fredag 30 november 2018

2019: Planning for the Year Ahead

Sweden & India - Partners in Health

A commitment has now been made by both the Swedish Socialdepartementet and the Indian Ministry of Health and Family Welfare to make 2019 the Year of Health - #SwedenIndiaHealth2019. As we plan for the year ahead, we welcome your input as your engagement is crucial to this partnership. The focus will be on aligning Swedish Triple Helix life science actors in delivering a structured solution to common challenges in India. Concrete deliverables along the care continuum is the ultimate objective of this collaboration. Once this proof of concept yields results - increased efficiency, decreased costs, healthier community - the Indian government has expressed interest in scaling the concept to other parts of the country. The Indian Ministry suggests Jodhpur, and its new All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), as the test bed for this collaboration.

This, of course, does not preclude collaborations in other parts of India and many of our partners and members have ongoing projects throughout the country. We foresee increased activities with AIIMS New Delhi, Apollo Hospitals, Public Health Foundation of India, MaxCure Group, India Institute of Technology in Delhi, Mumbai, Bengaluru, Hyderabad, Kolkata, and Chennai, to name a few. But these will all be conducted with a view to ensure that Swedish stakeholders, despite having distinct objectives, will be moving in the same direction. Partnerships between Swedish actors is encouraged so that the momentum we have generated results in concrete (measurable) outputs.

Proposed timeline for 10-year celebrations in 2019

 • January - pre-feasibility study in Jodhpur to determine scope
 • April/May - heads of Indian hospitals will be invited to Sweden for a study visit and workshop
 • 21-23 May - Vitalis 2019 session to focus on AI & Innovation with an incoming health tech delegation which will visit incubators and hubs in Stockholm and Gothenburg
 • September - agency and private sector workshop in India
 • October/November - Indian Ministerial or Health Secretary visit to Stockholm along with the 11th Joint Working Group meeting

Other dates to keep in mind

 • 5 December - 2nd Private Sector Steering Committee Meeting
 • April/May - Indian elections

Calls out
Focus areas
 • Digital Health - non-communicable diseases, elderly care, AI, Health Tech
 • Anti-Microbial Resistance - infection control, knowledge transfer, nurse training, medtech
May I please request that if you have upcoming activities, you contact us so that we can provide the necessary support both in Sweden and in India? We will be coordinating closely with the Indian Embassy in Stockholm and the Swedish Embassy in New Delhi and one of the proposed ideas is to create a quarterly newsletter highlighting events within the life science sector between our two countries which could also act as a status report so do write to us!


tisdag 27 november 2018

Delegation i Turkiet 21-22 novemberTvå spännande dagar med delegation i Ankara kom till sitt slut i torsdags förra veckan. Första dagen var fullspäckad med möten på bland annat hälsoministeriets Directorate of Health Investments. Parallella möten hölls, ett med bolagen och ett där Swecare, EKN och ambassaden deltog.  Turkiet genomför en stor och ambitiös hälsoreform som inkluderar byggandet av 29 Integrated Health Campus i 26 städer. Samtliga sjukhus byggs under PPP modell. Häsloreformen startade för ett par år sedan så; några av sjukhusen är redan färdiga och i bruk, några är i olika faser av uppbyggnad och för vissa har upphandlingarna inte annonserats ut ännu. Vi hade under delegationen möjligheten att träffa några av de byggbolag som vunnit flera av upphandlingarna. Delegationen bestod av Elekta, Getinge, Arlight (Fagerhult), Systemair och såklart Business Sweden med Doruk i spetsen.På Ankara Etlik Hospital blev vi varmt välkomnade av deras högsta ledning som till stor del kände till våra bolag. Türkerler & Astaldi heter de två byggbolag som gemensamt bygger Ankara Etlik Hospital. Beslut om vilken supplier de ska använda sig av för upphandling av bland medicinteknisk utrustning i de olika faserna av byggande skulle bestämmas nu i dagarna. Våra bolag är i kontakt med samtliga av de suppliers som är på agendan för byggbolaget för att inte missa sin chans att utrusta ett sjukhus som kommer att ha 3566 bäddar utspritt på nio sjukhusbyggnader. Suppliern beslutar sedan tillsammans med Ankara Etlik kring val av utrustning till sjukhuset. Samma upplägg var det även med de andra byggbolagen vi träffade som vunnit upphandlingarna på sjukhus. Det var omöjligt att inte imponeras av den ofantliga logistik som ligger bakom byggandet av ett sjukhusområde så stort som denna, det är rättare sagt ett stadsutvecklingsprojekt.Vi åkte sedan direkt till Gama Türkerler office som har två sjukhusprojekt på gång, ett i Kocaeli och ett i Izmir. Dessvärre var stora delar av mötet på turkiska men företagen var nöjda och glada. Som avslutning på dagen gick vi ut och åt på en traditionell turkisk restaurang som hade sitt ursprung från den södra delen av landet.

