måndag 14 oktober 2019

The Future of E-health in Belgium - part II


This week we had the opportunity to hold a seminar together with the Embassy of Belgium and the Wallonia Export Investment Agency who had the pleasure of inviting Swecare member companies within Health Tech for an executive eHealth seminar and possible B2B meeting with OZ Consulting, specializing in eHealth strategies and opportunities in Belgium/Wallonia.

The aim of the seminar was to enlighten the eHealth strategies at work in Sweden and the innovations within the digitalization of healthcare services and possible partnership opportunities within the Belgian healthcare system.


The interest for these kind of seminars is quite popular among our members. Not only for networking but also for building credibility about different healthcare systems. It was nice to see Zenicor Medical Systems, WeCare AB, Predicare, Doctrin, and AsthmaTuner / Karolinska Institutet.

The Belgian side opened the seminar with Cynthia Slomian, OZ Consulting. She presented the eHealth strategies and opportunities in Belgium/Wallonia and their report project where they want to highlight Swedish disruptive companies.

This report project aims at showcasing companies and policies abroad in the realm of EHealth innovationThe report will be presented at the yearly gathering of “Digital Patient”, a network of French, Belgian and Luxemburg hospitals end October 2019. This symposium could also be an opportunity for exposure for Swedish companies.  >> Download report

Cynthia explained more about the national project “eHealth Hubs & MetaHub” coordinated by the eHealth platform. The platform is meant to make medical results from hospitals (and in the near future medical laboratories) available to any caregiver who currently is treating the patient. For detailed information see https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/hubs-metahub/presentation-generale.Cynthia also spoke about the initiative of the Federal Belgian Government mHealthBELGIUM, which is the Belgian platform for mobile applications that are CE-marked as a medical device.

Before mHealth solutions are implemented, they will have to go through a validation pyramid to fast-track these applications. This evaluation model analyses whether an application is safe, secure and provides benefit to the patient, caregiver or the healthcare system. No more delays of valuable innovations accessing healthcare. Please visit www.mhealthbelgium.be for more info, FAQs and how to apply, etc.

Next speakers were Mathilde Faure, MyData-Trust who presented the importance of #GDPR for the health data in the life science sector and Shampa Bari, Regional Director at Swecare who gave a short introduction about Swecare and our mission.

After a short coffee break it was time for Malin Amnefelt, Coordinator at Vision for ehälsa 2025. She talked about their vision for #eHealth and #Digital #trends and that we need to see that there's a change in perspective. The patient is in the team and we need to look more at the needs of the patient.Next speaker was Marcus Hjorth from Inera, a private company owned by Swedish county councils, regions and municipalities, as well as the Swedish Association of Local Authorities and Regions (SALAR). The owners have tasked the company with developing joint digital solutions that will help to streamline their operations. They have more than 40 #digital services to offer, among them the Swedish Healthcare Guide online, 1177.se. Sweden's national hub for advice, information, inspiration and e-services for health and healthcare. The general public is welcome to call 1177 for healthcare advice twenty-four hours a day, year-round, all over Sweden.The last speaker was Björn Nordlund from AsthmaTuner. AsthmaTuner by MediTuner is a digital solution developed in close collaboration with the Swedish healthcare industry. It was created with the goal of helping patients take control of their asthma, simplifying the process and increasing efficiency for caregivers. Asthma is a chronic disease that affects around ten per cent of the population, there are major savings to be made by reducing handling time and achieving a system that provides more precise information on the patient’s lung function and symptoms. Mr. Nordlund showed us their remarking results in reducing the number of health care visits than with traditional non-digital self-management. Amandine Pekel, Trade and Investment Commissioner from the Embassy of Belgium wrapped up and invited all participants and members of Swecare to join them at Medica, visit their booth and their special Belgian Happy Hour. 
We say a big thank you to the Embassy of Belgium for making this an interesting event for our members!

For further information please do not hesitate in contacting the team at Stockholm-Wallonia Export Investment Agency via their email.

Should you wish to see the presentations, email Swecare.

tisdag 8 oktober 2019

Senaste nytt inom "Sweden-India Year of Health" - vad har hänt och vad är på gång!Samarbetet med Indien fördjupas och Sweden-India Year of Health löper på. En mängd delegationer passerar Sverige och flera har även besökt Indien på senare tid.

