måndag 31 oktober 2011

Kina!

Resan till Kina med Äldreminister Maria Larsson närmar sig med stormsteg. Under en intensiv vecka (21-25 november) besöks städerna Peking och Shanghai landets politiska centrum med möten med ministerier, regulatoriska myndigheter och intresseorganisationer. I Shanghai, Kinas kommersiella centrum, satsar vi på ett stort seminarium kring svensk äldrevård. Olika aspekter kring åldrande kommer lyftas fram, hur vi får människor att leva längre men också vid god hälsa högre upp i åldrarna, hur man kan anpassa boenden så att människor kan bo kvar längre i det egna hemmet med smarta lösningar och hjälpmedel. Vård på sjukhus och i hemmet för de gamla som trots allt behöver det. En utställning med svenska lösningar presenteras i samband med seminariet.

Resan är en uppföljning av tidigare aktiviteter i Kina och framför allt den stora satsningen som gjordes under världsutställningen i Shanghai förra året.  Mer information om resan och andra spännande marknader i Asien får du den 8 november på Swecare och Exportrådets Asiendag, läs mer här.

Asia Healthcare & Life Science Day, 8 novemberNi missar väl inte att anmäla er till vår fokusdag på en av de mest intressanta Life Science-marknaderna just nu - Asien! Dagen är uppdelad i två block med en mer generell översikt av den asiatiska hälso- och sjukvårdsmarknaden och eftermiddagen mer djupgående diskussioner med företagsrepresentanter från bland annat Mölnlycke, Bactiguard, Abigo, Hemocue med flera i panelerna. Mer information och länk till registrering hittar ni här.

onsdag 26 oktober 2011

Intervju med Lennart Persson, suppleant i styrelsen

Efter dagens styrelsemöte passade vi på att ställa några korta frågor till Lennart Persson, nytillträdd suppleant i Swecares Stiftelsestyrelse.

Lennart Persson tidigare förvaltningsdirektör för Nya Karolinska Solna går från och med nästa vecka vidare till nytt uppdrag som sjukhusdirektör för Uppsala Akademiska sjukhus. Lennart Persson är läkare, specialist och professor i neurokirurgi.

Vad är ditt intryck efter dagens övning?
- Jag ser stora möjligheter för Swecare att fortsätta leda främjandet inom Life Science-området. Jag tror att det är viktigt att lyfta blicken och se till de möjligheter som finns att exportera svensk sjukvård.

Hur kan Swecare på bästa sätt ta vara på din kompetens och dina erfarenheter?
- Min kunskap om Nya Karolinska Solna kommer säkerligen komma till nytta. I Sverige och internationellt kikar man på framtidens sjukhus. Jag kan, i min roll som sjukhusdirektör, bidra till utvecklingen av konceptet till att innefatta framtidens sjukvård. 

Vi hälsar Lennart varmt välkommen till vår stiftelse- styrelse!

Fotograf/Källa:Alexander Ruas

tisdag 25 oktober 2011

Ippi ny Swecaremedlem

Vi välkomnar Ippi som nya medlemmar till Swecare!

Ippi är en helhetslösning för effektivare kommunikation och administration inom vård och omsorg för personal, vårdtagare och anhöriga. Ippi lösningen gör att digitala tjänster även kan användas av äldre och personer med funktionsnedsättning. Lösningen består dels av ippi-enheten som kopplas till en vårdtagares TV och dels av webbtjänsten ippi-centralen varifrån informationsutskick och kommunikation mellan vårdtagare och vårdgivare kan förenklas och automatiseras.

Ippi har tidigare deltagit i Swecares äldrenätverk och var även representerade på Välfärdsteknologidagen i Danmark 5 oktober.

