torsdag 24 september 2015

Samarbete med de nordiska länderna


Igår deltog jag i ett möte i Köpenhamn med de nordiska organisationerna Finpro, Innovasjon Norge och Healthcare Denmark. Syftet var att diskutera om det finns intresse för ett närmare samarbete våra organisationer emellan. Vi har liknande syften, att stödja företag och bidra till ökad export och tillväxt, och idén till mötet kommer från att vi borde ha en del att vinna på att presentera oss under en gemensam flagg som företrädare av den nordiska välfärdsmodellen. Under dagen diskuterades allt mellan himmel och jord i olika workshops. Att göra gemensamma satsningar mot asiatiska stora marknader var en idé som särskilt fördes fram av den finska organisationen. Ett par områden skulle kunna identifieras där vi kompletterar varandra och på så sätt får mer av ett helhetserbjudande. Områden som diskuterades var infektionskontroll, cancer/kroniska sjukdomar, äldrevård och välfärdsteknologi. Vi skulle i högre utsträckning också kunna samordna oss kring mottagandet av besökare. Vid sidan av det gemensamma nordiska erbjudandet diskuterades också att helt enkelt genomföra gemensamma aktiviteter i de nordiska länderna. Många av de mindre bolagen vill gärna ta ett första steg i sina internationaliseringsprocesser till våra grannländer. Redan i våras genomfördes en första pilotaktivitet i Odense i Danmark. Slutsatsen var att man ska genomföra en andra aktivitet i något annat land under nästa år.

Under dagen medverkade också Nordic Innovation, ett organ under Nordiska ministerrådet som arbetar för att främja gränsöverskridande handel och innovation. Nordic Innovation har sagt sig vara intresserade att stödja eventuella gemensamma projekt. Det var en bra diskussion och nu är ett mer eller mindre formellt nätverk etablerat. Diskussionen kommer fortsätta under hösten och förhoppningsvis genomförs en aktivitet under våren.

Healthcare Denmark passade även på att påminna om den konferens de ordnar i slutet av oktober och gärna vill ha fler svenska deltagare på. Konferensen heter Hospital + Innovation Congress och ordnas i Odense 21-22 oktober. Inbjudan var med i Swecares senaste update.

onsdag 23 september 2015

Missa inte delegationen till Uganda och Rwanda

Den 22 till 25 november arrangerar Swecare tillsammans med Socialdepartementet, svenska ambassaden i Kampala och Kigali en delegationsresa till Uganda och Rwanda. Statssekreterare Agneta Karlsson kommer leda delegationen. På programmet står många intressanta möten med bland annat; hälsoministerierna, nätverksträffar med möjlighet att träffa lokala distributörer, lokala sjukhuschefer, FN:s Service Center m.m. Se utkast på program, samt inbjudan här. Verkar det här intressant, tveka inte att höra av er till mig på mikaela.annerling@swecare.se 08-406 75 55.


Glöm inte att boka in förmötet den 12 november klockan 16.00 på Swecares kontor. Till förmötet kommer Statssekreterare Agneta Karlsson och vi kommer få en kort presentation av Swedfund och EKN.

Programmet kan fortfarande justeras något efter era önskemål så hör av er!


torsdag 17 september 2015

China Development Bank vill samarbeta med svenska företag


I veckan träffade vi representanter för China Development Bank, CDB. CDB var från 1994 en sk "statlig policy-bank" direkt under det inflytelserika State Council. Efter 2008 omorganiserades man till en kommersiell bank med registrerat kapital på 310 miljarder RMB ($ 49 miljarder). Vi träffade representanter för CDB Capital som fokuserar på investeringar. CDBC har länge jobbat med infrastruktur, urbanisering och miljöteknik men nu är det dags för hälso- och sjukvård. Man vill formalisera kontakterna med Sverige och skapa ett samarbete kring att bygga upp primärvård, äldrevård, utbildning för sjukvårdspersonal, kroniska sjukdomar och eHälsa. Swecare kommer vara en partner i arbetet som naturligtvis innebär stora möjligheter för våra företag. Inom kort kommer vi kalla till möten med mer information men ni som redan är intresserade hör gärna av er redan nu!

fredag 11 september 2015

Tyskt intresse för svenska lösningar

Gårdagen tillbringade jag med representanter från the German Managed Care Association (Bundesverband Managed Care, BMC), som är på ett två dagars studiebesök i Sverige. BMC är en intresseorganisation som samlar hela spektret av aktörer inom det tyska sjukvårdssystemet - sjukhus, apotek, försäkringsbolag, läkare, farma och medtek industrin, konsulter, IT-tjänster mfl. Organisationen är en think tank, arbetar med politisk påverkan och utgör ett nätverk för kunskapsutbyte, innovation och samarbete mellan medlemmarna. Syftet med Stockholmsbesöket är att lära sig mer om det svenska systemet och svenska lösningar, för att se om det finns delar som man kan inspireras av eller ta med hem för att förbättra sjukvården i Tyskland.

