onsdag 29 april 2015

Swedish Medtechs årsmöte på Grand Hotel

Idag hålls Swedish Medtechs årsmöte på Grand Hotel i Stockholm. Mikael Damberg inledde mötet och talade om regeringens syn på sektorn. Han konstaterade att andra länder arbetat mer strategiskt vad gäller Life Science-branschen. De har satsat stort och ser också resultat. Vi måste lära av dessa och vi behöver en kraftsamling i Sverige. Damberg talade vidare om att många företag han talat med vittnar om att det är för svårt att komma i kontakt med vården och in på den svenska marknaden. Vissa företag väljer därför att gå direkt på export. Det duger inte menade näringsministern, länken till sjukvården är enormt viktig och har varit vår framgångsfaktor historiskt. Staten måste stödja sjukvården så att den kan bli motorn och bidra till att driva fram innovation och nya produkter och lösningar. Han tycker dock att det idag finns ett betydligt större intresse från vården, nästan en tävlan mellan de större landstingen, för mötesplatser och kontakt med entreprenörer och en vilja att ta emot nya produkter, jämfört med för ett par år sedan. 

Vidare talade Damberg om hur det statliga riskkapitalet ska finnas tillgängligt även i ett företags tidiga skeden. Vi måste även vända utvecklingen av svensk export som sedan millennieskiftet gått åt fel håll. Något som också Anna Lefèvre Skjöldebrand, Swedish Medtechs vd, visade några inte helt upplyftande bilder på i sitt öppningsanförande. 
Vi har ett strukturellt problem, svensk export är för inriktad mot Europa och inte mot de delar av världen där framtidens tillväxt finns. Asien är ett av de mest prioriterade områdena i regeringens strategier liksom Nordamerika. Nya generalkonsulat ska öppnas i tex New York. Glädjande ord!

Fler intressanta talare följde. Christina Åkerman från ICHOM talade om värdebaserad vård och hur man mäter värde i vården. Efter det tog Barbro Fridén, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset, plats på scenen och berättade om det imponerande arbete gällande värde för patienterna som ägt rum i Göteborg. Hon konstaterade inledningsvis att de största medicinska hoppen i historien gjordes av faktorer som inte direkt har med vården att göra, som rena underbyxor, rent vatten, penicillin och mödravård. För att vi idag skulle kunna få samma revolutionerande effekter skulle befolkningen behöva sluta röka och dricka alkohol, börja träna samt sova ordentligt. Tänkvärt. Eftermiddagen fortsätter med fler talare och mingelmöjligheter.fredag 24 april 2015

Kinaresan fortsätter i Nanjing och Shanghai

I torsdags kom vi fram från Peking till staden Nanjing i den kinesiska provinsen Jiangsu. Jiangsu står för 11% av Kinas ekonomi och med sina 78 miljoner invånare är det en av de största regionala ekonomierna i Kina. 


Också i Nanjing arrangerades ett seminarium med deltagare från Jiangsus hälsokommission, sjukhus och andra aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet. Ny key note från Jiangsu var Mr. Chen Yijang, biträdande direktör från Jiangsu Health Commission. Vi hade också två nya svenska talare med oss, Peter Lanbeck - verksamhetschef på infektionssjukdomar, SUS och Anders Bergenfelz - Professor överläkare verksamhetschef Practicum.
Fredrik Lauritsen från Envac pratar waste management
Efter seminariet begav vi oss till sjukhuset Drum Tower Hospital.  Efter ett möte med sjukhusledningen fick vi en rundtur på sjukhuset och besökte  det historiska museet och avdelningen för radiologi.

På eftermiddagen tog vi återigen tåget till Shanghai där svenska handelskammaren i Shanghai stod värd för en mottagning med svenska företag aktiva i staden.
Igår var delegationsresans sista dag och den tillbringades i Shanghai. Vi startade dagen med ett möte med Shanghai Health Commission som berättade om sina prioriteringar och utmaningar inför framtiden. Efter en avslutningslunch med hela delegationen bar det av till ett sista studiebesök  på Rujin Hospital.

