fredag 18 december 2020

Så svarar Global Health Care College Sweden på krisen

Hej Global Health Care College Sweden som tillhandahåller konsulttjänster för arbete med ledning och kvalitetsutveckling av hälso- och sjukvårdsutbildningar på gymnasial- och akademisk nivå. Global Health Care College Sweden verkar för att stärka hälso- och sjukvården på global nivå, i samarbete med lokala, nationella och internationella aktörer inom vård- och omsorg och hälso- och sjukvård, baserat på kärnvärdena "education-empowerment-equality". För GHCC har pandemin varit ett startskott för efterfrågan på digitaliserade utbildningar.


Foto: Rikard Kårevall 
Från vänster: Aisha Amin, Vice President, Ulrika Nimstrand, Chief of Global Relations, Britta Wikman, CEO

1. Berätta – hur påverkades Global Health Care College Sweden av pandemins initiala skede och vad har ni gjort åt det?

- I samband med pandemins initiala skede förde vi en dialog med en ny samverkanspart i Indien. Fokus låg på att utveckla och digitalisera en nationell utbildning för icke akademisk hälso- och sjukvårdspersonal, motsvarande vårdbiträdesnivå. Utbildningen är nu färdig och kommer att rullas ut på nationell nivå i Indien inom kort.

- Vi skulle kunna säga att med anledning av pandemin så har efterfrågan på digitaliserade utbildningar ökat, inte minst inom området infektionsprevention. Just nu för vi dialog med ytterligare parter i Indien, dels med en nationell förening som har 11 000 medlemmar i form av sjukhus, hälsocentraler, vårdboenden och kliniker, och som avser styra om ett flertal fysiska utbildningar till digitala. Här ser vi stora utvecklingsmöjligheter, att med våra samverkanspartners, akademin och arbetslivet, även fortsättningsvis erbjuda högkvalitativa digitala utbildningar som ligger i linje med arbetslivets behov.

2. Vilka hinder eller problem under utbrottet – i Sverige och i ert internationella arbete – har ni upplevt? Ser situationen likadan ut idag eller har det uppstått ett ”nytt normalt” läge?

- Pandemin har direkt påverkat våra möjligheter att resa och träffas 'in real life' med våra partners i Indien. De utbildningsfilmer vi skrivit manus till blev drygt en månad försenade då filmteamet inte fick tillgång till att filma på sjukhus när pandemiläget var som mest kritiskt. Dock har mycket kunnat skötas digitalt, vilket visat att infrastrukturen för digitalt arbete och kommunikation fungerar väl, såväl i Sverige som i Indien, där vi har våra primära kunder i dagsläget.

3. Framtidsspaning: Vilken effekt tror du att coronakrisen kommer ha på Global Health Care College Sweden och ert arbete på längre sikt? Positivt och negativt?

- Coronakrisen har skakat om hela världen. Vi lever i en tung tid och samverkar på global nivå för att finna lösningar med att stärka kompetensen hos ny och befintlig vårdpersonal, både på basnivå och akademisk nivå internationellt. Vi jobbar aktivt med utbildningar inom infektionsprevention för att motverka spridning av sjukvårdsrelaterade infektioner och antimikrobiell resistens. Behovet av digitala utbildningar inom vård och omsorg, hälso- och sjukvård är högt upp på agendan. Vi har även fått tänka om och ställa om när det gäller utformandet av utbildningar och kvalitetssäkring. Digitala tjänster var inte det primära vi tänkte oss från början men livet i ett föränderligt samhälle ställer krav på oss alla, och anpassningar är nödvändiga. På längre sikt ser vi möjligheter med att kunna erbjuda digitala, fysiska och kombinerade utbildningar i större utsträckning och med vårt kvalitetssäkringskoncept för samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

4. Till sist, vilken typ av stöd från Swecare tror du behövs framöver?

- För oss är Swecare en viktig samverkanspart, framförallt när det gäller att kunna verka genom Swecares gedigna nätverk, samverkansträffar, erfarenhetsutbyten samt genom att Swecare även kan agera som dörröppnare. Vi ser trots pågående pandemi med tillförsikt fram emot ett utvecklat samarbete med många nya innovativa lösningar och samverkansvägar.

tisdag 15 december 2020

Pre-delegation - Hola Mexico!

Härom veckan anordnade Swecare tillsammans med Business Sweden, svenska ambassaden i Mexiko och Socialdepartementet en "för-delegation" till Mexiko. Under två eftermiddagar hade vi möten med viktiga mexikanska myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet, i syfte att förbereda en kommande digital delegation till Mexiko.