Turkiet har en befolkning som är åtta gånger så stor som vår och därmed enorma planer på nybyggen av sjukhus. Det var inte rätt forum att tala om trenden i Sverige med färre och färre bäddar och vårt utbredda primärvårds system.

Morgonen där på möttes vi upp för att träffa de byggbolag som Business Sweden arbetat närmst med under en längre tid, Rönesans Holding. De har vunnit sex upphandlingar på sjukhus i landet varav fem av dem är Integrated Health Campus, det vill säga de stora sjukhusprojekten. Av dessa är tre redan klara och i bruk. De har varit på besök här i Sverige och ser även vårt land som en intressant marknad för dem och våra finansieringslösningar.

Som en sammanfattning av resan kan man säga att Turkiet oavsett valutasituation genomför dessa stora sjukhusbyggen i en imponerande takt och att det känns klokt att hoppa på tåget för att ta till vara på de affärsmöjligheter de medför. Vi sitter nu med planering kring hur vi ska ta det här vidare för att kunna inkludera fler smarta svenska lösningar inom vården.

Hör av er till mig (Mikaela Annerling Swahn) om ni har några frågor!måndag 26 november 2018

Högnivå studiebesök från Ukraina lockar svenska bolag

Svenska ambassaden i Kiev anordnar tillsammans med Swecare ett intensivt program i Uppsala, Stockholm, Södertälje och Linköping med målet att lära sig mer om svensk sjukvårdsledning, få insikter om vilka tekniska lösningar som företagen erbjuder och hur dessa appliceras i den svenska vården. Speciellt fokus för delegationen är cancer-vård, även om  intresset även är stort för infrastruktur investeringar då landet genomgår en sjukvårdsreform.Välkomstpresentationen hölls av statssekreterare Agneta Karlsson på Socialdepartementet där hon bl.a. förtydligade regeringens stöd i reformarbetet och att Sverige är den tionde största investeraren i Ukraina. Detta uppskattades utav viceminister Olexandr Linchevsky, Ministry of Health of Ukraine som presenterade om de stora framsteg landet gjort de senaste åren inom sjukvårdsområdet både gällande ny infrastruktur, nya differentierade betalningsmodeller enligt pay-for-service model, samt det breda folkliga stöd man lyckats samla för att genomföra fritt-vårdval s.k. ”electronic declaration”. I detta ingår val av familjeläkare, nationella e-register, patientjournaler, och att så småningom bli helt harmoniserat och följa europeiska kvalitetsstandarder och semantik.  För att lyckas med detta ambitiösa mål har man stort behov av att öppna upp marknaden för utländska bolag som kan bidra med sina produkter, tjänster och kompetens.