Rujin hospital är ett universitetssjukhus som grundades 1907. Besöket startade med ett möte med sjukhusledningen som var mycket intresserade av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och framförallt hur vi finansierar vår sjukvård. Eftersom Rujin hospital är ett framstående universitetssjukhus disukterades också utbildning av läkare och vårdpersonal ingående och företagen fick möjlighet att ställa frågor till ledningen. Besöket avslutades med en rundvandring på avdelningen för bröstcancer.
 Det har varit några långa och intensiva dagar med en stor delegation på över 50 personer och besök till flera olika städer.  Kina är ett av Sveriges fokusländer inom hälsosamarbetet och detta kommer så klart att fortsätta med den nya action plan som skrivits på av respektive länders hälsoministrar. Vi är mycket nöjda med resultatet av resan och vill tacka alla som har deltagit denna gång!

onsdag 22 april 2015

Swecare på plats i Kina - Beijing

Delegationsresan till Kina inleddes i Beijing på söndagskvällen med ett introduktionsmöte och mingel för alla delegater. Vi gick igenom programmet, lyssnade till en presentation om det kinesiska hälsosystemet av Christer Ljungwall från Tillväxtanalys och alla företag fick möjlighet att presentera sig själva för ministern och de övriga i den officiella organisationen. Förutom de 17 deltagande bolagen består delegationen av representanter för Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Myndigheten för Vårdanalys, KI, SLL och SUS. Delegationsledare är Minister Gabriel Wikström och syftet med resan är att träffa den kinesiska hälsoministern, främja svenska intressen samt skriva under en ny handlingsplan för det svensk-kinesiska samarbetet på hälsoområdet.

Måndagsmorgonen började med ett studiebesök på det prestigefulla Beijing Hospital som är öppet för allmänheten men har särskilt ansvar för att ta hand om seniora partifunktionärerna. (bland annat flyttar ett hundratal av läkarna till en annan stad under tre månader på sommaren för att kunna vara nära de partitoppar som vanligtvis semestrar utanför Beijings smoggiga sommarhetta). Under en rundvandring i sjukhusets museidel visades bilder på kända politiker som varit patienter på sjukhuset, bla Mao Zedong, Deng Xiaoping och de senare presidenterna. Vår delegation togs emot av MA Yan, vice director, directors Office, Yu Pulin och Pan Qi, vice director medical departement. På sjukhuset har man nyligen etablerat ett National Gerontology Medical Center och man uttryckte stort intresse för samarbete på äldreområdet. De livsstilsrelaterade sjukdomarna har stort fokus och man är ledande inom bla diabetesforskning. Man satsar över huvud taget mycket på forskning och ansvarar även för utbildning och vidareutbildning av läkare i huvudstadsområdet.
Efter lunch var det dags att hålla det första av två seminarium på temat ”Sino-Swedish Seminar on Efficient and Safe Health Care”. Det andra kommer att hållas i Nanjing på onsdag.

Innan öppningsseminariet fick vi lyssna till en riktig hårdrockare, Magnus Rosén tidigare bandmedlem i det svenska heavy metal-bandet HammerFall men som numera ägnar sig åt musikterapi.

Maria Helling modererade öppningsseminariet och efter att ha hälsat välkomna så lämnade Maria över till Mr. Li Mingzhu, biträdande generaldirektör på hälsoministeriets internationella avdelning. Mr. Li underströk vikten av den långa tradition av diplomatiska relationer mellan Sverige och Kina och det goda samarbetet mellan privata och offentliga institutioner och nämnde samarbetsområden som AMR-frågan, cancer och utbildning.Minister Gabriel Wikström tog sedan över och underströk också han vikten av det goda samarbetet mellan länderna. Ministern kom direkt från Hälsominister Li Bins kontor där en ny action plan för samarbetet under MoU:t har skrivits under. Efter Gabriel tog de två key note talarna vid, Ms. Yu Xiaochu, ordförande för chairman of Nursing care management commitee och Fredrik Lennartsson från myndigheten för vårdanalys. Fredrik pratade om Sveriges utmaningar på vårdområdet och den nya typ av patienter som kräver allt större del av vårdens resurser; kroniska och multisjuka. För att hantera den nya patientgruppen och de som lever allt längre behöver den svenska vården förbättras på ett antal områden. Fredrik tog upp 6 punkter som man måste fokusera på som en mer jämlik vård oavsett var man bor, prevention, proaktivitet (identifiera riskgrupper innan de blir sjuka och förhindra att de blir sjuka), patient centrerad vård, kvalitetsutveckling och behovsdriven innovation.Efter den inledande sessionen så delades gruppen upp i tre olika break-out sessions: 1) Antibiotic Resistance and Infection Prevention and Control, 2) Innovative health care; Hospital, Equipment and Infrastructure and 3) Health Care Management & Training and Capacity Building. 


