tisdag 21 februari 2017

Del 2 - Delegtionen drar till Hong KongNu är vi redan hemma från Hong Kong, den andra destinationen på delegationsresan som avslutades i förra veckan. Hong Kong är ett av de områden som har bäst hälsa i världen, vilket märks på en genomsnittlig livslängd på nästan 87 år för kvinnor, och 83 för män. Liksom Singapore har man också en snabbt åldrande befolkning, vilken snart beräknas uppnå till 18 % av befolkningen, men vissa beräkningar pekar på hela 40 % +65-åringar 2050! 

Till skillnad från Singapore är den offentliga sjukvården mer i princip gratis vård för alla med ett Hong Kong ID-kort, vilket också inneburit kraftigt ökande kostnader. Dessutom är ytan begränsad, vilket gör att man svårligen kan öka arbetskraften genom inflyttning. Skatteuttaget är också mycket lågt. Även i Hong Kong är man alltså mycket angelägen om att bekämpa kostnadsökningen och öka effektivitet och produktivitet, genom ny teknologi och effektivare arbetssätt. Ett klart läge för svenska företag!

Under dagarna i Hong Kong har vi fått lära oss mycket om hälsosystemet och hur man försöker finna lösningar på de utmaningarna man har. Först fick vi lyssna och diskutera med professor EK Yeoh och några av hans kollegor från XXX. Den största delen av sjukhusvården är statlig, 90 % av inpatients, medan vård på lägre nivåer till största delen av privat (71 %). Det finns 42 offentliga sjukhus med totalt 27 600 bäddar, och 11 privata sjukhus som erbjuder 3 900 bäddar. För outpatient-vård finns 120 offentliga kliniker, men 3 500 privata (främst primärvård/general practioners, men även en del specialister). Obalansen syns också i antalet läkare i förhållande till antalet patienter – läkarna är jämnt fördelade mellan privat och offentlig vård, men det offentliga systemet tar 90 % av patienterna.


Intressant är att för både hälso- o sjukvård och äldreomsorg är de offentliga alternativen mest populära. Tack vare den offentliga subventioneringen kan man ha bättre kvalitet och högre personaltäthet jämfört med de privata. 

Äldrespåret fick också ett möte med Under Secretary (vice minister) for Labour and Welfare, Stephen Sui, som berättade om förväntade ökningar av kostnaderna för äldreomsorg med 74 %. För att avhjälpa detta satsar man på Active Ageing (t ex life-long learning med Seniorakademier, egenvårdstips, maxtaxa på 25 kr för buss- o metroresor), Community Care Services (som dagcenter, hemtjänst mm, ofta levererat av NGOs), stöd till vårdgivare (ofta hushållerskor/hemhjälp) och äldreboenden. Man har en hög andel institutionaliserade äldre i ett globalt perspektiv, över 7 % och 74 000 platser, varav den största delen privata (45 000). Man satsar också på planering på längre sikt, och här ingår byggande av över 9000 platser på äldreboenden och 2800 dagcenterplatser.

Innan lunch hann vi också med ett besök på Karolinska Institutet Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine, KI:s första etablering utanför Sverige, där man mycket snart sätter igång arbetet med stamcellsbiologi och regenerativ medicin på allvar. Vi kan se fram emot spännande och kanske fantasieggande resultat därifrån framöver!


Näst på agendan var Hospital Authority, ansvarig för genomförandet av all offentlig sjukvård, som är organiserad i sju kluster. För att öka integrationen med lägre vårdnivåer har man infört en Community Health Call Center, en pilot med ett proaktivt telefonsystem, som ringer upp äldre patienter samma dag som de skrivits ut. Andra nya lösningar som man nu utvecklar är outreach teams för geriatrisk vård och palliativvård, stärka vården av kroniker med mer fokus på prevention. Demensvård är också något man är medveten om att man behöver utveckla. Ett exempel är att man kommer satsa på att bättre identifiera hög-riskpatienter. För sjukhus vården har men en 10-årig utvecklingsplan på 200 biljoner HK dollar, för nybyggnation och uppgradering. Det innebär bl a ett cancercenter, ett megasjukhus om 2400 bäddar. Harald Blegen presenterade hur Sverige arbetar med innovation och Nya Karolinska Sjukhuset nya personcentrerade organisation.


