fredag 23 februari 2018

En vänskapsmatch mellan likar när Sverige och Kanada möttesDet var absolut fullsatt när Swecare tillsammans med Business Sweden, RISE och Fiberoptic Valley bjöd in till seminarium om den kanadensiska marknaden.Introduktionen till marknaden av Agata Leszkiewicz och Christian Orrego Silvander från Business Sweden i Toronto visade på de stora likheterna vad gäller (företags)kulturella aspekter, demografi, decentralisering och kostnader i sjukvårdssystemet, digitaliseringsbehov särskilt inom distansvård, då tillgänglighet är lika stor utmaning som i Sverige med långa vårdköer och effektiviserade sjukhus med få sängplatser. De tre stora skillnaderna mellan länderna är den geografiska storleken, de stora läkemedelskostnaderna och de höga läkarlönerna i Kanada.

Detta bidrar till att det är relativt lätt för svenska bolag att etablera sig i Kanada, såsom Per Stenström, VD på Medrave Systems AB erfarit med deras satsning men att man också upplevt den tröghet som ofta förknippas med Sverige att komma till affär, vilket är en utmaning för särskilt mindre bolag.

Därför är stöd och partners på plats viktiga, men också att ha rätt ingångar till de flera organisationer som finns för att den kanadensiska vården ska fånga upp innovationer. Ett exempel är CABHI (Center for aging and brain health innovation) och Simon Cheesman presenterade över Skype hur de arbetar och kan stötta bolag som vill in på marknaden.


För det måste nämnas att Kanada inte enbart är en intressant marknad som handeln kan öka till, landet ligger i framkant inom forskning på områden mellan IKT, Life Science och Healthcare såsom AI och gamification så potentialen för strategiska partnerskap och kunskapsutbyte är högt, vilket gör att forskningsinstitutet RISE och Fiberoptic Valley finner landet högprioriterat.

Slutligen, som vi i tidigare Kanada-seminarier nämnt är det främst i Ontario och Quebec som befolkningen, industrin och investeringarna är koncentrerade vilket gör att Toronto blir målet för den kommande delegationsresan som vi gör tillsammans med seminariets organisatörer.På återseende! See you again! au revoir!
torsdag 22 februari 2018

Storbritannien storsatsar för en framtid där Life Science sektorn är högprioriterad

Det var en uppskattad summering som Björn Axelsson på UK Department for International Trade gjorde av den uppdaterade industriella strategin för life science på 75 sidor skriven av professor Sir John Bell till regeringen. Strategin är indelad i ideer, människor, infrastruktur, affärsklimat, platser och de förslag som insamlats är del av den öppna inbjudan till industrin att föreslå åtgärder som gör att den brittiska life science sektorn som omsätter £64 miljarder årligen och har över 233 000 anställda ska hålla sig konkurrenskraftigt även efter brexit.

Denna rapport som är en del av den bredare industriella strategin ska stå som grund för en så kallad Sector Deal mellan regeringen och industrin. Den som nu presenteras är en utav totalt 4 som lanseras och några av de tydligaste dragen handlar om större investeringar från staten och industrin tillsammans. Några exempel är att staten ökar sin R&D budget från det moderata 1.7 % till 2.4 % av BNP, vilket procentuellt fortfarande är långt efter länder som Israel, Japan och de nordiska länderna men i absoluta tal skulle föra landet till den grupp av 5-6 länder som investerar mest på forskning och utveckling.

Ett annat exempel är att skapa samverkansplattformar mellan privata och publika aktörer inom life science och vård såsom HARP (Health Advanced Research Programme) startas, stärka kapaciteten och effektiviteten för kliniska prövningar, £146 miljoner av staten investerat i läkemedelstillverkning (som matchas av en både en industriell strategisk fond på £253 miljoner och bolagssatsningar från bl.a NovoNordisk, GSK, AstraZeneca, MSD och Cobra). Detta kopplat med satsningar för snabbare innovationsupptag i NHS genom satsningar på medtech- och digitala innovationshubbar, samt intraprenöskap gör att finns anledning även för svenska bolag att hålla sig a jour med utvecklingen.

