onsdag 16 mars 2016

Åldrande och hälsa + Kina = sant

Ett litet tekniskt missöde på tåget gjorde att blogginlägget publicerades innan det var klart. Här följer nu den korrekta versionen:

Idag har vi haft nummer 2 i en serie om tre seminarier om vårt projekt Åldrande och hälsa och om affärsmöjligheter i Kina. Först ut var Malmö i går eftermiddag. Idag var det Göteborgs tur, och imorgon bitti är det dags för Stockholm.

Seminarierna inleddes med välkomnande ord från våra samarbetspartners Medeon i Malmö och Business Region Göteborg, och jag passar på att tacka för utmärkt samarbete runt seminarierna. 
Efter en introduktion till Swecare berättade vi om vårt Vinnova-finansierade projekt Åldrande och hälsa. Projektet går ut på att sprida kunskap både om det svenska systemet och svenska lösningar brett inom området äldrevård och -omsorg. Detta göra genom en beskrivning av vår äldrevård på policy-, forsknings- och implementeringsnivå. Vi vill också identifiera det svenska erbjudandet, och visa upp det svenska "smörgåsbordet" av lösningar. Baserat på detta utvecklar vi tillsammans med företagen och andra aktörer ett koncept för marknadsföring och till viss del paketering av utbudet. 
Simon Westerlund från Nordic Business House berättade sedan om hur det är att göra affärer i Kina som liten aktör, vad som händer i Kina just nu och delade med sig av sina erfarenheter från 7 år i Shanghai. Kinas ekonomi är idag två-spårig med den traditionella ekonomin dominerad av tung industri, och den nya som är baserad på konsumtionsvaror, high-tech tillverkning och tjänster, däribland hälso- och sjukvård/life science. Drivkrafterna för denna sektor är den stora befolkningen som dessutom är åldrande, ökande kroniska sjukdomar och regeringens reformer. Där ingår bl a att alla kineser ska få tillgång till basal sjukvård till 2020. Samtidigt har man nu en växande medelklass vars efterfrågan på högkvalitativ sjukvård ökar stadigt.De utmaningar och möjligheter som ses för den kinesiska marknaden består i det regulatoriska och legala landskapet och höga barriärer för att komma in på marknaden, där man kan se en del regellättnader och en del ändringar som innebär tuffare regler för utländska bolag. Vidare har vi kulturella skillnader och marknadens enorma storlek. Rekommendationen är att börja bit för bit, att ta sig an hela landet i ett svep går knappast. Andra utmaningar är den lokala konkurrensen, som är hög bl a tack vare statliga stöd, men fortfarande går det att konkurrera med kvalitet, och IP-rättigheter. Simon menar att fördelarna med att komma in på den kinesiska marknaden ändå oftast överväger risken att ev. bli kopierad och att man minskar risken genom att ständigt ligga steget före.Nästa talare var Michael Peterson, som trots sitt namn nu besökte Skandinavien för första gången. Han arbetar för CIRS, ett företag med 200 anställda inom regulatoriska frågor för kemiska produkter, livsmedel, läkemedel och medicinteknik. Vi fik en överblick av det kinesiska systemet för certifiering, vilket först utgår från vilken riskklass produkten har, där klass 1 har ett enklare förfarande som är både billigare och går fortare. Klass 2 och 3 tar mellan 8-18 månader (beroende på om kliniska försök behövs el ej). 
Vi fick också möjlighet att presentera det projekt som Swecare nu har i samarbete med ACCESS Health International, om ett "primärvårdssjukhus" i en stad söder om Peking. Det är ett spännande projekt med China Development Bank Captial som delfinansiär, och där vi kommer att utreda vilka delar av en svensk vårdcentral som kan användas i Kina. Området där vårdcentralen/sjukhuset kommer att ligga är ett utvalt pilotområde för att arbeta för reform av den kinesiska hälso- och sjukvården och life science. Vårt projekt blir därför extra spännande, för det kan möjliggöra att prova modeller som annars inte skulle fungerar i det kinesiska systemet. Vi söker nu företag som är intresserade av att delta i det fortsatta arbetet med att ta fram koncept och på sikt kunna leverera lösningar till vårdcentralen. Om allt faller väl ut finns goda möjligheter att rulla ut konceptet - i Kina, t ex via bankens andra 140 stadsutvecklingsprojekt, eller att testa det på andra marknader. Hör av dig till oss om du missade seminariet och vill veta mer - eller kom på seminariet i Stockholm imorgon kl 8.30 (det finns några platser kvar, men anmäld dig i så fall till anna.riby@swecare.se).