 

Läs mer om ippi på deras hemsida www.ippi.se

fredag 21 oktober 2011

Sino-Swedish Networking Seminar

Invest Sweden, SwedenBIO och Stockholm Science City med flera bjöd in till ett intressant nätverksseminarium där kinesiska och svenska investeringsmöjligheter presenterades. Som representanter från svensk Life Science fanns Peter Bramberg, Invest Sweden och Ylva Hultman Erlandsson från Stockholm Business region. Därefter presenterades investeringsmöjligheter i Kina av en kinesisk delegation från Jiangsu provinsen i östra Kina.Mr. Wenzhong ZHOU, Deputy Mayor of Nanjing Gulou District GovernmentIntresserade åhörare! Bland andra Johan Hjärte, SwedenBIO och Johan Wikander, Scandinavian Quality Care.

Health Innovation Day

Öppningsceremonin på Health Innovation Day.


20111021-124551.jpg
Amrit Hinduja hälsar välkommen och modererar invigningen.


20111021-124657.jpg
Arne Kallin andreman på ambassaden hälsar välkommen.20111021-124830.jpg

Karin Johansson gör en strålande insats och berättar om innovationslandet Sverige och det svensk-indiska samarbetet.20111021-125009.jpg

Mr. Kesah Desiraju, additional secretary vid hälsoministeriet ger invigningstalet. Han påpekar att mycket av de samarbeten som sker idag är med de privata sjukhusen, han skulle önska att de indiska offentliga sjukhusen blir framtida samarbetspartners.20111021-125411.jpg

Jag inbjuder publiken att gå en tur i utställningen.20111021-125629.jpg

Regeringsrepresentanter vid Anders Perssons visualiseringsbord.


20111021-125819.jpg

Oatlys Baboo Nair bjuder på smakprov av en havrelassi. Inte alls dumt.20111021-125934.jpg

Mr. Additional secretary låter sig väl smaka.

torsdag 20 oktober 2011

Möte med Indiens hälsominister

Idag tog den indiska hälsoministern Mr. Gulam Nabi Azad, Statssekreterare Karin Johansson och diskuterade samarbetet på hälsoområdet.


20111020-042820.jpg

Efter "union minister" följer möte med den nytillträdde Minister of State, dvs motsvarigheten till Karin Johansson. Det blir lite inledande artigheter och att briefa den nytillträdde om det svensk-indiska samarbetet. Det blir tydligt att han brinner för traditionell medicin, yoga, ayurveda osv.20111020-043158.jpg

På eftermiddagen börjar förberedelserna för Health Innovation Day.


20111020-043319.jpg

Anders Persson från CMIV förbereder det famösa visualiseringsbordet, Sectras produkt.


20111020-043502.jpg

20111020-043522.jpg

20111020-043537.jpg

En andäktig organisatörsskara får äntligen se och uppleva bordet. Anders visar upp en person som begått självmord med en kniv rakt genom hjärtat.20111020-044542.jpg

onsdag 19 oktober 2011

Är ditt företag ett success case?

Vi drar i veckan igång ett nytt projekt där vi kommer undersöka våra medlemsföretags önskemål och lyfta fram goda exempel på lyckad internationalisering inom Life Science, medicinteknik, pharma och tjänstesektorn.  Våra medlemmars erfarenheter utgör bra och inspererande exempel för andra företag och hjälper oss på Swecare att bli ännu bättre. Intervjuerna, som leds av Maria Blomdahl, kommer publiceras på Swecares hemsida.

tisdag 18 oktober 2011

Möten med hälsoministeriet

20111018-020723.jpg

Idag beger vi oss till möten på indiska hälsoministeriet, Ministry for Health and Family Welfare. Där träffar vi ordföranden i den svensk-indiska arbetsgruppen, Mr. Keshav Desiraju och diskuterar dels de kommande mötena med Statssekreterare Karin Johansson och den indiska hälsoministern och ministeriets deltagande i Health Innovation Day på fredag. Vi hinner också med att inleda planeringen för en delegationsresa i februari.