Trotts att stimulansåtgärderna främst är riktade mot den inhemska industrin, så menade de inbjudna talarna från Storbritannien som representerade GRS och Accelerate UK att den inhemska marknaden är så beroende av importerade produkter och tjänster att både utmaningarna och stimulansen mest påverkar den inhemska industrin. För svenska bolag är det (fortfarande) business-as-usual och det är viktigt att inte stirra sig blind på det som sker på makronivå utan att bearbeta kunderna som främst är inom NHS intensivt och ihärdigt då företagskulturen generellt är mer konkurrensorienterad, samtidigt som de fyra nationella NHS (Wales, England, Skottland och Nordirland) med övriga relevanta organisationer kan upplevas som en seg koloss om man inte hamnat rätt i organisationen. Att komma rätt i handlar både om att identifiera rätt partners på plats, men också om att ingå i ”rätt” kretsar då medlemskap i olika grupperingar och föreningar är en del av affärskulturen, eller som det något skämtsamt påpekades att lyckas i Storbritannien handlar om att nätverka i London och sälja utanför.
tisdag 20 februari 2018

Swecare in expert panel at The Nordic Conference on Sustainable Healthcare 2018The annual event organized by Aktuell Hållbarhet and Nordic Center for Sustainable Healthcaregathered both attendees from Nordics and beyond with invited speakers from the US, UK and Israel. This year’s theme was on how suppliers with sustainable solutions reach their markets.
Because while the Nordics can boast a huge number of companies in this segment as was shown by Arvid Løken from Nordic Innovation (based on the yet unpublished results from a Menon report) there is some controversy whether this can be called a Nordic stronghold yet. The main reason being that revenues are not matching up to the potential sales, and while there is global demand of both sustainable Nordic turn-key solutions and Nordic sustainable products it has been a challenge to deliver upon these demands. So while the panel all agreed the Nordics is home to some frontline companies and the excellent products, as well as made progress in managing and investing in sustainability there is still work to be done.So hopefully we will create a physical version of the virtual sustainable hospital in the made-up city of Grøneköpinki (presented at the conference obviously), and then also export the real physical version. A truly sustainable hospital filled with Nordic sustainable products doesn´t have to be an utopia.
måndag 19 februari 2018

Mexico - strong industrial gateway and expanding market for Health & Life Science

I torsdags morse anordnade Swecare och Mexicos ambassad i Stockholm ett frukostseminarium om möjligheternas Mexico. Med sina 120 miljoner invånare utgör landet förstås en egen stor marknad – 14 % av BNP investeras i hälsa – men visste du att Mexico är världens åttonde största exportör av medtech, med en stark tillväxt kommande år, att produktionskostnader inom medtech ligger på 22% under de amerikanska och kombineras med hög produktivitet, och att Mexico har ”världsrekord” i frihandelsavtal? Mexico kommer också på andra plats efter Thailand vad gäller medicinsk turism.

Detta och mycket annat intressant fick vi lära oss under seminariet som inleddes av ambassadör Gasca Pliego och fortsatte med en presentation av Carlos Pérez Cirera –ProMéxico och Mexicos handelssekreterare till de nordiska länderna. ProMéxico finns i nästan alla de mexikanska delstaterna, och har bra kontakter med både nationella och lokala myndigheter, t ex COFEPRIS, den regulatoriska myndigheten.Morgonseminariet avslutades med att Christian Kinch från Bactiguard berättade om deras erfarenheter i Mexico. Hans råd var gör din hemläxa, och gör den sedan igen. Var alltså beredd på att den regulatoriska processen tar tid, men om man är väl förberedd går det snabbare. Ytterligare ett råd är att börja i Mexico och gå vidare till övriga Latinamerikan därifrån.

Sammanfattningsvis gavs en positiv bild av Mexico, som marknad, som produktionsland och som land för vidare export. Nästa år planeras en delegationsresa till dit, och vi kommer att återkomma med fler seminarier och information om affärsmöjligheter under året. Vill du vet mer, hör av till dig oss!fredag 9 februari 2018

eHälsodelegation till Berlin

Bildresultat för berlin

Tillsammans med svensk-tyska handelskammaren arrangerade Swecare en delegationsresa till Berlin med eHälsotema. Bakgrunden till resan är de partnerskap på innovationsområdet mellan Sverige och Tyskland som Angela Merkel och Stefan Löfvén tog initiativ till förra året. eHälsa och digitalisering utsågs till ett av fyra prioriterade områden och ett antal aktiviteter har redan genomförts. Delegationsresan är en konkret aktivitet under den så kallade innovationsplattformen på eHälsoomårdet och som troligtvis, med tanke på det stora intresset, kommer följas av många fler. Syftet var att skapa bättre förståelse för det tyska landskapet vad gäller innovation, eHälsa och digitalisering och belysa olika aspekter och intressenter som spelar nyckelroller i det tyska systemet. Utöver detta ville vi ge de deltagande företagen konkreta tips och kontaktytor för att introducera sina lösningar på den tyska marknaden.

