söndag 30 september 2012

Delegationsresan till Thailand och Vietnam har inlettsTidigt imorse landade vi i Bangkok, Thailand. Swecare tillsammans med Exportrådet befinner sig just nu på en delegationsresa till Thailand och Vietnam i samband med barn- och äldreminister Maria Larssons besök till de två länderna. Under kvällen inleddes delegationsresan med en informell middag tillsammans med Maria Larsson. Att anordna en mötesplats för delegaterna kvällen innan programmet sätter igång skapar en bra grund för en samspelt delegation där företagen även kan hjälpa varandra att nå sina uppsatta mål. Det ger även Maria Larsson möjligheten att lära känna företagen och förstå hur hon bäst kan hjälpa dem.Maria Helling och Anders Hallersjö, Exportrådet, välkomnar delegationen

 

Imorgon sätter delegationen igång på allvar och vi kan bland annat se fram emot att besöka hälsoministeriet och Bangkok Hospital, Thailand största privata aktör.

fredag 28 september 2012

Återblick från Sub-Saharan Africa Day

Förra veckan, den 19:e september arrangerade Swecare heldagsseminariet ”Sub-Saharan Africa Day” kring affärsmöjligheter inom hälso-och sjukvårdssektorn med fokus på länderna i Östafrikanska gemenskapen (Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda & Burundi) och Zambia. Över 90 personer deltog i dagen och vi var mycket glada över det stora intresset för Sub-Sahara Afrika (SSA).Statssekreterare Karin Johansson inledde dagen med att berätta om Socialdepartementets arbete med exportfrämjande och viljan att vara med i arbetet med utvecklings- och tillväxtmarknader. Karin Johansson ser positivt på utvecklingen från ”aid to trade” och uppmanar fler företag att släppa sin fokus på traditionella marknader och även börja satsa på länder i SSA. Karin Johansson hoppas se många företag på delegationsresan till Zambia i februari 2013, vilken arrangeras av Swecare i samarbete Socialdepartementet och ambassaden i Lusaka. Karin Johansson kommer att leda delegationen.Efter att statssekretarera Karin Johansson berättat om samarbetet med Swecare och sin önskan att se fler svenska företag i SSA fortsätter Peter Stein, ledande expert på Afrikas ekonomiska utveckling, med att berätta om regionens otroliga tillväxt. De senaste tio åren är det bara Asien som haft högre tillväxt än SSA. Färre konflikter och bättre politisk styrelse identifieras som politiska anledningarna till den ekonomiska utvecklingen. På den ekonomiska sida identifierar Stein bland land annat högre råvarupriser, diversifierade ekonomier, ökad makroekonomisk stabilitet, bättre affärsklimat och skuldbefrielser från internationella organisatorer som viktiga anledningar. Av stor betydelse är även den växande medelklassen. Stein menar att tillväxten i SSA beräknas att vara fortsatt stark och att regionen inte är fast i någon fattigdomsfälla. 

Aviva Freudmann från the Economist Intelligence Unit presenterar deras rapport the Future of healthcare in Africa.

Studien identifierar bland annat följande trender inom den Afrikanska hälso-och sjukvården

  • Livsstilsjukdomar så som diabetes, högt blodtryck och fetma ökar lavinartat

  • Begränsade tillgångar inom hälso-och sjukvården leder till stort behov av kreativa lösning inom eHälsa

  • Den ökande medelklassens efterfrågan på högkvalitativ vård skapar möjligheter inom den privata sektorn

  • Brist på finansiering leder till ett behov av nya finansieringsmodeller


Enligt studien leder trenderna till fem extrema scenarion för den afrikanska hälso-och sjukvården 2022

  • Större fokus på preventiv vård

  • Regeringar flyttar beslutsfattandet till lokal nivå

  • eHälsa blir det dominerande medlet för rådgivning och behandling

  • Alla afrikaner är täckta av sjukförsäkring

  • Fortsatt global ekonomisk osäkerhet tvingar internationella givare att lämna på grund av minskade resurser


