måndag 31 augusti 2015

Swedfund stödjer svenska företag

Det finns ett stort antal myndigheter och organisationer som idag arbetar med exportfrämjande insatser för svenska företag. Swecare är en sådan på området hälso- och sjukvård och förra veckan träffade vi Swedfund som finansierar insatser för att skapa hållbart företagande på tillväxtmarknader. 
Besök hos Kristallen ABs joint venture i Namibia
Swedfund hjälper företag på flera olika sätt bland annat genom Swedpartnership som 
är ett finansieringsprogram som ger svenska små och medelstora företag en möjlighet att starta upp samarbeten med bolag i tillväxtländer i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa. Swedpartnerships stöd bidrar till att små och medelstora svenska företag kan sätta av de resurser som krävs för att lägga en stabil grund för långsiktiga och fruktbara samarbeten med lokala partners. Stödet kan användas som avskrivningslån för finansiering av överföring av kunskap, maskiner och utrustning från de svenska bolagen till samarbetande leverantörer eller distributörer av varor eller tjänster (lokala dotterbolag, joint ventures eller externt ägda företag) i Swedfunds verksamhetsländer.

När man vill etablera verksamhet eller samarbete med företag på dessa expansiva marknader har man möjlighet att erhålla kostnadsfördelar eller nå nya kundgrupper samtidigt som man bidrar till fattigdomsminskning. För att kunna ta del av Swedparnership är kravet att företaget är ett aktiebolag och har mellan 5 och 249 anställda; en årlig omsättning på högst 50 miljoner euro och/eller; en balansomslutning på högst 43 miljoner euro. Besök Swedfunds hemsida för mer information. 

fredag 28 augusti 2015

Planeringsdag i Stureby

Idag har Swecare planeringsdag hemma hos Anna i Stureby. På agendan står höstens aktiviteter, äldreprojektet och kontakten med våra medlemmar. Vi har massor av spännande aktiviteter i höst så kolla in vårt kalendarium för mer information!


På promenaden på lunchen sprang vi på Cecilias väg:

 
Möten och planering måste brytas av med lite träning.

Trevlig helg!

måndag 24 augusti 2015

Gabriel Wikström bjöd in till VD-mingel

Idag var det dags för det årliga VD-minglet då Gabriel Wikström bjuder in Swecares medlemsföretag till mingel i Rosenbad. Detta för att kunna få hälso- och sjukvårdsbranschens synpunkter på Socialdepartementets främjandearbete och få tillfälle att mingla under avslappnade former.

Dagen började med ett seminarium på Socialdepartementet med syfte att diskutera utformningen av Socialdepartementets och Swecares främjandeverksamhet och identifiera konkreta förslag på utveckling och förbättring.

Företagen delades in i sju olika grupper och fick diskutera ett antal frågeställningar som sedan redovisades i en större grupp.

Det var mycket intressant att höra sammanfattningen av gruppdiskussionerna . Företagen hade olika erfarenheter från Swecare. Vissa hade varit med på resor och vissa mer på nätverkande på hemmaplan. En fråga som togs upp var att man bättre bör förbereda sig inför resor. Det är också viktigt att hitta sätt att hjälpa småföretag och att arbeta med uppföljning av aktiviteter. En åsikt var också att man bör fokusera på fler marknader i närområdet. Där håller Swecare på att utveckla ett samarbete med våra nordiska grannar och kommer att anordna ett antal aktiviteter framöver.
Swecare och Socialdepartementet fick också mycket beröm för ett välfungerande främjandearbete men vi vill självklart alltid förbättra vårt arbete och är tacksamma för all er feed-back. 

Efter seminariet gick vi över till Rosenbad för att mingla och prata mer. Kvällen var mycket trevlig och vi har fått många intressanta inspel om hur man skulle kunna utveckla främjandearbetet. 

fredag 21 augusti 2015

Lovande Indonesien

Med en befolkning på 250 miljoner invånare utspridda på deras ca 17 000 öar och en snabbt växande privat sektor inom hälso- och sjukvård är det svårt att inte bli annat än intresserad av Indonesien. Seminariet inleddes med ett välkomnande och introduktion av Swecare från Maria Helling efter det presenterade Indiens ambassadör i Sverige Dewa Made Juniarta Sastrawan talade om de Sverige- Indonesien relationen och hur de på ambassaden kan vara till hjälp.