En stor Tech Delegation var här i samband med Stockholm Tech Week där även Swecare modererade en panel om IoT, AI, och Robotik i hälsosektorn. Många nya kontakter knöts mellan våra start-ups (watch this space!).

Socialdepartementet och Swecare var i Indien för någon vecka sedan och tog då tillfället i akt och träffade våra kollegor på hälsoministeriet. De är fortsatt entusiastiska till samarbetet och vårt jubileumsår. 

Besöket från Jodhpur beskrevs i positiva ordalag och chefen för avdelningen som ansvarar för universitetssjukhusen sa att ministeriet anser att AIIMS Jodhpur är det bästa och mest välfungerande av de nya AIIMS utanför Delhi. Vi vill gärna se en större samverkan mellan svenska myndigheter och företag eftersom det här är en fantastik möjlighet att visa på våra styrkor inom hälsosektorn.

Vi fick träffade även några stora (svenska) och små (indiska) bolag, tjänstemän på lokala hälsoministerier i Maharashtra och Karnataka, och Indiska key opinion leaders inom vården. Vi pratade om innovationshub (Delhi) och test beds (Bengaluru) men vi behöver utveckla idéerna i samband med våra lokala partners, Business Sweden, och Svenska Ambassaden i New Delhi.

I samband med besöket tog vi upp frågan om nästa Joint Working Group under samförståndsavtalet och firandet av jubileumsåret och besök av den indiske hälsoministern som vi föreslagit skulle kunna sammanfalla i Stockholm under senhösten. Två datumförslag i november har lämnats till ministern då vår minister Lena Hallengren skulle kunna ta emot i Stockholm.

Skulle inte detta ministerbesök bli av är förhoppningen att vi kan förlägga firandet till Indien istället i samband med ett högnivåbesök i Delhi första veckan i december. Även i detta fall borde ett seminarium arrangeras men då förstås i nära samarbete med det indiska departementet.

Håll ögonen öppna, fortsättning följer!


Läs mer om vårt senaste besök i Indisk media:

tisdag 1 oktober 2019

Vägledning till hållbarhetsarbete inom life science – fokus på SME

Inom ramen för projektet Världens mest hållbara sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export har en vägledning tagits fram för SME-företag inom life science som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete. Projektet har finansierats av Vinnova och varit ett samarbete mellan Nordic Center for Sustainable Healthcare, Medeon, Medicon Village, Sahlgrenska Science Park och oss på Swecare. Samverkan har även skett med Region Västerbotten.

Vägledningen ska ses som en introduktion till ämnet ’strategiskt hållbarhetsarbete’ och tar upp exempel på viktiga arbetsmoment och hållbarhetsaspekter.

 I dokumentet går det att läsa om:
  • Regler och riktlinjer som är bra att känna till
  • Relevanta moment och aktiviteter i det strategiska hållbarhetsarbetet 
  • Hur ledningssystem kan användas för att strukturera sitt hållbarhetsarbete
  • Exempel på centrala miljöfrågor 
  • Introduktion till att arbeta med mänskliga rättigheter, produktion och riskområden, antikorruption och arbetsmiljöOm projektet Världens mest hållbara sjukvård 2030 som motor för svensk innovation och export

Projektet initierades med syftet att stärka och befästa Sveriges ledande position inom hållbarhet och sjukvård samt skapa nya innovationer och exportnytta i området. Fokus i detta steg har varit hållbarhetsarbetet inom life science. Fem workshoptillfällen samt ett 30-tal intervjuer med aktörer i branschen har genomförts för att kartlägga området och ta fram:
  • En övergripande vision för världens hållbaraste sjukvård 2030
  • En delvision för life science
  • En vägledning för hur hållbarhetsarbetet kan inkluderas hos SME-företag inom life science
  • Exempel på hur företag inom life science arbetar med hållbarhet idag
Resultatet ligger till grund för en projektansökan där de visioner som utformats ska följas upp med mål och aktiviteter fram till 2030.

Besök gärna Nordic Center for Sustainable Healthcare

Trevlig läsning!
Swecare