Presentationen skapade en bra grund för diskussioner och frågor. Är du intresserad av att läsa rapporten finner du den här http://www.janssen-emea.com/sites/default/files/The%20Future%20of%20Healthcare%20in%20Africa.pdfAdam Lagerstedt, förstesekreterare vid ambassaden i Lusaka, Zambia och tidigare rådgivare åt permanent secretary, Ministry of Health, Lusaka, berättade om hälsosituationen i Zambia och affärsmöjligheter inom sektorn. Zambia har en stabil demokrati med en boomande ekonomi och landet har sedan 2004 haft en årlig tillväxt på 5-7 procent. Landet har en växande medel-och överklass vilken efterfrågar god hälso-och sjukvård. Inom den Zambiska hälsosektorn finns det ett stort behov, samt efterfrågan på högkvalitativ vård; framförallt för livsstilsrelaterade sjukdomar och trauma. Det finns även en ambition att förbättra och utöka den offentliga vården. Idag är den privata hälsosektorn inte speciellt utvecklad men på klar framfart. Adam Lagerstedt ser framförallt affärsmöjligheter inom följande områden: konsulter med kunskap inom hälsofrågor, utbildning av sjukhuspersonal, bygga och uppgradera sjukhus och kliniker, medicinsk utrustning och läkemedel, privata sjukförsäkringar och att driva sjukvårdskliniker.Ugandas ambassadör Joseph Tomussange höll en presentation där han representerade både Uganda och den Östafrikanska gemenskapen (Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania och Uganda). Östafrikanska gemenskapen bildar tillsammans en marknad på cirka 145 miljoner invånare. Enligt ambassadör Joseph Tomussange finns det stora affärsmöjligheter inom hälso-och sjukvårdssektorn bland dessa länder och han välkomnar alla svenska företag att ta del av de här möjligheterna. Ambassadör Joseph Tomussange är positiv till den privata sektorn i Uganda då den offentliga sjukvården inte har kapacitet att tillgodogöra hela befolkningen. Han framhåller att Uganda nyligen funnit stora oljetillgångar och kommer därför att ha bättre betalningsmöjligheter inom den närmaste framtiden.Under lunchen fick deltagarna goda möjligheter att diskutera sina frågor och funderingar med ambassadörerna från Kenya, Uganda, Rwanda och Zambia.Efter lunchen berättar Olle Johansson, VD för Scandinavian Cancer Care om deras affärsmodell och sina erfarenheter av att göra affärer i SSA. Scandinavian Cancer Care erbjuder cancerkliniker i utvecklingsländer till ett lägre pris och de har nyligen varit med och öppnat Västafrikas främsta cancerklinik i Accra, Ghana. Lärdomarna från Ghana har bland annat varit att projekt lätt drar ut på tiden och att det är svårt att arbeta utan ett samarbete med ett lokalt sjukhus.  Enligt Olle Johansson är cancerproblematiken mycket stor i SSA och det går att kombinera prisvärd cancervård och med goda affärer. Närmast tittar Scandinavian Cancer Care bland annat på ett nytt projekt i Nigeria.Björn von Hofsten har en mycket lång erfarenhet av att göra affärer i SSA och han har de senaste tio åren arbetat inom läkemedelsindustrin Zambia där han agerar agent för stora läkemedelsföretag så som JOHNSON & JOHNSON, samt bistår regeringen och ett flertal internationella organisationer med distributionen och lagerhållningen av deras läkemedel. Björn rekommenderar alla som startar verksamhet i SSA att göra det tillsammans med en lokal partner då man som utlänning saknar kontaktnät och kunskap om regler, affärsklimat, och sociala koder. Sammanfattningsvis anser Björn att det finns goda affärsmöjligheter i ett land som Zambia men man att behöver mycket tålamod och en förståelse för den lokala affärskulturen.Dagen avslutades med ett presentationsblock med fokus på finansieringsfrågor där Exportrådet, Swedfund. Sida (Innovations Against Poverty), Sida (krediter och garantier) och EKN presenterade sina erbjudanden. Är ert företag intresserad av marknader i utvecklings- och tillväxtländer men behöver finansiellt stöd eller hjälp att etablera er på marknaden har förmodligen någon av dessa aktörer en lösning som skulle passa er.Sammanfattningsvis växer ekonomin i SSA som aldrig förr och behovet och efterfrågan för hälso-och sjukvård är stor och skapar många goda affärsmöjligheter i regionen. Även om affärsklimatet kan vara  tufft är det långt ifrån omöjligt och man har en stor fördel om man är där i god tid och gärna tillsammans med en lokal partner. Den stora uppslutningen under dagen visar att intresset för SSA är stort och enligt Peter Stein ligger skulle man aldrig sett så här många deltagare för tio år sedan.