Sista möten för onsdagen var ett rundabordssamtal med Under Secretary Sophia Chan, på Food and Health Bureau. Arbetskraften är ett av de största problemen, både till antal och att man behöver bättre reglering. Obalansen mellan det privata och offentliga är som nämnts en annan stor utmaning. Man är väl medveten om denna obalans, och genomför flera piloter för att åtgärda detta. En intressant lösning som nu skalas upp är ett voucher-system som också ökar valfriheten. Man får en viss summa att använda för hälso- och sjukvård (några olika kategorier finns, inkl för äldrevårdstjänster), och kan då välja mellan offentlig vård och omsorg eller privat dito. Förhoppningen är att detta ska öka utbudet av privata tjänster. Public Private Partnerships och utvecklandet av en frivillig sjukvårdsförsäkringar, liksom de olika voucher-systemet är andra sätt att avhjälpa detta. Michaela Prochazka, äldresamordnare på Socialdepartementet presenterade också vad som står på den svenska agendan.


Efter mötet hade vi en trevlig mottagning med generalkonsul Helena Storm och många inbjudna gäster från det privata och offentliga och akademin. Bland gästerna fanns även personer från Malmö Högskola och Karolinska Institutet, som är på plats i Hong Kong. Mycket nätverkande och trevliga samtal!

Sista dagen mötte vi alla Secretary Ko Man Wing med kollegor på Food and Health Bureau, som tog upp reformbehovet av hälsosystemet, för att nå balans och hållbarhet i privat och offentlig sektor, att erbjuda en tillgänglig sjukvård för alla, med ökad valfrihet och personanpassade tjänster. De pratade också mycket om behovet av att introducera ny teknologi, både för hälsosamt åldrande (här tog vi upp inkontinens, trycksår, tidig diagnos av demens), men också avancerad sjukvård, såsom cancer, utbildning.

s

Innan lunch hann äldregruppen med ett besök på NGO:n Hong Kong Housing Society, som har 900 äldreomsorgslägenheter för låginkomsttagare, där vårdgivare också erbjuder vård- och omsorgstjänster för de boende, ibland även för andra boenden i området. Just nu experimenterar man med två boenden för medelinkomsttagare och ett för höginkomsttagare, där man själv erbjuder vård och omsorg, men då förstås till en högre kostnad. Gruppen för avancerad vård besökte Queen Elisabeth Hospital, det mest kända offentliga sjukhuset. Här finns nästan 1900 bäddar, man har akutmottagning och täcker 16 specialiteter. I utvecklingsplanen finns förbättringar av de kliniska tjänsterna, t ex inom infektionskontroll, HIV-behandlingar och utveckling av multidisciplinära team, liksom satsningar på infrastruktur, personal samt samarbeten med samhället.

Vi samlades alla för ett lunchmöte med Funders’ Network on Ageing Well, bestående av 15 privata stiftelser som arbetar för att förbättra för äldre på olika sätt. Vi fick höra om olika initiativ, t ex för personer med stroke eller mild demens, en fond för sociala innovationer, och en organisation som bl a stödjer ett företag för mat med för personer med sväljsvårigheter. De var alla intresserade av ny teknologi, så det är något vi får undersöka vidare.


Medan den andra gruppen besökte Hong Kong Sanatorium, känt som det bästa privata sjukhuset, ett besök som resulterade i stort intresse och många frågor, så besökte äldregruppen två olika äldreboenden, båda drivs av NGOs med mycket lång historia i Hong Kong. Båda har offentlig finansiering, och erbjuder god omsorg med relativt hög personaltäthet. Båda satsar också på ny teknologi, t ex har Tung Wah ett fint ”smart” gym, med ID-kort som registrerar framstegen i gymmet. Det finns också flera Paro-sälar, ett avancerat japanskt mjukisdjur för demenspatienter, ”anti-wandering” system, liksom olika utvärderingsverktyg, som utvecklas i samarbete med forskare från Hong Kong University. 


