torsdag 19 november 2020

Så svarar Naslund Medical på krisen

Hej Samuel Näslund, VD på Naslund Medical AB. Som pionjär och ledare i utvecklingen av markörer för korrekt positionering marknadsför Naslund Medical AB den patentskyddade produkten Gold Anchor. Flagskeppsprodukten som ger ökad precision vid strålbehandling och spelar en viktig roll inom cancervård i stora delar av världen. 

2019 vann Naslund Medical inte bara det prestigefyllda priset Swecare Export Award utan utsågs även till Gasellföretag av Dagens Industri. En utmärkelse som går till bolag med snabb och uthållig tillväxt. Utmärkelsen har delats ut i över 20 år nu och enligt Dagens Industri är det endast en procent av alla företag som uppnår kriterierna för det hedervärda priset. Inte nog med det, nu kammar Naslund Medical hem utmärkelsen Gasellföretag för andra året i rad! En fantastisk nyhet som måste uppmärksammas i tider som dessa. Stort grattis!

1. Berätta – hur påverkades Naslund Medical av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

Vår guldmarkör fyller en viktig roll i strålbehandlingen av patienter över stora delar av världen. Vår initiala oro var därför om vi skulle kunna leva upp till vår normalt sett mycket höga leveranssäkerhet. Skulle vi kunna få leverans av vissa komponenter från norra Italien? Skulle vår egen produktionspersonal lyckas hålla sig friska? Vi klarade oss väl till idag men har ändå valt att öka både vårt råvaru- och färdigvarulager. 

Säljorganisationen påverkades väldigt mycket när man inte längre kunde besöka sjukhus. Mässor ställdes in eller ersattes av online-möten. Vi permitterade dock ingen. Vi satsade istället på utökad marknadsföring både online och via brevutskick och kontaktar nu i högre grad potentiella kunder via telefon, email och videokonferens. 

2. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

Vårdskulden är en av de allvarligaste effekterna. Det är tragiskt att nya cancerfall inte har upptäckts i samma takt som tidigare. Det har temporärt lett till en något lägre orderingång för oss, men drabbar framförallt patienterna. 

Restriktionerna att resa internationellt känns fortfarande som ett stort hinder. Men samtidigt tvingar det alla att snabbt bli bättre på att mötas på distans, vilket i grunden är positivt. 

3. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Naslund Medical och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

Inom strålbehandlingen har det redan funnits en trend mot förkortad behandlingstid genom s k hypofraktionering, dvs högre dos vid färre tillfällen. Givet vårdskulden och intresset av att minimera antalet sjukhusbesök så kommer den trenden accelerera. Då blir det ännu viktigare att alltid positionera patienter med hög precision. Det kommer öka användningen av guldmarkörer och samtidigt gynna både patienter och samhället.

4. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

Vi säljer redan vår produkt i t.ex. Europa, USA, Japan och Ryssland men kommer fortsätta expandera internationellt. Vi välkomnar därför all hjälp vi kan få med att identifiera och utvärdera attraktiva nya marknader i Asien, Latinamerika och Afrika. Vi deltar också gärna i nätverkssammanhang – det är inspirerande och lärorikt att få ta del av den stora erfarenhet av internationalisering som finns bland andra svenska medtech och life science företag.


>> Gold Anchor website
>> Gold Anchor LinkedIn 

Gasell har under 20 år delat ut priser till landets främsta tillväxtföretag. Välkommen att ta del av ett innehållsrikt program, spännande gäster från näringslivet, prisutdelningar och analyser kring det rådande läget för Gasellföretagen i Sverige den 8 december. Kostnadsfritt men föranmälan krävs.

>> Inbjudan till Gasell Live 2020 - 8 december


tisdag 3 november 2020

Så svarar Doctrin på krisen

Hej Anna-Karin Edstedt Bonamy, Vd på Doctrin AB. Ni är ett hälsoteknikbolag som grundades 2016 vars plattform hjälper vårdgivare att intelligent digitalisera patientresan för att därigenom skapa ett mer tillgängligt, integrerat och effektivt vårdekosystem. Doctrin är Sveriges ledande B2B-plattform för digifysisk sjukvård och nås av drygt 2 miljoner människor. Den är implementerad på mer än 200 vårdenheter, med nästan 9000 vårdmedarbetare och hanterar mer än 1.2 miljoner patientärenden per år. Ni har haft ett minst sagt händelserikt år där covid-pandemin gett er en rejäl skjuts! 

1. Ni var redan innan Coronautbrottet ett företag på uppgång, men berätta - hur påverkades Doctrin av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

- Det har påverkat oss jättemycket. Vi är ju ett företag som haft en bra tillväxt sedan starten och i februari hanterade våra kunder, vårdgivarna ca. 50 000 digitala vårdmöten per månad i vår plattform. Det som hände då var att den planerade utrullningen som vi hade hos våra stora kunder med flera vårdcentraler skruvades upp ganska rejält. Det man kanske hade tänkt att rulla ut under hela 2020, dvs. implementera, processförändra, utbilda och så, gjordes istället på två månader! 