Delegationsledare Prof. Dr. Volker Amelung tackar för besöket på SKL
Dagen inleddes hos SKL, där vi fick en genomgång av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet av Petra Hasselqvist, information om de svenska kvalitetsregistren av Kristina Lidén Mascher, med exemplet Svensk Reumatologis Kvalitetsregister, som presenterades av registerhållare Sofia Ernestam. Mötet avslutades av Fredrik Westander, som talade om öppna jämförelser. Intresset var stort och det blev många frågor.

Promenad till Socialdepartementetn
Efter en promenad från Söder och en snabb lunch togs vi emot av Niclas Jacobson från Socialdepartementets enhet för EU- och internationell samordning, som berättade om svenska hälso- och sjukvårdsreformer och prioriteringar.

På Socialdepartementetn

Nästa besök var på Ekbackens äldreboende i Sundbyberg, där vi träffade Eva Nilsson Bågenholm, kvalitetsdirektör på Humana, Eva-Lotta Sandberg, affärsområdetschef för Humana äldreomsorg samt verksamhetscheferna Mitra Bejanpour och Linnea Sanfridson.

Eva Nilsson Bågenholm och Eva-Lotta Sandberg berättar om Humanas äldreboenden

Vi fick höra om vård och omsorg för äldre i Sverige och hur systemets utvecklats. Gruppen visade ett stort intresse för bl a olika modeller för samarbete mellan kommuner och privata vård- och omsorgsgivare.


Senare på kvällen var det dags för ett nätverksmingel med pitchar från fem företag och fortsatt mingel över mat och dryck. Till detta evenemang var Swecares medlemmar inbjudna, och det var ett 10-tal representanter som hade tagit detta tillfälle att berätta mer om sina lösningar. Det blev en trevlig tillställning med intensivt nätverkande. Idag fredag fortsätter det tyska besöket med program på Karolinska Institutet och ett besök på en vårdcentral i Gustavsberg.

Fortsatt nätverkande

Swecare vill passa på att tacka de personer och organisationer som tagit emot oss och hjälpt till att sprida kunskap om viktiga aspekter av det svenska hälso- och sjukvårdssystemet, och de företag som deltog i nätverksmiddagen på kvällen!


torsdag 10 september 2015

Swecare välkomnar Visiba Care som ny medlem

Visiba Care är en innovativ digital tjänst för vårdgivare. Visiba Care erbjuder lösningar inom
  • eBokning – ett bokningssystem som gör det möjligt för patienter att boka och betala för sitt vårdbesök
  • eVäntrum – i det digitala väntrummet kan patienten vänta på att prata med sin vårdgivare
  • eBesök – Vårdgivare och patient kopplas enkelt ihop i ett krypterat videosamtal av hög kvalitet. Vårdbesök utan geografisk begränsning.
2015 lanserades tjänsten och företaget är nu verksamt i Sverige, Finland och Storbritannien. I våras bestämde sig Visiba Care att bli medlem i Swecare och vi ringde upp VD Johan Gustafsson för att ställa några frågor om företaget.


Hur länge har du arbetat på Visiba Group och vilken position har du?
Jag var med och grundade Visiba Group tillsammans med Mike Blixt, Andreas Larsson och Samuel Sporrenstrand. Idag arbetar jag som företagets VD och har ett särskilt fokus på vår internationella tillväxt.

Berätta varför ni ville bli medlemmar i Swecare?
Vi är ett litet bolag med en skalbar affärsmodell och en mjukvara som passar i de flesta länder. Därför var ett medlemskap i Swecare självklart för oss, då vi behöver hjälp att nå ut på den internationella arenan.

Vad är på gång i företaget i nuläget?
Efter 1,5 års utveckling lanserade vi vår plattform för vård på distans under våren 2015.Vi etablerade kunder i Sverige, Finland och Storbrittanien. Nu har vi precis finansierat verksamheten en tid framåt och fortsätter vår satsning såväl i Sverige som andra marknader. Vi ska anställa minst fem personer och lansera en rad nya funktioner i vår plattform.

