fredag 30 september 2016

Internationella äldredagen 1 oktober - mot åldersdiskriminering


Den 1 oktober är FN:s internationella äldredag - the International Day of Older Persons.
2050 kommer 2 miljarder - över 20 % - av världens befolkning vara över 60, och de flesta (85 %!) av dessa kommer att bo i låg- och medelinkomstländer. Många du känner kommer ingå i den gruppen, kanske du själv!

Faktum är att Sverige redan är där, med en andel av personer över 65 år som ligger på närmare 20 %.

http://www.who.int/ageing/events/world-report-2015-launch/populations-are-getting-older-full.gif

I takt med stigande ålder ökar behovet av vård och omsorg, och därmed kostnaderna för detta.
En prognos visar att kostnader för äldreomsorg och sjukvård kan komma att öka med 270 % de kommande 25 åren, till 2040.

Därför måste vi uppmärksamma äldres behov och utmaningar vad gäller fysisk, social och psykisk hälsa. Om dessa optimeras kan äldre personer fortsätta vara en aktiv del i och bidra till samhället.

Fokus för 2016 års internationella äldredag är åldersdiskriminering, genom att man uppmärksammar och utmanar negativa stereotyper och missuppfattningar om äldre och åldrande. Åldersdiskriminering finns i någon form i alla samhällen, och tar sig uttryck i individers attityder, i politiken, i media och även inom hälso- och sjukvård. Detta hindrar äldres möjligheter att delta aktivt och att bidra till samhällets utveckling.

Läs mer på WHO:s hemsida och kolla så att du inte åldersdiskriminerar - gör WHO:s Ageing Attitudes Quiz


torsdag 29 september 2016

Digitalisering i Silicon Valley

Efter några riktigt intressanta dagar i Washington så tog sig ungefär hälften av delegationen vidare till Santa Clara och Health 2.0. Konferensen fokuserar på digitala lösningar inom hälsa och passade därför perfekt för den grupp som deltagit i digitaliseringsprogrammet i Washington.

Förutom att delta på konferensen så anordnade Swecare två aktiviteter. Ett studiebesök på Apples kontor i Cupertino i samarbete med medlemsbolaget Chorus och ett möte med Simon Kos, Microsofts Chief Medical Officer. Dessutom anordnade Nordic Innovation House ett antal aktiviteter i anslutning till konferensen där de svenska delegaterna också fick möjlighet att delta.

Först ut på agendan var besöket till Apple på måndagen. Vi började vår rundtur på Apples Wellness center som är en vårdcentral för anställda på Apple. På centret erbjuds även sjukgymnastik, akupunktur och massage. Centret fokuserar inte bara på att erbjuda vård åt redan sjuka utan också på preventiv vård genom att avsätta 30 minuter för varje läkarbesök. På så sätt hoppas man få en bättre helhetsbild av en patients hälsotillstånd, fånga upp eventuella riskfaktorer och förhindra att patienten kommer tillbaka inom kort.


Tyvärr har Apple en strikt policy kring fotografering så gruppfotot utanför huvudkontoret var det enda fotot vi fick publicera. Efter besöket till Wellness center så fortsatte vi till huvudkontoret på Infinite Loop där Dr. Steve Gipstein berättade hur Apple arbetar inom hälso- och sjukvård. Ett exempel som Steve tog upp var sjukhuset Westfriesgasthuis i Nederländerna som ger patienter en iPad där de kan följa sin egen vårdplan, se vilken vårdpersonal som ska behandla en, få utbildning kring sitt sjukdomstillstånd samt tillgång till underhållning. Ett annat exempel var ett sjukhus som använder iPads istället för workstations så kan läkaren snabbt får tillgång till information om testresultat och på så sätt snabbare ta ett beslut så att patienten kan skrivas ut och lämna plats för andra. 

Steve berättade också  om Hälsoappen på iPhones som kan kopplas ihop med ett antal olika mätinstrument som kan användas för att skicka information till appen. Apple arbetar också med medicinsk forskning och genom att arbeta digitalt kan man nå ut till en större population än vad man vanligtvis gör inom forskning.

Vi fortsatte med en presentation av Brad Vroom,  direktör på Apples Executive Briefing Programs, om Apples värderingar och kultur. Brad har jobbat 33 år på Apple och poängterade hur noga Apple är kring vilka som blir anställda. Brad menar att Apple är ett "people company" och det är därför otroligt viktigt att attrahera rätt personer. Man kan bli intervjuad upp till 20 gånger för ett jobb.  