Denna för-delegation inleddes den 3 december av ambassadör Annika Thunborg och chefen för Mexikanska hälsoministeriets internationella kontor. Först på agendan stod utbyte av erfarenheter och god praxis under covid-19 pandemin. Niclas Jacobson och Kerstin Carlsson från Socialdepartementet presenterade hur Sverige arbetat, och från den mexikanska sidan fick vi höra chefer från de två försäkringskassorna och från hälsoministeriet. Även i Mexiko har man förstås försökt hålla en god kommunikation med medborgarna, satsat på kurser för sjukvårdspersonal, att registrera patienter digitalt och användningen av olika eHälso-lösningar har ökat, även om i mindre omfattning än i Sverige.


Nästa dag låg fokus på digitalisering och e-Hälsa och icke-smittsamma sjukdomar. Adrián Pacheco, ansvarig för telehälsa på CENETEC, The National Center for Health Technology Excellence, berättade om Mexikos satsningar inom e-Hälsa, relaterat till journalsystem, läkarkonsultationer på distans, e-lärande, standardisering och interoperabilitet. 


Karina Tellinger McNeil, koordinator och strateg för eHälsa på SKR, visade hur Sverige nu operationaliserar eHälso-visionen, vilket intresserade våra mexikanska motparter. 

Vad gäller icke-smittsamma sjukdomar så berättade Ruy López Ridaura på mexikanska folkhälsomyndigheten om deras arbete med bl a hjärt-kärlsjukdomar och diabetes och Kjell Bergfeldt, Skandionkliniken, gav en överblick av svensk cancervård, från prevention och tidig diagnos till rehabilitering och palliativ vård. 


Många utmaningar är förstås gemensamma och diskussionerna kom i gång ordentligt efter presentationerna. Med detta är kontakterna på hälsoministeriet och myndighetsnivå etablerade. Detta bådar gott för fortsatta kontakter och för den uppföljande digitala delegationsresan som planeras till våren. 

Är ni intresserade av den stora och relativt mogna mexikanska marknaden, eller vill ni etablera kontakt på politisk nivå - hör av er till info@swecare.se och håll utkik i vårt kalendarium efter inbjudan till delegationen. torsdag 10 december 2020

Hallo Deutschland – Swecare’s first digital delegation trip to Germany (24 November, 1-3 December 2020)

Swecare, together with the Ministry of Health and Social Affairs of Sweden, The German-Swedish Chamber of Commerce (GSCC), the Swedish Embassy in Berlin and the German Embassy in Stockholm, organised a digital delegation trip to Germany, as part of the German-Swedish Partnership for Innovation. This first virtual trip focused on turning current healthcare challenges into opportunities and provided various opportunities for interactive engagement within the group of participants and with the German counterparts.


During these days, more than 15 participants from 12 Swecare member and non-member companies and organisations took part in various interactive webinars. These included” Explore” webinars about conditions, trends and business opportunities on the German e-Health market,”Exchange” high-level and breakout discussions, as well as ”Export” informative study visits. The program was developed as a funnel, starting off with a broad overview of the subject and subsequently going deeper into current issues, challenges and needs. Despite the digital format for organising such a trip being new to Swecare, the overall outcome was assessed as being positive. Some participants even argued that this format established a closer atmosphere than conventional delegation trips. One Swecare member added that it was ”one of the best delegation trips that I have been part of during my career considering the current COVID-19 conditions”.

Some key findings include:

  •         The challenge is not technical, it is behavioral.
  •         Integration and open dialogue are key.
  •         It is not a matter of competition; it is about collaboration.
  •         Just do it! Do not wait for the infrastructure.
  •         The ongoing pandemic as catalyst: use the window of opportunity!
  •         Clear match between German-Swedish innovation and key competences.

In sum and in the words of the Swedish Ambassador in Berlin, Per Thöresson, referring to a statement made by State Secretary Maja Fjaestad: “Only if we can have an open discussion, can we also collaborate on solutions”. The “trip” provided for such open discussions and Swecare looks forward to a close dialogue with German counterparts in the upcoming months.


The year 2020 has been different from other years. For Swecare, this has meant to rethink how and what activities to provide for its members. After various consultations with the members, it was decided to organise a digital trip to Germany within the German-Swedish Partnership for Innovation.

