fredag 24 oktober 2014

Delegationsresa till Peru


På torsdagsmorgonen inleddes delegationsprogrammet i Lima, Peru. Programmet innehöll även här möten med hälsoministeriet, centrala offentliga aktörer samt ett antal sjukhus och privata kliniker. Hälsosystemet i Peru utgörs liksom i Chile av olika komplexa försäkringssystem som ska komplettera varandra. En statlig variant under hälsoministeriet som erbjuds de allra fattigaste, en försäkring under 'Ministry of Labour' för de som arbetar och sedan en privat del som vänder sig i princip uteslutande till de med gott om pengar.

Ambassadör Kiefer och konsul Lars Andrén i möte med chefen på EsSalud

Ett av de intressantare mötena var med representanter för organisationen EsSalud, alltså den myndighet och försäkringslösning som ligger under Ministry of Labour. Alla arbetsgivare betalar in 9 procent av de anställdas löner till EsSalud och detta utgör finansieringen. I dagsläget ingår 10 miljoner (av totalt 30 miljoner) av befolkningen i EsSaluds program. Vidare driver EsSalud 400 olika sjukvårdsinrättningar över hela landet, från primärvård och vårdcentraler, till vanliga sjukhus och specialistsjukhus. De som ingår i försäkringen, dvs de flesta arbetande peruaner, har då fri tillgång till den vård de behöver och inga ytterligare kostnader eller avgifter krävs. Antalet personer som omfattas av programmet ökar med ca en halv miljon varje år och behoven av att utöka antalet vårdplatser är därmed i princip akut. I mötet talades om att 4000 fler vårdplatser planeras. De som har råd använder sig inte av EsSalud  utan vänder sig till de betydligt lyxigare privata klinikerna. De främsta problemen sägs vara de långa väntetiderna.

Delegationen på Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, det nationella cancerinstitutet

Liksom i Chile besöktes en rad olika sjukhus och kliniker, på den offentliga sidan det nationella cancerinstititutet, ett sjukhus enbart för cancersjukdomar som även ansvarar för att utfärda strategier och riktlinjer för hela landet. Sjukhusdirektören redogjorde för de nya satsningarna för att hantera cancer, Plan Esperanza. Man satsar mycket på förebyggande åtgärder, screening av de vanligaste formerna, bla bröst, cervix, tjocktarm, prostata etc.


Även i Lima ordnades en mottagning av konsulatet där en mängd sjukvårdsmänniskor samlades och diskuterade allt från äldrevård till ebola.  Sverige har idag ingen ambassad i Peru, den stängdes för ett par år sedan. Däremot finns en aktiv honorärkonsul, Lars Andrén, och ett antal lokalanställda som hanterar migration och visumfrågor men även främjande. Diskussioner om att skicka en svensk diplomat har dock förts, vi får se om det blir av nu när den nya regeringen tillträtt och lagt sin budget.


Vi tackar Business Sweden och ambassaden i Chile samt konsulatet i Lima för ett gott samarbete och en intressant resa till två relativt olika länder på den sydamerikanska kontinenten!

Swedish Medtechs höstmöte

Igår höll Swedish Medtech sitt höstmöte och det var en fullspäckad och lärorik eftermiddag som inleddes av nya statssekreteraren Agneta Karlsson. Trots att budgeten presenterades igår hade Agneta lyckats komma ifrån för att berätta lite om den nya regeringens prioriteringar och för att lyfta vikten av medtech för den svenska industrin och för utveckling av vården.


Efter statssekreteraren var det dags för Swedish Medtechs ny ordförande Hans Enocson att tala om värdebaserad vård, tätt följt av en dragning från Anna Lefevre Skjöldebrandt om EU och nya regleringar och regelverk som är på gång.

Swedish Medtech hade också bjudit in Generaldirektörerna från TLV, Socialstyrelsen, E-hälsomyndigheten och Myndigheten för Vårdanalys för att presentera sina uppdrag och för att ge en bild av vad som är på gång framöver.