Om ni är intresserade av att veta mer om Swecares delegationsresa till Zambia, 4-8 februari 2013 eller skulle vilja träffas för att diskutera Sub-Sahara Afrika får ni gärna kontakta Patrik Barje, patrik.barje@swecare.se

 

torsdag 27 september 2012

Tillbaka i St Petersburg

Bara två veckor efter vårt förra besök så är Christer och jag återigen på plats i St. Petersburg. Denna gång står möte med Nordiska Ministerrådet samt rundabordssamtal under St Petersburg International Innovation Forum på agendan.Dagen började med möte på hälsokommittén där kommitténs ordförande Andrey Korolev hälsade välkomna. Elena Golubeva från Nordiska Ministerrådet hade kallat till mötet för att sparka igång ett nordiskt samarbetsprojekt inom hälso- och sjukvård. I projektet deltar representanter för hälso- och sjukvården i Danmark, Finland och Sverige och tanken är att studiebesök i dessa tre länder ska genomföras under våren 2013 med en avslutande konferens i St. Petersburg.Efter mötet på hälsokommittén åkte vi till St. Petersburg International Innovation Forum för att delta i ett rundabordssamtal på temat "Economics and Population Health".Christer var ombedd att presentera hur vi i Sverige ser på ett effektivt användande av tillgängliga resurser inom sjukvården.

Trots att det blev en kort visit den här gången så hann jag med en tur till Sommarträdgården som skapades för Peter den store som en kopia av parken i Versailles.

onsdag 19 september 2012

Healthcare in Sub-Saharan Africa20120919-121337.jpg
Karin Johansson inleder Swecares Afrikadag och berättar om Socialdepartementets arbete med exportfrämjande och viljan att vara med i arbetet med tillväxtmarknader. Fler än 90 personer deltar i dagen, vi är otroligt glada över det stora intresset.


20120919-121533.jpg
Peter Stein ger en intressant presentation av den ekonomiska utvecklingen på kontinenten. Han visar siffror på att svensk export faktiskt går till Afrika i betydligt högre utsträckning än både Indien och Kina. Han visar också på tillväxtsiffror som imponerar enormt. Temat ligger rätt i tiden, för tio år sedan skulle du aldrig sett så många på ett seminarium på detta temat menar Stein. Efter detta presenterar Aviva Freudmann från the Economist Intelligence Unit deras rapport the Future of Healthcare in Africa.


20120919-122044.jpg
Moderator Maria Borelius intervjuar Rwandas ambassadör på scenen.

måndag 17 september 2012

Swecare söker projektledare!

Swecare söker en medarbetare till ett pilotprojekt finansierat inom Sidas Business for Development-program. Projektet syftar till att öka handel och affärsrelationer mellan svenska företag och aktörer i utvecklingsländer/ tillväxtländer. Projektet har pågått sedan hösten 2011 och planeras pågå till hösten 2014. Vi söker dig som brinner för utvecklingsfrågor och vill hitta nya vägar och former för samarbetet med utvecklingsländer. Hittills har vi tittat på länder som Indien, Irak, Zambia och östafrikanska gemenskapen. Läs mer på Swecares hemsida!onsdag 12 september 2012

Idag hölls höstens första möte inom äldrenätverket. Det var väldigt roligt att se flera nya ansikten på plats och vi hoppas att ni som var med för första gången också vill delta i framtiden.Hans Winberg presenterade Leading Health Cares  regeringsuppdrag med syfte att påbörja arbetet med att utarbeta ersättningsmodeller för vård och omsorg av de mest sjuka äldre. Första rapporten i arbetet är nu publicerad och går att ladda ner på LHC:s hemsida.Från Exportrådet Polen kom Wilhelm Wojtasik och presenterar möjligheter för tjänsteföretag på den polska marknaden. Polen har på senare år haft mycket imponerande tillväxt. Det är en stor marknad som ligger geografiskt nära Sverige som också de står inför en stor utmaning när det kommer till en åldrande befolkning. Exportrådet hade identifierat 3 konkreta affärsmöjligheter; nödlarm (som i nuläget inte används i Polen), hemtjänsten där det finns en brist på seriösa och långsiktiga aktörer samt äldreboende.Vår nya projektledare Maria Blomdahl presenterade Swecares nya Vinnova-finansierade projekt. Där kommer vi att titta på tjänsteföretags möjligheter till internationalisering och ta fram en framgångsrik internationaliseringsmodell. Tjänsteföretag som definieras som SMEs och är intresserade av att delta i projektet får gärna höra av sig till maria.blomdahl@swecare.se.Maria Helling avslutade med att berätta om planerna på ett MoU med Sydkorea inom området hälso- och sjukvård och äldreomsorg. Vi pratade också om vikten av att formalisera nätverket och kartlägga vilka företag och organisationer som vill delta i nätverket och vad de har att erbjuda. Detta som i ett led att få ihop ett helhetskoncept inom äldrevård som vi snabbt kan hänvisa till när utländska aktörer kommer med förfrågningar om den "svenska" modellen! Arbetet med detta kommer att dra igång på allvar i höst och ni som har förslag och idéer på hur det ska gå till får gärna höra av er till ylva.wide@swecare.se.

tisdag 11 september 2012

Studiebesök på SKL

Idag var hela kansliet på SKL för att lära oss mer om hur en av våra stiftare arbetar. Vi blev mycket väl mottagna av de trevliga och kunniga herrarna nedan.