Det andra boendet Sai Ying Pun Home for the Elderly, en av 63 enheter i gruppen. Tack vare subventionen kostar en plats i ett 6-bäddsrum ca 2000 HK dollar (lite mer i SEK), men man har även osubventionerade rum, för 15-20 000 HKD. Här erbjuds även andra tjänster, som utskrivningsstöd, sårvård i hemmet, matleverans och andra tjänster liknande vår hemtjänst. Man samarbetar också med Alzheimer Association. Michaela Prochazka från Socialstyrelsen berättade också om olika aspekter av vår äldrevård och -omsorg, och fick många frågor.


Delegationen avslutades med en middag för att knyta ihop och planera för nästa steg. Vi har alla många kontakter att följa upp, så denna vecka är det dags att börja med uppföljningen av denna lärorika, intressanta och trevliga delegationsresa!

fredag 17 februari 2017

BNB kring värdet av PR för life science företag

Vi hade igår morse glädjen av att Richard Hayhurst inspirerade företag om den roll PR kan spela för företag inom life science sektorn på ett frukost seminarium. Richards svenska partner är Ola Björkman på Let´em know.

Richard och Ola


En viktig grundsten i ett företags kommunikation är att ha en bra story, på de få minuter man har ska man lyckas inspirera, övertyga, informera och skapa en köpkraft. Man ska därför lägga tid på att få till en bra story som inkluderar allt det man vill få fram. Richard tryckte på något som jag tror merparten av oss kände igen oss i, -Svenskar överarbetar texter och liknande material, vi vill var helt nöjda med något eller helt säkra innan vi skickar ifrån oss något. Han menade att man inom klassisk media har ofta har långa ledtider och att man kan behöva pitcha in en story ett halvår innan det eventuellt kan publiceras. Väntar man då med att skicka in något till att man är helt nöjd kanske man till slut har ouppdaterad information. Han pekade dock på att vi som svenskar har ett väldigt bra utgångsläge bara av att kunna profilera oss med det svenska varumärket, något, vi kan använda i ännu högre utsträckning tyckte han. Om man arbetar inom digital hälsa skadar det inte att i något läge få fram att stora IT framgångar som skype och Spotify också är svenska.


Vi gick igenom både de mer traditionella medierna som är viktiga inom life science sektorn men också sociala medier och hur man bör tänka kring dem. De har alla sina för- och nackdelar som man bör väga mot varandra. Om man vill arbeta aktivt med PR och vill sticka ut och lyckas med sitt arbete är de gamla klassiska nyhetsbrevet något man inte ska sluta med. Genom att skicka ut det två gånger om året påminner man sin kontaktkrets om att man finns och berättar samtidigt vad man har åstadkommit sedan sist.
Ett annat tips som gavs var att kontakta journalister och bygga relationer med dem. Samarbeten och kopplingar till akademin är extra viktigt inom life science sektorn. Med starka universitet i Sverige menade Richard att de även ses renommerade internationellt och att man inte måste ha en professor eller liknande kopplad till sig på alla marknader. Förslag från Richard och Ola var att vi skulle bjuda hit internationella journalister och att de skulle få träffa och intervjua några av er företag. Hör av er om ni skulle vara intresserade så samlar jag ihop en lista.


tisdag 14 februari 2017

Delegationsresa del 1 - Singapore

Denna delegationsresa går till Singapore och Hongkong, varav första delen nu är avklarad. Under dagarna i Singapore har det varit många intressanta möten och besök där vi fått lära oss mer om deras hälsosystem, utmaningar och satsningar framöver. Även om landet är litet - ön är bara drygt 700 km2 och befolkningen 5,6 miljoner - så är det en viktig marknad som inkörsport till regionen. Här finns 300 svenska bolag, och några av dem är med på delegationsresan, som galant leds av statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson.

Resan har två spår, Elderly Care och Advanced Care, och jag har följt det första spåret. Först hade vi dock en gemensam briefing på ambassaden, där vi bl a fick en genomgång av hälso- och sjukvården i Singapore.