Vi fick förstås också möjlighet att nätverka och diskutera vidare i samband med frågor från den alerta publiken, och efteråt under mingelstunden - tack för många intressanta inspel och idéer, och stort intresse för ämnena.


tisdag 15 mars 2016

Möte om hälsosamarbete i St. Petersburg

Efter den lyckade kick-offen igår var det dags för delar av Swecare att ta sig till St. Petersburg för ett arbetsgruppsmöte mellan ryska hälsoministeriet och svenska socialdepartementet. Swecare  deltog för att lyfta vikten av samarbete med den privata sektorn och bjöd dessutom in ett antal svenska företag att delta i mötet. Tidigare har Swecare haft ett mycket aktivt samarbete med Ryssland och framförallt St. Petersburgs-regionen och det var väldigt roligt att vara tillbaka och träffa gamla vänner.

Dagen började med att de två ordföranden för arbetsgruppen, Svetlana Axelrod från ryska hälsoministeriet och Niclas Jacobson från Svenska Socialdepartementet hälsade välkomna. Fokus för dagen var på AMR, icke-smittsamma sjukdomar, neonatal vård, medicinsk simulering samt samarbete med den privata sektorn. Under dagen fick vi höra från ett antal intressanta talare och det stod helt klart att vi står inför liknande utmaningar. Sverige och Ryssland har en lång historia av samarbete på hälsoområdet och det arbetet fortgår.


Vi hade tre svenska företag som deltog på seminariet. Det var AstraZeneca, Semrén & Månsson och Aprovix. De fick alla chansen att presentera sina lösningar och produkter efter ett inledande anförande av Swecare som talade om vikten av samarbete mellan alla sektorer i samhället.


Dagen avslutades med en mottagning på generalkonsulns residens och trots att samarbetet inte är lika aktivt som det en gång varit var känslan att det finns förutsättningar för ett intensifierat samarbete och ett stort intresse för Sverige som samarbetspartner. 
Promenad till hotellet i ett blåsigt St. Petersburg

måndag 14 mars 2016

Kick off för Swecares satsning på Digitalisering

Swecares drog idag igång satsningen på vårt nya fokusområde Digitalisering. Detta gjordes genom en Kick off i Svensk handels lokaler med över 70 deltagare. Syftet med mötet var att lyssna till inspirerande talare av personer som kan området samt att diskutera hur vi kan samarbeta samt vilken typ av aktiviteter som vore intressant för företag, organisationer och myndigheter att delta i.

Dagen började med att Karin Johansson och Maria Helling hälsade välkomna för att sedan lämna över till Ylva Wide som var dagens moderator. Temat till ära hade vi ett digitalt verktyg till hjälp för att fång in publikens kommentarer och synpunkter och första frågan som skickades ut till publikens mobiltelefoner var "Vad har Sverige att erbjuda omvärlden inom digital hälsa?".

Dagens första talare var statssekreterare Agneta Karlsson som berättade lite om regeringens nya E-vision. Agneta poängterade att regering lägger stor vikt vid digitaliseringsfrågan och uppmanade de närvarande att engagera sig i Swecares nätverk för att tillsammans sträva efter en ökad internationalisering på området.

Håkan Eriksson, professor  KI, tog sedan över och talade om hur digitaliseringen påverkar framtidens sjukvård och hur patienter i framtiden kommer att ställa annorlunda krav i takt med utvecklingen. Håkan poängterade också att patienter har mycket olika behov och hur viktigt det är att kunna möta de individuella behoven.
Daniel Forslund, innovationslandstingsråd SLL, fortsatte sedan med att berätta om nya satsningar på området i SLL. Bland annat håller alla landsting nu på att införa digitalt högkostnadskort. 

Efter de tre talarna var det dags för en panel bestående av Nina Sellberg, KI, Jan E Larsson, Cambio, Johan Gustafsson, Visiba Care och Henrik Norström, Brighter. Paneldeltagarna presenterade kort sig själva och sina produkter eller lösningar. Sedan följde ett antal frågor om tankar kring internationalisering och hur Swecare kan vara ett stöd för svenska företag som vill ut på den internationella marknaden.