20111018-020748.jpg

Mental hälsa är ett prioriterat område för den indiska regeringen och de ser gärna att samarbete inleds mellan Sverige och Indien på området. Andra områden som diskuteras är äldrevård, eHealth och sjukhusbyggande.

måndag 17 oktober 2011

Innovation House

Första dagen i Delhi, invigning av Innovation House på ambassaden/ Exportrådet, miljötema den här dagen, och sedan en hel del interna möten med Sida, ambassaden, Karolinska Institutet och indiska AIIMS, All India Institute of Medical Sciences. AIIMS är lite som ett kombinerat KI och KS och en viktig samarbetspartner under MoU:t mellan Sverige och Indien. AIIMS planerar också att bygga 6 nya AIIMS under de kommande åren i delstater där man haft problem att tillhandahålla vård för befolkningen. Intressant, kanske finns jämförelser man kan göra med bygget av Nya Karolinska. Det kan bli ett tema för delegationsresan i februari som planeras med Socialministern.

20111017-102816.jpg

Patrik och Yasmin, hälsoansvarig på ambassaden, bekantar sig med varandra över lunch. Yasmin är vår kontaktperson på ambassaden och har gjort ett ovärdeligt arbete för de svensk-indiska relationerna på hälsoområdet.

20111017-103015.jpg

20111018-105528.jpg

Ambassadör Lars-Olof Lindgren inviger Swedish Innovation House under Nobel Memorial Week. Tyvärr i motljus..

lördag 15 oktober 2011

Mot Indien

Så här glada blev Patrik och Lotta när de insåg att vi reser med en av Sveriges kändaste tandläkare. Hello africa!


20111015-035419.jpg

fredag 14 oktober 2011

Forskning och Utveckling i morgondagens Life Science

      


Under fredagen hölls en inspirerande konferens på Arlanda Business Center om framtiden för den svenska life science-branschen. Vi vet att Sverige är ett innovationsrikt land. Det finns många goda exempel på forskningsarbeten som lett till stora industriella framgångar både nationellt och internationellt. Dagens fråga var hur företag och projekt inom life science-branschen fortsatt kan vara framgångsrika med den ökade internationella konkurensen.  Vilka förutsättningar behövs för att svensk life science ska fortsätta att växa? Svaret enligt dagens konferensdeltagare, ligger inom entreprenörskap med fokus på samarbete med politiker, akademi och andra bolag. Konsolidering och bättre beslutsunderlag för småföretagare och att dessa måste våga ta risker och attrahera internationella investeringar och arbetskraft.  Dessutom måste man våga lyfta blicken över kvartalsrapporter och satsa på långsiktighet. Tänkvärt.

torsdag 13 oktober 2011

Swecare for Development

Swecare får bidrag från Sida om 12 miljoner för projekt på utvecklingsmarknader


I veckan blev det klart att Swecare och Sida inleder ett samarbetsprojekt under Sidas program Business for Development. I ett pilotprojekt med en budget om 12 miljoner kronor på tre år har Swecare fått i uppdrag att skapa en plattform för företag som vill jobba med utvecklingsländer. Att hitta synergier mellan utvecklingspolitiken och näringslivsfrämjande torde inte vara omöjligt och tanken med projektet är att företagen kan nyttja de kontaktnät som finns och Sveriges goda varumärke, samtidigt som ökad företagsnärvaro ger en verklig, långsiktig  utveckling i form av tillväxt och arbetstillfällen. Sverige är ett litet och exportberoende land och i tider av ekonomisk turbulens och nedgång i den internationella ekonomin måste blicken lyftas och titta mot tillväxtmarknader och nya områden som i framtiden kommer utvecklas till ekonomiska stormakter. Under hösten ska tre länder identifieras för pilotprojektet. Klart är att Indien blir ett av dem och nästa vecka kommer Swecare besöka New Delhi för planering av projektet.

Med hjälp av medel från Sida kommer Swecare bidra till att bygga upp långsiktigt hållbara relationer med både privata och offentliga aktörer i de utsedda länderna.


