torsdag 30 mars 2017

Kina-konsortiet söker affärsmöjligheter

Denna vecka besöker jag (Anna) Kina tillsammans med Nordic China Healthcare Solutions – Lennart Almstedt och Manwen Xiong. NCHS är det företag som grundades i höstas, som ett resultat av förra årets arbete för att gruppera svenska företag mot den kinesiska marknaden. Syftet är att jobba tillsammans för att dela på information, affärsmöjligheter, risker och kostnader samtidigt som man kan erbjuda den kinesiska efterfrågan en paketlösning via en ingång. 

Möte med China Association of Social Welfare

Under det här besöket träffar vi organisationer, företrädare för provins- och stadsledning, finansiärer, inkubatorer och framför allt företag. Veckans första dagar spenderades i Beijing, där vi mötte svenska ambassaden och förstås också GGDC, som är vår kontakt mot staden Shijiazhuang och den ursprungliga projektidén om en vårdcentral med fokus på äldre enligt svensk modell. Hela det nya stadsutvecklingsprojektet har legat på is pga ändringar i stadens högsta ledning, men sparkas nu igång igen inom ett par veckor. Vi har även mött China Association of Social Welfare och Senior Service och deras karismatiska generalsekreterare Madame Han. De har utvecklat e-kurser, och är intresserade av samarbete runt vidareutveckling av dessa, särskilt inom demens och för sjuksköterskor, liksom att komma i kontakt med ny teknik för hembaserad omsorg. De arrangerar en stor mässa, CISSE, i början av augusti, där svenska bolag gärna får delta. 

Möte med NCHS Beijing Office


Ett annat viktigt möte var med VD:n för ett stort företag som erbjuder finansiella tjänster för sjukhus och life science företag. De har 8000 kunder och är intresserade av samarbete med Sverige inom cancer/tumörbehandlingar inför en privat cancerklinik som kommer byggas, stöd till SMEs som vill in på den kinesiska marknaden och investeringar i Sverige. Lite på samma tema träffade vi också en fond som är under uppbyggnad, med intresse att investera i företag i utlandet, gärna i form av joint venture, för bearbetning av den kinesiska marknaden och för att agera distributör. Särskilda intresseområden är för nyfödda, mödravård, stroke, diabetes, cancerdiagnos och behandling av högt blodtryck. Ett mycket intressant möte hade vi i tisdagseftermiddags - det största bolaget för integrerade vårdtjänster, med över 20 % av marknaden och bl a 1000 sjukhus som kunder. De erbjuder tjänster till hälso- och sjukvården relaterade till finansiering, hospital management, medtech (inkl stöd vid registrering i Kina) och digitalisering. Störst av vad de har på gång just nu är ett sjukhus i Xi’an som kommer ha specialisering på bl a cancer och gerontologi. I planerna ligger dock att etablera 5 nya sjukhus per år de kommande 4-5 åren. Intressanta områden för samarbete identifierades som konsulttjänster inom design, management, drift, utveckling av kliniska pathways, klinisk utbildning, patienttjänster, forskning och telemedicin, liksom import av medicinsk utrustning. Stora möjligheter alltså, som måste utforskas närmare!Veckan avslutas i Jiangsu-provinsen, Nanjing med omnejd. Här har vi också med oss en representant från generalkonsulatet i Shanghai.  Igår mötte vi både Jiangsus handelsdepartement och hälsodepartement, Nanjing Biotech and Pharma Valley, en inkubator med 300 företag, där vi även fick träffa 4 intressanta företag. På provinsnivå är man intresserad av samarbeten kring: utbytesprogram för sjuksköterskor, integrerade vård, prevention, rehabilitering, sociala robotar, demensvård, palliativ vård, tidig cancerdiagnos och fertilitetsbehandlingar. Mycket är på gång i Nanjing, med utveckling av ett helt nytt område med inriktning mot hälso- och sjukvård, inkl flera nya sjukhus och olika boendeformer för äldre. Jiangsu har 1 % av Kinas yta men står för 10% av dess BNP – för övrigt ungefär lika stor som Sveriges – gånger 2! Det finns redan en hel del samarbete mellan Jiangsu och Sverige,  t ex Uppsala, så det finns en del att bygga på. 

Möte med China Medical City, Taizhou
Denna dag har tillbringats i staden Taizhou, där en av Kinas största mässor för hälsa och sjukvård hålls. Vi blev varmt välkomnade av ledningen för China Medical City, en life science park grundad 2006, och som täcker hela kedjan från R&D, tillverkning, distribution, men även infrastruktur som utbildning och forskningsplattformar inom t ex precision medicine, vacciner, stamceller. Här finns redan 700 företag, inklusive AstraZeneca, som tog emot oss på ett kort studiebesök. De etablerade tillverkning här 2012, och har fått en hel del stöd i processen från CMC. Vi fick höra att fördelarna med denna life science park, förutom att man har hela värdekedjan, är att man har ett starkt politiskt stöd från nationell, provins- och stadsnivå, och kan erbjuda mycket stöd till företag som etablerar sig här, bl a snabbspår genom CFDA-processen. I området finns också 2 universitet, och man har också lockat till sig nästan 2000 talanger (med PhD, de flesta från universitet i utlandet) inom olika specialiserade områden. Vidare finns det två sjukhus inom området, det största med 6000 bäddar, och man har nu påbörjat planering och markbearbetning för ett område med allt från seniorlägenheter till avancerade sjukhem för äldre. Efter dagens möten har NCHS och Swecare etablerat goda relationer, vilket kan öppna för svenska företag att bidra.