På tisdagen var det dags för vårt andra studiebesök på det topprankade sjukhuset, Peking Union Medical College Hospital, PUMCH. Sedan 2010 placerar sig PUMCH i toppen av "Best Hospital Ranking in China" varje år. Sjukhuset grundades 1921 av Rockefeller Foundation men övergick senare i statens ägo. Under 50-talet gick det exempelvis under det tidstypiska namnet "Anti-Imperial Hospital". Flera av de svenska företagen har produkter på sjukhuset, bland annat har Sectra installerat ett av sina visualiseringsbord som används framförallt i utbildningssyfte. Man har även många internationella samarbeten med exempelvis KI och Johns Hopkins.Innan avfärd från Beijing till vårt nästa stopp Nanjing genomfördes en workshop tillsammans med sex representanter för den regulatoriska myndigheten China Food and Drug Administration (CFDA). Efter en genomgång av systemet och de reformer och förändringar som genomförts under de senaste åren följde en diskussion där de svenska bolagen deltog. Många frågor handlade om handläggningstiderna som generellt är betydligt längre än i Europa. CFDA var öppna med att även de ser detta som ett problem. Till stor del beror det på underbemanning, något hundratal personer ansvarar för godkännande av läkemedel och de medicintekniska produkterna och det inkommer mer än 20 000 ansökningar per år.

Efter två intensiva dagar begav vi oss på tisdagseftermiddagen med höghastighetståget till Nanjing för ytterligare ett seminarium, möte med den lokala regeringen och sjukhusbesök.torsdag 16 april 2015

Välkommen CAS AB som ny medlem i Swecare

I början av året gick Skara-företaget Clean Analytical System AB (CAS) med som medlem i Swecare, efter att ha deltagit Swecares delegationsresa i november. För att höra om resan gett något resultat hittills ringde vi upp direktör Leif Norberg.

Berätta först lite om företaget och din roll. CAS startades i slutet av 80-talet av Bengt-Inge Brodén, som, i sitt arbete inom sjukhuslaboratorier, hade sett problemet med risk för kontamination av blod mellan laboratoriepersonal och provmaterial och utvecklade en produkt som eliminerar den risken. Ett annat problem som Bengt-Inge sett var att metallbäcken både kan vara obekväma att använda och dessutom finns en risk för skvätt och spill. Detta ledde till utvecklingen av P-Bag, en lätthanterlig och hygienisk plastpåse som ersätter bäcken. Idag är sjukvården och främst äldrevården den största marknaden, men den används även av militären i situationer när man inte har tillgång eller tid att besöka en toalett.

Vid en medtek-mässa i Tyskland blev företaget kontaktat av representanter för Röda Korset och Läkare utan Gränser, som var intresserade av företagets produkter, men även nämnde att det finns behov av enklare byggnader som kan ersätta tält i katastrofsituationer. Bengt-Inge funderade och utvecklade så RS Shelter, prefabricerade hus som kan anpassas för användning som fältsjukhus, vårdcentral, skola, personalbostad mm. Sedan augusti 2012 finns t ex ett antal personalbostäder uppställda i flyktinglägret Dadaab i Kenya. Husen sätts upp på knappt en timme, är miljövänliga, hygieniska, väl anpassade till tuffa förhållanden och mycket hållbara.

Demo-klinik och boendebyggnad i uppställd i Kampala
Jag kom själv i kontakt med CAS och Bengt-Inge i mitt förra jobb som managementkonsult, med inriktning internationell expansion. Efter något år fick jag frågan om jag inte kunde engagera mig mer i företaget, och sedan årsskiftet 2012/13 jobbar jag som direktör i CASAB.