Patrik Barje, ny medarbetare på Swecare och projektkoordinator för Swecare for Development

onsdag 12 oktober 2011

VINNOVAs årskonferens 2011

Idag hölls Vinnovas årskonferens med tema framtidens hälsa och sjukvård. Under dagen i Munchenbryggeriet diskuterades den framtida utmaningen kopplad till hälso- och sjukvårdens utveckling. God hälsa och livskvalitet är avgörande för välfärd och fortsatt ekonomisk och social utveckling. Nya sätt att organisera, styra och mäta vården krävs för att möta nya förväntningar från invånare och patienter. Snabbare nyttiggörande av exempelvis sammanhållna eHälsotjänster och forskning krävs för att bättre utnyttja vårdens resurser. Nya krav öppnar också för nya affärsmöjligheter för svenskt näringsliv.  En stärkt patientmakt, en snabb teknikutveckling, en större andel äldre i befolkningen och krav på finansiell hållbarhet är exempel på aspekter som utmanar dagens vårdsystem. Ett brett hälsofrämjande och förebyggande arbete är viktigt för god hälsa och livskvalitet, medan vårdens ersättningssystem sällan är anpassade för att premiera hälsofrämjande insatser.

Imorgon ska Swecare och VINNOVA träffas för att diskutera framtida samarbete mellan organisationerna, VINNOVA deltar till exempel i Health Innovation Day i Indien nästa vecka och det finns många områden där samarbetet borde bli närmare!

 

20111012-063750.jpg

Johanna Adami, chef för VINNOVAs avdelning hälsa, syns i minglet, här bredvid Hans Winberg från Leading Health Care och en skymtande Daniel Forslund.

20111012-063840.jpg

Daniel Forslund, nytillskott på innovationsmyndigheten som chefsstrateg för vårdutveckling, här bredvid Maria Dahl Torgerson, kommunikationsdirektör och Lotta Liljelund, Socialdepartementet.

Arbetsgruppsmöte för äldrenätverket

Idag träffades en liten arbetsgrupp inom äldrenätverket för att jobba fram ett förslag till strategidokument. Ett utkast till stratgei finns nu och kommer cirkuleras bland nätverkets medlemmar där alla kommer erbjudas att lämna synpunkter. Nästa möte i äldrenätverket hålls den 7 december. Då kommer Anders Ekholm, analyschef på Socialdepartementet och Henrik Kjellberg, politisk sakkunnig hos Maria Larsson, berätta mer om regeringens äldrepolitik och hur de ser på möjligheterna att främja svenska lösningar internationellt. Missa inte heller höstens stora aktivitet, delegationsresan med äldretema och funktionshinder till Kina den 21-25 november. Delegationen leds av Maria Larsson och kommer att gå till Peking och Shanghai. Ett par stora seminarier planeras där de svenska aktörerna kommer få tillfälle att visa upp sig för en kinesisk publik. Förutom möten med kinesiska myndigheter och beslutsfattare blir det även studiebesök till kinesiska äldreboenden och vårdhem. se mer information om resan på Swecares hemsida! http://www.swecare.se/kalendarium/126

20111012-063530.jpg

Gunna Preifors från SCA, en av äldrenätverkets initiativtagare och djupt engagerad i att sätta samman ett koncept för svenska lösningar till framförallt Kina, och Björn Wigström från Swedish Quality Care. Björn har lång erfarenhet av den japanska marknaden och siktar nu även på Kina. Med på arbetsgruppsmötet var även företaget NovaTelligence och forskningsorganisationen FOU.nu.

tisdag 11 oktober 2011

Karin Johansson besökte Abu Dhabi

I söndags besökte Karin Johansson Förenade Arabemiraten och besökte Global Health Partners fetma- och diabetesklinik i Ajman och deltog sedan i ett rundabordssamtal med det emiratiska hälsoministeriet och en rad svenska företag. Besöket följdes  av rundabordssamtal med företrädare för hälsoministeriet i UAE. Svenska deltagare var bland andra Bactiguard, Gambro, Astra Zeneca och Global Health Partner.

torsdag 6 oktober 2011

Swedish MedTechs VD-dag

Idag höll Swedish MedTech sin årliga VD-dag med tema patientsäkerhet. En fullspäckad dag med anförande från bland annat Socialdepartementet, Läkemedelsverket, Myndigheten för Vårdanalys och SKL.

