måndag 29 juni 2015

Swecare i AlmedalenSwecare är på plats i Almedalen i år igen. Möjligtvis något mindre än förra året men ändå överväldigande mycket folk och seminarier, särskilt vårdområdet är hett som vanligt. Måndagen ägnades till stor del åt seminarier om regeringens exportstrategi och andra frågor kopplade till tillväxt och konkurrenskraft. Mikael Damberg syntes i flertalet av dessa. Han framhävde ett antal gånger Life Science-sektorns möjligheter internationellt och även vikten av förutsättningarna på hemmaplan och att vårdsystemet måste uppmuntra och driva innovation och nya arbetssätt och metoder.


I en av dagens paneler om exportfrågor deltog tre av Swecares medlemsföretag, AstraZeneca, White och Diaverum tillsammans med företrädare för bla Scania. Alla förde fram viktiga synpunkter på det statliga främjandet och efterlyste mer långsiktighet, mer robust finansiering och ökad samordning av främjandeaktörerna.
torsdag 25 juni 2015

Att säkra framgång i USA - seminarium om den amerikanska marknaden

Idag bjöd Swecare in till ett seminarium om den amerikanska marknaden. USA utgör en stor och viktig del av världsmarknaden inom Medtech och Life Science. För att berätta mer om möjligheterna på marknaden hade vi bjudit in Torbjörn Milläng och Lennart Almstedt, från GoToMarketUSA, samt Paul Dhillon, finansiär från USA. Paul hade tyvärr blivit sjuk, men deltog via Skype. Torbjörn är bosatt i södra Kalifornien sedan 13 år tillbaka och har under dessa år bistått ett 20-tal svenska företag med deras etableringar. Lennart Almstedt är bosatt i Stockholm och fokuserar på anpassning av affärsmodell och strategi samt genomförandet. Paul Dhillon är finansiär, bosatt i Kalifornien, med intresse för etablering av Joint Ventures. 
Seminariet var mycket lärorikt och behandlade viktiga frågeställningar som anpassning av affärsmodell, val av partnermodell, kompetenssäkring, ”bandbreddshantering”, maximering av tillväxt, riskhantering, genomförande av piloter i USA och introduktion till investerare inom specifika branscher och segment.

Det var ett mycket intressant seminarium om en intressant marknad. Är ni intresserade av den amerikanska marknaden och vill ha kontakt med GoToMarketUSA? Hör gärna av er så förmedlar vi kontakten. 
 
 
 

onsdag 17 juni 2015

Nytt projekt: "Åldrande och hälsa - en framtida svensk exportvara"


Nu har Swecares Vinnova-finansierade projekt Åldrande och hälsa dragit i gång på allvar, i och med att vi hade det första styrgruppsmötet nu i juni. Projektet bygger på slutsatser som framkom av vårt tidigare projekt inom äldrevård. Där undersökte vi intresset för internationalisering bland svenska företag inom området. Många företag är intresserade, men har svårt att nå ut på det internationella marknaden. Mer resurser för förberedelser, ökad kunskap, mer erfarenhetsutbyte efterfrågades. Det finns en stor vilja till samarbete, då man ser att det kan ge synergieffekter. En gemensam strategi för marknadsbearbetning med olika undersegment önskades också, liksom att börja med konkreta projekt och referensobjekt på hemmaplan som positiva exempel.


 I det nya projektet har vi tagit fasta på detta. Projektet går ut på att öka internationalisering och främja export inom äldreområdet, genom att identifiera det svenska erbjudandets och samla svenska aktörer. Mer konkret kommer detta ske så att en koncept som beskriver det svenska systemet (policynivån), det svenska kunnande (fokus på forskning) och de svenska lösningarna (fokus på företag). Konceptet planeras användas/testas i samband med ett par utgående delegationsresor eller annan främjaraktivitet utomlands, och vid inkommande delegationer.

Swecare har under våren arbetat med att samla information till de beskrivande delarna, och det arbetet kommer fortgå under hösten. Vi kommer också göra en "roadshow" under hösten, för att träffa aktörer och företag inom äldrevård, som är intresserade att delta i konceptet. Hör av dig om du vill att vi träffar dig och din organisation! Intresserade aktörer samlas i en nätverksgrupp för att bl a diskutera lämplig uppdelning i undergrupper och hur materialet bör struktureras (t ex enligt behov, diagnos eller fysisk plats för omsorgen och vården), landval mm.