Singapore har ett välutvecklat hälso- och sjukvårdssystem, som 2014 rankades som världens mest effektiva. Co-payment är en grundpelare. Alla anställda medborgare och permanentboende betalar en del av sin lön till Medisave, ett obligatoriskt sjukvårdskonto, som man kan använda max 400 Singaporedollar/år till hälso- och sjukvård. Medishield Life är också obligatorisk, och kan användas till både privat och offentlig sjukvård. För att klara sjukvårdskostnaderna i längden krävs dock privata sjukförsäkringar. Man har tidigare haft stort fokus på sjukhusvård, med 80 % inom det offentliga sjukvårdssystemet. Den snabbt åldrande befolkningen - man talar om en "Silver tsunami" - leder nu till ökande kostnader (man räknar med att andelen av BNP kommer på från ca 5 % idag till 12% så snart som 2020!) har dock lett till att man nu ser behovet att flytta ned mycket av vården av kroniskt sjuka till primärvården, något som dock försvåras av de många små, privata "general practioners" som står för 80 % av vården på denna nivå.En viktig aktör i detta arbete är Agency for Integrated Care som inrättades för 8 år sedan. Där fick vi höra om Vision 2020 and Beyond, som innebär att man ska gå "from hospital to community, from quality to value, from healthcare to health and beyond". Man försöker nu ha ett större fokus på community care och intermediate och long-term care, vilket i princip betyder långvårdsinrättning/äldreboenden, hemtjänst och hemsjukvård, dagcenter och "äldris" för dementa - som dagis för äldre, där vuxna barn kan lämna in sina föräldrar på morgonen och hämta dem på väg hem från jobbet på eftermiddagen.

Utmaningarna i systemet är idag mycket kopplade till brist på personalresurser - många som arbetar inom sjukvården i Singapore kommer från andra länder. Därför är intresset för teknologi och innovation extremt stort, liksom principen om Home First, att man ska bo kvar hemma. Ett intressant arbetssätt är att det finns ett "community referral team" på sjukhusen, som en länk för äldre patienter vid utskrivningen med fortsatt vård och omsorg, som kan hjälpa till med anpassning och stöd vid hemflytt eller rekommendera olika vård- och omsorgsmöjligheter.

Sedan var det dags för lunchmöte på Lee Kong Chian School of Medicine, där flera svenskar arbetar, t ex med temat "Serious Gaming and e-Health Solutions för the Ageing Population", eller kopplingen tarmflora och hälsosamt åldrande. Harald Blegen, vår medföljande expert från Karolinska sjukhuset presenterade även Nya Karolinska Sjukhusets organisation, och hur man nu kommer jobba mer person-centrerat.

Ett besök på hälsoministeriet stod också på måndagens program, där vi fick möjlighet att lära oss mer om kommande satsningar, målen "enhanced affordability, increased accessability and improved quality", satsningar på att få ihop ett enhetligt e-journalsystem och den nationella Innovation challenge for active and confident ageing, och mycket mer.

Dagens sista besök var på All Saints Home Jurong East, ett nytt äldreboende med ca 200 bäddar, varav 50 för boende med demens. Boende var väldigt fint, och ledningen har goda ambitioner och har tagit till sig av ny teknik. Ändå skiljer sig förstås boendet på många sätt från ett svenskt, bl a finns har boende inte egna rum och inte egna tillhörigheter med sig, utan det påminner kanske lite mer om tidigare långvård i Sverige.
 Kvällen avslutades med en trevlig mottagning på svenska residenset med ambassadör Håkan Jevrell som värd, som gav många tillfällen att fortsätta diskussioner och utbyten som vi haft under dagen, liksom träffa fler intressenter inom Singapores hälso- och sjukvård.