 

Thomas Tegenfeldt, Hasse Knutsson och Erik Svanfeldt berättar om SKL.

I höst har vi som som målsättning att komma ut på mer studiebesök för att träffa samarbetspartners och medlemmar och därigenom få en bättre bild av svensk hälso- och sjukvård och life science samt hur vi bäst medverkar till en ökad internationalisering av sektorn.

måndag 10 september 2012

Äldrenätverksmöte på onsdag!

Missa inte att anmäla er till höstens första möte inom äldrenätverket.  Mötet kommer att hållas på Socialdepartementet mellan 09.00 - 11.00. Hans Winberg från Leading Health Care berättar om regeringsuppdraget att ta fram nya ersättningsmodeller för de mest sjuka äldre och Exportrådet Polen berättar om möjligheter för tjänsteföretag på den polska marknaden. Dessutom kommer vår nya projektledare Maria Blomdahl att berätta om Swecares nya Vinnova-finansierade projekt med fokus på tjänsteföretag. 

Apropå äldreomsorg så titta gärna på Bioservos blogginlägg från Sydkorea-Expot i slutet på september. Bioservos blogginlägg hittar du här!

fredag 7 september 2012

Sista dagen i S:t Petersburg

Efter att några av oss igår varit ute och inspekterat det ryska nattlivet så fortsatte idag den mer seriösa delen av resans program. Maria lämnade oss tidigt på morgonen för att hinna hem till styrelsemötet, men för större delen av gruppen började dagen med ett besök på S:t Petersburg Children Hospital. Sjukhuset är offentligt och trots sitt namn inte bara till för barn.Sjukhusdirektören  Alexander Golyushev tog emot oss och förklarade hur den offentliga vården i Ryssland fungerar och hur hans sjukhus ser på PPP-projekt.Rundvandring på sjukhuset där Sectra som var med på resan är en av leverantörerna.

Efter besöket på det offentliga sjukhuset besökte vi det privata sjukhuset Medem. Sjukhuset hade en helt annan standard och med 35-40% expats och turister som patienter så kan de ta ordentligt betalt.Medems sjukhusdirektör Aleksey Zhivov visade oss runt och berättade om privat hälso- och sjukvård i Ryssland.Här inspekterar Christer rummen som alla är enkelrum och med privat badrum.Ikväll blir det middag för de av oss som fortfarande kvar och sen tackar vi S:t Petersburg för den här gången. Trots att det ibland kan kännas svårt att ta sig in på den ryska marknaden så tror vi att den erbjuder stora möjligheter för våra svenska företag. Vi har en lång historia av samarbete med den ryska hälsokommittén och redan i höst återgäldar de vårt besök genom att komma till Stockholm. Då ordnar Swecare i samarbete med Stockholms Läns Landsting, Socialdepartementet och Länsstyrelsen ett besöksprogram och rundabordssamtal med Swecares medlemmar. Mer information om detta besök skickas ut inom kort.

torsdag 6 september 2012

St Petersburg första dagen

20120906-212550.jpg
Första morgonen i St Petersburg. Lite trötta, två timmars tidsskillnad känns ändå när man ska gå upp på morgonen. Vi hade valt ett hotell centralt beläget i staden för att snabbt kunna ta oss till möten och slippa den annars ganska besvärliga trafiken. Vi kunde därmed gå till samtliga möten och fick på så sätt chansen att se lite av den vackra staden på vägen.

20120906-212832.jpg

Huvudpunkten första dagen var mötet på Hälsokommittén, dvs den ansvariga politiska och administrativa organisationen för sjukvården, motsvarande vårt Socialdepartement men på lokal nivå kanske man kan säga. Den ryska möteskulturen är något tuffare än vad man som svensk är van vid. Mötet var planerat från 10.00-14.00 och det var knappt vi fick någon paus. De ansvariga från Hälsokommittén presenterade under dessa timmar de framtida planerna för sjukvårdens utveckling i regionen, prioriteringar, regulatoriska frågor, möjligheter för privata aktörer att samarbeta med myndigheterna och planerna på public-privat partnerships. Det fanns gott om utrymme för frågor och diskussion och de svenska företagen och deras ryska partners tog chansen att fråga om sina specifika områden och de svårigheter som man upplever med upphandlingar, regelverk och annat.