http://www.singaporesessions.com/sse/img/796x351/william_haseltine.jpgNärmast planerat är ett morgonseminarium i samarbete med ACCESS Health International den 19 augusti kl 8.30. Kom och diskutera hur svenska företag och andra aktörer kan dra nytta av den ökande globala efterfrågan inom äldreomsorgen. Vi tar upp frågor som hur ser svenska aktörer inom sektorn internationalisering, vilka är de största upplevda riskerna och hur kan de mildras, och diskuterar framgångsrika strategier från olika länder- t ex små kapitalstarka länder (som Singapore eller Hongkong) och. stora, kostnadsfokuserade länder (som Kina och Indien). Seminariet inleds med en presentation av professor William Haseltine, amerikansk biolog, entreprenör och filantrop och grundare av ACCESS Health International. Inbjudan till seminariet kommer att gå ut inom de närmaste dagarna, så håll ögonen öppna! Om du redan vill anmäla intresse, hör av dig till info@swecare.se.


fredag 12 juni 2015

Swecare tar emot två tyska delegationer i höst

I höst tar Swecare emot inte mindre än två tyska besök. Först ut är German Managed Care Association (BMC)10-11 september. BMC består av ca 170 medlemar som representerar hela spektrumet av den tyska hälso- och sjukvårdssektorn; exempelvis sjukhus, apotek, läkemedelsindustrin, medicinteknisk industri, konsultföretag, sjukförsäkringar, IT-leverantörer och andra institutioner. Föreningen är en icke-statlig, ideell organisation som arbetar för att driva fram utveckling och innovation inom det tyska hälsosystemet. BMC fungerar som en plattform för debatt, utveckling av nya koncept, nätverkande mellan medlemar och kunskapsspridning. Läs mer om BMC här. Swecare kommer att bjuda in till en nätverksmiddag med BMC torsdagen den 10e september 19.30. Inbjudan kommer att skickas inom kort, men anmäl dig gärna nu till info@swecare.se
Det andra besöket äger rum i oktober och då är det German Association of Healthcare IT Vendors (btvig) som besöker Sverige. Btvig representerar 90% av de tyska  leverantörerna av IT lösningar till sjukhus och primärvården. Förutom att företräda medlemarnas intressen i Tyskland så hjälper btvig också medlemmarna i att nå nya marknader och lära sig om andra hälso- och sjukvårdsystem. Läs mer om btvig här.

Btvig är framförallt intresserade av områden som applikationer och ersättningssystem för telemedicinska tjänster, digitaliseringen av hälso- och sjukvården, ex. användning av elektroniska patientjournaler, mobil hälsa, och användning av IT i omvårdnad .
Swecare kommer att bjuda in intresserade företag till ett rundabordssamtal med btvig på Innovationsplatsen på Karolinska måndagen den 19e oktober 15.00 – 17.00. Inbjudan skickas ut inom kort men anmäl dig gärna redan nu till info@swecare.se

måndag 1 juni 2015

Indiskt statsbesök


Det är indiskt statsbesök i Sverige den här veckan. Det är första gången någonsin som en indisk statschef besöker Sverige så det är naturligtvis en stor händelse i de svensk-indiska relationerna. President Shri Pranab Mukherjee är i Stockholm och Uppsala under tre dagar och Swecare är naturligtvis inblandade. Under måndagseftermiddagen talade Swecares vd i ett seminarium om Life Science som hölls på Grand Hotel. Olika aspekter av det svensk-indiska hälsosamarbetet lyftes av bland annat ett par professorer från Karolinska samt det indiska läkemedelsbolaget Cadila och representanter för den stora sjukhuskedjan Apollo.

Swecare ansvarade också för att ordna studiebesök för de representanter i den stora indiska delegationen som har hälsa och sjukvård som intresse. Inriktningen på besöket var svensk mödravård, ett område som är viktigt att utveckla i Indien där mödradödligheten fortfarande är hög.  Mr Ansari från Apollo Hospital Group och även Executive Director på HCG Cancer Institute deltog i besöket. Apollo är ett av Indiens största privata sjukhuskedjor och erbjuder högkvalitativ vård. De öppnade sitt första sjukhus 1983 och har idag 64 sjukhus, 2200 apotek och cirka 100 primärvård- och diagnostik kliniker. De har även 115 telemedicin enheter i nio länder. 


Mr Ansari fick besöka BB Stockholm som ligger på Danderyds sjukhus och träffa bla Ann Hjelm, verksamhetschef och medicinskt ansvarig läkare. BB Stockholm drivs som ett aktiebolag samägt av Praktikertjänst (nybliven medlem i Swecare) till 51% och Danderyds sjukhus till 49%, där bedriver de vård under graviditet och förlossning samt gynekologisk öppenvård.


Med på besöket var också Gynius ett annat av Swecares medlemsföretag som har utvecklat ett portabelt kolposkop, främst avsett för screening av livmoderhalscancer som har projekt på gång i Indien och bland annat utvecklat en app tillsammans med ett indiskt bolag.


Mötet och rundturen bjöd på mycket intressant informationsutbyte. Viljan att ha utbytesprogram med svenska barnmorskor lyftes.