SingHealth administrerar sjukvården i ett av Singapores numera 3 sjukvårdsområden. Vi träffades dem i morse på Singapore General Hospital. Man berättade om övergången till en mer person-centrerad vård, vilket vi också fick se via en rundtur på Diabetescentrum, där man samlat alla specialister en diabetespatient kan behövs träffa. SingHealths arbete inom Esther-nätverket presenterades också. Nätverket är grundat i Jönköpings län, och innebär en förändring i tankesätt och arbetsmetoder, med fokus på att alltid ställa sig frågan: "Vad är bäst för Esther?", och där Esther representerar en fiktiv multisjuk patient. SingHealth har varit på studiebesök i Jönköpings Län och fastnade där för arbetssättet, och har nu börjat jobba med detta genom workshops, mer samarbeten och en förbättring av vårdkedjan. Vi hörde för övrigt talas om Esther-nätverket vid flera av mötena under våra två dagar i Singapore.National University of Singapore stod näst på agendan, och där fick vi lyssna till intressanta presentationer om mindre invasiva innovationer inom thoraxoperationer, forskning inom bröstcancer, fallstudier inom infektionskontroll och samarbeten akademi, hälso- och sjukvård och industri. Advanced care-gruppen stannade kvar på sjukhuset, medan gruppen för Eldery Care hann med ett besök på ytterligare ett äldreboende, Lions Home for the Elders. Det är en välgörenhetsorganisation som satsat mycket på att utveckla best practices med flera olika tjänster såsom stöd till anhöriga och hemvårdare (ofta hushållerskor), finansiellt stöd och råd, liksom förstås äldreboenden. Under besöket fick vi möjlighet att diskutera hur man säkerställer en sammanhållen vård och utbyta best practices,Nu är vi klara med programmet i Singapore; efter en förflyttning med flyg står Hong Kong på dagordningen för onsdag och torsdag. Vi kan konstatera att Singapore imponerar med sina visioner och strategier, vilja till internationella samarbeten - även med industrin - och sin beredskap att satsa på tekniska innovationer som kan öka effektivitet och produktivitet i vården och omsorgen. Vi lämnar Singapore
med många nya kontakter och visitkort, som vi hoppas ska vara till nytta framöver!


måndag 13 februari 2017

Sweco som ny medlem

Jag träffar Jørgen Beider, arkitekt och direktör för Sweco International Healthcare, för att ställa lite frågor om Sweco och deras nya medlemskap när vi båda var nere på Arab Health.

Swecare är väldigt glada att ha fått er som medlem. Med erfarenheter från hela världen och inom ett område som angränsar till många andra spännande sektorer är ni ett kul komplement till många av de mer traditionella medtech eller pharma bolagen i vår medlemskrets.Berätta vad du fyller dagarna med?
Vi på Sweco arbetar med sjukhusprojekt i hele Nordeuropa. Vi har i dag över 1000 arkitekter på Sweco utspridda på våra kontor i Sverige, Finland, Danmark och Tyskland, utöver dem har vi alla våra ingenjörskollegor i ännu fler länder. Sist jag kollade upp hade vi över 20 pågående sjukhusprojekt, så vi gör självklart mycket för att koordinera och utnyttja våra resurser och ”know-how” i olika länder inom en bredd av områden. Mitt jobb består bl.a. i att sprida vår kunskap utanför Europa. Det betyder att jag reser en hel del mellan våra kontor men även ut i världen för att träffa kunder.

Akutsjukhus i Viborg, Danmark

Vilken roll spelar Sweco International inom Healthcare sektorn?
Sweco International er en enhet på Sweco som hanterar alla våra uppdrag utomlands - även Healthcare. Vi är en liten grupp arkitekter som i en första fas arbetar med att definiera vilka behov de olika projekten har och samlar sedan ihop ett team från resten av koncernen. De är då skönt att vara del av ett stort företag med en bredd av resurser. Vi kan hantera alla delar av byggprojekt, med fördel redan från planering och sedan programmering, projektledning samt alla arkitekt- och ingenjörstjänster till en färdig byggnad. Det är ett otroligt starkt koncept som väcker stort intresse runt om i världen. De är mycket få av våra konkurrenter även på internationell nivå som kan erbjuda det.

Universitetssjukhus, Triangel, Helsingfors


Vad skulle du säga utmärker Sverige och sjukhusbyggen i Norden? Eller hur sticker svenska sjukhusbyggen ut i jämförelse med andra?
Svenska sjukhusbyggen eller jag skulle snarare säga skandinaviska sjukhusbyggen sticker ut från mycket av det vi ser byggas på andra platser. I Skandinavien tar vi in perspektiv från både patientorganisationer och klinisk-, teknisk- och administrativ personal på sjukhusen för att säkerställa allas intressen. Med det skandinaviska tankesättet får man ett välskött sjukhus med en god miljö och ett bra arbetsklimat, vilket i sin tur bidrar till att minska driftskostnaderna och miljöpåverkan, utan att äventyra den medicinska standarden.
 Ett exempel är att vi t.ex. lyssnar in städpersonalens synpunkter för att få sjukhus som är lätta att rengöra och därmed bidrar till att minska risken för infektion, som är en av de största utmaningarna inom sjukvården idag. 
Vi fokuserar även på arkitektur och landskap som en viktig del i läkningsprocessen, vilket i sin tur bidrar till att minska ledtider och därmed ger bättre värde för pengarna för sjukhusägare.

