fredag 21 december 2012

God jul önskar Swecare!

Så börjar det tunnas ut här i korridoren på Exportrådet, det är dags för oss på Swecare också att lämna kontoret för ett par dagars ledighet. Men innan det så vill vi önska er alla, medlemmar, samarbetspartners och alla vi kan tänkas ha kommit i kontakt med under året, en riktigt god jul!

Det har varit ett fantastiskt år, mycket aktiviteter, många nya projekt, 23 nya medlemmar... Vi ser så mycket fram emot ytterligare ett år som kommer att fyllas med resor, inkommande delegationer, seminarier och en massa annat som bara dimper ner när man minst anar det. Redan den 15 januari är det dags för seminarium om det spännande landet Zambia. Kom och lyssna på när Peter Stein, en av Sveriges ledande experter på Afrikas ekonomiska utveckling, redogör för förutsättningarna i Zambia och lyssna sedan till den rapport Swecare tagit fram om hälso- och sjukvården i landet och möjligheterna för svenska företag. Sedan går årets första resa också till Zambia i första veckan i februari. Annat vi kan se fram emot är aktiviteter i Kina, Sydkorea och Ryssland.

 0108

onsdag 19 december 2012

Finansiellt stöd som julklapp för småföretag inom Life Science!

Idag var Maria Blomdahl på Länsstyrelsen i Stockholm för att träffa Anders Nordborg. Orsaken till mötet var de nya utvecklingscheckarna för internationalisering som småföretag inom Life Science kan söka. Utvecklingscheckarna vänder sig mot företag  i Stockholms, Södermanlands, Gotlands och Uppsala län. Sista ansökningsdag är 28 februari 2013.

Maxbeloppet som varje företag kan söka  är 500 000 kronor. Bland annat kan man få stöd till projektanställning, utbildningsinsatser, marknadsundersökning mm. Ett krav är att företagen själva bidrar med lika mycket pengar som utvecklingscheckarna ger samt att de har mellan 5 till 50 anställda och en årsomsättning som överstiger inte 50 miljoner euro.

I första hand vänder sig programmet mot företag verksamma inom läkemedel, medicinsk teknik, diagnostik och biotekniska verktyg. Vi rekommenderar alla våra dock alla våra medlemsföretag som är intresserade av internationalisering och uppfyller kriterierna att söka.

Länsstyrelsen kommer att fortsätta att göra satsningar på life science område i framtiden. Om ni har frågor och funderingar hör gärna er till oss på Swecare eller Länsstyrelsen direkt.  För mera information läs på http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar-till-foretag-inom-life-sciences/Pages/default.aspx

Lycka till med internationaliseringen!

torsdag 13 december 2012

Kinaseminarium i Malmö

I onsdags förra veckan var jag och Maria på väg ner till Malmö för att hålla seminariet "Home Based Care - the solution to an aging society". Seminariet arrangerades tillsammans med Det Medicinska Malmö och Umeå Universitet. Vädret gjorde tyvärr att vi  efter någon timmes väntan på Bromma flygplats fick ge upp och bege oss tillbaka till kontoret.Det var inte bara jag och Maria som inte kunde komma ned utan vi hade sällskap på flygplatsen av Lotta Liljelund från Socialdepartementet och Ewa Ställdal från Bactiguard. Från Umeå var det också flera som inte kunde ta sig ner till Malmö. Vår samarbetspartner Det Medicinska Malmö lyckades trots att delar av arrangörerna och talarna inte närvarade ro igenom seminariet och  över 50 deltagare var på plats.Kinas Vice konsul Bai Bin underströk vikten av hemmabaserad vård och att seminariet var en perfekt möjlighet att stärka samarbetet mellan Sverige och Kina.Mathias Hultgren från Sveriges ambassad i Peking informerade om det life science kluster som byggts upp för att stödja svenska företag som vill etablera sig i Kina. Hemmabaserad vård är enligt Mathias en av de största utmaningarna för Kina i framtiden och en möjlighet för Kina och Sverige att samarbeta.Shufen Cao kom ända från Hangzhou i Kina för att presentera sin studie “The home based elderly care system analysis: An illustration from Hangzhou, China”. I studien förklarar Shufen hur de kinesiska beslutsfattarna planerar och implementerar hembaserad äldreomsorg.  Shufen menar också att det är viktigt med teknik som kan hjälpa äldre att bo hemma längre.