Triesti Prabawati från EU Indonesia Business Network (EIBN) kom till Sverige för att hålla presentation om möjligheterna i Indonesien och berätta om den stundande delegationsresan som arrangeras till Jakarta 19-23 oktober. I delegationsprogrammet kommer rundabordssamtal med indonesiska bolag, representanter från hälsoministeriet, intresseorganisationer inom hälso- och sjukvård hållas. De kommer även arrangeras seminarium om registreringsprocesser och erbjudas flertalet tillfällen för B2B möten. De skräddarsyr möten också utöver delegations programmet efter önskemål.


Besök på sjukhus samt entre på Hospital Expo 2015 som äger rum samtidigt som delegationen ingår även de i programmet. Indonesiens investeringar inom hälso- och sjukvård förväntas växa med 14.9% årligen och de har en av regionens snabbast växande privata sjukhusaktörer. Import av medicinsk utrustning är avgörande för Indonesien (97.2%). Man införde ett nationellt sjukvårdsförsäkringsprogram 2014 som nu håller på implementeras.


Hör av er till oss på Swecare om ni vill veta mer om Indonesien eller kommande resa!

torsdag 20 augusti 2015

Höstterminens första seminarium - Global efterfrågan på äldrevård

Så har höstterminen dragit igång med ett seminarium om den globala efterfrågan på äldrevård. Talare var professor William Haseltine, grundare och VD för ACCESS Health International, en tankesmedja och rådgivande grupp inom vården. Professor Haseltine är välkänd för sitt banbrytande arbete med hiv, aids och det mänskliga genomet. Han har grundat flera bioteknikföretag, såsom Human Genome Sciences, ett företag som var först med att tillämpa genomics i läkemedelsforskning.

Seminariet är en del av Swecares projekt om åldrande, hälsa och vård. Det är en 2-årigt projekt, finansierat av Vinnova, och bygger på en förstudie som Swecare genomförde under 2013, där både företag och offentliga organ uttryckt ett intresse för att delta i ett projekt som syftar till att dra nytta av den stora internationella uppmärksamhet och intresse som finns för svenska äldreomsorg och exportmöjligheter som detta innebär. Genom aktivt företagsdeltagande kommer projektet att identifiera svenska erbjudandet och utveckla ett koncept för internationalisering av området åldrande och hälsa. Dessutom ingår att lägga grunden för ett strukturerad och välplanerad främjande inom äldreområdet.  Efter kaffe, smörgås, nätverkande och välkomstord från vår VD Maria Helling, presenterade professor Haseltine sin organisation ACCESS Health. Det är en icke-vinstdrivande organisation, med visionen att förbättra tillgången till högkvalitativ hälsovård till rimligt pris över hela världen, bl a genom att leta efter "best practices" världen över. 

Äldrevård är ett viktigt område för ACCESS Health, man driver olika projekt inom området. Vi fick bl a höra om Modern Ageing, ett svenskt pilot projekt, som nu utvecklats till ett större program i Singapore, med finansiering från hälsoministeriet där och i samarbete med National University of Singapore (http://modernaging.org). Projektet kombinerar online kurser, riktade workshopar, och individuell handledning för studenter, forskare och entreprenörer som önskar skapa nya företag inom äldreområdet. Projektet har nyligen lanserats och konceptet kommer att breddas till andra länder, Kina är redan på gång.Professor Haseltine bekräftade att svensk sjukvård och äldreomsorg är attraktiva på den globala marknaden, och äldreomsorg är ett av de områden som får stort internationellt intresse. Därför uppmuntrade han deltagarna att dra nytta av de demografiska förändringar som världens åldrande befolkning medför. I Singapore räknar man med 20 % fler personer över 65 år 2050, i Kina och Indien förväntas befolkningen + 60 år uppnå 400 resp 300 miljoner. 


Områden med goda affärsmöjligheter är byggnation (äldreboenden och anpassade bostäder), e- och m-hälsolösningar (ffa hur man bygger upp ett system med sådana lösningar), diagnostik samt utbildning och kapacitetsutveckling. Behovet av sjukvårdspersonal av olika kategorier kommer öka enormt, och svenska tankar om patientcentrerad vård, nätverkssjukvård etc kommer bli allt viktigare. 

Efter en frågestund avslutades seminariet med fortsatt nätverkande. 

Om du är intresserad av att delta i Swecares äldreprojekt, kontakta oss på info@swecare.se, eller ring Anna Riby på 070-588 03 85. Här finns det också mer att läsa om projektet.