Ni deltog i delegationsresan till Rwanda och Uganda i november 2014. Har det gett några resultat än så länge? Under delegationsresan fick vi många bra kontakter, främst med den privata sjukvården. Vi förstod också att Uganda just nu satsar på att öka antalet kliniker/vårdcentraler på landsbygden. Ett problem kopplat till detta är att det är svårt att få personal till klinikerna pga. bristen på hyfsat boende i närheten. Vi såg att våra prefabricerade hus kan vara en lösning, och ville gärna visa på ett alternativt byggsätt. Under delegationsresan kom vi i kontakt med Uganda Healthcare Federation (UHF), och vi började snabbt planera tillsammans med dem för att sätta upp en demonstrationsklinik och i anslutning till det en personalbostad. Först tänkte vi sätta upp dem vid ett sjukhus i Kampala, men det fanns inte tillräckligt med utrymme där. Valet föll därför på ett stort hotell mitt i stan.

Det visade sig var en lyckad lösning – hotellchefen kände flera läkare, som han bjöd in, folk från bl.a. FN och NGOs bodde på hotellet och blev nyfikna, och vi fick låna en del möbler från hotellet. Till klinikbyggnaden hade vi lånat i en undersökningsbrits från ett sjukhus, diagnostikutrustning från HemoCue mm, som gjorde att det verkligen såg ut som en klinik. Christian Fogelström från Svenska ambassaden i Kampala invigningstalade, och totalt sett hade vi säkert 100 besökare den första dagen. Flera av dem hade vi tidigare träffat på den workshop som Swecare och UHF anordnade i november. Byggnaderna stod uppställda i en vecka. Flera organisationer i Uganda är intresserade, och tack vare internationella hotellgäster även organisationer verksamma i Burundi, Centralafrikanska Republiken och Sydsudan. Det är jätteviktigt för ett företag som vårt att kunna visa upp sig på detta sätt!

Ugandiska läkare besöker demo-kliniken

Varför blev ni medlemmar i Swecare? Både Bengt-Inge och jag kände till Swecare sedan innan. Vi deltog i Afrika-dagen i september 2014, och fick då bl.a. höra om den planerade delegationsresan till Rwanda och Uganda, som vi sedan var med på tillsammans med våra ugandiska och kenyanska representanter. Vi var lite osäkra på vad resan skulle kunna ge oss – CAS ihop med AstraZeneca till exempel. Så föll det sig så att vi var rätt i tiden och att vi fick väldigt mycket uppmärksamhet både från offentligt och privat håll. Resan blev en mycket positiv upplevelse, som gav oss möjlighet att visa upp oss. Genom resan har vi också knutit kontakter med t ex HemoCue lokalt i Östafrika, vilket kan ge båda företagen fördelar, såsom i demonstrationskliniken. Swecare bidrar till att öppna dörrar, och sedan är det upp till företagen att göra något av det. Det är just det vi håller på med nu i Uganda, och som sagt ser jag stor potential i Uganda men även i regionen i övrigt.

onsdag 15 april 2015

Workshop i hållbar sjukvård

Igår arrangerade Swecare och stiftelsen TEM en workshop i hållbar sjukvård. Workshopen är ett led i att ta fram en nationell innovationsagenda för hållbar sjukvård och det var ca 25 deltagare som hade samlats i Swecares lokaler för att diskutera frågorna.

Swecare började med att hälsa välkomna för att sedan lämna över till Daniel Eriksson från TEM som berättade lite om vad hållbar sjukvård innebär och hur väl Sverige står sig internationellt på området. 

Sverige är ett mycket gott föredöme inom hållbar sjukvård internationellt sett. Detta har framförallt att göra med att man har arbetat med miljöfrågor länge i Sverige och att vi dessutom har en holistisk syn på miljöarbetet istället för att inrikta oss speciellt på specifika områden. 
 
Karolinska universitetssjukhus miljöchef Gustav Eriksson tog sedan över och berättade om hur sjukhuset arbetar med hållbarhet och miljö. Gustav Erikssons följdes av ett antal företagsexempel som arbetar med hållbar sjukvård. 

Vi delade sedan upp oss i tre grupper för att diskutera ett antal frågor relaterat till hållbarhet och sjukvård. Som så ofta så hamnade vi i en diskussion om upphandling och hur man som ett innovativt företag med hållbara lösningar kan komma in på den svenska hälso- och sjukvårdsmarknaden.

Dagen var mycket produktiv och vi kunde definitivt ha diskuterat mycket längre. Den 28e maj är det en kick-off för det Nordiska Centret för hållbar sjukvård i Malmö och vi hoppas att många av er har möjlighet att komma. Mer information skickas ut inom kort, men redan nu kan ni läsa mer om programmet här.