Manwen Xiong, NCHS


Nu återstår bara morgondagen. Då ska vi hinna med en förmiddag med China Council for the Promotion of International Trade och hela 15 företag. Vi hoppas hitta sådana som är intresserade av samarbeten och/eller import. Vi kommer också besöka Microsofts inkubator, som utlovar goda villkor såsom mycket låg eller gratis hyra till att börja med. Innan det är dags att bege sig av från Nanjing ska vi också möta en stor företagsgrupp inom hälso- och sjukvård.

Vi har haft mycket intressanta möten hittills, och kommer alltså ha fler imorgon. Förhoppningen är förstås att vi ska kunna komma hem med leads som inom kort leder till affärer för de företag som är med i NCHS. 

Om ditt företag inte är med än, men är intresserade – kontakta Lennart Almstedt (lennart.almstedt@nordicchinahs.com), Manwen Xiong (manwen.xiong @nordicchinahs.com) eller mig (anna.riby@swecare.se),  så får du veta mer. Besök också hemsidan: www.nordicchinahs.com för mer info.

onsdag 29 mars 2017

Seminarium om affärsmöjligheter i Kanada.


På medlemmarnas önskemål arrangerade Swecare ett seminarium om Kanada, där utgångspunkten att identifiera hur landet kan vara en portal till den nordamerikanska marknaden. Introduktionen som hölls utav Ms. Jillian Senkiw, Senior Trade Commissioner på Kanadensiska ambassaden innehöll både nyttig information som att den bilaterala handeln mellan länderna är $2.34 miljarder där den största parten är svensk export. De viktigaste hubbarna är koncentrerade längst den amerikanska gränsen där även 80 % av befolkningen bor. Det är just i dessa gränsstäder främst i Quebec och Ontario där världens största koncentration av Life Science och IT-bolag finns och där svenska bolag såsom AstraZeneca, Getinge, Elekta har sin verksamhet.

Frihandelsavtalet CETA blev såklart flitigt diskuterat och ett område som lyftes var att avtalet även förenklar rörligheten mellan länderna beträffande arbetskraft.
Ambassaden påminde också om att de kan vara till hjälp för svenska bolag som söker distributörer eller partners och att kanadensiska bolag kan delta i EU projekt såsom Eurostars och EUREKA.

 

 
Därefter presenterade Ms. Tuba Yamaç and Ms. Andréanne Auger från BCF LLP, en fullservice advokatbyrå baserad i Montreal både om vilka styrkor Kanada har generellt och Quebec särskilt, beträffande närheten till Life Science klustret i Boston, den talangpool och bolag som finns i regionen, samt mängden utav investeringar. Därefter diskuterades mer i detalj kring IP, mobilitet, skattetryck-och skattelättnader för högteknologiska bolag.


Där den viktigaste slutsatsen kring internationalisering är att det är lättare och riskfriare att göra affärer i Kanada, och att IP-konflikter oftast löses genom förhandling utan kostsamma legala processer i den vänliga jätten väst.

onsdag 22 mars 2017

Workshop om medicinturism


I måndags var det dags för att diskutera ett högaktuellt ämne, nämligen vård och medicinturism. Inbjudan var från den forskargrupp på Södertörns Högskola med professorerna Erik A. Borg,
Frank-Michael Kirsch, och assisterande professorn Kjell Ljungbo som stod för den akademiska presentationen som inledde träffen som samlat ett dussintal personer som på ett eller annat sätt engagerar sig med medicinturism, eller vårdexport som är ett annat mindre laddat ord för verksamheten.

Presentationen kretsade främst kring den nyligen utgivna boken som forskargruppen varit initiativtagare till. Boken som tyvärr enbart finns på tyska i skrivande stund innehåller erfarenheterna av medicinturism främst från Tyskland som i Europa är den ledande aktören inom området. Den lyfter upp både utmaningarna, kulturkrockarna såsom vinsterna för den nationella vården av att engagera sig i medicinturism. Dessa erfarenheter och boken ska ses som en grund för en kommande svensk bok inom ämnet.

Därefter presenterade konsultfirman Acando sina reflektioner och erfarenheter i ämnet, där tyngdpunkten lades på vilka värden som skapas genom medicinturism inom specialistvård, effektivitetsförbättringar, rekrytering och återinvesteringar av vinsterna men också kring hur ämnet i media ofta får dålig publicitet. Lösningarna såsom ökad transparens om incitament och processer samt kunskapsspridning lyftes upp som exempel kring hur en mer saklig debatt kan hållas om ämnet.

Även om agendan var inriktad på att lyfta upp vilka produkter och tjänster som framtidens medicinturism kommer innefatta och hur redo svenska vårdgivare är, samt vilken prissätningsstrategi eller position Sverige kan och bör ta fanns ett stort intresse av deltagarna att prata mer om syftet och målet med medicinturism. Det finns ju etablerade koncept om att vård och medicinturism handlar om ”socialturism” som fd. statsministern utryckte detredan 2003. Men det kopplas också ihop med bilden av en (lokal som global) överklass som åker gräddfil till vår vård, något som bland annat Vänsterpartiet som bekant vill förhindra i alla former.

I god akademiska anda var diskussionen fokuserad på att båda diskutera de koncept och uttryck som används i debatten som att lyfta upp statistik och fakta i argumentationen. En konkret slutsats är att en forskningsgrundad bok för allmänheten på svenska i ämnet kan bidra till debatten.