Innan kvällen avslutades med en trevlig middag så delades priset till årets Medtech företag ut. Detta år gick priset till Diabetes Tool för deras online tjänst och smarphone-app som används för att mäta hur blodsockernivåer reagerar på kost- och motionsval.


tisdag 21 oktober 2014

Delegationsresa till Chile


Ambassadör Jakob Kiefer i mötet med hälsominister Molina och subsecretaria Verdugo

Så var det dags för en resa västerut. Swecare har hållit en relativt låg profil på den sydamerikanska kontinenten hittills men nu är det alltså dags att diska av Chile och Peru och se om det är här framtiden ligger. Det är långt, 15 timmars flygresa från Paris och fem timmars tidsskillnad. Med på resan är åtta bolag, representanter för Socialdepartmentet, UD, Karolinska och Business Sweden.

Programmet inleddes på måndagen i Santiago med möte på hälsoministeriet och hälsominister Helia Molina. Statssekreteraren höll sedan en  presentation av det chilenska hälsosystemet, de största utmaningarna och vilka reformer som planeras. En stor utmaning utgörs av den snabbt åldrande befolkningen och man inser att det kommer ställa ökade krav på sjukvårdssystemet. Ca 80 procent av sjukvården sker inom den offentliga sektorn och resterande 20 står den privata vården för. Den offentliga vården fokuserar främst på de delar av befolkningen med låg eller medelinkomst, medan den privata vården nyttjas främst av de med högre inkomster. De främsta problemen med den offentliga vården sägs vara de långa väntetiderna men där finns även kvalitetsskillnader när man jämför med de privata alternativen. Chile ska dock jämfört med de övriga sydamerikanska länderna ha ett av de mer utvecklade systemet. Presentationerna följdes av en gemensam diskussion där de svenska företagen tog en aktiv roll.


Alan Diaz från Hemocue i diskussion med subsecretaria Angélica Verdugo 

Utöver hälsoministeriet besöktes ett stort antal sjukhus och kliniker, både privata och offentliga sådana. Bland dessa de privata och högt ansedda Clinica Alemana, Clinica Santa Maria och Hospital de Trabajador, arbetarnas sjukhus. Detta sjukhus hanterar enbart skador som uppkommit på arbetsplatsen eller på väg till eller från arbetet. Då Chile har mycket tung industri handlar det främst om olyckor men även trafikolyckor. Det är obligatoriskt för arbetsgivare att betala 1% av deras anställdas lön till den försäkring som betalar vården. För den drabbade är vården helt gratis. Intressant lösning en sorts mellanting av privat och offentliga vård... Jag själv deltog också och presenterade svensk äldrevård i ett seminarium som ordnades tillsammans med äldremyndigheten Senama och företaget Neat.

På tisdagkvällen bjöd ambassadören in till en mottagning i sitt residens med storslagen utsikt.


På onsdagen fortsatte färden till Peru. Ett betydligt fattigare land med mindre utvecklad sjukvård. Samtidigt med hög tillväxt och ambitioner att utvecklas. Perus ambassadör i Stockholm har under året varit väldigt aktiv och föreslagit en rad olika områden för samarbete. 


torsdag 16 oktober 2014

Besök av Sveriges honorärkonsuler i MENA-regionen


Den här veckan tar UD emot Sveriges honorärkonsuler och våra ambassadörer i MENA-regionen, dvs Mellanöstern och Nordafrika, för en veckas konferens. Man studerar svensk politik, lär sig mer om främjaruppdraget, träffar kungen och besöker ett antal för Sverige viktiga aktörer. Temat för denna veckan var hälso- och sjukvård och Swecare arrangerade mot den bakgrunden ett antal programpunkter.

Under onsdagen besökte gruppen Karolinska sjukhuset och fick en rundtur och genomgång av Nya Karolinskaprojektet. På eftermiddagen träffade man sedan representanter för de svenska universitetssjukhusen och sedan hölls ett mingel där alla Swecares medlemmar var välkomna att delta. 