Jag tror att många av de saker vi tar hänsyn till i skandinaviska sjukhusbyggen är sådant som kommer att efterfrågas världen över i framtiden.Lokalsjukhus, Angered, Göteborg


Vilka marknader tycker ni vore kul att få satsa på tillsammans med Swecare?
Hela världen är i gång med att uppgradera deres hälsa i takt med den ekonomiska utvecklingen i världen där fler personer har råd med bättre vård. Det är därför mer en fråga om att fokusera på de områden där vi bedömer att efterfrågan på specialkunskaper som vi har i Skandinavien - och är beredda att betala för att få denna kunskap. Vi kan inte vara de som konkurrerar på pris utan på kvalitet - även om vi naturligtvis måste vara konkurrenskraftiga inom vårt segment.
Det är svårt att definiera specifika länder för vi ser intressanta marknader i Mellanöstern, Afrika, Asien och Sydamerika. Det är ofta mer en fråga om var man stöter på kunder som man får bra kontakt med. Mellanöstern och Kina är nog dock de områden vi satsar mest på och där vi gärna aktivit samarbetar med Swecare.
 
Men så skall man känna till att det säkerligen dyker upp spännande projekt i Afrika och/eller Sydamerika som man inte har planlagt för men de kan vi anpassa oss till, så är det ofta. 
Varmt välkomna som medlemmar, vi ser framemot att ha med er på våra event och delegationer!

fredag 3 februari 2017

Tre dagar på Arab Health

Vilka intryck! Till att börja med vill jag utrycka min beundran för det stora svenska företagsdeltagandet som Arab Health 2017 dragit till sig. Låt mig citera ambassadör Jan Thesleffs välkomsttal från det Nordiska minglet som hölls i måndags tillsammans med Finland och Danmark och Global Pharma Consulting från Svenskt håll. Ambassadören liknade det ökade antalet svenska företag med att vi gått från att vara barn för tre år sedan med ca 15 företag till att förra året ha blivit tonåringar med ca 25 företag och nu med två paviljonger och nästan 40 svenska företag ha blivit vuxna.Första dagen började med att lära känna varandra i montern och få det snyggt och klart inför fullspäckade dagar. Swecare var del av Anglo Nordic Pavilion som Global Pharma Consulting arrangerat, med i montern var 16 aktörer varav Swecare kändisarna; Kiwok, Abigo och Lifeclean. Jätte kul att träffa dem i ett sånt här sammanhang.Utöver medlemmar till oss var det Mercodia, Pond Healthcare Innovation, Galenica, Vibrosense, Invest in Skåne, Niawhite, Läkemedelsakademin, Swedeheart, Innovative Health Sweden och Magnusson. Även Vesper, Let´Em know och Qatar Airways var med som partners.Niclas Jacobson från Socialdepartementet kom tillsammans med ambassadör Jan Thesleff och ambassadör Ewa Polano till paviljongen för att få träffa bolagen och få höra om deras lösningar. Det blev ett mycket lyckat möte med nyfikna frågor.Det fanns även en svensk paviljong som Business Sweden arrangerade fylld med svenska bolag. Av dem som ställde ut där hade vi Swecare medlemmarna; Surgical Science, Chordate och Sectra. Båda paviljongerna invigdes under eftermiddagen och tal hölls för att hylla den starka svenska närvaron.


På kvällen var det gemensamt mingel med våra nordiska vänner; Finnpro, Danish Health Tech Group och Global Pharma Consulting. Minglet hölls vid poolen på Sofitel Hotel och ledde till många nya spännande kontakter.