20120906-213606.jpg

Det var full uppställning på ryska sidan. Vladimir Zjolobov, acting chairman, avslutade med att berätta om de främsta utmaningarna och prioriteringarna, barn- och mödravård, NCD:s som hjärt-, kärl- och cancersjukdomar, utveckling av primärvården samt akutvården. Zjolobov planerar även att besöka Sverige i oktober tillsammans med kommitténs ordförande och andra representanter, detta ser vi naturligtvis fram emot och kommer då arrangera aktiviteter där Swecares medlemmar får möjlighet att delta.

20120906-213951.jpg

Efter detta maratonmöte var det dags att bege sig till generalkonsulatet där Kristina Johannesson, andreman, gav en presentation av det allmänna politiska och ekonomiska läget i regionen och Exportrådets representant berättade om deras tjänster.

20120906-214204.jpg

På kvällen höll generalkonsuln ett mottagning där den svenska delegationen deltog samt en rad prominenta ryska gäster från sjukvårdssektorn. Här Vladimir Zjolobov och Christer Andersson i samspråk. Det är mycket tack vare Christers goda kontakter i regionen och långvariga samarbete med Hälsokommittén som vi kunnat arrangera den här resan och fått tillgång till beslutsfattarna.

20120906-214427.jpg

Tolken German, Yulia Blomstedt från Umeå Care tillsammans med Ylva i minglet och längst ut Johann Ellingsen från SVC Holding.

20120906-214524.jpg

Jag och Jurij Petrov, chef på hälsokommitténs internationella avdelning diskuterar kommande aktiviteter som besöket till Sverige under hösten och ett rundabordssamtal om innovationer som ska hållas i St Petersburg i slutet av september.

onsdag 5 september 2012

Delegationen har anlänt till St Petersburg20120905-231100.jpg
På eftermiddagen anlände vi till St Petersburg. Swecare tillsammans med 10 företag och representanter för Socialdepartementet och Stockholms läns landsting. En kick off med en presentation av rysk hälso- och sjukvård och fokus på regulatoriska frågor inleder resan. Imorgon blir det möte med Hälsokommittén.


20120905-231448.jpg
Karin Berlin, jobbar med främjandefrågor på Socialdepartementet och Gunnar Boström, Philmed Alliance.

tisdag 4 september 2012

Afrikadagen 19:e september

Missa inte Swecares Afrikadag den 19:e september. Swecare och Sida samarbetar sedan ca ett år tillbaka i ett projekt under Sidas Business for Development-program. Syftet är att fler svenska företag ska få kännedom om de möjligheter som finns i s k emerging markets och i förlängningen öka handeln med dessa länder. Under året har vi tittat på länder som Irak och Indien och nu vill vi uppmärksamma att det också i Afrika finns flera oerhört intressanta marknader där man inom de närmsta åren kommer satsa på att bygga upp hälso- och sjukvården. Sverige har en historia av att ha arbetat inom hälsoområdet i biståndssamarbetet och på så sätt finns god kunskap och kontakter inom många länder. Vi har samlat en rad kunniga experter, Aviva Freudmann från Economist Intelligence Unit, kommer presentera deras stora rapport "The future of healthcare in Africa". Rapporten presenterades vid Healthcare in Africa Summit i Kapstaden i mars i år och detta är andra gången någonsin den presenteras. Vidare talar Peter Stein, en av Sveriges främsta experter på Afrikas ekonomiska utveckling. Adam Lagerstedt var fram till i somras rådgivare till Zambias hälsominister och arbetar numera inom hiv/ aids-teamet på svenska ambassaden i Lusaka. Adam kommer redogöra för de möjligheter han ser för svenska företag i Zambia. Deltagarna inbjuds också att delta i en lunch tillsammans med en rad afrikanska ambassadörer. Ugandas ambassadör Joseph Tomusange kommer redogöra för möjligheterna för hälsosektorn i Uganda. Dagen avslutas med ett rejält block om hur företag kan få hjälp med finansiering genom Exportrådet, Swedfund, EKN, Sida och andra stödorganisationer. Maria Borelius modererar dagen.Anmälan till Afrikadagen: patrik.barje@swecare.se