Efter själva mötet fortsatte eftermiddagen med ett trevligt mingel. Från Swecares sida är vi mycket nöjda med dagen. Vi har fått mycket intressanta intryck, kommentarer och synpunkter som vi tror kan hjälpa oss att förbättra vårt arbete. Vi har dessutom fått kontakt med ett antal nya spännande aktörer som vi hoppas vill ta en aktiv del i vårt digitaliseringsnätverk. Nästa steg på det här området är att vi kallar till ett uppföljande nätverksmöte med de aktörer som signalerat att de vill delta aktivt i arbetet. Vi kommer också att i vår genomföra en resa till E-health week i Amsterdam i början av juni och en resa till USA i höst. Mer information om de två aktiviteterna kommer inom kort.

fredag 11 mars 2016

Inkommande kinesiskt besök från Civil Affairs Bureau i Nanjing

Idag hade Swecare en kinesisk delegation på besök i Sverige för att lära sig mer om svensk äldreomsorg. Delegationen bestod av ett antal personer från framförallt Civil Affairs Bureau of Nanjing City Municipal  Government som bland annat ansvarar för äldreomsorg för staden med 9 miljoner invånare. Delegationsledare var direktören för Civil Affairs, Chen Xue Rong.

Delegationen var intresserade av att träffa ett svenskt privat äldreboende och Swecare tog därför med dem till Humanas äldreboende Ekbacken. På Ekbacken togs vi emot av Mitra Bejanpour, verksamhetschef på Humana Ekbacken, Linnéa Sanfridson, biträdande chef och Hanna Göthlin, regionchef äldreboende Humana.

Humana är ett av Sveriges största privata idédrivna omsorgsföretag med 14000 medarbetare. Målsättningen för företaget är att dagligen bidra till att förbättra livskvaliteten för alla de människor som är kunder hos Humana. 

Efter en presentation av den svenska äldreomsorgen och Humana så fick vi en rundtur på boendet. Delegationen hade många frågor och visade stort intresse för både äldreboendet och organisationen av svensk äldreomsorg generellt. Det var mycket intressant besök och stort tack till Humana för att vi gick komma! 

torsdag 3 mars 2016

Arbetsgrupp i Indien


På plats i New Delhi, Indien, sedan igår och idag var det dags för möte i arbetsgruppen under det svensk-indiska MoU:t på hälsoområdet. Gruppen leds av en representant för det indiska hälsoministeriet, Dr. Panda, och av chefen för Socialdepartementets internationella enhet, Niclas Jacobson. I Dr. Pandas introduktion tog han upp att det här samarbetsavtalet är ett av de bäst fungerande där man hållit kontinuerliga möten och relativt hög aktivitetsnivå under de sex år det existerat. Han refererade sedan till den förstärkning av budgeten på hälsoområdet som regeringen i Indien beslutat om, vilket kommer innebära ett antal nya stora satsningar för att förbättra och bygga ut den offentliga vården i Indien. Ett område som särskilt lyftes är dialys och njursjukdomar. Genom en stor satsning kommer regeringen skjuta till medel så att man på delstatsnivå kan skapa ett antal kliniker för vård och dialys. Man vill gärna göra detta tillsammans med privata aktörer i s k public-private partnerships. Man vill vidare satsa stort på vård av den åldrande befolkningen, två nationella center på äldreområdet håller på att skapas, ett i Delhi och ett i Chennai, och inte mindre än 20 center för geriatrisk vård på regional nivå. Ett annat område man är väldigt intresserad av att samarbeta med Sverige inom är tertiary care. Över hela Indien byggs just nu ett antal nya universitetssjukhus efter modell av det stora universitetssjukhuset AIIMS i Delhi och samtidigt uppgraderas delstaternas medical colleagues. Även Niclas nämnde i sitt anförande att samarbetet är ett av de mer prioriterade för den svenska regeringen och att det hänvisades till detta under statsminister Stefan Löfvéns resa till Indien för några veckor sedan i diskussioner med premiärminister Modi. 