Vilka Swecareaktiviteter kommer vi att se er på framöver?
Vi kommer att närvara på flera Swecare aktiviteter framöver. Av de som vi vet nu kommer vi att närvara på de två tyska besöken under hösten.

Läs mer om Visiba Group

måndag 7 september 2015

Besök från Shanghai Civil Affairs Bureau

Idag och imorgon besöker en delegation från Shanghai Civil Affairs Bureau (SCAB) Socialdepartementet. Delegationen möter representanter från departementet och besöker Järfälla för att höra mer om forskning om vård och omsorg för äldre. Swecares bidrag till programmet består av eftermiddagens rundabordsdiskussion med företag och ett studiebesök på Silviahemmet imorgon förmiddag. 


Delegationen leds av Deputy Director General för SCAB, Ms JIANG Rui, och består av representanter för olika avdelningar inom byrån samt från Shanghai Social Welfare Center och Shanghai Research Center on Old Age. Syftet med besöket är att lära sig om och inspireras av svensk äldrevård och -omsorg, vårt system och forskning men också praktiska verktyg och lösningar. 

SCAB är ansvarig för välfärdsfrågor i Shanghai, inklusive äldrevård och -omsorg för planering och utveckling av området. Inom ramen för det avtal som Kina och Sverige undertecknat om samarbete på hälso- och sjukvårdsområdet uttrycks stort intresse för svenska lösningar på äldreområdet. 


Efter inledande te och kaffe, och välkomnande ord från Maria Helling, fick vi höra en presentation av Ms. Jiang om SCAB och behoven inom äldrevård i Shanghai. Redan idag finns över 200 miljoner människor över 65 i Kina, varav 2,7 miljoner enbart i Shanghai. Dessa antal ökar hela tiden och förväntas fördubblas till 2050. Särskilt intressanta områden för SCAB är att lära sig mer om hur man kan öka effektiviteten i vården liksom säkerställa kvaliteten. Eftersom behoven ökar men resurserna är begränsade måste stor vikt läggas vid att balansera dessa faktorer, samtidigt som omsorg och respekt visas för de äldre, som bidragit till att bygga upp samhället. 

Det är brist på vårdgivare för äldre i Shanghai, vilket gör att man måste introducera teknologier som ökar effektiviteten. Ms. Jiang pekade hör på vikten av att anpassa sådana lösningar till den lokala kontexten och kulturen. Ett annat viktigt område är att hjälpa de äldre att vara aktiva och positiva. I Shanghai arbetar NGOs med detta, vilket ses som ett välkommet inslag. 


Därefter var det dags för presentationer av de svenska deltagarna och deras olika lösningar inom inkontinens, olika  IT-lösningar, diabetes, vårdboenden, robotstöd för måltider, utbildning och styrketräning för äldre. 

Efter en diskussion om bl a byggstandarder för äldreboenden och det kinesiska systemet för att utvärdera om den äldre kan bo kvar hemma eller flytta till äldreboende, avslutades detta givande möte mellan representanterna från Shanghai och de svenska deltagarna. 
torsdag 3 september 2015

Första medlemsmötet med det nordiska centret för hållbar sjukvård

Idag hölls Nordic Center for Sustainable Healthcares första medlemsmöte i Swecares lokaler. Centret bildades den 28 maj 2015 med en kick-off i Malmö. Kick-offen var även en avslutning på arbetet med en nationell innovationsagenda för hållbar sjukvård för Vinnova. Nordic Center for Sustainable Healthcare ska vara en nordisk plattform för alla intressenter inom området som offentlig och privat sjukvård, näringsliv med  hållbara lösningar, intresseorganisationer och forskning med hållbar sjukvård på agendan.
Dagens möte var ett tillfälle för alla medlemmar och stödorganisationer att sitta ner och diskutera hur vi ska arbeta tillsammans med plattformen. Dagen började med en inledande session med presentationer från Daniel Eriksson från TEM om innovationsagendan för hållbar sjukvård. Gruppen delades sedan in i olika grupper för att diskutera framtiden för plattformen och vilka aktiviteter som kunde vara av intresse att genomföra tillsammans.

Efter gruppsessionen så samlades vi i den stora gruppen för en gemensam genomgång av vad som diskuterats. Bland annat diskuterades vikten av att undvika miljöfarliga  substanser, möjligheten av att anordna seminarier om hållbar sjukvård och hur man kan påverka de ofta krångliga och strikta  upphandlingsprocesserna. Grupperna fick skriva ner sina förslag på hur och med vad vi bör arbeta i framtiden. Förslagen lämnades in och kommer att gås igenom för att kunna börja planera centrets framtida aktiviteter.