Idag ska gruppen träffa några av de privata aktörerna i Swecares nätverk som har intresse av regionen, bland annat möte med Global Health Partner och ett studiebesök på Elekta finns på programmet.

onsdag 8 oktober 2014

Business Networking Breakfast - Diagnostic Services


Nu är Swecares tematiska nätverksfrukostar, eller Business Networking Breakfast, som vi valt att kalla dem i vårt kalendarium, igång!

Vi har länge känt ett behov av att diskutera idéer direkt med företag inom olika tematiska områden. Formella nätverk finns inom ett antal områden, infektionskontroll, äldre, cancer till exempel, och vi har känslan av att de skulle kunna bli fler. För att hitta andra sådana grupperingar kommer Swecare bjuda in företag inom olika konstellationer för diskussion om hur man kan samarbeta, gemensamma koncept, vilka marknader som är av intresse, vilken typ av aktiviteter man är intresserad av, och, helt enkelt, om man är intresserad av att nätverka. Om ni har förslag på områden som ni tycker vi borde ta upp får ni gärna höra av er!

I måndags morse genomfördes det första mötet på temat diagnostic services. Sex företag samlades och Lena Walhed, från Hemocue inledde med att berätta om Hemocues arbete med bland annat FN:s milleniemål om hur de ser på möjliga samarbeten med andra företag. Vid detta första möte diskuterades högt och lågt, allt från att lyfta vissa frågor om finansiering och samverkan bistånd-näringsliv på den politiska agendan i Sverige till gemensamma målgrupper, bättre bevakning av FN-upphandlingar, intressanta aktiviteter och möjliga finansiärer. Flera av bolagen uttryckte intresse för att i ett kommande möte träffa filantropiska organisationer som kanske skulle kunna utgöra viktiga samarbetspartners och finansiärer. Att sätta samman ett gemensamt koncept om vad de svenska företagen har att erbjuda var också ett förslag som ska utredas mer.

Vi kom överens om att detta helt klart är ett intressant område, det kan dock behövas smalnas av och fokuseras lite för att komma vidare. Vidare bör fler företag identifieras som kan vara med i konstellationen för att verkligen få genomslag. Företagen fick i uppgift att inför nästa möte komma med förslag på ytterligare aktörer att bjuda in till nätverket, det kan ju både handla om företag eller organisationer och myndigheter. Vi återkommer med datum och agenda för nästa träff och ett antal frågor som deltagarna bör förbereda sig på.

Håll även utkik efter inbjudan till andra nätverksfrukostar, en träff för bolag inom cancerområdet planeras exempelvis att hållas i november!

onsdag 1 oktober 2014

Nu startar vi Swecare´s nya Business Networking Breakfasts! Första temat ut den 6e oktober är diagnostik!


Varmt välkommen till en träff för företag inom diagnostik. Swecare initierar i höst ett nytt sätt att arbeta där vi samlar företag verksamma inom några speciellt utvalda tematiska områden för att tillsammans diskutera hur vi kan öka exporten av dessa produkter och lösningar. De områden vi har valt ut är dels baserade på önskningar från våra medlemar och dels på de internationella förfrågningar vi tar emot.  Först ut som tema är diagnostik där vi möts och diskuterar konkreta idéer för hur vi tillsammans kan arbeta för en ökad internationell exponering. Med dessa diskussioner som utgångspunkt kan vi sedan satsa på exempelvis resor med specifikt fokus på diagnostik, seminarier eller workshops. Swecare kan också ta på sig att facilitera ett eventuellt samarbetsprojekt.

Datum och tid: 6 oktober kl. 8.30-10.00
Plats: Swecare, Klarabergsviadukten 70 (Business Sweden), Stockholm
Program:
08.30-08.40       Kaffe och smörgås, välkomnande av Maria Helling, Swecare
08.40-08.50       Presentation av Lena Wahlhed, Hemocue- tankar och idéer
08.50-09.50       Rundabordspresentation av tankar och idéer
09.50-10.00      Sammanfattning av hur vi går vidare, Mikaela Annerling, Swecare

Nästa Business Networking Breakfast kommer att ha tema cancerprevention och kontroll. Vi planerar att bjuda in till detta den 3 november.


Vi ser fram emot många nya idéer och samarbeten!