The informal start of the delegation trip was on 5 November at the German Swedish HealthTech event, an event supported by the German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, the Swedish Ministry of Health and Social Affairs, the German Ministry of Health, the Swedish Ministry of Enterprise and Innovation, the Swedish E-Health Agency, Swecare, bitkom and Vinnova. There, various Swecare members participated and to-be member Digital Diabetes Analytics Sweden AB pitched their product in front of several Venture Capital firms and the rest of the participants which were almost 200.

On 24 November, it was finally time for the kick-off event for the digital delegation trip and the internal introduction of all participants, including the presence of State Secretary Maja Fjaestad.

One week later, on 1 December, the delegation “arrived” in Germany with two informative ”Explore” webinars. The first webinar focused on Conditions and Trends on the German e-Health Market and the second session on Business Opportunities on the German e-Health Market. Speakers came from a wide range of institutions, such as the Gematik, the Techniker Krankenkasse, the Health Innovation Hub, Germany Trade & Invest, the Digital Health Hub in Nuernberg/Erlangen. An incubator, Werk1, and two best practices with insights into conditions, challenges and potentials also shared their experiences and thoughts with the participants.

Thank you! Perfectly well planned, inspiring discussions and great new connections. 

                                                   Maja Magnusson, Co-founder, COO, Care to Translate 

After this first day, which set the ground and provided interesting and detailed discussions about the German e-Health landscape, the second day focused more on healthcare challenges and lessons learned from the COVID-19 pandemic. The day started with welcoming words by the Swedish Ambassador in Berlin and the German Ambassador in Stockholm and was followed by two keynote speakers. Kalle Conneryd Lundgren, Chief Operating Officer/Chief Innovation Officer at Karolinska University Hospital and Dr. Gocke, Chief Digital Officer at the Charité – Universitätsmedizin in Berlin  shared their insights from the ongoing pandemic, focusing on challenges and lessons learned. Having both presentations directly after each other allowed for comparison and reflections on differences and similarities between both countries. According to Kalle Conneryd Lundgren, one development that is likely to last is decision-making support. However, the next years will show what products and services will remain a niche and which ones will be possible to scale.After setting the tone by these keynote speakers, both holding leading positions in their respective fields, participants were divided into pre-defined breakout sessions. The topics of these were: Digital Care, Decision and Monitoring Systems and Triage, Smart and Safe Hospitals. Each breakout-session included one Swedish expert on the subject, 3-4 participants and 3-4 German experts. In lack of in-person, informal exchanges, these sessions allowed for more in-depth discussions on the different topics. During one hour, participants had the chance to learn from each other and start a dialogue with the German counterparts based on their specific needs. Initial feedback received after these breakout sessions has merely been positive and the appetite to continue the discussions is reportedly there.

Thank you very much for the interesting discussions, especially about "Smart & Safe Hospitals"! It was a pleasure to be part of your virtual trip. 

                Thomas Möller, Political Advisor, German Association of Health IT Vendors  

The last part of this day focused on reporting back from the breakout sessions to the plenary group with comments and concluding remarks from Maja Fjaestad, the State Secretary to Minister of Health and Social Affairs. One of the main conclusions from the breakout sessions were that the mindset remains the challenge in digitalisation. Participants identified a few needs, such as a stronger focus on change management, further guidelines to implement solutions quicker, the importance of soft factors and the possible setup of a ”Bundescloud” (here, the IT foundation of the German government). Participants also reported that the following needs remain: to better understand regulations around digital care, implement better change management processes and how to share ”smartness”. In her closing remarks, Maja Fjaestad highlighted the need to bring ideas and competences together but, equally important, to share worst practices.


The last day of the digital delegation trip included two “study visits”. The first one was at the Centre for Cardiovascular Telemedicine where Prof. Dr. med Friedrich Köhler provided the participants with a lively introduction to the Centre and spoke about how it became the first centre in Germany to integrate telemedicine with Artificial Intelligence. Despite the digital format, participation was almost as being at the Charité itself. Similar to the earlier conclusions by Kalle Conneryd Lundgren and from the breakout sessions, Prof. Dr. Köhler also identified that the current challenge is not technical but rather the mindset. He also stressed that the current environment in Germany sets good and solid condition for start-up companies working on digital health applications. He added that ”now we need robust and trustworthy providers. This is an opportunity!

