsaknad   av ett förutsägbart ersättningssystem för innovativa produkter. LIF har tagit fram ett forskningspolitiskt program med ett antal rekommendationer för att stärka life science branschen. Bl.a. rekommenderar LIF att ett nationellt forskningspolitiskt råd skapas för att få till ett närmare samarbete mellan företag, det offentliga och andra aktörer. Vi bör också se över våra ersättningssystem och basera dessa på medicinska resultat och öppna upp för nya innovationer inom vården.

IMG_2528

IVA hade också de förslag på initiativ som en nationell portal där företag, forskare, prövare och patienter kan hitta varandra.

IMG_2532

Maria G Lönn från SILS (Sverige som internationellt centrum för life science) fanns också på plats och pratade om hur vi bättre måste nyttja de styrkor och möjligheter som finns i Sverige. Maria pekade bland annat på att vi måste öka integrationen bland aktörerna i branschen.

Svaret på frågan som seminariet handlar om är såklart ett rungande JA! Visst vill och behöver Sverige ha en Life Science-industri. Sveriges totala export av läkemedel och medicinteknik var 2012 ca 57 514 MSEK och branschen är mycket viktig både för den svenska exporten och för arbetstillfällen i Sverige. Talarna var överens om att en bättre samordning mellan alla aktörer inom branschen är av yttersta vikt.

 

 

onsdag 8 maj 2013

Debattartikel i DI - Gör affärer med Afrika nu

I en debattartikel i Di den 6 maj gör Sidas generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, generalsekreteraren för Afrikagrupperna Gabi Börjesson och vd:n för Företagarna, Elisabeth Thand Ringqvist gemensam sak och uppmanar svenska företag att knyta kontakter och göra affärer med Afrika.

Afrika ses ofta som en biståndsberoende kontinent med stor fattigdom, krig och hopplöshet. Men bilden av Afrika måste bli mer nyanserad. Problem finns förstås fortfarande på många områden, men situationen börjar helt klart förbättras. Av världens tio snabbast växande länder är sex afrikanska, och prognosen är att tillväxten håller i sig. Medelklassen växer stadigt, arbetskraften ökar och blir bättre utbildad. Kommunikationerna förbättras, och inom t ex mobiltelefonitjänster är några av de afrikanska marknaderna pionjärer. Kort sagt ökar affärspotentialen i många afrikanska länder.

Andra aktörer har på sistone ökat sitt samarbete med och sina investeringar i Afrika. Svenska företag riskerar att hamna på efterkälken, om man inte får "upp ögonen för det verkliga Afrika som utvecklas med eller utan oss". Även små svenska företag kan ha mycket att bidra med och kan också tjäna på ett sådant samarbete. Genom ärliga och hållbara affärsrelationer med afrikanska länder kan en win-win situation skapas. Affärerna bör enligt artikelförfattarna vara baserade på kärnverksamheten och ett tydligt affärsintresse, samtidigt som de bidrar till minskad fattigdom och hållbar utveckling.

Petri Gornitzka, Thand Ringqvist och Börjesson rekommenderar svenska företag att öka sitt kunnande om Afrika, resa dit och knyta kontakter som kan leda till handel och utbyten grundade på en stark modern etik. Detta stämmer väl överens med syftet för Swecares Sida-finansierade projekt. Vi hälsar våra medlemmar välkomna att delta i våra aktiviteter, t ex Afrika-dagen i september eller den delegationsresa som planeras till Uganda och Zambia i november. För mer information, se vårt kalendarium.

DI artikel 6 maj

 

 

 

fredag 3 maj 2013

Socialdepartementet och Swecare får beröm för exportfrämjande insatser

Sverige är ett extremt exportberoende land med ca hälften av tillväxten direkt relaterad till export. Sveriges exportberoende gör oss naturligtvis mer utsatta för svängningar i ekonomin. De senaste åren har inneburit just sådana svängningar och det gör att Sverige måste satsa ännu hårdare på områden med stor exportpotential.  Marknaden för hälso- och sjukvård och life science är just en sådan marknad.Socialdepartementet gav nyligen Anders Wenström från ConteXo i uppdrag att analysera departementets främjandearbete.  Den större delen av främjandeverksamheten kanaliseras igenom stiftelsen Swecare.

bild

Studien genomfördes genom 38 intervjuer med företag, myndigheter och organisationer med tyngdvikt på företag. Respondenterna har fått frågor om de huvudsakliga aktiviteter som bedrivits genom främjandet; delegationsresor, inkommande internationella besök, seminarium/informationsaktivitet samt medverkan i utformningen av plattformen för internationell profilering av svensk vård och omsorg – symbiocare.  Det är självklart svårt att bestämma exakt vilka av aktiviteterna som faktiskt lett till en specifik affär, men här mäts alltså uppskattningen av främjandearbetet från företagens synpunkt. Resultaten från undersökningen är mycket positiva med den övervägande uppfattningen att främjandeinsatserna ”tillför ett påtagligt värde för deltagarnas verksamhet och utveckling”. Två tredjedelar av företagen tycker att insatserna medfört ganska stor eller mycket stor nytta. Respondenterna anger vidare att främjandeinstaserna bidragit till att förbättra deras kontaktnät och ökat deras kunskap om internationell efterfrågan etc. Det är också tydligt att respondenterna uppfattar att Sverige bilden stärkts av främjandeinsatserna som ”kunskapsnation och som attraktiv affärs- och samarbetspartner, liksom av svensk välfärd, vård och omsorg. ” En tredjedel av de tillfrågade företagen har till följd av främjandeinsatserna fått offertförfrågningar och mer än hälften av dessa har redovisat avslutade internationella affärer med ökad affärsvolym som främjandeinsatserna har bidragit till.

Vi är naturligtvis mycket glada över att rapporten har visat att företagen ställer sig så positiva till våra insatser. För oss och våra uppdragsgivare är det viktigt att regelbundet bli kvalitetsgranskade så att vi lever upp till de åtagande vi förbinder oss vid. Vi tar gärna emot tips och idéer på hur vi förbättrar vårt arbete och rapporten i sin helhet hittar du här.