Därefter fick viceministern och den stora delegationen (bestående av bl.a. direktörer och chefer från regionala sjukvårdsgivare, cancerkliniker och svenska life science bolag i Ukraina) ta del av en informativ presentation av Mona Heurgren och Anna Mattsson på Socialstyrelsen om deras uppgift, nationella register och hur de arbetar med data, guidelines och screening-program.Därefter blev det en presentation av Andriy Beznosenko, chefsläkare på National Institute of Cancer of Ukraine om förekomsten av cancer och den nationella cancerstrategin. Där han betonade att även om landet gjort stora framsteg de senaste åren återstår stora investeringar inom cancervården för att närma sig kapaciteteten och kvaliteten för motsvarande länder. Ett tema som även Alla Sheptitska på Elekta och Tim Thurn, VD på C-Rad återkom till och gjorde bl.a. jämförelser med Polen.
Men innan företagspresentationerna var det svensk fika och Ylva Wide från eHälsomyndigheten som berättade om deras uppdrag med e-recept, men även om patientjournaler och delning av hälsodata diskuterades och deltagarna var imponerade av vision eHälsa2025 som lyftes som ett viktigt policyverktyg. Sammantaget är det uppenbart att det finns ett stort intresse för svensk kompetens och att en nybyggaranda finns i Ukraina när system måste byggas upp från grunden.


onsdag 21 november 2018

Worskhop on training of nurses and cooperation with China


Last week Swecare welcomed Ms Yanchuan HE, from our partner FESCO Edu, and held an interesting workshop with invited public and private actors regarding a Sweden-China Nurse Development Project and possibilities for collaboration in the area of nurse training and education. 

Ms Li Min from Minnovation, Anna from Swecare and Ms He from FESCO Edu

We started off with a presentation of the impressive company FESCO and its subsidiary FESCO Edu. After the Chinese economy opened in the late 1970s, all international companies had to use the state-owned FESCO (Foreign Employer Services Company) for all administration relating to employment of expats, recruitment of local employees, etc. Today FESCO is a well-established company, which handles HR services for +30,000 clients, both foreign and Chinese, with over 2 million employees. There is a number of subsidiaries, including Edu working with the development of skills and upgrading of the Chinese labor force.

This is done by helping
 • Chinese students access education (shorter or longer courses) abroad (B2C)
 • Chinese companies have access to shorter education abroad (B2B)
 • Recruitment of international teachers for Chinese institutes (B2B)

A 1 million gap of hospital nurses in China in the coming years, and 10 million nurses for nursing homes and similar, according to Ms He. More international care companies establish in China, needing Chinese nurses with international experience, and such nurses are also needed in general to improve the quality of nursing in the country. FESCO Edu cooperates with the Provincial Talents Programs that exist in several provinces, with quite favorable conditions for attracting employees.

The Sweden-China Nurse Development Project now in place has so far seen 20 Chinese nurse students starting a Swedish language course as part of their ordinary university curriculum. It is held online by a Swedish “SFI” teacher of Chinese origin. We heard a short audio clip of one of the students speaking Swedish – and it was not bad after 1.5 months of part-time study!The idea is that they will achieve level B2 (or at least B1) by May. There will also be an introduction to Swedish healthcare in the spring, delivered by a Swedish nurse teacher, who will also be able to assess their skills by the end of the semester. After certification in China, they will be given the option of coming to Sweden, work as nurse assistants and study for a Swedish nurse certificate (possibly 1 year of studies and preparation), and then work for a number of years as nurses. After this, they will be incentivized to move back to China, and once back they will be attractive on the job market.

Another project is a short-term course in nursing for certified Chinese nurses, e.g. 2 weeks studying + 1 week of on-the-job training. This builds on a similar program developed with Australia. Other possible cooperation concern training of teachers of nursing, and short-term courses for doctors.
  
We had a general discussion on how to solve the situation of too few nurses and nurse assistants that exists also in Sweden. Is it possible to use a program like this to stave off a crisis in Sweden? Would a Swedish-speaking Chinese nurse be an option? There are already ongoing programs for students with nurse certification from outside the EU, e.g. offered by Sophiahemmet, and some county council have recruited nurses from the Philippines e.g. and there is interest from other county councils as well. 