Thereafter, the participants ”travelled” to the Fraunhofer Heinrich-Hertz Institut (HHI) and its CINIQ Center/Forum Digital Technologues. The HHI provided an overview of recent research at the Institute whereupon The Forum Digital Technologies showroom was presented which includes various developments in Germany in the field of digital technologies. The experts from the HHI mentioned that cost and complexities now force radical rethinking of solutions and that ”the potential of digitalisation for patients are not well exploited yet”.

Thank you again for this well organised and fruitfull delegation trip to Germany!

                                                    Yuan Almqvist, Export & Sales Manager, Predicare AB 

The initial feedback mentioned by participants during the wrap-up session was positive, highlighting in particular the breakout sessions and the study visit at the Centre for Cardiovascular Telemedicine with Prof. Dr. med Friedrich Köhler. While Swecare is currently conducting more detailed evaluations, participants mentioned possible points of improvement being more practical examples.  The participants obtained the possibility for individual follow-up meetings with Swecare and the GSCC to identify their needs on the German e-Health markets.

We are happy that this first digital delegation was such a success, with some parts even working better than in real life. Swecare is now looking forward to further developing and contributing to new digital solutions, not only for healthcare but also for export promotion more generally. 

For further information, please contact us: info@swecare.se

onsdag 9 december 2020

Hur har svensk life science export påverkats av covid-19? En uppföljande rapport

Sammanfattning

Under våren 2020 genomförde Stiftelsen Swecare en undersökning bland sina medlemmar om hur dessa påverkats av den pågående covid 19-pandemin med särskilt fokus på exportverksamheten. I undersökningen ingick 54 företag och organisationer. Materialet kompletterades med djupintervjuer med branschorganisationer och rapporter från bland annat Business Sweden. Under hösten genomfördes en uppföljande analys för att följa hur medlemmarna upplevde utvecklingen. Den uppföljande enkäten besvarades av 33 medlemmar, vilket motsvarar drygt en tredjedel av medlemmarna. Utifrån svaren från dessa drar Swecare slutsatserna att majoriteten av företagen fortfarande påverkas negativt i sin internationaliseringsförmåga och att det även fortsättningsvis är de minsta bolagen som drabbas hårdast.[1] Precis som under våren är försäljning och därmed export av produkter och tjänster fortfarande ett problem för de flesta av företagen. Däremot rapporterade ett antal företag om en positiv utveckling på exportområdet där de nya behov som pandemin skapat bedöms ha lett till ökad efterfrågan och försäljning under sommaren och hösten.

Majoriteten av de svarande i vårens enkät bedömde den generella utvecklingen framöver som negativ. I höstens uppföljande studie tycks denna bedömning ändrats och en majoritet svarar istället att de ser positivt på utvecklingen framåt. Det ger hopp om nya möjligheter för svenska lösningar inom life science-sektorn trots en pågående andra våg av covid-19.Inledning

Utbrottet av covid-19 ligger nu flera månader tillbaka i tiden men utmaningarna fortsätter, i synnerhet med den kraftiga ökningen av smittade som nu återigen breder ut sig i många länder världen över. Liksom andra branscher har life science-branschen varit tvungen att anpassa sig efter de nya förhållandena. Många har visat på god anpassningsförmåga och presenterat nya produkter och tjänster liksom nya och innovativa sätt att arbeta och finna logistiklösningar. Dock var många av de svarande i vårens undersökning oroade och såg negativt på den framtida utvecklingen.

Efter Swecares undersökning från april och maj 2020 genomfördes under oktober en uppföljande undersökning för att få en inblick i hur pandemin fortsätter att påverka Swecares medlemmar och den svenska life science-industrin generellt. De svarande har vid båda tillfällena motsvarat förhållandena i Swecares medlemsbas relativt väl vad gäller storlek. Detsamma gäller segment, där flest medtech företag svarade på undersökningen, följd av aktörer inom tjänster (ej digital), IT/digitala aktörer och pharma-aktörer. Fördelningen av svarande medlemmars storlek och segment är samma i de två undersökningarna men i den senare ingår ett mindre underlag.