20111006-075900.jpg
Statssekreterare Karin Johansson inledningstalade och berättade om regeringens kommande satsningar för att stärka patientsökerheten inför en fullsatt sal.

20111006-080028.jpg

Efter konferensen följde mingel och prisutdelning till Årets MedTechföretag 2011. Sponsorer för priset är MedTech Magazine, Invest Sweden och Leading Health Care. Här syns Peter Brahmberg från Invest Sweden och Ulrika Berglund, MedTech Magazine, under det att motiveringen för årets pristagare lästes upp.

20111006-080144.jpg

Vinnaren: Zenicor Medical Systems. Zenicor grundades 2003 och har på sju år vuxit till ett av Sveriges ledande medicintekniska företag inom distansdiagnostik inom kardiologi. Produktportföljen består av användarvänliga och effektiva utrustningar för diagnostik och uppföljning av hjärtpatienter utanför sjukhus. Huvudprodukten är Zenicor-EKG, en enkel och effektiv utrustning för diagnostik av patienter med hjärtarytmier. Zenicor finns idag etablerade på över 80 sjukhus i Sverige, Norge och Finland och har nyligen framgångsrikt inlett en exportsatsning i övriga Europa.

20111006-080250.jpg

Mats Palerius demonstrerar Zenicor-EKG och jag mäter sedemera mitt EKG, det såg som tur bra ut.

20111006-080422.jpg 

Arrangemang inom välfärdsteknologi

I Danmark ses välfärdsteknologi som ett nytt tillväxtområde där en rad olika initiativ inletts för att främja utvecklingen. Ett av dessa är Fonden för Välfärdsteknologi (tidigare ABT-fonden) där DKK 3 miljarder har avsatts för 2009-2016. Pengarna skall gå till att effektivisera den offentliga sektorn i Danmark, däribland kommuner som vill genomföra projekt med företag inom välfärdsteknologiområdet. Med anledning av detta anordande Swecare och Exportrådet i samverkan med Sveriges Ambassad i Köpenhamn ett heldagsevent där centrala svenska och danska aktörer presenterade och diskuterade sina erfarenheter och syn på välfärdsteknologiområdet.

 
Sveriges Ambassadör Inga Eriksson Fogh och Exportrådets Mårten Jegenstam inledde seminariet.

De svenska deltagarna gavs möjlighet att ställa ut och marknadsföra sina produkter för danska kommuner och intressenter samt utbyta värdefulla erfarenheter.

 
Martin Hagbyhn VD Neat Electronics AB visar företagets produkter.


  *
Catharina Borgenstierna, VD Bestic AB visar hur man kan äta Polly utan att använda händerna.

 
Attendo hade med sig en söt robotsäl som reagerar på beröring. Sälen används bland annat inom demensvården.

Mer om Östeuropa

I veckan går det ut en enkät och intresseförfrågan till alla medlemsföretag om hur man ser på möjligheten att arbeta med Östeuropa och tanken att utvidga Rysslandsnätverket till att omfatta även Östeuropa. Vi vill gärna ha era svar senast 19 oktober och hoppas sedan att få träffa er på ett uppföljande möte i december, där vi tillsammans kan dra upp riktlinjerna för en strategi. Mötesagenda, tid och plats kommer vi att annonsera senare. Arbetet med Ryssland och Östeuropa leds av Christer Andersson och Maria Blomdahl på Swecare, kontakta gärna dem om du har några frågor eller synpunkter!Maria Blomdahl som jobbar med Ryssland och Östeuropa på Swecare.