Det kändes som att vi landade ruskigt lägligt mitt i den politiska, tyska hetluften då det samma dag kom besked om att det tyska socialdemokratiska partiet och Angel Merkels CDU äntligen enats om att bilda koalitionsregering. Flera tunga poster går till Socialdemokraterna som varit mycket tveksamma till att ingå koalition med det tidigare regeringspartiet.

 

 
 
 

Delegationen välkomnades till Berlin av andremannen på svenska ambassaden Johan Frisell och hans medarbetare. Ambassaden stod värd för en lunch och bjöd även på introduktion till det aktuella politiska läget och en dragning om vad överenskommelsen mellan de två partierna innebär för Tyskland. Digitaliseringsfrågorna berördes i överenskommelsen och många bedömare tror att det kan innebära ett lyft för frågorna som traditionellt haft svårt att få genomslag i det tyska systemet. En stor tveksamhet till att dela med sig av personuppgifter och data finns bland den tyska befolkningen. På lunchen närvarade även representanter för både Hälsoministeriet och motsvarande tyska näringsdepartementet (Ministry for Economics and Energy) som ansvarar för innovationsfrågor och digitalisering.

Under eftermiddagen besöktes sedan myndigheten German Trade and Invest som gav en presentation och god överblick av det tyska hälso- och sjukvårdssystemet samt eHälsoområdet. De erbjöd också omfattande, konkreta tjänster till svenska företag som är intresserade av att etablera sig i Tyskland vilket lät som mycket förmånligt. Inom myndigheten finns ett helt team som jobbar med hälso- och sjukvård/ life science och vid kontakt dirigeras man till rätt person med expertis på det område man verkar inom. Det tyska sjukvårdssystemet är ett försäkringsbaserat system där det sedan 2015 är obligatoriskt att ingå. Premien baseras på din lön och sedan betalar arbetsgivaren hälften av detta. Personer som av någon anledning inte arbetar samt barn inkluderas utan kostnad. Ca 90 procent av befolkningen ingår i det offentliga försäkringssystemet men över en viss inkomst har du rätt att istället ingå i ett privat än mer förmånligt system. Vad gäller digitalisering ligger den tyska vården inte direkt i framkant, den stora misstänksamheten kring datasäkerhet hos befolkningen ligger bland annat bakom detta. Men det finns en vilja att ändra detta och komma framåt, därav partnerskapet med Sverige. En innovationsfond på 300 miljoner Euro om året skapades också för ett par år sedan för att främja just denna utveckling och i regeringsöverenskommelsen slås fast att detta ska fortsätta även kommande år.

 
 


En av resans höjdpunkter var ett besök på det prestigefulla universitetssjukhuset Charité. Charité grundades någon gång på 1700-talet och är Tysklands, tom Europas, största universitetssjukhus. På Charité visade man upp ett projekt inom telemedicin som beskrivs som ett riktigt flaggskepp. Ca 1500 patienter med hjärtsvikt över hela Tyskland ingår i projektet och kopplas upp mot ett team på fyra läkare och sjuksköterskor. Varje dag genomför de tester i sin hemmiljö som avläses på sjukhuset och på så sätt följer man patienterna på ett helt annat sätt än tidigare. Om några siffror avviker kontaktar man patienten samt om denne glömt att göra sina tester. Resultaten för projektet ser mycket goda ut och inom ett par månader ska en slutrapportering genomföras och i bästa fall metoden att arbeta etableras mer permanent. Men för att det ska ske krävs att försäkringsbolagen som alltså står för kostnaderna ser tydliga ekonomiska fördelar även om fördelarna för patienterna är ganska uppenbara.


 

Utöver detta besökte delegationen även inkubatorn Flying Health, även de med erbjudande om konkret hjälp för företag som är intresserade av den tyska marknaden. Intrycket var att de är kunniga på området och har goda kontaktytor och kunskap om vilka aktörer som kan passa olika typer av företag. I mötet deltog också en representant för en försäkringsgrupp vid namn VDEK. Denna bekräftade trögheten i det tyska systemet men uttryckte också stort intresse för nya lösningar och uppmanade de svenska bolagen att kontakta dem för diskussioner. Delegationen besökte även Ministry for Economics and Energy och fick höra om deras Digital hub initiaitv.

 Sammantaget verkade deltagarna mycket nöjda, insikterna om att den tyska marknaden är komplex men samtidigt den största i Europa och att timingen för eHälsofrågor verkar vara god tar vi med oss.