Som ett exempel på hur svenska företag kan tillämpa teknik från Apple berättade Casper Winsnes från Chorus om hur de tillämpar teknik såsom HealthKit och CareKit från Apple i utveckling av ett it-stöd för vården och patienter i ett forskningsprojekt som har sitt ursprung i professor Martin Ingvars forskning inom psykatri. Lösningen möjliggör ett strukturerat arbetssätt för att hantera behandlingsplaner för olika patientgrupper. I tillämpningen finns verktyg och stöd för kontinuerlig utveckling av best practice i form av standardplaner, såväl som hantering av höggradigt individualiserade planer som är anpassade till en enskild patients behov. Patienter kan övervakas som individer (med varningsnivåer för inrapporterade värden) och som en population, vilket möjliggör en kraftigt ökad effektivitet i en verksamhet som hanterar exempelvis kroniker med varierande behov av intervention. En hög nivå på standardiserade gränssnitt och interaktion med vårdinfrastrukturen möjliggör minimerande av dubbeldokumentation för journal - och registerföring.

Vi fick också höra från  Julz Arney från Health Technologies om den nya Apple klockan som både har GPS och är vattentät. 


På tisdag morgon så träffade vi Microsofts Chief Medical Officer, Simon Kos, som berättade om Microsofts hälsostrategi. Microsoft tillhandahåller själva plattformen för företag som vill koppla upp sig och arbeta inom e-hälsa. De stödjer företag med support och råd kring hur man kan använda tekniken men utvecklar inga egna applikationer. Simon visade ett antal exempel som byggts på Microsofts software som  fokuserade på främst övervakning. Bland annat en app som riktar sig mot barn som föds med ett halvt hjärta och måste genomgå ett antal operationer i unga år. Med hjälp av övervakningen i hemmet som byggs på Microsofts plattform så har dödsfall bland barnen kunnat minskas dramatiskt. 
Det var naturligtvis också ett intressant program på själva konferensen. Bland annat en panel om hur data driver beslutsfattande och ny uppfinningar inom hälsa. Deltagare i passet var DJ Patil, Chief Data Scientist på Vita Huset som påminde att för bara 10 år sedan så fanns ingen iPhone. Idag finns det 165 000 hälsoappar i Apple och Androids affärer. Patils huvudpoäng var att när man funderar på vad man kan göra med all ny data så får man inte glömma att fokusera på patienten och människan. Det är patienten som ska stå i centrum och inte själva datan eller investeringar.  Patils anförande följdes av paneldiskussion med Claudia Williams på Vita Husets kontor för vetenskap och teknologi och Greg Orr från Walgreens Boots Alliance, Amy Abergnethy från Flatiron Health, Brad Perkins från Human Longevity och Stuart McGuigan från Johnson & Johnson. 
Brighter pitchar jDome
Nordic Innovation House arrangerade en networking lunch på tisdagen på Health 2.0. Ett antal start-ups, bland annat Swecaremedlemmen Brighter, fick möjlighet att presentera sina innovativa lösningar.  
 
Nordiska montern
Nordic Innovation House fortsatte med ett nätverksmingel i San Francisco på onsdagen samt ett utvärderingsseminarium på torsdagen, men tyvärr var Swecare tvungna att avvika redan på onsdagen. Det har varit några oerhört spännande dagar. Det mer policy fokuserade programmet i Washington och det mer företagsinriktade programmet i Silicon Valley kompletterade varandra mycket väl. Stort tack till alla som deltog och till Socialdepartementet, Sveriges ambassad i Washington och Nordic Innovation House för ett utmärkt samarbete!måndag 26 september 2016

Delegation i USA med fokus på digitalisering

Förra veckan tillbringade delar av Swecare i Washington med en delegation ledd av folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström och runt 20 företag och organisationer.

Första aktiviteten i Washington var i torsdags då vi träffades på svenska ambassaden för ett förmöte, en trevlig lunch och för att bekanta oss med varandra. Flera av de ambassadanställda berättade om sina respektive ansvarsområden och det var mycket matnyttig information att ha med sig inför de kommande dagarna.


Vi fortsatte dagen med seminariet "Health IT: How Technology and Digitization are Redefining Modern Health Care".  Gabriel Wikström inledde seminariet med att berätta om regeringens ehälsovision men också med att avslöja att sitt informella mål är att avskaffa faxen under tiden han är minister. Vi hoppas att han lyckas!


Vi fortsatte med Lucia Savage från den nationella koordinatorn för e-hälsas kontor som berättade om hur de arbetar med e-hälsa i USA, vilka utmaningar man haft och vad man åstadkommit. 