Påverkan på export och internationalisering

Precis som i vårens undersökning påvisar även den uppföljande undersökningen att pandemin har haft och fortsätter att ha en påverkan på medlemsföretagens export- och internationaliseringsförmåga. De flesta svarande, 45%, uppger att de påverkades negativt av pandemins effekter och 27% svarade att de påverkades både positivt och negativt. I vårens undersökning uppgav en knapp majoritet att de påverkats negativt men nästan lika många att de påverkats både positivt och negativt. Enligt en studie från Exportkreditnämnden (EKN) i september 2020 uppvisas liknande resultat, där ungefär hälften av tillfrågade bolag upplever en nedgång av exporten, vilket kan jämföras med en majoritet under juni.[2] De svarande från Swecares undersökning som uppgav att de påverkats enbart negativt återfinns fortfarande bland de minsta företagen i undersökningen. Enligt LIF fortsätter läkemedelsföretagens påverkan vara positiv i huvudsak.[3]

”Läkemedelsföretag ses nu som nyckelaktörer för framtiden.”

                                                                                  Läkemedelsindustriföreningen

Vidare verkar produktion, logistik och utförande av tjänster inte vara lika problematiskt för medlemmarna längre. Däremot är försäljning och därmed export av produkter och tjänster fortfarande ett problem för majoriteten av företagen, på ett liknande sätt som under våren. För vissa företag är tillgången till kunder fortfarande svår eller omöjlig, medan andra beskriver att det är restriktioner av olika slag som fortsätter påverka möjligheterna till internationalisering. Enligt Swedish Medtech rapporterar deras medlemsföretag en liknande problematik i tillgången till kunder samt att reserestriktioner har påverkat den fria rörligheten av företagens personal.[4]

Ett företag som inte har kunnat träffa kunder är ObsteCare AB:

”[Vi har i]ngen möjlighet att träffa potentiella distributörer via mässor. [Det är inte] möjligt för befintliga distributörer att ha fysiska möten på sjukhus och bedriva försäljning."          

De företag som påverkades positivt  av covid-19  lyfte att försäljningen av deras produkter eller tjänster har gått upp. Detta bedöms vara en effekt av de nya behov som pandemin skapat och som rapporterades under vårens undersökning samt det genombrott som den digitala utvecklingen fått.  

Bedömningen av utvecklingen framöver

I vårens undersökning bedömde de flesta svarande att utvecklingen kommer påverka dem negativt framöver, många uppgav dock att det var för tidigt att svara på den frågan. I uppföljningen kan man skönja en mer positiv syn på utvecklingen det kommande året. Det är framförallt bland de små och minsta svarande inom medtech-segmentet som förändringen skett. EKNs studie uppger liknande resultat där företagen har tydligt mer optimistiska förväntningar gällande export det kommande kvartalet.[5] Swedish Medtechs medlemsföretag gör en liknande mer positiv bedömning för utvecklingen under hösten och de närmaste två åren.[6] Många av Swecares medlemmar svarar dock fortsatt att utvecklingen är oklar.

Slutsatser

Pandemin fortsätter att påverka företagen inom life science-sektorn negativt. I synnerhet är det möjligheterna till försäljning och export som är fortsatt svår och detta drabbar framförallt de mindre företagen. Trots detta gör de svarande i högre utsträckning en positiv bedömning av den framtida utvecklingen. De flesta företag som gör en positiv bedömning av utvecklingen det närmast året är också sådana som rapporterat att företagets exportverksamhet påverkats negativt av covid-19. I den tidigare undersökningen uppgav många att de tyckte sig se att ett större fokus på sjukvårdssystemen samt nya behov av exempelvis digitala lösningar kunde innebära stora möjligheter framöver. Den än mer positiva synen på framtiden skulle kunna vara ett tecken på att dessa nya behov omsatts i faktisk efterfrågan på vissa företags produkter och tjänster.

Även Swedish Medtechs undersökningar visar liknande resultat där man tycker sig se att de behov som skapades under våren nu har utvecklats till efterfrågan på vissa produkter och tjänster och en snabbare försäljning. Dock återstår det att se om efterfrågan kommer kvarstå i längden/framtiden.[7]

För att ta del av den första undersökningen, klicka här[1] Majoriteten av Swecares medlemmar är små eller mycket små. Vad gäller segment finns de flesta inom medtech.

[2] Studie av Exportkreditnämnden, genomfört av Demoskop, september 2020 (https://www.ekn.se/om-ekn/nyhetsrum/arkiv/2020/pressmeddelanden/demoskop-sept/)

[3] Från intervju med LIF, 9 november 2020

[4] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

[5] Studie av Exportkreditnämnden, genomfört av Demoskop, september 2020 (https://www.ekn.se/om-ekn/nyhetsrum/arkiv/2020/pressmeddelanden/demoskop-sept/)

[6] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.

[7] Från intervju med Swedish Medtech, 28 oktober 2020.