 

Efter detta var det dags för de myndigheter som deltog i arbetsgruppens möte att redovisa utvecklingen på sina respektive områden. Först ut var National Center for Disease Control, NCDC, som länge samarbetat med svenska Folkhälsomyndigheten. En action plan för att hantera AMR ska tas fram senast 2017 och i det arbetet vill NCDC gärna ha svenska Folkhälsomyndighetens stöd. Nästa samarbete stod forskningsorganisationerna Forte och ICMR för. I somras undertecknade de ett avtal om att samarbeta inom äldreområdet. Fokus är training and capacity building samt innovativa hjälpmedel. Det sista myndighetssamarbetet som behandlades var det mellan Läkemedelsverket och motsvarigheten CDSCO.Swecare fick efter detta presentera hur samarbetet utvecklas för privata aktörer. Ett första område som togs upp var just de regulatoriska processerna som myndigheten CDSCO ansvarar för. För många svenska företag upplevs registreringsprocessen krånglig och kan bli både utdragen och kostsam. Det kan bla krävas omfattande kliniska prövningar utförda i Indien och processen är genomgående svåröverskådlig. Det verkade dock finnas en medvetenhet för de här problemen från den indiska sidan och man förklarade att man gör relativt stora satsningar på att stärka sin kapacitet, öka antalet tjänstemän som hanterar frågorna för att både förbättra och snabba på tiden. Man skulle också inom kort publicera riktlinjer för hur processerna ska se ut för att underlätta registrering. Man sade sig studera hur andra länder som Sverige och USA har byggt upp sina system. 

 

Swecare tog sedan upp att många av de svenska privata aktörerna har stora svårigheter med att komma i kontakt med rätt personer inom den offentliga vården både på policynivå och på mer operativ nivå. Flera företag har idéer och förslag på hur man skulle kunna utveckla ppp:s men ofta har man inte ens lyckats inleda en dialog. Swecares förslag är därför att man inom ett antal områden där det finns svenskt intresse rent praktiskt inleder dialog mellan offentlig sida och de svenska privata aktörerna för att diskutera intressanta gemensamma projekt. De områden som föreslogs var cancer, utbildning/ skill development, infection control, eHälsa/ digitalisering samt elderly care. Indierna ställde sig positiva till idén. Nästa steg är att följa upp detta med Ministry of Health i Indien och utforma en plan. Sedan ska en delegation från Indien med representanter från universitetssjukhusnivå (tertiary care) ska komma till Sverige och inleda en dialog inom dessa områden. Detta ska följas upp med konkreta work shops i Indien.

 

Slutligen presenterade Business Sweden sitt arbete med den sk hälso- och sjukvårdsplattformen i Indien. Den utgörs av tre företag och ett universitet som tillsammans med ambassaden, konsulatet i Mumbai och Business Sweden fördjupat sitt samarbete och tillsammans med indierna utvecklat ett koncept för utbildning av sjuksköterskor ibland annat inom infektionskontroll, sårvård mm. Den indiska sidan uttryckte stort intresse även för detta och verkar mycket intresserad av att stärka just området utbildning på olika sätt.

 

 

onsdag 2 mars 2016

Digitalisering är hett!

Idag deltog delar av Swecare på ett seminarium om digitalisering och hur de nya förutsättningarna påverkar arbetsmarknaden. En ökad digitalisering påverkar naturligtvis alla delar av samhället, också  hälso- och sjukvården. 


Smarta IT-lösningar, appar och telemedicin förväntas kunna utveckla, förbättra och effektivisera vårdsystemen och Sverige ses ofta som en föregångare. Vi tar till oss ny teknik snabbt, har innovativa bolag och har under ett antal år varit framstående inom IT både generellt och inom sjukvården. Inom vården arbetar man med att hitta sätt att interagera med entreprenörer och innovatörer, innovationsplatser och plattformar skapas där man vill uppmuntra till nya initiativ som kan möta vårdens behov.

Swecare kommer framöver att ha ett särskilt fokus på just Digitalisering. Vi håller nu på att samla kunskap och träffa aktörer som är intresserade av att tillsammans med oss titta på vad Sverige har att erbjuda på området och hur vi kan underlätta en internationalisering. Är du en sådan aktör så ta gärna kontakt med oss på info@swecare.se och missa inte vår kick-off för Digitaliseringssatsningen den 14e mars. Mer information om seminariet hittar ni här.