Seminariet fortsatte med två paneler. Den första modererad av Maria Helling om patient empowerment. Panelen bestod av  Seong K. Mun - OSEHRA,  Petronella Warg - Min Doktor, Jamie Ferguson - Kaiser Permanente, Jean-Luc af Geijerstam - eHälsomyndigheten och - Harry Reynolds från IBM. Diskussionerna blev tidvis ganska livliga och behandlade så väl standarder som vem som ska äga patientdata och om patienterna verkligen har blivit "empowered". 


Efter en kaffepaus fortsatte seminariet med panel nr 2 om hur man implementerar de nya lösningarna. Panelen bestod av: Michael Matthews - SEQOUIA Project och Envera Health,  Jan E Larson -Cambio, Robin Wiener - Get Real Health och Anders Lönnberg - Sveriges Life Science samordnare. Panelen återkom gång på gång till vikten av att arbeta tillsammans och inte stänga ut varandra genom olika system som inte är kompatibla. 


Dagen avslutades med en trevlig mottagning på ambassadörens residens.


Andra dagen i Washington började med ett möte med Karen DeSalvo som fram till augusti i år var USAs  koordinator för e-hälsa och nu är assisterande hälsominister. Karen berättade om hur man arbetat med nya ersättningsmodeller som gett möjligheter att experimentera med nya digital teknik för att förbättra vården. Fokus på arbetet för Karen har också varit på interoperabilitet och distribution av information.

Efter Karen DeSalvo berättade Gabriel Wikström lite om Sveriges e-hälsoarbete och lämnade sedan över till Chorus och Brighter som berättade om sina lösningar som exempel på svenska innovativa företag. Karen DeSalvo och hennes kollegor visade sig mycket intresserade av företagsperspektivet och en intressant diskussion fortsatte bland annat om hur USA och Sverige har förhållit sig till standards och för och nackdelar med olika förhållningssätt. 

Vi fortsatte sedan dagen med ett besök på 1776 en inkubator med fokus bland annat på hälsa. Här fick vi dels höra hur inkubatorn arbetar för att underlätta för start-ups och dels lyssna till tre av inkubatorns hälsoföretag. Bland annat var det ett företag som arbetade med positiv förstärkning för att uppmuntra människor att göra hälsosamma val och ett som fokuserade på säkra graviditeter. 

Sista aktiviteten för Washington var ett studiebesök på Veterans Affairs som tillhandahåller sjukvård för veteraner. Vi fick dels höra hur de experimenterar med nya innovationer som inte ännu finns på marknaden, bland annat en sensor som kan avgöra några dagar innan en sjukdom bryter ut att du håller på att bli sjuk. Vi fick också titta på deras elektroniska hälsoplattform som är designad för att vem som helst ska kunna använda den. Dessutom berättade de om hur VA arbetar med telemedicin och vi fick chansen att ställa massa frågor.

För några av oss tog resan slut i Washington medan ungefär hälften av delegaterna fortsatte upp till Santa Clara  och konferensen Health 2.0. Vi ser nu fram emot en spännande konferens och intressanta möten! 

fredag 2 september 2016

VD-träff på Rosenbad


Igår eftermiddags bjöd Socialdepartementets statsråd in Swecare medlemsföretags VD:ar till vår årliga VD-träff. Tillfället är en unik möjlighet för bolag inom hälso- och sjukvården att få ses och tala om främjande insatser och export. Värdar för träffen var folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström tillsammans med barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.


VD-träffen började med att Niclas Jacobsson, departementsråd, chef för enheten för EU och internationell samordning på Socialdepartementet hälsade alla välkomna och uttryckte sin uppskattning för ett rikt samarbete mellan offentlig och privata sektorn och Swecares roll i det. Niclas tog även tillfället i akt att presentera sin kollegor Nicki Khorram-Manesh och Gabriel Andreasson.


Näst på tur var Gabriel Wikström och Åsa Regnér som båda höll engagerande tal om främjandet och viljan att stödja ansträngningar för att föra ut svenska lösningar i världen. Gabriel Wikström lyfte främjandet som en bra kanal för samtal med sin internationella kollegor, hälsa är en global fråga. Åsa Regnér meddelade bland annat att hon kommer att leda Swecares delegation till Kina i höst.


Maria Helling lyfte vikten av att vi på Swecare har en nära relation med er företag för att veta vilka marknader och aktiviteter som ni efterfrågar och som intresserar er, så hör av er!


Anders Henriques och Catharina Borgenstierna presenterade senaste nyheterna inom våra fokusområden "ehälsa och digitalisering" samt "åldrande och hälsa". Efter det följde ett glatt nätverkande.


Vi ser framemot många bra aktiviteter tillsammans med er i höst. Håll er uppdaterade på våra kommande aktiviteter på hemsidan!