If the nurses can work relatively independently (as nursing assistants) from the start, they will be seen as a resource, but if they need a lot of introduction, it will be difficult especially during the summer months. Their level of Swedish must of course be sufficient. 

These were some of the questions that were discussed during the workshop, and more follow-up meeting between the participants and Ms Li and Ms He will surely follow. And if your organization is a caregiver, and you are looking to recruit staff for next summer - then maybe you can consider a Chinese nurse! tisdag 20 november 2018

Stort intresse i Ryssland för svensk teknik och kunnande

Den 12:e November var det dags för ännu en inkommande rysk delegation, denna gång en delegation från Federal Fund of Compulsory Health Insurance www.ffoms.ru med syftet att lära känna sjukvårdssystemet i Sverige. Delegationen leddes av Mrs. Oxana Kovalenko, Head of Accounting and Reporting och bestod utav chefer inom centralorganisationen samt direktörer från regionalfonderna i 11 delrepubliker.

Det var en frågvis grupp som ville förstå hur bl.a. sjukvårdssystemets kärnvärden, strukturer och funktionsprinciper. Vidare hade man stort intresse att förstå hur man arbetar både centralt och lokalt med modernisering, betalningssystem och innovationsupptag. Även om man fann det häpnadsväckande att en så decentraliserad vård kan resultera i sådan hög kvalitet och bra vårdresultat var man tydlig med att man ser stora fördelar av att implementera svensk teknik och kunnande.

måndag 19 november 2018

Swecare goes Göteborg!

För någon vecka sedan samlades en stor del av Swecares arbetsstyrka på Stockholms C, för att ta tåget till Göteborg. Vi har länge haft ett besök i planerna, för att träffa några av våra trevliga medlemsföretag på hemmaplan och passa på att knyta kontakt med nya och gamla bekanta.

Mikaela, Anna, Shampa och Maria på vift!

Först besökte vi Getinge i deras fina lokaler och fick bl a höra att vart fjärde operationsbord kommer ifrån dem, och att de satsar mycket på utbildning av både distributörer och användare. Näst på tur var Abigo, som når 70 länder med t ex det bakteriebindande plåstret Sorbact som tillverkas i Askersund. Sista besöket dag 1 gick till AstraZeneca i Mölndal, där vi fick går runt i deras interaktiva "Molecular World" innan vi träffade Bioventure Hub (https://www.azbioventurehub.com/) där framväxande bioteknik och medtech företag och akademiska grupper ges tillfälle att dela lokaler och interagera med "bigpharma" och varandra.

Losec molekylen

Vi avslutade dagen med en väldigt trevlig AW vid Kungstorget. Ett mysigt sätt att hinna träffa fler medlemmar, partners, gamla och nya bekanta.

Dag 2 började med en morgonpromenad till Elof Hanssons kontor, med utsikt över hamnen. Vi diskuterade bl a vikten av att Sverige kan bidra till konkurrenskraftiga och lättfattliga finansieringslösningar, genom t ex EKN och SEK. Vi kan konstatera att det är i Göteborg man ska jobba om man vill ha utsikt över vattnet! Särskilt avundsjuka blev vi över utsikten från Cellmarks kontor. Det var också spännande att höra om Cellmark Medical. De kan tack vare sin internationella närvaro hjälpa till att koppla utvalda medtech tillverkare med lokala distributörer, sjukhus och andra kunder runt om i världen.

Fint väder - fin utsikt i Göteborg
Besöket i Göteborg gav verkligen mersmak (inte bara utsikterna över vattnet och räkmacka till lunch). Det var verkligen givande och roligt att träffa medlemmar och partners på Sveriges framsida, så vi lovar att snart komma tillbaka!