Vi på Swecare är mycket ledsna att vi blev förhindrade att delta på seminariet. Vi planerar att arrangera något i Malmö snart igen och hoppas att vi får tillfälle att träffa alla intressanta företag då. Hör gärna av er om ni är baserade i Skåne-regionen och vill höra mer om Swecare!

onsdag 12 december 2012

Swecare i Indien - intensifierat samarbete med delstatsregeringarna i Karnataka och Andhra Pradesh

Swecare har tillsammans med ambassaden i New Delhi, Socialdepartementet och Västra Götalandsregionen besökt de indiska delstatsregeringarna Karnataka (Bangalore) och Andhra Pradesh (Hyderabad). Syftet med resan är att intensifiera det svensk-indiska samarbetet och planera för kommande företagsaktiviteter. I de möten som genomfördes med delstatsregeringarna diskuterades vilka områden som man ska samarbeta kring. Båda uttryckte stort intresse för infektionskontroll, livsstilsrelaterade sjukdomar, i synnerhet cancer, äldrevård samt primärvårdslösningar. Att få ut modern teknologi, diagnostik och behandlingar till landsbygden är högt prioriterat. År 2009 skrevs ett samförståndsavtal mellan Hälsoministeriet i Indien och Socialdepartementet i Sverige. Swecare representerar privatsektorn i den arbetsgrupp som initierats och är kopplad till avtalet. Under resan har vi kommit betydligt närmare de båda delstaterna och vi är mycket glada att Västra Götalandregionen har skrivit ett Letter of Intent med delstatsregeringen i Andhra Pradesh och har ett på gång med Karnataka. I framtiden kan även Maharashtra och Mumbai komma i fråga med det nyetablerade generalkonsulatet som motor. Under 2013 kommer Swecare att göra en stor satsning på Indien, med seminarier i Sverige, samt utgående och inkommande delegationer från delstatregionerna. Vi uppmanar alla företag som är intresserade av Indien och vår satsning att ta kontakt med oss!

Nedan kan du läsa mer om själva resan:

Vår resa började i delstatsregeringen Karnatakas huvudstad Bangalore. Karnataka har 61 miljoner invånare och är en av delstaterna som kommit längst i arbetet med att förbättra sin sjukvård.

I Bangalore besökte vi det offentliga sjukhuset, K.C. Hospital. Sjukhuset har 470 bäddar och tar emot patienter från hela delstaten.

På Ministry of Health and Family Welfare hade vi ett mycket bra möte. Livsstilsrelaterade sjukdomar är en prioriterad utmaning och man lyfter framförallt fram diabetes, högt blodtryck och cancervård. Även inom HIV, äldrevård och mödra- och barnadödlighet önskar man ett närmare utbyte med Sverige.Vi besökte även sjukhuset Narayana Hrudulaya där vi fick träffa Dr. Shetty. Dr. Shetty har kallats ”the Henry Ford of heart surger” och genom att effektivisera sina sjukhus och pressa ner kostnaderna kan han erbjuda en sjukförsäkring för 22 cent i månaden som täcker avancerade operationer till 4 miljoner lantbrukare. Googla hans namn och ni kommer att hitta mycket intressant läsning.Resan fortsatte till Hyderabad, huvudstaden i delstatsregeringen Andhra Pradesh. Andhra Pradesh har liksom Karnataka relativt god sjukvård. I Hyderabad besökt vi Nizam´s Institute of Medical Sciences vilket är det största offentliga sjukhuset I delstaten. Sjukhuset berättade om sina utmaningar och inom vilka områden man önskar samarbeta med Sverige. Man ser främst ett behov av att utveckla sjukhusets verksamhet inom livsstilsrelaterade sjukdomar. Cancer framhålls som en stor utmaning där man behöver mycket hjälp. Även infektionskontroll och äldrevård identifieras som viktiga områden.

Delstatsregeringen Andhra Pradesh har länge visat ett starkt intresse för att samarbeta med Sverige och sedan vi besökte delstaten i våras tillsammans med Göran Hägglund har dialogen intensifierats. Under vårt möte med delstatregeringen skrev Västra Götalandsregionen ett samarbetsavtal med Andhra Pradesh. I det fortsatta arbetet med Sverige identifierades Livsstilsrelaterade sjukdomar, Infektionskontroll och äldrevård som potentiella fokusområde för vårt framtida samarbete.

Sammanfattningsvis har resan varit mycket bra och vi ser stora möjligheter för våra företag och samarbetspartners att dra nytta av våra kontakter och kommande aktiviteter med Andhra Pradesh och Karnataka. Hör gärna av dig om du är intresserad av att ta del av det här samarbetet!

söndag 9 december 2012

Swecare i Indien - Mumbai

Swecare befinner sig för tillfället i Mumbai i Indien. Tillsammans med Socialdepartementet, ambassaden i New Delhi, Exportrådet och Västra Götalandsregionen (Sahlgrenska International Care, Business Region Göteborg, Gothia Forum och Sahlgrenska University Hospital) kommer vi att besöka Bangalore och Hyderabad. Där kommer vi att delta i rundabordssamtal med delstatsregeringarna Karnataka (Bangalore) och Andhra Pradesh (Hyderabad), samt besöka ett flertal sjukhus. Delegationen var initialt planerade att arrangeras tillsammans med våra företag men på grund av inställda möten i Bangalore har vi valt att skjuta upp aktiviteten till nästa år och ser det här besöket som ett bra tillfälle för oss och att komma närmare delstatsregeringarna och därmed förbereda för en företagsaktivitet 2013.