2. Vad förändrades? 

- Initialt blev det en väldig skjuts men vi ser faktiskt att antalet digitala vårdmöten fortsätter att öka ute hos våra kunder, även nu när hotet från själva pandemin inte är lika stort som det var just då under det akuta skedet. Idag ligger vi ganska precis på 100 000 digitala vårdmöten i månaden, så det har dubblats. Antalet enheter som vi är aktiva på har också ökat med 50% och det visar att man per enhet genomför många fler digitala vårdmöten idag än vad man gjorde tidigare. 

- Den här förändringen vi ser idag är väldigt påtaglig för oss och för våra kunder. Den typ av funktionalitet som vår produkt har hjälper vårdgivarna att adressera både tillgänglighets- och produktivitetsproblem. Vi ser att också vårdgivarna får en bättre arbetsmiljö när personalen kan arbeta digitalt halva eller hela dagar. Det är en positiv förändring.

- Vi ser även en väldigt stor efterfrågan på videomöten. Videomöten är en typ av digitalisering som möjliggör för patient och vårdgivare att mötas på distans, även om de i sig inte ökar effektiviteten ute i verksamheten. Under pandemin har den möjliggjort att många kunnat upprätthålla en tidsbokad verksamhet, tex.

3. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge? 

- När pandemin slog till så påverkades all internationell försäljning, åtminstone initialt, eftersom det inte varit möjligt att resa. Detsamma gällde tillfälligt vår expansion till nya internationella marknader.

- Precis innan pandemin slog till så besökte vi vår största kund i Tjeckien. Man skulle kunna säga att det var tur i oturen för den kunden eftersom de kort därefter expanderade sin tjänst i vår plattform under deras lockdown. De var då en av få aktörer på den tjeckiska vårdmarknaden som hade en fullständig e-hälsolösning och de har fått en stor skjuts av detta. Nu lanserar de digifysisk sjukvård även i den offentligt finansierade primärvården. Det är roligt att se att utvecklingen hos våra kunder i Sverige inspirerar andra att erbjuda riktig digi-fysisk sjukvård. 

4. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Doctrin och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

- Vi ser att denna fruktansvärda pandemi skyndat på digitaliseringen av sjukvården på ett sätt som annars skulle ha tagit flera år att uppnå. Det finns många vårdgivare som skaffat enkla, tillfälliga lösningar för sina distanskonsultationer. Där vet vi inte än om de kommer vara lätt eller svårt att få dem att titta på andra system, vilja processförändra och verkligen digitalisera för att uppnå högre tillgänglighet och effektivitet, eller om de kommer att vilja gå tillbaka till traditionella arbetssätt när hotet från pandemin avtar. Det är för tidigt att säga. 

- Vi har lyft den digi-fysiska modellen i flera år och tror på den just för att den tar till vara på sjukvårdens mänskliga kompetens och infrastruktur, snarare än att ersätta den. Vår plattform och dess medicinska innehåll gör att patienter oavsett ålder, från spädbarn till personer över 100, kan få hjälp genom hela patientresan. Det tycker vi är en viktig del av tillgänglighetsarbetet. 

- Vad gäller vårt interna arbete så tror jag pandemin förändrat det i grunden. Vi kommer till exempel att bedriva mer av vår försäljning och kundmöten på distans i stället för att som tidigare resa långt för att träffa potentiella kunder. Det känns väldigt ineffektivt och dyrt att driva försäljning på det sättet. Ingen verkar tycka det är konstigt att man tar ett första möte på video. 

Tack vare skjutsen från pandemin sköter Doctrin idag också en stor del av utbildning, workshops och implementering via video. Innan var det nästan otänkbart, men nu fungerar det jättebra. Doctrins verksamhet har också vuxit under pandemin där man anställt drygt 20 personer, många av dem via videomöte.

5. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

- Doctrin har varit medlem i Swecare sedan 2018. Vi uppfattar er som väldigt kompetenta, ni har ett starkt nätverk bland myndigheter, personer och andra företag i både Sverige och utomlands. Ni är väldigt ”to-the- point” med vad ni gör. Den kompetensen och expertisen som ni har drar vi nytta av i både nationella och internationella relationer. Ni har även en stark position med information om nätverk i Sverige. 

- Jag refererar väldigt ofta tillbaka till vår första delegationsresa till Afrika där jag lärde mig många olika saker som jag använder än idag. Vi på Doctrin är mycket tacksamma över det givande samarbete vi har med Swecare alltsedan vi lanserade vår första produkt.