Dag två var jag på seminarium om möjligheterna i Qatar som hälls av ambassadör Ewa Polano i svenska paviljongen hon hade efter det även en presentation och 1-to-1 meetings med respektive intresserat bolag i Anglo Nordic Pavilion. Vi hade möte med hälsominister Dr. Al Owais och hans närmsta rådgivare tillsammans med en liten grupp av svenska bolag. Det belv ett mycket lyckat möte där Kiwok, Pond och Bactiguard fick visa sina produkter och imponera på ministern. Pond Healthcare innovation fick även till att Dr. Amin Al-Amiri fick testa hans spirometer.


Mässan är en av de största av sitt slag och att ta sig runt krävde både karta kunskaper och pigga fötter. Jag var runt och hälsade på några av de svenska företag som hade egna montrar bland annat medlemmarna; Elekta, Getinge och Bactiguard. Jag passade även på att ha möte med Sweco och Skåne Care som också var på plats.
På tisdag kväll var det svenskt mingel på Fairmont Hotel som var mycket lyckat, där fick bolagen från de båda montrarna träffa varandra och andra aktiva svenska företag i landet och regionen och arrangörerna lyfte vikten av bra samarbete.På onsdagen hade Nordic Pavillion besök av Dr. Amin Al-Amiri som tog sig tid att sitta ned med bolagen och ge tips på vilka han kunde koppla samman dem med. Med sitt intresse och breda kunskap inom det medicinska området hade han mycket bra diskussioner med bolagen som fick högt behåll av mötet. Att vara hemma i kylan nu känns både sorgligt och kul för uppföljningen med bolagen kommer bli intressant. Swecare ser med glädje framemot att bli gamla i det här samarbetet för att koppla tillbaka till ambassadör Thesleffs liknelse.


Hör av er om Qatar ligger på er lista av intressanta länder!

torsdag 2 februari 2017

Svensk delegation på workshop och nätverksträff i London med fokus på eHälsaFörst ut på dagen var en workshop anordnad av D Health Ltd som driver Catalyst-programmet och konsulttjänster inom eHälsa. Workshopen inleddes med en presentation av Steven Dodsworth om hur hälsosystemet håller på att glida isär i en publikt finansierad sjukhus-orienterad specialistvård och en privat finansierad kund-orienterad vård för vårdkonsumenter. Denna process utav “Divergence” var huvudtemat för dagen. Under presentationen som byggdes vidare på av Jeremy Cummins så lyftes 5 drivande krafter som gör att utvecklingen går åt detta håll.Därefter fick deltagarna själv bidra med kommentarer kring hur dessa drivande krafter påverkar dem själva och efter några rundor av pappersarbete diskuterades frågorna i gruppen som bestod utav både entreprenörer som storföretag såsom Microsoft och Withings. Slutsatserna kretsade både kring samhällsutveckling, hållbarhet och även hur nya tekniker såsom Internet of Things (IOT), Artificiell Intelligens (AI) kan förändra ekosystemet radikalt. Det var också intressant att notera att de Svenska och Brittiska deltagarna hade lätt att identifiera sig med varandra och vårdsystemen kring Landsting och NHS, samt att barriärerna för att sälja mot publika vården ansågs likvärdiga, men att det fanns stor potential för affärer och samarbeten sinsemellan. Alla var helt överens om att eHälsa inte är ett nationellt fenomen och att bolagen behöver bli bättre på att nå den globala marknaden.
 


Senare på eftermiddagen var det dags att byta möteslokal i värden Olswang LPPs stora och eleganta byggnad för att delta på nätverksträffen för OneNucleus som är en anrik medlemsorganisation för life science bolag i London-Cambridge regionen. Moderator var Lucy Robertshaw som fick igång det fullsatta rummet med några enkla och roliga frågor om Sverige, för att sedan berätta mer om satsningar och relevant fakta om Svensk life science. Hon passade även på att locka Britterna till några av främsta internationella konferenserna inom life science som hålls i Sverige 2017.
 


Därefter var det dags för “The Swedish Showcase” där Swecare och medlemsbolagen presenterade sig. Några Danska var även inbjudna i god grannsämja, och medan eftermiddagen blev kväll och mer kaffe och fikabröd intogs var det dags för paneldiskussionen kring eHälsa och “Wearables” med våra goda vänner Joao Bocas och Anders Björlin.
 En lyckad dag i London helt enkelt!