[caption id="attachment_10833" align="alignnone" width="540"]Middagsmöte med Generalkonsulatet i Mumbai Middagsmöte med Generalkonsulatet i Mumbai[/caption]

Innan våra aktiviteter i Bangalore och Hyderabad har vi valt att stanna till i Mumbai för att besöka det nya generalkonsulatet, vilket kommer att fokusera på företagsfrämjande. Fredrika Ornbrant, Generalkonsul och Gunnar Haglund, Konsul ser en stor potential för främjandet av svenska hälso-och sjukvårdsföretag i Mumbai och övriga städer i delstatsregionen Maharashtra. Swecare är mycket positiva till det nya generalkonsulatet och tillsammans planerar vi att genomföra en aktivitet under 2013.

Värt att nämna är även att Swecare tillsammans med Socialdepartementet, ambassaden i New Delhi och Exportrådet kommer att täffas den 12 december i New Delhi för att diskutera en Indienstrategi för främjandet av hälso- och sjukvården.

[caption id="attachment_10834" align="alignnone" width="405"]Marknad i Mumbai Marknad i Mumbai[/caption]

[caption id="attachment_10835" align="alignnone" width="405"]Mumbai Mumbai[/caption]

Imorgon startar delegationen i Hyderabad, vilket ni självklart kan läsa om på vår blogg!

torsdag 6 december 2012

Perspektiv på den svenska välfärden

Trots snökaos i Stockholm hade hundratals människor tagit sig till Almegas  konferens ”Perspektiv på den svenska välfärden”. Förutom Almega närvarade också representanter från Svenskt Näringsliv, Vårdföretagarna och Riskkapitalföreningen. Det var en kreativ och omfattande diskussion om den svenska välfärdsmodellen som röner ett mycket stort intresse, inte bara nationellt. Det ifrågasätts ofta huruvida välfärdstjänster kan exporteras. Samtidigt visar ett växande antal lyckade och framgångsrika exportbolag att det finns stora möjligheter på den internationella marknaden.

[caption id="attachment_10818" align="alignnone" width="540"] Almegas näringspolitiska chef berättar om tjänsteföretagens exporterfarenheter.[/caption]

Ett citat från panelen var: "exportframtiden är så ljus att vi måste ha solglasögon!”. Det var självklart roligt för Swecare att få en bekräftelse på att hälso- och sjukvårds sektorn med sina innovativa tjänster är en stabil växande bransch internationellt!

tisdag 4 december 2012

Swecares julmingel

20121204-183922.jpg

Idag hade Swecare julmingel på Clarion Sign. Det var roligt att se så många medlemmar och samarbetspartners ville komma och fira in julen med Swecare.


20121204-184144.jpg

<;;a href="
Minglet började vid halvfyra och höll på runt tre timmar. Ewa Björling kom förbi på lite glögg och pratade export. Handelsministern poängterade vikten av att satsa på life science branschens internationalisering.


20121204-184256.jpg


20121204-185724.jpg
Tack till alla som kom och gjorde julminglet till en riktigt trevlig kväll!


20121204-190933.jpg

måndag 3 december 2012

Sweden Bios 10-årsjubileum

Idag hölls Sweden Bios 10-årsjubileum på München Bryggeriet. Dagen började klockan två med ett antal talare och paneldebatter och allt modererades av Swecares ordförande Lars Gatenbeck.


20121203-163929.jpg
Handelsminister Ewa Björling var på plats för att diskutera export av svensk hälso- och sjukvård. Ministern lyfte fram den marknadsanalys som swecare och exportrådet tog fram i våras och pekade också på vikten av att vara aktiva på nya marknader. Ta gärna ministern på ordet och följ med oss till Zambia i februari!


20121203-164446.jpg
Paneldebatt om export.


20121203-164903.jpg

20121203-165013.jpg
Mats Olsson från Kairos Future presenterar "Hälsa 2030".


20121203-171854.jpg
Paneldebatt om framtidens Life Science.
Efter dagens slut bjöds det på mingel innan kvällens avslutande middag. Tack till Sweden Bio för en spännande dag och en trevlig kväll!